Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimas

Jei norite, kad Microsoft Office programos InfoPath formoje Tablet PC vartotojai galėtų piešti ir rašyti ant paveikslėlių arba tuščioje formos vietoje, savo formos šablone galite naudoti ranka piešto paveikslėlio valdiklį.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti ranka piešto paveikslėlio valdiklį

Vartotojo patirtis

Suderinamumo aspektai

Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimas

Išdėstymo patarimai

Kada naudoti ranka piešto paveikslėlio valdiklį

Naudokite ranka piešto paveikslėlio valdiklį, kai norite:

 • Pateikti Tablet PC vartotojams specialų formos lauką, kuriame jie gali rašyti arba piešti. Tai gali būti naudinga, kai norite, kad vartotojai galėtų braižyti sudėtingus arba specialiuosius objektus, pavyzdžiui, matematinę formulę arba tam tikro verslo proceso diagramą.

 • Saugoti vartotojo rankraštį kaip brūkštelėjimus – t. y. kaip dvejetainis duomenis, šifruojamus vartotojo formos (.xml) faile. Išsaugoję rankraštį, leisite vartotojui vėliau jį vėl redaguoti. Šifruojami duomenys įrašomi kaip leistinas GIF paveikslėlis, todėl duomenų bazėje arba kitoje aplinkoje galima keisti jų paskirtį.

Šiame pavyzdyje vaizduojama, kaip ranka piešto paveikslėlio valdiklis naudojamas autoįvykio eskizui piešti draudimo išmokų formos šablone.

Ink picture control for collecting sketches from users

Kai įtraukiate ranka piešto paveikslėlio valdiklį į savo formos šabloną, numatyta, kad programa InfoPath įterpia tuščią ranka piešto paveikslėlio valdiklį. Pildydami pagal jūsų formos šabloną sukurtas formas, vartotojai gali piešti arba rašyti tuščiame ranka piešto paveikslėlio valdiklyje. Atsižvelgdami į savo reikmes, į šio valdiklio foną galite įtraukti paveikslėlį. Tai leis vartotojams, naudojantiems Tablet PC rašiklį, piešti tiesiai ant paveikslėlio. Pavyzdžiui, draudimo išmokų formos šablone draudimo ekspertas automobilio paveikslėlyje gali apibraukti pažeistas vietas.

Saugos pranešimas : Ranka piešto paveikslėlio valdikliai nėra saugus būdas vartotojų parašams rinkti ir saugoti. Jei norite rinkti ir saugoti vartotojų parašus, patariame naudoti skaitmeninis parašas.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra valdiklių, kurie panašūs į ranka piešto paveikslėlio valdiklius, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, naudokitės šiuo sąrašu:

Paveikslėlio valdiklis    Paveikslėlio valdiklis atrodo ir veikia panašiai kaip ranka piešto paveikslėlio valdiklis. Tačiau naudojant paveikslėlio valdiklius vartotojams leidžiama į formą įterpti skaitmeninių vaizdų. Naudodami paveikslėlio valdiklį, vartotojai negali piešti piešinių Tablet PC rašikliu. Ir ranka piešto paveikslėlio valdikliuose, ir paveikslėlio valdikliuose saugomi duomenys, užšifruoti naudojant base64 (technologiją, skirtą dvejetainiams XML duomenims saugoti ir peržiūrėti).

Raiškiojo teksto laukelis    Jei jūsų formos šablone yra raiškiojo teksto laukelių valdiklių, kuriuose palaikomos visos raiškiojo teksto formatavimo parinktys, naudojantys Tablet PC įrankių juostoje Rankraštis gali paspausti Įterpti eskizus ir prierašus Mygtuko paveikslėlis , kad į tuos laukus įterptų eskizų ir prierašų sekciją. Eskizų ir prierašų sekcija yra speciali sritis, į kurią vartotojai gali įtraukti ranka rašyto arba piešto turinio. Pavyzdžiui, šią priemonę galima naudoti norint greitai nupiešti eskizą arba užsirašyti idėją. Nenurodžius kitaip, įrašant formą programa InfoPath įrašys vartotojo piešinius ar prierašus kaip rankraštį.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Numatyta, kad į formos šabloną įterpus ranka piešto paveikslėlio valdiklį, vartotojai mato tuščią lauką, kuriame galima rašyti arba piešti. Norint nurodyti vartotojams, ką galima daryti ranka piešto paveikslėlio valdiklyje, paprastai naudojamas etiketės tekstas.

Jei į ranka piešto paveikslėlio valdiklį įterpsite numatytąjį paveikslėlį, vartotojai matys tą paveikslėlį formos srityje, kai pirmą kartą atidarys formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną. Jie galės naudoti Tablet PC rašiklį ir piešti arba rašyti ant paveikslėlio.

Puslapio viršus

Suderinamumo aspektai

Kai naudodami programą InfoPath kuriate formos šabloną, galite pasirinkti kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Kai kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, užduočių srityje Valdikliai užduočių srityje negalima naudoti ranka piešto paveikslėlio valdiklių, nes jie negali būti rodomi žiniatinklio naršyklėje.

Puslapio viršus

Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimas

Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo tuščias ranka piešto paveikslėlio valdiklis, pažymėtas programai veikiant dizaino režimas.

Ink picture control selected in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Ranka piešto paveikslėlio valdikliai visada susieti su laukas. Šiame pavyzdyje formos šablono valdiklis Įvykio vietos eskizas susietas su užduočių srities Duomenų šaltinis lauku įvykio_eskizas.

Relationship between ink picture control on form template and corresponding field in data source

Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Ranka pieštas paveikslėlis.

  Numatyta, kad į formos šabloną įterpiamas tuščias ranka piešto paveikslėlio valdiklis.

 4. Norėdami pridėti fono paveikslėlį, ant kurio vartotojai galės piešti naudodami Tablet PC rašiklį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Du kartus spustelėkite ranka piešto paveikslėlio valdiklį.

  2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

  3. Dalyje Susiejimas pažymėkite žymės langelį Naudoti fono paveikslėlį.

  4. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas spustelėkite norimą paveikslėlį.

 5. Jei norite papildyti žymę tekstu, suveskite jį aukščiau žymės arba žymės dešinėje, ir užbaikite jį dvitaškiu (:).

Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Šiame scenarijuje ranka piešto paveikslėlio valdiklį galima įterpti velkant lauką iš užduočių srities Duomenų šaltinis į formos šabloną arba įterpiant ranka piešto paveikslėlio valdiklį iš užduočių srities Valdikliai, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Ranka pieštas paveikslėlis.

 4. Dialogo lange Ranka piešto paveikslėlio susiejimas pažymėkite lauką, kuriame norite saugoti ranka piešto paveikslėlio valdiklio duomenis, ir spustelėkite Gerai.

  Numatyta, kad į formos šabloną įterpiamas tuščias ranka piešto paveikslėlio valdiklis.

 5. Norėdami pridėti fono paveikslėlį, ant kurio vartotojai galės piešti naudodami Tablet PC rašiklį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Du kartus spustelėkite ranka piešto paveikslėlio valdiklį.

  2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

  3. Dalyje Susiejimas pažymėkite žymės langelį Naudoti fono paveikslėlį.

  4. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas spustelėkite norimą paveikslėlį.

 6. Jei norite papildyti žymę tekstu, suveskite jį aukščiau žymės arba žymės dešinėje, ir užbaikite jį dvitaškiu (:).

Puslapio viršus

Išdėstymo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti ranka piešto paveikslėlio valdiklio išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • išdėstymo lentelė naudojimas išdėstymo tikslais visada naudingas, nesvarbu, su kokio tipo valdikliu dirbate.

 • Jei tikitės, kad vartotojai pieš didelius paveikslėlius, atitinkamai pakeiskite ranka piešto paveikslėlio valdiklio dydį.

 • Ranka piešto paveikslėlio valdiklio įterpimas į slinkties sritį gali būti naudingas, kai norite, kad jūsų formos šablone būtų fiksuota sritis, kurioje bus slenkama norint įterpti didelius piešinius ar nuotraukas.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių ranka piešto paveikslėlio valdiklių plotį, pažymėkite ranka piešto paveikslėlio valdiklius, kurių dydžius norite keisti, paspauskite klavišus ALT+ENTER, spustelėkite skirtuką Dydis, tada į lauką Plotis įveskite naują skaičių.

 • Norėdami keisti ranka piešto paveikslėlio valdiklio kraštinę arba spalvą, pažymėkite jį formos šablone, meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Į ranka piešto paveikslėlio valdiklį negalima įvesti teksto. Jei norite pridėti vartotojams skirto instrukcijų teksto, pvz., „Apibraukite pažeistas automobilio vietas“, prie formos šablone esančio valdiklio pridėkite etiketę.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×