Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko reikšmė programoje "Excel"

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Tarkime, kad norite sužinoti, kiek kartų langelių diapazone pasitaiko tam tikra tekstinė arba skaitinė reikšmė. Pavyzdžiui:

 • Jeigu diapazone A2:D20, yra skaitinės reikšmės 5, 6, 7 ir 6, skaičius 6 pasitaiko du kartus.

 • Jei stulpelyje yra Petraitis, Juozaitis, Juozaitis ir Juozaitis, vadinasi, Juozaitis pasitaiko tris kartus.

Yra keli būdai apskaičiuoti, kaip dažnai pasitaiko reikšmė.

Ką norėtumėte daryti?

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko viena reikšmė, naudojant funkciją

Skaičiavimas, pagrįstas keliais kriterijais, naudojant funkciją COUNTIFS

Skaičiavimas, pagrįstas kriterijais, kartu naudojant funkcijas COUNT ir IF

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios tekstinės arba skaitinės reikšmės, kartu naudojant funkcijas SUM ir IF

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios reikšmės, naudojant „PivotTable“ ataskaitą

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko viena reikšmė, naudojant funkciją

Šiai užduočiai atlikti naudokite funkciją COUNTIF.

Pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite stulpelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Pardavėjas

Sąskaita faktūra

Petraitis

15 000

Petrauskas

9000

Adomaitis

8 000

Adomaitis

20 000

Petrauskas

5 000

Vitkus

22 500

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=COUNTIF(A2:A7,"Petraitis")

Petraičio įrašų skaičius (3)

=COUNTIF(A2:A7,"Petraitis")

'=COUNTIF(A2:A;,A4)

Jonaičio įrašų skaičius (3)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

Sąskaitos faktūros reikšmių, mažesnių nei 20 000, skaičius (4)

=COUNTIF(B2:B7;"< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Sąskaitos faktūros reikšmių, didesnių arba lygių 20 000, skaičius (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Norėdami daugiau sužinoti apie šios funkcijos naudojimą, žr. straipsnį Funkcija COUNTIF.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, pagrįstas keliais kriterijais, naudojant funkciją COUNTIFS

Kartu su programa „Excel 2007“ pasirodžiusi funkcija COUNTIFS panaši į funkciją COUNTIF, bet yra viena svarbi išimtis: funkcija COUNTIFS leidžia taikyti kriterijus langeliams keliuose diapazonuose ir skaičiuoja, kiek kartų atitinka visus kriterijus. Taikant funkciją COUNTIF, galima naudoti iki 127 diapazono / kriterijų porų. Funkcijos sintaksė yra tokia:

COUNTIFS(kriterijų_diapazonas1, kriterijai1, [kriterijų_diapazonas2, kriterijai2],…)

Pavyzdys

Darbuotojo ID

Srities nr.

Skyrius

20552

2

Pardavimo

21268

2

Finansų

23949

1

Administravimo

24522

4

Administravimo

28010

3

IT

29546

4

Pardavimo

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Finansų

40499

1

Personalo

42051

1

Pardavimo

43068

2

Personalo

45382

2

Finansų

47971

1

IT

Kiek darbuotojų yra 2 srityje, finansų skyriuje?

'=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Finansų")

=COUNTIFS(B2:B15;"2";C2:C15;"Finansų")

Pirmas kriterijų diapazonas yra sričių numeriai, antras kriterijų diapazonas yra skyriaus pavadinimas. Pirmam kriterijų diapazonui taikomas kriterijus „2“, antram kriterijų diapazonui taikomas kriterijus „Finansų“. Funkcija COUNTIFS tikrina, ar abu kriterijai tenkinami.

Norėdami daugiau sužinoti apie šios funkcijos naudojimą, kai skaičiuojant taikomi keli diapazonai ir kriterijai, žr. skyrių Funkcija COUNTIFS.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, pagrįstas kriterijais, kartu naudojant funkcijas COUNT ir IF

Tarkime, kad jums reikia nustatyti, kiek pardavėjų pardavė tam tikrą prekę konkrečiame regione, arba norite žinoti, kiek kartų tam tikras pardavėjas atliko tam tikros vertės pardavimą. Galite kartu naudoti funkcijas IF ir COUNT, t. y. pirmiausia naudojate funkciją IF sąlygai išbandyti, ir tik jeigu funkcijos IF rezultatas yra „True“, naudodami funkciją COUNT, skaičiuojate langelius.

Pavyzdžiai

Regionas

Pardavėjas

Tipas

Pardavimas

Pietų

Petrauskas

Gėrimai

3571

Vakarų

Mockus

Pieno produktai

3338

Rytų

Adomaitis

Gėrimai

5122

Šiaurės

Adomaitis

Pieno produktai

6239

Pietų

Vitkus

Daržovės ir vaisiai

8677

Pietų

Mockus

Mėsos produktai

450

Pietų

Mockus

Mėsos produktai

7673

Rytų

Adomaitis

Daržovės ir vaisiai

664

Šiaurės

Mockus

Daržovės ir vaisiai

1 500

Pietų

Vitkus

Mėsos produktai

6596

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=COUNT(IF((A2:A11="Pietų")*(C2:C11="Mėsos produktai"),D2:D11))

Mėsos produktų pardavimo skaičius Pietų regione. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Pietų")*(C2:C11="Mėsos produktai"),D2:D11))

=COUNT(IF((B2:B11="Jonaitis")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Adomaičio pardavimų, kurių vertė didesnė nei 1 000 EUR, skaičius. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Jonaitis")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Pastaba : 

 • Šiame pavyzdyje pateiktos formulės turi būti įvedamos kaip masyvo formulės. Jei darbaknygę atidarėte programos „Excel“ darbalaukio programa ir norite pakeisti formulę arba kurti panašią formulę, paspauskite F2, tada paspauskite Ctrl+Shift+Enter, kad formulė pateiktų rezultatus, kurių tikitės.

 • Kad formulės veiktų, antrasis funkcijos IF argumentas turi būti skaičius.

Funkcija COUNT skaičiuoja langelius, kuriuose yra skaičių, ir skaičiuoja skaičius, esančius jos argumentų sąraše. Funkcija IF pateikia vieną reikšmę, jei jūsų nurodyta sąlyga įvertinama kaip True, bei kitą reikšmę, jei sąlyga įvertinama kaip False.

Norėdami daugiau sužinoti apie šias funkcijas, žr. straipsnius Funkcija COUNT ir Funkcija IF.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios tekstinės arba skaitinės reikšmės, kartu naudojant funkcijas SUM ir IF

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose kartu naudojamos funkcijos IF ir SUM. Pirmiausia funkcija IF išbando reikšmes keliuose langeliuose ir jei bandymo rezultatas yra „True“, funkcija SUM sudeda bandymą išlaikiusias reikšmes.

Pavyzdžiai

Pardavėjas

Sąskaita faktūra

Petraitis

15000

Petraitis

9000

Jonaitis

8000

Jonaitis

20000

Petraitis

5000

Vilutis

22500

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=SUM(IF((A2:A7="Petraitis")+(A2:A7="Vilutis"),1,0))

Sąskaitų faktūrų, skirtų Petraičiui arba Vilučiui, skaičius.

=SUM(IF((A2:A7="Petraitis")+(A2:A7="Vilutis"),1,0))

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

Sąskaitų faktūrų, kurių vertė mažesnė nei 9 000 EUR arba didesnė nei 19 000 EUR, skaičius.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000),1,0))

=SUM(IF(A2:A7="Petraitis",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Petraičiui skirtų sąskaitų faktūrų, kurių vertė mažesnė nei 9 000 EUR, skaičius.

=SUM(IF(A2:A7="Petraitis",IF(B2:B7<9000,1,0)))

Pastaba : Šiame pavyzdyje pateiktos formulės turi būti įvedamos kaip masyvo formulės. Jei darbaknygę atidarėte programos „Excel“ darbalaukio programa ir norite pakeisti formulę arba kurti panašią formulę, paspauskite F2, tada paspauskite Ctrl+Shift+Enter, kad formulė pateiktų rezultatus, kurių tikitės.

Puslapio viršus

Skaičiavimas, kaip dažnai pasitaiko kelios reikšmės, naudojant PivotTable ataskaitą

Norėdami rodyti sumas ir skaičiuoti unikalių reikšmių atvejus, galite naudoti „PivotTable“ ataskaitą. „PivotTable“ – tai sąveika pagrįstas būdas greitai apibendrinti didelius duomenų kiekius. „PivotTable“ galite naudoti duomenų lygiams išplėsti ir suspausti, rezultatams gauti ir jus dominančių sričių detalėms iš apibendrintų duomenų išnagrinėti. Be to, norėdami apibendrintai pateikti įvairius šaltinio duomenis, eilutes ir stulpelius galite sukeisti vietomis (arba „paversti“ ).

Šaltinio duomenų ir gautos „PivotTable“ ataskaitos pavyzdys

1   Šiuo atveju šaltinio duomenys paimti iš darbalapio

2   Trečio ketvirčio golfo suvestinės šaltinio reikšmės „PivotTable“ ataskaitoje

3   Visa „PivotTable“ ataskaita

4   Šaltinio reikšmių langeliuose C2 ir C8 suvestinė iš šaltinio duomenų

„PivotTable“ ataskaitos kūrimas

 1. Pažymėkite stulpelį, kuriame yra duomenų.
  Įsitikinkite, kad jame yra stulpelio antraštė.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje į Lentelės spustelėkite „PivotTable“.
  Rodomas dialogo langas Kurti „PivotTable“.

 3. Spustelėkite Pažymėti lentelę ar diapazoną.

 4. Spustelėję Į naują darbalapį, perkelkite PivotTable ataskaitą į naują darbalapį pradėdami nuo langelio A1.

 5. Spustelėkite Gerai.
  Į nurodytą vietą bus įtraukta tuščia PivotTable ataskaita ir rodomas PivotTable lauko sąrašas.

 6. PivotTable lauko sąrašo viršuje esančioje lauko srityje spustelėkite ir laikykite nuspaudę lauko pavadinimą, tada vilkite lauką į lauką Eilučių žymos, kuris yra PivotTable lauko sąrašo apačioje esančiame maketo skyriuje.

 7. PivotTable lauko sąrašo viršuje esančioje lauko srityje spustelėkite ir laikykite nuspaudę to paties lauko pavadinimą, tada vėl vilkite lauką į lauką Reikšmės, kuris yra PivotTable lauko sąrašo apačioje esančiame maketo skyriuje.

Pastaba : Jei jūsų duomenyse yra skaičių, „PivotTable“ ataskaita įrašus sumuoja, o ne skaičiuoja. Norėdami keisti suvestinę funkciją „Sum“ į suvestinę funkciją „Count“, pažymėkite to stulpelio langelį, tada skirtuke Analizuoti, esančiame Aktyvus laukas, spustelėkite Lauko parametrai, spustelėkite skirtuką Sumuoti pagal, spustelėkite Skaičiuoti, tada spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×