Reiškinio kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip kurti ir naudoti reiškinius „Microsoft Access“ programoje. Reiškiniai naudojami norint atlikti daugelį užduočių, kurioms programoje „Microsoft Excel“ naudojamos formulės. Šiame straipsnyje aiškinama, kada naudoti reiškinius, atsižvelgiant į norimą atlikti konkrečią užduotį.

Šiame straipsnyje:

Reiškinių apžvalga

„Access“ reiškinio daryklės funkcijos

Apie įdėtuosius reiškinius žiniatinklio duomenų bazėse

Reiškinių naudojimas formų ir ataskaitos valdikliams

Reiškinių kaip užklausos kriterijų naudojimas

Apskaičiuotojo lauko kūrimas užklausoje

Apskaičiuotojo lauko kūrimas lentelėje

Tinkamumo taisyklės įtraukimas į lentelės lauką arba įrašą

Tinkamumo taisyklės įtraukimas į valdiklį

Lentelės lauko numatytųjų reikšmių nustatymas

Valdiklių numatytųjų reikšmių nustatymas

Valdymas, kuriuos makrokomandos veiksmus vykdyti

Duomenų grupavimas ir rūšiavimas ataskaitose

Reiškinių apžvalga

Reiškinys – tai kelių ar visų šių elementų derinys: įtaisytosios ar vartotojo apibrėžtos funkcijos, identifikatoriai, operatoriai ir konstantos. Kiekvienas reiškinys išreiškia vieną reikšmę.

Išraiškos komponentai.

Pavyzdžiui, šioje išraiškoje yra visi keturi iš šių elementų:

= Sum( [Pirkinio kaina])*0,08

Šiame pavyzdyje Sum() yra įtaisytoji funkcija, [Pirkinio kaina] yra identifikatorius, * yra matematinis operatorius, o 0,08 – konstanta. Šį reiškinį galima naudoti teksto laukelyje formos apatinėje poraštėje arba ataskaitos apatinėje poraštėje, skaičiuojant mokesčius elementų grupei.

Išraiškos gali būti daug sudėtingesnės arba paprastesnės nei šiame pavyzdyje. Pavyzdžiui, šią Bulio išraišką (išraiška, kuri įvertinama kaip Teisinga arba Klaidinga) sudaro tik operatorius ir konstanta:

>0

Ši išraiška yra Teisinga, ją palyginus su skaičiumi, kuris yra didesnis už 0, ir yra Klaidinga, ją palyginus su skaičiumi, mažesniu už 0 arba lygiu 0. Šį reiškinį galima naudoti valdiklio ar lentelės lauko ypatybėje Tinkamumo taisyklė, norint užtikrinti, kad įvedamos tik teigiamos reikšmės.

Programoje „Access“ reiškiniai naudojami įvairiose vietose skaičiavimams atlikti, simboliams valdyti ar duomenims tikrinti. Lentelėse, užklausose, formose, ataskaitose ir makrokomandose yra ypatybių, galinčių priimti reiškinį. Pavyzdžiui, valdikliui galima naudoti reiškinius, esančius ypatybėse Valdiklio šaltinis ir Numatytoji reikšmė. Taip pat galite naudoti lentelės lauko ypatybės Tinkamumo taisyklė reiškinius. Be to, kai rašote įvykio procedūros ar modulio „Microsoft Visual Basic for Applications“ (VBA) kodą, dažnai naudojate reiškinius, panašius į tuos, kuriuos naudojate „Access“ objekte, pvz., lentelėje ar užklausoje.

Tolesniuose skyriuose aprašomi dažniausi reiškinių naudojimo būdai.

Puslapio viršus

Funkcijos „Access“ reiškinio daryklėje

„Access 2010“ versijoje reiškinio daryklė buvo perdaryta, kad būtų lengviau naudoti. Pateikiame kai kuriuos pakeitimus, kuriuos pastebėsite šioje versijoje:

 • IntelliSense    „IntelliSense“ funkcija įtraukta į beveik kiekvieną kontekstą, kur galite įvesti reiškinį. Tai reiškia, kad jums pradedant vesti identifikatorių ar funkciją, „Access“ parodo sąrašą galimų identifikatorių ir funkcijų, kurios tinka esamam kontekstui. Galite ir toliau rašyti, norėdami tikslinti sąrašą, arba pasirinkti elementą, kad jis būtų užpildytas automatiškai. Tai leidžia daug greičiau įvesti reiškinius ir padeda užtikrinti jūsų kuriamų reiškinių tikslumą.

  „IntelliSense“ ypač naudinga, kai kuriate žiniatinklio duomenų bazes naudodami publikavimo žiniatinklyje funkciją. Tik tam tikros funkcijos yra suderinamos su žiniatinklio duomenų bazėmis, o „IntelliSense“ neleidžia jums naudoti nesuderinamų funkcijų.

  Daugiau informacijos apie žiniatinklio duomenų bazes rasite straipsnyje Duomenų bazės kūrimas bendrinti žiniatinklyje.

 • Greitieji patarimai    Kol „IntelliSense“ rodo identifikatorių ir funkcijų sąrašą, galite spustelėti kiekvieną sąrašo elementą ir peržiūrėti trumpą elemento aprašą.

 • Greitoji informacija    Kai reiškinio daryklėje įvedate visą funkcijos pavadinimą, „Access“ parodo mažą lauką su reiškinio sintakse. Tai padeda prisiminti, kokių argumentų reikia funkcijai (jei tokių reikia) ir kokia tvarka. „Access“ paryškina kiekvieno argumento šriftą Greitosios informacijos lauke, kai vedate jį į reiškinio lauką, kad visada žinotumėte, kurioje argumentų sąrašo vietoje esate.

Šios funkcijos taip pat galimos daugelyje kontekstų, kur galite įvesti reiškinius net jei nenaudojate reiškinio daryklės dialogo lango.

Be šių naujų funkcijų, perkurtas pats reiškinio daryklės dialogo langas:

 • Galite spustelėti <<Mažiau arba Daugiau>>, kad kontroliuotumėte, kiek reiškinio daryklės rodoma.

 • Kai keičiate reiškinio daryklės dialogo lango dydį, naujasis dydis išlaikomas visą „Access“ seanso laiką, kad nereikėtų keisti dialogo lango dydžio kiekvieną kartą jį atidarant.

 • Pašalinta operatorių mygtukų eilė, todėl dialogo langas tapo tvarkingesnis.

Puslapio viršus

Apie įdėtuosius reiškinius žiniatinklio duomenų bazėse

Reiškiniai dažnai būna „įdėti“ į kitus reiškinius. Pavyzdžiui, apsvarstykime tai:

=len("a" & "b") + len("c" & "d") + len("e" & "f")

Reiškinys laikomas įdėtu vienu lygiu, nes kiekviena sujungimo operacija įdėta funkcijoje len(). Kliento duomenų bazėje nėra konkrečios ribos, iki kurios galite įdėti reiškinius. Tačiau žiniatinklio duomenų bazėje maksimalus įdėjimo lygių skaičius yra 65. Reiškiniai, įdėti daugiau nei 65 lygiais, neveiks naršyklėje, o „Access“ suderinamumo tikrintuvas nerodo jokių pranešimų, kad taip nutiks.

Svarbu : &, AND ir OR operatorių naudojimas gali sukurti papildomus įdėjimo lygius serveryje, kurie nėra akivaizdūs „Access“ kliente. Pavyzdžiui, neatrodo, kad reiškinys "a" & "b" & "c" įdėtas į klientą, tačiau serveryje jis konvertuojamas į concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Šis konvertavimas sukuria vieną įdėjimo lygmenį. Daugelio iš eilės einančių &, AND arba OR operatorių naudojimas viename reiškinyje gali lemti tai, kad viršysite serverio įdėjimo apribojimą (65) – pasiekus šią ribą, reiškinys naršyklėje neveiks.

Daugiau informacijos apie žiniatinklio duomenų bazes rasite straipsnyje Duomenų bazės kūrimas bendrinti žiniatinklyje.

Puslapio viršus

Reiškinių naudojimas formų ir ataskaitos valdikliams

Kai išraišką naudojate kaip valdiklio duomenų šaltinį, sukuriate skaičiavimų valdiklį. Pavyzdžiui, tarkime, kad turite ataskaitą, kurioje rodomi keli atsargų įrašai, ir norite sukurti sumą ataskaitos poraštėje, kurioje susumuoti visi ataskaitos eilutės elementai.

Ataskaitos suma.

Norėdami apskaičiuoti sumą, teksto lauko valdiklį padėkite ataskaitos apatinėje poraštėje, tada nustatykite teksto lauko ControlSource ypatybę šiai išraiškai:

= Sum( [ lentelės_laukas ])

Šiuo atveju lentelės_laukas yra lauko, kuriame yra tarpinės sumos reikšmės, pavadinimas. Laukas gali būti lentelėje arba užklausoje. Funkcija Sum iš įrašo šaltinio apskaičiuoja bendrą visų reikšmių rinkinio sumą.

Šioje procedūroje rodoma, kaip įvesti išraišką į teksto laukelio valdiklį.

Išraiškos įvedimas į teksto laukelio valdiklį

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą pakeisti formą ir kontekstiniame meniu spustelėkite Maketo rodinys arba Dizaino rodinys.

 2. Pažymėkite valdiklį, į kurį norite įvesti išraišką.

 3. Jei iš karto nerodomas ypatybių lapas, norėdami jį rodyti, paspauskite F4.

 4. Jei norite neautomatiniu būdu sukurti reiškinį, ypatybių lapo skirtuke Duomenys spustelėkite teksto laukelio ypatybę Valdiklio šaltinis, tada įveskite ženklą = su likusia reiškinio dalimi. Pavyzdžiui, jei norite apskaičiuoti aukščiau nurodytą sumą, įveskite =Sum([lentelės_laukas]) ir patikrinkite, ar lauko pavadinimą pakeitėte į lentelės_laukas.

 5. Jei norite sukurti reiškinį, naudodami reiškinio daryklę, spustelėkite mygtuką Kurti Mygtuko vaizdas ypatybių langelyje.

  Sukūrus reiškinį, ypatybių lapas bus panašus į tai:

  Išraiška teksto laukelio valdiklio šaltinio ypatybėje.

Puslapio viršus

Reiškinių kaip užklausos kriterijų naudojimas

Reiškinį galite naudoti užklausos kriterijams nurodyti. Taikomoji programa „Access“ grąžina tik tas eilutes, kurios atitinka kriterijus. Tarkime, norite pamatyti visus užsakymus, išsiųstus per pirmuosius tris 2010 metų mėnesius. Norėdami įvesti kriterijus, užklausos stulpelio Data / laikas laukelyje Kriterijai įvedate nurodytą reiškinį. Šiame pavyzdyje naudojamas stulpelis Data / laikas, vadinamas Siuntimo_data. Norėdami apibrėžti datos diapazoną, kriterijus įveskite taip:

Tarp #1/1/2010# ir #3/31/2010#

Stulpelis ShippedDate atrodys panašiai į šį.

Išraiška kriterijų eilutėje, užklausos tinklelyje.

Kiekvienam įrašui užsakymų lentelėje, jei reikšmė pristatymo datos stulpelyje yra jūsų nurodytame diapazone, įrašas įtraukiamas į užklausos išvestį. Įsidėmėkite, kad išraiškoje įtraukiamos datos su grotelių ženklais (#). Programa „Access“ reikšmę, įtrauktą tarp grotelių ženklų, traktuoja kaip Datos/laiko duomenų tipą. Šias reikšmes traktuojant kaip datos/laiko duomenis, galima atlikti skaičiavimus su šiomis reikšmėmis, pvz., atimti vieną datą iš kitos.

Kriterijų įvedimas užklausos dizaino tinklelyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite užklausą, kurią norite pakeisti, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Stulpelyje, kuriam norite įvesti kriterijus, spustelėkite langelį Kriterijai.

 3. Jei norite neautomatiniu būdu sukurti išraišką, įveskite kriterijų išraišką.

  Pastaba : Prieš kriterijaus išraišką neįterpkite operatoriaus =.

 4. Jei reiškinį norite sukurti naudodami reiškinio daryklę, skirtuko Dizainas grupėje Užklausos sąranka spustelėkite Daryklė Mygtuko vaizdas .

  Jei jums reikalinga didesnė sritis, kurioje norite redaguoti išraišką, žymeklį padėkite langelyje Kriterijai ir paspaudę SHIFT+F2 peržiūrėkite laukelį Mastelis:

  Išraiška dialogo lange Mastelis.

Puslapio viršus

Apskaičiuotojo lauko kūrimas užklausoje

Tarkime, kuriate užklausą ir norite peržiūrėti apskaičiavimo rezultatus, kurie apima kitus užklausos laukus. Jei norite sukurti apskaičiuotąjį lauką, reiškinį įveskite užklausos eilutės langelyje Laukas. Pavyzdžiui, jei turite užklausą, kurioje yra laukas Kiekis ir Vieneto kaina, juos abu galite padauginti ir sukurti apskaičiuotąjį lauką Sudėtinė kaina, įvesdami šį reiškinį užklausos eilutėje Laukas:

Sudėtinė kaina: [Kiekis] * [Vieneto kaina]

Prieš išraišką užrašomas tekstas Sudėtinė kaina: ir naujas stulpelis pavadinamas Sudėtinė kaina. Šis pavadinimas dažnai vadinamas pseudonimu. Jei pseudonimo nurodyti nenorite, „Access“ sukurs jį, pvz., Expr1.

Naudokite išraišką apskaičiuotam laukui užklausoje kurti.

Paleidus užklausą programa „Access“ apskaičiuoja kiekvieną eilutę, kaip parodyta šioje iliustracijoje:

Apskaičiuotas laukas, rodomas duomenų lapo rodinyje.

Apskaičiuoto lauko kūrimas užklausos dizaino rodinyje

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite užklausą, kurią norite pakeisti, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Spustelėkite stulpelio, kuriame norite sukurti apskaičiavimo lauką, langelį Laukas.

 3. Jei norite neautomatiniu būdu sukurti išraišką, įveskite išraišką.

  Pastaba : Prieš kriterijų išraišką nerašykite operatoriaus =; vietoj jo išraišką pradėkite nuo aprašomosios žymos su kabliataškiu. Pavyzdžiui, įveskite Sudėtinė kaina: ir nurodykite išraiškos žymą, taip sukurdami apskaičiuotąjį lauką pavadinimu Sudėtinė kaina. Tada po kabliataškio įveskite išraiškos kriterijus.

 4. Jei reiškinį norite sukurti naudodami reiškinio daryklę, skirtuko Dizainas grupėje Užklausos sąranka spustelėkite Daryklė.

Puslapio viršus

Apskaičiuotojo lauko kūrimas lentelėje

Nuo „Access 2010“ galite kurti apskaičiuotąjį lauką lentelėje. Todėl nebereikia atskiros užklausos skaičiavimams atlikti.

 • Skaičiavimas negali apimti kitų lentelių arba užklausų laukų.

 • Skaičiavimo rezultatai yra tik skaitomi.

Norėdami sukurti apskaičiuotąjį lauką:

 1. Atidarykite lentelę dukart spustelėdami ją naršymo srityje.

 2. Slinkite horizontaliai iki toliausiai dešinėje esančio lentelės stulpelio ir spustelėkite stulpelio antraštę Spustelėkite norėdami įtraukti.

 3. Rodomame sąraše spustelėkite Apskaičiuotasis laukas, tada spustelėkite duomenų tipą, kurio turi būti rezultatas.

  Programoje „Access“ rodoma reiškinio daryklė.

 4. Įveskite skaičiavimą, kurį norite naudoti šiame lauke, pvz.:

  [Kiekis] * [Vieneto kaina]

  Prieš išraišką nebūtina rašyti lygybės ženklo (=).

 5. Spustelėkite Gerai.

  Programa „Access 2010“ įtraukia apskaičiuotąjį lauką ir paryškina lauko antraštę, kad galėtumėte įvesti lauko pavadinimą.

 6. Įveskite apskaičiuotojo lauko pavadinimą ir paspauskite ENTER.

Puslapio viršus

Tinkamumo taisyklės įtraukimas į lentelės lauką arba įrašą

Reiškiniai labai naudingi tikrinant į duomenų bazę įvedamus duomenis. Lentelėse galite kurti dviejų tipų tikrinimo taisykles: Lauko tinkamumo taisykles, kurios neleidžia naudotojams įvesti neleistinų duomenų į vieną lauką, ir įrašo tinkamumo taisykles, kurios neleidžia naudotojams kurti įrašų, kurie neatitinka jūsų įvedamų kriterijų. Abiejų rūšių tinkamumo taisyklės sukuriamos naudojant reiškinius.

Pavyzdžiui, tarkime, kad turite lentelę pavadinimu Atsargos su lauku pavadinimu Turimi vienetai ir norite nustatyti taisyklę, kuri priverčia vartotojus įvesti didesnę ar lygią nuliui reikšmę. Kitaip tariant, atsargos niekada negali būti neigiamas skaičius. Tai galite padaryti naudodami šią išraišką kaip lauko tinkamumo taisyklę lauke Turimi vienetai:

>=0

Tinkamumo taisyklės įvedimas

Norėdami įvesti lauko tinkamumo taisyklę arba įrašo tinkamumo taisyklę, naudokite toliau nurodytą procedūrą:

 1. Naršymo srityje dukart spustelėkite norimą pakeisti lentelę.

  Programa „Access“ atidaro lentelę duomenų lapo rodinyje.

 2. Norėdami naudoti lauko tinkamumo taisyklę, pažymėkite norimą keisti lauką.

 3. Skirtuko Laukai grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, tada spustelėkite Lauko tinkamumo taisyklė arba Įrašo tinkamumo taisyklė.

  Programoje „Access“ rodoma reiškinio daryklė.

 4. Pradėkite įvesti norimus kriterijus. Pavyzdžiui, norint naudoti lauko tinkamumo taisyklę, kuri reikalauja, kad visos reikšmės būtų didesnės arba lygios nuliui, tada įveskite:

  >=0

  Pastaba : Prieš tikrinimo taisyklę neįveskite lygybės ženklo (=).

Tinkamumo taisyklės reiškiniai yra Bulio logikos, o tai reiškia, kad jų rezultatas yra True (teisinga) arba False (klaidinga). Kad reikšmė būtų priimta, tinkamumo taisyklės rezultatas turi būti Teisinga. Šiame pavyzdyje, jei įvesite mažesnę už nulį lauko Turimi vienetai reikšmę, tinkamumo taisyklė bus Klaidinga ir programa „Access“ nepriima reikšmės. Jei neįvedėte tikrinimo pranešimo, kaip nurodyta tolesniame skyriuje, programa „Access“ rodo savo pranešimą, nurodantį, kad jūsų įvestą reikšmę draudžia lauko tinkamumo taisyklė.

Tikrinimo pranešimo įvedimas

Norėdami, kad jūsų duomenų bazę būtų lengviau naudoti, galite įvesti pasirinktinius tikrinimo pranešimus. Jie pakeičia bendruosius pranešimus, kuriuos programa „Access“ rodo, kai duomenys nesutampa su tinkamumo taisykle. Pasirinktinį tikrinimo pranešimą galite naudoti norėdami pateikti konkrečios informacijos, padedančios vartotojui įvesti tinkamus duomenis, pvz., „Turimų vienetų reikšmė negali būti neigiamas skaičius“. Norėdami sukurti tikrinimo pranešimą, naudokite toliau nurodytą procedūrą:

 1. Naršymo srityje dukart spustelėkite norimą pakeisti lentelę.

  Programa „Access“ atidaro lentelę duomenų lapo rodinyje.

 2. Norėdami naudoti lauko tikrinimo pranešimą, pažymėkite lauką, į kurį įtraukėte tinkamumo taisyklę.

 3. Skirtuke Laukai, grupėje Lauko tikrinimas spustelėkite Tikrinimas, tada spustelėkite Lauko tikrinimo pranešimas arba Įrašo tikrinimo pranešimas.

 4. Dialogo lange Įveskite tikrinimo pranešimą įveskite pranešimą, kuris turi būti rodomas, kai duomenys nesutampa su tinkamumo taisykle, ir spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Tinkamumo taisyklės įtraukimas į valdiklį

Pastaba : Tinkamumo taisyklės nepasiekiamos žiniatinklio duomenų bazių valdikliams. Vietoje jų naudokite įrašo tinkamumo taisykles, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje.

Be lentelės laukų ir įrašų valdikliai taip pat turi ypatybę Tinkamumo taisyklė, kuri gali priimti išraišką. Pavyzdžiui, tarkime, kad naudojate formą datos diapazonui į ataskaitą įvesti ir norite patikrinti, ar pradžios data nėra ankstesnė nei 2010-01-01. Galite nustatyti teksto lauko, į kurį įvedate pradžios datą, ypatybes Tinkamumo taisyklė ir Tikrinimo tekstas į:

Ypatybė

Parametras

Tinkamumo taisyklė

>=#1/1/2010#

Tikrinimo tekstas

Negalima įvesti ankstesnės nei 2010-01-01 datos.

Jei bandysite įvesti datą, ankstesnę nei 2010-01-01, bus rodomas pranešimas, o ypatybėje Tikrinimo tekstas bus rodomas tekstas. Jei į ypatybės Tikrinimo tekstas lauką nebuvo įvestas tekstas, programa „Access“ rodo bendrąjį pranešimą. Spustelėjus Gerai programa „Access“ grąžina jus į teksto lauką.

Patarimas : Nustačius tinkamumo taisyklę lentelės laukui, taisyklė įgalinama visoje duomenų bazėje, kur tik tas laukas modifikuojamas. Arba, tinkamumo taisyklę nustačius valdikliui taisyklė formoje įgalinama tik kai naudojama forma. Tinkamumo taisykles nustatyti atskirai lentelės laukams ir valdikliams formose gali būti naudinga, jei norite nustatyti skirtingas tinkamumo taisykles skirtingiems vartotojams.

Tinkamumo taisyklės įvedimas valdikliui

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti formą arba ataskaitą ir kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys arba Maketo rodinys.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti valdiklį, tada laikinajame meniu spustelėkite Ypatybės.

  „Access“ rodo valdiklio ypatybių lapą.

 3. Spustelėkite skirtuką Visi, tada spustelėkite ypatybių laukelį Tinkamumo taisyklė.

 4. Įveskite reiškinį arba spustelėkite ypatybės lauke esantį mygtuką Kurti Mygtuko vaizdas , kad sukurtumėte reiškinį naudodami reiškinio daryklę.

  Pastaba : Prieš išraišką neturi būti operatoriaus =.

 5. Jei norite tinkinti tekstą, pasirodantį, jei vartotojas įveda duomenis, kurie neatitinka tinkamumo taisyklės, pageidaujamą tekstą surinkite ypatybėje Tikrinimo tekstas.

Puslapio viršus

Lentelės lauko numatytųjų reikšmių nustatymas

Reiškinį galima naudoti numatytajai lentelės lauko reikšmei nurodyti. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite automatiškai įterpti datą ir laiką į lauką pavadinimu „Užsakymo_data“, kai įtraukiate naują įrašą. Norėdami tai atlikti, galite naudoti šį reiškinį:

Dabar()

Lentelės lauko numatytosios reikšmės nurodymas

 1. Naršymo srityje dukart spustelėkite norimą pakeisti lentelę.

  Programa „Access“ atidaro lentelę duomenų lapo rodinyje.

 2. Pažymėkite norimą keisti lauką.

 3. Skirtuko Laukai grupėje Ypatybės spustelėkite Numatytoji reikšmė.

  Programa „Access“ rodo dialogo langą Reiškinio daryklė.

 4. Įveskite savo reiškinį į lauką taip, kad ji prasidėtų lygybės ženklu (=).

Pastaba : Jei valdiklį susiesite su lentelės lauku, o valdikliai ir lentelės lauke bus numatytosios reikšmės, valdiklio numatytoji reikšmė yra pirmesnė nei lentelės lauko.

Puslapio viršus

Valdiklių numatytųjų reikšmių nustatymas

Kita vieta, kur paprastai naudojamas reiškinys, yra valdiklio ypatybė Numatytoji reikšmė. Valdiklio ypatybė Numatytoji reikšmė yra panaši į lentelės lauko ypatybę Numatytoji reikšmė. Pavyzdžiui, jei norite naudoti dabartinę datą kaip teksto lauko numatytąją reikšmę, galite naudoti šį reiškinį:

Date()

Ši išraiška naudoja funkciją Data dabartinei datai, bet ne laikui pateikti. Jei teksto lauką susiesite su lentelės lauku, o lauke bus numatytoji reikšmė, valdiklio numatytoji reikšmė bus pirmesnė nei lentelės laukas. Dažnai geriau yra nustatyti lentelės lauko ypatybę Numatytoji reikšmė. Tokiu būdu, jei kelis skirtingų formų valdiklius sukursite pagal tą patį lentelės lauką, ta pati numatytoji reikšmė bus taikoma visiems valdikliams. Tai padeda užtikrinti pastovų duomenų įvedimą į visas formas.

Numatytosios valdiklio reikšmės įvedimas

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti formą arba ataskaitą ir kontekstiniame meniu spustelėkite Dizaino rodinys arba Maketo rodinys.

 2. Pažymėkite norimą keisti valdiklį.

 3. Jei ypatybių lapas iš karto nerodomas, paspauskite F4 norėdami jį rodyti.

 4. Spustelėkite ypatybių lapo skirtuką Visi, tada ypatybės lauke spustelėkite Numatytoji reikšmė.

 5. Įveskite reiškinį arba spustelėkite ypatybės lauke esantį mygtuką Kurti Mygtuko vaizdas , kad sukurtumėte reiškinį naudodami reiškinio daryklę.

Puslapio viršus

Valdymas, kuriuos makrokomandos veiksmus vykdyti

Kartais pagal makrokomandą gali reikėti atlikti veiksmą arba keletą veiksmų tik tada, kai tam tikra sąlyga yra teisinga. Pavyzdžiui, tarkime, kad norite, jog makrokomandos veiksmas būtų vykdomas tik kai reikšmė teksto laukelyje yra didesnė arba lygi 10. Jei norite nustatyti šią taisyklę, naudokite išraišką makrokomandos bloke Jei ir apibrėžkite makrokomandos sąlygą.

Šiame pavyzdyje tarkime, kad teksto laukelio pavadinimas yra „Elementai“. Jūsų išraiška, kuri nustato sąlygą, yra [Elementai]>=10.

Išraiška, naudojama makrokomandos bloke Jei.

Išraiškos įvedimas makrokomandos bloke Jei

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite makrokomandą, kurią norite pakeisti, tada laikinajame meniu spustelėkite Dizaino rodinys.

 2. Spustelėkite bloką Jei, kurį norite modifikuoti, arba įtraukite bloką Jei iš srities Veiksmų katalogas.

 3. Spustelėkite viršutinę bloko Jei eilutę.

 4. Laukelyje įveskite sąlyginę išraišką arba spustelėkite mygtuką Kurti Mygtuko vaizdas , esantį šalia išraiškos laukelio ir paleiskite reiškinio daryklę.

Pastaba : Įvedamas reiškinys turi būti Bulio, o tai reiškia, kad jo rezultatas yra Teisingas arba Klaidingas. Makrokomandų veiksmai bloke Jei vykdomi tik kai sąlygos rezultatas yra Teisinga.

Puslapio viršus

Duomenų grupavimas ir rūšiavimas ataskaitose

Sritį Grupavimas, rūšiavimas ir suma naudojate apibrėždami grupavimo lygius ir ataskaitos duomenų rūšiavimo tarką. Dažniausiai grupuojate ar rūšiuojate lauką, kurį pažymite iš sąrašo, tačiau, jei norite grupuoti ar rūšiuoti pagal apskaičiuotąją reikšmę, galite įvesti išraišką.

Grupavimas yra procesas, kai suderinami stulpeliai, kuriuose yra dvigubos reikšmės. Pavyzdžiui, tarkime, kad jūsų duomenų bazėje yra informacija biurams skirtinguose miestuose, o vienos iš duomenų bazės ataskaitų pavadinimas yra „Pardavimai pagal miestą“. Užklausa, kuri pateikia duomenis tai ataskaitai, grupuoja duomenis pagal miestus. Tokio tipo grupavimas gali palengvinti informacijos skaitymą ir supratimą.

Kita vertus, rūšiavimas yra procesas, kai rūšiavimo tvarka paskiriama pagal eilutes (įrašus) jūsų užklausos rezultatuose. Pavyzdžiui, įrašus galima rūšiuoti pagal pagrindines raktines reikšmes (ar kitą reikšmių rinkinį kitame lauke) didėjančia arba mažėjančia tvarka, arba įrašus galima rūšiuoti pagal vieną ar daugiau charakteristikų nurodyta tvarka, pvz., pagal abėcėlę.

Grupavimo ar rūšiavimo įtraukimas į ataskaitą

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, kurią norite keisti, ir kontekstiniame meniu spustelėkite Maketo rodinys arba Dizaino rodinys.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Grupavimas ir sumos spustelėkite Grupuoti ir rūšiuoti.

  Sritis Grupavimas, rūšiavimas ir suma pasirodo po ataskaita.

 3. Jei į ataskaitą norite įtraukti grupavimo lygį, spustelėkite Įtraukti grupę.

 4. Jei į ataskaitą norite įtraukti rūšiavimo tvarką, spustelėkite Įtraukti rūšiavimą.

  Srityje pasirodo naujas grupavimo lygis arba rūšiavimo tvarka, be to, laukų sąrašas, kuriame pateikiami ataskaitos duomenys. Šiame pav. nurodomas tipiškas naujas grupės lygis (grupavimas pagal kategoriją) ir rūšiavimo tvarka (rūšiavimas pagal gamintoją) bei sąrašas, kuriame pateikiami turimi grupavimo ir rūšiavimo laukai:

  Išraiškos parinkties pasirinkimas srityje Grupavimas, rūšiavimas ir suma.

 5. Turimų laukų sąraše spustelėkite išraiška ir paleiskite reiškinio daryklę.

 6. Įveskite išraišką, kurią norite naudoti išraiškos laukelyje (viršutiniame laukelyje) reiškinio daryklėje. Patikrinkite, ar išraišką pradedate lygybės (=) operatoriumi.

Išraiškos įtraukimas į esamą grupavimą ar rūšiavimą

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ataskaitą, kurią norite keisti, ir kontekstiniame meniu spustelėkite Maketo rodinys arba Dizaino rodinys.

 2. Spustelėkite grupės lygį ar rūšiavimo tvarką, kurią norite pakeisti.

 3. Spustelėkite rodyklę žemyn prie Grupuoti pagal (grupavimo lygiams) arba Rūšiuoti pagal (rūšiavimo tvarkai).

  Sąrašas, kuriame rodomi turimi laukai.

 4. Sąrašo, kuriame yra laukai, apačioje spustelėkite išraiška ir paleiskite reiškinio daryklę.

 5. Išraiškos laukelyje (viršutiniame laukelyje) įveskite reiškinio daryklės išraišką. Patikrinkite, ar išraišką pradedate lygybės (=) operatoriumi.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×