SQL serverio duomenų bazės reikšmių naudojimas sąrašo laukui, išplečiamojo sąrašo laukui arba pasirinktinio įvedimo laukui užpildyti

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite užpildyti sąrašo lauką, išplečiamojo sąrašo lauką arba pasirinktinio įvedimo lauką duomenimis iš užklausos duomenų ryšio su Microsoft SQL serverio duomenų baze.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Prieš pradedant

1 veiksmas: Įtraukite užklausos duomenų ryšį

2 veiksmas: Konfigūruokite valdiklis

Apžvalga

Sąrašo lauke, išplečiamojo sąrašo lauke ar pasirinktinio įvedimo lauke rodomi elementai, kuriuos vartotojas gali pažymėti, kai pildo jūsų formos šablonu pagrįstą formą. Galite konfigūruoti šiuos valdiklių tipus, jei norite rodyti antrinio duomenų ryšio su Microsoft SQL serverio duomenų baze duomenis. Antrinis duomenų ryšys yra bet koks ryšys su išoriniu duomenų šaltiniu, kurį pridedate prie formos šablono, kad jūsų formos šablonu pagrįstą formą pildantys vartotojai galėtų gauti duomenis arba pateikti juos išoriniame duomenų šaltinyje, pvz., tinklo tarnyboje.

Kai pridedate antrinį duomenų ryšį, užklausų duomenis į formos šabloną, Microsoft Office InfoPath sukuria antrinį duomenų šaltinis duomenų laukus ir grupes, atitinkantį, kaip duomenys saugomi duomenų bazėje. Užklausos duomenų ryšys gauna duomenis iš žiniatinklio paslaugos ir saugo formos antrinis duomenų šaltinis. Pagal numatytuosius nustatymus duomenų antrinis duomenų šaltinis yra galima tik tada, kai vartotojai yra prijungtas prie tinklo. Galite sukonfigūruoti antrinį duomenų ryšį, Norėdami įrašyti užklausos rezultatus vartotojų kompiuteriuose, kad jie turi prieigą prie duomenų, kai jų formos, kuris nėra prijungtas prie tinklo.

Saugos pranešimas : Jei naudojate antrinį duomenų ryšį slaptos duomenims nuskaityti iš išorinio duomenų šaltinio, galite išjungti šią funkciją norėdami apsaugoti duomenis iš neteisėtai kompiuterio praradote ar vagystės atveju. Jei išjungsite šią funkciją, duomenys bus galima tik tada, jei vartotojas yra prijungtas prie tinklo.

Kadangi antrinio duomenų šaltinio duomenų struktūra turi atitikti duomenų saugojimo duomenų bazėje būdą, esamų antrinio duomenų šaltinio laukų arba grupių modifikuoti negalima. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų ryšius ir duomenų šaltinius, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Kad galėtumėte naudoti SQL serverio duomenų bazės reikšmes savo formos šablono valdikliui užpildyti, iš savo duomenų bazės administratoriaus turite gauti šią informaciją:

 • Serverio, turinčio duomenų bazę, kurią naudosite su šiuo formos šablonu, pavadinimą.

 • Duomenų bazės, kurią naudosite su šiuo formos šablonu, pavadinimą.

 • Duomenų bazei reikalingą autentifikavimą. Kad nustatytų vartotojų prieigos prie duomenų bazės būdą, duomenų bazė gali naudoti arba Microsoft Windows autentifikavimą, arba SQL serverio autentifikavimą.

 • Lentelės, turinčios duomenų, kuriuos norite siųsti į formą, pavadinimą. Tai yra pirminė lentelė. Jei duomenų bazėje ketinate naudoti daugiau nei vieną lentelę, jums reikės kitų, antrinių lentelių pavadinimų. Jums taip pat reikės laukų, esančių antrinėse lentelėse, kurios turi ryšių su pirminės lentelės laukais, pavadinimų.

 • Ar galite saugiai laikyti užklausos rezultatus vartotojų kompiuteriuose, kad būtų galima naudoti neprisijungus.

Puslapio viršus

1 veiksmas: užklausos duomenų ryšio pridėjimas

Jei turite esamą užklausos duomenų ryšį, galite naudoti formos šabloną, atlikite šiuos veiksmus Norėdami įtraukti antrinį duomenų ryšį formos šablone užklausų duomenų. Jei formos šablone jau yra, kuriuos galite naudoti antrinį duomenų ryšį, galite šį skyrių praleisti ir eiti į 2 veiksmas: konfigūruokite valdiklio.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Gauti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Duomenų bazė (tik Microsoft SQL serveris arba Microsoft Office Access), tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Duomenų bazės pasirinkimas.

 6. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas spustelėkite Naujas šaltinis.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje, sąraše Prie kokio duomenų šaltinio norite jungtis, spustelėkite Microsoft SQL Serveris, tada spustelėkite Pirmyn.

 8. Lauke Serverio vardas įrašykite serverio, kuriame yra SQL Server duomenų bazė, vardą.

 9. Dalyje Įėjimo įgaliojimai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų bazė nustato, kas turi prieigą, pagal Microsoft Windows tinkle naudojamus įgaliojimus, spustelėkite Naudoti sistemos Windows autentifikavimą.

  • Jei duomenų bazė nustato, kas turi prieigą, pagal nurodytą vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį gaunate iš duomenų bazės administratoriaus, spustelėkite Naudoti šį vartotojo vardą ir slaptažodį, tada įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį laukuose Vartotojo vardas ir Slaptažodis.

 10. Spustelėkite Pirmyn.

 11. Sąraše Pažymėkite duomenų bazę, kurioje yra jus dominantys duomenys spustelėkite norimos naudoti duomenų bazės pavadinimą, spustelėkite Prisijungti prie konkrečios lentelės, tada pirminės lentelės pavadinimą ir Pirmyn.

 12. Paskesniame vedlio puslapyje, lauke Failo vardas įrašykite failo, kuriame saugoma duomenų ryšio informacija, vardą, tada spustelėkite Baigti, kad įrašytumėte šiuos parametrus.

  Jei naudodami užklausos duomenų ryšį ketinate naudoti kitas lenteles, galite jas pridėti šiame vedlio puslapyje.

  Kitų lentelių įtraukimas

  1. Spustelėkite Pridėti lentelę.

  2. Dialogo lange įtraukti lentelę arba užklausą spustelėkite vaiko lentelės pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn. InfoPath bando nustatyti ryšius atitikimo abiejų lentelių laukų pavadinimams. Jei nenorite naudoti pasiūlyto ryšio, pasirinkite ryšį ir spustelėkite Pašalinti ryšį. Jei norite įtraukti ryšį, spustelėkite Įtraukti ryšį. Dialogo lange Įtraukti ryšį , spustelėkite kiekvieną susietą lauką atitinkama stulpelio pavadinimą ir spustelėkite gerai.

  3. Spustelėkite Baigti.

  4. Norėdami pridėti papildomas antrines lenteles, kartokite šiuos veiksmus.

 13. Spustelėkite Pirmyn.

 14. Jei užklausos rezultatus norite saugoti formos šablone, pažymėkite žymės langelį Saugoti duomenų kopiją formos šablone. Pažymėjus šį žymės langelį, užklausos rezultatai išsaugomi formos šablone. Kadangi duomenys saugomi formos šablone, juos galima naudoti vartotojų pildomose formose, net jei jų kompiuteriai nėra prijungti prie tinklo.

  Saugos pranešimas : Pažymėjus šį žymės langelį saugo užklausos rezultatus formos šabloną. Kadangi duomenys saugomi formos šablone, tai galima formas, kurias vartotojai užpildyti, net jei jų kompiuteriai neprijungti prie tinklo. Jei gaunate slapti duomenys naudojant šį duomenų ryšį, galite išjungti šią funkciją norėdami apsaugoti duomenis kompiuterio praradote ar vagystės atveju.

 15. Spustelėkite Pirmyn.

 16. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite šio antrinio duomenų ryšio aprašomąjį pavadinimą. Jei norite, kad forma automatiškai gautų duomenis, kai ji atidaroma, pažymėkite žymės langelį Atidarius formą, duomenis gauti automatiškai.

Puslapio viršus

2 veiksmas: valdiklio konfigūravimas

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, meniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis spustelėkite rodinio pavadinimą .

 2. Dukart spustelėkite norimą užpildyti sąrašo lauko, išplečiamojo sąrašo lauko ar pasirinktinio įvedimo lauko valdiklį.

 3. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Dalyje Sąrašo lauko įrašai spustelėkite Peržvelgti išorinio duomenų šaltinio reikšmes.

 5. Sąraše Duomenų šaltinis spustelėkite norimą naudoti duomenų šaltinį.

 6. Spustelėkite Pasirinkti XPath Mygtuko paveikslėlis šalia lauko įrašai .

 7. Atlikdami vieną iš toliau nurodytų veiksmų, dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas nurodykite, kurie duomenys bus rodomi vartotojui ir kurie bus pateikiami išoriniam duomenų šaltiniui.

  Nurodyti, kad vartotojas matys duomenų tuos pačius duomenis, vartotojas turi pateikti

  • Spustelėkite lauką, tada spustelėkite Gerai.

  Nurodyti, kad vartotojas matys duomenys skiriasi nuo duomenų, kuriuos vartotojas turi pateikti

  Pastaba : Šiuo atveju duomenys, kuriuos matys vartotojas, yra vieno iš grupėje esančių laukų duomenys, o duomenys, kuriuos vartotojas pateiks, yra kitame tos pačios grupės lauke.

  1. Spustelėkite grupę, tada spustelėkite Gerai.

  2. Dialogo lange Valdiklio ypatybės spustelėkite Pasirinkite XPath Mygtuko paveikslėlis šalia lauko reikšmė .

  3. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką, kuriame yra duomenys, kuriuos vartotojas pateiks išoriniam duomenų šaltiniui, tada spustelėkite Gerai.

  4. Dialogo lange Valdiklio ypatybės spustelėkite Pasirinkite XPath Mygtuko paveikslėlis šalia lauko rodomas vardas .

  5. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką, turintį duomenų, kurie bus rodomi valdiklyje, tada spustelėkite Gerai.

 8. Jei lauko Rodomas vardas lauke yra tokių pačių reikšmių kaip rodomi vardai, o jūs norite rodyti tik unikalius vardus, pažymėkite žymės langelį Rodyti tik unikalius rodymo vardus turinčius įrašus.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×