Rodyti tinklalapį "SharePoint" puslapyje pridedant Puslapio peržiūros programos puslapio dalį

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti puslapio peržiūros programos puslapio dalį, kad peržiūrėtumėte tinklalapį, failą ar aplanką „SharePoint“ puslapyje. Įvedate hipersaitą, failo arba aplanko kelią, kad susietumėte su turiniu.

Pastabos : 

 • Galite naudoti puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalį tik naršyklėje, kuri palaiko HTML IFRAME elementą.

 • Norint rodyti failą ar aplanką, reikia „Microsoft Internet Explorer“.

Šiame straipsnyje

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies naudojimo būdai

Kaip puslapio peržiūros programos puslapio dalis rodo tinklalapį „SharePoint“ puslapyje

Žiniatinklio dalies pridėjimas prie puslapio

Nurodykite tinklalapį, aplanką arba failą (pasirinktinės ypatybės)

Puslapio dalies bendrųjų ypatybių konfigūravimas

Išvaizda

Maketas

Išplėstinis

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies naudojimo būdai

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalį galite naudoti norėdami, kad būtų rodoma:

 • Mėgstamą internetinį naujienų šaltinį „SharePoint“ puslapio specialioje naujienų santraukos sekcijoje.

 • Aktyvių darbo grupės failų serveryje sąrašą, kurį norite reguliariai peržiūrėti.

 • Dažnai naudojamą dokumentą arba skaičiuoklę.

Kaip puslapio peržiūros programos puslapio dalis rodo tinklalapį „SharePoint“ puslapyje

Puslapio peržiūros programos puslapio dalies susietas turinys atskiriamas nuo kito puslapio turinio, naudojant HTML IFRAME elementą. Šis elementas užtikrina, bet HTML elementai, kurie yra rodomi kaip puslapio peržiūros programos puslapio dalies turinio nesuderinami su kitais HTML elementais puslapyje. Pvz., puslapio jau gali būti HTML FORM elementas, ir puslapio nebus rodomas tinkamai jei susietas turinys taip pat bus HTML FORM elementas, nepriklausantis HTML IFRAME elementą.

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje rodomas turinys nesinchronizuojamas su likusia puslapio dalimi. Tai reiškia, kad galite peržiūrėti ir naudoti kitas puslapyje esančias žiniatinklio dalis, jei tam tikras saitas ilgai nepateikia turinio.

Žiniatinklio dalies pridėjimas prie puslapio

Norint redaguoti puslapį, reikia turėti bent svetainės dizainerių grupės nario teises.

 1. Puslapyje esančioje juostelėje spustelėkite skirtuką puslapis , tada spustelėkite komandą Redaguoti .
  Redaguoti skirtuko Redaguoti komandą

  Pastaba : Jei komanda Redaguoti išjungta, tikriausiai neturite teisių redaguoti puslapį. Kreipkitės į administratorių.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įtraukti puslapio dalį, spustelėkite skirtuką Įterpti ir tada spustelėkite Daugiau puslapio daliųpuslapyje.
  Spustelėkite daugiau žiniatinklio dalių

 3. Dalyje Kategorijos pasirinkite kategoriją, pvz., medija ir turinys, pasirinkite puslapio dalį, kurią norite įtraukti į puslapį, pvz., Turinio rengyklės, ir spustelėkite įtraukti.
  Dialogo langas Daugiau žiniatinklio dalių

  pasirinkę puslapio dalį, rodoma informacija apie puslapio dalį.

 4. Baigę redaguoti puslapį, spustelėkite skirtuką Puslapis, tada – Įrašyti.

  Pastabos : 

  • SharePoint Foundation 2010, puslapių peržiūros programos puslapio dalis yra kategorijoje medija ir turinys .

  • Microsoft SharePoint Server 2010puslapio peržiūros programos puslapio dalis yra kategorijoje metu .

Nurodykite tinklalapį, aplanką arba failą (pasirinktinės ypatybės)

Jei norite redaguoti puslapio peržiūros programos puslapio dalį, ypatybes

 • Jei dar nesate konfigūruoti puslapio peržiūros programos puslapio dalis, puslapio peržiūros programos puslapio dalį, spustelėkite Atidaryti įrankių sritį.

 • Nukreipkite žymiklį į puslapio dalį, spustelėkite rodyklę žemyn ir spustelėkite Redaguoti puslapio dalį.

Puslapio dalies ypatybės rodomos įrankių srityje. Galite naudoti šiuos aprašymus padėti konfigūruoti puslapio dalies pasirinktinės ypatybės:

Ypatybė

Aprašas

Grupė Tinklalapis, Aplankas arba Failas

Nurodo, kokio tipo turinį norite matyti puslapio peržiūros programos puslapio dalyje.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Tinklalapis     Pasirinkite šią parinktį, jei norite tinklalapį rodyti kaip puslapio peržiūros programos puslapio dalies turinį. Ši parinktis automatiškai įveda hiperteksto perdavimo protokolą (http://) į teksto lauką Saitas. Ši reikšmė yra numatytoji.

 • Aplankas     Pasirinkite šią parinktį, jei norite matyti failų sąrašą aplanke.

 • Failas     Pasirinkite šią parinktį norėdami rodyti failo turinį. Failas atidaromas atskirame naršyklės lange arba puslapio dalyje, jei failą atidaranti taikomoji programa palaiko įdėtąjį failo aktyvinimą naršyklės lange.

Saitas

Nurodomas hipersaitas, aplankas ar failas, kad būtų galima susieti su turiniu, kurį norite rodyti puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje:

 • Jei Puslapio dalis pasirinksite anksčiau šioje sekcijoje, turėsite įvesti leistiną hipersaitą. Du tinkami hipersaitų protokolai, kuriuos galite naudoti, yra šie:

  • Hiperteksto perdavimo protokolas (http://)

  • Hiperteksto perdavimo protokolas, pasižymintis sauga, naudojančia saugiųjų jungčių lygmens (SSL) koduotę (https://)

   Galima naudoti absoliutųjį URL arba santykinį URL, tačiau failo maršruto naudoti negalima.

 • Jei Puslapio dalis pasirinksite anksčiau šioje sekcijoje, turėsite įvesti leistiną vietinį arba tinklo aplanką. Aplankui rodyti reikia „Microsoft Internet Explorer“.

 • Jei pažymėsite anksčiau šiame skyriuje, turite įvesti galiojantį failo maršrutą. Norint Rodyti failą, reikia "Microsoft Internet Explorer". Taip pat galite spustelėti Naršyti , kad rastumėte failą.

Puslapio dalies bendrųjų ypatybių konfigūravimas

Puslapio dalys turi bendrą ypatybių rinkinį, kontroliuojantį jų išvaizdą, maketą ir išplėstines charakteristikas. Puslapio dalies ypatybės keičiamos įrankių srityje.

Pastaba : Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Puslapio dalies kūrėjas gali pasirinkti nerodyti vienos ar kelių iš šių bendrųjų ypatybių. Be to, puslapio dalies kūrėjas gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes. Šios pasirinktinės ypatybės gali būti nepateiktos įrankių juostos sekcijose Išvaizda, Maketas arba Išsamiau.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pavadinimas,

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis.

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius parametrus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Galite paslėpti puslapio dalį. Pavyzdžiui, galite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų yra iš dešinės į kairę kalba; Anglų ir daugelis kitų Europos kalbų yra iš kairės į dešinę kalba. Šis parametras gali būti neprieinama, visų tipų puslapio dalių.

Zona

Nurodo puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba : Puslapio zonos nėra išvardytos sąraše, jei neturite teisės modifikuoti zonos.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., kai norite įtraukti puslapio dalį į tuščią zoną, kuri yra užsakyta iš viršaus į apačią, zonos indeksas yra 0. Kai pridedate antrą puslapio dalies zonos apačioje, jos zonos indeksas yra 1. Norėdami perkelti antrą puslapio dalies zonos viršuje, įveskite 0, ir įveskite 1 pirmojo puslapio dalies.

Pastaba : Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo URL, failas, kuriame yra papildomos informacijos apie puslapio dalį. Failas yra rodomas atskirame naršyklės lange spustelėjus žiniatinklio dalies pavadinimą.

Aprašas

Nurodo ekrano patarimą, pateikiamą pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis.

Žinyno URL

Nurodo failą, kuriame Žinyno informacija apie puslapio dalį. Žinyno informacija rodoma atskirame naršyklės lange, spustelėjus žiniatinklio dalies meniu Žinynas komandą.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 1. Modalusis Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 2. Nerežiminis Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatytoji.

 3. Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba : Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „SharePoint“ žinyno temos atidaromos tik atskirame naršyklės lange.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×