Sąrašo lauko įterpimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti sąrašo lauką Microsoft Office programos InfoPath formos šablone, kad vartotojui pateiktumėte tarpusavyje nesuderinamų pasirinkimų sąrašą.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti sąrašo lauką

Vartotojo patirtis

Sąrašo lauko įterpimas

Maketo patarimai

Kada naudoti sąrašo lauką

Naudokite sąrašo lauką, kai norite:

 • Įgalinti vartotojus pasirinkti vieną elementą iš anksto apibrėžtų elementų sąraše.

 • Rodyti reikšmes, nuskaitytas iš fiksuoto sąrašo, iš formos šablono duomenų šaltinis arba iš išorinio duomenų šaltinio, pvz., duomenų bazės arba Microsoft Windows SharePoint Services sąrašo.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip vartotojai skirsto išlaidų ataskaitoje esančias išlaidas į kategorijas, pasirinkdami reikšmes, esančias sąrašo lauke.

Sąrašo lauke pažymėtas elementas

Įterpę sąrašo lauką į savo formos šabloną, turite nurodyti reikšmes, kurias norite rodyti tame pasirinktinio įvedimo lauke. Kitu atveju, atidarę pagal jūsų formos šabloną sukurtą formą, vartotojai matys tuščią sąrašą. Dialogo lange Sąrašo lauko ypatybės galite įvesti įrašus patys arba sukonfigūruoti sąrašo lauką taip, kad jis nuskaitytų įrašus iš duomenų bazės ar kito duomenų šaltinio.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra valdiklių, kurie panašūs į sąrašo laukus, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Išplečiamojo sąrašo laukas    Panašiai kaip sąrašo laukas, išplečiamojo sąrašo lauke vartotojui pateikiamas pasirinkimų sąrašas. Tačiau išplečiamojo sąrašo lauke įrašai slepiami, kol vartotojas spusteli šalia sąrašo lauko esančią rodyklę. Jei planuojate savo sąraše pateikti daug pasirinkimų arba jei jūsų formos šablono erdvė yra ribota, išplečiamojo sąrašo laukas gali būti geras pasirinkimas.

Pasirinktinio įvedimo laukas    Panašiai kaip sąrašo lauke, pasirinktinio įvedimo lauke vartotojams pateikiamas pasirinkimų sąrašas. Tačiau pasirinktinio įvedimo lauke įrašai slepiami, kol vartotojas spusteli šalia pasirinktinio įvedimo lauko esančią rodyklę. Tada vartotojai į pasirinktinio įvedimo lauką gali įvesti savo įrašą arba pasirinkti iš anksto apibrėžtų įrašų sąraše.

Keleto elementų pasirinkimo sąrašo laukas    Jei norite, kad vartotojai galėtų pasirinkti daugiau nei vieną sąraše esantį elementą, užuot naudoję sąrašo lauką, galite naudoti keleto elementų pasirinkimo sąrašo lauką. Keleto elementų pasirinkimo sąrašo lauke vartotojai nurodo pasirinkimą pažymėdami vieną ar daugiau žymės langelių, o ne spustelėdami sąraše esančią reikšmę. Panašiai kaip naudojant standartinius sąrašo laukus, keleto elementų pasirinkimo sąrašo lauko įrašai matomi vartotojui pirmą kartą atidarius formą.

Parinkčių mygtukai    Panašiai kaip sąrašo laukas, parinkčių mygtukų grupė leidžia vartotojams pasirinkti iš tarpusavyje nesuderinamų pasirinkimų sąrašo. Tačiau naudojant parinkčių mygtukus vartotojai pasirenka spustelėdami mažą apskritimą, o ne sąrašo lauke esantį elementą.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Sąrašo laukai yra vieni iš dažniausiai naudojamų formos valdiklių, todėl daugelis vartotojų žino, kaip juos naudoti.

Norėdami ką nors pažymėti sąrašo lauke, vartotojai tiesiog spusteli norimą elementą. Sąrašo laukas atidaromas, todėl vartotojai gali matyti pasirinkimų sąrašą nespustelėję valdiklio. Jei sąraše esantys pasirinkimai viršija lauko, kuriame jie yra, aukštį, valdiklio dešinėje atsiranda slinkties juosta. Jei vartotojai pildo formą naudodami klaviatūrą, jie gali paspausti RODYKLĘ AUKŠTYN arba RODYKLĘ ŽEMYN, kad slinktų per sąrašo lauke esančius elementus.

Puslapio viršus

Sąrašo lauko įterpimas

Sąrašo lauko įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo sąrašo laukas, pažymėtas naudojant dizaino režimą prieš pridedant etiketę ir įrašų.

Sąrašo laukas, pažymėtas naudojant dizaino režimą

Valdiklius gali susieti arba nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko arba grupės, esančios duomenų šaltinyje, todėl į valdiklį įvesti duomenys įrašomi turimame formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko arba grupės ir į valdiklį įvesti duomenys neįrašomi. Kai pasirenkate arba perkelkite žymeklį ties valdikliu, valdiklio viršutiniame dešiniajame kampe rodomas tekstas ir susiejimo piktograma. Tekste nurodoma grupė arba laukas, su kuriuo susietas valdiklis duomenų šaltinyje. Piktograma nurodo, ar valdiklis tinkamai susietas su grupe arba lauku. Jei susiejimas yra teisingas, rodoma žalia piktograma. Jei susiejimas netinkamas, matysite mėlyną arba raudoną piktogramą.

Formos šablono duomenų šaltinio sudaro laukai ir grupės, rodomas hierarchinis rodinyje užduočių srityje Duomenų šaltinis . Sąrašo laukus visada susieti su laukais. Šiame pavyzdyje, lauką kategorijos sąrašo formos šablone privalo kategorijos lauką užduočių srityje Duomenų šaltinis .

ryšys tarp formos šablone esančio sąrašo lauko ir atitinkamo duomenų šaltinio lauko

Jei kuriate naują, tuščią formos šabloną, pagal numatytuosius nustatymus pažymimas žymės langelis Automatiškai kurti duomenų šaltinį, esantį užduočių srityje Valdikliai. Ši parinktis leidžia „InfoPath“ automatiškai sukurti laukus ir grupes duomenų šaltinyje, kai valdikliai įtraukiami į formos šabloną. Šie laukai ir grupės turi aplanką ir failų piktogramas duomenų šaltinio užduočių srityje.

Jei formos šablono kūrimą grindžiate Išplėstinės dokumentų aprašų kalbos (XML) failu, duomenų baze ar žiniatinklio tarnyba, „InfoPath“ pateiks laukus ir grupes duomenų šaltinio užduočių srityje iš turimo duomenų šaltinio.

Sąrašo lauko įterpimas

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Valdiklių užduočių srityje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami su sąrašo lauku susietame duomenų šaltinyje automatiškai kurti lauką, pažymėkite žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

  • Norėdami susieti sąrašo lauką su esamu lauku, išvalykite žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį.

   Pastaba : Jei žymės langelis neprieinamas, duomenų šaltinis yra užrakintas. Pavyzdžiui, jei formos šabloną kuriate pagal XML schemą, jums gali nepavykti įtraukti naujų laukų ar grupių į duomenų šaltinį programoje „InfoPath“. Šis apribojimas padeda apsaugoti jūs nuo atsitiktinių schemos pakeitimų, kuri gali generuoti neleistini.

 4. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Sąrašo laukas.

 5. Jei atlikdami 3 veiksmą išvalėte žymės langelį Automatiškai kurti duomenų šaltinį, pažymėkite dialogo lange Sąrašo lauko susiejimas esantį lauką, su kuriuo norite susieti sąrašo lauką.

 6. Norėdami formos šablone prie sąrašo lauko pridėti etiketę, įveskite tekstą virš sąrašo lauko arba į kairę nuo jo, o po teksto įterpkite dvitaškį (:).

 7. Norėdami nurodyti reikšmes, kurias norite naudoti kaip sąrašo įrašus, savo formos šablone du kartus spustelėkite sąrašo lauką.

 8. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 9. Norėdami užpildyti sąrašo lauką, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Įveskite sąrašo lauko reikšmes patys

  Ši parinktis yra naudinga, kai turite iš anksto nustatytą, apribotą reikšmių rinkinį, ir manote, kad tos reikšmes ateityje pasikeis. Jei reikšmė iš tiesų keisis, turite publikuoti formos šablono atnaujintą versiją, kad vartotojai galėtų peržiūrėti ir naudoti naujausius sąrašo įrašus.

  1. Spustelėkite Pridėti.

  2. Lauke reikšmė įveskite tekstą, kurį norėsite išsaugoti, jei vartotojas pasirinks šį įrašą.

  3. Lauke Rodomas vardas įveskite tekstą, kurį norite rodyti ties šiuo įrašu, tada spustelėkite Gerai.

  4. Su kiekvienas įrašu, kurį norite įtraukti į sąrašo lauką, kartokite 1–3 veiksmus.

  5. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

  Naudokite formos kitos dalies reikšmes

  Ši parinktis yra naudinga, jei norite pakeisti reikšmes sąraše pagal kitas reikšmes, kurias vartotojai įvedė savo formoje.

  1. Dalyje Sąrašo įrašo įrašai spustelėkite Reikšmių ieškojimas formos duomenų šaltinio.

   Sąrašo lauko įrašai turi būti susieti su konkrečia pasikartojančia grupe arba pasikartojančiu lauku iš formos šablono.

  2. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Įrašai, tada dialogo lange Pasirinkti lauką ar grupę spustelėkite pasikartojantį lauką arba pasikartojančią grupę, kurioje yra sąrašo lauko reikšmės, tada spustelėkite Gerai.

  3. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Reikšmė, spustelėkite lauką, kuriame yra galimos sąrašo lauko elementų reikšmės, ir spustelėkite Gerai. Viena iš šių reikšmių bus įrašyta turimame XML, kai vartotojas spustelės sąrašo lauko elementą.

  4. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Rodomas vardas, spustelėkite lauką, kuriame yra sąrašo lauke rodomos reikšmės, ir spustelėkite Gerai.

   Patarimas : Norėdami, kad rodymo vardo reikšmės nesikartotų sąrašo lauke, pažymėkite žymės langelį Rodyti tik įrašus su unikaliais rodomais vardais.

  Naudokite duomenų bazės, tinklo tarnybos, XML dokumento arba SharePoint svetainės reikšmes

  Ši parinktis yra naudinga, jei norite, kad sąrašo lauko reikšmės būtų reguliariai atnaujintos. Reikšmės paprastai laikomos duomenų bazėje arba kitame išoriniame duomenų šaltinyje ir yra nuskaitomos kiekvieną kartą atidarius formą.

  1. Spustelėkite Ieškoti reikšmių iš išorinio duomenų šaltinio.

  2. Atlikite šiuos veiksmus:

   • Jei jau įtraukėte duomenų ryšį, spustelėkite jį lauke Duomenų ryšys.

   • Norėdami įtraukti naują duomenų ryšį, spustelėkite Įtraukti, tada vykdykite duomenų ryšio vediklio nurodymus.

    Sąrašo lauke įrašai turi būti susieti su konkrečiu pasikartojančiu lauku arba pasikartojančia grupe.

  3. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Įrašai, tada dialogo lange Pasirinkti lauką ar grupę spustelėkite lauką arba grupę, kurioje yra sąrašo lauko reikšmės, tada spustelėkite Gerai.

  4. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Reikšmė, spustelėkite lauką, kuriame yra galimos sąrašo lauko elementų reikšmės, ir spustelėkite Gerai. Viena iš šių reikšmių bus įrašyta turimame XML, kai vartotojas spustelės sąrašo lauko elementą.

  5. Spustelėkite Pasirinkti „XPath“ Mygtuko paveikslėlis šalia lauko Rodomas vardas, spustelėkite lauką, kuriame yra sąrašo lauke rodomos reikšmės, ir spustelėkite Gerai.

   Patarimas : Norėdami, kad rodymo vardo reikšmės nesikartotų sąrašo lauke, pažymėkite žymės langelį Rodyti tik įrašus su unikaliais rodomais vardais.

Puslapio viršus

Maketo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti sąrašo lauko išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Galite platinti sąrašo lauką, kad jis būtų šiek tiek didesnis nei vidutinis sąraše esančių elementų plotis. Taip sąrašo elementai nebus iš dalies slepiami.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių sąrašo laukų plotį, pažymėkite sąrašo laukus, kurių dydį norite keisti, paspauskite ALT+ENTER, spustelėkite skirtuką Dydis, tada į lauką Plotis įveskite naują skaičių.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių sąrašo laukų fono spalvą, pažymėkite norimus keisti sąrašo laukus. Meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, tada skirtuke Spalvinimas atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami tinkinti sąrašo lauke rodomą šriftą, naudokite įrankių juostos Formatavimas laukus Šriftas ir Šrifto dydis. Norėdami tuo pat metu keisti visų jūsų formos šablone esančių sąrašo laukų šriftą ir šrifto dydį, spustelėkite sąrašo lauką, kurio formatavimas yra toks, kokio jūs norite, tada meniu Formatavimas spustelėkite Šriftą taikyti visiems sąrašo lauko valdikliams.

 • Jei norite koreguoti tarpus tarp formos šablone esančio sąrašo lauko ir aplink jį esančių objektų, dialogo lange Sąrašo lauko ypatybės (skirtukas Dydis) galite koreguoti paraščių parametrus. Naudojant paraštes tarpams padidinti pateikiamas geresnis valdymas nei naudojant pastraipų lūžius.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×