Ryšio kūrimas, redagavimas ir naikinimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ryšys padeda sujungti dviejų skirtingų lentelių duomenis. Kiekvieną ryšį sudaro laukai iš dviejų lentelių su atitinkamais duomenimis. Pvz., lentelėse Produktai ir Užsakymo informacija gali būti laukas Produkto ID. Kiekviename lentelės Užsakymo informacija įraše yra Produkto ID, kuris atitinka lentelėje Produktai esantį įrašą, kurio Produkto ID toks pats.

Kai užklausoje naudojate susijusias lenteles, ryšys padeda „Access“ nustatyti, kuriuos kiekvienos lentelės įrašus reikia sujungti rezultatų rinkinyje. Ryšys taip pat padeda išvengti trūkstamų duomenų, nes panaikinti duomenys išlieka sinchronizuoti.

Šiame straipsnyje pateikiamos nuoseklios ryšio kūrimo, redagavimo ir naikinimo procedūros. Taip pat aprašoma, kaip įgalinti nuorodų vientisumą, kad būtų neleidžiama kurti vienišųjų įrašų, kaip nustatyti sujungimo tipą, kad būtų nustatoma, kurie įrašai iš abiejų ryšio pusių įtraukiami į užklausos rezultatus, ir kaip nustatyti pakopines parinktis, kad nuorodos liktų sinchronizuotos.

Šiame straipsnyje

Peržvalga

Lentelių ryšio kūrimas naudojant langą Ryšiai

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas laukui įtraukti

Žiniatinklio duomenų bazės ryšio kūrimas ar modifikavimas

Ryšio redagavimas

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Lentelių ryšio naikinimas

Peržvalga

Įprastoje „Access“ duomenų bazėje lentelių ryšys kuriamas naudojant toliau nurodytus būdus.

 • Lange Ryšiai įtraukite lenteles, kurias norite susieti, tada lauką, kuriuo susiesite, vilkite iš vienos lentelės į kitą.

 • Vilkite lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelės duomenų lapą.

Kai kuriate lentelių ryšį, nebūtina bendrų laukų vadinti tais pačiais pavadinimais, nors taip dažnai atsitinka. Bendrų laukų duomenų tipas turi būti vienodas. Tačiau jei pirminio rakto laukas yra laukas Automatinis numeravimas, išorinio rakto laukas taip pat gali būti laukas Skaičius, jei abiejų laukų ypatybė Lauko dydis yra ta pati. Pvz., laukai Automatinis numeravimas arba Skaičius gali sutapti, jei abiejų laukų ypatybė Lauko dydis yra ilgasis sveikasis skaičius. Kai abu bendrieji laukai yra laukai Skaičius, jų ypatybės parametras Lauko dydis turi būti tas pats.

Žiniatinklio duomenų bazės ryšiai

Svarbu: Žiniatinklio duomenų bazėje lango Ryšiai nėra.

Žiniatinklio duomenų bazėje ryšys kuriamas naudojant peržvalgos ir ryšio vediklį. Į vieną iš lentelių įtraukiamas naujas laukas, kuris reikšmių ieško esamoje lentelėje.

Jei žiniatinklio duomenų bazėje norite keisti ryšį, pažymėkite susietą lauką ir dar kartą paleiskite peržvalgos vediklį, kad galėtumėte modifikuoti ryšį.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio kūrimas naudojant langą Ryšiai

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje ryšiai spustelėkite ryšiai.

 2. Jei dar nenurodėte jokių ryšių, dialogo langas Lentelės rodymas rodomas automatiškai. Jei langas nerodomas, skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Lentelės rodymas.

  Dialogo langas Lentelės rodymas rodo visas duomenų bazės lenteles ir užklausas. Jei norite matyti tik lenteles, spustelėkite Lentelės. Jei norite matyti tik užklausas, spustelėkiteUžklausos. Jei norite matyti abu variantus, spustelėkite Abu.

 3. Pasirinkite vieną ar kelias lenteles arba užklausas ir spustelėkite Pridėti. Įtraukę norimas lenteles ir užklausas į dokumentų skirtuką Ryšiai, spustelėkite Uždaryti.

 4. Vilkite lauką (paprastai pirminį raktą) iš vienos lentelės į kitoje lentelėje esantį bendrą lauką (išorinį raktą). Norėdami vilkti kelis laukus, paspauskite klavišą CTRL, spustelėkite kiekvieną lauką ir vilkite.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 5. Patikrinkite, ar rodomi laukų pavadinimai yra bendri ryšio laukai. Jei lauko pavadinimas neteisingas, spustelėkite lauko pavadinimą ir iš sąrašo pasirinkite tinkamą lauką.

  Norėdami įgalinti šio ryšio nuorodų vientisumą, pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą. Daugiau informacijos apie nuorodų vientisumą rasite skyriuje Nuorodų vientisumo įgalinimas

 6. Spustelėkite Kurti.

  Programa Access tarp dviejų lentelių nubrėžia ryšio liniją. Jei pažymite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, linijos galai pastorės. Be to, jei pažymėsite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą, skaičius 1 bus rodomas virš storesnės dalies vienoje ryšio linijos pusėje, o begalybės simbolis () bus rodomas virš storesnės dalies kitoje linijos pusėje (kaip parodyta šioje figūroje).

Lentelės lauką nuvilkite prie atitinkamo kitos lentelės lauko

Pastabos: 

 • Norėdami sukurti ryšį    Abu bendrus laukus (paprastai pirminis raktas ir išorinis raktinių laukų) turi turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šių laukų ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip taip (Neleidžiami dublikatai). Jei abu laukai turi unikalų indeksą, programa Access sukuria ryšį.

 • Į ryšio "vienas su daugeliu" kūrimas    Lauke ryšio vienoje pusėje (paprastai pirminio rakto) turi turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip taip (Neleidžiami dublikatai). Daugelis laukų turi negali turėti unikalų indeksą. Ji gali būti indeksas, tačiau jis turi leisti dublikatus. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta kaip ne arba taip (leidžiami dublikatai). Kai vienas laukas turi unikalų indeksą, o kitas – ne, "Access" sukuria vienas su daugeliu ryšį.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas laukui įtraukti

Į esamą lentelę, atidarytą duomenų lapo rodinyje, galite įtraukti lauką, vilkdami iš srities Laukų sąrašas. Srityje Laukų sąrašas rodomi laukai, kurie leidžiami susijusiose lentelėse, ir laukai, kurie leidžiami kitose duomenų bazės lentelėse.

Vilkite lauką iš kitos"(nesusiję) lentelės ir tada užbaigiate peržvalgos vedlį, naują vienas su daugeliu ryšį tarp automatiškai sukuriamas srities Laukų sąrašas lentelės ir lentelės, į kurią galite nuvilkti lauką. Šiuo ryšiu, programos Access sukurtas ne įgalinti nuorodų vientisumą, pagal numatytuosius parametrus. Norėdami įgalinti nuorodų vientisumą, galite redaguoti ryšį. Skyriuje Redaguoti lentelės ryšys daugiau informacijos.

Lentelės kaip duomenų lapo rodinio atidarymas

 • Naršymo srityje dukart spustelėkite lentelę.

Srities Laukų sąrašas atidarymas

 • Paspauskite ALT+F8. Rodoma sritis Laukų sąrašas.

  Sritis Laukų sąrašas

Sritis Laukų sąrašas rodo visas kitas duomenų bazės lenteles, sugrupuotas pagal kategoriją. Kai dirbate su lentele duomenų lapo rodinyje, programa Access rodo laukus vienoje iš dviejų srities Laukų sąrašas kategorijų: Galimi susijusių lentelių laukai ir Galimi kitų lentelių laukai. Pirmoje kategorijoje surašytos visos lentelės, turinčios ryšį su šiuo metu jūsų naudojama lentele. Antroje kategorijoje surašytos visos lentelės, neturinčios ryšio su šiuo metu naudojama lentele.

Srityje Laukų sąrašas paspaudę pliuso ženklą (+), šalia lentelės pavadinimo pamatysite visų šioje lentelėje galimų laukų sąrašą. Norėdami pridėti prie lentelės lauką, vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į duomenų lapo rodinyje esančią lentelę.

Lauko pridėjimas ir ryšio kūrimas naudojant sritį Laukų sąrašas

 1. Atidarę lentelę kaip duomenų lapo rodinį, paspauskite ALT+F8. Rodoma sritis Laukų sąrašas.

 2. Dalyje Galimi kitų lentelių laukai spustelėkite šalia lentelės pavadinimo esantį pliuso ženklą (+), kad lentelėje būtų rodomas laukų sąrašas.

 3. Vilkite norimą lauką iš srities Laukų sąrašas į lentelę, atidarytą kaip duomenų lapo rodinys.

 4. Kai pasirodo įterpimo linija, padėkite lauką į vietą.

  Paleidžiamas Peržvalgos vedlys.

 5. Vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte Peržvalgos vedlys.

  Laukas rodomas lentelėje kaip duomenų lapo rodinys.

Kai velkate lauką iš kitos (nesusijusios) lentelės ir tada užbaigiate peržvalgos vedlį, tarp Laukų sąrašas esančios lentelės ir lentelės, į kurią nuvilkote lauką, automatiškai sukuriamas naujas ryšys Vienas su daugeliu. Pagal numatytuosius parametrus, šis programos Access sukurtas ryšys neįgalina nuorodų vientisumo. Norėdami įgalinti nuorodų vientisumą, turite redaguoti ryšį. Daugiau informacijos rasite skyriuje Lentelių ryšio redagavimas.

Puslapio viršus

Žiniatinklio duomenų bazės ryšio kūrimas ar modifikavimas

Jei norite kurti ryšį žiniatinklio duomenų bazėje, turite naudoti peržvalgos vediklį. Žiniatinklio duomenų bazėje lango Ryšiai nėra. Vienos lentelės lauką naudojamas kaip kitos lentelės susieto lauko reikšmių šaltinis.

Pastaba: Laukas, kuris naudojamas kaip reikšmių šaltinis, jau turi būti prieš pradedant naudoti peržvalgos vediklį.

Ryšio kūrimas naudojant peržvalgos vediklį

 1. Atidarykite lentelę, kuri turėtų gauti reikšmių iš kitos lentelės.

 2. Paskutiniojo lauko dešinėje spustelėkite Spustelėti norint įtraukti, tada spustelėkite Peržvalga ir ryšys.

  Jums gali tekti horizontaliai slinkti, kad pamatytumėte Spustelėti norint įtraukti.

 3. Pirmajame peržvalgos vediklio ekrane pasirinkite Noriu, kad peržvalgos laukas gautų reikšmes iš kitos lentelės, tada spustelėkite Toliau.

 4. Pasirinkite lentelę, kurioje yra šaltinio reikšmių, tada spustelėkite Toliau.

 5. Lauke Galimi laukai dukart spustelėkite lauką, kuriame yra šaltinio reikšmių, tada spustelėkite Toliau.

 6. Jei norite, nurodykite peržvalgos lauko rūšiavimo tvarką. Spustelėkite Toliau.

 7. Jei norite, nustatykite peržvalgos lauko plotį. To gali prireikti, jei reikšmės ilgos. Spustelėkite Toliau.

 8. Įveskite naujo lauko pavadinimą. Jei norite patikrinti, ar reikšmės abiejose lentelėse visada sutampa, pažymėkite žymės langelį Įjungti duomenų vientisumo funkciją, tada spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Pakopinis naikinimas – jei panaikinsite įrašą vienoje lentelėje, kitoje lentelėje esantys atitinkami įrašai bus taip pat panaikinti.

  • Apriboti naikinimą – jei bandysite panaikinti įrašą vienoje lentelėje, o kitoje lentelėje bus atitinkamas įrašas, naikinti nebus leidžiama.

   Pastaba:  Kai kurdami ryšį naudojate peržvalgos vediklį, nepažymėkite jame parinkties Leisti kelias reikšmes.

Ryšio modifikavimas žiniatinklio duomenų bazėje

 1. Atidarykite lentelę, kuri gauna reikšmes iš kitos lentelės.

 2. Pažymėkite lauką, kuris gauna reikšmes iš kitos lentelės.

 3. Skirtuko lapo Laukai grupėje Ypatybės spustelėkite Modifikuoti peržvalgas.

 4. Norėdami atlikti keitimus, vykdykite vediklyje pateikiamus veiksmus. Galite keisti šiuos dalykus:

  • lauką, kuris yra reikšmių šaltinis;

  • reikšmių rūšiavimo tvarką;

  • lauko plotį ir galimybę slėpti pagrindinį stulpelį;

  • peržvalgos lauko etiketę;

  • galimybę įgalinti duomenų vientisumą;

  • jei duomenų vientisumas įgalintas – galimybę pasirinkti pakopinį arba ribotąjį naikinimą.

Puslapio viršus

Ryšio redagavimas

Ryšį galite keisti pažymėdami jį lange Ryšiai ir redaguodami.

 1. Atsargiai žymekliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite, kad pažymėtumėte.

  Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 2. Pažymėję ryšio liniją, spustelėkite ją du kartus.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

Dialogo lango Ryšių redagavimas atidarymas

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje ryšiai spustelėkite ryšiai.

  Rodomas langas Ryšiai.

  Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  arba

  Skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Redaguoti ryšius.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas

 5. Atlikite keitimus ir spustelėkite Gerai.

  Dialogo langas Ryšių redagavimas leidžia pakeisti lentelių ryšį. Galite keisti lenteles, užklausas arba laukus abiejose ryšio pusėse. Taip pat galite nustatyti jungimo tipą arba įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopinę parinktį. Daugiau informacijos apie jungimo tipą ir kaip jį nustatyti, rasite skyriuje Jungimo tipo nustatymas. Daugiau informacijos, kaip įgalinti nuorodų vientisumą ir pasirinkti pakopinę parinktį, rasite skyriuje Nuorodų vientisumo įgalinimas.

Sujungimo tipo nustatymas

Kai nurodote lentelės ryšį, ryšio faktai teikia informaciją užklausos dizainams. Pavyzdžiui, jei nurodote ryšį tarp dviejų lentelių ir sukuriate dvi lenteles apimančią užklausą, programa Access automatiškai parenka numatytuosius atitinkamus laukus pagal laukus, nurodytus ryšyje. Savo užklausoje galite nepaisyti šių pradinių numatytųjų reikšmių, tačiau ryšio pateiktos reikšmės dažniausiai bus teisingos. Kadangi duomenų žymėjimas ir sujungimas iš kelių lentelių dažniausiai atliekamas paprasčiausiose duomenų bazėse, numatytųjų parametrų nustatymas kuriant ryšius gali sutaupyti laiko ir būti naudingas.

Kelių lentelių užklausa sujungia informaciją iš kelių lentelių pažymėdama bendrųjų laukų reikšmes. Žymėjimo ir sujungimo operacija vadinama sujungimu. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad norite rodyti kliento užsakymus. Sukuriate užklausą, kuri lauke Kliento_ID sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Užklausos rezultatuose bus tik tų eilučių kliento ir užsakymo informacija, kuriose buvo rastas atitikimas.

Viena iš reikšmių, kurias galite nurodyti kiekvienam ryšiui, yra sujungimo tipas. Sujungimo tipas nurodo programai Access, kuriuos įrašus įtraukti į užklausos rezultatą. Pavyzdžiui, dar kartą įsivaizduokite užklausą, kuri bendruose laukuose, reiškiančiuose Kliento_ID, sujungia lenteles Klientai ir Užsakymai. Jei naudojate numatytąjį sujungimo tipą (vadinamą vidinį sujungimą), užklausa grąžina tik eilutes Klientas ir Užsakymas, kuriose bendri laukai (taip pat vadinami sujungtais laukais) yra lygūs.

Tačiau įsivaizduokite, kad norite įtraukti visus klientus, net ir tuos, kurie dar nieko neužsakė. Norėdami tai atlikti, turite pakeisti sujungimo tipą iš vidinio į taip vadinamą kairįjį išorinį. Kairysis išorinis sujungimas grąžina visas kairėje ryšio pusėje esančias lentelės eilutes ir tik atitinkančias eilutes iš dešinės. Dešinysis išorinis sujungimas grąžina visas dešinėje pusėje esančias eilutes ir tik atitinkančias eilutes kairėje.

Šiuo atveju, „kairė“ ir „dešinė“ reiškia lentelių padėtį dialogo lange Ryšių redagavimas, bet ne lange Ryšiai.

Turite galvoti apie dažniausiai pageidautiną užklausos, jungiančios lenteles šiuo ryšiu, rezultatą ir atsižvelgdami į tai nustatyti sujungimo tipą.

Sujungimo tipo nustatymas

 1. Dialogo lange Ryšių redagavimas spustelėkite Sujungimo tipas.

  Rodomas dialogo langas Sujungimo ypatybės.

 2. Spustelėkite pasirinkimą, o tada – Gerai.

Ši lentelė (naudodama lenteles Klientai ir Užsakymai) rodo tris dialogo lange Sujungimo ypatybės pateikiamus pasirinkimus, jų naudojamą sujungimo tipą ir tai, ar į lentelę grąžinamos visos, ar tik atitinkančios eilutės.

Pasirinkimas

Santykinis sujungimas

Kairė lentelė

Dešinė lentelė

1. Įtraukti tik tas eilutes, kuriose abiejų lentelių sujungti laukai yra lygūs.

Vidinis sujungimas

Atitinkamos eilutės

Atitinkančios eilutės

2. Įtraukti VISUS įrašus iš Klientai ir tik tuos įrašus iš Užsakymai, kurių sujungti laukai yra lygūs.

Kairysis išorinis sujungimas

Visos eilutės

Atitinkamos eilutės

3. Įtraukti VISUS įrašus iš Užsakymai ir tik tuos įrašus iš Klientai, kurių sujungti laukai yra lygūs.

Dešinysis išorinis sujungimas

Atitinkamos eilutės

Visos eilutės

Kai pasirenkant 2 arba 3 parinktį, ryšio linijoje rodoma rodyklė. Ši rodyklė nurodo ryšio pusę, kurioje rodomos tik atitinkančios eilutės.

Keitimai dialogo lange Sujungimo ypatybės

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

  Pastaba: Jei dar nenurodėte jokių ryšių ir langą Ryšiai atidarote pirmą kartą, rodomas dialogo langas Lentelės rodymas. Jei rodomas dialogo langas, spustelėkite Uždaryti.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

 3. Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir jų ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 4. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 5. Dukart spustelėkite ryšio liniją. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 6. Spustelėkite sujungimo tipas.

 7. Dialogo lange Sujungimo ypatybės spustelėkite parinktį, tada – Gerai.

  1. Dialogo langas Sujungimo ypatybės

 8. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Nuorodų vientisumo įgalinimas

Nuorodų vientisumas sumažina vienišųjų įrašų (įrašų, nurodančių neegzistuojančius įrašus) kiekį. Nuorodų vientisumas galimas, kai jį įgalinate lentelių ryšiui. Kartą įgalinus, „Access“ atmeta bet kokią operaciją, kuri galėtų pažeisti šio lentelių ryšio nuorodų vientisumą. Tai reiškia, kad „Access“ atmes naujinimus, kurie keičia nuorodos paskirtį, ir naikinimus, kurie pašalina nuorodos paskirtį. Jei norite, kad „Access“ nuorodas naujintų ir naikintų taip, kad visos susijusios eilutės būtų atitinkamai pakeistos, žr. skyrių Pakopinių parinkčių nustatymas.

Įjungia arba išjungia nuorodų vientisumą

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją. Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 5. Pažymėkite Įgalinti nuorodų vientisumą arba panaikinkite šios parinkties žymėjimą.

 6. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Įgalinus nuorodų vientisumą, taikomos šios taisyklės:

 • Negalite įvesti reikšmės susijusios lentelės svetimo rakto lauke, jei ta reikšmė neegzistuoja pirminės lentelės pirminio rakto lauke (tai atlikę sukursite vienišąjį įrašą).

 • Negalite naikinti įrašo pirminėje lentelėje, jei susijusioje lentelėje yra atitinkamų įrašų. Pavyzdžiui, negalite naikinti darbuotojo įrašo iš lentelės Darbuotojai, jei yra tam darbuotojui priskirtų užsakymų lentelėje Užsakymai. Tačiau galite pasirinkti naikinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus kaip vieną operaciją pažymėdami žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis.

 • Negalite keisti pirminės lentelės pirminio rakto reikšmės, nes ją pakeitus atsiras vienišųjų įrašų. Pavyzdžiui, negalite keisti lentelės Užsakymai užsakymo numerio, jei lentelėje Išsami užsakymo informacija yra tam užsakymui priskirtų eilutės elementų. Tačiau galite pasirinkti naujinti pirminį įrašą ir visus su juo susijusius įrašus, kaip vieną operaciją pažymėdami žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis.

  Pastabos: Jei nepavyksta įgalinti nuorodų vientisumo, įsidėmėkite, kad norint tai padaryti reikia šių sąlygų:

  • Bendras pirminės lentelės laukas turi būti pirminis raktas arba turėti unikalų indeksą.

  • Bendrų laukų duomenų tipas turi būti vienodas. Viena išimtis – automatiškai numeruojami laukai gali būti susiję su lauku Skaičius, kurio ypatybė Lauko dydis (FieldSize) nustatyta Ilgasis sveikasis skaičius.

  • Abi lentelės turi būti toje pačioje programos Access duomenų bazėje. Nuorodų vientisumas negali būti įgalintas susijusiose lentelėse. Tačiau jei šaltinio lentelės yra programos Access formatu, galite atidaryti duomenų bazę, kurioje jos saugomos, ir įgalinti nuorodų vientisumą toje duomenų bazėje.

Pakopinių parinkčių nustatymas

Gali taip nutikti, kad jums reikės pakeisti ryšio dalyje „vienas“ esančią reikšmę. Tokiu atveju reikia, kad programa Access automatiškai naujintų visas paveiktas eilutes, kaip vykdydama vienos operacijos dalį. Tokiu būdu naujinimas būna visiškai baigtas ir jūsų duomenų bazė nėra nesuderinamos būsenos, kai kelios eilutės atnaujintos, o kelios – ne. Programa Access padeda išvengti šios problemos pateikdama parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis. Įgalinus nuorodų vientisumą, pasirinkus parinktį Susijusius laukus naujinti pakopomis ir atnaujinus pirminį raktą, programa Access automatiškai naujina visus pirminį raktą nurodančius laukus.

Gali prireikti naikinti eilutę ir visus susijusius įrašus (pvz., įrašą Siuntėjas ir visus su tuo siuntėju susijusius užsakymus). Dėl šios priežasties programa Access palaiko parinktį Susijusius įrašus naikinti pakopomis. Kai įgalinate nuorodų vientisumą ir pažymite žymės langelį Susijusius įrašus naikinti pakopomis, programa Access automatiškai naikina visus įrašus, nurodančius pirminį raktą, kai panaikinate pirminį raktą turintį įrašą.

Naujinimo ir (arba) naikinimo pakopomis įjungimas ir išjungimas

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo keisti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Dukart spustelėkite ryšio liniją.

  Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas.

 5. Pažymėkite žymės langelį Įgalinti nuorodų vientisumą.

 6. Pažymėkite žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis ar Susijusius įrašus naikinti pakopomis arba pažymėkite abu.

 7. Atlikite bet kokius papildomus ryšio keitimus ir spustelėkite Gerai.

Pastaba: Jei pirminis raktas yra automatiškai numeruojamas laukas, pažymėjus žymės langelį Susijusius laukus naujinti pakopomis nebus jokio poveikio, nes reikšmės automatiškai numeruojamame lauke keisti negalima.

Puslapio viršus

Lentelių ryšio naikinimas

Svarbu: Pašalinę ryšį taip pat pašalinate to ryšio nuorodų vientisumo palaikymą, jei jis buvo įgalintas. Dėl to „Access“ automatiškai neapsaugos vienišųjų įrašų kūrimo ryšio dalyje „daugelis“.

Norėdami pašalinti lentelės ryšį, turite panaikinti ryšio liniją, esančią lange Ryšiai. Žymikliu nurodykite ryšio liniją ir ją spustelėkite. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė. Pasirinkę ryšio liniją, paspauskite klavišą DELETE.

 1. Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Ryšiai spustelėkite Ryšiai.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai spustelėkite Visi ryšiai.

  Rodomos visos ryšius turinčios lentelės ir ryšių linijos. Įsidėmėkite, kad paslėptos lentelės (lentelės, kurių dialogo lange Ypatybės pažymėtas žymės langelis Paslėpta) ir jų ryšiai bus rodomi, jei dialogo lange Naršymo parinktys pažymėta Rodyti paslėptus objektus.

 3. Spustelėkite norimo naikinti ryšio liniją. Pažymėta ryšio linija atrodo storesnė.

 4. Paspauskite klavišą DELETE.

 5. Programa Access gali rodyti pranešimą Ar tikrai norite visam laikui iš duomenų bazės panaikinti pasirinktą ryšį?. Jei rodomas šis patvirtinimo pranešimas, spustelėkite Taip.

Pastaba: Jei kuri nors iš lentelių, esančių ryšyje, yra naudojama kito asmens arba proceso arba ji naudojama atidarytos duomenų bazės objekte, pvz., formoje, jūs negalėsite panaikinti ryšio. Prieš bandydami šalinti ryšį, turite uždaryti visus tas lenteles naudojančius ir atidarytus objektus.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×