Rašybos ir gramatikos tikrinimo veikimo būdo pasirinkimas

Dalis šios temos informacijos tinka ne visoms kalboms.

Rašybos ir gramatikos klaidos gali nukreipti skaitytojų dėmesį nuo jūsų dokumente atlikto darbo, todėl šia klaidas geriau šalinti. Tačiau jūs greičiausiai turite savo asmenines nuostatas, kaip naudoti savo sistemos Microsoft Office programą tam atlikti. Galite tikrinti visą rašybą baigę kurti dokumentą arba galite naudoti automatinį rašybos ir gramatikos tikrinimą (banguotos raudonos, mėlynos ir žalios linijos), kad dirbdami padarytumėte kuo mažiau klaidų.

Šiame straipsnyje aprašomi visi būdai, kaip galima pritaikyti tikrinimo įrankius norint optimaliai pritaikyti naudojamą sistemos Microsoft Office programą.

Ką norėtumėte daryti?

Tikrinimo parinkčių rodymas

Automatinės taisos parinkčių pasirinkimas

Rašybos taisymo parinkčių, kurios turi įtakos visoms Microsoft Office programoms, pasirinkimas

Rašybos tikrintuvo veikimo fone keitimas

Rašybos tikrintuvo rezultatų gerinimas naudojant kontekstinę rašybą

Programų Outlook ir Word gramatikos tikrinimo parinkčių keitimas

Outlook

Programa Word

Programos Outlook rašybos parinktys

Rašybos tikrintuvo laukų išjungimas arba įjungimas programoje Project

Tikrinimo parinkčių rodymas

Norint atlikti daugelį šiame straipsnyje aprašomų procedūrų, turi būti rodomos tikrinimo parinktys.

Kokią „„2007 Microsoft Office“ sistema“ programą naudojate?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Programa Access

 1. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Access parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

Puslapio viršus

Programa Excel

 1. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Excel parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

Puslapio viršus

InfoPath

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Rašyba ir Rašybos parinktys.

  Pastaba   Prieš spustelint Rašybos parinktys, reikia atidaryti failą. Jei norite, kad būtų galima naudoti šią komandą, sukurkite arba atidarykite failą.

Puslapio viršus

OneNote

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Rašyba ir Rašybos parinktys.

  Pastaba   Prieš spustelint Rašybos parinktys, reikia atidaryti failą. Jei norite, kad būtų galima naudoti šią komandą, sukurkite arba atidarykite failą.

Puslapio viršus

Outlook

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys, skirtuką Rašyba ir Rašybos tikrinimas ir automatinė taisa.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

Puslapio viršus

Programa PowerPoint

 1. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite PowerPoint parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

Puslapio viršus

Project

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Rašyba ir Daugiau rašybos parinkčių.

Puslapio viršus

Publisher

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Rašyba ir Rašybos parinktys.

  Pastaba   Prieš spustelint Rašybos parinktys, reikia atidaryti failą. Jei norite, kad būtų galima naudoti šią komandą, sukurkite arba atidarykite failą.

Puslapio viršus

Visio

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Rašyba ir Rašybos parinktys.

  Pastaba   Prieš spustelint Rašybos parinktys, reikia atidaryti failą. Jei norite, kad būtų galima naudoti šią komandą, sukurkite arba atidarykite failą.

Puslapio viršus

Word

 1. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Word parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

Puslapio viršus

Automatinės taisos parinkčių pasirinkimas

Daugiau informacijos ieškokite Automatinių taisymų keitimas arba kūrimas.

Puslapio viršus

Rašybos taisymo parinkčių, kurios turi įtakos visoms Microsoft Office programoms, pasirinkimas

Norint peržiūrėti ir keisti šias parinktis, pirma turi būti rodomos tikrinimo parinktys. Tai atlikę, galėsite peržiūrėti ir keisti parametrus, aprašytus tolesniuose skyriuose.

Visuotinių sistemos rašybos tikrintuvo parametrų pasirinkimas

Kai kurios parinktys, rodomos lange, taikomos visoms sistemos Microsoft Office programoms. Neatsižvelgiant į programą, naudojamą šiai parinkčiai keisti, jūsų pasirinktas parametras taikomas visoms programoms.

Toliau pateikiamas žymės langelių parinkčių sąrašas ir paaiškinama, kam šios parinktys skirtos.

Pažymėkite šį žymės langelį

Jei norite

Nepaisyti žodžių DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS

Nepaisyti žodžių, kurių visos raidės yra didžiosios. Pavyzdžiui, pažymėjus šią parinktį, rašybos tikrintuvas nežymės ABC kaip klaidos.

Nepaisyti žodžių, kuriuose yra skaičių

Nepaisyti žodžių, kuriuose yra skaičių. Pavyzdžiui, pažymėjus šią parinktį, rašybos tikrintuvas nežymės a1b2c3 kaip klaidos.

Nepaisyti interneto ir failų adresų

Nepaisyti žodžių, kurie yra interneto ir failų adresai. Kai kurie šių žodžių, kurių rašybos tikrintuvas nepaiso pažymėjus šią parinktį, pavyzdžiai yra:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Pažymėti pasikartojusius žodžius

Nepaisyti pasikartojančių žodžių. Pavyzdžiui, pažymėjus šią parinktį, rašybos tikrintuvas nežymės pyp pyp kaip klaidos.

Prancūzų kalbos tekste leisti naudoti didžiąsias raides su diakritikais

Įspėja apie prancūzų kalbos žodžius, kuriuose yra didžiųjų raidžių be diakritikų.

Kai naudojate prancūzų (Kanados) dialektą, numatyta, kad ši parinktis visą laiką įjungta, nes šios kalbos žodyne yra didžiosiomis raidėmis rašomų žodžių su diakritikais. Numatyta, kad ši parinktis pasirinkta, kai jūs:

 • Naudojate Prancūzų (Kanada) kaip savo Pirminę redagavimo kalbą. Daugiau informacijos ieškokite Sistemos Office kalbos parinkčių nustatymas.

 • Tikrinate teksto, parašyto naudojant Prancūzų (Kanada) dialektą, rašybą.

Siūlyti tik iš pagrindinio žodyno

Siūlyti tik žodžius iš pagrindinio žodyno, kuris įtaisytas į rašybos tikrintuvą. Jei pažymėsite šią parinktį, tikrinant dokumento rašybą, į siūlomų žodžių sąrašą nebus įtraukiami žodžiai iš jūsų vartotojo žodynų.

Prancūzų kalbos režimo pasirinkimas

Kita parinktis, turinti įtakos visoms sistemos Microsoft Office programoms, yra meniu Prancūzų kalbos režimai. Ši parinktis taikoma tik tekstui, parašytam prancūzų kalba.

Šio meniu parinkčių paaiškinimai

Parinktis

Poveikis

Nauja rašyba

Spustelėkite šią parinktį norėdami naudoti rašybos taisykles, kurias po 1990 metų rašybos reformos rekomendavo prancūzų kalbos akademija. Jei pažymėsite šią parinktį, žodžiai, rašomi neatsižvelgiant į šias taisykles, bus laikomi klaidomis. Taip pat rašybos tikrintuvas klaidingai parašytiems žodžiams taisyti siūlo žodžius tik iš naujosios rašybos žodyno, kuriame yra žodžių, nepaveiktų rašybos reformos.

Tradicinė rašyba

Spustelėkite šią parinktį norėdami naudoti rašybos taisykles, taikytas iki 1990 metų rašybos reformos. Jei pažymėsite šią parinktį, žodžiai, rašomi neatsižvelgiant į šias taisykles, bus laikomi klaidomis. Taip pat rašybos tikrintuvas klaidingai parašytiems žodžiams taisyti siūlo žodžius tik iš tradicinės rašybos žodyno, kuriame yra žodžių, nepaveiktų rašybos reformos.

Tradicinė ir nauja rašyba

Jei spustelėsite šią parinktį, rašybos tikrintuvas laikys žodžius rašomais teisingai neatsižvelgdamas į tai, ar jie rašomi pagal tradicinės, ar pagal naujosios rašybos taisykles. Taip pat, taisant klaidingai parašytus žodžius, bus siūlomi žodžiai ir iš tradicinės, ir iš naujosios rašybos žodynų.

Pavyzdžiui, jei spustelėsite parinktį Tradicinė rašyba ir redaguosite dokumentą, kuriame yra prancūzų kalbos žodis bruler, rašybos tikrintuvas laikys žodį klaida, nes tai rašyba, įtvirtinta po reformos. Tačiau jei spustelėsite parinktį Naujoji rašyba arba Tradicinė ir nauja rašyba, žodis nebus laikomas klaida.

Puslapio viršus

Rašybos tikrintuvo veikimo fone keitimas

Kol dirbate su dokumentu, rašybos tikrintuvas gali ieškoti klaidų veikdamas fone, todėl baigus darbą su juodraščiu, rašyba bus tikrinama sparčiau. Taip sutaupysite laiko, ypač dirbdami su dideliais dokumentais.

Pastaba   Programose Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel ir Microsoft Office Project šių parinkčių negalima naudoti. Rašybos tikrintuvas neveikia šių programų fone.

Norint peržiūrėti ir keisti šias parinktis, pirma turi būti rodomos tikrinimo parinktys. Tai atlikę, galėsite peržiūrėti ir keisti parametrus, aprašytus tolesniuose skyriuose.

Žymės langelio Tikrinti rašybą renkant tekstą žymėjimas arba valymas

Daugeliu atvejų geriau palikti žymės langelį Tikrinti rašybą renkant tekstą pažymėtą. Kai kurios iš priežasčių, dėl ko galite išvalyti šį žymės langelį, yra:

 • Norite slėpti rašybos klaidas (banguotas raudonas linijas) redaguojamuose programos Microsoft Office Outlook elementuose.

 • Naudojate kompiuterį, kuris lėtai veikia dėl aparatūros apribojimų (pavyzdžiui, dėl atminties trūkumo ar CPU spartos) arba programinės įrangos apribojimų (pavyzdžiui, tuo pat metu veikia daug didelių programų).

Žymės langelio Slėpti rašybos klaidas žymėjimas arba slėpimas

Išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas, jei norite, kad jūsų sistemos Microsoft Office programa automatiškai žymėtų klaidas, kol renkate tekstą. Išvalę šią parinktį, neturėsite taisyti daugybės rašybos klaidų baigdami savo dokumentą. Jūsų sistemos Microsoft Office programa žymi klaidingai parašytus žodžius, kol dirbate, todėl juos lengviau pastebėti, kaip pavaizduota šiame pavyzdyje.

Neteisingos rašybos žodžiai rodomi pabraukti raudona vingiuota linija.

Daugiau informacijos apie automatinio rašybos tikrintuvo naudojimą ieškokite Rašybos ir gramatikos tikrinimas.

Automatinio rašybos tikrintuvo įjungimas ir išjungimas

Kokią „„2007 Microsoft Office“ sistema“ programą naudojate?

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

InfoPath

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

Puslapio viršus

OneNote

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

Puslapio viršus

Outlook

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Tikrinti rašybą renkant tekstą.

Pastaba   Rašybos tikrintuvą galima naudoti su visais elementais, išskyrus Pastabas.

Puslapio viršus

Programa PowerPoint

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

Puslapio viršus

Publisher

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

Puslapio viršus

SharePoint Designer

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

Puslapio viršus

Visio

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

Puslapio viršus

Word

Norėdami įjungti arba išjungti automatinį dabar atidaryto dokumento rašybos tikrinimą atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dalyje Išimtys, skirtos spustelėkite Dabar atidaryto failo vardas.

 2. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Nerodyti rašybos klaidų tik šiame dokumente.

Norėdami įjungti arba išjungti automatinį visų nuo dabar sukurtų dokumentų rašybos tikrinimą atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dalyje Išimtys, skirtos spustelėkite Visi nauji dokumentai.

 2. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Nerodyti rašybos klaidų tik šiame dokumente.

Svarbu   Jei automatinį rašybos tikrinimą išjungėte faile, kurį naudojate bendrai su kitais žmonėmis, galite jiems pranešti apie šį atliktą keitimą.

Puslapio viršus

Rašybos tikrintuvo rezultatų gerinimas naudojant kontekstinę rašybą

Norint peržiūrėti ir keisti šią parinktį, pirma turi būti rodomos tikrinimo parinktys.

Ar esate kada nors padarę panašią klaidą? Susitiksiu taev ten. Programose Outlook, PowerPoint ir Word galite pažymėti žymės langelį Naudoti kontekstinį rašybos tikrinimą, kad galėtumėte rasti ir ištaisyti tokio tipo klaidas.

Pavyzdžiui, pažymėjus žymės langelius Naudoti kontekstinį rašybos tikrinimą bei Tikrinti rašybą renkant tekstą ir išvalius žymės langelį Slėpti rašybos klaidas, rašybos tikrintuvas žymi klaidą ir siūlo taisymo variantus, kai spustelite pažymėtą žodį dešiniuoju pelės mygtuku, kaip pavaizduota šiame pavyzdyje.

Kontekstinio rašybos tikrinimo klaidos, rastos „Office“ programos, spustelėjimas dešiniuoju pelės mygtuku.

Pastabos   

 • Numatyta, kad įdiegus sistemą Microsoft Office, žymės langelis Naudoti kontekstinį rašybos tikrinimą išvalomas, jei sistemos RAM yra mažiau nei 1 gigabaitas (GB).

 • Pažymėjus žymės langelį Naudoti kontekstinį rašybos tikrinimą sistemoje, kurioje nedaug atminties, gali sulėtėti veikimas. Jei naudodami šią parinktį pastebite šią problemą, galite bandyti ją spręsti išvalydami žymės langelį Naudoti kontekstinį rašybos tikrinimą.

Puslapio viršus

Programų Outlook ir Word gramatikos tikrinimo parinkčių keitimas

Programose Outlook ir Word pateikiama galimybė tikrinti gramatiką ir rašybą. Norint peržiūrėti ir keisti gramatikos tikrinimo parinktis, pirma turi būti rodomos tikrinimo parinktys.

Automatinio gramatikos tikrinimo įjungimas ir išjungimas

Galite pasirinkti, kad programose Outlook ir Word gramatikos klaidos būtų žymimos automatiškai, kaip pavaizduota šioje iliustracijoje.

Gramatinės klaidos spustelėjimas dešiniuoju pelės mygtuku

Kokią „„2007 Microsoft Office“ sistema“ programą naudojate?

Outlook

Word

Outlook

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Tikrinti gramatiką renkant tekstą.

Pastaba   Gramatikos tikrintuvą galima naudoti su visais elementais, išskyrus Pastabas.

Puslapio viršus

Programa Word

Norėdami įjungti arba išjungti automatinį dabar atidaryto dokumento gramatikos tikrinimą atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dalyje Išimtys, skirtos spustelėkite Dabar atidaryto failo vardas.

 2. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Nerodyti gramatikos klaidų tik šiame dokumente.

Norėdami įjungti arba išjungti automatinį visų nuo dabar sukurtų dokumentų gramatikos tikrinimą atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dalyje Išimtys, skirtos spustelėkite Visi nauji dokumentai.

 2. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Nerodyti gramatikos klaidų tik šiame dokumente.

Svarbu   Jei automatinį gramatikos tikrinimą išjungėte faile, kurį naudojate bendrai su kitais žmonėmis, galite jiems pranešti apie šį atliktą keitimą.

Puslapio viršus

Gramatikos tikrinimo iš karto įjungimas

Pažymėkite žymės langelį Tikrinti gramatiką ir rašybą, jei norite, kad tikrinant rašybą iš karto, būtų įtraukiamos gramatikos klaidos (pavyzdžiui, paspaudus F7).

Skaitomumo statistikos rodymas

Pažymėkite žymės langelį Rodyti skaitomumo statistiką, jei norite, kad baigus rašybos tikrinimą iš karto, būtų rodoma skaitomumo statistika (pavyzdžiui, paspaudus F7). Daugiau informacijos apie šią priemonę ieškokite Dokumento skaitomumo tikrinimas.

Daugiau informacijos apie gramatikos tikrintuvo naudojimą ieškokite Rašybos ir gramatikos tikrinimas.

Taisyklių, kurias gramatikos tikrintuvas taiko jūsų rašybai, valdymas

Galite pasirinkti vieną iš dviejų parinkčių, esančių meniu Rašymo stilius: Tik gramatika arba Gramatika ir stilius. Jei norite keisti gramatikos ir stiliaus taisyklių, kurias gramatikos tikrintuvas naudoja tikrindamas jūsų rašybą, tipą, spustelėkite Parametrai. Galite naudoti dialogo langą Gramatikos parametrai norėdami peržiūrėti parametrus ir atlikti norimus keitimus. Daugiau informacijos ieškokite Gramatikos ir rašymo stiliaus parinkčių pasirinkimas.

Kodėl programoje Outlook negalima naudoti mygtukų Rašymo stilius ir Parametrai?

Yra žinoma problema, dėl kurios šio meniu ir mygtuko negalima naudoti Microsoft Office Outlook. Šios problemos galite išvengti peržiūrėdami tikrinimo parinktis atidarytame elemente.

 1. Bet kuriame programos Outlook elemente, pvz., el. laiške (bet ne Pastaboje), spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite Rengyklės parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

Pastaba   Visi jūsų atlikti šių parametrų keitimai taikomi visiems jūsų redaguojamiems elementams, o ne tik tam elementui, su kuriuo šiuo metu dirbate.

Puslapio viršus

Programos Outlook rašybos parinktys

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys ir skirtuką Rašyba.

  • Jei norite, kad rašybos tikrintuvas būtų vykdomas spustelėjus mygtuką Siųsti, pažymėkite žymės langelį Visada tikrinti rašybą prieš siunčiant.

  • Norėdami nurodyti, kad atsakant į laišką arba jį persiunčiant, pradinio laiško teksto rašyba nebūtų tikrinama, pažymėkite žymės langelį Nepaisyti pirminio pranešimo teksto atsakyme arba persiunčiamame pranešime.

Puslapio viršus

Rašybos tikrintuvo laukų išjungimas arba įjungimas programoje Project

Programoje Microsoft Office Project gali būti laukų, kurių rašybos nenorite tikrinti.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys ir skirtuką Rašyba.

 2. Prie kiekvieno lauko pažymėkite Taip, kad įjungtumėte to lauko rašybos tikrinimą, arba Ne, kad išjungtumėte to lauko rašybos tikrinimą.

Puslapio viršus

Taikoma: Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, SharePoint Designer 2007, InfoPath Edit Mode 2007, Office 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, Project Standard 2007Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Kalbos pakeitimas