Sekcijos lūžio įterpimas

Galite naudoti sekcijos lūžius, kad keistumėte dokumento puslapio ar puslapių maketą arba formatavimą. Pavyzdžiui, galite išdėstyti vieno stulpelio puslapį kaip du stulpelius. Galite atskirti savo dokumento sekcijas, kad puslapiai, kuriuose prasideda nauja sekcija, būtų numeruojami nuo 1. Taip pat galite kurti įvairias dokumento sekcijos antraštes ar poraštes.

Pastaba : Iš Microsoft Office Word 2007 naujų puslapių dizainų galerijos galite pasirinkti daug įvairių puslapių maketų. Pavyzdžiui, galite pridėti vieno stulpelio puslapį, kuriame yra dviejų stulpelių skyrius, spustelėdami to puslapio maketo parinktį Naujo puslapio dizainų galerijoje.

Dokumento su sekcijų lūžiais pavyzdys

1. Sekcija, formatuota kaip vienas stulpelis

2. Sekcija, formatuota kaip du stulpeliai

Šiame straipsnyje

Galimų įterpti sekcijos lūžių tipai

Dokumento maketo ar formatavimo keitimas

Dokumento maketo pakeitimų šalinimas

Galimų įterpti sekcijos lūžių tipai

Sekcijų lūžiai naudojami kuriant dokumento dalies maketą ar keičiant formatavimą. Galite keisti šių atskirų sekcijų formatus:

 • Paraštes

 • Popieriaus dydį arba padėtį

 • Spausdintuvo popieriaus šaltinį

 • Puslapio kraštines

 • Vertikalią puslapio teksto lygiuotę

 • antraštė ir poraštė

 • Stulpelius

 • Puslapių numeravimą

 • Eilučių numeravimą

 • Puslapio ir dokumento išnašas

  Pastabos : 

  • Sekcijos lūžis valdo sekcijos formatavimą tekste, kuris eina prieš jį. Naikindami sekcijos lūžį taip pat naikinate prieš lūžį esančios teksto sekcijos formatavimą. Tas tekstas tampa kitos sekcijos dalimi ir perima tos sekcijos formatavimą. Pavyzdžiui, jei atskirsite dokumento skyrius naudodami sekcijos lūžius, o tada panaikinsite sekcijos lūžį, esantį 2 skyriaus pradžioje, 1 ir 2 skyriai bus toje pačioje sekcijoje ir bus formatuojami taip pat, kaip prieš tai buvo formatuotas tik 2 skyrius.

  • Sekcijos lūžis, kuris valdo paskutinės jūsų dokumento dalies formatavimą, nerodomas kaip dokumento dalis. Norėdami keisti dokumento formatavimą, spustelėkite paskutinę dokumento pastraipą.

Šiuose pavyzdžiuose parodyti galimų įterpti sekcijos lūžių tipai (kiekvienoje iliustracijoje dviguba taškinė linija vaizduoja sekcijos lūžį).

Komanda Paskesnis puslapis įterpia sekcijos lūžį ir pradeda naują sekciją kitame puslapyje. Šio tipo sekcijos lūžis ypač naudingas norint pradėti naujus dokumento skyrius.

Paskesnio puslapio sekcijos lūžis

Komanda Nepertraukiamas įterpia sekcijos lūžį ir pradeda naują sekciją tame pačiame puslapyje. Nepertraukiamas puslapio lūžis naudingas kuriant puslapio formatavimo keitimą, pvz., skirtingus stulpelių skaičius.

Nepertraukiamas sekcijos lūžis

Komanda Lyginis puslapis arba Nelyginis puslapis įterpia sekcijos lūžį ir pradeda naują sekciją kitame nelyginiame arba lyginiame puslapyje. Jei norite, kad dokumentų skyriai visada prasidėtų nelyginiame arba lyginiame puslapyje, naudokite sekcijos lūžio parinktį Nelyginis puslapis arba Lyginis puslapis.

Nelyginio puslapio sekcijos lūžis

Puslapio viršus

Dokumento maketo ar formatavimo keitimas

 1. Spustelėkite ten, kur norite keisti formatavimą.

  Galite pažymėti dokumento dalį, aplink kurią norite įterpti porą sekcijos lūžių.

 2. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Word juostelės paveikslėlis

 3. Grupėje Sekcijos lūžiai spustelėkite sekcijos lūžio tipą, kuris atitinką norimą naudoti formatavimo keitimo tipą.

  Pavyzdžiui, jei skirstote dokumentą į skyrius, galbūt norite, kad kiekvienas skyrius prasidėtų nelyginiame puslapyje. Grupėje Sekcijos lūžiai spustelėkite Nelyginis puslapis.

Puslapio viršus

Dokumento maketo pakeitimų šalinimas

Sekcijos lūžis apibrėžia, kur dokumente keičiamas formatavimas. Kai panaikinate sekcijos lūžį, taip pat panaikinamas prieš lūžį esančio teksto formatavimas. Tekstas tampa tolesnės sekcijos dalimi ir perima tos sekcijos formatavimą.

Įsitikinkite, kad naudojate Juodraščio rodinį, kad galėtumėte matyti dvigubą taškinę liniją, vaizduojančią sekcijos lūžį.

 1. Pažymėkite norimą naikinti sekcijos lūžį.

 2. Paspauskite klavišą DELETE.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!