Raiškiojo teksto laukelio įterpimas

Jei norite, kad vartotojai duomenų įvedimo lauke galėtų įterpti formatuotą tekstą, pastraipų lūžius, lenteles, nuotraukas arba iliustracijas, savo Microsoft Office InfoPath formos šablone galite naudoti raiškiojo teksto laukelį.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti raiškiojo teksto laukelį

Vartotojo patirtis

Suderinamumo aspektai

Raiškiojo teksto laukelio įterpimas

Išdėstymo patarimai

Kada naudoti raiškiojo teksto laukelį

Naudokite raiškiojo teksto laukelį, kai norite:

 • Leisti vartotojams paryškinti, pabrėžti arba formatuoti tekstą, kurį jie įveda į formą.

 • Leisti vartotojams tuščioje formos srityje įterpti lenteles arba paveikslėlius.

 • Rodyti raiškiojo teksto informaciją, laikomą duomenų bazėje arba kitame duomenų šaltinyje.

 • Saugoti formatuotus duomenis kaip išplėstinė hiperteksto žymių kalba (XHTML) pagrindiniame formos šablono duomenų šaltinis.

Šioje iliustracijoje raiškiojo teksto laukelis naudojamas išsamioms vartotojų pastaboms fiksuoti.

Formatted text inside rich text box on form

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra valdiklių, kurie panašūs į raiškiojo teksto laukelius, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Teksto laukelis     Kaip ir raiškiojo teksto laukelis, teksto laukelis leidžia vartotojams įrašyti, redaguoti arba peržiūrėti tekstą. Kitaip nei raiškiojo teksto laukelis, teksto laukelis pagal numatytuosius parametrus rodo tik vieną teksto eilutę ir vartotojai jame negali pridėti formatavimo elementų, pavyzdžiui, paryškintojo ar pasvirojo teksto, paveikslėlių arba lentelių.

Išraiškos laukas     Išraiškos laukas paprastai naudojamas rodyti tik skaityti skirtą tekstą, rodyti kito formos šablono valdiklio reikšmę arba kurti wXML „XPath“ kalba (XPath) išraiškomis paremtas formulė. Kitaip nei raiškiojo teksto laukelyje, išraiškos laukelyje negalima saugoti arba įrašyti duomenų. Todėl išraiškos lauką naudokite tik jei nenorite įrašyti jo reikšmės ar pateikti nuorodos į ją kitoje formulėje.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Kaip ir teksto laukelis, raiškiojo teksto laukelis yra tiesiog vietos rezervavimo ženklas formoje, pavyzdžiui, komentarų laukelis, kuriame vartotojai įveda tekstą. Įrašydami tekstą raiškiojo teksto laukelyje, vartotojai gali naudotis daugeliu formatavimo priemonių, kurias jie pratę naudoti kituose Microsoft Office sistemos dokumentuose. Pavyzdžiui, vartotojai raiškiojo teksto laukelyje gali įterpti paveikslėlį arba lentelę arba tam tikrai teksto pastraipai pritaikyti geltoną paryškinimą.

Norėdami išsiaiškinti, ar gali formatuoti tekstą tam tikrame lauke arba formoje, vartotojai perkelia žymeklį į tą lauką arba pažymi jame esantį tekstą. Jei parinktys įrankių juostoje Formatavimas suaktyvinamos, o ne rodomos neryškiai, vartotojai gali formatuoti tekstą kaip bet kuriame kitame Microsoft Office sistemos dokumente.

Puslapio viršus

Suderinamumo aspektai

Kurdami formos ruošinį programa „InfoPath“ galite pasirinkti specifinį suderinimo režimą, kuriame galima maketuoti su naršykle suderintą formos ruošinį. Kai su naršykle suderintos formos ruošinys dedamas į serverį, kuriame veikia InfoPath Forms Services, ruošinio pagrindu sukurtas su naršykle suderintas formas galima peržiūrėti žiniatinklio naršyklėje. Kai kuriate su naršykle suderintą formos ruošinį, negalėsite naudoti kai kurių valdiklių užduočių srityje Valdikliai, nes jų negalima parodyti naršyklėje.

Nors raiškiojo teksto laukelius galima naudoti kuriant su naršykle suderinamą formos šabloną, atsižvelkite į šiuos apribojimus:

 • Dalinis raiškiojo teksto formatavimas raiškiojo teksto laukelio naršyklės versijoje nepalaikomas. Jei užduočių srityje Dizaino tikrintuvas matote klaidą, pranešančią apie netinkamus raiškiojo teksto parametrus, dialogo lange Raiškiojo teksto laukelio ypatybės pažymėkite žymės langelį Įgalinti tik su naršykle suderinamus parametrus. Atlikus šį veiksmą, automatiškai parenkami tinkami raiškiojo teksto parametrai.

 • duomenų patvirtinimas raiškiojo teksto laukeliuose neįgalintas, kai forma, sukurta pagal formos šabloną, peržiūrima žiniatinklio naršyklėje.

 • Raiškiojo teksto laukeliai visiškai palaikomi tik naršyklėse Windows Internet Explorer. Kitose naršyklėse raiškiojo teksto laukeliai rodomi, tačiau yra skirti tik skaityti. Jei vartotojai nori redaguoti raiškiojo teksto laukelius, jie gali tai padaryti, tačiau visas formatavimas bus atmestas.

 • Su naršykle suderinamame formos šablone esančiame raiškiojo teksto laukelyje galima įgalinti susietus paveikslėlius. Tačiau įdėtieji paveikslėliai nepalaikomi.

Puslapio viršus

Raiškiojo teksto laukelio įterpimas

Raiškiojo teksto laukelio įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinis.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo raiškiojo teksto laukelis, pažymėtas įjungus dizaino režimas.

Rich text box selected in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Raiškiojo teksto laukeliai visada susieti su laukas. Šiame pavyzdyje vaizduojamas formoje esantis laukas Pastabos susietas su užduočių srities Duomenų šaltinis lauku diskusijų_elementas_Pastabos.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Raiškiojo teksto laukelio įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Raiškiojo teksto laukelis.

 4. Norėdami nurodyti raiškiojo teksto tipą, kurį vartotojai gali įvesti, dukart spustelėkite į formos šabloną įterptą raiškiojo teksto laukelį, spustelėkite skirtuką Rodymas ir pažymėkite dalyje Galimas formatavimas esančius žymės langelius arba panaikinkite jų žymėjimą.

 5. Jei norite papildyti žymę tekstu, suveskite jį aukščiau žymės arba žymės dešinėje, ir užbaikite jį dvitaškiu (:).

Raiškiojo teksto laukelio įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Šiame scenarijuje raiškiojo teksto laukelį galima įterpti velkant lauką iš užduočių srities Duomenų šaltinis į formos šabloną arba įterpiant raiškiojo teksto laukelį iš užduočių srities Valdikliai, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Raiškiojo teksto laukelis.

 4. Dialogo lange Raiškiojo teksto laukelio susiejimas pasirinkite lauką, kuriame norite saugoti raiškiojo teksto laukelio duomenis, ir spustelėkite Gerai.

 5. Norėdami nurodyti raiškiojo teksto tipą, kurį vartotojai gali įvesti, dukart spustelėkite į formos šabloną įterptą raiškiojo teksto laukelį, spustelėkite skirtuką Rodymas ir pažymėkite dalyje Galimas formatavimas esančius žymės langelius arba panaikinkite jų žymėjimą.

 6. „InfoPath“ naudoja lauko ar grupės vardą kaip kontrolės žymę. Jei reikia, pakeiskite žymės tekstą.

  Patarimas : Taip pat galite naudoti užduočių sritį Duomenų šaltinis, kad įterptumėte valdiklius. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, su kuriuo norite susieti raiškiojo teksto laukelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Raiškiojo teksto laukelis.

Puslapio viršus

Išdėstymo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti raiškiojo teksto laukelio išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių raiškiojo teksto laukelių dydį, pažymėkite raiškiojo teksto laukelius, kurių dydį norite keisti, meniu Formatavimas spustelėkite Ypatybės, spustelėkite skirtuką Dydis ir atlikite norimus keitimus.

 • Norėdami sumažinti numatytąjį InfoPath įterpiamų raiškiojo teksto laukelių plotį, meniu Rodymas spustelėkite Rodinio ypatybės. Skirtuke Bendra pažymėkite žymės langelį Naudoti pasirinktinį šio elemento (formos šablonas) maketo plotį ir lauke Pasirinktinis maketo plotis įrašykite mažesnį skaičių.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių raiškiojo teksto laukelių kraštinę arba spalvą, pažymėkite norimus keisti raiškiojo teksto laukelius, meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, tada spustelėkite skirtuką Kraštinės ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami tinkinti raiškiojo teksto laukelyje rodomą tekstą, naudokite įrankių juostos Formatavimas laukus Šriftas ir Šrifto dydis. Norėdami tuo pat metu keisti visų jūsų formos šablone esančių raiškiojo teksto laukelių šriftą ir šrifto dydį, pažymėkite raiškiojo teksto laukelį, kurio formatavimas yra toks, kokio jūs norite, tada meniu Formatavimas spustelėkite Šriftą taikyti visiems raiškiojo teksto laukelių valdikliams.

 • Norėdami pamatyti, kaip jūsų raiškiojo teksto laukeliai atrodys įvedus į juos tekstą, meniu Rodymas spustelėkite Duomenų pavyzdžiai. Taip galėsite įsivaizduoti, kaip atrodys vartotojų pildoma forma.

 • Norėdami koreguoti tarpus aplink raiškiojo teksto laukelį, naudokite paraštes. Norėdami koreguoti tarpus aplink raiškiojo teksto laukelyje esantį tekstą, naudokite užpildymą.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×