Sąrašo ar bibliotekos turinio tipo keitimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Bet kokie sąrašo ar bibliotekos turinio tipas keitimai taikomi tik į sąrašą ar biblioteką įtraukto turinio tipo egzemplioriams. Pirminis svetainės turinio tipas, iš kurio buvo sukurtas turinio tipas, nėra keičiamas.

Norėdami keisti sąrašo ar bibliotekos turinio tipus, privalote turėti bent dizaino modifikavimo teisių lygį.

Ką norite daryti?

Dokumento šablono įtraukimas į turinio tipą

Stulpelio įtraukimas į turinio tipą

Turinio tipo stulpelių tvarkos keitimas

Stulpelio pavertimas būtinu turinio tipo

Darbo eigos įtraukimas į turinio tipą

Padarykite turinio tipą, skirtą tik skaityti

Nurodyti turinio tipo informacijos tvarkymo strategiją

Turinio tipo dokumento informacijos srities parametrų keitimas

Dokumento šablono įtraukimas į turinio tipą

Dokumento šabloną galite susieti tik su dokumento turinio tipu (bet kokiu turinio tipu, išvestu iš dokumento pirminės svetainės turinio tipo). Dokumento šabloną susiedami su turinio tipu, galite užtikrinti, jog autoriams kuriant naujus šio turinio tipo dokumentus visų šių dokumentų pagrindas yra identiškas šablonas.

Pavyzdžiui, jūsų organizacija gali naudoti tam tikrą juridinių sutarčių dokumento šabloną. Šį dokumento šabloną susiejus su jūsų organizacijos juridinėms sutartims naudojamu turinio tipu, bet kokios naujos juridinės sutartys, sukurtos naudojant šį turinio tipą, yra pagrįstos šiuo juridinės sutarties dokumento šablonu.

 1. Jei biblioteka dar neatidaryta, spustelėkite jos pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei nerodomas jūsų bibliotekos pavadinimas, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, tada – bibliotekos pavadinimą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite bibliotekos, kurį atidarote tipą, parametrus.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Turinio tipai spustelėkite norimą keisti turinio tipo pavadinimą.

  Jei dokumentų biblioteka nebuvo nustatyta leisti keletą turinio tipų, bibliotekos puslapyje Tinkinimas sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 3. Dalyje Parametrai spustelėkite Papildomi parametrai.

 4. Jei norite pateikti esamo dokumento šablono URL, sekcijoje Dokumento šablonas spustelėkite Įveskite esamo dokumento šablono URL, tada įrašykite jūsų norimo naudoti dokumento šablono vietos URL.

  Galite naudoti absoliutųjį URL arba URL, kuris yra susijęs serverio, svetainės arba išteklių aplanko vietą. Šioje lentelėje pateikiami pavyzdžiai, URL, kurį naudodami galite tipai. Pavyzdžiai Tarkime, turinio tipo išteklių aplanką (aplankas, kuriame yra svetainės turinio tipų failai) buvimas esančio http://contoso/_cts/ContentTypeName/, kad dokumento šablono pavadinimas yra docname.doc.

  Išteklių aplankas, kuriame yra pažymėtas _cts/ContentTypeName, kai ContentTypeName yra svetainės turinio tipo pavadinimą, yra kiekvienos svetainės šakninio lygio.

URL tipas

Pavyzdys

Absoliutus

http://contoso/_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Susijęs su svetaine

~site/LibraryName/Docname.doc

Susijęs su serveriu

_cts/ContentTypeName/Docname.doc

Susijęs su išteklių aplanku

Docname.doc

 1. Norėdami nusiųsti norimą naudoti dokumento šabloną, sekcijoje Dokumentų šablonai spustelėkite Nusiųsti naują dokumento šabloną, o tada spustelėkite Naršyti. Dialogo lange Pasirinkti failą nueikite į norimo naudoti failo vietą, pasirinkite failą ir spustelėkite Atidaryti.

 2. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Stulpelio pridėjimas prie turinio tipo

Galite nurodyti ypatybes arba metaduomenis, kuriuos norite rinkti konkretaus turinio tipo elementui, į tą turinio tipą įtraukdami stulpelius. Pavyzdžiui, jūsų organizacija gali norėti rasti konkretų visų pirkimo užsakymų metaduomenų rinkinį, pvz., sąskaitos numerį, projekto numerį ir projekto vadovą. Jei į pirkimo užsakymo turinio tipą įtraukiate sąskaitos numerio, projekto numerio ir projekto vadovo stulpelius, vartotojai yra raginami pateikti šio turinio tipo elementų metaduomenis.

Jei turite sąrašą ar biblioteką, kuriuose yra keli skirtingi turinio tipų elementai, įtraukdami stulpelius tiesiogiai į atitinkamą turinio tipą, o ne patį turinį ar biblioteką, galite rinkti kiekvieno turinio tipo elementų unikalius metaduomenis.

 1. Jei sąrašas ar biblioteka dar neatidaryta, spustelėkite pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei jūsų sąrašo arba bibliotekos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir tada spustelėkite savo sąrašo arba bibliotekos pavadinimą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Turinio tipai spustelėkite norimą keisti turinio tipo pavadinimą.

  Jei sąrašas ar biblioteka nebuvo nustatyti leisti keletą turinio tipų, sąrašo ar bibliotekos puslapyje Tinkinimas sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 3. Dalyje Stulpeliai spustelėkite Įtraukti iš esamų svetainės stulpelių.

 4. Sekcijos Pažymėti stulpelius dalyje Pasirinkti stulpelius iš spustelėkite rodyklę, kad pasirinktumėte grupę, iš kurios norite pridėti stulpelį.

 5. Dalyje Galimi stulpeliai spustelėkite norimą pridėti stulpelį, tada spustelėkite Pridėti, kad perkeltumėte stulpelį į sąrašą Įtrauktini stulpeliai.

 6. Norėdami pridėti papildomų stulpelių, kartokite 5 ir 6 veiksmus.

Puslapio viršus

Turinio tipo stulpelių tvarkos keitimas

 1. Jei sąrašas ar biblioteka dar neatidaryta, spustelėkite pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei jūsų sąrašo arba bibliotekos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir tada spustelėkite savo sąrašo arba bibliotekos pavadinimą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Turinio tipai spustelėkite norimą keisti turinio tipo pavadinimą.

  Jei dokumentų biblioteka nebuvo nustatyta leisti keletą turinio tipų, bibliotekos puslapyje Tinkinti sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 3. Dalyje Stulpeliai spustelėkite Stulpelių tvarka.

 4. Sekcijoje Stulpelių tvarka spustelėkite rodyklę, esančią šalia stulpelio, kurį norite iš naujo tvarkyti stulpelyje Padėtis nuo viršaus ir pasirinkite norimą tvarką.

Puslapio viršus

Stulpelio nustatymas kaip būtino turinio tipui

Turinio tipo stulpelius nustačius kaip būtinus, vartotojai, kurdami naujus turinio tipo elementus, bus raginami pateikti metaduomenis (stulpelių vertes).

 1. Jei sąrašas ar biblioteka dar neatidaryta, spustelėkite pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei jūsų sąrašo arba bibliotekos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir tada spustelėkite savo sąrašo arba bibliotekos pavadinimą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Turinio tipai spustelėkite norimą keisti turinio tipo pavadinimą.

  Jei dokumentų biblioteka nebuvo nustatyta leisti keletą turinio tipų, bibliotekos puslapyje Tinkinti sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 3. Dalyje Stulpeliai spustelėkite stulpelio, kurį norite padaryti būtinu, pavadinimą.

 4. Sekcijoje Stulpelio parametrai spustelėkite Būtinas.

Puslapio viršus

Darbo eigos pridėjimas prie turinio tipo

Darbo eigos galima nurodyti svetainės verslo procesą elementus ir dokumentus. Organizacijos gali naudoti darbo eigas automatizuoti ir tvarkyti tam tikrus bendruosius verslo procesus, pvz., dokumento patvirtinimo arba peržiūrėti. Darbo eigos įtraukimas į turinio tipą, galite padėti užtikrinti nuoseklų ir panašios verslo procesų visi to turinio tipo elementais. Jei darbo eiga buvo įtrauktas į turinio tipą, ši darbo eiga gali būti pradėta atskirus elementus to turinio tipo.

Pastaba: Darbo eigą į sąrašo ar bibliotekos turinio tipą galite įtraukti tik jūsų svetainėje arba darbo vietoje įdiegus darbo eigą. Jei darbo eigos pasirodys negalimos, susisiekite su savo centriniu administratoriumi.

 1. Jei sąrašas ar biblioteka dar neatidaryta, spustelėkite pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei jūsų sąrašo arba bibliotekos pavadinimą, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, ir tada spustelėkite savo sąrašo arba bibliotekos pavadinimą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Turinio tipai spustelėkite svetainės turinio tipo, į kurį norite įtraukti darbo eigą, pavadinimą.

  Jei sąrašas ar biblioteka nebuvo nustatyti leisti keletą turinio tipų, sąrašo ar bibliotekos puslapyje Tinkinimas sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 3. Dalyje Parametrai spustelėkite Darbo eigos parametrai.

 4. Keisti darbo eigos parametrus spustelėkite Įtraukti darbo eigą.

 5. Puslapio Įtraukti darbo eigą sekcijoje Darbo eiga, spustelėkite norimą naudoti darbo eigos šabloną.

 6. Sekcijoje Pavadinimas įveskite unikalų darbo eigos pavadinimą.

 7. Sekcijoje Užduočių sąrašas nurodykite užduočių sąrašą, kurį naudosite su šia darbo eiga.

  • Galite naudoti numatytąjį užduočių sąrašą arba sukurti naują. Jei naudojate numatytąjį užduočių sąrašą, darbo eigos dalyviai galės lengvai rasti ir peržiūrėti savo darbo eigas naudodami užduočių sąrašo rodinį Mano užduotys.

  • Sukurkite naują užduočių sąrašą, jei į šios darbo eigos užduotis bus įtraukti ar jose rodomi svarbūs arba konfidencialūs duomenys, kuriuos norite laikyti atskirai nuo bendro užduočių sąrašo.

  • Sukurkite naują užduočių sąrašą, jei jūsų įmonėje yra daug darbo eigų arba jei į darbo eigas yra įtraukta daug užduočių. Šiuo atveju galite kurti kiekvienos darbo eigos užduočių sąrašus.

 8. Sekcijoje Retrospektyvos sąrašas pasirinkite su šia darbo eiga norimą naudoti retrospektyvos sąrašą. Retrospektyvos sąraše rodomi visi kiekvienos darbo eigos įvykiai.

  Galite naudoti arba numatytąjį sąrašą Retrospektyva, arba sukurti naują. Jei jūsų organizacija naudoja daug darbo eigų, tikriausiai norėsite sukurti atskirą kiekvienos darbo eigos retrospektyvos sąrašą.

 9. Sekcijoje Pradžios parinktys nurodykite, kaip, kada ir kas galės pradėti darbo eigą.

  Pastabos: 

  • Konkrečios parinktys bus nepasiekiamos, jei jų nepalaiko pasirinktas darbo eigos šablonas.

  • Parinktis Paleiskite šią darbo eigą, kad patvirtintumėte pagrindinės elemento versijos skelbimą pasiekiama, jei bibliotekoje buvo įgalintas pagrindinės ir papildomų versijų kūrimas ir pasirinktą darbo eigos šabloną galima naudoti turiniui tvirtinti.

 10. Spustelėkite Pirmyn.

 11. Puslapyje Tinkinti darbo eigą pasirinkite norimas papildomas parinktis ir tada spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Turinio tipo padarymas tik skaitomu

Norėdami, kad prie sąrašo ar bibliotekos pridėto turinio tipo negalėtų keisti kiti asmenys, sąrašo turinio tipą galite paversti tik skaitomu. Jei sąrašo turinio tipą padarysite tik skaitomu, tai apsaugos šį sąrašo turinio tipą nuo bet kokių pakeitimų, padarytų jo pirminės svetainės turinio tipui, paveldėjimo.

 1. Jei sąrašas arba biblioteka, kurios turinio tipą norite keisti, dar nėra atidaryta, spustelėkite jos pavadinimą, esantį greitosios paleisties dalyse Sąrašai arba Dokumentai.

 2. Parametrų meniu Settings menu , atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei dirbate naudodami sąrašą, spustelėkite Sąrašo parametrai.

  • Jei dirbate dokumentų bibliotekoje, spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 3. Dalyje Turinio tipai spustelėkite turinio tipo, kurį norite nustatyti kaip skirtą tik skaityti, pavadinimą.

  Jei sąrašas ar biblioteka nebuvo nustatyti leisti keletą turinio tipų, sąrašo ar bibliotekos puslapyje Tinkinimas sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 4. Dalyje Parametrai spustelėkite Papildomi parametrai.

 5. Sekcijos Tik skaitomas dalyje Ar šio tipo turinys turi būti tik skaitomas? spustelėkite Taip.

Puslapio viršus

Turinio tipo informacijos tvarkymo strategijos nurodymas

Esančią svetainių rinkinio strategiją galite taikyti sąrašo ar bibliotekos turinio tipui. Kitu atveju galite apibrėžti informacijos valdymo strategiją, taikomą tik konkrečiam sąrašo turinio tipui.

Svetainių rinkinio strategijos taikymas sąrašui, bibliotekai arba turinio tipui

Jei jūsų svetainės informacijos tvarkymo strategijos jau buvo sukurtos kaip svetainių rinkinio strategijos, galite vieną šių svetainių rinkinio strategijų taikyti sąrašui ar bibliotekai. Jei sąrašas ar biblioteka palaiko kelių turinio tipų tvarkymą, jūs negalite nurodyti informacijos valdymo strategijos, taikomos visam sąrašui ar bibliotekai. Užuot tai darę, turite apibrėžti kiekvieno atskiro sąrašo turinio tipo, susijusio su tuo sąrašu ar biblioteka, informacijos tvarkymo strategiją (svetainės turinio tipo egzemplioriai, susiję su konkrečiu sąrašu ar biblioteka, yra žinomi kaip sąrašo turinio tipai). Norėdami keisti sąrašo ar bibliotekos informacijos tvarkymo strategijos parametrus, privalote turėti bent dizaino modifikavimo teisių lygį.

 1. Atidarykite sąrašą arba biblioteką, kurių informacijos tvarkymo strategiją norite nurodyti.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Teisės ir tvarkymas spustelėkite Informacijos tvarkymo strategijos parametrai.

  Jei sąrašas ar biblioteka palaiko kelių turinio tipų tvarkymą, pasirinkite turinio tipą, kurio informacijos tvarkymo strategiją norite nurodyti, o tada spustelėkite Gerai.

 3. Sekcijoje Nurodykite strategiją spustelėkite Naudoti svetainių rinkinio strategiją ir iš sąrašo pasirinkite norimą taikyti strategiją.

  Jei parinktis Naudoti svetainių rinkinio strategiją yra negalima, vadinasi, nebuvo apibrėžtos jokios svetainių rinkinio strategijos.

 4. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Naujos turinio tipo informacijos tvarkymo strategijos kūrimas

Galite apibrėžti tik konkrečiam sąrašui ar bibliotekai taikomą informacijos tvarkymo strategiją. Jei informacijos tvarkymo strategiją kuriate šiuo būdu, negalite pakartotinai naudoti šios strategijos kituose sąrašuose, bibliotekose ar svetainėse. Jei sąrašas ar biblioteka palaiko kelių turinio tipų tvarkymą, negalite apibrėžti visam sąrašui ar bibliotekai taikomos informacijos tvarkymo strategijos. Užuot tai darę, turite apibrėžti kiekvieno atskiro sąrašo turinio tipo, susijusio su tuo sąrašu ar biblioteka, informacijos tvarkymo strategiją (svetainės turinio tipo egzemplioriai, susiję su konkrečiu sąrašu ar biblioteka, yra žinomi kaip sąrašo turinio tipai). Norėdami keisti sąrašo ar bibliotekos informacijos tvarkymo strategijos parametrus, privalote turėti bent sąrašų tvarkymo teisę.

 1. Atidarykite sąrašą arba biblioteką, kurių informacijos tvarkymo strategiją norite nurodyti.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite Sąrašo parametraiarba parametrai, skirti bibliotekos, kurį atidarote tipą.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Teisės ir tvarkymas spustelėkite Informacijos tvarkymo strategijos parametrai.

 3. Pasirinkite turinio tipą, kurio informacijos tvarkymo strategiją norite nurodyti, o tada spustelėkite Gerai.

 4. Sekcijoje Nurodykite strategiją spustelėkite Apibrėžti strategiją.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Puslapio Redaguoti strategiją sekcijoje Pavadinimas ir administravimo aprašas įveskite trumpą kuriamos strategijos aprašą.

  Pastaba: Galite nurodyti tik informacijos tvarkymo strategijų pavadinimus, esančius svetainių rinkinio strategijų sąraše.

 7. Sekcijoje Strategijos nuostatai įveskite aprašomąjį nuostatą, kuris vartotojams paaiškina strategijos priežastį. Šis nuostatas rodo vartotojams, kada jie atidaro strategijai galimus dokumentus arba elementus. Tai turėtų paaiškinti, kokios strategijos priemonės taikomos turiniui arba koks turinio apdorojimo būdas reikalingas. Strategijos nuostatas turi būti ne ilgesnis nei 512 simbolių.

 8. Kitose sekcijose pasirinkite atskiras strategijos priemones, kurias norite įtraukti į jūsų informacijos tvarkymo strategiją.

 9. Norėdami reikalauti, kad dokumentai, galimi šiai strategijai, būtų pažymėti etiketėmis, spustelėkite Etikečių įgalinimas, o tada nurodykite etiketėms taikyti norimus parametrus.

  Kaip?

  1. Norėdami reikalauti, kad vartotojai į dokumentą įtrauktų etiketę, pažymėkite žymės langelį Prieš įrašant ar spausdinant paraginti vartotojus įterpti etiketę.

   Norėdami, kad etiketės būtų pasirinktinės, šio žymės langelio nežymėkite.

  2. Norėdami užblokuoti etiketę, kad ji būtų nekeičiama ją įterpus, pažymėkite žymės langelį Neleisti keisti pridėtų etikečių.

   Pastaba: Norėdami, kad naujinant šio dokumento ar elemento ypatybes būtų naujinama ir etiketė, šio žymės langelio nežymėkite.

  3. Lauke Etiketės formatas įveskite etiketės tekstą taip, kaip norite rodyti etiketėje. Etiketėse gali būti iki dešimties stulpelių nuorodų, iš kurių kiekviena gali būti ne ilgesnė nei 255 simboliai. Norėdami kurti etiketės formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   • Įveskite stulpelių, kuriuos norite įtraukti į etiketę, pavadinimus tokia tvarka, kokia norėtumėte juos matyti. Suskliauskite stulpelių pavadinimus riestiniais skliaustais ({}), kaip parodyta puslapyje Redaguoti strategiją esančiame pavyzdyje.

   • Įveskite už skliaustų esančius stulpelius identifikuojančius žodžius, kaip parodyta puslapyje Redaguoti strategiją esančiame pavyzdyje.

   • Norėdami įtraukti eilutės lūžį, įveskite \n tose vietose, kuriose norite matyti lūžius.

  4. Sekcijoje Išvaizda pasirinkite norimą šrifto dydį ir stilių ir nurodykite, ar norite, kad etiketė dokumente būtų kairėje, centre ar dešinėje. Nuo šrifto dydžio priklauso kiek teksto bus rodoma etiketėje.

  5. Sekcijoje Etiketės dydis įveskite etiketės aukštį ir plotį. Etiketės aukštis gali būti nuo 0,25 iki 20 colių, o plotis – nuo 0,25 iki 20 colių. Etiketės tekstas paveikslėlyje visuomet vertikaliai centruotas.

  6. Norėdami peržiūrėti etiketės turinį spustelėkite Naujinti.

 10. Norėdami įgalinti šiai strategijai galimų dokumentų ir elementų tikrinimą, spustelėkite Įgalinti tikrinimą ir nurodykite norimus tikrinti įvykius.

  Strategijos tikrinimo priemonė įgalina organizacijas kurti ir analizuoti dokumentų ir sąrašo elementų, tokių kaip užduočių sąrašų, problemų sąrašų, diskusijų grupių ar kalendorių, tikrinimą. Ši strategijos priemonė pateikia tikrinimo žurnalą, kuris įrašo įvykius, pvz., kai turinys yra peržiūrimas, redaguojamas ar panaikinamas. Įgalinus tikrinimą kaip informacijos tvarkymo strategijos dalį, administratoriai gali peržiūrėti tikrinimo duomenis strategijos naudojimo ataskaitose, esančiose Microsoft Excel, kurios susumuoja dabartinį naudojimą. Administratoriai gali naudoti šias ataskaitas, norėdami nustatyti, kaip informacija naudojama organizacijos viduje. Šios ataskaitos taip pat gali organizacijoms padėti tikrinti ir fiksuoti reguliuojamąjį sutikimą arba tikrinti galimas problemas.

  Tikrinimo žurnalas įrašo šią informaciją: įvykio pavadinimas, įvykio data ir laikas, vartotojo, atliekančio veiksmą, sistemos vardas.

 11. Norėdami nurodyti šiai strategijai galimų dokumentų ir elementų išsaugojimo laikotarpį, spustelėkite Įgalinti galiojimo pabaigą ir nurodykite išsaugojimo laikotarpį ir veiksmus, kuriuos norite vykdyti elementų galiojimo laikui pasibaigus.

  Kaip?

  1. Pasirinkite išsaugojimo laikotarpio parinktį, kad nurodytumėte dokumento ar elemento galiojimo pabaigą. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami nustatyti galiojimo pabaigos datą remdamiesi datos ypatybe, spustelėkite Laikotarpis, nustatomas pagal elemento ypatybes ir pasirinkite dokumento ar elemento veiksmą (pvz., Sukurta arba Modifikuota) ir laiką po šio veiksmo (pvz., dienų skaičius, mėnesiai ar metai), kai norite, kad elemento galiojimo laikas baigtųsi.

   • Norėdami naudoti darbo eigą arba pasirinktinę išsaugojimo formulę galiojimo pabaigai nurodyti, spustelėkite Nustatyti programiškai.

  2. Dalyje Elemento galiojimo laiko pabaiga nurodykite, kas turėtų atsitikti, kai dokumento ar elemento galiojimo laikas baigsis. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami įgalinti konkretų dokumentui ar elementui taikytiną veiksmą (pvz., panaikinimą), spustelėkite Atlikti šį veiksmą, o tada iš sąrašo pasirinkite veiksmą.

   • Norėdami paleisti dokumento ar elemento darbo eigą, spustelėkite Pradėti šią darbo eigą, o tada pasirinkite darbo eigos pavadinimą.

    Ši parinktis galima tik nurodant sąrašo, bibliotekos ar turinio tipo strategiją, jau susietą su darbo eiga.

 12. Norėdami reikalauti, kad šiai strategijai galimi dokumentai ar elementai būtų pažymėti brūkšniniais kodais, spustelėkite Įgalinti brūkšninius kodus ir pažymėkite žymės langelį Prieš įrašant ar spausdinant paraginti vartotojus įterpti brūkšninį kodą, jei norite, kad vartotojai būtų paraginti įterpti brūkšninius kodus.

 13. Baigę rinktis individualių strategijos priemonių, kurias norite įtraukti į šią informacijos tvarkymo strategiją, parinktis, spustelėkite Gerai, kad pritaikytumėte strategijos priemones.

Puslapio viršus

Turinio tipo dokumento informacijos srities parametrų keitimas

Dokumento informacijos sritis, rodoma naudojant sistemos „2007 Microsoft Office“ sistema programas Word, Excel ir PowerPoint, įgalina vartotojus peržiūrėti ir keisti dokumento, įrašyto į dokumentų tvarkymo serverį tiesiogiai naudojant Office programą, reikalingą redaguojant dokumentą, turinio tipo ypatybes. Pavyzdžiui, jei konkrečios bibliotekos dokumento turinio tipe yra būsenos stulpelis, vartotojai gali redaguodami dokumentą, programos Word dokumento informacijos srityje gali peržiūrėti būsenos ypatybę. Jie taip pat gali naudoti dokumento informacijos sritį, norėdami keisti būsenos ypatybės vertę iš juodraščio į galutinę. Dokumentą įrašius į serverį, ši ypatybė yra automatiškai atnaujinama bibliotekos būsenos stulpelyje.

Dokumento informacijos sritis yra Microsoft Office InfoPath forma, priimama ir rodoma „Office 2007“ leidimas programų. Dokumento informacijos sritis rodo aktyvias dokumento ypatybes, kurias galima redaguoti. Konfigūruodami turinio tipą, galite sugeneruoti pasirinktiną to turinio tipo dokumento informacijos sritį pagal turinio tipo ypatybes. Ją įdiegus, pasirinktinė dokumento informacijos sritis yra nurodoma dokumento, ir vartotojai, norėdami peržiūrėti ar redaguoti dokumento ypatybes, gali ja naudotis, dirbdami su „Office 2007“ leidimas programomis.

 1. Jei biblioteka dar neatidaryta, spustelėkite jos pavadinimą greitosios paleisties srityje.

  Jei nerodomas jūsų bibliotekos pavadinimas, spustelėkite Peržiūrėti visos svetainės turinį, tada – bibliotekos pavadinimą.

  1. Parametrų meniu Settings menu , spustelėkite bibliotekos, kurį atidarote tipą, parametrus.

   Pavyzdžiui, dokumentų bibliotekoje spustelėkite Dokumentų bibliotekos parametrai.

 2. Dalyje Turinio tipai spustelėkite norimą keisti turinio tipo pavadinimą.

  Jei sąrašas ar biblioteka nebuvo nustatyti leisti keletą turinio tipų, sąrašo ar bibliotekos puslapyje Tinkinti sekcija Turinio tipai nebus rodoma.

 3. Dalyje Parametraispustelėkite Dokumento informacijos srities parametrai.

 4. Sekcijoje Dokumento informacijos srities šablonas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naudoti numatytąjį šabloną, rodantį ypatybes (stulpelius), apibrėžtas turinio tipui, spustelėkite Naudoti numatytąjį Microsoft Office programų šabloną.

  • Norėdami naudoti jau esantį pasirinktinį šabloną, spustelėkite Naudoti esamą pasirinktinį šabloną (URL, UNC ar URN) ir įveskite šablono vietos maršrutą.

  • Norėdami nusiųsti esamą pasirinktinį šabloną (XSN), spustelėkite Nusiųsti esamą pasirinktinį šabloną (XSN), kad būtų galima jį naudoti, ir spustelėkite Naršyti, norėdami rasti norimą šabloną.

   Pastaba: Jei planuojate nusiųsti šabloną šiuo būdu, prieš jį publikuodami ir nusiųsdami iš InfoPath esančio šablono turite pašalinti publikuotą URL.

  • Norėdami kurti pasirinktinę InfoPath sritį, spustelėkite Kurti naują pasirinktinį šabloną.

   Pasirinkus šią parinktį, InfoPath paleidžia ir rodo numatytąjį šabloną, kurį, norėdami kurti pasirinktinę sritį, galite tinkinti.

 5. Sekcijoje Visada rodyti apibrėžkite, ar norite, kad ši dokumentų informacijos sritis būtų rodoma automatiškai, naudojant programą „Office 2007“ leidimas pirmą kartą atidarius ar įrašius turinio tipą.

 6. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×