Skaidrių demonstravimo pateikimas

Skaidrių demonstravimo su pasakojimu ir skaidrių demonstracijos laikotarpių įrašymas

Skaidrių demonstravimo su pasakojimu ir skaidrių demonstracijos laiko įrašymas

Pasakojimai ir laikotarpiai gali pagerinti žiniatinklio arba savaime rodomą skaidrių demonstravimą. Jei yra garso plokštė, mikrofonas ir garsiakalbiai bei (pasirinktinai) žiniatinklio kamera, galima įrašyti „PowerPoint“ pateiktį ir užfiksuoti pasakojimą, skaidrių rodymo laikus ir rankraščio gestus.

Atlikę įrašymą, pateiktį, kaip ir bet kurią kitą, galima paleisti sau ar auditorijai naudojant skaidrių demonstravimą. Taip pat pateiktį galima įrašyti kaip vaizdo įrašo failą.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo. Įdiekite „Microsoft Silverlight“, „Adobe Flash Player“ arba „Internet Explorer 9“.

(Įrašyti gali ir„ Office 365“ prenumeratoriai ir ne prenumeratoriai. Prenumeratoriai gauna kelias papildomas funkcijas.)

 1. Įjunkite juostelės skirtuką Įrašymas: Juostelės skirtuke Failas spustelėkite Parinktys. Dialogo lange Parinktys spustelėkite kairėje esantį skirtuką Tinkinti juostelę. Tada dešinėje pusėje esančiame lange, kuriame pateikti galimi juostelės skirtukai, pažymėkite žymės lauką Įrašymas. Spustelėkite Gerai.

  „PowerPoint 2016“ dialogo lango Parinktys skirtuke Juostelės tinkinimas yra parinktis, leidžianti įtraukti skirtuką Įrašymas į „PowerPoint“ juostelę.
 2. Norėdami pasiruošti įrašymui, juostelės skirtuke Įrašymas arba skirtuke Skaidrių demonstravimas pasirinkite Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  • Spustelėjus viršutinę mygtuko dalį, pradedama įrašyti nuo dabartinės skaidrės.

  • Spustelėjus apatinę mygtuko dalį, suteikiama parinktis pradėti įrašymą nuo pradžios arba nuo dabartinės skaidrės.

  „PowerPoint“ skirtuke Įrašymas esančios komandos Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  (Komanda Valyti panaikina pasakojimus arba laikotarpius, todėl šią parinktį naudokite atsargiai. Valyti papilkinta, nebent yra anksčiau įrašytų skaidrių.)

 3. Skaidrių demonstravimas atidaromas lange Įrašymas (kuris yra panašus į pranešėjo rodinį), kurio viršutiniame kairiajame kampe yra įrašymo paleidimo, pristabdymo ir sustabdymo mygtukai. Kai būsite pasirengę pradėti įrašymą, spustelėkite raudoną apvalų mygtuką (arba klaviatūroje paspauskite R). Tai padarius, pradedamas atvirkštinis trijų sekundžių skaičiavimas, po kurio pradedamas įrašymas.

  Pateikties įrašymo langas programoje „PowerPoint 2016“ su įjungtu vaizdo įrašo peržiūros langu.
  • Dabartinė skaidrė rodoma įrašymo lango pagrindinėje srityje.

  • Bet kuriuo metu galite sustabdyti įrašymą klaviatūroje paspausdami Alt + S.

  • Abiejose dabartinės skaidrės pusėse esančios naršymo rodyklės leidžia pereiti į ankstesnę arba paskesnę skaidrę.

  • „„PowerPoint“, skirta „Office 365““ automatiškai įrašo laiką, kurį skiriate kiekvienai skaidrei, įskaitant teksto arba objektų animavimo veiksmus ir paleidiklių naudojimą kiekvienoje skaidrėje.

  • Leisdami pateiktį galite įrašyti garso ar vaizdo pasakojimą. Apatiniame dešiniajame lango kampe esantys mygtukai leidžia įjungti arba išjungti mikrofoną, kamerą ir kameros peržiūrą:

   Mikrofono, kameros ir kameros peržiūros lango įjungimo ir išjungimo mygtukai

   Jei naudojate rašiklį, žymeklį arba trintuką, „PowerPoint“ įrašo ir šiuos veiksmus, kuriuos vėliau galima atkurti.

   Rašymo stiliumi įrankiai lange Įrašymas

   Jei iš naujo įrašote pasakojimą (įskaitant garsą ir rankraštį), „PowerPoint“ pašalina anksčiau įrašytą pasakojimą (įskaitant garsą ir rankraštį) prieš pradedant įrašymą iš naujo toje pačioje skaidrėje.

   Taip pat galima iš naujo įrašyti atidarius Skaidrių demonstravimas > Skaidrių demonstravimo įrašas.

 4. Galite pasirinkti žymiklio įrankį (rašiklį, trintuką ar žymeklį) iš įrankių rinkinio, esančio po dabartine skaidre. Taip pat yra spalvos pasirinkimo langeliai, skirti pakeisti rašalo spalvą. (Trintukas papilkintas, nebent anksčiau įtraukėte rankraštį į skaidres.)

 5. Norėdami baigti įrašymą, pasirinkite kvadratinį mygtuką Stabdyti (arba klaviatūroje paspauskite S).

  Baigus įrašyti pasakojimą, apatiniame dešiniajame įrašytų skaidrių kampe rodomas mažas paveikslėlis. Šis paveikslėlis yra garso piktograma arba, jei įrašymo metu buvo įjungta žiniatinklio kamera, nejudantis vaizdas iš žiniatinklio kameros.

  Garso piktograma

  Įrašytas skaidrių demonstravimo laikotarpis automatiškai išsaugomas. (Rodinyje Skaidrių rūšiuotuvas laikotarpiai nurodyti po kiekviena skaidre.)

Atliekant šį procesą, tai, ką įrašote, įdedama kiekvienoje skaidrėje, o įrašą galima atkurti leidžiant skaidrių demonstravimą. Atliekant šį įrašymo procesą, nesukuriamas vaizdo įrašo failas. Tačiau jei jums jo reikia, galite įrašyti pateiktį kaip vaizdo įrašą atlikę keletą papildomų veiksmų.

Įrašyto skaidrių demonstravimo peržiūra

Skirtuke Skaidrių demonstravimas spustelėkite Nuo pradžių arba Nuo dabartinės skaidrės.

Atkuriant animacijos, rankraščio veiksmai, garso ir vaizdo įrašai bus leidžiami sinchronizuotai.

Rodomas mygtukas „nuo pradžių“ skaidrių demonstravimo skirtuke programoje „PowerPoint“

Įrašyto garso peržiūra

Įrašymo lango viršutiniame kairiajame kampe esantis trikampis mygtukas Groti leidžia peržiūrėti skaidrės, kuri šiuo metu yra suaktyvinta tame lange, įrašą.

Lange Įrašymas esantys mygtukai Pradėti, Stabdyti ir Paleisti

Rodinyje Įprastas, spustelėkite garso piktogramą arba paveikslėlį apatiniame dešiniajame skaidrės kampe, tada spustelėkite Leisti. (Kai tokiu būdu perklausote atskirus garso įrašus, nematysite įrašytos animacijos ar rankraščio.)

Spustelėkite Leisti

Perklausydami garso įrašą galite pristabdyti atkūrimą.

Skaidrių laikotarpių nustatymas rankiniu būdu

„„PowerPoint“, skirta „Office 365““ automatiškai įrašo skaidrių laikotarpius, kai įtraukiate pasakojimą, arba galite rankiniu būdu nustatyti pasakojimus atitinkančius laikotarpius.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurios laikotarpį norite nustatyti.

 2. Skirtuko Operacijos grupės Laiko planavimas dalyje Vartyti skaidrę pažymėkite žymės langelį Po ir įveskite skaičių, nurodantį, kiek sekundžių skaidrė turi būti rodoma ekrane. Pakartokite šiuos veiksmus su kiekviena skaidre, kurios laikotarpį norite nustatyti.

  Jei norite, kad kita skaidrė būtų rodoma spustelėjus pelės mygtuką arba automatiškai, praėjus jūsų įvestam sekundžių skaičiui (priklausomai nuo to, kas įvyks pirmiau), pažymėkite abu žymės langelius Spustelėjus pelės mygtuką ir Po.

  Norėdami koreguoti įrašytos skaidrės segmento pabaigą, galite naudoti neautomatinius skaidrių laikotarpius. Pavyzdžiui, jei skaidrės segmento pabaigoje yra dvi sekundės nereikalingo garso, tiesiog nustatykite skaidrės vertimo į paskesnę skaidrę laikotarpį, kad vertimas įvyktų prieš nereikalingą garsą. Tokiu būdu nereikės iš naujo įrašyti tos skaidrės garso. 

Laikotarpių arba pasakojimų naikinimas

Komanda Valyti skirta panaikinti iš įrašo laikotarpius ar pasakojimus, kurių nenorite arba kuriuos norite pakeisti kitais.

Įrašymo lango viršuje esanti komanda Valyti leidžia:

 • Išvalyti įrašus dabartinėje skaidrėje

 • Išvalyti įrašus visose skaidrėse

Įprastiniame rodinyje yra keturios skirtingos Valyti komandos, kurios leidžia:

 • Panaikinti laikotarpiusšiuo metu pasirinktoje skaidrėje

 • Panaikinti laikotarpius vienu metu visose skaidrėse

 • Panaikinti pasakojimusšiuo metu pasirinktoje skaidrėje

 • Panaikinti pasakojimus vienu metu visose skaidrėse

 1. Jei nenorite panaikinti visų pateikties laikotarpių ar pasakojimų, atidarykite konkrečią skaidrę, kurioje yra norimas naikinti laikotarpis ar pasakojimas.

 2. Spustelėkite „„PowerPoint“, skirta „Office 365““ juostelės skirtuke Įrašymas esančio mygtuko Įrašyti skaidrių demonstravimą rodyklę žemyn, nukreipkite pelės žymiklį į Valyti, tada pasirinkite sau tinkamą Valyti komandą.

  „PowerPoint“ meniu mygtuko Įrašyti skaidrių demonstravimą valymo komandos.

Laikotarpių išjungimas arba pasakojimų ir rankraščio išjungimas

Įrašius „„PowerPoint“, skirta „Office 365““ pateiktį, visi atlikti laikotarpiai, gestai ir garsas išsaugomi atskirose skaidrėse. Jeigu norite peržiūrėti skaidrių demonstravimą be jų, galima išjungti viską:

 • Jei norite išjungti įrašytus skaidrių demonstravimo laikus:   Skirtuke Skaidrių demonstravimas išvalykite lauką Naudoti laikus.

 • Jei norite išjungti įrašytus pasakojimus ir rankraščius:   Skirtuke Skaidrių demonstravimas išvalykite lauką Paleisti pasakojimus.

Įrašo publikavimas norint bendrinti su kitais

Baigę redaguoti įrašą, galite padaryti, kad jis būtų prieinamas kitiems publikuodami jį „Microsoft Stream“.

 1. Atidarę pateiktį, skirtuke Įrašymas pasirinkite Publikuoti „Stream“.

 2. Įveskite vaizdo įrašo pavadinimą ir aprašą.

 3. Nustatykite kitas parinktis, įskaitant tai, ar norite, kad kiti organizacijos nariai turėtų teisę peržiūrėti vaizdo įrašą:

  Vaizdo įrašo publikavimo „Microsoft Stream" parinktys
 4. Pasirinkite mygtuką Publikuoti.

  Atsižvelgiant į vaizdo įrašo trukmę, nusiuntimas gali užtrukti kelias minutes. „PowerPoint“ lango apačioje esanti būsenos juosta stebi eigą, o pasibaigus nusiuntimui programoje „PowerPoint“ rodomas pranešimas:

  „PowerPoint“ praneša, kai nusiuntimas baigtas
 5. Spustelėkite pranešimą, kad nueitumėte tiesiai į vaizdo įrašo atkūrimo puslapį tarnyboje „Microsoft Stream“.

Paslėptųjų titrų kūrimas

Kad jūsų vaizdo įrašas būtų geriau pritaikytas neįgaliesiems įtraukiant paslėptuosius titrus, pasirinkite iš šių parinkčių, kurios yra aprašytos atskiruose žinyno straipsniuose:

Kai turėsite paslėptųjų titrų failą, galėsite įtraukti jį į vaizdo įrašo failą naudodami „PowerPoint“.

Taip pat žr.

Pateikties pavertimas vaizdo įrašu

Automatiškai vykdomos pateikties kūrimas

Teksto arba objektų animavimas

Skaidrių demonstravimo įrašymas

 1. Atidarę pateiktį, skirtuke Skaidrių demonstravimas spustelėkite Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  • Spustelėjus viršutinę mygtuko dalį, pradedama įrašyti nuo dabartinės skaidrės.

  • Spustelėjus apatinę mygtuko dalį, suteikiama parinktis pradėti įrašymą nuo pradžios arba nuo dabartinės skaidrės.

  „PowerPoint“ skirtuke Įrašymas esančios komandos Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  (Komanda Valyti panaikina pasakojimus arba laikotarpius, todėl šią parinktį naudokite atsargiai. Valyti papilkinta, nebent yra anksčiau įrašytų skaidrių.)

 2. Lauke Skaidrių demonstravimo įrašas pažymėkite arba išvalykite įrašo žymės langelius, tada spustelėkite Pradėti įrašymą.

  Rodo įrašo skaidrių demonstracijos dialogo langą programoje „PowerPoint“

  Daugiau apie šias parinktis:

  • Skaidrių ir animacijos laikai: „PowerPoint“ automatiškai įrašo laiką, kurį skiriate kiekvienai skaidrei, įskaitant vykstančius animacijos veiksmus ir paleidiklių naudojimą kiekvienoje skaidrėje.

  • Pasakojimai, rankraščiai ir lazerinis žymiklis: Įrašykite savo balsą pateikdami pateiktį. Jei naudojate rašiklį, žymeklį, trintuką ar lazerinį žymiklį, PowerPoint taip pat juos įrašys, kad vėliau būtų galima atkurti.

  Svarbu.   Rašiklio, žymeklio ir trintuko įrašymas galimas tik tuo atveju, jei turite 2015 m. vasario 16 d. „PowerPoint 2013“ naujinimą ar naudojate naujesnę PowerPoint versiją. Ankstesnėse PowerPoint versijose rašiklio ir žymeklio brūkštelėjimai yra įrašomi kaip rankraščio komentarų figūros.

 3. Kairiajame viršutiniame lango kampe yra įrankių juosta Įrašymas, kurią galima naudoti norint:

  Įrašymo įrankių juosta
  • Pereiti į paskesnę skaidrę: Perėjimas į kitą skaidrę

  • Pristabdyti įrašą: Pristabdyti įrašą

  • Iš naujo įrašyti dabartinę skaidrę: Kartojimas

   Jei iš naujo įrašote pasakojimą (įskaitant garsą, rankraštį ir lazerinį žymiklį), „PowerPoint“ pašalina anksčiau įrašytą pasakojimą (įskaitant garsą, rankraštį ir lazerinį žymiklį) pradedant įrašymą iš naujo toje pačioje skaidrėje.

   Taip pat galima iš naujo įrašyti atidarius Skaidrių demonstravimas > Skaidrių demonstravimo įrašas.

 4. Norėdami naudoti rankraštį, trintuką ar lazerinį žymiklį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, spustelėkite Žymiklio parinktys, tada pasirinkite įrankį:

  • Lazerinis žymiklis

  • Rašiklis

  • Žymeklis

  • Trintukas (Ši parinktis yra papilkinta, nebent anksčiau įtraukėte rankraštį į skaidres.)

  Jei norite keisti rašalo spalvą, spustelėkite Rašalo spalva.

  Programoje „PowerPoint“ rodomas žymiklio parinkčių meniu
 5. Norėdami baigti įrašymą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite paskutinę skaidrę, tada spustelėkite Baigti demonstravimą.

  Rodo demonstravimo pabaigos parinktį programoje „PowerPoint“

  Patarimas.   Baigus įrašyti pasakojimą, apatiniame dešiniajame kiekvienos skaidrės, kurioje yra pasakojimas, kampe rodoma garso piktograma.

  Įrašytos skaidrių pateikties laikotarpiai įrašomi automatiškai. Laikotarpiai rodomi rodinyje Skaidrių rūšiuotuvas iškart po kiekviena skaidre.

  Garso piktograma

Atliekant šį procesą, tai, ką įrašote, įdedama kiekvienoje skaidrėje, o įrašą galima atkurti leidžiant skaidrių demonstravimą. Atliekant šį įrašymo procesą, nesukuriamas vaizdo įrašo failas. Tačiau jei norite vaizdo įrašo failo, galite įrašyti pateiktį kaip vaizdo įrašą atlikę keletą papildomų veiksmų.

Įrašyto skaidrių demonstravimo peržiūra

Skirtuke Skaidrių demonstravimas spustelėkite Nuo pradžių arba Nuo dabartinės skaidrės.

Atkūrimo metu rankraščio veiksmai, lazerinis žymiklis, garso ir vaizdo įrašai leidžiami sinchronizuotai.

Rodomas mygtukas „nuo pradžių“ skaidrių demonstravimo skirtuke programoje „PowerPoint“

Įrašyto garso perklausa

Rodinyje Įprastas, spustelėkite garso piktogramą apatiniame dešiniajame skaidrės kampe, tada spustelėkite Leisti.

Spustelėkite Leisti

Skaidrių laikotarpių nustatymas rankiniu būdu

„PowerPoint“ automatiškai įrašo skaidrių laikotarpius, kai įtraukiate pasakojimą, arba galite rankiniu būdu nustatyti pasakojimus atitinkančius laikotarpius.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurios laikotarpį norite nustatyti.

 2. Skirtuko Operacijos grupės Laiko planavimas dalyje Vartyti skaidrę pažymėkite žymės langelį Po ir įveskite skaičių, nurodantį, kiek sekundžių skaidrė turi būti rodoma ekrane. Pakartokite šiuos veiksmus su kiekviena skaidre, kurios laikotarpį norite nustatyti.

Patarimas.   Jei norite, kad kita skaidrė būtų rodoma arba spustelėjus pelės mygtuką, arba automatiškai, praėjus jūsų įvestam sekundžių skaičiui (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau), pažymėkite abu žymės langelius Spustelėjus pelės mygtuką ir Po.

Laikotarpių arba pasakojimų naikinimas

Komanda Valyti skirta panaikinti iš įrašo laikotarpius ar pasakojimus, kurių nenorite arba kuriuos norite pakeisti kitais. Yra keturios skirtingos Valyti komandos, kurios leidžia:

 • Panaikinti laikotarpiusšiuo metu pasirinktoje skaidrėje

 • Panaikinti laikotarpius vienu metu visose skaidrėse

 • Panaikinti pasakojimusšiuo metu pasirinktoje skaidrėje

 • Panaikinti pasakojimus vienu metu visose skaidrėse

 1. Jei nenorite panaikinti visų pateikties laikotarpių ar pasakojimų, atidarykite konkrečią skaidrę, kurioje yra norimas naikinti laikotarpis ar pasakojimas.

 2. Spustelėkite „PowerPoint“ juostelės skirtuke Skaidrių demonstravimas esančio mygtuko Įrašyti skaidrių demonstravimą rodyklę žemyn, nukreipkite pelės žymiklį į Valyti, tada pasirinkite sau tinkamą Valyti komandą.

Laikotarpių išjungimas arba pasakojimų, rankraščio ir lazerinio žymiklio išjungimas

Įrašius „PowerPoint“ pateiktį, visi atlikti laikotarpiai, gestai ir garsas išsaugomi atskirose skaidrėse. Jeigu norite peržiūrėti skaidrių demonstravimą be jų, galima išjungti viską:

 • Jei norite išjungti įrašytus skaidrių demonstravimo laikus:   Skirtuke Skaidrių demonstravimas išvalykite lauką Naudoti laikus.

 • Jei norite išjungti įrašytus pasakojimus, rankraštį ir lazerinio žymiklį:   Skirtuke Skaidrių demonstravimas išvalykite lauką Paleisti pasakojimus.

Taip pat žr.

Pelės žymiklio pavertimas lazeriniu žymikliu

Teksto arba objektų animavimas

Pateikties pavertimas vaizdo įrašu

Automatiškai vykdomos pateikties kūrimas

Ką norėtumėte daryti?

Pasakojimą galima įrašyti prieš skaidrių demonstravimą arba jo metu ir įraše įtraukti auditorijos komentarų. Jeigu nenorite naudoti pasakojimo pateikties metu, galite įrašyti komentarus tik tam tikrose skaidrėse arba išjungti pasakojimą, kad panorėjus jį būtų galima paleisti.

Įtraukus į skaidrę pasakojimą, skaidrėje rodoma garso piktograma Garsas . Kaip ir paleidžiant kitus garsus, norėdami paleisti garsą galite spustelėti piktogramą arba nustatyti, kad garsas būtų paleistas automatiškai.

Kad galėtumėte įrašyti ir išklausyti pasakojimą, kompiuteryje turi būti sumontuota garso plokštė, mikrofonas ir garsiakalbiai.

Prieš pradedant įrašyti „PowerPoint 2010“ paragins įrašyti tik skaidrių laikotarpius, tik pasakojimus arba viena ir kita tuo pačiu metu. Be to, galite nustatyti skaidrių laikotarpius rankiniu būdu. Skaidrių laikotarpius naudoti ypač patogu, jei norite, kad pateiktis su jūsų pasakojimu būtų leidžiama automatiškai. Įrašant skaidrių laikotarpius į skaidrę bus įrašomas animacijos veiksmų laikas ir informacija apie bet kokių paleidiklių naudojimą. Jei nenorite, kad per pateiktį būtų naudojami skaidrių laikotarpiai, galite juos išjungti.

Atliekant šį procesą, tai, ką įrašote, įdedama kiekvienoje skaidrėje, o įrašą galima atkurti leidžiant skaidrių demonstravimą. Atliekant šį įrašymo procesą, nesukuriamas vaizdo įrašo failas. Tačiau jei jums jo reikia, galite paversti pateiktį vaizdo įrašu atlikę keletą papildomų veiksmų.

 1. Įrašydami pasakojimą, leidžiate pateiktį ir įrašote kiekvieną skaidrę. Įrašymą galite bet kada pristabdyti ir pratęsti.

 2. Prieš įrašydami skaidrių pateiktį, įsitikinkite, kad jūsų mikrofonas yra nustatytas ir tinkamos būklės.

 3. Skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite Įrašyti skaidrių demonstravimą Mygtuko vaizdas .

 4. Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pradėti įrašyti nuo pradžių

  • Pradėti įrašyti nuo dabartinės skaidrės

 5. Dialogo lange Įrašyti skaidrių demonstravimą pažymėkite žymės langelį Skaidrių ir animacijos laikas ir, jei reikia, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Skaidrių ir animacijos laikotarpiai.

 6. Spustelėkite Pradėti įrašymą.

  Patarimas: Norėdami pristabdyti pasakojimą, rodinio Skaidrių demonstravimaskontekstinis meniuspustelėkite Pristabdyti. Norėdami tęsti pasakojimą, spustelėkite Tęsti įrašymą.

 7. Norėdami baigti įrašyti skaidrių demonstravimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, o tada spustelėkite Baigti demonstravimą.

 8. Įrašyti skaidrių demonstravimo laikotarpiai automatiškai išsaugomi. Rodinyje Skaidrių rūšiuotuvas galite matyti laikotarpį po kiekviena skaidre.

 1. Įjungus rodinį Įprastasis skaidrėje spustelėkite garso piktogramą Garsas .

 2. Juostelės dalies Garso įrankiai skirtuko Leidimas grupėje Peržiūros įrankiai spustelėkite Leisti.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti komentarą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medija spustelėkite po dalimi Garso įrašas esančią rodyklę, tada spustelėkite Įrašyti garso įrašą.

 3. Norėdami įrašyti komentarą, spustelėkite Įrašyti ir pradėkite kalbėti.

 4. Baigę įrašyti, spustelėkite Stabdyti.

 5. Lauke Pavadinimas įveskite garso pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

  Skaidrėje bus rodoma garso piktograma Garsas .

„PowerPoint 2010“ automatiškai įrašo skaidrių laikotarpius, kai įtraukiate pasakojimą, arba galite rankiniu būdu nustatyti pasakojimus atitinkančius laikotarpius.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurios laikotarpį norite nustatyti.

 2. Skirtuko Operacijos grupės Laiko planavimas dalyje Vartyti skaidrę pažymėkite žymės langelį Po ir įveskite skaičių, nurodantį, kiek sekundžių skaidrė turi būti rodoma ekrane. Pakartokite šiuos veiksmus su kiekviena skaidre, kurios laikotarpį norite nustatyti.

Patarimas: Jei norite, kad paskesnė skaidrė būtų rodoma arba spustelėjus pelės mygtuką, arba automatiškai, praėjus jūsų įvestam sekundžių skaičiui (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau), pažymėkite žymės langelius Spustelėjus pelės mygtuką ir Automatiškai po.

Išjungiant skaidrių laikotarpius, jie nepanaikinami. Laikotarpius bet kada galite įjungti vėl – iš naujo jų kurti nereikės. Tačiau išjungus skaidrių laikotarpius, skaidrės nebus automatiškai vartomos įrašant pasakojimą, todėl jas vartyti turėsite rankiniu būdu.

 1. Įprastame rodinyje, skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite Skaidrių pateikties nustatymas.

 2. Dalyje Skaidrių vartymas spustelėkite Rankiniu būdu.

Patarimas: Norėdami vėl įjungti laikotarpius, dalyje Skaidrių vartymas spustelėkite Tam tikrais laikotarpiais (jei nustatyta).

Komanda Valyti skirta panaikinti iš įrašo laikotarpius ar pasakojimus, kurių nenorite arba kuriuos norite pakeisti kitais. Yra keturios skirtingos Valyti komandos, kurios leidžia:

 • Panaikinti laikotarpiusšiuo metu pasirinktoje skaidrėje

 • Panaikinti laikotarpius vienu metu visose skaidrėse

 • Panaikinti pasakojimusšiuo metu pasirinktoje skaidrėje

 • Panaikinti pasakojimus vienu metu visose skaidrėse

 1. Jei nenorite panaikinti visų pateikties laikotarpių ar pasakojimų, atidarykite konkrečią skaidrę, kurioje yra norimas naikinti laikotarpis ar pasakojimas.

 2. Spustelėkite „PowerPoint“ juostelės skirtuke Skaidrių demonstravimas esančio mygtuko Įrašyti skaidrių demonstravimą rodyklę žemyn, nukreipkite pelės žymiklį į Valyti, tada pasirinkite sau tinkamą Valyti komandą.

Taip pat žr.

Pelės žymiklio pavertimas lazeriniu žymikliu

Ką norėtumėte daryti?

Galite įrašyti pasakojimą prieš paleisdami pateiktį arba įrašyti pasakojimą leisdami pateiktį ir į įrašą įtraukti auditorijos komentarus. Jeigu nenorite naudoti pasakojimo pateikties metu, galite įrašyti komentarus tik tam tikrose skaidrėse arba išjungti pasakojimą, kad panorėjus jį būtų galima paleisti.

Įtraukus į skaidrę pasakojimą, skaidrėje rodoma garso piktograma Piktogramos paveikslėlis . Kaip ir paleidžiant kitus garsus, norėdami paleisti garsą galite spustelėti piktogramą arba nustatyti, kad garsas būtų paleistas automatiškai. Pasakojimas balsu turi pirmenybę prieš kitus garsus ir vienu metu pateiktyje gali būti leidžiamas tik vienas garsas. Dėl to kitus garsus, kurie pateiktyje nustatyti paleisti automatiškai, anuliuoja pasakojimas, todėl jie nebus paleisti. Tačiau garsai, kurie nustatyti paleisti spustelėjus, vis tiek bus paleisti juos spustelėjus.

Kad galėtumėte įrašyti ir išklausyti pasakojimą, kompiuteryje turi būti sumontuota garso plokštė, mikrofonas ir garsiakalbiai.

Automatiniai skaidrių laikotarpiai ir pasakojimas

Kai įrašote pasakojimą, „Microsoft Office PowerPoint 2007“ automatiškai įrašo laiko, kurį praleidžiate kiekvienoje skaidrėje, trukmę. Galite pasirinkti įrašyti šiuos skaidrių laikotarpius kartu su pasakojimu, kai būsite paraginti, arba galite </c0>nustatyti skaidrių laikotarpius rankiniu būdu. Skaidrių laikotarpiai yra ypač naudingi, kai norite, kad pateiktis būtų leidžiama automatiškai kartu su pasakojimu. Galite išjungti skaidrių laikotarpius, jei nenorite, kad jie būtų naudojami pateiktyje.

Pasakojimo įdėjimas arba susiejimas

Galite įdėti pasakojimą arba jį susieti.

 • Kai įdedate pasakojimą, pasakojimo garso įrašo failas tampa pateikties dalimi, todėl padidėja pateikties dydis.

 • Kai susiejate pasakojimą, pateikties failo dydis yra mažesnis, nes garso failas laikomas ne pateiktyje. Nurodoma pasakojimo failo vieta standžiajame diske ir garso failas atkuriamas kartu su pateiktimi. Jei pateiktį pristatote kitame kompiuteryje, turite į tą kompiuterį perkelti susietą garso failą. Geriausias būdas perkelti pateiktį ir su ja susietus failus yra naudoti funkciją Supakavimas į kompaktinį diską. Taip pat galite prieš pristatydami pateiktį rankiniu būdu atnaujinti saitus antrame kompiuteryje panaikindami pasakojimą, tada iš naujo įtraukdami pasakojimo garso failą.

  Be to, kai susiejate pasakojimus, galite prie jų grįžti vėliau ir redaguoti garso failus naudodami garso redagavimo programą.

Patarimas.   Prie pasakojimo pridėkite skaidrių pastabas. Kadangi auditorijoje esantys žmonės turi skirtingus poreikius ir kompiuterinę įrangą, prie pasakojimo verta pridėti pastabas. Pastabos gali būti naudingos klausos negalią turintiems žmonės ar tiems, kurių kompiuteriuose nėra garso plokštės. Jei įrašysite pateiktį kaip žiniatinklio puslapio (.htm) failą, pastabos bus rodomos po kiekviena rodoma skaidre. Jei įrašysite pateiktį kaip pateikties (.pptx) failą, auditorija galės atsispausdinti pastabas arba galėsite patys atspausdinti ir jiems pateikti pastabas.

Įrašydami pasakojimą, leidžiate pateiktį ir įrašote kiekvieną skaidrę. Įrašymą galite pristabdyti ir pratęsti.

 1. Įprastajame rodinyje pažymėkite skaidrę, kurioje norite pradėti įrašymą.

 2. Skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite Įrašyti pasakojimą Mygtuko vaizdas .

  Skirtuko Skaidrių demonstravimas paveikslėlis

 3. Spustelėkite Nustatyti mikrofono lygį, vadovaukitės instrukcijomis, kad nustatytumėte mikrofono lygį, tada spustelėkite Gerai.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įdėti pasakojimą, spustelėkite Gerai.

  • Norėdami susieti pasakojimą, pažymėkite žymės langelį Susieti pasakojimus, esančius, spustelėkite Naršyti, spustelėkite sąraše esantį aplanką, o tada spustelėkite Pasirinkti.

Patarimas.   Siekdami išvengti galimų problemų, naudokite tą patį aplanką, kuriame įrašyta pateiktis.

 1. Jei pasirinkote pradėti įrašymą nuo pirmosios skaidrės, pereikite prie 6 veiksmo.
  Jei pasirinkote pradėti įrašymą nuo kitos skaidrės, rodomas dialogo langas Įrašyti pasakojimą. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pradėti pasakojimą nuo pirmosios pateikties skaidrės, spustelėkite Pirmoji skaidrė.

  • Norėdami pradėti pasakojimą šiuo metu pasirinktoje skaidrėje, spustelėkite Dabartinė skaidrė.

 2. Skaidrių demonstravimo rodinyje pasakykite pasakojimo tekstą į mikrofoną, tada spustelėkite skaidrę, kad pereitumėte į paskesnę skaidrę. Tą patį atlikite su kiekviena skaidre, į kurią norite įtraukti pasakojimą.

  Patarimas.   Norėdami pristabdyti arba tęsti pasakojimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, tada kontekstinis meniu spustelėkite Pristabdyti pasakojimą arba Tęsti pasakojimą.

 3. Spustelėkite juodą išėjimo ekraną.

 4. Pasakojimas automatiškai išsaugomas ir parodomas pranešimas, klausiantis, ar taip pat norite įrašyti pateikties laikotarpius. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išsaugoti laikotarpius, spustelėkite Išsaugoti. Skaidrės rodomos skaidrių rūšiuotuvo rodinyje, o skaidrių laikotarpiai rodomi po kiekviena skaidre.

  • Norėdami atšaukti laikotarpius, spustelėkite Neišsaugoti. (Laikotarpius galite įrašyti atskirai.)

Pastaba.   Pasakojimas balsu turi pirmenybę prieš kitus garsus ir vienu metu pateiktyje gali būti leidžiamas tik vienas garsas. Dėl to kitus garsus, kurie pateiktyje nustatyti paleisti automatiškai, anuliuoja pasakojimas, todėl jie nebus paleisti. Tačiau garsai, kurie nustatyti paleisti spustelėjus, vis tiek bus paleisti juos spustelėjus.

 1. Skaidrėje spustelėkite garso piktogramą Piktogramos paveikslėlis .

 2. Skirtuko Parinktys dalies Garso įrankiai grupėje Leisti spustelėkite Peržiūrėti arba dukart spustelėkite garso piktogramą.

  Skirtuko Garso įrankių parinktys vaizdas

 1. Įprastajame rodinyje pažymėkite skaidrę, kurioje norite pradėti pakartotinį įrašymą.

 2. Skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite Įrašyti pasakojimą Mygtuko vaizdas .

  Skirtuko Skaidrių demonstravimas paveikslėlis

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei jau išbandėte mikrofoną, spustelėkite Gerai.

  • Norėdami išbandyti mikrofoną, spustelėkite Nustatyti mikrofono lygį, vadovaukitės instrukcijomis, kad nustatytumėte mikrofono lygį, tada spustelėkite Gerai.

 4. Jei pasirinkote pradėti pakartotinį įrašymą nuo pirmosios skaidrės, pereikite prie 5 veiksmo.
  Jei pasirinkote pradėti pakartotinį įrašymą nuo kitos skaidrės, rodomas dialogo langas Įrašyti pasakojimą. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pradėti pasakojimą nuo pirmosios pateikties skaidrės, spustelėkite Pirmoji skaidrė.

  • Norėdami pradėti pasakojimą šiuo metu pasirinktoje skaidrėje, spustelėkite Dabartinė skaidrė.

 5. Skaidrių demonstravimo rodinyje įrašykite skaidrės pasakojimą, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sustabdyti pakartotinį įrašymą, paspauskite ESC.

  • Norėdami tęsti pakartotinį įrašymą, spustelėkite pelės mygtuką, kad pareitumėte prie paskesnės skaidrės, pasakykite skaidrės pasakojimą, tada spustelėdami pereikite į paskesnę skaidrę, kad tęstumėte pakartotinį įrašymą.

  • Norėdami baigti pakartotinį įrašymą prieš pereidami per visas skaidres, paspauskite ESC.

  • Norėdami pakartotinai įrašyti visas skaidres, pasiekę juodą išėjimo ekraną, spustelėkite jį.

 6. Pasakojimas automatiškai išsaugomas ir parodomas pranešimas, klausiantis, ar taip pat norite išsaugoti skaidrių laikotarpius. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išsaugoti laikotarpius, spustelėkite Išsaugoti.

  • Norėdami atšaukti laikotarpius, spustelėkite Neišsaugoti.

Jei pateikties pristatymo metu norite įrašyti savo komentarus, auditorijos komentarus arba visus komentarus, prieš pradėdami pateiktį galite įjungti pasakojimą.

 1. Įprastajame rodinyje pažymėkite skaidrę, kurioje norite pradėti įrašymą.

 2. Skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite Įrašyti pasakojimą Mygtuko vaizdas .

  Skirtuko Skaidrių demonstravimas paveikslėlis

 3. Spustelėkite Nustatyti mikrofono lygį, vadovaukitės instrukcijomis, kad nustatytumėte mikrofono lygį, tada spustelėkite Gerai.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įdėti pasakojimą, spustelėkite Gerai.

  • Norėdami susieti pasakojimą, pažymėkite žymės langelį Susieti pasakojimus, esančius, spustelėkite Naršyti, spustelėkite sąraše esantį aplanką, o tada spustelėkite Pasirinkti.

 5. Jei pasirinkote pradėti įrašymą nuo pirmosios skaidrės, pereikite prie 6 veiksmo.
  Jei pasirinkote pradėti įrašymą nuo kitos skaidrės, rodomas dialogo langas Įrašyti pasakojimą. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pradėti pasakojimą nuo pirmosios pateikties skaidrės, spustelėkite Pirmoji skaidrė.

  • Norėdami pradėti pasakojimą šiuo metu pasirinktoje skaidrėje, spustelėkite Dabartinė skaidrė.

 6. Skaidrių demonstravimo rodinyje įtraukite pranešėjo komentarus kartu su auditorijos komentarais, tada spustelėkite skaidrę, kad pereitumėte į paskesnę skaidrę. Kartokite šį procesą su visomis pateikties skaidrėmis.

  Patarimas: Norėdami pristabdyti ir tęsti pasakojimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, tada kontekstiniame meniu spustelėkite arba Pristabdyti pasakojimą arba Tęsti pasakojimą.

 7. Spustelėkite juodą išėjimo ekraną.

 8. Pasakojimas automatiškai išsaugomas ir parodomas pranešimas, klausiantis, ar taip pat norite įrašyti pateikties laikotarpius. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išsaugoti laikotarpius, spustelėkite Išsaugoti. Skaidrės rodomos skaidrių rūšiuotuvo rodinyje, o skaidrių laikotarpiai rodomi po kiekviena skaidre.

  • Norėdami atšaukti laikotarpius, spustelėkite Neišsaugoti.

 1. Įprastame rodinyje spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti komentarą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Medijos įrašai spustelėkite po dalimi Garso įrašas esančią rodyklę, tada spustelėkite Įrašyti garso įrašą.

  Skirtuko Įterpimas vaizdas

 3. Norėdami įrašyti komentarą, spustelėkite Įrašyti ir pradėkite kalbėti.

 4. Baigę įrašyti, spustelėkite Stabdyti.

 5. Lauke Pavadinimas įveskite garso pavadinimą, tada spustelėkite Gerai.

  Skaidrėje bus rodoma garso piktograma Piktogramos paveikslėlis .

„Office PowerPoint 2007“ automatiškai įrašo skaidrių laikotarpius, kai įtraukiate pasakojimą, arba galite rankiniu būdu nustatyti pasakojimus atitinkančius laikotarpius.

 1. Rodinyje Įprastas spustelėkite skaidrę, kurios laikotarpį norite nustatyti.

 2. Skirtuko Animacijos grupės Perėjimas į šią skaidrę dalyje Vartyti skaidrę pažymėkite žymės langelį Automatiškai po ir įveskite skaičių, nurodantį, kiek sekundžių skaidrė turi būti rodoma ekrane.

  Skirtuko Animacijos vaizdas

  Kartokite šį procesą su kiekviena skaidre, kurios laikotarpį norite nustatyti.

Patarimas: Jei norite, kad kita skaidrė būtų rodoma spustelėjus pelės mygtuką arba automatiškai, praėjus jūsų įvestam sekundžių skaičiui (atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau), pažymėkite žymės langelius Spustelėjus pelės mygtuką ir Automatiškai po.

Išjungiant skaidrių laikotarpius, jie nepanaikinami. Laikotarpius bet kada galite įjungti vėl – iš naujo jų kurti nereikės. Tačiau išjungus skaidrių laikotarpius, skaidrės nebus automatiškai vartomos įrašant pasakojimą, todėl jas vartyti turėsite rankiniu būdu.

 1. Įprastame rodinyje, skirtuko Skaidrių pateiktis grupėje Nustatymas spustelėkite Skaidrių pateikties nustatymas.

  Skirtuko Skaidrių demonstravimas paveikslėlis

 2. Dalyje Skaidrių vartymas spustelėkite Rankiniu būdu.

Patarimas: Norėdami vėl įjungti laikotarpius, dalyje Skaidrių vartymas spustelėkite Tam tikrais laikotarpiais (jei nustatyta).

Pasirengimas įrašymui

Norėdami pradėti, atidarykite norimą pateiktį ir spustelėkite skirtuką Skaidrių demonstravimas.

Patarimas.   Jei pateiktyje yra daug skaidrių, gali būti patogiau dirbti naudojant rodinį Skaidrių rūšiuotuvas. Spustelėkite Rodinys > Skaidrių rūšiuotuvas ir jį išbandykite.

Štai keletas dalykų, kuriuos reikėtų patikrinti prieš pradedant įrašymą:

 • Jei norite įrašyti tik dalį skaidrių rinkinio, prieš pradėdami atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite skaidres, kurių įtraukti nenorite, ir spustelėkite Slėpti skaidrę.

   ARBA

  • Spustelėkite Pasirinktinis demonstravimas > Pasirinktinis skaidrių demonstravimas > + (įtraukti).

   Pasirinkite Slėpti skaidrę arba Pasirinktinis demonstravimas, kad įrašytumėte skaidrių rinkinio dalį.
 • Naudokite mygtuką Repetuoti, kad pakeistumėte laikotarpius tarp skaidrių nekeisdami jau įrašyto pasakojimo ar gestų.

  Išbandykite skirtingus laikotarpius tarp skaidrių naudodami mygtuką Repetuoti
 • Įsitikinkite, ar mikrofonas tinkamai nustatytas. Sistemoje „Mac“ eikite į Sistemos nuostatos > Garsas.

Skaidrių demonstravimo įrašymas

Jei į skaidrių demonstravimą norite įtraukti pasakojimą ar komentarų, įsitikinkite, kad mikrofonas nustatytas ir veikia.

Norėdami pradėti įrašymą:

 1. Spustelėkite skirtuką Skaidrių demonstravimas, pasirinkite skaidrę, nuo kurios norite pradėti įrašymą, tada spustelėkite Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  Spustelėkite Įrašyti skaidrių demonstravimą, kad pradėtumėte įrašymą
 2. Įrašydami naudokite Ctrl + spustelėjimas, kad pasiektumėte įrašymo komandas, kurios leidžia naršyti skaidres, keisti žymiklius ar suaktyvinti ekrano juodą ar baltą užtemdymą.

  Nuspauskite Ctrl ir spustelėkite pelės mygtuką, kad įrašydami pamatytumėte komandų sąrašą
 3. Norėdami sustabdyti įrašymą, spustelėkite Baigti demonstravimą.

 4. Rodomas dialogo langas Įrašymas. Norėdami išsaugoti įrašą, spustelėkite Taip, norėdami dar kartą įrašyti – Ne.

  Pasirinkus išsaugoti, viskas, ką anksčiau įrašėte, perrašoma. Jei norite įrašyti kitą skaidrių demonstravimą naudodami tą patį skaidrių rinkinį, išsaugokite pateikties failą kitu pavadinimu.

 5. Norėdami peržiūrėti įrašą, spustelėkite Leisti nuo pradžios.

Spartieji klavišai atliekant įrašymą

Gali būti naudinga atsispausdinti šį sparčiųjų klavišų sąrašą, kuriuo galėsite remtis įrašydami:

Užduotis

Spartusis klavišas

Pereiti į paskesnę skaidrę ar animaciją

N
Spustelėjimas
Tarpo klavišas
Rodyklė dešinėn
Rodyklė žemyn
Grįžti
Puslapiu žemyn

Grįžti į ankstesnę skaidrę ar animaciją:

P
Šalinti
Rodyklė kairėn
Rodyklė aukštyn
Puslapiu aukštyn

Eiti į konkrečią skaidrę

Skaidrės numeris + Enter

Įjungti ekrano juodą užtemdymą

B
. (taškas)

Įjungti ekrano baltą užtemdymą

W
, (kablelis)

Stabdyti / iš naujo paleisti automatinį demonstravimą:

S

Baigti skaidrių demonstravimą

Esc
Command+. (taškas)

Ištrinti brėžinį iš ekrano

E

Eiti į paskesnę skaidrę, jei ji paslėpta

H

Pakeisti žymiklį į rašiklį

Command + P

Pakeisti žymiklį į rodyklę

Command + A

Slėpti rodyklę pajudinus pelę

CONTROL + H

Kontekstinis meniu

CONTROL + spustelėjimas

Atversti paskesnę skaidrę spustelėjus pelę (tik repetuojant)

M

Nustatyti leidimo parinktis

Kai baigsite įrašymą ir būsite pasirengę išplatinti pateiktį, spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimą ir pasirinkite parinktis, tinkančias jūsų auditorijai.

Prieš išplatindami demonstraciją nustatykite demonstravimo tipą ir kitas parinktis
 • Demonstravimo tipas    Rodyti visame ekrane ar lange.

 • Demonstravimo parinktys    Išjungti pasakojimą arba animacijas.

 • Skaidrės    Pasirinkti skaidrių rinkinio dalį arba pasirinktinį demonstravimą, jei jis nustatytas.

 • Skaidrių vartymas    Nustatyti šią skaidrių demonstravimo versiją, kad būtų galima puslapius atverti rankiniu būdu.

Susijusi informacija

Perėjimų tarp skaidrių įtraukimas, keitimas arba šalinimas

Pranešėjo pastabų peržiūra demonstruojant skaidres programoje „PowerPoint“, skirtoje „Mac“

Garso įrašymas programoje „PowerPoint“, skirtoje „Mac“

Garso įtraukimas į pateiktį arba jo panaikinimas

Pateikties išsaugojimas kaip filmo failo arba MP4

Prieš pradėdami

 • Norint atlikti šią procedūrą, kompiuteryje turi būti sumontuota garso plokštė, mikrofonas ir garsiakalbiai. Įsitikinkite, kad nėra paleista jokia kita garso įrašymo programa, pvz., Kalbėjimo atpažinimas.

 • Įrašant skaidrių laikotarpius taip pat bus įrašomi animacijos efektų laikotarpiai ir trukmės bei paleidiklių naudojimas skaidrėje. Galite išjungti laikotarpius, jei nenorite, kad jie būtų naudojami pateiktyje.

 • Išsaugant pateiktį kaip filmą, pasakojimas neišsaugomas.

Pateikties įrašymas naudojant „PowerPoint 2011“, skirtą „Mac“

 1. Naršymo srityje spustelėkite skaidrę, nuo kurios norite pradėti.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu Rodymas spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės  ir spustelėkite skaidrę. Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus </c0> ir Skirtukas Skaidrės , arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Struktūra ir Struktūra .

 2. Skirtuko Skaidrių pateiktis dalyje Pranešėjo įrankiai spustelėkite Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  Skirtukas Skaidrių demonstravimas, grupė Pranešėjo įrankiai
 3. Įrašymas pradedamas automatiškai, kai įjungiate pranešėjo rodinį; tačiau prireikus galite pristabdyti, o tada iš naujo paleisti įrašymą. Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  Norėdami

  Atlikite šiuos veiksmus

  Pristabdyti įrašymą

  Spustelėkite  Laikmačio pristabdymo mygtukas

  Tęsti įrašymą

  Spustelėkite Laikmačio paleidimo mygtukas

  Iš naujo nustatyti dabartinės skaidrės įrašymą

  Spustelėkite Laikmačio nustatymo iš naujo mygtukas

  Pereiti prie paskesnės arba ankstesnės skaidrės

  Spustelėkite Ėjimo į paskesnę ar ankstesnę skaidrę mygtukai

 4. Pasiekus paskutinę skaidrę arba išjungiant pranešėjo rodinį, „PowerPoint“ paragins išsaugoti laikotarpius.

  Patarimai: 

  1. Skaidrių rūšiuotuvo rodinyje galite matyti kiekvienos skaidrės laikotarpį.

  2. Apatiniame dešiniajame kiekvienos skaidrės, kurioje yra pasakojimas, kampe rodoma garso piktograma Garso piktograma skaidrėje . Tačiau skaidrių demonstravimo metu šios piktogramos auditorija nemato.

Pasakojimo skaidrėje keitimas naudojant „PowerPoint 2011“, skirtą „Mac“

Pakeitus vienos skaidrės pasakojimą, taip pat atnaujinamas laikotarpis.

 1. Naršymo srityje pasirinkite skaidrę, kurios pasakojimą norite pakeisti.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu Rodymas spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės  ir spustelėkite skaidrę.  Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus </c0> ir Skirtukas Skaidrės , arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Struktūra ir Struktūra .

 2. Skirtuko Skaidrių pateiktis dalyje Pranešėjo įrankiai spustelėkite Įrašyti skaidrių demonstravimą.

  Skirtukas Skaidrių demonstravimas, grupė Pranešėjo įrankiai

 3. Baigę įrašyti, spustelėkite Išeiti iš demonstravimo arba paspauskite ESC.

 4. Kai būsite paraginti išsaugoti laikotarpius, spustelėkite Taip.

  Pastaba: Norėdami panaikinti pasakojimą iš skaidrės, skaidrėje pasirinkite garso piktogramą Garso piktograma skaidrėje , tada paspauskite DELETE.

Skaidrių laikotarpių nustatymas rankiniu būdu naudojant „PowerPoint 2011“, skirtą „Mac

„PowerPoint“ automatiškai įrašo skaidrių laikotarpius, kai įrašote skaidrių demonstravimą, arba galite rankiniu būdu nustatyti pasakojimą atitinkančius laikotarpius.

 1. Naršymo srityje pasirinkite skaidrę arba skaidres, kurioje (kuriose) norite rankiniu būdu nustatyti skaidrės laikotarpį.

  Kaip pasirinkti skaidres naršymo srityje

  1. Meniu Rodymas spustelėkite Įprastinis.

  2. Naršymo srities viršuje spustelėkite skirtuką Skaidrės Skirtukas Skaidrės  ir spustelėkite skaidrę. Norėdami pasirinkti kelias skaidres, spustelėdami skaidres nuspauskite KOMANDA .  Arba, jei skaidres suskirstėte į sekcijas, pasirinkite visą skaidrių grupę spustelėdami sekcijos pavadinimą.  Atsižvelgiant į naršymo srities plotį, matysite arba skirtukus, pavadintus Skirtukas Skaidrės ir , arba piktogramų skirtukus Skaidrės Skirtukas Struktūra ir Struktūra .

 2. Skirtuko Perėjimai dalyje Vartyti skaidrę pažymėkite žymės langelį Po, tada įveskite sekundžių skaičių.

  Skirtukas Perėjimai, grupė Skaidrių vartymas

Pasakojimų arba skaidrių laikotarpių išjungimas prieš paleidžiant skaidrių demonstravimą naudojant „PowerPoint 2011“, skirtą „Mac“

Išjungus pasakojimų ir skaidrių laikotarpius, jie nepanaikinami. Bet kada galite įjungti pasakojimus ar laikotarpius; jų nereikės kurti iš naujo.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Norėdami

Atlikite šiuos veiksmus

Skaidrių laikotarpių išjungimas

Skirtuko Skaidrių demonstravimas dalyje Nustatymas išvalykite žymės langelį Naudoti nustatytą laiką.

Skirtukas Skaidrių demonstravimas, grupė Nustatymas

Pasakojimo išjungimas visose skaidrėse

Skirtuko Skaidrių demonstravimas dalyje Nustatymas išvalykite žymės langelį Leisti pasakojimus.

Skirtukas Skaidrių demonstravimas, grupė Nustatymas

„„PowerPoint“ žiniatinkliui“ nepalaiko skaidrių demonstravimo įrašymo.

Įrašymo patarimai

 • Į pateiktį įtraukiami įrašai taikomi kiekvienai skaidrei atskirai, todėl jei norėsite pakeisti įrašą, tereikės iš naujo įrašyti konkrečią skaidrę ar skaidres. Taip pat po įrašymo galite pertvarkyti skaidrių išdėstymą; nereikės nieko įrašyti iš naujo. Tai taip pat reiškia, kad lengva pristabdyti pateikties įrašymą norint padaryti pertraukėlę.

 • „PowerPoint“ neįrašo garso ar vaizdo perėjimų tarp skaidrių metu, todėl nekalbėkite versdami skaidrę. Taip pat įtraukite trumpą tylos pauzę kiekvienos skaidrės pradžioje ir pabaigoje, kad perėjimai būtų sklandūs ir nepertrauktumėte girdimo pasakojimo pereidami iš vienos skaidrės į kitą.

 • Programoje „„PowerPoint“ žiniatinkliui“ negalite įrašyti pasakojimo. Norėdami įrašyti pasakojimą naudokite „PowerPoint“ kompiuterio versiją.

 • Redagavimo rodinyje galite koreguoti bei redaguoti vaizdo įrašo dydį ir naudoti rankraštį.

 • Jei gali būti, kad jūsų auditorija naudos „„PowerPoint“ žiniatinkliui“ peržiūrėdami įrašą, naudokite perėjimus, kuriuos palaiko „„PowerPoint“ žiniatinkliui“ (iškirpimas, išnykimas, stūmimas nuvalymas, perskyrimas, atsitiktinės juostos, figūra, transformacija).

 • Įrašant pateiktis geriausia naudoti kompiuterius su jutikliniais ekranais, kuriuose yra žiniatinklio kamera.

 • Naudokite vaizdo peržiūrą, kad prieš pradėdami įrašymą įsitikintumėte, jog viskas nustatyta tinkamai.

 • Sukurkite kelias skaidrės, kurioje norite įrašyti gestus (pvz., rankraštį), kopijas, kad galėtumėte lengvai įrašyti kelis bandymus. Baigę, panaikinkite nereikalingas skaidres.

 • Įrašykite kelias sekundes tylos išjungdami garsą ir vaizdą, kad kitą skaidrę būtų galima atversti po nustatyto laiko.

 • Kad būtų geresnė kokybė, naudokite išorinę žiniatinklio kamerą ir (arba) mikrofoną.

  Integruotos kameros ir mikrofonai tinka daugumai užduočių. Tačiau jei norite profesionaliau atrodančio vaizdo įrašo, apsvarstykite galimybę naudoti išorinę žiniatinklio kamerą (jei tai įmanoma). Jei naudojate „PowerPoint“ planšetiniame arba nešiojamajame kompiuteryje ir rašote rašikliu, išorinė kamera ir mikrofonas leis sumažinti rašiklio skleidžiamą garsą.

 • Baigę įrašyti pirmą skaidrių įrašą, paleisite jį.

  Prieš tęsdami įrašymą, įsitikinkite, ar garsas ir vaizdas skamba ir atrodo taip, kaip tikėjotės.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×