Simbolio, trupmenos arba specialiojo simbolio įterpimas

Kartais prireikia simbolio, kurio nėra klaviatūroje, pvz., užsienio valiutos simbolio, prekės ženklo simbolio (™) arba trupmenos (1/3). Kai kuriems simboliams įterpti galite naudoti automatinės taisos funkciją. Norėdami įvesti bet kurį kitą simbolį, eikite į Įterpti > Simbolis.

Simbolių galerijos naudojimas

 1. Norėdami įterpti kitus simbolius, spustelėkite Įterpti > Simbolis.

  Komanda Simbolis skirtuke Įterpimas

  Atidaroma galerija Simboliai, kurioje tarp kitų simbolių yra papildomų užsienio valiutos simbolių.

 2. Pasirinkite norimą įterpti simbolį.

 3. Norėdami matyti papildomų simbolių, spustelėkite galerijos apačioje esančią parinktį Daugiau simbolių. Atidaromas dialogo langas Simbolis.

  „Word“ dialogo langas Simbolis

 4. Slinkite per simbolių sąrašą, kad peržiūrėtumėte visus dabartinio šrifto (paprastas tekstas), nurodyto lauke Šriftas, simbolius. Atkreipkite dėmesį, kad slenkant keičiasi išplečiamajame sąraše Pogrupis esanti žyma. Jei norite tiesiai pereiti prie, pvz., simbolio nelygu, išplečiamajame sąraše Pogrupis pasirinkite Matematiniai operatoriai.

  Langelis Pogrupis dialogo lange Simbolis

  Pastabos : 

  • Jei nematote išplečiamojo sąrašo Pogrupis, pažvelkite į apatinį dešinįjį dialogo lango kampą ir sąraše pasirinkite „Unicode“ (šešioliktainis)

  • Dialogo lange Simbolis pažymėtas laukas „Unicode“ (šešiol.)

 5. Jei nematote norimo simbolio, lauke Šriftas pasirinkite kitą šriftą.

 6. Kai pamatysite norimą simbolį, spustelėkite Įterpti > Uždaryti. Jei simbolio įterpti nenorite, spustelėkite Atšaukti.

  Patarimas :  Norėdami rasto teksto simbolių, kurie atrodo kaip paveikslėliai, lauke Šriftas pereikite prie vieno iš „Wingding“ šriftų.

Automatinės taisos funkcija konvertuoja klavišų paspaudimo seką į simbolį. Štai keletas dažniausiai naudojamų.

Įveskite

Norėdami įterpti

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Norėdami pamatyti kitas klavišų paspaudimo sekas, kurios konvertuojamos į simbolius, spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys ir slinkite žemyn sąrašu, esančiu skirtuke Automatinė taisa. Be to, skirtuke Automatinė taisa galite sukurti savo pačių automatinės taisos simbolius: lauke Keisti įveskite klavišų paspaudimo seką, o lauke Į įveskite tai, kuo norite pakeisti šią seką.

Įvedant kai kurias trupmenas (1/4, 1/2 ir 3/4) jos automatiškai paverčiamos trupmenos simboliais (¼, ½, ¾). Tačiau kitos (1/3, 2/3, 1/5 ir t. t.) – ne.

 1. Norėdami pereiti prie trupmenos simbolio, spustelėkite Įterpti > Simboliai > Daugiau simbolių.

 2. Išplečiamajame sąraše Pogrupis spustelėkite Skaičių formos ir pasirinkite trupmeną.

  Pastabos : 

  • Jei nematote išplečiamojo sąrašo Pogrupis, pažvelkite į apatinį dešinįjį dialogo lango kampą ir sąraše pasirinkite „Unicode“ (šešioliktainis)

  • Dialogo lange Simbolis pažymėtas laukas „Unicode“ (šešiol.)

 3. Spustelėkite Įterpti > Uždaryti.

  Patarimai : 

  • Norėdami automatiškai įterpti papildomų matematinių simbolių, programose „Word“, „Outlook“, „PowerPoint“, „Excel“ ir „OneNote“ galite naudoti matematinių simbolių automatinę taisą. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys. Spustelėkite skirtuką Matematinių simbolių automatinė taisa, kad peržiūrėtumėte sąrašą sparčiųjų klavišų, kuriuos galite naudoti norėdami į dokumentą įterpti matematinių simbolių. Nepamirškite pažymėti žymės langelio Keisti renkamą tekstą. Atsižvelgiant į tai, kurioje dokumento vietoje esate, gali prireikti pažymėti parinktį Naudoti matematinių simbolių automatinės taisos taisykles ne matematinėse srityse.

  • Norėdami konvertuoti įvestas trupmenas į trupmenų simbolius, programose „Word“, „Outlook“ ir „PowerPoint“ galite naudoti automatinį formatavimą. Spustelėkite Failas > Parinktys > Tikrinimas > Automatinės taisos parinktys. Skirtuke Automatinis renkamo teksto formatavimas, dalyje Keisti renkant tekstą, pasirinkite Trupmenas (1/2) trupmenų simboliu (½). Sužinokite daugiau apie automatinį formatavimą.

 1. Spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti specialųjį simbolį.

 2. Spustelėkite Įterpimas > Simbolis > Daugiau simbolių.

 3. Dialogo lange Simbolis spustelėkite skirtuką Specialieji simboliai.

 4. Dukart spustelėkite norimą įterpti simbolį.

 5. Spustelėkite Uždaryti.

Pasirinkus ASCII (dešimtainį) arba „Unicode“ simbolį dialogo lange Simbolis, jo kodas rodomas lauke Simbolio kodas. Jei ieškodami ASCII arba „Unicode“ simbolio jau žinote simbolio kodą, galite įvesti jį įvesti lauke Simbolio kodas.

Pastaba : Įsitikinkite, kad lauke nuo pasirinktas tinkamas simbolių rinkinys, pvz., ASCII (šešioliktainis). Priešingu atveju, įvedus simbolio kodą, gali būti rodomas ne jums reikiamas simbolis.

Prieš lauką Simbolio kodas rodomas pavadinimas yra ASCII arba „Unicode“ standarto oficialus simbolio pavadinimas.

 1. Spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti ASCII arba „Unicode“ simbolį.

 2. Spustelėkite Įterpimas > Simbolis > Daugiau simbolių.

 3. Dialogo lange Simbolis lauke Šriftas spustelėkite norimą šriftą.

 4. Lauke nuo spustelėkite ASCII (dešimtainis), ASCII (šešioliktainis) arba Unicode.

 5. Jei yra laukas Pogrupis, spustelėkite simbolių poaibį.

 6. Dukart spustelėkite norimą įterpti simbolį.

 7. Spustelėkite Uždaryti.

Pastaba : Norėdami įterpti ASCII (dešimtainį) simbolį, neatidarydami dialogo lango Simbolis, įsitikinkite, kad įjungta NUM LOCK. Tada, laikydami nuspaudę klavišą ALT, įveskite 0 ir simbolio kodą, naudodami skaičių klaviatūrą (nenaudokite skaitmenų klavišų klaviatūros viršutinėje eilutėje). Atleiskite klavišą ALT. Į leidinį galima įvesti tik ASCII (dešimtainius) simbolio kodus.

„Harvey“ apskritimai yra apvalūs simboliai, kuriuos galima naudoti kiekybinei informacijai palyginti.

„Harvey“ apskritimai yra ciklinė simboliai, naudojami lyginamajai kiekybinei informacijai pateikti
 1. Spustelėkite vietą, kurioje norite įterpti simbolį.

 2. Spustelėkite Įterpimas > Simbolis. (Arba spustelėkite Įterpimas > Simbolis > Daugiau simbolių.)

  Atsidarys dialogo langas Simbolis.

 3. Atidarykite abėcėlinių šriftų išplečiamąjį sąrašą ir pasirinkite „Unicode“ šriftą, įdiegtą jūsų „Office“ versijoje:

  • „Arial Unicode MS“ (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • „Lucida Sans Unicode“ (Office 2016)

 4. Lauke Pogrupis pasirinkite Geometrinės figūros.

  Dialogo lange Įterpimas > Simbolis, pasirinkus šriftą „Unicode“, matyti „Harvey“ apskritimų simboliai
 5. Pasirinkite norimą įterpti simbolį, tada spustelėkite Įterpti.

 6. Baigę simbolių įterpimą, spustelėkite Uždaryti.

Dydžio koregavimas

Įterpus simbolį, jo dydį arba spalvą galima pakeisti naudojant juostelę, esančią skirtuke Pagrindinis arba Failas. Konkrečių instrukcijų ieškokite Šrifto dydžio keitimas.

Įsitikinkite, kad simboliai įtraukiami, jei bendrinate pateiktį

Įterpiant tokius simbolius, rekomenduojame šiuos simbolius įdėti į dokumentą. Priešingu atveju, jei dokumentas bendrinamas su kitais ir atidaromas kitame kompiuteryje, kuriame nėra įdiegtų tokių pačių šriftų, simboliai gali būti rodomi kitaip negu numatyta. Norėdami įdėti šriftus, pasirinkite Failas > Parinktys > Įrašyti > Išlaikyti tikslumą bendrinant > Įdėti šriftus į failą. Daugiau informacijos rasite straipsnyje Šriftų įdėjimas programose „Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“.

Taip pat žr.

Matematinių simbolių įterpimas

Didžiųjų raidžių rašymo, rašybos ir simbolių automatinės taisos parinkčių pasirinkimas

Automatinio teksto formatavimo (automatinio formatavimo funkcijos) konfigūravimas arba išjungimas

Skirtukas Simboliai   

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas      Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas      Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Skirtukas Specialieji simboliai   

Simboliai      Pateikiamas dažniausiai naudojamų specialiųjų simbolių rinkinys ir jų aprašai.

Spartusis klavišas      Pateikiamas kiekvienam sąraše esančiam specialiajam simboliui priskirtas spartusis klavišas.

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas     Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas      Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas      Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas     Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas      Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas      Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Skirtukas Simboliai   

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas      Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas      Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Skirtukas Specialieji simboliai   

Simboliai      Pateikiamas dažniausiai naudojamų specialiųjų simbolių rinkinys ir jų aprašai.

Spartusis klavišas      Pateikiamas kiekvienam sąraše esančiam specialiajam simboliui priskirtas spartusis klavišas.

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas      Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas      Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Skirtukas Simboliai   

Šriftas      Nurodomas teksto šriftas, kurio simbolių rinkinys bus naudojamas įterpiant simbolius ir specialiuosius simbolius. Lauke pasirinkite šrifto pavadinimą.

Pogrupis      Nurodomas pasirinkto šrifto specialiųjų simbolių pogrupis, jei toks yra. Šrifto pogrupyje gali būti išplėstinis kalbos, pvz., graikų arba rusų k. (kirilica), simbolių sąrašas arba simbolių kategorija, pvz., valiutos simboliai. Lauke pasirinkite pogrupio pavadinimą.

Simbolių sąrašas     Pateikiamas visas sąrašas simbolių, kuriuos galima įterpti iš pasirinkto šrifto ir poaibio.

Vėliausiai naudoti simboliai      Pateikiami dažniausiai įterpti simboliai.

Aprašas      Pateikiamas pasirinkto simbolio prasmingas aprašas. Pavyzdžiui, jei pažymėtas simbolis £, bus rodomas aprašas SVARO ŽENKLAS.

Simbolio kodas      Parodoma arba priimama unikalaus kodo įvestis, nurodanti simbolį.

nuo      Nurodomas simbolių rinkinys, kuriuo yra pagrįstas simbolio kodas. ASCII yra anglų kalbos abėcėle pagrįstas simbolių kodavimo standartas. „Unicode“ yra simbolių kodavimo standartas, leidžiantis rodyti beveik visas pasaulio kalbas naudojant vieną simbolių rinkinį.

Automatinė taisa      Rodomas laukas Automatinės taisa, kuriame galite nurodyti frazę, kurią norite pakeisti pasirinktu simboliu kaskart, kai ji įvedama.

Spartusis klavišas      Parodomas laukas Klaviatūros tinkinimas, kur pasirinktam simboliui galite priskirti klaviatūros spartųjį klavišą.

Skirtukas Specialieji simboliai   

Simboliai      Pateikiamas dažniausiai naudojamų specialiųjų simbolių rinkinys ir jų aprašai.

Spartusis klavišas      Pateikiamas kiekvienam sąraše esančiam specialiajam simboliui priskirtas spartusis klavišas.

Automatinė taisa      Rodomas laukas Automatinės taisa, kuriame galite nurodyti frazę, kuri bus pakeista pasirinktu simboliu kaskart, įvedant tekstą.

Spartusis klavišas     Parodomas laukas Klaviatūros tinkinimas, kur pasirinktam specialiajam simboliui galite priskirti klaviatūros spartųjį klavišą.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×