Ryšio kūrimas, redagavimas ir naikinimas

Kai kiekvienam duomenų bazės subjektui sukuriate lentelę, turite programoje Office Access 2007 pateikti reikšmes, kuriomis ta informacija būtų vėl grąžinama atgal, kai reikia. Tai galima atlikti į susijusias lenteles įtraukiant įprastus laukus ir apibrėžiant lentelių tarpusavio ryšius. Tada galite kurti užklausas, formas ir ataskaitas, rodančias kelių lentelių informaciją vienu metu.

Šiame straipsnyje pateikiamos nuoseklios lentelių ryšio kūrimo, redagavimo ir naikinimo procedūros. Išmoksite, kaip įgalinti nuorodų vientisumą, kad būtų neleidžiama kurti vienišųjų įrašų, kaip nustatyti sujungimo tipą, kad būtų nustatoma, kurie įrašai iš abiejų ryšio pusių įtraukiami į užklausos rezultatus, kaip nustatyti pakopines parinktis, kad nuorodos liktų sinchronizuotos.

Daugiau informacijos apie lentelių ryšius rasite straipsnyje Lentelių ryšių vadovas.

Šiame straipsnyje

Lentelių ryšio kūrimas

Lentelių ryšio kūrimas naudojant dokumentų skirtuką Ryšiai

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Lentelių ryšio redagavimas

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Lentelių ryšio naikinimas

Lentelių ryšio kūrimas

Galite kurti lentelių ryšį lange Ryšiai arba vilkdami lauką į duomenų lapą iš srities Laukų sąrašas. Kai kuriate lentelių ryšį, nereikalaujama įprastų laukų vadinti tais pačiais pavadinimais, nors taip dažnai atsitinka. Tačiau įprastų laukų duomenų tipas turi būti toks pat. Jei pirminio rakto laukas yra laukas Automatinis_numeravimas, išorinio rakto laukas taip pat gali būti laukas Skaičius, jei ypatybė Lauko dydis (FieldSize) abiejuose laukuose yra tokia pati. Pavyzdžiui, laukai Automatinis_numeravimas arba Skaičius gali sutapti, jei ypatybė Lauko dydis (FieldSize) abiejuose laukuose yra ilgasis sveikasis skaičius. Kai abu įprasti laukai yra laukai Skaičius, jų ypatybės parametras Lauko dydis (FieldSize) turi būti toks pat.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio kūrimas naudojant dokumentų skirtuką Ryšiai

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

  „Access“ juostelės vaizdas

 4. Jei dar nenurodėte jokių ryšių, dialogo langas Lentelės rodymas rodomas automatiškai. Jei langas nerodomas, skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Lentelės rodymas.

  Skirtuko Dizainas grupės Ryšiai juostelė

  Dialogo langas Lentelės rodymas rodo visas duomenų bazės lenteles ir užklausas. Jei norite matyti tik lenteles, spustelėkite Lentelės. Jei norite matyti tik užklausas, spustelėkiteUžklausos. Jei norite matyti abu variantus, spustelėkite Abu.

 5. Pasirinkite vieną ar kelias lenteles arba užklausas ir spustelėkite Pridėti. Įtraukę norimas lenteles ir užklausas į dokumentų skirtuką Ryšiai, spustelėkite Uždaryti.

 6. Vilkite lauką (paprastai pirminį raktą) iš vienos lentelės į kitoje lentelėje esantį bendrą lauką (išorinį raktą). Norėdami vilkti kelis laukus, paspauskite klavišą CTRL, spustelėkite kiekvieną lauką ir vilkite.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 7. Patikrinkite, ar rodomi laukų pavadinimai yra bendri ryšio laukai. Jei lauko pavadinimas neteisingas, spustelėkite lauko pavadinimą ir iš sąrašo pasirinkite tinkamą lauką.

  Norėdami įgalinti šio ryšio nuorodų vientisumą, pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą. Daugiau informacijos apie nuorodų vientisumą rasite skyriuje Nuorodų vientisumo įgalinimas

  Papildomai skaitykite straipsnį Lentelių ryšių vadovas.

 8. Spustelėkite Kurti.

  Programa Access tarp dviejų lentelių nubrėžia ryšio liniją. Jei pažymite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, linijos galai pastorės. Be to, jei pažymėsite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, skaičius 1 bus rodomas virš storesnės dalies vienoje ryšio linijos pusėje, o begalybės simbolis () bus rodomas virš storesnės dalies kitoje linijos pusėje (kaip parodyta šioje figūroje).

Lentelės lauką nuvilkite prie atitinkamo kitos lentelės lauko

Pastabos : 

 • Kuriant ryšį Vienas su vienu    , abu bendri laukai (paprastai pirminio ir išorinio raktų laukai) turi turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šių laukų ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip Taip (neleidžiami dublikatai). Jei abu laukai turi unikalų indeksą, programa Access sukuria ryšį Vienas su vienu.

 • Kuriant ryšį Vienas su daugeliu    , laukas, esantis ryšio dalyje „vienas“ (paprastai pirminis raktas), turi turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip Taip (neleidžiami dublikatai). Laukas, esantis dalyje „daugelis“, neprivalo turėti unikalaus indekso. Lauke gali būti indeksas, tačiau jis turi leisti dublikatus. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip Ne arba Taip (leidžiami dublikatai). Kai vienas laukas turi unikalų indeksą, o kitas – ne, programa Access sukuria ryšį Vienas su daugeliu.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

Programoje Office Access 2007 galite įtraukti lauką į esamą lentelę, atidarytą kaip duomenų lapo rodinys, vilkdami jį iš srities Laukų sąrašas. Sritis Laukų sąrašas rodo laukus, galimus susijusiose lentelėse, ir laukus, galimus kitose duomenų bazės lentelėse. Kai velkate lauką iš kitos (nesusijusios) lentelės ir tada užbaigiate peržvalgos vedlį, tarp srityje Laukų sąrašas esančios lentelės ir lentelės, į kurią nuvilkote lauką, automatiškai sukuriamas naujas ryšys Vienas su daugeliu. Pagal numatytuosius parametrus, šis programos Access sukurtas ryšys neįgalina nuorodų vientisumo. Norėdami įgalinti nuorodų vientisumą, turite redaguoti ryšį. Daugiau informacijos rasite skyriuje Lentelių ryšio redagavimas.

Lentelės kaip duomenų lapo rodinio atidarymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lentelę, į kurią norite įtraukti lauką ir kurti ryšį, tada laikinajame meniu spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

Srities Laukų sąrašas atidarymas

 • Skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėkite komandą Įtraukti esamus laukus.

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodoma sritis Laukų sąrašas.

  Sritis Laukų sąrašas

Sritis Laukų sąrašas rodo visas kitas duomenų bazės lenteles, sugrupuotas pagal kategoriją. Kai dirbate su lentele duomenų lapo rodinyje, programa Access rodo laukus vienoje iš dviejų srities Laukų sąrašas kategorijų: Galimi susijusių lentelių laukai ir Galimi kitų lentelių laukai. Pirmoje kategorijoje surašytos visos lentelės, turinčios ryšį su šiuo metu jūsų naudojama lentele. Antroje kategorijoje surašytos visos lentelės, neturinčios ryšio su šiuo metu naudojama lentele.

Srityje Laukų sąrašas paspaudę pliuso ženklą (+), šalia lentelės pavadinimo pamatysite visų šioje lentelėje galimų laukų sąrašą. Norėdami pridėti prie lentelės lauką, vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapo rodinyje esančią lentelę.

Lauko pridėjimas ir ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

 1. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Laukai ir stulpeliai spustelėkite komandą Įtraukti esamus laukus.

  Access juostelės paveikslėlis

  Rodoma sritis Laukų sąrašas.

 2. Dalyje Galimi kitų lentelių laukai spustelėkite šalia lentelės pavadinimo esantį pliuso ženklą (+), kad lentelėje būtų rodomas laukų sąrašas.

 3. Vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelę, atidarytą kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Kai pasirodo įterpimo linija, padėkite lauką į vietą.

  Paleidžiamas Peržvalgos vedlys.

 5. Vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte Peržvalgos vedlys.

  Laukas rodomas lentelėje kaip duomenų lapo rodinys.

Kai velkate lauką iš kitos (nesusijusios) lentelės ir tada užbaigiate peržvalgos vedlį, tarp Laukų sąrašas esančios lentelės ir lentelės, į kurią nuvilkote lauką, automatiškai sukuriamas naujas ryšys Vienas su daugeliu. Pagal numatytuosius parametrus, šis programos Access sukurtas ryšys neįgalina nuorodų vientisumo. Norėdami įgalinti nuorodų vientisumą, turite redaguoti ryšį. Daugiau informacijos rasite skyriuje Lentelių ryšio redagavimas.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio redagavimas

Galite keisti lentelių ryšį pažymėdami jį dokumentų skirtuke Ryšiai ir redaguodami.

 1. Atsargiai žymekliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite, kad pažymėtumėte.

  Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Pažymėję ryšio liniją, spustelėkite ją du kartus.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

Dialogo lango Ryšių redagavimas atidarymas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

  Rodomas dokumentų skirtukas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir dokumentų skirtuką Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Skirtuko Dizainas grupės Ryšiai juostelė

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus rasite straipsnyje Naršymo srities vadovas.

 5. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 6. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 7. Atlikite keitimus ir spustelėkite Gerai.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas leidžia pakeisti lentelių ryšį. Galite keisti lenteles, užklausas arba laukus abiejose ryšio pusėse. Taip pat galite nustatyti jungimo tipą arba įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopinę parinktį. Daugiau informacijos apie jungimo tipą ir kaip jį nustatyti, rasite skyriuje Jungimo tipo nustatymas. Daugiau informacijos, kaip įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopinę parinktį, rasite skyriuje Nuorodų vientisumo įgalinimas.

Sujungimo tipo nustatymas

Kai nurodote lentelės ryšį, ryšio faktai teikia informaciją užklausos dizainams. Pavyzdžiui, jei nurodote ryšį tarp dviejų lentelių ir sukuriate dvi lenteles apimančią užklausą, programa Access automatiškai parenka numatytuosius atitinkamus laukus pagal laukus, nurodytus ryšyje. Savo užklausoje galite nepaisyti šių pradinių numatytųjų reikšmių, tačiau ryšio pateiktos reikšmės dažniausiai bus teisingos. Kadangi duomenų žymėjimas ir sujungimas iš kelių lentelių dažniausiai atliekamas paprasčiausiose duomenų bazėse, numatytųjų parametrų nustatymas kuriant ryšius gali sutaupyti laiko ir būti naudingas.

Kelių lentelių užklausa sujungia informaciją iš kelių lentelių pažymėdama bendrųjų laukų reikšmes. Žymėjimo ir sujungimo operacija vadinama sujungimu. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad norite rodyti kliento užsakymus. Sukuriate užklausą, kuri lauke Kliento_ID sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Užklausos rezultatuose bus tik tų eilučių kliento ir užsakymo informacija, kuriose buvo rastas atitikimas.

Viena iš reikšmių, kurias galite nurodyti kiekvienam ryšiui, yra sujungimo tipas. Sujungimo tipas nurodo programai Access, kuriuos įrašus įtraukti į užklausos rezultatą. Pavyzdžiui, dar kartą įsivaizduokite užklausą, kuri bendruose laukuose, reiškiančiuose Kliento_ID, sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Jei naudojate numatytąjį sujungimo tipą (vadinamą vidinį sujungimą), užklausa grąžina tik eilutes Klientas ir Užsakymas, kuriose bendri laukai (taip pat vadinami sujungtais laukais) yra lygūs.

Tačiau įsivaizduokite, kad norite įtraukti visus klientus, net ir tuos, kurie dar nieko neužsakė. Norėdami tai atlikti, turite pakeisti sujungimo tipą iš vidinio į taip vadinamą kairįjį išorinį. Kairysis išorinis sujungimas grąžina visas kairėje ryšio pusėje esančias lentelės eilutes ir tik atitinkančias eilutes iš dešinės. Dešinysis išorinis sujungimas grąžina visas dešinėje pusėje esančias eilutes ir tik atitinkančias eilutes kairėje.

Pastaba : Šiuo atveju, „kairė“ ir „dešinė“ reiškia lentelių padėtį dialogo lange Ryšių redagavimas, bet ne dokumentų skirtuke Ryšiai.

Turite galvoti apie dažniausiai pageidautiną užklausos, jungiančios lenteles šiuo ryšiu, rezultatą ir atsižvelgiant į tai nustatyti sujungimo tipą.

Sujungimo tipo nustatymas

 1. Dialogo lange Ryšių redagavimas spustelėkite Sujungimo tipas.

  Rodomas dialogo langas Sujungimo ypatybės.

 2. Spustelėkite pasirinkimą, o tada – Gerai.

Ši lentelė (naudodama lenteles Klientai ir Užsakymai) rodo tris dialogo lange Sujungimo ypatybės pateikiamus pasirinkimus, jų naudojamą sujungimo tipą ir tai, ar į lentelę grąžinamos visos, ar tik atitinkančios eilutės.

Pasirinkimas

Santykinis sujungimas

Kairė lentelė

Dešinė lentelė

1. Įtraukti tik tas eilutes, kuriose abiejų lentelių sujungti laukai yra lygūs.

Vidinis sujungimas

Atitinkamos eilutės

Atitinkančios eilutės

2. Įtraukti VISUS įrašus iš Klientai ir tik tuos įrašus iš Užsakymai, kurių sujungti laukai yra lygūs.

Kairysis išorinis sujungimas

Visos eilutės

Atitinkamos eilutės

3. Įtraukti VISUS įrašus iš Užsakymai ir tik tuos įrašus iš Klientai, kurių sujungti laukai yra lygūs.

Dešinysis išorinis sujungimas

Atitinkamos eilutės

Visos eilutės

Kai pasirenkant 2 arba 3 parinktį, ryšio linijoje rodoma rodyklė. Ši rodyklė nurodo ryšio pusę, kurioje rodomos tik atitinkančios eilutės.

Keitimai dialogo lange Sujungimo ypatybės

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodyti/Slėpti spustelėkite Ryšiai.

  „Access“ juostelės vaizdas

  Rodomas dokumentų skirtukas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir dokumento skirtuką Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Skirtuko Dizainas grupės Ryšiai juostelė

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus rasite straipsnyje Naršymo srities vadovas.

 5. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 6. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 7. Spustelėkite Sujungimo tipas

 8. Dialogo lange Sujungimo ypatybės spustelėkite parinktį, tada – Gerai.

  Dialogo langas Sujungimo ypatybės

 9. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Nuorodų vientisumo tikslas yra sumažinti vienišųjų įrašų kiekį ir sinchronizuoti nuorodas, kad nebūtų įrašų, nurodančių neegzistuojančius įrašus. Nuorodų vientisumas leidžiamas įgalinus jį lentelių ryšiui. Kartą įgalinus, programa Access atmeta bet kokią operaciją, kuri galėtų pažeisti to ryšio nuorodų vientisumą. Tai reiškia, kad programa Access atmes naujinimus, kurie pakeičia nuorodos paskirtį, ir naikinimus, kurie pašalina nuorodos paskirtį. Norėdami, kad programa Access išplatintų naujinimus ir naikinimus taip, kad visos susijusios eilutės būtų automatiškai atitinkamai pakeistos, peržiūrėkite skyrių Pakopinių parinkčių nustatymas.

Įjungia arba išjungia nuorodų vientisumą

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodyti/Slėpti spustelėkite Ryšiai.

  „Access“ juostelės vaizdas

  Rodomas dokumentų skirtukas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių, o dokumento skirtuką Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus rasite straipsnyje Naršymo srities vadovas.

 5. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 6. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 7. Pažymėkite Įgalinti nuorodų vientisumą.

 8. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Įgalinus nuorodų vientisumą, taikomos šios taisyklės:

 • Negalite įvesti reikšmės susijusios lentelės svetimo rakto lauke, jei ta reikšmė neegzistuoja pirminės lentelės pirminio rakto lauke (tai atlikę sukursite vienišąjį įrašą).

 • Negalite naikinti įrašo pirminėje lentelėje, jei susijusioje lentelėje yra atitinkamų įrašų. Pavyzdžiui, negalite naikinti darbuotojo įrašo iš lentelės Darbuotojai, jei yra tam darbuotojui priskirtų užsakymų lentelėje Užsakymai. Tačiau galite pasirinkti naikinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus kaip vieną operaciją pažymėdami žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis.

 • Negalite keisti pirminės lentelės pirminio rakto reikšmės, nes ją pakeitus atsiras vienišųjų įrašų. Pavyzdžiui, negalite keisti lentelės Užsakymai užsakymo numerio, jei lentelėje Išsami užsakymo informacija yra tam užsakymui priskirtų eilutės elementų. Tačiau galite pasirinkti naujinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus, kaip vieną operaciją pažymėdami žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis.

  Pastabos : Jei nepavyksta įgalinti nuorodų vientisumo, įsidėmėkite, kad norint tai padaryti reikia šių sąlygų:

  • Bendras pirminės lentelės laukas turi būti pirminis raktas arba turėti unikalų indeksą.

  • Bendrų laukų duomenų tipas turi būti vienodas. Viena išimtis – automatiškai numeruojami laukai gali būti susiję su lauku Skaičius, kurio ypatybė Lauko dydis (FieldSize) nustatyta Ilgasis sveikasis skaičius.

  • Abi lentelės turi būti toje pačioje programos Access duomenų bazėje. Nuorodų vientisumas negali būti įgalintas susijusiose lentelėse. Tačiau jei šaltinio lentelės yra programos Access formatu, galite atidaryti duomenų bazę, kurioje jos saugomos, ir įgalinti nuorodų vientisumą toje duomenų bazėje.

Pakopinių parinkčių nustatymas

Gali taip nutikti, kad jums reikės pakeisti ryšio dalyje „vienas“ esančią reikšmę. Tokiu atveju reikia, kad programa Access automatiškai naujintų visas paveiktas eilutes, kaip vykdydama vienos operacijos dalį. Tokiu būdu naujinimas būna visiškai baigtas ir jūsų duomenų bazė nėra nesuderinamos būsenos, kai kelios eilutės atnaujintos, o kelios – ne. Programa Access padeda išvengti šios problemos pateikdama parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis. Įgalinus nuorodų vientisumą, pasirinkus parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis ir atnaujinus pirminį raktą, programa Access automatiškai naujina visus pirminį raktą nurodančius laukus.

Gali prireikti naikinti eilutę ir visus susijusius įrašus (pvz., įrašą Siuntėjas ir visus su tuo siuntėju susijusius užsakymus). Dėl šios priežasties programa Access palaiko parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis. Kai įgalinate nuorodų vientisumą ir pažymite žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis, programa Access automatiškai naikina visus įrašus, nurodančius pirminį raktą, kai panaikinate pirminį raktą turintį įrašą.

Naujinimo ir (arba) naikinimo pakopomis įjungimas ir išjungimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodyti/Slėpti spustelėkite Ryšiai.

  „Access“ juostelės vaizdas

  Rodomas dokumentų skirtukas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir dokumentų skirtuką Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus rasite straipsnyje Naršymo srities vadovas.

 5. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 6. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 7. Pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą.

 8. Pažymėkite žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis ar Susijusius įrašus naikinti pakopomis arba pažymėkite abu.

 9. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Pastaba : Jei pirminis raktas yra laukas duomenų tipas „AutoNumber“, pažymėjus žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis nebus jokio poveikio, nes jūs negalite pakeisti reikšmės lauke Automatinis_numeravimas

Puslapio viršus

Lentelių ryšio naikinimas

Norėdami pašalinti lentelės ryšį, turite panaikinti ryšio liniją, esančią dokumentų skirtuke Ryšiai. Atsargiai žymekliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė. Pasirinkę ryšio liniją, paspauskite klavišą DELETE. Įsidėmėkite, kad pašalinę ryšį taip pat pašalinate to ryšio nuorodų vientisumo palaikymą, jei jis buvo įgalintas. Dėl to programa Access automatiškai neapsaugos vienišųjų įrašų kūrimo ryšio dalyje „daugelis“.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą Atidaryti.

 2. Dialogo lange Atidaryti pažymėkite ir atidarykite duomenų bazę.

 3. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.

  „Access“ juostelės vaizdas

  Rodomas dokumentų skirtukas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir dokumentų skirtuką Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 4. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

  Daugiau informacijos apie parinktį Rodyti paslėptus objektus rasite straipsnyje Naršymo srities vadovas.

 5. Spustelėkite norimo naikinti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 6. Paspauskite klavišą DELETE.

  arba

  Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Naikinti.

 7. Programa Access gali rodyti pranešimą Ar tikrai norite visam laikui iš duomenų bazės panaikinti pasirinktą ryšį?. Jei rodomas šis patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Taip.

Pastaba : Jei kuri nors iš lentelių, esančių ryšyje, yra naudojama kito asmens arba proceso arba ji naudojama atidarytos duomenų bazės objekte, pvz., formoje, jūs negalėsite panaikinti ryšio. Prieš bandydami šalinti ryšį, turite uždaryti visus tas lenteles naudojančius ir atidarytus objektus.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×