Rengyklė – jūsų rašymo asistentas

Rengyklė tikrina, ar dokumente arba el. laiške yra rašybos ir gramatikos klaidų ir teikia pasiūlymų, kaip patobulinti dokumentą.

Rengyklė gali pastebėti rašybos, gramatikos bei rašymo stiliaus klaidas renkant tekstą programomis „Word“ arba „Outlook“. Rengyklė pažymi klaidas, kai jūs rašote: raudonas pavingiavimas skirtas rašybos klaidoms, mėlynos spalvos dvigubas pabraukimas skirtas gramatikos klaidoms, o aukso spalvos taškinės linijos skirtos vietoms, kurioms rengyklė turi rašybos pasiūlymų.

Visomis rengyklės funkcijomis galima naudotis tik turint „Office 365“ prenumeratą.

Sritis Redaktoriaus apžvalga yra naujai įtraukta funkcija, šiuo metu pasiekiama tik „Office Insider“ programos dalyviams.

Renkant tekstą rengyklė tikrina, ar nėra rašybos klaidų, o tikrinant visą dokumentą pateikia apžvalgą su pažymėtais rašybos taisymais, kuriuos būtina padaryti dokumente. Srityje Redaktorius pasirinkite Rašybos taisymas, kad dokumente taisytų rašybos klaidas. Jeigu po žodžiu rodomas raudonas pavingiavimas, spustelėkite žodį dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite vieną iš pasiūlymų, kad ištaisytumėte klaidą.

Rodoma rašybos klaida „Word“ dokumente

 • Kartu su rašybos pasiūlymais pateikiami ir sinonimai (jei galimi), kad galėtumėte išsirinkti žodį, tiksliausiai išreiškiantį norimą mintį. 

 • Spustelėjus kontekstiniame meniu esančią rodyklę, matomos šios parinktys:

  1. Pasirinkite Skaityti garsiai, jei norite išgirsti dabartinį pasiūlymą.

  2. Pasirinkite Keisti viską, jei norite, kad dabartiniame dokumente ta pati rašybos klaida visuomet būtų pakeičiama šiuo pasiūlymu.

  3. Pasirinkite Įtraukti į automatinę taisą, jei norite, kad rengyklė visada keistų pasiūlytu žodžiu. (Taip pat galima pasirinkti Automatinės taisos parinktys kontekstiniame meniu. Daugiau informacijos apie parinkčių naudojimą žr. Automatinės taisos parinkčių pasirinkimas.)

 • Norėdami įtraukti žodį į numatytąjį žodyną, kad „Office“ nežymėtų jo kaip neteisingai parašyto, pasirinkite Įtraukti į žodyną.

 • Norėdami praleisti šį žodį dokumente arba el. laiške neįtraukdami jo į rašybos žodyną, pasirinkite Nepaisyti visko.

 • Norėdami pamatyti daugiau informacijos ir visus galimus rašybos klaidų taisymo veiksmus, pasirinkite Rodyti daugiau, kad atidarytumėte sritį Redaktorius. Srityje Redaktorius

  1. Išsamus gramatikos problemos paaiškinimas rodomas viršutinėje srities Redaktorius dalyje.

  2. Galite išklausyti sakinį su gramatikos klaidomis pasirinkę garsiakalbio piktogramą. Jei sakinio dalį, esančią teksto lauke, pasirinksite prieš pasirinkdami garsiakalbio piktogramą, bus perskaityta tik ta dalis.

  3. Kiekvienas gramatikos pasiūlymas srityje pateikiamas kaip išskleidžiamasis mygtukas. Pasirinkę išskleidžiamojo mygtuko pagrindinį mygtuką pasirinksite tą pasiūlymą ir įterpsite jį į dokumentą. Taip pat galite pasirinkti išskleidžiamojo mygtuko rodyklės mygtuką, kad atidarytumėte antrinį meniu su šiais papildomais veiksmais, kuriuos galite atlikti su pasiūlymu. Galėsite išklausyti kiekvieną pasiūlymą (pasirinkite Skaityti garsiai) ir išgirsti kaip jis rašomas paraidžiui (pasirinkite Rašyba).

Renkant tekstą rengyklė tikrina, ar nėra gramatikos klaidų, o tikrinant (paspauskite klavišą F7) visą dokumentą pateikia apžvalgą su pažymėtais gramatikos taisymais, kuriuos būtina padaryti dokumente. Srityje Redaktorius pasirinkite Gramatikos taisymas, kad dokumente taisytų gramatikos klaidas. Pamatę mėlynos spalvos dvigubą pabraukimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite žodį arba frazę, kad sužinotumėte daugiau.

Rodoma gramatinė klaida

 • Gramatikos pasiūlymai pateikiami kartu su trumpu aprašu, kad būtų lengviau priimti pagrįstą sprendimą.

 • Spustelėjus kontekstiniame meniu esančią rodyklę, matomos šios parinktys:

  1. Pasirinkite Skaityti garsiai, kad išgirstumėte pasirinktą pasiūlymą.

  2. Norėdami nepaisyti žodžio arba frazės ir pereiti prie kito, pasirinkite Nepaisyti vieną kartą.

  3. Pasirinkite Netikrinti dėl šios problemos, jei šiuo metu norite nepaisyti šios klaidos visame dokumente.

  4. Norėdami pamatyti išsamesnį gramatikos problemos paaiškinimą, taip pat rašymo pavyzdžių, pasirinkite Rodyti daugiau, kad atidarytumėte sritį Redaktorius. Srityje Redaktorius

   • Išsamus gramatikos problemos paaiškinimas rodomas viršutinėje srities dalyje.

   • Galite išklausyti sakinį su gramatikos klaidomis pasirinkę garsiakalbio piktogramą. Jei sakinio dalį, esančią teksto lauke, pasirinksite prieš pasirinkdami garsiakalbio piktogramą, bus perskaityta tik ta dalis.

   • Kiekvienas gramatikos pasiūlymas srityje pateikiamas kaip išskleidžiamasis mygtukas. Pasirinkę išskleidžiamojo mygtuko pagrindinį mygtuką pasirinksite tą pasiūlymą ir įterpsite jį į dokumentą. Taip pat galite pasirinkti išskleidžiamojo mygtuko rodyklės mygtuką, kad atidarytumėte antrinį meniu su šiais papildomais veiksmais, kuriuos galite atlikti su pasiūlymu. Galėsite išklausyti kiekvieną pasiūlymą (pasirinkite Skaityti garsiai) ir išgirsti kaip jis rašomas paraidžiui (pasirinkite Rašyba).

Rengyklė tikrina, ar yra stiliaus ir kitų sudėtingesnių rašymo klaidų, ir pažymi žodį arba frazę, pabraukdama aukso spalvos taškine linija. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pabrauktą žodį arba frazę ir apsvarstykite vieną iš pateiktų pasiūlymų arba kai tikrinate (paspauskite klavišą F7) visą dokumentą, pateikiama apžvalga, kurioje paryškinami visi rašymo patobulinimai, kuriuos reikia pritaikyti dokumente.

Pastaba: Aukso spalvos taškinės linijos šiuo metu prieinamos tik tikrinant tekstus anglų ir ispanų kalbomis.

Rodoma rašymo stiliaus klaida

Rašymo stiliaus pasiūlymai pateikiami kartu su trumpu aprašu, kad būtų lengviau priimti pagrįstą sprendimą.

Redaktoriaus funkcija tikrina šiuos dalykus:

 • Sudėtiniai žodžiai *

 • Trumpinimai *

 • Klišės *

 • Neoficiali kalba *

 • Dvigubi neiginiai *

 • Žargonizmai *

 • Daiktavardžių naudojimas *

 • Neveikiamoji nuosaka *

 • Neveikiamieji nuosaka su nežinomu pasakotoju (pasiūlymai neteikiami) *

 • Perteklinis žodžių vartojimas

 • bendratis su atskirta dalelyte to * (daugiau nei viena)

 • Kalba su gramatine gimine *

 • Žodžiai, išreiškiantys abejonę *

 • Slengas *

 • Oksfordo kableliai *

 • Skyryba naudojant kabutes *

 • Tarpai tarp sakinių *

Svarbu: Stiliaus parinkti įjunkite nuėję į parinktis Tikrinimas ir pasirinkdami Gramatika ir kita parametrus išplečiamajame meniu Rašymo stilius. Žiūrėkite toliau pateiktą skyrių Kaip keisti rengyklės tikrinimo parametrus.

 • Kiekvienas rašymo stiliaus pasiūlymas dešiniojo pelės mygtuko meniu pateikiamas kaip išskleidžiamasis mygtukas. Pasirinkę išskleidžiamojo mygtuko pagrindinį mygtuką pasirinksite tą pasiūlymą ir įterpsite jį į dokumentą. Taip pat galite pasirinkti išskleidžiamojo mygtuko rodyklės mygtuką, kad atidarytumėte antrinį meniu su šiais papildomais veiksmais, kuriuos galite atlikti su pasiūlymu:

  1. Pasirinkite Skaityti garsiai, kad išgirstumėte pasirinktą pasiūlymą.

  2. Norėdami nepaisyti stiliaus problemos ir pereiti prie kitos, pasirinkite Nepaisyti vieną kartą.

  3. Pasirinkite Netikrinti dėl šios problemos, jei šiuo metu norite nepaisyti šios klaidos visame dokumente.

 • Norėdami pamatyti išsamesnį rašymo stiliaus problemos paaiškinimą, taip pat rašymo pavyzdžių, pasirinkite Rodyti daugiau, kad atidarytumėte sritį Redaktorius. Srityje Redaktorius

  1. Išsamus rašymo stiliaus pasiūlymo paaiškinimas rodomas viršutinėje srities dalyje.

  2. Galite išklausyti sakinį su rašymo stiliaus pasiūlymais pasirinkę garsiakalbio piktogramą. Jei sakinio dalį, esančią teksto lauke, pasirinksite prieš pasirinkdami garsiakalbio piktogramą, bus perskaityta tik ta dalis.

  3. Kiekvienas rašymo stiliaus pasiūlymas srityje pateikiamas kaip išskleidžiamasis mygtukas. Pasirinkę išskleidžiamojo mygtuko pagrindinį mygtuką pasirinksite tą pasiūlymą ir įterpsite jį į dokumentą. Taip pat galite pasirinkti išskleidžiamojo mygtuko rodyklės mygtuką, kad atidarytumėte antrinį meniu su šiais papildomais veiksmais, kuriuos galite atlikti su pasiūlymu:

  4. Galėsite išklausyti kiekvieną pasiūlymą (pasirinkite Skaityti garsiai) ir išgirsti, kaip jis rašomas paraidžiui (pasirinkite Rašyba).

Norėdami išsamiai sužinoti apie rašymo stiliaus klaidas ir pasiūlymus, žr. Gramatikos ir rašymo stiliaus parinkčių pasirinkimas.

Viso dokumento tikrinimas naudojant redaktorius apžvalgą

Redaktoriaus apžvalgoje pateikiama dokumente esančių klaidų tipų analizė ir suteikiama galimybė ištaisyti aktualias klaidas.

 1. Naudodami programą „Word“ visą dokumentą tikrinkite paspausdami F7 arba pasirinkdami Tikrinti dokumentą skirtuke Peržiūra.

  Rodoma skirtuko Peržiūra parinktis Tikrinti dokumentą
 2. Srityje Redaktorius rodoma dokumente rastų klaidų skaičiaus ir klaidų pobūdžio (rašybos, gramatikos ir stiliaus) apžvalga.

  Rodoma tikrinimo problemų Apžvalga
 3. Spustelėkite bet kurią kategoriją, kad dokumente pataisytumėte tik tas klaidas.

Galite pastebėti rašybos, gramatikos bei rašymo stiliaus klaidas rinkdami tekstą programomis „Word“ arba „Outlook 2016“. Rengyklė pažymi klaidas jums renkant tekstą: raudonas pavingiavimas skirtas rašybos klaidoms, mėlynos spalvos dvigubas pabraukimas skirtas gramatikos klaidoms ir rašymo stiliui.

Rengyklė tikrina rašybos klaidas renkant tekstą. Jeigu po žodžiu rodomas raudonas pavingiavimas, spustelėkite žodį dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite vieną iš pasiūlymų, kad ištaisytumėte klaidą.

Rodomas rašybos klaidos kontekstinis meniu
 • Kartu su rašybos pasiūlymais pateikiami ir sinonimai (jei galimi), kad galėtumėte išsirinkti žodį, tiksliausiai išreiškiantį norimą mintį. 

 • Spustelėjus kontekstiniame meniu esančią rodyklę, matomos šios parinktys:

  1. Pasirinkite Skaityti garsiai, jei norite išgirsti dabartinį pasiūlymą.

  2. Pasirinkite Įtraukti į automatinę taisą, jei norite, kad rengyklė visada keistų pasiūlytu žodžiu. (Taip pat galima pasirinkti Automatinės taisos parinktys kontekstiniame meniu. Daugiau informacijos apie parinkčių naudojimą žr. Automatinės taisos parinkčių pasirinkimas.)

 • Norėdami įtraukti žodį į numatytąjį žodyną, kad „Office“ nežymėtų jo kaip neteisingai parašyto, pasirinkite Įtraukti į žodyną.

 • Norėdami praleisti šį žodį dokumente arba el. laiške neįtraukdami jo į rašybos žodyną, pasirinkite Nepaisyti visko.

 • Norėdami pamatyti daugiau informacijos ir visus galimus rašybos klaidų taisymo veiksmus, pasirinkite Rodyti daugiau, kad atidarytumėte sritį Redaktorius.

  Pastaba: Sritis Redaktorius pasiekiama tik programoje „Word“.

Renkant tekstą rengyklė tikrina, ar nėra gramatikos klaidų, o tikrinant (paspauskite klavišą F7) visą dokumentą pateikia apžvalgą su pažymėtais gramatikos taisymais, kuriuos būtina padaryti dokumente.

Rodomas gramatinės klaidos kontekstinis meniu

 • Gramatikos pasiūlymai pateikiami kartu su trumpu aprašu , kuris rodomas virš pasiūlymo spustelėjus dešiniuoju pelės mygtuku atidaromame meniu, kad būtų lengviau priimti pagrįstą sprendimą.

 • Spustelėjus kontekstiniame meniu esančią rodyklę, matomos šios parinktys:

  1. Pasirinkite Skaityti garsiai, kad išgirstumėte pasirinktą pasiūlymą.

  2. Norėdami nepaisyti žodžio arba frazės ir pereiti prie kito, pasirinkite Nepaisyti vieną kartą.

  3. Norėdami pamatyti išsamesnį gramatikos problemos paaiškinimą, taip pat rašymo pavyzdžių, pasirinkite Rodyti daugiau, kad atidarytumėte sritį Redaktorius.

   Pastaba: Sritis Redaktorius pasiekiama tik programoje „Word“.

Taip pat žr.

Rašybos ir gramatikos tikrintuvo paleidimas rankiniu būdu

 • Rašybos tikrinimas prieinamas 89 kalbomis.

 • Kontekstinio rašybos tikrinimo funkcija prieinama 7 kalbomis (anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, portugalų (Brazilija), italų, norvegų)

 • Gramatikos tikrinimas galimas 22 kalbomis (7 aukščiau išvardytos kalbos ir rusų, japonų, olandų, danų, suomių, švedų, portugalų [Europos], lenkų, arabų, čekų, turkų, korėjiečių, kinų [supaprastintoji], kinų [tradicinė], vengrų)

 • Rašymo pagalbinė priemonė (aukso spalvos taškinė linija) šiuo metu prieinama tik anglų ir ispanų kalbomis.

Programoje „Word“ pakeiskite tikrinimo parametrus naudodami dialogo langą Gramatikos parametrai. Galima rinktis įvairius gramatikos ir stiliaus parametrus, atsižvelgdami į jūsų dokumentui tinkamiausius.

Pastaba: Pagal numatytuosius parametrus Redaktoriaus tikrinimo parinktys nustatytos kaip Gramatika ir daugiau ir yra pasirinktos parinktys Perteklinis žodžių vartojimas ir Daiktavardžių naudojimas.

 1. Pasirinkite Failas > Parinktys > Tikrinimas, kad atidarytumėte tikrinimo parinktis.

 2. Dalyje Taisant rašybą ir gramatiką programoje „Word“, pasirinkite Parametrai.

  Meniu Rašymo stilius, esantis dialogo lange Gramatikos parametrai, teikiamos dvi parinktys: Gramatika arba Gramatika ir kita. Galima pasirinkti bet kurią parinktį atsižvelgiant į norimus naudoti parametrus.

 3. Pasirinkite Gramatika ir kita, kad būtų naudojamos stiliaus parinktys.

  Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas parinktis, tada pasirinkite arba išvalykite taisykles, kurias gramatikos tikrintuvas žymės arba kurių nepaisys. Visi atlikti šių parametrų keitimai taikomi visiems redaguojamiems dokumentams ar elementams, o ne tik dabartiniam dokumentui.

  Patarimas: Jei norite grąžinti numatytuosius Redaktoriaus tikrinimo parametrus, pasirinkite Viską nustatyti iš naujo.

Programoje „Outlook“ rengyklė gali pažymėti žodžius ar frazes su gramatikos ir stiliaus problemomis įvedant el. laiško tekstą ir pateikti problemų šalinimo sprendimus. Norėdami naudoti rengyklės tikrinimo tarnybas,

 1. Sukurkite arba atidarykite el. laišką.

 2. Pasirinkite skirtuką Failas, tada pasirinkite Parinktys.

 3. Pasirinkite Paštas, tada pasirinkite Rengyklės parinktys....

 4. Pasirinkite Tikrinimas.

 5. Dalyje Taisant rašybą programoje „Outlook“ atlikite šiuos veiksmus:

  • Pasirinkite Žymėti gramatikos klaidas renkant tekstą. Tokiu būdu bus pažymimo gramatikos (mėlynai) ir stiliaus (aukso spalvos) klaidos įvedant tekstą.

  • Pasirinkite Parametrai.

   Meniu Rašymo stilius, esantis dialogo lange Gramatikos parametrai, teikiamos dvi parinktys: Gramatika arba Gramatika ir kita. Galima pasirinkti bet kurią parinktį atsižvelgiant į norimus naudoti parametrus.

  • Pasirinkite Gramatika ir kita, kad būtų naudojamos stiliaus parinktys.

   Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas parinktis, tada pasirinkite arba išvalykite taisykles, kurias gramatikos tikrintuvas žymės arba kurių nepaisys. Visi atlikti šių parametrų keitimai taikomi visiems redaguojamiems dokumentams ar elementams, o ne tik dabartiniam dokumentui.

   Patarimas: Jei norite grąžinti numatytuosius Redaktoriaus tikrinimo parametrus, pasirinkite Viską nustatyti iš naujo.

 6. Pasirinkite Gerai

Spartieji klavišai

Dokumente naudokite klavišą Alt + pabrauktą raidę, kad pasirinktumėte komandą iš sąrašo.

Srityje Redaktorius norėdami pasirinkti komandą naudokite tik pabrauktą raidę.

Taip pat žr.

Pasirinkite gramatikos ir rašymo stiliaus parinktis „Office 2016“

Rašybos ir gramatikos tikrinimas naudojant „Office 2010“ ir vėlesnę versiją

Gramatikos ir stiliaus parinkčių pasirinkimas „Office 2013“ ir ankstesnėse versijose

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×