Sąrašo rodinio žiniatinklio dalis

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Nėra puslapio dalies pavadinimu Sąrašo rodinys. Kai kuriate naują svetainę pagal svetainės šabloną, puslapio dalys automatiškai pridedamos svetainės pagrindiniame puslapyje. Pavyzdžiui, komandos svetainėje yra skelbimų, kalendoriaus ir saitų puslapio dalių. Šios puslapio dalys yra sąrašo rodinio puslapio dalies, naudojančios iš anksto sukonfigūruoto sąrašo šabloną duomenims rodyti, egzemplioriai.

Kai savo svetainėje sukuriate sąrašą ar biblioteką, automatiškai sukuriama sąrašo rodinio žiniatinklio dalis, turinti tokį patį pavadinimą kaip sąrašas ar biblioteka. Pavyzdžiui, jei sukuriate sąrašą, pavadintą Sutartys, sąrašo rodinio žiniatinklio dalis, pavadinta Sutartys, bus svetainės pavadinimas galerijoje. Žiniatinklio dalyje automatiškai rodomi jūsų sukurtame sąraše arba bibliotekoje esantys duomenys.

Šiame straipsnyje

Sąrašo rodinio puslapio dalies naudojimo būdai

Puslapio dalyje esančio sąrašo arba bibliotekos rodinio tinkinimas

Sąrašo rodinio puslapio dalies sujungimas su kita žiniatinklio dalimi

Palaikomi sąrašų tipai, kurie gali būti sujungti

Palaikomi sąrašų stulpelių tipai, kurie gali būti sujungti

Sąrašo rodinio puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Sąrašo rodinio žiniatinklio dalies naudojimo būdai

Galite naudoti sąrašo rodinio žiniatinklio dalį norėdami rodyti ar redaguoti sąrašo ar bibliotekos duomenis savo svetainėje arba sujungti su kitomis žiniatinklio dalimis, įskaitant kitas sąrašo rodinio žiniatinklio dalis. Sąrašai yra informacija, kurią bendrai naudojate su kitais komandos nariais ir dažnai ją pateikiate lentelės forma. Ši informacija kaip sąrašo rodiniai pateikiama įvairiais būdais, skirtais įvairiems tikslams, pvz., filtruoti, rūšiuoti ar pasirinkti konkrečius stulpelius.

Dauguma sąrašų ir sąrašo rodinio žiniatinklio dalių gali būti rodomi kaip vienas iš dviejų lentelės formos rodinių: standartinis rodinys, prieinamas kiekvienam vartotojui, ir duomenų lapo rodinys. Norint naudoti duomenų lapo rodinį, reikia turėti programą arba valdiklį, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., programą Microsoft Office Access 2007 ir „ActiveX“ valdiklis palaikymą.

Galite naudoti sąrašo rodinio žiniatinklio dalį norėdami atlikti šiuos veiksmus:

 • Žiniatinklio dalies puslapyje sąrašo duomenis rodyti lentelės forma, norint greitai juos rūšiuoti, filtruoti, atskirti ir naujinti.

 • Sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje rodyti komandai peržiūrėti parengtus dokumentus arba jūsų grupės dažnai naudojamus dokumentus.

 • Sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje sekti projekto duomenis ir juos filtruoti ar rūšiuoti pagal stulpelį, kuriame yra asmens pavardė ar priskirti darbai iš atitinkamo stulpelio, esančio kontaktų sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje.

 • Darbuotojo pagrindinių duomenų sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje, kurioje yra darbuotojo pavardė ir ID numeris, ieškoti išsamios informacijos apie darbuotoją, pvz., išmokų parinktis, šeiminę padėtį ir sveikatos draudimą, esančios sujungtoje darbuotojo išsamių duomenų sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje.

 • Nagrinėti visą kliento užsakymą dviejose sujungtose sąrašo rodinio žiniatinklio dalyse: užsakymų sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje, kurioje yra užsakymo informacija, ir išsamios informacijos apie užsakymus sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje, kurioje yra visi šio užsakymo eilutės elementai.

 • Vizualiai pagerinti pagrindinę informaciją apie asmenį kontaktų sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje, rodant asmens nuotrauką sujungtoje vaizdo žiniatinklio dalyje arba žemėlapį su to asmens darbovietės adresu sujungtoje žemėlapio žiniatinklio dalyje.

Saitų, kur rasti daugiau informacijos apie įvairių žiniatinklio dalių tipų tinkinimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalyje esančio sąrašo arba bibliotekos rodinio tinkinimas

Kai įtraukiate sąrašo rodinio puslapio dalį į iš dalių sudarytą puslapį, galite tinkinti rodinį, kad puslapyje būtų rodoma tik reikalinga informacija. Dabartinį rodinį galima redaguoti iš dalių sudarytame puslapyje.

Taip pat galite sukurti sąrašo arba bibliotekos pasirinktinius rodinius ir juos naudodami peržiūrėti skirtingus informacijos rinkinius skirtinguose to sąrašo arba bibliotekos puslapio dalies egzemplioriuose. Sąrašo arba bibliotekos pasirinktinius rodinius galite sukurti norimo tinkinti sąrašo arba bibliotekos meniu Rodinys. Daugiau meniu Rodymas informacijos apie pasirinktinių sąrašo ar bibliotekos rodinių kūrimą rasite dalyje Žr. taip pat.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite norimos tinkinti puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis Puslapio dalis, tada spustelėkite Modifikuoti bendrinamą puslapio dalį.

 3. Įrankių srityje spustelėkite Redaguoti dabartinį rodinį.

 4. Sekcijoje Stulpeliai galite rodyti arba slėpti stulpelius pažymėdami atitinkamus žymės langelius. Šalia stulpelio pavadinimo įveskite rodinyje esančio stulpelio eilės numerį.

 5. Skyriuje Rikiuoti pasirinkite, ar norite rikiuoti informaciją ir kaip ją rikiuoti. Rikiuodami galite naudoti du stulpelius, pavyzdžiui, pirmą pagal autorių, o po to pagal autoriaus failo vardą.

 6. Sekcijoje Filtras pasirinkite, ar norite filtruoti informaciją. Išfiltruotame rodinyje rodomi smulkesni pasirinkimai, pvz., elementai, sukurti pagal konkretų skyrių, arba kurių būsena Patvirtinta.

 7. Skyriuje Grupuoti pagal galite sugrupuoti elementus su tokia pačia reikšme atskirame skyriuje, pavyzdžiui, išplečiamoje srityje konkretaus autoriaus dokumentams.

 8. Skyriuje Sumos galite apskaičiuoti stulpelio elementų skaičių, pavyzdžiui, bendrą problemų skaičių. Kai kuriais atvejais galite apibendrinti arba apskaičiuoti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vidurkius.

 9. Sekcijoje Stilius pasirinkite norimą rodinio stilių, pvz., sąrašą su atspalviais, kurio kiekviena eilutė turi atspalvį.

 10. Jei sąraše arba bibliotekoje yra aplankų, galite sukurti rodinį be aplankų. Jis kartais vadinamas baziniu rodiniu. Norėdami matyti visus sąrašo elementus viename lygyje, spustelėkite Rodyti visus elementus be aplankų.

 11. Jei sąrašas arba biblioteka dideli, galite apriboti peržiūrimų failų skaičių sąraše, bibliotekoje ir puslapyje. Sekcijoje Elementų limitas pažymėkite norimas parinktis.

 12. Jei planuojate sąrašą arba biblioteką peržiūrėti mobiliajame įrenginyje, pasirinkite norimas parinktis dalyje Mobilusis telefonas.

 13. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Sąrašo rodinio žiniatinklio dalies sujungimas su kita žiniatinklio dalimi

Dauguma sąrašų ir sąrašo rodinio žiniatinklio dalių gali būti pateikiami kaip vienas iš dviejų lentelės rodinių: standartinis rodinys, prieinamas kiekvienam vartotojui, ir duomenų lapo rodinys. Norint naudoti duomenų lapo rodinį, reikia turėti programą arba valdiklį, suderinamą su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., programą Office Access 2007 ir ActiveX valdikio palaikymą.

Naudodami standartinį rodinį arba duomenų lapo rodinį, sąrašo rodinio žiniatinklio dalį galite sujungti su kita žiniatinklio dalimi, pateikdami jai duomenis ir pakeisdami duomenų rodymo kitoje žiniatinklio dalyje būdą, įskaitant kitą sąrašo rodinio žiniatinklio dalį.

 1. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis , tada nukreipkite žymiklį į Ryšiai.

 3. Nukreipkite žymiklį į Pateikti eilutę arba Gauti rūšiuoti/filtruoti iš ir spustelėkite žiniatinklio dalies, su kuria norite sieti, pavadinimą.

Pagrindinės komandos antriniame meniu Ryšiai

Komanda antriniame meniu

Aprašas

Pateikti eilutę

Galite sujungti sąrašo rodinio puslapio dalį su kita puslapio dalimi perduodami pasirinktą eilutę į kitą puslapio dalį. pagal būdą, kaip kita puslapio dalis sukurta ir gauna duomenis, kitose puslapio dalyse gali būti rodomi neapdoroti duomenys, naudojami neapdoroti duomenys kaip filtras arba parametrų reikšmės.

Standartiniame rodinyje stulpelis pasirinkti elementą, kuriame yra parinktys, automatiškai įtraukiamas, kai prijungiate sąrašo rodinio puslapio dalį, todėl galite nurodyti, kurioje eilutėje pereiti į kitą puslapio dalį. Standartiniame rodinyje vienu metu galite pasirinkti tik vieną eilutę. Kai kurių stulpelių, pvz., stulpelio Redagavimas, puslapio dalių ryšiui naudoti negalima.

Duomenų lapo rodinyje galite pasirinkti kelias eilutes, bet tik viena eilutė perduodama kitai puslapio daliai. Jei pasirinktos kelios eilutės, eilutė su aktyviu langeliu perduodama kitai puslapio daliai, kitų eilučių nepaisoma. Negalite teikti kitai puslapio daliai duomenų iš Sumos eilutė arba Nauja eilutė.

Naudojant šio tipo ryšį, su sąrašo rodinio puslapio dalimi galite sujungti kelias puslapio dalis.

Pateikti duomenis

Galite sujungti sąrašo rodinio puslapio dalį su kita puslapio dalimi, apdorojančia sąrašo duomenis. Tokiu atveju sąrašo rodinio puslapio dalis bus kitos puslapio dalies duomenų šaltinis.

Standartiniame ir duomenų lapo rodiniuose kitai puslapio daliai bus teikiami tik rodinio duomenys.

Naudojant šio tipo ryšį, su sąrašo rodinio puslapio dalimi galite sujungti kelias puslapio dalis.

Gauti rūšiuoti / filtruoti iš

Standartiniame ir duomenų lapo rodinyje galite sujungti sąrašo rodinio puslapio dalį su kita puslapio dalimi, kuri gali pateikti šią informaciją:

 • Duomenų, kurie filtruoja sąrašo rodinio puslapio dalies duomenis, vieno arba daugiau stulpelių pavadinimai ir reikšmių poros.

 • Duomenų stulpelis, skirtas skirtas sąrašo rodinio puslapio dalies duomenims rikiuoti didėjimo arba mažėjimo tvarka.

Naudojant šio tipo ryšį, su sąrašo rodinio puslapio dalimi galite sujungti tik vieną puslapio dalį.

Paprastai visos jūsų svetainėje esančios sąrašo rodinio žiniatinklio dalys yra svetainės pavadinimas galerijoje. Pirmą kartą į žiniatinklio dalies puslapį pridedant sąrašo rodinio žiniatinklio dalį iš žiniatinklio dalių galerijos, žiniatinklio dalies puslapyje rodomas numatytasis sąrašo rodinys žiniatinklio dalyje. Jei norite, kad norimi duomenys būtų rodomi sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje ir kitoje sujungtoje žiniatinklio dalyje, gali prireikti redaguoti sąrašo rodinį. Pavyzdžiui, galite norėti filtruoti, rūšiuoti ar grupuoti duomenis kitu būdu ar kad būtų rodomi kitokie stulpeliai.

Sąrašo rodinį galite pakeisti įrankių juostos pasirinktinių ypatybių sekcijoje Sąrašo rodiniai vienu iš dviejų būdų:

 • Pasirinkite kitokį rodinį ypatybėje Pasirinktas rodinys.

 • Spustelėkite Redaguoti dabartinį rodinį norėdami redaguoti dabartinį rodinį.

Kai pasirenkate ar redaguojate sąrašo rodinį, padaroma originalaus svetainės sąrašo dizaino kopija ir išsaugoma su sąrašo rodinio žiniatinklio dalimi. Tačiau sąrašo duomenys išlieka nepakitę.

Būkite atsargūs perjungdami iš dabartinio į kitą rodinį. Galite panaikinti padarytus dabartinio rodinio keitimus ir galite išjungti puslapio dalies ryšį, priklausomą nuo dabartinio rodinio stulpelių. Perjungdami rodinius, būsite prašomi patvirtinti.

Puslapio viršus

Palaikomi sąrašų tipai, kurie gali būti sujungti

Nors sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje gali būti rodomi visi sąrašų tipai, tik tam tikri sąrašų tipai palaikomi, kai jungiate žiniatinklio dalis. Apskritai sąrašų tipai, kuriuose duomenys rodomi lentelės forma, pvz., kontaktai, yra palaikomi. Sąrašai, kuriuose duomenys rodomi ne lentelės forma, pvz., aplanko rodinys, yra nepalaikomi. Toliau pateikti palaikomi ir nepalaikomi sąrašų tipai.

Palaikomi sąrašų tipai

Nepalaikomi sąrašų tipai

 • Skelbimai

 • Kontaktai

 • Įvykiai

 • Problemos

 • Saitai

 • Užduotys

 • Pasirinktiniai sąrašai

 • Sąrašai, kuriuose yra iš skaičiuoklės importuotų duomenų

 • Dokumentų bibliotekos

 • Formų bibliotekos

 • Įvykių sąrašo kalendoriaus rodinys

 • Diskusijų lentos

 • Apklausos

 • Paveikslėlių bibliotekos

 • Svetainių ir sąrašų šablonų katalogai

 • Žiniatinklio dalių galerijos

 • Duomenų šaltiniai

Puslapio viršus

Palaikomi sąrašų stulpelių tipai, kurie gali būti sujungti

Nors sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje gali būti rodomi visi sąrašų stulpelių tipai, tik tam tikri sąrašų stulpelių tipai palaikomi, kai jungiate žiniatinklio dalis. Toliau išvardyti palaikomi ir nepalaikomi sąrašų stulpelių tipai.

Palaikomi sąrašų stulpelių tipai

Nepalaikomi sąrašų stulpelių tipai

 • Viena teksto eilutė

 • Pasirinkimas

 • Skaičius

 • Valiuta

 • Data ir laikas

 • Hipersaitas arba paveikslėlis (stulpelių atitikimui)

 • Peržvalga

 • Taip/Ne

 • Apskaičiuota

 • Hipersaitas arba paveikslėlis (filtravimui)

 • Kelios teksto eilutės

 • Redaguoti

Puslapio viršus

Sąrašo rodinio žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės

Toliau pateiktos sąrašo rodinio žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės.

Pastaba: Negalite peržiūrėti arba redaguoti šių pasirinktinių ypatybių asmeniniame rodinyje.

Ypatybė

Aprašas

Pasirinktas rodinys

Būkite atsargūs perjungdami iš dabartinio į kitą rodinį. Galite panaikinti padarytus dabartinio rodinio keitimus ir galite išjungti puslapio dalies ryšį, priklausomą nuo dabartinio rodinio stulpelių. Perjungdami rodinius, būsite prašomi patvirtinti.

Nurodomas sąrašo rodinys, kuris bus rodomas žiniatinklio dalyje. Galite pasirinkti vieną iš šių ypatybių:

 • Visas sąrašo pavadinimas arba visi dokumentai     Naudojant šią ypatybę rodomi visi sąrašo ar bibliotekos stulpeliai, atsižvelgiant į sąrašo tipą.

  Pastaba: Prieš spustelėdami Gerai arba Taikyti pasirinkite <Šis rodinys>, kad grįžtumėte į paskutinį naudotą rodinį ir ignoruotumėte neišsaugotus pakeitimus, padarytus sąrašo rodinio dizaino informacijos kopijoje. Kaip spustelėsite Gerai arba Taikyti, jūsų padaryti pakeitimai bus pritaikyti dabartiniam rodiniui ir įrašyti su sąrašo rodinio žiniatinklio dalimi.

 • Explorer rodinys     Naudojant šią ypatybę rodomas dokumentų bibliotekos turinys, naudojant tik piktogramas, panašiai kaip Windows Explorer. Šis rodinys galimas tik dokumentų bibliotekoms.

 • <Suvestinės rodinys>     Naudojant šią ypatybę rodomas sąrašo suvestinės rodinys. Šis rodinys skiriasi atsižvelgiant į sąrašų tipus.

 • Papildomi sąrašų rodiniai    Naudojant šią ypatybę rodomi vartotojo nustatyti rodiniai arba kiti numatytieji rodiniai, atsižvelgiant į sąrašo tipą.

Redaguoti dabartinį rodinį

Pasirinkite Redaguoti dabartinį rodinį norėdami redaguoti dabartinį žiniatinklio dalyje naudojamą rodinį, įskaitant rodomus stulpelius, naudojamą rūšiavimo tvarką ir filtrus, nurodant, ar bus rodomos sumos, ir elementų limitą.

Kai pasirenkate ar redaguojate sąrašo rodinį, padaroma originalaus svetainės sąrašo dizaino informacijos kopija, kuri išsaugoma su sąrašo rodinio žiniatinklio dalimi. Tačiau sąrašo duomenys išlieka nepakitę.

Įrankių juostos tipas

Nurodoma, kokiu būdu rodoma sąrašo įrankių juosta arba ar ji apskritai rodoma. Pasirinkite vieną iš trijų parinkčių:

Suvestinės įrankių juosta     Naudojant šią parinktį rodoma dabar pasirinkto sąrašo rodinio suvestinės įrankių juosta. Tai yra numatytoji daugelio sąrašų tipų reikšmė, išskyrus pasirinktinį sąrašą.

Visa įrankių juosta     Naudojant šią parinktį rodoma dabar pasirinkto sąrašo rodinio visa įrankių juosta. Tai numatytoji pasirinktinių sąrašų reikšmė.

Nėra įrankių juostos     Įrankių juosta nerodoma.

Puslapio viršus

Bendrosios žiniatinklio dalių ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Antraštė

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Paskutinį kartą atnaujinta 2014-6-16

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×