Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalis

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalį norėdami žiniatinklio dalies puslapyje parodyti tinklalapį, failą ar aplanką. Norėdami susieti su turiniu, įveskite hipersaitą, failo maršrutą ar aplanko pavadinimą.

Pastabos: 

 • Galite naudoti puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalį tik naršyklėje, kuri palaiko HTML IFRAME elementą.

 • Norint, kad būtų rodomas failas ar aplankas, reikia Microsoft Internet Explorer.

Šiame straipsnyje

Kaip galima naudoti puslapių peržiūros programos puslapio dalį

Kaip puslapių peržiūros programos puslapio dalis rodo tinklalapį iš dalių sudarytame puslapyje

Puslapių peržiūros programos puslapio dalies pasirinktinės ypatybės

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies naudojimo būdai

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalį galite naudoti norėdami, kad būtų rodoma:

 • Parankiniai žinių šaltiniai žiniatinklio dalies puslapio specialioje žinių suvestinės srityje.

 • Aktyvių darbo grupės failų tinklo serveryje sąrašas, kurį norite reguliariai peržiūrėti.

 • Dažnai naudojamas dokumentas ar skaičiuoklė.

Puslapio viršus

Kaip puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje rodomas žiniatinklio dalies puslapyje esantis tinklalapis?

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies susietas turinys yra izoliuotas nuo kito šioje dalyje esančio turinio, nes naudojamas HTML IFRAME elementas. Šis elementas užtikrina, kad visi HTML elementai, rodomi kaip turinys puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje, bus suderinami su kitais HTML elementais, esančiais žiniatinklio dalies puslapyje. Pavyzdžiui, žiniatinklio dalies puslapyje jau gali būti HTML FORM elementas, todėl puslapis nebus rodomas tinkamai, jei susietame turinyje taip pat bus HTML FORM elementas, nepriklausantis HTML IFRAME elementui.

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje rodomas turinys nesinchronizuojamas su likusia puslapio dalimi. Tai reiškia, kad galite peržiūrėti ir naudoti kitas puslapyje esančias žiniatinklio dalis, jei tam tikras saitas ilgai nepateikia turinio.

Puslapio viršus

Puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės

Toliau pateiktos puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės.

Pastaba: Negalite peržiūrėti arba redaguoti šių pasirinktinių ypatybių asmeniniame rodinyje.

Ypatybė

Aprašas

Grupė Tinklalapis, Aplankas arba Failas

Nurodomas turinio tipas, kurį norite rodyti puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Tinklalapis     Pasirinkite šią parinktį, jei norite, kad tinklalapis būtų rodomas kaip puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalies turinys. Pasirinkus šią parinktį, į teksto lauką Saitas automatiškai įvedamas hiperteksto perdavimo protokolas (http://) ir paslepiamas mygtukas Naršyti, jei jis rodomas. Tai numatytoji reikšmė.

 • Aplankas     Pasirinkite šią parinktį, jei norite rodyti aplanko failų sąrašą. Ši parinkti paslepia mygtuką Naršyti, jei jis matomas.

 • Failas     Pasirinkite šią parinktį, jei norite rodyti failo turinį. Pasirinkus šią parinktį taip pat rodomas mygtukas Naršyti, esantis žemiau teksto lauko Saitas. Failas atidaromas atskirame naršyklės lange arba žiniatinklio dalyje, jei failą atidaranti taikomoji programa palaiko įdėtojo aktyvinimo funkciją naršyklės lange.

Saitas

Nurodomas hipersaitas, aplankas ar failas, kad būtų galima susieti su turiniu, kurį norite rodyti puslapio peržiūros programos žiniatinklio dalyje:

 • Jei anksčiau pasirinkote Tinklalapis, turite įvesti galiojantį hipersaitą. Galite naudoti šiuos du galiojančius hipersaitų protokolus:

  • Hiperteksto perdavimo protokolą (http://)

  • Hiperteksto perdavimo protokolas, pasižymintis sauga, naudojančia saugiųjų jungčių lygmens (SSL) koduotę (https://)

   Galima naudoti absoliutųjį URL arba santykinį URL, tačiau failo maršruto naudoti negalima.

 • Jei anksčiau pasirinkote Aplankas, turite įvesti galiojantį vietinį ar tinklo aplanką. Norint, kad būtų rodomas aplankas, reikia Microsoft Internet Explorer.

 • Jei anksčiau pasirinkote Failas, turite įvesti galiojantį failo maršrutą. Norint, kad būtų rodomas failas, reikia Microsoft Internet Explorer. Taip pat galite spustelėti Naršyti, kad surastumėte failą.

Puslapio viršus

Bendrosios žiniatinklio dalių ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastaba:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami įrankių srityje matyti skyrių Išsamiau, turite turėti reikiamų teisių.

 • Tam tikroms puslapio dalims puslapio dalių kūrėjas gali savo nuožiūra nerodyti vienos ar daugiau šių bendrųjų ypatybių arba gali sukurti ir rodyti papildomas ypatybes, kurios nėra pateiktos žemiau įrankių srities skyriuose Išvaizda, Maketas ir Papildomai.

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Antraštė

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar vartotojui atidarius iš dalių sudarytą puslapį bus rodoma visa puslapio dalis. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena yra nustatyta kaip Įprasta ir yra rodoma visa puslapio dalis. Kai būsena yra nustatyta kaip Minimizuota, rodoma tik pavadinimo juosta.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpta

Nurodo, ar rodoma puslapio dalis, kai vartotojas atidaro iš dalių sudarytą puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalis rodoma tik tada, kai kuriate puslapį, o prie pavadinimo pridedamas plėtinys (Paslėpta).

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų kalboje yra rašoma iš dešinės į kairę; anglų kalboje ir daugumoje kitų Europos šalių kalbų rašoma iš kairės į dešinę. Šis parametras siūlomas ne visuose puslapio dalių tipuose.

Zona

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš viršaus į apačią, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma zonos viršuje. Jeigu puslapio dalys zonoje išdėstytos iš kairės į dešinę, 1 reikšmė reiškia, kad puslapio dalis bus rodoma kairiojoje zonos pusėje.

Pvz., puslapio dalį įtraukiant į tuščią zoną, kurioje dalys išdėstomos iš viršaus į apačią, zonos indekso reikšmė yra 0. Į apatinę zonos dalį įtraukiant antrą puslapio dalį, jos zonos indekso reikšmė yra 1. Jei antrą puslapio dalį norite perkelti į zonos viršų, įveskite 0, o pirmos puslapio dalies reikšmę pakeiskite į 1.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo Ekrano patarimą, pateikiamą, pelės žymiklį perkėlus ant puslapio dalies pavadinimo ar puslapio dalies piktogramos. Šios ypatybės reikšmė naudojama ieškant puslapio dalių pasitelkus komandą Ieškoti iš šių puslapių dalių galerijų įrankių srities meniu Rasti puslapio dalis: svetainė, virtualusis serveris ir iš dalių sudarytas puslapis.

Žinyno URL

Nurodo failo, kuriame yra žinyno informacija apie puslapio dalį, vietą. Puslapio dalies meniu spustelėjus komandą Žinynas, žinyno informacija pateikiama atskirame naršyklės lange.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pagal režimą Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįždamas į tinklalapį, šį langą vartotojas turi uždaryti.

 • Be režimo Jei naršyklėje leidžiama, bus atidarytas atskiras naršyklės langas. Prieš grįžtant į tinklalapį, šio lango uždaryti nereikia. Ši reikšmė yra numatyta.

 • Naršyti Tinklalapis bus atidarytas dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba: Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios „Windows SharePoint Services 3.0“ žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×