Sąrašų su ženkleliais arba numeruotų sąrašų kūrimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Sąrašų su ženkleliais arba numeruotų sąrašų kūrimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „Word 2016“ su savo klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, norėdami sukurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus. Taip pat galite paversti esamas teksto eilutes sąrašu, pakeisti ženklelių stilių ir sukurti įdėtąjį sąrašą.

Naudojant skirtingus ekrano skaitytuvus gali būti prieinami skirtingi sąrašo ženklelių arba numerių stiliai. Gali tekti pakoreguoti ekrano skaitytuvo daugiažodiškumo parametrus. Pvz., JAWS gali nustatyti dešimt dažniausiai naudojamų ženklelių tipų.

Pastabos : 

Šioje temoje

Sąrašo su ženkleliais arba numeriais įvedimas

Sąrašą su ženkleliais arba numeriais galite įvesti keliais skirtingais būdais.

Sąrašo su ženkleliais arba numeriais įvedimas

 1. Naudojant šį būdą, pirmiausia reikia įvesti teksto eilutes ir tada paversti jas sąrašu.

 2. Įveskite sąrašo teksto eilutes.

 3. Pasirinkite sąrašo elementus.

 4. Jei norite kurti sąrašą su ženkleliais, paspauskite „Alt“ + H, tada paspauskite U. Norėdami kurti numeruotą sąrašą, paspauskite „Alt“ + H, tada – N.

  Jei naudojate Diktorių, išgirsite pasirinkto ženklelių arba numerių stiliaus apibūdinimą.

 5. Norėdami baigti kurti sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į kitą teksto sritį.

Sąrašo kūrimas pasirenkant ženklelių arba numerių stilių juostelėje

 1. Naudodami šį būdą, pirmiausia turite pritaikyti ženklelių arba numerių stilių ir tada įvesti sąrašo elementus.

 2. Norėdami įvesti sąrašą su ženkleliais, paspauskite „Alt“ + H, tada paspauskite U, kad atidarytumėte ženklelių stilių biblioteką. Norėdami įvesti numeruotą sąrašą, paspauskite „Alt“ + H, tada paspauskite N, kad atidarytumėte numerių stilių biblioteką.

 3. Paspauskite klavišą „Tab“, kad galėtumėte peržiūrėti prieinamus stilius, tada paspauskite „Enter“, kad pasirinktumėte stilių.

 4. Pasirinkite pirmąjį sąrašo elementą. Norėdami tęsti sąrašą, paspauskite „Enter“.

 5. Norėdami baigti kurti sąrašą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į kitą teksto sritį.

Įdėtojo sąrašo įtraukimas į kitą sąrašą

Galite sukurti sąrašą kitame sąraše, pvz., įtraukti antrinius ženklelius į sąrašą su ženkleliais arba numerių struktūrą į numeruotą sąrašą.

Įdėtojo sąrašo kūrimas

 1. Esame sąraše pasirinkite elementą, kuris bus prieš įdėtąjį sąrašą, ir paspauskite „Enter“, kas sukurtumėte naują sąrašo elementą.

 2. Eikite į sąrašo vietą, kur norite pradėti naują sąrašą.

  Perkėlę žymiklį į naujo elemento eilutės pradžią, paspauskite klavišą „Tab“. „Word 2016“ automatiškai padidins elemento įtrauką ir įtrauks jį į įdėtąjį sąrašą arba į aplinkinį sąrašą.

  Naujo sąrašo ženklelių arba numerių stilius parenkamas pagal pirminio sąrašo stilių. Galite pasirinkti bet kurį iš galimų ženklelių arba numerių stilių. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, žr. „Ženklelių arba numerių stiliaus keitimas“.

Ženklelių arba numerių stiliaus keitimas

Jei norite pakeisti esamą ženklelių arba numerių stilių, galite pasirinkti bet kurį stilių ženklelių arba numerių bibliotekoje.

 1. Pažymėkite visą sąrašą.

 2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Jei norite pasirinkti mygtuką Ženklinimas ir atidaryti biblioteką, paspauskite „Alt“ + H ir U.

  • Jei norite pasirinkti mygtuką Numeravimas ir atidaryti biblioteką, paspauskite „Alt“ + H ir N.

 3. Rodyklės klavišu pereikite per galimus stilius. Jie gali būti rodomi pagal tai, ką naudojote neseniai. Norėdami pasirinkti stilių, paspauskite „Enter“.

Sąrašo lygiuotės keitimas

Norėdami pakeisti sąrašo lygiuotę pagal paraštę, naudokite mygtukus Mažinti įtrauką ir Didinti įtrauką.

 1. Pažymėkite visą sąrašą.

 2. Norėdami sumažinti įtrauką arba perkelti sąrašą arčiau paraštės, paspauskite „Alt“ + H, tada paspauskite A ir O.

 3. Norėdami padidinti įtrauką arba perkelti sąrašą tolyn nuo paraštės, paspauskite „Alt“ + H, tada paspauskite A ir I.

Taip pat žr.

Teksto redagavimas ir įterpimas į dokumentą „Word 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Ekrano skaitytuvo naudojimas tekstui ir pastraipoms sulygiuoti programoje „Word 2016“

„Microsoft Word 2016“, skirtos „Windows“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „Word Mobile“ su Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, galite telefonu kurti sąrašus su ženkleliais arba numeruotus sąrašus. „Word Mobile“ suteikia galimybę paversti esamas teksto eilutes sąrašu, keisti ženklelių stilių ir kurti įdėtuosius sąrašus. Visų šių tipų sąrašus galite tęsti automatiškai, tiesiog bakstelėdami „Enter“ eilutės pabaigoje.

Pastabos : 

Šioje temoje

Sąrašo su ženkleliais arba numeriais įvedimas

Sąrašą su ženkleliais arba numeriais galite įtraukti į dokumentą keliais būdais.

Sąrašo su ženkleliais įvedimas

 1. Įveskite pirmą sąrašo teksto eilutę.

 2. „Word Mobile“ dokumente turite naudoti rašymo sritį. Vilkite pirštą, kol išgirsite: „Editable text, double tap to edit“ („Galima redaguoti tekstą, norėdami redaguoti, dukart bakstelėkite“). Ekrane braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Lines“ („Eilutės“). Braukite kairėn arba dešinėn, kad pereitumėte prie teksto eilutės, kurią norite keisti į sąrašą su ženkleliais. Tris kartus bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte eilutę.

 3. Dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 4. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: “Bullets button. Double-tap to activate“ („Mygtukas „Ženkleliai“. Dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Mygtukas Daugiau parinkčių, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių. Išgirsite: „Home, button collapsed“ („Pagrindinis, mygtukas sutrauktas“).

 6. Braukite meniu dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Bullets button, double-tap to activate“ („Mygtukas Ženkleliai, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Braukite dešinėn, kad pasirinktumėte galimus ženklelių stilius: užpildytą apskritimą, tuščią apskritimą, užpildytą kvadratą, 4 mažus rombus, tuščią rodyklę arba varnelę. Braukdami girdėsite ženklelio stiliaus apibūdinimą. Dukart bakstelėkite norėdami pasirinkti.

 8. Norėdami įtraukti naują ženklelį, braukite dešinėn, kol išgirsite: “More options button. Expanded. Double-tap to collapse“ („Mygtukas Daugiau parinkčių. Išplėstas. Dukart bakstelėkite, kad sutrauktumėte“). Dukart bakstelėkite, kad sutrauktumėte mygtuką Daugiau parinkčių. Bakstelėkite klaviatūrą ir braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „Enter“. Dukart bakstelėkite ekraną.

 9. Norėdami baigti kurti sąrašą, dukart bakstelėkite „Enter“.

Numeruoto sąrašo įvedimas

 1. Įveskite pirmą sąrašo teksto eilutę.

 2. „Word Mobile“ dokumente turite naudoti rašymo sritį. Vilkite pirštą, kol išgirsite: „Editable text, double tap to edit“ („Galima redaguoti tekstą, norėdami redaguoti, dukart bakstelėkite“). Ekrane braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Lines“ („Eilutės“). Braukite kairėn arba dešinėn, kad pereitumėte prie teksto eilutės, kurią norite keisti į sąrašą su ženkleliais. Tris kartus bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte eilutę.

 3. Dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 4. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: “Numbering button. Double-tap to activate“ („Mygtukas Numeravimas. Dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 5. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Mygtukas Daugiau parinkčių, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių. Išgirsite: „Home, button collapsed“ („Pagrindinis, mygtukas sutrauktas“).

 6. Braukite meniu dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Numbering button, double-tap to activate“ („Mygtukas Numeravimas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

 7. Braukite dešinėn, kad pasirinktumėte galimus numeravimo stilius: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. arba i. ii. iii. Braukdami girdėsite numeravimo stiliaus apibūdinimą. Dukart bakstelėkite norėdami pasirinkti.

 8. Norėdami įtraukti naują ženklelį, braukite dešinėn, kol išgirsite: “More options button. Expanded. Double-tap to collapse“ („Mygtukas Daugiau parinkčių. Išplėstas. Dukart bakstelėkite, kad sutrauktumėte“). Dukart bakstelėkite, kad sutrauktumėte mygtuką Daugiau parinkčių. Bakstelėkite klaviatūrą ir braukite dešinėn arba kairėn, kol išgirsite „Enter“. Dukart bakstelėkite ekraną.

 9. Norėdami baigti kurti sąrašą, dukart bakstelėkite „Enter“.

Įdėtojo sąrašo įtraukimas į kitą sąrašą

Galite sukurti sąrašą kitame sąraše, pvz., įtraukti antrinius ženklelius į sąrašą su ženkleliais arba numerių struktūrą į numeruotą sąrašą.

 1. Jei turite esamą sąrašą, dokumente turite naudoti rašymo sritį. Vilkite pirštą, kol išgirsite: „Editable text, double tap to edit“ („Galima redaguoti tekstą, norėdami redaguoti, dukart bakstelėkite“). Ekrane braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Lines“ („Eilutės“). Braukite kairėn arba dešinėn, kad pereitumėte prie sąrašo elemento, kurį norite keisti į įdėtąjį sąrašą. Tris kartus bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte elementą.

 2. „Word Mobile“ dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 3. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: “Increase Indent button. Double-tap to activate“ („Mygtukas Numeravimas. Dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

  Elementas dabar yra įdėtojo sąrašo dalis.

 4. Norėdami grįžti į aukštesnio lygio sąrašą, ekrane braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“). Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Decrease indent button. Double-tap to activate“ („Mygtukas Numeravimas. Dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite ekraną.

Ženklelių arba numerių stiliaus keitimas

Jei norite pakeisti esamą ženklelių arba numerių stilių, galite pasirinkti bet kurį stilių iš ženklelių arba numerių bibliotekos.

 1. Dokumente turite naudoti rašymo sritį. Vilkite pirštą, kol išgirsite: „Editable text, double tap to edit“ („Galima redaguoti tekstą, norėdami redaguoti, dukart bakstelėkite“). Ekrane braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Lines“ („Eilutės“). Braukite dešinėn arba kairėn, kol pereisite prie sąrašo lygio elemento, kurio ženklelių ar numeravimo stilių norite keisti. Tris kartus bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte elementą.

 2. „Word Mobile“ dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 3. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More Options button, collapsed, double-tap to expand“ (Mygtukas Daugiau parinkčių, sutrauktas, dukart bakstelėkite, kad išplėstumėte). Dukart bakstelėkite ekraną. Bus išplėstas meniu Daugiau parinkčių. Išgirsite: „Home, button collapsed“ („Pagrindinis, mygtukas sutrauktas“).

 4. Braukite dešinėn vienu pirštu tol, kol Diktorius praneš, kad pasiekėte Ženklelių arba Numeravimo mygtuką. Tada dukart bakstelėkite, kad atidarytumėte biblioteką, ir braukite dešinėn, kad pasirinktumėte naują stilių.

  Galite suderinti sąrašą su ženkleliais ir numeruotus įdėtuosius sąrašus arba atvirkščiai.

Sąrašo lygiuotės keitimas

Norėdami pakeisti sąrašo lygiuotę pagal paraštę, naudokite parinktis Mažinti įtrauką ir Didinti įtrauką.

 1. Dokumente turite naudoti rašymo sritį. Vilkite pirštą, kol išgirsite: „Editable text, double tap to edit“ („Galima redaguoti tekstą, norėdami redaguoti, dukart bakstelėkite“). Ekrane braukite aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Lines“ („Eilutės“). Braukite dešinėn arba kairėn, kad pereitumėte prie sąrašo elemento, kurio lygiuotę norite keisti. Tris kartus bakstelėkite ekraną, kad pasirinktumėte elementą.

 2. „Word Mobile“ dokumente braukite ekraną aukštyn ar žemyn vienu pirštu, kol išgirsite: „Items“ („Elementai“).

 3. Braukite dešinėn vienu pirštu tol, kol Diktorius praneš, kad pasiekėte mygtuką Didinti įtrauką arba Mažinti įtrauką. Tada dukart bakstelėkite.

Taip pat žr.

Teksto įterpimas ir keitimas programoje „Word“ naudojant ekrano skaitytuvą

Dokumento bendrinimas programoje „Word“, naudojant ekrano skaitytuvą

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Word“

Sužinokite, kaip naršyti „Word“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×