Sąlyginių formatų pridėjimas, keitimas, radimas ar šalinimas

Jei norite vizualiai ištirti ir išanalizuoti duomenis, aptikti svarbias problemas ir identifikuoti raštus bei kryptis, naudokite sąlyginį formatą.

Ką norėtumėte daryti?

Sužinoti daugiau apie sąlyginį formatavimą

Visų langelių formatavimas naudojant dviejų spalvų skalę

Visų langelių formatavimas naudojant trijų spalvų skalę

Visų langelių formatavimas naudojant duomenų juostas

Visų langelių formatavimas naudojant piktogramų rinkinį

Tik teksto, skaičių arba datos ar laiko reikšmes turinčių langelių formatavimas

Tik viršuje arba apačioje klasifikuojamų verčių formatavimas

Tik aukščiau arba žemiau vidutinio dydžio esančių verčių formatavimas

Tik unikalių arba pasikartojančių verčių formatavimas

Formulės naudojimas, norint nustatyti, kuriuos langelius formatuoti

Langelių, turinčių sąlyginius formatus, radimas

Valyti sąlyginius formatus

Sužinokite daugiau apie sąlyginį formatavimą

Sąlyginis formatavimas padeda vaizdžiai atsakyti į konkrečius klausimus apie duomenis. Sąlyginį formatavimą galite taikyti langelių diapazonui, „Microsoft Excel“ lentelei ar „PivotTable“ ataskaitai. Taikant sąlyginį formatavimą „PivotTable“ ataskaitai, svarbu suprasti taikymo skirtumus.

Sąlyginio formatavimo teikiama nauda

Kaskart analizuodami duomenis, užduodate sau įvairių klausimų, pvz.:

 • Kur yra pastarųjų penkerių metų pelno suvestinės išimtys?

 • Kokios yra rinkodaros viešosios apklausos tendencijos per pastaruosius dvejus metus?

 • Kas pardavė daugiau nei už 50 000 litų šį mėnesį?

 • Koks yra visas darbuotojų amžiaus pasiskirstymas?

 • Kurie produktai turi didesnį nei 10% pelno padidėjimą kiekvienais metais?

 • Kurie naujokų klasės studentai yra pažangiausi ir kurie nepažangiausi?

Sąlyginis formatavimas padeda atsakyti į šiuos klausimus: palengvina įdomių langelių ar jų diapazonų paryškinimą, neįprastų reikšmių akcentavimą ir duomenų vizualizavimą, naudojant duomenų juostas, spalvų skales ir piktogramų rinkinius. Sąlyginis formatavimas pakeičia langelių diapazono, pagrįsto sąlygomis (ar kriterijais), išvaizdą. Jei sąlygos reikšmė yra teisinga, langelių diapazonas formatuojamas remiantis ja; jei sąlygos reikšmė yra klaidinga, langelių diapazonas neformatuojamas remiantis ja.

Galite rūšiuoti ir filtruoti pagal formatą, įskaitant langelio spalvą ir šrifto spalvą, nesvarbu, ar langelius formatavote rankiniu būdu, ar naudodami sąlyginį formatavimą.

Pagal spalvą surūšiuoti ir filtruoti duomenys su legenda

Pastaba: Kurdami sąlyginį formatą galite galite nurodyti tik kitus tame pačiame darbalapyje esančius langelius arba, tam tikrai atvejais, toje pačioje atidarytoje darbaknygėje esančius langelius. Sąlyginio formatavimo negalima naudoti išorinėse nuorodose į kitą darbaknygę.

„PivotTable“ lentelei skirtas sąlyginis formatavimas

„PivotTable“ ataskaitos sąlyginis formatavimas keliais būdais skiriasi nuo langelių diapazono ar „Excel“ lentelės sąlyginio formatavimo.

 • Keičiant „PivotTable“ maketą filtruojant, slepiant lygius, sutraukiant ar išplečiant lygius ar perkeliant lauką, sąlyginis formatavimas taikomas tik tol, kol nėra šalinami duomenų lakai.

 • Laukų sąlyginio formatavimo aprėptis srityse Reikšmės gali būti pagrįsta duomenų hierarchija ir yra nustatoma pagal visus matomus antrinius elementus (kitas žemesnis hierarchijos lygis), priklausančius pirminiam elementui (kitam aukštesniam hierarchijos lygiui) vieno ar kelių stulpelių eilutėse arba iš vienos ar daugiau eilučių stulpeliuose.

  Pastaba: Duomenų hierarchijoje antriniai elementai nepaveldi iš pirminio elemento sąlyginio formatavimo, o pirminis elementas nepaveldi sąlyginio formatavimo iš antrinių elementų.

 • Yra trys srities Reikšmės laukų sąlyginio formatavimo aprėpimo būdai: pagal pasirinktą sritį, pagal atitinkantį lauką ir pagal reikšmės lauką.

Numatytasis laukų aprėpties būdas reikšmių srityje yra pagal žymėjimą. Galite pakeisti aprėpties būdą į atitinkamą lauką arba reikšmės lauką, naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklę taikyti, dialogo langą Nauja formatavimo taisyklė arba dialogo langą Formatavimo taisyklės redagavimas. Trys aprėpties būdai (skirtuko lapas Pagrindinis, grupė Stiliai komanda Sąlyginis formatavimas) suteikia daugiau lankstumo, kad galėtumėte juos taikyti pagal savo poreikius.

Aprėptis pagal pasirinktą sritį    Naudokite šį būdą, jei norite pasirinkti:

 • Ištisinį laukų rinkinį reikšmių srityje, pvz., visas vienam regionui skirto produkto sumas.

 • Neištisinį laukų rinkinį reikšmių srityje, pvz., produktų sumas, skirtas skirtingiems regionams priklausantiems skirtingiems duomenų hierarchijos lygiams.

Aprėpimas pagal reikšmės lauką    Naudokite šį būdą, jei norite:

 • Išvengti daugelio neištisinių sričių parinkimo.

 • Sąlygiškai formatuoti laukų rinkinį reikšmių srityje visais duomenų hierarchijos lygiais.

 • Įtraukti tarpines ir galutines sumas.

Aprėpimas pagal atitinkantį lauką    Naudokite šį būdą, jei norite:

 • Išvengti daugelio neištisinių sričių parinkimo.

 • Sąlygiškai formatuoti laukų rinkinį reikšmių srityje vienu duomenų hierarchijos lygiu.

 • Neįtraukti tarpinių sumų.

Sąlygiškai formatuojant laukus reikšmių srityje pagal didžiausias, mažiausias, aukštesnes negu vidutinis dydis, žemesnes negu vidutinis dydis reikšmes, pagal numatytuosius nustatymus taisyklė būna taikoma visoms matomoms reikšmėms. Tačiau kai aprėptis nustatoma pagal atitinkančius laukus, o ne naudojant visas matomas reikšmes, galite pasirinktinai taikyti sąlyginį formatavimą kiekvienam iš šių derinių:

 • Stulpelis ir jo pirminės eilutės laukas.

 • Eilutė ir jos pirminio stulpelio laukas.

Sąlyginis formatavimas darbalapiuose

Galite naudoti sąlyginį formatavimą langeliuose, kuriuos nurodo kitame tos pačios darbaknygės darbalapyje esanti nuoroda. Ši funkcija tarp darbaknygių neveikia.

Puslapio viršus

Visų langelių formatavimas naudojant dviejų spalvų skalę

Spalvų skalės – tai vaizdiniai vadovai, padedantys jums suprasti duomenų paskirstymą ir variacijas. Dviejų spalvų skalė padeda lyginti langelių diapazoną naudojantis dviejų spalvų gradacija. Atspalvis simbolizuoja didesnes ar mažesnes reikšmes. Pavyzdžiui, žalios ir raudonos spalvos skalėje galite nurodyti, kad didesnės reikšmės langeliuose būtų daugiau žalios, o mažesnės reikšmės langeliuose – daugiau raudonos spalvos.

Jei viename ar daugiau diapazono langelių yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas netaikomas visam diapazonui. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas būtų taikomas visam diapazonui, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikiama reikšmė, jei ji nėra klaidinga.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Spalvų skalės.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Pažymėkite dviejų spalvų skalę.

  Laikykite žymiklį virš spalvos skalių piktogramų, kad pamatytumėte, kuri piktograma yra dviejų spalvų skalė. Viršutinė spalva bus naudojama didesnėms reikšmėms, o apatinė spalva – mažesnėms.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo parinktys, rodomą šalia „PivotTable“ lauko, kuriame taikytas sąlyginis formatavimas, galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos reikšmių srities laukų aprėpties būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • žymėjimą, spustelėkite Pažymėtieji langeliai;

  • visus reikšmių žymos langelius, spustelėkite Visi langeliai, kuriuose rodomos <Reikšmės žyma> reikšmės;

  • visus reikšmių žymos langelius, išskyrus tarpines sumas ir bendrąją sumą, spustelėkite Visi langeliai, kuriuose rodomos <Eilutės žyma> <Reikšmės žyma> reikšmės.

 5. Dalyje Taisyklės tipo žymėjimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes (numatytasis nustatymas).

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite 2 spalvų skalė.

 7. Norėdami pažymėti tipą, parinkčių Minimali ir Maksimali lauke Tipas atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Mažiausios ir didžiausios reikšmės formatavimas     Pažymėkite Mažiausia reikšmė ir Didžiausia reikšmė.

   Šiuo atveju jūs neįvedate Minimali ir Maksimalireikšmė.

  • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas     Pažymėkite Skaičius, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė.

  • Procentų formatavimas     Pažymėkite Procentai, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė.

   Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo.

   Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes verčių paskirstymas yra proporcingas.

  • Procentilių formatavimas     Pažymėkite Procentiliai, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė.

   Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

   Procentilį naudokite, kai norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinis 20-asprocentilis) grupę vienos spalvos rūšies proporcija ir mažų verčių (pvz., apatinis 20-as procentilis) – kitos spalvos rūšies proporcija, nes jie nurodo jūsų duomenis galinčias iškreipti ekstremalias reikšmes.

  • Formulės rezultato formatavimas     Pasirinkite Formulė, tada įveskite reikšmes Minimali ir Maksimali.

   Formulė turi grąžinti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę. Formulę pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti darbalapyje, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

   Pastabos   

   • Įsitikinkite, kad Minimali reikšmė yra mažesnė už reikšmę Maksimali.

   • Galite pasirinkti kitokį tipą laukuose Minimali ir Maksimali. Pavyzdžiui, lauke Minimali galite pasirinkti skaičių, o lauke Maksimali procentą.

 8. Norėdami pasirinkti Minimalią ir Maksimalią spalvos skalę, kiekvienoje atskirai spustelėkite Spalva ir pažymėkite spalvą.

  Jei norite pasirinkti papildomas spalvas arba kurti pasirinktinę spalvą, spustelėkite Daugiau spalvų. Jūsų pažymėta spalvų skalė pateikiama lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Visų langelių formatavimas naudojant trijų spalvų skalę

Spalvų skalės – tai vaizdiniai vadovai, padedantys jums suprasti duomenų paskirstymą ir variacijas. Trijų spalvų skalė padeda lyginti langelių diapazoną naudojantis trijų spalvų gradacija. Atspalvis simbolizuoja didesnes, vidurines ar mažesnes reikšmes. Pavyzdžiui, žalios, geltonos ir raudonos spalvos skalėje galite nurodyti, kad didesnės reikšmės langeliai būtų žalios, vidurinės – geltonos, o mažesnės reikšmės langeliai – raudonos spalvos.

Jei viename ar daugiau diapazono langelių yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas netaikomas visam diapazonui. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas būtų taikomas visam diapazonui, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta jūsų nurodyta reikšmė (pvz., 0 arba N/A (nėra), o ne klaidinga reikšmė.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Spalvų skalės.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Pažymėkite trijų spalvų skalę. Viršutinė spalva bus naudojama didesnėms reikšmėms, centre esanti spalva – vidurinėms, o apatinė spalva – mažesnėms reikšmėms.

  Laikykite žymiklį virš spalvos skalių piktogramų, kad pamatytumėte, kuri piktograma yra trijų spalvų skalė.

Naudodami mygtuką Formatavimo parinktys, rodomą šalia „PivotTable“ lauko, kuriame taikytas sąlyginis formatavimas, galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos reikšmių srities laukų aprėpties būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinktą sritį, spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkančius langelius, spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės lauką, spustelėkite Visus <reikšmės lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite 3 spalvų skalė.

 7. Pasirinkite tipą laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Mažiausių ir didžiausių verčių formatavimas    Pažymėkite Vidurinę.

   Šiuo atveju jūs neįvedate Mažiausios ir DidžiausiosReikšmė.

  • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas    Pažymėkite Skaičius, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali.

  • Procentų formatavimas    Pažymėkite Procentas, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali.

   Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo (%).

   Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes naudojant procentus užtikrinamas proporcingas verčių paskirstymas.

  • Procentilių formatavimas    Pažymėkite Procentilis, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali.

   Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

   Procentilį naudokite, kai norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinis 20-asprocentilis) grupę vienos spalvos rūšies proporcija ir mažų verčių (pvz., apatinis 20-as procentilis) – kitos spalvos rūšies proporcija, nes jie nurodo jūsų duomenis galinčias iškreipti ekstremalias reikšmes.

  • Formulės rezultatų formatavimas    Pažymėkite Formulė, tada įveskite reikšmes Minimali, Vidurinė ir Maksimali.

   Formulė turi grąžinti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę. Formulę pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti darbalapyje, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

   Pastabos   

   • Galite nustatyti minimalią, vidurinę ir maksimalią reikšmę langelių diapazonui. Įsitikinkite, kad reikšmė lauke Minimali yra mažesnė negu reikšmė lauke Vidurinė, kuri turi būti mažesnė už reikšmę lauke Maksimali.

   • Galite pasirinkti kitokį tipą laukuose Minimali, Vidurinė ir Maksimali. Pavyzdžiui, lauke Minimali galite pasirinkti skaičių, lauke Vidurinė – procentilį, o lauke Maksimali – procentą.

   • Dauguma atvejų numatytoji Vidurinė 50 procentų reikšmė veikia geriausiai, bet jūs galite nustatyti ją pagal savo poreikius.

 8. Norėdami pasirinkti Minimali, Vidurinė ir Maksimali spalvų skales, kiekvienai spustelėkite Spalva ir pažymėkite spalvą.

  Jei norite pasirinkti papildomas spalvas ar kurti pasirinktinę spalvą, spustelėkite Daugiau spalvų.

  Jūsų pažymėta spalvų skalė yra rodoma lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Visų langelių formatavimas naudojant duomenų juostas

Duomenų juosta padeda matyti su kitais langeliais susijusio langelio reikšmę. Duomenų juostos ilgis parodo reikšmę langelyje. Ilgesnė juosta reiškia didesnę reikšmę, o trumpesnė – mažesnę. Duomenų juostos yra naudingos atpažįstant didesnius ir mažesnius skaičius, ypač didelių duomenų kiekių, pvz., geriausiai ir blogiausiai parduodami žaislai šventinės prekybos ataskaitoje.

Patarimas: Jei viename ar daugiau diapazono langelių yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas netaikomas visam diapazonui. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas būtų taikomas visam diapazonui, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta reikšmė (pvz., 0 arba N/A (nėra), o ne klaidinga reikšmė.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, spustelėkite Duomenų juostos, tada spustelėkite duomenų juostos piktogramą.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinktą sritį, spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkančius langelius, spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės lauką, spustelėkite Visus <reikšmės lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite Duomenų juosta.

 7. Pažymėkite Minimalus ir MaksimalusTipas. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Mažiausios ir didžiausios reikšmės formatavimas    Pažymėkite Mažiausia reikšmė ir Didžiausia reikšmė.

   Šiuo atveju jūs neįvedate reikšmių laukuose Minimali ir Maksimali.

  • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas    Pažymėkite Skaičius, tada įveskite Minimali ir MaksimaliReikšmė.

  • Procentų formatavimas    Pažymėkite Procentas, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali ir Maksimali.

   Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo (%).

   Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes naudojant procentus užtikrinamas proporcingas verčių paskirstymas.

  • Procentilių formatavimas    Pažymėkite Procentilis, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali ir Maksimali.

   Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

   Procentilį naudokite, kai norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinis 20-asprocentilis) grupę vienos duomenų juostos proporcija ir mažų verčių (pvz., apatinis 20-as procentilis) – kitos duomenų juostos proporcija, nes jie nurodo jūsų duomenis galinčias iškreipti ekstremalias reikšmes.

  • Formulės rezultato formatavimas     Pasirinkite Formulė, tada įveskite reikšmes laukuose Minimali ir Maksimali.

   Formulė turi grąžinti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę. Formulę pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti darbalapyje, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

   Pastabos   

   • Įsitikinkite, kad Minimali reikšmė yra mažesnė už reikšmę Maksimali.

   • Galite pasirinkti kitokį tipą laukuose Minimali ir Maksimali. Pavyzdžiui, lauke Minimali galite pasirinkti skaičių, o lauke Maksimali – procentą.

 8. Norėdami pasirinkti spalvų skalę Minimali ir Maksimali, spustelėkite Juostos spalva.

  Jei norite pasirinkti papildomas spalvas arba kurti pasirinktinę spalvą, spustelėkite Daugiau spalvų. Pasirinkta spalvų juosta pateikiama lauke Peržiūra.

 9. Jei norite rodyti tik duomenų juostą be langelyje esančios reikšmės, pažymėkite Rodyti tik juostą.

 10. Jei duomenų juostoms norite taikyti vientisas kraštines, sąrašo lauke Kraštinė pažymėkite Vientisa kraštinė ir pasirinkite kraštinės spalvą.

 11. Jei norite pasirinkti vientisą arba perėjimo juostą, sąrašo lauke Užpildas pasirinkite Vientisas užpildas arba Perėjimo užpildas.

 12. Norėdami formatuoti neigiamų reikšmių juostas, spustelėkite Neigiama reikšmė ir ašis, tada dialogo lange Neigiamos reikšmės ir ašies parametrai pasirinkite neigiamų reikšmių juostos užpildo ir kraštinės spalvų parinktis. Galite pasirinkti ašies padėties parametrus ir spalvą. Baigę žymėti parinktis, spustelėkite Gerai.

 13. Pasirinkdami parametrą sąrašo lauke Juostos kryptis galite pakeisti juostų kryptį. Pagal numatytuosius nustatymus parinktas parametras Kontekstas, bet galite pasirinkti kryptį iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę, atsižvelgiant į duomenų pateikimo poreikius.

Puslapio viršus

Visų langelių formatavimas naudojant piktogramų rinkinį

Piktogramų rinkinį naudokite, jei norite komentuoti ir klasifikuoti duomenis į tris ar penkias kategorijas, atskirtas ribine verte. Kiekviena piktograma reiškia verčių diapazoną. Pavyzdžiui, 3 rodyklių piktogramų rinkinyje žalia rodyklė aukštyn simbolizuoja didesnes reikšmes, geltona rodyklė į šoną – vidurines reikšmes, o raudona rodyklė žemyn – mažesnes reikšmes.

Galite pasirinkti, kad piktogramos būtų rodomos tik langeliuose, kurie atitinka sąlygą, pvz., būtų rodoma įspėjimo piktograma tuose langeliuose, kurių reikšmės yra mažesnės už minimalias ir nerodoma, jei reikšmė yra didesnė už minimalią. Jei norite tai atlikti, nustatydami sąlygą paslėpkite piktogramas išskleidžiamajame sąraše pasirinkdami Nėra langelio piktogramos šalia piktogramos. Taip pat galite sukurti savo piktogramų rinkinių derinį, pvz., žalią simbolį varnelę, geltoną šviesoforo šviesą ir raudoną vėliavą.

Problema: atrodo, sąlyginis formatavimas nėra taikomas nė vienam diapazono langeliui.   

Jei viename ar daugiau diapazono langelių yra formulė, kuri pateikia klaidą, sąlyginis formatavimas netaikomas visam diapazonui. Jei norite, kad sąlyginis formatavimas būtų taikomas visam diapazonui, naudokite funkciją IS arba IFERROR, kad būtų pateikta reikšmė (pvz., 0 arba N/A (nėra), o ne klaidinga reikšmė.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, spustelėkite Piktogramų rinkinys, tada spustelėkite piktogramų rinkinį.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinktą sritį, spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkančius langelius, spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės lauką, spustelėkite Visus <reikšmės lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti visus langelius pagal jų reikšmes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formato stilius pažymėkite Piktogramų rinkinys.

  1. Pažymėkite piktogramų rinkinį. 3 šviesoforo signalai (be rėmelio) yra numatytasis rinkinys. Piktogramų skaičius, numatytieji lyginimo operatoriai ir kiekvienos piktogramos ribinės reikšmės kiekviename piktogramų rinkinyje gali skirtis.

  2. Jei norite, galite sureguliuoti lyginimo operatorius ir ribines reikšmes. Numatytasis kiekvienos piktogramos verčių diapazonas yra vienodo dydžio, tačiau jūs galite koreguoti juos pagal savo reikalavimus. Įsitikinkite, kad ribos yra logiškos sekos, nuo didžiausios iki mažiausios, nuo viršutinės iki apatinės.

  3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Skaičiaus, datos arba laiko reikšmės formatavimas    Pažymėkite Skaičius.

   • Procentų formatavimas    Pažymėkite Procentai.

    Galiojančios reikšmės yra nuo 0 (nulio) iki 100. Neįveskite procento ženklo (%).

    Procentus naudokite, jei norite visas reikšmes vizualizuoti proporcingai, nes naudojant procentus užtikrinamas proporcingas verčių paskirstymas.

   • Procentilių formatavimas    Pažymėkite Procentiliai.

    Galiojantys procentiliai yra nuo 0 (nulio) iki 100.

    Naudokite procentilį, jei norite vizualizuoti didelių verčių (pvz., viršutinio 20-oprocentilio) grupę naudodami vieną piktogramą, o mažas vertes (pvz., apatinio 20-oprocentilio) – kitą piktogramą, nes jos nurodo kraštutines vertes, galinčias iškreipti jūsų duomenų vizualizaciją.

   • Formulės rezultato formatavimas    Pažymėkite Formulė, tada kiekviename lauke Reikšmė lauke įveskite formulę.

    Formulė turi grąžinti skaičiaus, datos arba laiko reikšmę. Formulę pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti darbalapyje, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  4. Jei norite nustatyti, kad pirmoji diagrama nurodytų žemesnes reikšmes, o paskutinioji diagrama nurodytų aukštesnes reikšmes, pasirinkite Atvirkštinė piktogramų tvarka.

  5. Jei norite rodyti tik piktogramą be langelyje esančios reikšmės, pažymėkite Rodyti tik piktogramą.

   Pastabos: 

   1. Kad piktograma tilptų, jums gali prireikti pakoreguoti stulpelio plotį.

   2. Yra trys piktogramų dydžiai. Rodomos piktogramos dydis priklauso nuo tame langelyje naudojamo šrifto dydžio.

Puslapio viršus

Tik teksto, skaičių arba datos ar laiko reikšmes turinčių langelių formatavimas

Norėdami langelių diapazone lengviau rasti tam tikrus langelius, galite juos suformatuoti pagal lyginimo operatorių. Pavyzdžiui, pagal kategorijas surūšiuotame atsargų darbalapyje galite geltonai paryškinti iki 10-ies čia pat esančių produktų elementų. Arba mažmeninės prekybos parduotuvių suvestinės darbalapyje galite nustatyti parduotuves, kurių pelnas yra didesnis nei 10%, pardavimų apimtis mažesnė nei 100 000 litų, o regionas yra „Pietryčiai“.

Pastaba: Negalima sąlygiškai formatuoti „PivotTable“ ataskaitos reikšmių srities laukų pagal tekstą ar datą, o tik pagal skaičių.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Langelių paryškinimo taisyklės.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., Tarp, Lygu tekstui, kuriame yra arba Data.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje ar kituose darbalapiuose pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinktą sritį, spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkančius langelius, spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės lauką, spustelėkite Visus <reikšmės lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik langelius, kuriuose yra.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti tik langelius, kuriuose yra atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Formatavimas pagal skaičių, datą arba laiką     Pažymėkite Langelio reikšmė, pažymėkite lyginimo operatorių, tada įveskite skaičių, datą arba laiką.

   Pavyzdžiui, pažymėkite Tarp ir įveskite 100 ir 200, arba pažymėkite Lygu ir įveskite 1/1/2009.

   Taip pat galite įvesti formulę, kuri grąžina skaičiaus, datos arba laiko reikšmes. Jei įvedate formulę, pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  • Formatavimas pagal tekstą    Pasirinkite Konkretus tekstas, tada pasirinkite lyginimo operatorių ir įveskite tekstą.

   Pavyzdžiui, pažymėkite Yra, tada įveskite Sidabrinė arba pažymėkite Pradedant nuo, tada įveskite Tri.

   Į ieškos eilutę yra įtraukiamos kabutės, tad galite naudoti pakaitos simbolius. Maksimalus eilutės ilgis yra 255 simboliai.

   Taip pat galite įvesti formulę, kuri grąžina tekstą. Jei įvedate formulę, pradėkite lygybės ženklu (=). Neteisingos formulės neįtraukiamos į jokį taikytą formatavimą. Būtų naudinga formulę patikrinti, kad galėtumėte įsitikinti, jog ji negrąžina klaidingų reikšmių.

  • Formatavimas pagal datą    Pažymėkite Yra datų, tada pažymėkite datų lyginimą.

   Pavyzdžiui, pažymėkite Vakar arba Kitą savaitę.

  • Tuščių arba netuščių langelių formatavimas    Pažymėkite Tuščia arba Netuščia.

   Tuščia reikšmė – tai langelis, kuriame nėra duomenų ir jis skiriasi nuo langelio, kuriame yra vienas ar daugiau tarpų (į tarpus atsižvelgiama kaip į tekstą).

  • Langelių su ar be klaidos reikšmių formatavimas    Pažymėkite Klaidos arba Be klaidų.

   Galimos klaidų reikšmės: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, ir #NULL!.

 7. Norėdami nurodyti formatą, spustelėkite Formatas.

  Pasirodys dialogo langas Langelių formatavimas.

 8. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai yra rodomi lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Tik viršuje arba apačioje klasifikuojamų verčių formatavimas

Didžiausias ir mažiausias reikšmes galite rasti langelių diapazone, pagrįstame nurodyta galutine reikšme. Pavyzdžiui, regioninėje ataskaitoje galite rasti 5 labiausiai parduodamus produktus, klientų apklausoje – 15% mažiausiai perkamų produktų ar skyriaus personalo tyrime – 25 didžiausius atlyginimus.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Viršaus/apačios taisyklės.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., 10 viršutinių elementų arba 10% apatinių.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinktą sritį, spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkančius langelius, spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės lauką, spustelėkite Visus <reikšmės lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik viršuje arba apačioje klasifikuojamas vertes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti vertes, klasifikuojamas pažymėkite Viršuje arba Apačioje.

 7. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami nurodyti viršutinį ar apatinį skaičių, įveskite jį ir tada išvalykite žymės langelį pasirinkto diapazono %. Galiojančios reikšmės yra nuo 1 iki 1000.

  • Norėdami nurodyti viršutinį ar apatinį procentą, įveskite skaičių ir tada pažymėkite žymės langelį pasirinkto diapazono %. Galiojančios reikšmės yra nuo 1 iki 100.

 8. Jei norite, galite pakeisti formato taikymą „PivotTable“ ataskaitos, kuriai taikoma aprėptis pagal atitinkančius laukus, reikšmių srities laukuose.

  Pagal numatytuosius nustatymus, sąlyginis formatavimas pagrįstas visomis matomomis reikšmėmis. Tačiau kai aprėptis nustatoma pagal atitinkančius laukus, o ne naudojant visas matomas reikšmes, galite taikyti sąlyginį formatavimą kiekvienam iš šių derinių:

  • Stulpeliui ir jo pirminės eilutės laukui pasirinkdami kiekvieną stulpelių grupę.

  • Eilutei ir jos pirminio stulpelio laukui pasirinkdami kiekvienos eilutės grupę.

 9. Norėdami nurodyti formatą, spustelėkite Formatas.

  Pasirodys dialogo langas Langelių formatavimas.

 10. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai yra rodomi lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Tik aukščiau arba žemiau vidutinio dydžio esančių verčių formatavimas

Langelių diapazone galite rasti aukščiau arba žemiau vidutinio ar standartinio nuokrypio esančias reikšmes. Pavyzdžiui, metinėje atlikimo peržiūroje galite rasti geriau nei vidutiniškai pasirodžiusius atlikėjus, arba kokybės įvertinime galite rasti žemiau dviejų nuokrypio standartų esančius gaminius.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Viršaus/apačios taisyklės.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Pažymėkite norimą komandą, pvz., Aukščiau vidutinio dydžio arba Žemiau vidutinio dydžio.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Naudodami parinkties mygtuką Formatavimo taisyklės taikymas galite pakeisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėpčių nustatymo reikšmių srityje būdą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • Pasirinktą sritį, spustelėkite Tik šiuos langelius.

  • Atitinkančius langelius, spustelėkite visus <reikšmių lauko> langelius su tokiais pačiais laukais.

  • Reikšmės lauką, spustelėkite Visus <reikšmės lauko> langelius.

 5. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik aukščiau arba žemiau vidutinio dydžio esančias vertes.

 6. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti tik vertes, kurios yra atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami formatuoti langelius, kurie yra aukščiau ar žemiau visų diapazono langelių, pažymėkite Aukščiau arba Žemiau.

  • Norėdami formatuoti langelius, kurie yra aukščiau ar žemiau visų diapazono langelių vieno, dviejų ar trijų standartinių nuokrypių, pažymėkite standartinį nuokrypį.

 7. Jei norite, galite pakeisti formato taikymą „PivotTable“ ataskaitos, kuriai taikoma aprėptis pagal atitinkančius laukus, reikšmių srities laukuose.

  Pagal numatytuosius nustatymus, sąlyginis formatavimas pagrįstas visomis matomomis reikšmėmis. Tačiau kai aprėptis nustatoma pagal atitinkančius laukus, o ne naudojant visas matomas reikšmes, galite taikyti sąlyginį formatavimą kiekvienam iš šių derinių:

  • Stulpeliui ir jo pirminės eilutės laukui pasirinkdami kiekvieną stulpelių grupę.

  • Eilutei ir jos pirminio stulpelio laukui pasirinkdami kiekvienos eilutės grupę.

 8. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

 9. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai yra rodomi lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Tik unikalių arba pasikartojančių verčių formatavimas

Pastaba: „PivotTable“ ataskaitos verčių srities laukų unikalių ir pasikartojančių verčių sąlygiškai formatuoti negalima.

Spartusis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stilius spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Langelių paryškinimo taisyklės.

  Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

 3. Pažymėkite Pasikartojančios reikšmės.

 4. Įveskite norimas naudoti reikšmes, tada pažymėkite formatą.

Išplėstinis formatavimas

 1. Pažymėkite vieną ar kelis diapazono, lentelės arba „PivotTable“ ataskaitos langelius.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

  Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis ar lentelė.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 4. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Formatuoti tik unikalias arba pasikartojančias vertes.

 5. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti viską pažymėkite unikalios arba pasikartojančios.

 6. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

 7. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai yra rodomi lauke Peržiūra.

Puslapio viršus

Formulės naudojimas, norint nustatyti, kuriuos langelius formatuoti

Jei jūsų sąlyginio formatavimo poreikiai yra sudėtingi, norėdami nurodyti formatavimo kriterijus galite naudoti loginę formulę. Pavyzdžiui, galite norėti palyginti reikšmes su funkcijos grąžintu rezultatu arba įvertinti duomenis langeliuose, esančiuose už pažymėto diapazono, kuris gali būti kitame tos pačios darbaknygės darbalapyje.

 1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių valdymas.

Stilių grupė skirtuke Pagrindinis

Rodomas dialogo langas Sąlyginio formatavimo taisyklių tvarkytuvas.

 1. Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami pridėti sąlyginį formatą, spustelėkite Nauja taisyklė.

   Rodomas dialogo langas Nauja formatavimo taisyklė.

  • Norėdami pakeisti sąlyginį formatą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Įsitikinkite, kad sąrašo lauke Rodyti formatavimo taisykles pažymėtas atitinkamas darbalapis, lentelė ar „PivotTable“.

   2. Pasirinktinai galite pakeisti langelių diapazoną spustelėdami Sutraukti dialogą Mygtuko paveikslėlis , esantį lauke Taikyti, siekdami laikinai paslėpti dialogo langą, ir darbalapyje ar kituose darbalapiuose pažymėdami naują langelių diapazoną, o vėliau pažymėdami Išplėsti dialogą Mygtuko paveikslėlis .

   3. Pažymėkite taisyklę, tada spustelėkite Redaguoti taisyklę.

    Rodomas dialogo langas Redaguoti formatavimo taisyklę.

 2. Dalyje Taikyti taisyklę, jei norite pasirinktinai keisti „PivotTable“ ataskaitos laukų aprėptį reikšmių srityje pagal:

  • žymėjimą, spustelėkite Pažymėtieji langeliai;

  • Atitinkantis laukas: spustelėkite Visi langeliai, rodantys <Reikšmių lauko> reikšmes.

  • Reikšmių laukas, Visi langeliai, rodantys <Reikšmių lauką> <Eilutėms>.

 3. Dalyje Taisyklės tipo pasirinkimas spustelėkite Naudoti formulę norint nustatyti, kuriuos langelius formatuoti.

  1. Dalies Taisyklės aprašo redagavimas sąrašo lauke Formatuoti vertes, kuriose ši formulė yra teisinga įveskite formulę.

   Formulę privalote pradėti lygybės ženklu (=) ir ji turi grąžinti loginę reikšmę TRUE (1) arba FALSE (0).

   1 pavyzdys. Keleto kriterijų ir langelio nuorodų sąlyginio formato naudojimas už langelio diapazono ribų   

   Šioje formulėje vienas sąlyginis formatas su keletu diapazonui A1:A5 pritaikytų kriterijų, formatuos žalius langelius, jei tik vidutinė visų diapazono langelių reikšmė yra didesnė už langelio F1 reikšmę arba už reikšmę bet kurio kito diapazone esančio langelio, turinčio mažiausią reikšmę, didesnę arba lygią vertei, esančiai G1. Langeliai F1 ir G1 yra už langelių diapazono, kuriam taikomas sąlyginis formatavimas, ribų. Funkcija AND jungia keletą kriterijų, o funkcijos AVERAGE ir MIN – skaičiuoja reikšmes.

Formulė

Formatas

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Žalia langelio spalva

2 pavyzdys. Kas antros eilutės spalvinimas naudojant funkcijas MOD ir ROW   

Ši formulė mėlyna langelių spalva spalvina kas antrą langelių diapazono eilutę. Funkcija MOD grąžina likutį po to, kai skaičius (pirmasis argumentas) padalinamas iš daliklio (antrasis argumentas). Funkcija ROW grąžina esamą eilutės skaičių. Kai esamą eilutės skaičių padalinate iš 2, visad gaunate arba likutį 0, jei skaičius lyginis, arba 1 – jei nelyginis. Kadangi 0 yra FALSE, 1 – TRUE, kiekviena nelyginių skaičių eilutė yra formatuojama.

Formulė

Formatas

=MOD(ROW(),2)=1

Mėlyna langelio spalva

 1. Spustelėkite Formatas, jei norite matyti dialogo langą Langelių formatavimas.

 2. Pažymėkite skaičiaus, šrifto, kraštinės arba užpildo formatą, kurį norėsite taikyti, kai langelio reikšmė atitiks sąlygą, tada spustelėkite Gerai.

  Galite pasirinkti daugiau nei vieną formatą. Jūsų pažymėti formatai yra rodomi lauke Peržiūra.

  Galite į formulę įvesti langelio nuorodas pažymėdami langelius tiesiogiai darbalapyje ar darbalapiuose. Langelių žymėjimas darbalapyje įterpia absoliučias langelio nuorodas. Jei norite, kad programa „Excel“ koreguotų kiekvieno pasirinktojo diapazono langelio nuorodas, naudokite susijusias langelio nuorodas.

Puslapio viršus

Langelių, turinčių sąlyginius formatus, radimas

Jei jūsų darbalapyje yra vienas ar daugiau langelių, turinčių sąlyginį formatą, galite greitai rasti juos, kad galėtumėte kopijuoti, keisti ar naikinti sąlyginius formatus. Galite naudoti komandą Perėjimas prie atskiro, jei norite rasti tik langelius su tam tikru sąlyginiu formatu, arba visus langelius su sąlyginiais formatais.

Visų langelių, turinčių sąlyginį formatą, radimas

 1. Spustelėkite bet kurį langelį, neturintį sąlyginio formato.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rasti ir pasirinkti, tada spustelėkite Sąlyginis formatavimas.

Langelių, turinčių vienodą sąlyginį formatą, radimas

 1. Spustelėkite langelį, kuriame yra jūsų ieškomas sąlyginis formatas.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Redagavimas spustelėkite rodyklę, esančią šalia Rasti ir pasirinkti, tada spustelėkite Perėjimas prie atskiro.

 3. Spustelėkite Sąlyginiai formatai.

 4. Dalyje Duomenų tikrinimas spustelėkite Tokius pačius.

Puslapio viršus

Sąlyginių formatų šalinimas

 • Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Darbalapyje   

  1. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių išvalymas.

  2. Spustelėkite Visas lapas.

   Langelių, lentelės ar „PivotTable“ diapazone   

  3. Pažymėkite langelių, lentelės ar „PivotTable“ diapazoną, kurio sąlyginius formatus norite šalinti.

  4. Skirtuko Pagrindinis grupėje Stiliai spustelėkite šalia Sąlyginis formatavimas esančią rodyklę, tada spustelėkite Taisyklių išvalymas.

  5. Atsižvelgiant į tai, ką pažymėjote, spustelėkite Pasirinkti langeliai, Ši lentelė arba Ši PivotTable.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×