Rašybos ir gramatikos tikrinimas

Dalis šios temos informacijos tinka ne visoms kalboms.

Kai artėja terminas, dažniausiai trūksta laiko tikrinti dokumento rašybos ir gramatikos klaidas. Jūsų Microsoft Office programa pateikia įrankius, kurie padeda greičiau ištaisyti šias klaidas. Galite nuspręsti, ar norite nustatyti Microsoft Office programą taip, kad dirbant būtų galima lengvai matyti galimas klaidas. Jei banguotos raudonos ir žalios linijos jums trukdo, galite patikrinti dokumentą baigdami darbą.

Ką norėtumėte daryti?

Automatinis rašybos ir gramatikos tikrinimas (banguotos raudonos, mėlynos ir žalios linijos)

Rašybos ir gramatikos tikrinimas iškart

Rašybos ir gramatikos tikrintuvo problemų sprendimas

Automatinis rašybos ir gramatikos tikrinimas (banguotos raudonos, mėlynos ir žalios linijos)

Gal ieškote būdo greičiau ir lengviau rasti ir taisyti savo dokumente esančias rašybos klaidas? O gal nenorite matyti banguotų raudonų linijų, kurias jūsų sistemos Microsoft Office programa rodo dokumente? Šiame skyriuje paaiškinama, kaip veikia automatinis rašybos ir gramatikos tikrinimas, kaip jį įjungti ir išjungti.

Pastabos   

 • Įvedant tekstą programose Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel arba Microsoft Office Project nėra parinkties tikrinti rašybą.

 • Tikrinti gramatiką galima tik programose Microsoft Office Outlook ir Microsoft Office Word.

Kaip veikia automatinis rašybos tikrinimas

Kai automatiškai tikrinate įvedamo teksto rašybą, galite būti tikri, kad atiduodant dokumentą nereikės taisyti daugybės rašybos klaidų. Jūsų sistemos Microsoft Office programa gali žymėti klaidingai parašytus žodžius, kol dirbate, todėl juos lengviau pastebėti, kaip pavaizduota šiame pavyzdyje.

Neteisingos rašybos žodžiai rodomi pabraukti raudona vingiuota linija.

Galite spustelėti klaidingai parašytą žodį dešiniuoju pelės mygtuku ir peržiūrėti siūlomus taisymus.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite neteisingai parašytą žodį, kad pamatytumėte siūlomus taisymus

Atsižvelgiant į naudojamą Microsoft Office programą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus žodį, gali būti pateikiamos kitos parinktys, pvz., įtraukti žodį į vartotojo žodyną.

Kaip veikia automatinis gramatikos tikrinimas (tik programose Outlook ir Word)

Įgalinus automatinį gramatikos tikrinimą, programos Word ir Outlook žymi potencialias gramatikos ir stiliaus klaidas, kol dirbate su programos Word dokumentais ir atidarytais programos Outlook elementais (išskyrus Pastabas), kaip pavaizduota šiame pavyzdyje.

Grammar error

Spustelėję klaidą dešiniuoju pelės mygtuku, pamatysite daugiau parinkčių.

Gramatinės klaidos spustelėjimas dešiniuoju pelės mygtuku

Rodomame meniu gali būti pateikiamas siūlomas taisymas. Taip pat galite ignoruoti klaidą arba spustelėti Apie šį sakinį ir pamatyti, kodėl programa laiko tekstą klaidingu.

Automatinio rašybos ir gramatikos tikrinimo įjungimas ir išjungimas

Šiose sistemos Microsoft Office programose:

Word

 1. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir Word parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

 3. Norėdami įjungti arba išjungti automatinį dabar atidaryto dokumento rašybos ir gramatikos tikrinimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Dalyje Išimtys, skirtos spustelėkite Dabar atidaryto failo vardas.

  2. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelius Nerodyti rašybos klaidų tik šiame dokumente ir Nerodyti gramatikos klaidų tik šiame dokumente.

   Norėdami įjungti arba išjungti automatinį visų nuo dabar sukurtų dokumentų rašybos ir gramatikos tikrinimą, atlikite šiuos veiksmus:

  3. Dalyje Išimtys, skirtos spustelėkite Visi nauji dokumentai.

  4. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelius Nerodyti rašybos klaidų tik šiame dokumente ir Nerodyti gramatikos klaidų tik šiame dokumente.

Svarbu   Jei automatinį rašybos arba gramatikos tikrinimą išjungėte faile, kurį naudojate bendrai su kitais žmonėmis, galite jiems pranešti apie šį atliktą keitimą.

Outlook

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys.

 2. Spustelėkite skirtuką Rašyba ir Rašybos tikrinimas ir automatinė taisa.

 3. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelius Tikrinti rašybą renkant tekstą arba Tikrinti gramatiką renkant tekstą.

Pastaba   Rašybos ir gramatikos tikrintuvus galima naudoti su visais elementais, išskyrus Pastabas.

Automatinio rašybos tikrinimo įjungimas ir išjungimas

Šiose sistemos Microsoft Office programose:

PowerPoint

 1. Spustelėkite Microsoft Office mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir PowerPoint parinktys.

 2. Spustelėkite Tikrinimas.

 3. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

  Pastaba   Jei norite pažymėti šį žymės langelį, taip pat turite pažymėti žymės langelį Tikrinti rašybą renkant tekstą.

InfoPath, OneNote, Publisher, SharePoint Designer arba Visio

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Rašyba ir Rašybos parinktys.

 2. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Slėpti rašybos klaidas.

  Pastaba   Jei norite pažymėti šį žymės langelį, taip pat turite pažymėti žymės langelį Tikrinti rašybą renkant tekstą.

Access, Excel arba Project

Šios priemonės negalima naudoti.

Automatinė taisa

Kai kuriose programose galima naudoti automatinę taisą, kad rašybos klaidos būtų taisomos įvedant tekstą ir nereikėtų patvirtinti kiekvieno taisymo. Pavyzdžiui, jei įvesite žodį zinoma ir tarpą ar kitą skyrybos ženklą, automatinės taisos priemonė automatiškai pakeis klaidingą žodį žodžiu žinoma. Daugiau informacijos apie automatinę taisą ieškokite Automatinių taisymų keitimas arba kūrimas.

Puslapio viršus

Rašybos ir gramatikos tikrinimas iškart

Šis būdas naudingas, kai norite atidėti dokumento tikrinimą iki tol, kol baigsite tą dokumentą redaguoti. Galite tikrinti potencialias rašybos klaidas ir patvirtinti kiekvieną taisymą.

Pastaba   Gramatiką galima tikrinti tik programose Outlook ir Word.

Daugeliu atvejų tikrinti rašybą visose Microsoft Office programose gana lengva. Paspauskite F7 ir naudokite rodomą dialogo langą arba užduočių sritį, kad peržiūrėtumėte failą arba elementą, su kuriuo dirbate. Toliau pateikiamos išsamios instrukcijos ir unikalių parinkčių, kurias galima naudoti kiekvienoje sistemos Microsoft Office programoje, aprašymai:

 1. Pažymėkite failą, elementą, teksto fragmentą arba duomenis, kuriuose norite tikrinti rašybą.

  Toliau paaiškinama, kaip tai padaryti naudojamoje sistemos Microsoft Office programoje.

  Word, PowerPoint, Project, Publisher arba SharePoint Designer

  Spustelėkite faile. Norėdami tikrinti tik konkrečią teksto dalį, pažymėkite norimą tikrinti tekstą.

  Access

  Duomenų rašybos tikrinimas naudojant duomenų lapo rodinį

  1. Atidarykite duomenų lapą.

  2. Pažymėkite įrašus, stulpelius, laukus arba tekstą, kurio rašybą norite tikrinti.

   Šioje lentelėje išvardijamos technikos, kaip naudojant pelę pažymėti duomenis ar įrašus duomenų lapo rodinyje.

  Norėdami pažymėti

  Spustelėkite

  Lauke esančius duomenis

  Ten, nuo kur norite pradėti žymėti, ir vilkite per duomenis.

  Visą lauką

  Kairįjį duomenų lapo lauko kraštą, kur žymiklis pasikeičia į plus pointer.

  Gretimus laukus

  Kairįjį lauko kraštą ir vilkite, kad išplėstumėte žymimą sritį.

  Taip pat galite laikyti nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėti kitą langelį.

  Stulpelį

  Lauko parinkiklį.

  Gretimus stulpelius

  Lauko pavadinimą, rodomą stulpelio viršuje, tada vilkite, kad išplėstumėte žymimą sritį.

  Įrašą

  Įrašo parinkiklį.

  Kelis įrašus

  Pirmojo įrašo parinkiklį, tada vilkite, kad išplėstumėte žymimą sritį.

  Visus įrašus

  Meniu Redagavimas parinktį Pažymėti visus įrašus.

  Pastabos   

  1. Jei duomenų lape yra antrinių duomenų lapų, programa Access tikrina rašybą tik tame duomenų lape arba antriniame duomenų lape, kuriame yra žymeklis.

  2. Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  Duomenų rašybos tikrinimas naudojant formos rodinį

  1. Atidarykite formą naudodami formos rodinį.

  2. Pažymėkite lauką arba tekstą, kurio rašybą norite tikrinti.

   Naršymo srityje esančio duomenų bazės objekto duomenų rašybos tikrinimas

  3. Naršymo srityje spustelėkite lentelę, užklausą, formą, rodinį arba saugomą procedūrą, kurios rašybą norite tikrinti.

  Excel

  Spustelėkite redaguojamą darbalapį, kad būtų tikrinamas visas aktyvus darbalapis, įskaitant langelių reikšmes, langelių komentarus, įdėtąsias diagramas, teksto laukus, mygtukus, antraštes ir poraštes. Programa Excel netikrina apsaugotų darbalapių, formulių ar teksto, gauto skaičiuojant pagal formulę. Jei tikrinant rašybą formulės juosta aktyvi, programa Excel tikrina tik formulės juostos turinį.

  Norėdami tikrinti tik konkrečią teksto dalį, pažymėkite norimą tikrinti tekstą.

  Norėdami pažymėti

  Atlikite tai

  Langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir vilkite iki paskutinio langelio. Arba laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spauskite rodyklių klavišus, kad išplėstumėte pažymėtą sritį.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį diapazono langelį ir paspausti F8, kad išplėstumėte pažymėtą sritį naudodami rodyklių klavišus.

  Didelį langelių diapazoną

  Spustelėkite pirmąjį diapazono langelį ir, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT, spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Galite slinkti, kad paskutinis langelis būtų matomas.

  Visus darbalapio langelius

  Spustelėkite mygtuką Žymėti viską.

  Norėdami pažymėti visą darbalapį, taip pat galite paspausti klavišus CTRL+A.

  Pastaba   Jei darbalapyje yra duomenų, paspaudus klavišus CTRL+A, pažymima visa sritis. Paspaudus klavišus CTRL+A antrą kartą, pažymimas visas darbalapis.

  Negretimus langelius arba langelių diapazonus

  Pažymėkite pirmąjį langelį arba diapazoną ir laikydami nuspaudę CTRL pažymėkite kitus langelius arba diapazonus.

  Taip pat galite pažymėti pirmąjį langelį ar langelių diapazoną ir paspausti SHIFT+F8, kad į pažymėtą sritį įtrauktumėte negretimą langelį arba diapazoną.

  Pastaba   Neatšaukus viso žymėjimo, negalima atšaukti negretimo žymėjimo langelių arba langelių diapazonų.

  Visą eilutę arba stulpelį

  Spustelėkite eilutės arba stulpelio antraštę.

  Darbalapyje rodomos eilutės ir stulpelio antraštės

  1. Eilutės antraštė

  2. Stulpelio antraštė

  Taip pat galite pažymėti eilutės arba stulpelio langelius pažymėdami pirmąjį langelį ir paspausdami CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠĄ (RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN skirta eilutėms, RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN skirta stulpeliams).

  Pastaba   Jei eilutėje arba stulpelyje yra duomenų, paspaudus CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠĄ, eilutė arba stulpelis pažymimas iki paskutinio naudoto langelio. Paspaudus CTRL+SHIFT+RODYKLĖS KLAVIŠĄ antrą kartą, pažymima visa eilutė arba stulpelis.

  Gretimas eilutes arba stulpelius

  Vilkite per eilučių arba stulpelių antraštes arba pažymėkite pirmąją eilutę arba stulpelį ir laikykite nuspaudę SHIFT, kol pažymėsite paskutinę eilutę arba stulpelį.

  Negretimas eilutes arba stulpelius

  Spustelėkite pirmosios savo žymėjimo eilutės arba stulpelio antraštę, tada nuspaudę CTRL spustelėkite kitų į žymimą sritį norimų įtraukti eilučių arba stulpelių antraštes.

  Daugiau arba mažiau langelių, nei yra aktyvioje pažymėtoje srityje

  Laikydami nuspaudę SHIFT, spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įtraukti į naują žymėjimą. Keturkampis diapazonas tarp aktyvus langelisjūsų spustelėto langelio tampa nauja pažymėta sritimi.

  Pastaba   Norėdami atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

  InfoPath

  Spustelėkite formoje. Norėdami tikrinti tik konkrečią teksto dalį, pažymėkite norimą tikrinti tekstą.

  OneNote

  Spustelėkite puslapyje, kad būtų tikrinama aktyviame puslapyje esančio teksto rašyba. Norėdami tikrinti tik konkrečią teksto dalį, pažymėkite norimą tikrinti tekstą.

  Outlook

  Spustelėkite atidarytame elemente, pvz., el. laiške, kad būtų tikrinama tame elemente esančio teksto rašyba. Norėdami tikrinti tik konkrečią teksto dalį, pažymėkite norimą tikrinti tekstą.

  Pastaba   Rašybos tikrintuvą galima naudoti su visais elementais, išskyrus Pastabas.

  Visio

  Spustelėkite faile. Norėdami tikrinti tik konkrečią teksto dalį, galite spustelėti objekte, kad būtų tikrinama viso tame objekte esančio teksto rašyba, arba pažymėti konkretų tame objekte esantį tekstą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Paspauskite F7.

  2. Naudokite pelę vienoje iš šių Microsoft Office programų:

   Word, Excel arba PowerPoint

   Skirtuko Peržiūra grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba (programoje Word spustelėkite Rašyba ir gramatika).

   Outlook

   Sukurkite arba atidarykite elementą, pvz., el. laišką, paskyrą arba kontaktą, tada skirtuko Rašyti grupėje Tikrinimas spustelėkite Rašyba ir gramatika.

   Access

   Skirtuko Pagrindinis grupėje Įrašai spustelėkite Rašyba.

   InfoPath, OneNote, Publisher, SharePoint Designer arba Visio

   Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Rašyba ir spustelėkite Rašyba.

 3. Tik programose Outlook arba Word, norėdami taip pat tikrinti gramatiką, pažymėkite žymės langelį Tikrinti gramatiką.

 4. Jei programa randa rašybos klaidų, rodomas dialogo langas arba užduočių sritis, o rašybos tikrintuvas pažymi pirmąjį klaidingai parašytą žodį. Galite nuspręsti, kaip ištaisyti kiekvieną programos rastą klaidą. Toliau pateikiamos instrukcijos, kaip įvairiais būdais taisyti klaidingai rašomą žodį:

  Noriu taisyti klaidą naudodamas vieną iš siūlomų žodžių

  Pasirinkite žodį sąraše Siūlymai ir spustelėkite Keisti.

  Noriu taisyti klaidą pats keisdamas žodį

  Outlook, Word, PowerPoint, InfoPath ir OneNote

  1. Spustelėkite dokumente esantį taisytiną žodį ir jį redaguokite.

  2. Ištaisę žodį, spustelėkite Tęsti, Rasti paskesnį (InfoPath) arba Paleisti rašybos tikrinimą (OneNote).

   Access, Excel ir Publisher

  3. Spustelėkite lauką Nėra žodyne.

  4. Redaguokite žodį.

  5. Spustelėkite Keisti.

   SharePoint Designer arba Visio

  6. Spustelėkite lauką Keisti į.

  7. Redaguokite žodį.

  8. Spustelėkite Keisti.

  Klaidingai rašomas žodis yra mano naudojamas žodis. Noriu, kad visos sistemos Microsoft Office programos atpažintų šį žodį ir nelaikytų jo klaida

  1. Spustelėkite Pridėti arba Įtraukti į žodyną.

  Noriu nepaisyti klaidingai parašyto žodžio ir pereiti prie paskesnio žodžio

  Excel, Outlook, PowerPoint arba Word

  1. Spustelėkite Nepaisyti vieną kartą.

   Svarbu   Programose Outlook, PowerPoint arba Word spustelėjus Nepaisyti vieną kartą, rašybos tikrintuvas visą laiką ignoruoja tą žodžio atvejį. Programose Outlook ir Word rašybos tikrintuvas gali vėl rasti žodžius, kurių anksčiau buvo nepaisoma. Programoje PowerPoint neįmanoma rasti klaidingai parašyto žodžio, jei jo jau buvo nepaisyta.

   Access, OneNote, Publisher, SharePoint Designer arba Visio

  2. Spustelėkite Nepaisyti vieną kartą.

   Svarbu   Programoje OneNote spustelėjus Nepaisyti vieną kartą, rašybos tikrintuvas visą laiką ignoruoja tą žodžio atvejį. Programoje OneNote neįmanoma rasti klaidingai parašyto žodžio, jei jį tikrinant buvo spustelėta Nepaisyti vieną kartą.

   InfoPath

  3. Spustelėkite Rasti paskesnį.

  Noriu nepaisyti visų klaidingai parašyto žodžio atvejų ir pereiti prie paskesnio žodžio

  Spustelėkite Nepaisyti visko.

  Svarbu   Programose Outlook, PowerPoint arba Word spustelėjus Nepaisyti visko, rašybos tikrintuvas visą laiką ignoruoja visus esamus to žodžio atvejus. Programose Outlook ir Word rašybos tikrintuvas gali vėl rasti žodžius, kurių anksčiau buvo nepaisoma. Programoje PowerPoint neįmanoma rasti klaidingai parašyto žodžio atvejų, jei tikrinant žodį buvo spustelėta Nepaisyti visko.

  Dažnai darau šią klaidą, todėl noriu, kad ją programa taisytų automatiškai

  Access, Excel, Outlook, Word arba PowerPoint

  1. Pasirinkite teisingą žodį sąraše Siūlymai ir spustelėkite Automatinė taisa.

   OneNote

  2. Spustelėkite Automatinės taisos parinktys.

  3. Į lauką Keisti įveskite klaidą, o į lauką Į – teisingai rašomą žodį.

  4. Spustelėkite Pridėti.

   Project, Publisher arba Visio

  5. Pirma turite atšaukti arba baigti tikrinti rašybą.

  6. Meniu Įrankiai pasirinkite Automatinės taisos parinktys.

  7. Į lauką Keisti įveskite klaidą, o į lauką Į – teisingai rašomą žodį.

  8. Spustelėkite Pridėti.

   InfoPath ir SharePoint Designer

   Šios programos nepalaiko automatinės taisos priemonės, todėl įvedant tekstą programa negali automatiškai taisyti klaidų.

 5. Ištaisius kiekvieną klaidingai parašytą žodį, programa pažymi kitą klaidingai parašytą žodį, todėl galite nuspręsti, ką norite daryti.

 6. Tik programose Outlook arba Word baigus žymėti rašybos klaidas, rodomos gramatikos klaidos. Pasirinkite kiekvienos klaidos parinktis dialogo lange Rašyba ir gramatika.

Puslapio viršus

Rašybos ir gramatikos tikrintuvo problemų sprendimas

Daugiau saitų, kur rasti informacijos apie problemų, iškylančių dėl rašybos ir gramatikos tikrintuvų, šalinimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Taikoma: SharePoint Designer 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2007, Excel 2007, Outlook 2007, Project Standard 2007, Project 2007, Word 2007, Visio 2007, PowerPoint 2007, Office 2007, Access 2007, Publisher 2007Ar ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Kalbos pakeitimas