Sąrašo elementų įtraukimas, redagavimas arba naikinimas

Svetainėje gali būti daugybė sąrašų – nuo kontaktų ir kalendorių iki skelbimų ir problemų sekimo sąrašų. Neatsižvelgiant į sąrašo, kurį naujinate, tipą, elementų įtraukimo, redagavimo ir naikinimo procesas yra panašus. Galite sukurti sąrašą su įvairiais stulpeliai, įskaitant stulpelius Tekstas, Skaičius, Pasirinkimas, Valiuta, Data ir laikas, Peržvalga, Taip / ne ir Apskaičiuota. Prie sąrašo elemento taip pat galite pridėti vieną ar daugiau failų ir taip pateikti papildomos informacijos, pvz., skaičiuoklę su palaikymo tarnybos numeriais ar dokumentą su kontekstine informacija.

Pastabos   

 • Norint įtraukti, redaguoti ar naikinti sąrašo elementus, reikia turėti teisę jame bendradarbiauti.

 • Sąrašo elementų įtraukimo, redagavimo ir naikinimo procesas duomenų lapo rodinyje aprašytas „SharePoint“ žinyne.

Ką norite daryti?

Elemento įtraukimas į sąrašą

Elemento įtraukimas naudojant formą

Įdėtojo elemento įtraukimas arba redagavimas

Elementų įtraukimas į sąrašą siunčiant el. laišką

Elemento redagavimas sąraše

Elemento redagavimas naudojant formą

Vieno ar daugiau sąrašo elementų naikinimas

Elemento įtraukimas į sąrašą

Elementą galite įtraukti į sąrašą dviem būdais. Elementą galite įtraukti naudodami formą (numatytasis metodas) arba galite įtraukti jį į eilutę; tai reiškia, kad elementą įtrauksite tiesiai į sąrašo puslapį.

Pastaba    Kai kurie sąrašai gali būti rodomi puslapių dalyse, kurios yra pagrindiniai svetainės puslapių kūrimo blokai. Pvz., sąrašai Skelbimai, Kalendorius ir Saitai rodomi puslapių dalyse numatytajame pagrindiniame puslapyje. Kai sąrašas rodomas puslapio dalyje, gali būti, kad galėsite į sąrašą įtraukti elementų jo tiesiogiai neatidarydami. Vis dėlto jei nematote saito, skirto naujam elementui į sąrašą įtraukti, reikės atidaryti sąrašą tiesiogiai.

Elemento įtraukimas naudojant formą

 1. Nueikite į svetainę, kurioje yra sąrašas, į kurį norite įtraukti elementą.

 2. Greitosios paleisties srityje (kairiojoje naršymo srityje) spustelėkite sąrašo pavadinimą arba spustelėkite Parametrai Mygtukas „SharePoint Online“ viešosios svetainės parametrai, spustelėkite Svetainės turinys, tada atitinkamoje sąrašo sekcijoje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

  Pastaba    Svetainės išvaizda ir naršymo sritis gali būti gerokai modifikuota. Jei nerandate parinkties, pvz., komandos, mygtuko ar saito, kreipkitės į savo administratorių.

 3. Spustelėkite juostelės skirtuką Elementai, tada grupėje Nauja spustelėkite Naujas elementas.

  Jei į sąrašą įtraukta papildomų turinio tipų, spustelėjus rodyklę šalia grupės Nauja rodomi kiti pasirinkimai, pvz., Nauja techninio palaikymo problema ar Naujas tiekėjas.

 4. Įveskite sąrašo elemento informaciją. Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus aspektus.

  • Jei šalia stulpelio žymos yra raudona žvaigždutė, į stulpelį turite įvesti informacijos.

  • Norėdami prie sąrašo elemento pridėti failą, juostelės skirtuko Redagavimas grupėje Veiksmai spustelėkite Pridėti failą, spustelėję Naršyti raskite failą, tada spustelėkite Gerai. Prie kiekvieno sąrašo elemento galite pridėti daugiau nei vieną failą. Jei komanda Pridėti failą negalima, gali būti, kad jūsų sąrašas nepalaiko priedų.

  • Atsižvelgiant į sąrašą, juostelės skirtuko lape Pasirinktinės komandos gali būti papildomų komandų.

 5. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Baigę vesti informaciją, formos apačioje Įrašyti.

  • Norėdami atsisakyti visos įvestos informacijos, formos apačioje spustelėkite Atšaukti.

Puslapio viršus

Įdėtojo elemento įtraukimas arba redagavimas

 1. Nueikite į svetainę, kurioje yra sąrašas, į kurį norite įtraukti elementą.

 2. Greitosios paleisties srityje spustelėkite sąrašo pavadinimą arba spustelėkite Parametrai Mygtukas „SharePoint Online“ viešosios svetainės parametrai, spustelėkite Svetainės turinys, tada atitinkamoje sąrašo sekcijoje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

  Pastaba    Svetainės išvaizda ir naršymo sritis gali būti gerokai modifikuota. Jei nerandate parinkties, pvz., komandos, mygtuko ar saito, kreipkitės į savo administratorių.

 3. Sąrašo viršuje spustelėkite redaguoti.

  Elemento įtraukimas į įdėtąjį sąrašą

 4. Įveskite sąrašo elemento informaciją. Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus aspektus.

  • Jei stulpeliuose, į kuriuos reikia įvesti informacijos, nieko neįvedate, šalia stulpelio rodomas klaidos pranešimas.

  • Naudodami įdėtąjį redagavimą negalite pridėti failo prie sąrašo elemento. Sąrašo elementą vis tiek galite pridėti naudodami formą.

 5. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Baigę vesti informaciją, spustelėkite Baigti šio sąrašo redagavimą.

  • Norėdami atsisakyti visos įvestos informacijos, spustelėkite šalia elemento esančią elipsę, tada išplečiamajame meniu spustelėkite Naikinti elementą.

Puslapio viršus

Elementų įtraukimas į sąrašą siunčiant el. laišką

Diskusijų lentos, skelbimai ir kalendoriai gali būti nustatomi taip, kad, jei jūsų svetainei įgalintas turinio gavimas el. paštu, žmonės galėtų įtraukti elementus, siųsdami el. laiškus. El. paštu gali būti pateikiami interneto dienoraščio skelbimai, tačiau komentarai negali būti pateikiami. Kitiems sąrašams galima nustatyti el. pašto gavimą naudojant pasirinktinius sprendimus, vadinamus el. pašto valdymo programomis.

Gaukite sąrašo el. pašto adresą, atlikdami vieną ar daugiau iš toliau nurodytų veiksmų.

 • Žiūrėkite savo el. pašto programos adresų knygoje. Jei el. pašto adreso ten nėra, reikia jį gauti iš asmens, nustačiusio sąrašą. Tada galėsite įtraukti adresą į savo el. pašto programos kontaktų sąrašą, kad lengvai jį rastumėte vėliau.

 • Peržiūrėkite sąrašo aprašą, rodomą iškart po sąrašo pavadinimu. Svetainės savininkas į aprašą gali įtraukti sąrašo el. pašto adresą.

 • Jei sąrašo apraše nerodomas el. pašto adresas, o jūs turite teisę peržiūrėti sąrašo parametrus, peržiūrėkite sąrašo el. pašto parametrus.

  1. Nueikite į svetainę, kurioje yra sąrašas, į kurį norite el. paštu siųsti failus.

  2. Greitosios paleisties srityje spustelėkite sąrašo pavadinimą arba spustelėkite Parametrai Mygtukas „SharePoint Online“ viešosios svetainės parametrai, spustelėkite Peržiūrėti svetainės turinį, tada atitinkamoje sąrašo sekcijoje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

   Pastaba    Svetainės išvaizda ir naršymo sritis gali būti gerokai modifikuota. Jei nerandate parinkties, pvz., komandos, mygtuko ar saito, kreipkitės į savo administratorių.

  3. Juostelės skirtuko Sąrašas grupėje Parametrai spustelėkite Sąrašo parametrai.

   Mygtukas Sąrašo parametrai

 • Jei sąrašui įjungtas el. pašto gavimas, jo adresas rodomas puslapio Sąrašo parametrai dalyje Ryšiai, šalia žymos El. pašto adresas.

Pastaba    Svetainėje turi būti įjungta el. pašto paslauga. Jeigu puslapyje Sąrašo parametrai nerodoma parinktis El. pašto adresas, jūsų svetainėje el. pašto paslauga neįjungta.

Įtraukite failus siųsdami el. paštu

 • Norėdami sąrašo elementą siųsti kaip el. laišką, naudokite savo „SharePoint“ grupės el. pašto adresą. Jūsų organizacija gali turėti savo el. pašto sąrašą, vadinamą „SharePoint“ grupe, kuri leidžia jos nariams siųsti el. laiškus vieni kitiems. „SharePoint“ grupės adrese gali būti sąrašų adresų, kad, siunčiant el. paštą grupės nariams, laiškų priedai būtų automatiškai įtraukti į jūsų „SharePoint“ svetainę.

El. laiško siuntimas į sąrašą

 1. Taikomojoje el. pašto programoje paruoškite norimą siųsti elementą vienu iš toliau nurodytų būdų.

  • Norėdami siųsti diskusijos elementą arba skelbti elementą komandos interneto dienoraštyje, įtraukite turinį į pranešimo tekstą.

  • Norėdami siųsti kalendoriaus elementą, siųskite susitikimo užklausą ar paskyrą iš taikomosios el. pašto ar kalendoriaus programos.

  • Norėdami siųsti paveikslėlį, formą ar dokumentą, įtraukite šį elementą kaip laiško priedą.

  • Norėdami siųsti standartinį el. laišką ar atsakymą, įtraukite turinį į pranešimo tekstą, kaip ir bet kuriame el. laiške.

 2. Lauke Kam arba Kopija įveskite sąrašo adresą. Jei sąrašas jau priklauso jūsų „SharePoint“ grupei, vietoj to įveskite „SharePoint“ grupės el. pašto adresą.

 3. Siųskite laišką. Daugelyje taikomųjų el. pašto programų norėdami siųsti pranešimą spustelite Siųsti.

 4. Elementas įtraukiamas į sąrašą ir turėtų būti rodomas sąraše. Jei elemento nematote sąraše tuoj pat, atnaujinkite naršyklę.

Atsižvelgiant į el. pašto serverio parametrus, gali praeiti kelios akimirkos, kol bus parodytas sąrašo elementas.

Pastaba   Jei kalendoriaus elementą į svetainę nusiunčiate naudodamiesi el. paštu, turite pranešti susitikimo dalyviams, jei susitikimas keičiasi. Jei svetainėje pakeisite susitikimo informaciją, susitikimo naujinimai ir atšaukimai nebus automatiškai siunčiami iš svetainės.

Puslapio viršus

Elemento redagavimas sąraše

Sąrašo elementą galite redaguoti dviem būdais. Elementą galite redaguoti naudodami formą (numatytasis metodas) arba galite redaguoti elementą eilutėje; tai reiškia, kad elementą redaguosite tiesiogiai sąrašo puslapyje.

Pastaba    Jei sąrašas nustatytas taip, kad sektų versijas, kiekvieną kartą redaguojant sąrašo elementą sukuriama nauja jo versija. Galite peržiūrėti sąrašo elemento pasikeitimų retrospektyvą ir atkurti ankstesnę versiją, jei padarėte klaidą naujesnėje.

Puslapio viršus

Elemento redagavimas naudojant formą

 1. Nueikite į svetainę, kurioje yra sąrašas, kurio elementą norite redaguoti.

 2. Greitosios paleisties srityje spustelėkite sąrašo pavadinimą arba spustelėkite Parametrai Mygtukas „SharePoint Online“ viešosios svetainės parametrai, tada spustelėkite Svetainės turinys, tada atitinkamoje sąrašo sekcijoje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

  Pastaba    Svetainės išvaizda ir naršymo sritis gali būti gerokai modifikuota. Jei nerandate parinkties, pvz., komandos, mygtuko ar saito, kreipkitės į savo administratorių.

 3. Pažymėkite šalia norimo redaguoti elemento esantį žymės langelį.

 4. Juostelės skirtuko lapo Elementai grupėje Tvarkymas spustelėkite Redaguoti elementą.

Pastaba    Taip pat galima spustelėti šalia elemento esančią elipsę ---, tada meniu pasirinkti Redaguoti elementą.

Elemento redagavimas

 • Redaguokite sąrašo elemento informaciją. Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus aspektus.

 • Jei šalia stulpelio žymos yra raudona žvaigždutė, į stulpelį privalote įvesti informacijos.

 • Norėdami prie sąrašo elemento pridėti failą, juostelės skirtuko Elementai grupėjeVeiksmai spustelėkite Pridėti failą, spustelėję Naršyti raskite failą, tada spustelėkite Gerai. Prie kiekvieno sąrašo elemento galite pridėti daugiau nei vieną failą. Jei komanda Gerai negalima, gali būti, kad jūsų sąrašas nepalaiko priedų.

 • Norėdami panaikinti sąrašo elemento priedą, formos sekcijoje Priedai, šalia norimo pašalinti priedo, pasirinkite Redaguoti elementus, tada pasirinkite ir spustelėkite Naikinti.

  Priedo naikinimas

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Įvedę informaciją, juostelės skirtuko Redagavimas grupėje Taikymas spustelėkite Įrašyti arba spustelėkite Įrašyti formos apačioje.

 2. Norėdami atsisakyti visos įvestos informacijos, juostelės skirtuko lapo Redagavimas grupėje Taikymas spustelėkite Atšaukti.

 3. Puslapio viršus

Vieno ar daugiau sąrašo elementų naikinimas

   Naikindami elementus, būkite atidūs. Elementus galite panaikinti visam laikui, todėl nebegalėsite jų atkurti. Apsvarstykite galimybę perkelti arba archyvuoti elementus. Atsižvelgiant į svetainės konfigūraciją, galbūt turėsite galimybę atkurti elementus ir jų turinį iš priemonės Šiukšlinė.

 1. Nueikite į svetainę, kurioje yra sąrašas, kurio elementus norite naikinti.

 2. Greitosios paleisties srityje spustelėkite sąrašo pavadinimą arba spustelėkite Parametrai Mygtukas „SharePoint Online“ viešosios svetainės parametrai, spustelėkiteSvetainės turinys, tada atitinkamoje sąrašo sekcijoje spustelėkite sąrašo pavadinimą.

  Pastaba    Svetainės išvaizda ir naršymo sritis gali būti gerokai modifikuota. Jei nerandate parinkties, pvz., komandos, mygtuko ar saito, kreipkitės į savo administratorių.

  Spustelėkite varnelę varnelių stulpelyje šalia elementų, kuriuos norite redaguoti, tada spustelėkite Naikinti elementą.

  Elemento naikinimas

Puslapio viršus

Taikoma: Office 365 End UserAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas