Raiškiojo teksto laukelių tinkinimo būdai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Įterpę raiškiojo teksto laukelį formos šablone, galite jį tinkinti dialogo lange Raiškiojo teksto laukelio ypatybės, keisdami jo ypatybes ir parametrus. Jei norite atidaryti šį dialogo langą, formos šablone du kartus spustelėkite raiškiojo teksto laukelį, kurio ypatybes norite keisti.

Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomi kai kurie raiškiojo teksto laukelio tinkinimo būdai ir pateikiamos galimos tinkinimo priežastys. Nors lentelėje nėra išsamios informacijos apie dialogo lango Raiškiojo teksto laukelio ypatybės parinktis, ją peržiūrėję galite susidaryti įspūdį apie galimas parinktis.

Pastabos : 

  • Jei kuriate su naršykle suderinamas formos šablonas, tam tikros priemonės dialogo lange Raiškiojo teksto laukelio ypatybės bus negalimos. Pavyzdžiui, jūs negalite atrankos būdu nurodyti raiškiojo teksto formatavimo parinkčių, tokių kaip simbolių formatavimas arba pastraipos lūžiai.

  • Jei formos šablone yra pagal duomenų bazę, schemos ar kitą esamą duomenų šaltinį, gali būti, kad galėtų tinkinti visus valdiklį. Pavyzdžiui, jums gali pavykti pakeisti kontrolės, bet ne jo lauko arba grupės pavadinimą, dydį, gautos iš esamo duomenų šaltinio.

Skirtukas

Užduotis

Išsami informacija

Duomenys

Keisti susietą lauko pavadinimą

Kai kuriate naują, tuščią formos šabloną, galite pakeisti numatytąjį lauko arba grupės pavadinimas, į kurį nors valdiklį, kad lengviau identifikuoti, kai dirbate su duomenų šaltiniu. Pvz., laukas, pavadintas "Susitikimo_pastabos" daug"bus lengviau suprasti, kaip laukas, pavadintas"Laukas1."

Pastaba : Lauko pavadinimo keitimas nepakeičia raiškiojo teksto laukelio ir duomenų šaltinio lauko susiejimo. Jei raiškiojo teksto laukelį turite susieti su kitu lauku, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite raiškiojo teksto laukelį, tada laikinajame meniu spustelėkite Keisti susiejimą.

Duomenys

Nurodyti numatytąją reikšmę

Jei norite numatytąjį tekstą, pasirodys valdiklį, kai vartotojas pirmą kartą atidaro formą, galite įvesti tekstą į lauką reikšmės . Taip pat galite reikšmę iš kito lauko duomenų šaltinio kaip numatytoji reikšmė valdiklio. Numatytosios reikšmės skiriasi nuo vietos rezervavimo ženklo tekstą (tai, kaip aprašyta šiame straipsnyje), kad visada įrašomi kaip duomenų formos (.xml) faile.

Duomenys

Pridėti duomenų tikrinimą

Spustelėkite Duomenų tikrinimas , norėdami nurodyti valdiklio duomenų tikrinimo taisykles. Pavyzdžiui, jei reikia, dalies numerius, kad būtų įrašyti į konkrečiu formatu – trys numerius, tada brūkšnelį ir tada dviejų daugiau skaičių, galite naudoti duomenų tikrinimą užtikrinti, kad vartotojai šio modelio.

Rodymas

Įgalinti pastraipų lūžius

Pagal numatytuosius parametrus raiškiojo teksto laukeliuose pastraipų lūžiai yra įgalinti, kad vartotojai juose galėtų įvesti informacijos pastraipas. Jei norite neleisti vartotojams to daryti, išvalykite žymės langelį Pastraipų lūžiai. Pastraipų lūžių įgalinimas raiškiojo teksto laukeliuose nepalaikomas su naršykle suderinamuose formos šablonuose.

Rodymas

Įgalinti simbolių formatavimą

Pagal numatytuosius parametrus raiškiojo teksto laukeliuose simbolių formatavimas yra įgalintas, kad vartotojai galėtų formatuoti juose įvedamą tekstą. Jei norite neleisti vartotojams to daryti, išvalykite žymės langelį Simbolių formatavimas. Simbolių formatavimo įgalinimas raiškiojo teksto laukeliuose nepalaikomas su naršykle suderinamuose formos šablonuose.

Rodymas

Įgalinti visą raiškųjį tekstą

Pagal numatytuosius parametrus žymės langelis Visas raiškusis tekstas (vaizdai, lentelės ir t. t.) dialogo lange Raiškiojo teksto laukelio ypatybės yra pažymėtas, kad vartotojai raiškiojo teksto laukeliuose galėtų įterpti paveikslėlių ir lentelių. Galite nurodyti, kad vartotojai formoje gali įdėti vaizdų, taip sutaupydami faktinių vaizdo duomenų pagrindiniame formos (.xml) faile, arba susieti vaizdus, taip .xml faile sutaupydami hipersaito nuorodą į vaizdą. Su naršykle suderinamuose formos šablonuose tam tikri parametrai, pavyzdžiui, susietų vaizdų įgalinimas raiškiojo teksto laukeliuose, negalimi.

Rodymas

Rodyti vietos rezervavimo ženklo tekstą

Jei norite vartotojams pateikti nuorodų, kokius duomenis įvesti raiškiojo teksto laukelyje, laukelyje Vietos rezervavimo ženklas galite įvesti instrukcijos tekstą. Pavyzdžiui, jei esate iš anksto numatęs būdą, kaip vartotojai turėtų pildyti raiškiojo teksto laukelį, vietos rezervavimo ženklo tekste galite pateikti instrukcijas, kaip tai atlikti.

Numatytoji reikšmė, pvz., vietos rezervavimo ženklo tekstas rodomas teksto įrašo valdiklyje vartotojo pirmą kartą paleidus formą. Tačiau, vietos rezervavimo ženklo tekstą skiriasi nuo numatytųjų reikšmių vienu iš šių trijų būdų:

  • Vietos rezervavimo ženklo tekstą niekada įrašomas kaip duomenų formos (.xml) faile.

  • Skirtingai nei numatytoji reikšmė, kuris bus rodomas kaip paprastas tekstas valdiklyje, vietos rezervavimo ženklo tekstą visada rodoma neryški.

  • Skirtingai nei numatytoji reikšmė, teksto vietos rezervavimo ženklo nepalaikomas naršyklės palaikomus formų šablonus.

Rodymas

Padaryti raiškiojo teksto laukelį skirtą tik skaityti

Kad vartotojai negalėtų keisti turinio valdiklį, pasirinkite norimą tik skaityti žymės langelį. Pvz., viename rodinyje, vartotojai gali įveskite duomenų į raiškiojo teksto laukelį. Antra, suvestinės rodinyje vartotojai gali peržiūrėti, ką įvedėte tik skaityti versija raiškiojo teksto lauko. Nors tik skaityti raiškiojo teksto laukelį nepasirodo neryškiai formoje, vartotojams bus galima įvesti informaciją raiškiojo teksto lauke.

Rodymas

Išjungti rašybos tikrintuvą

Jei norite neleisti vartotojams tikrinti raiškiojo teksto laukelyje įvesto teksto rašybos, galite išvalyti žymės langelį Įgalinti rašybos tikrintuvą, kuris yra pažymėtas pagal numatytuosius parametrus. Pavyzdžiui, galite išjungti rašybos tikrintuvą raiškiojo teksto laukeliuose, kuriuose rodomi tikriniai vardai.

Rodymas

Neleisti kelti teksto eilutės

Pagal numatytuosius parametrus teksto eilutės kėlimas raiškiojo teksto laukeliuose yra įgalintas. Jei norite, kad teksto eilutė nebūtų keliama, išvalykite žymės langelį Kelti teksto eilutę. Jei teksto eilutės kėlimas įgalintas, sąraše Slinktis galite pasirinkti slinkties parinktis. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad slinkties juostos raiškiojo teksto laukelyje būtų rodomos tada, kai vartotojai įveda daugiau teksto, nei jo gali būti rodoma raiškiojo teksto laukelyje pagal numatytuosius parametrus. Jei norite, kad slinkties parinktys veiktų tinkamai, jūsų raiškiojo teksto laukelio aukštis ir plotis turi būti fiksuoti.

Rodymas

Pridėti sąlyginį formatavimą

Spustelėkite atidaryti Sąlyginio formatavimo dialogo langas, kuriame galima keisti išvaizdą, įskaitant jo matomumą, pagal reikšmes, kurias vartotojai įvedė formos valdiklį Sąlyginį formatavimą . Pvz., jūs galite naudoti sąlyginį formatavimą paslėpti raiškiojo teksto laukelį, išskyrus atvejus, kai konkrečios žymės langelis yra pažymėtas.

Dydis

Koreguoti dydį, užpildymą ir paraštes

Galite rankiniu būdu nurodyti valdiklio dydį įvedant reikšmes laukuose aukštis ir plotis . Galite keisti padidinimo, kuris yra buferis tarpą aplink valdiklio turinį, arba paraštes, tai yra atstumą tarp valdiklio kraštinės ir aplinkinio teksto ar valdiklių formos šablone, galite patikslinti tarpus ir už jos ribų valdiklį.

Dydis

Lygiuoti raiškiojo teksto laukelį su jo etiketėmis

Norėdami tiksliau sulygiuoti raiškiojo teksto laukelio tekstą su etiketėmis, spustelėkite mygtuką Lygiuoti. Lygiuodama raiškiojo teksto laukelį, programa Microsoft Office InfoPath pakeičia esamą lauko Aukštis reikšmę į automatinis. Taip sumažinamas raiškiojo teksto laukelio aukštis, kad jame esantis tekstas būtų tiksliau sulygiuojamas su aplink esančiu tekstu. Programa InfoPath taip pat tinkamai pakeičia užpildymo ir paraščių parametrus.

Išsamiau

Ekrane nurodyti patarimą

Norėdami, kad paaiškinimu rodomas vartotojams perkėlus žymiklį ant valdiklio, įveskite tekstą, kurį norite, lauke ekrano patarimo. Pritaikymo neįgaliesiems priemonės, pvz., ekrano peržiūros priemonės, padaryti ekrano informaciją sintezuota kalba, arba atnaujinamus Brailio ekranas, dažnai remiasi šių ekrano informaciją savo vartotojams.

Išsamiau

Keisti skirtuko rodyklės tvarką

Galite pakeisti padėtį formos šablono bendrą skirtukų tvarkos valdiklį. Skirtukų tvarka bus tokia tvarka, kuria įvesties vieta perkeliama formoje iš vieno lauko arba objekto į kitą kaip vartotojai paspauskite TAB arba SHIFT + TAB. Numatytasis skirtuką indekso nustatymas visus valdiklius, formos šablone yra 0, tačiau skirtukų tvarkos prasideda 1. Tai yra, bet kurį valdiklį su 1 lauke tabuliacijos indekso bus aplankytos pirmiausia kai vartotojai paspauskite klavišą TAB. Bet kurį valdiklį su 2 lauke tabuliacijos indekso bus aplankytos antra, ir taip toliau. Visi tikrinimai su 0 lauke tabuliacijos indekso ateis paskutinį skirtukų tvarkos. Jei norite praleisti valdiklių skirtukų tvarkos, tabuliacijos indekso lauke įveskite -1 .

Išsamiau

Priskirti sparčiuosius klavišus

Prieigos kodą lauke nurodyti sparčiuosius klavišus galite įvesti raidę ar skaičių. Spartieji klavišai leidžia vartotojams pereiti į valdiklį paspausdami klavišų derinį, o ne perkeldami pelės žymiklį. Jei pasirinksite naudoti sparčiuosius klavišus, formos šablone, jūs turite bendrauti vartotojams spartieji klavišai turi būti. Pavyzdžiui, galite įvesti (ALT + S) po teksto lauko etiketės, kad vartotojai žinotų, yra spartieji klavišai Pardavėjas teksto lauką.

Išsamiau

Nurodyti ir tinkinti suliejimo veiksmus

Spustelėkite Sulieti parametrus , kad nurodytumėte, kaip duomenų, kuriuos vartotojai įvesti į valdiklį turėtų būti rodomi, kai sujungiami kelias formas. Pavyzdžiui, galite pasirinkti prefikso įterpimas prieš kiekvieną elementą iš raiškiojo teksto lauko tam tikrą žodį arba kiekvieną elementą atskirti kabliataškiu.

Išsamiau

Gauti raiškiojo teksto laukelio identifikatorių ViewContext

ViewContext reikšmę galite naudoti norėdami nustatyti valdiklio kodą. Pvz., žinodami ViewContext reikšmė, galite ta reikšmė ĮvygdytiVeiksmą metodą objekto rodinys redagavimo veiksmams atlikti programiniu būdu XML duomenis, kurie yra susietas su valdiklio.

Išsamiau

Nurodyti ir tinkinti įvesties aprėptį

Spustelėkite norėdami nurodyti vartotojo įvesties, skirtas valdiklio Įvesties sritį . Tai gali padėti pagerinti rankraščio ir kalbėjimo atpažinimą valdikliuose. Pavyzdžiui, jei naudojate įvesties sritį IS_URL valdiklio, InfoPath žino, kad nepaisyti tarpus tarp žodžių.

Naršyklės formos

Tinkinti duomenų padėjimo serveryje parametrus

Skirtuką naršyklės formose rodoma tik, kai kuriate su naršykle suderinamas formos šabloną. Tai leidžia kontroliuoti, ar duomenys siunčiami į serverį, kai vartotojai keisti duomenų raiškiojo teksto lauke.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×