Puslapio lūžio įterpimas

Kuriant dokumentą, „Word“ automatiškai įterpia puslapio lūžius kiekvieno puslapio pabaigoje. Galite rankiniu būdu įtraukti puslapio lūžį bet kurioje dokumento vietoje. (Visada galite panaikinti puslapio lūžį, kurį įtraukėte, bet negalite pašalinti to, kurį programa „Word“ automatiškai įtraukia kiekvieno puslapio pabaigoje.) Be to, galite nustatyti programos „Word“ taisykles, kad automatiškai pateikiami puslapių lūžiai būtų įtraukti ten, kur norite. Tai ypač naudinga, jei apdorojate ilgą dokumentą.

Norėdami valdyti dokumento formatavimą taip pat galite naudoti skyrių lūžius.

 1. Spustelėkite, nuo kur norite pradėti puslapį.

 2. Spustelėkite Įterpti > Puslapio lūžis.

  Skirtuke „Įterpimas“ paryškinta parinktis „Puslapio lūžis“.

Norėdami pamatyti, kur įtraukėte puslapių lūžius, spustelėkite Pagrindinis ir grupėje Pastraipa spustelėkite Rodyti / slėpti.

Rodymo / slėpimo piktograma paryškinta skirtuke „Pagrindinis“.

Puslapių lūžiai atrodo taip:

Puslapio lūžis

Automatinio puslapio lūžio koregavimas

Jeigu norite, kad automatinis puslapio lūžis nebūtų įtraukiamas netinkamose vietose, pvz., tarp teksto eilučių, kurių nenorite perskirti, galite pakoreguoti pasirinktų pastraipų puslapio lūžio parametrus.

 1. Pažymėkite pastraipas, kurioms norite taikyti parametrus.

 2. Spustelėkite Maketas, tada spustelėkite grupės Pastraipa rodyklę.

  Skirtuke „Maketas“ paryškinta rodyklė, skirta atidaryti dialogo langą „Pastraipa“.

 3. Dialogo lange Pastraipa spustelėkite Eilučių ir puslapių lūžiai.

  Pažymėkite vieną ar daugiau iš šių parinkčių:

  • Keliamosios eilutės / vienišo nario valdymas puslapio viršuje arba apačioje palieka mažiausiai dvi pastraipos eilutes.

  • Laikyti kartu su paskesne neleidžia įterpti lūžio tarp pastraipų, kurių nenorite perskirti.

  • Neskaidyti pastraipos neleidžia įterpti lūžio pastraipos viduje.

  • Puslapio lūžis prieš įtraukia puslapio lūžį prieš nurodytą pastraipą.

Naujo puslapio pradėjimas

 1. Spustelėkite, nuo kur norite pradėti puslapį.

 2. Spustelėkite Įterpti ir Puslapislūžis.

  Kaip įterpti puslapio lūžį

Norėdami pamatyti, kur tiksliai įterpėte puslapio lūžį, turite įjungti nespausdinamus (formatavimo) simbolius: spustelėkite Pagrindinis > Pastraipa , o tada Rodyti/slėpti .

Mygtukas „Rodyti / slėpti“

Puslapio lūžis atrodo štai taip:

Puslapio lūžis

Daugybės puslapių lūžių įterpimas į ilgą dokumentą: atsargumo priemonės

Jei rankiniu būdu ketinate įterpti puslapių lūžių į kelių puslapių ilgio dokumentą, jums greičiausiai reikės šiuos lūžius pakeisti, nes redaguodami dokumentą galite pastebėti, kad puslapio lūžiai atsidūrė pastraipos viduryje ar netgi tarp pastraipų, kurias norėjote palikti šalia viena kitos.

Be to, gali nutikti, kad atskiro puslapio viršuje ar apačioje liks viena pastraipos eilutė.

Šių nepageidaujamų puslapių lūžių galite išvengti nurodydami „Word“, kur galima ir kur negalima įterpti puslapio lūžį.

Kaip išvengti nepageidaujamų puslapių lūžių   

 1. Pažymėkite pastraipas, kurioms norite taikyti parametrus.

 2. Spustelėkite Puslapio maketas, tada grupėje Pastraipa spustelėkite rodyklę, kad atidarytumėte dialogo langą Pastraipa.

  Kaip pasiekti visas pastraipos parinktis

 3. Spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

  Dialogo lango „Pastraipa“ parinktys

  Norėdami, kad į puslapio apačią ar viršų būtų nukeltos mažiausiai dvi eilutės,    spustelėkite žymės langelį Nekelti vienos eilutės.

  Patarimas:  Kad nekiltų problemų dėl paskirų eilučių, įsitikinkite, kad minėtas žymės langelis yra visada pažymėtas.

  Norėdami išvengti dviejų pastraipų, kurias norite išlaikyti drauge, atskyrimo    spustelėkite žymės langelį Laikyti kartu su paskesniu.

  Norėdami išvengti puslapio lūžio pastraipos viduryje    spustelėkite žymės langelį Neskaidyti pastraipos.

  Norėdami įterpti puslapio lūžį prieš konkrečią pastraipą    spustelėkite žymės langelį Kelti į naują puslapį.

Neautomatinio puslapio lūžio įterpimas

 1. Spustelėkite, kur norite pradėti naują puslapį.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Puslapiai spustelėkite Puslapio lūžis.

  Programos „Word“ įterpiamų puslapių lūžių valdymas

  Jei įterpsite neautomatinių puslapių lūžių dokumentuose, kuriuos sudaro daugiau nei keli puslapiai, gali reikėti keisti šiuos puslapių lūžius redaguojant dokumentą. Kad nereikėtų patiems keisti puslapių lūžių, galite nustatyti parinktis, kuriomis galite valdyti, kur „Word“ pateikia automatinius puslapių lūžius.

Puslapių lūžių neleidimas pastraipos viduryje   

 1. Pažymėkite pastraipą, kurios nenorite pateikti per du puslapius.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Neskaidyti eilučių.

Puslapių lūžių neleidimas tarp pastraipų

 1. Pažymėkite pastraipas, kurios turi būti viename puslapyje.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Palikti su kita.

Puslapio lūžio nurodymas prieš pastraipą

 1. Spustelėkite pastraipą, kurią norite pateikti po puslapio lūžio.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Puslapio lūžis prieš.

Mažiausiai dviejų pastraipos eilučių nukėlimas į puslapio viršų arba apačią

Profesionaliai atrodantis dokumentas niekada nesibaigia puslapiu su tik viena naujos pastraipos eilute arba neprasideda puslapiu su tik paskutine ankstesnio puslapio pastraipos eilute. Atskira paskutinė pastraipos eilutė puslapio viršuje vadinama keliamąja eilute. Atskira pirma pastraipos eilutė puslapio apačioje vadinama vienišąja eilute.

Puslapių lūžių neleidimas lentelės eilutėje

 1. Pažymėkite pastraipas, kuriose norite išvengti keliamųjų ir vienišųjų eilučių.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Keliamosios / vienišosios eilutės valdymas.

Pastaba: Ši parinktis įjungta pagal numatytuosius parametrus.

 1. Spustelėkite lentelės eilutę, kurioje nenorite įterpti puslapio lūžio. Jei nenorite, kad lentelė būtų perkeliama į kitą puslapį, pažymėkite visą lentelę.

  Pastaba: Jei lentelė didesnė nei puslapis, ją būtina perkelti.

 2. Skirtuke Lentelės įrankiai spustelėkite Maketas.

  Skirtukas „Lentelės įrankių maketas“

 3. Grupėje Lentelė spustelėkite Ypatybės.

  „Office 2010“ juostelė

 4. Spustelėkite skirtuką Eilutė ir išvalykite žymės langelį Leisti perkelti eilutę į kitą puslapį.

Negalite panaikinti puslapių lūžių, kuriuos programa „Word“ įterpia automatiškai.

Galite panaikinti visus puslapių lūžius, kuriuos patys įterpiate. Puslapio lūžio panaikinimas   

 1. Spustelėkite Juodraštis.

  Mygtukas „Juodraštis“

 2. Pažymėkite puslapio lūžį spustelėdami paraštę šalia punktyrinės linijos.

  Neautomatinis puslapio lūžis dokumente

 3. Paspauskite DELETE.

Neautomatinio puslapio lūžio įterpimas

 1. Spustelėkite, kur norite pradėti naują puslapį.

  „Word“ juostelės paveikslėlis

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Puslapiai spustelėkite Puslapio lūžis.

Puslapių lūžių neleidimas pastraipos viduryje

 1. Pažymėkite pastraipą, kurios nenorite pateikti per du puslapius.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Neskaidyti eilučių.

  Puslapių lūžių neleidimas tarp pastraipų

 1. Pažymėkite pastraipas, kurios turi būti viename puslapyje.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Palikti su kita.

Puslapio lūžio nurodymas prieš pastraipą

 1. Spustelėkite pastraipą, kurią norite pateikti po puslapio lūžio.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Puslapio lūžis prieš.

Profesionaliai atrodantis dokumentas niekada nesibaigia puslapiu su tik viena naujos pastraipos eilute arba neprasideda puslapiu su tik paskutine ankstesnio puslapio pastraipos eilute. Atskira paskutinė pastraipos eilutė puslapio viršuje vadinama keliamąja eilute. Atskira pirma pastraipos eilutė puslapio apačioje vadinama vienišąja eilute.

 1. Pažymėkite pastraipas, kuriose norite išvengti keliamųjų ir vienišųjų eilučių.

 2. Skirtuke Puslapio maketas spustelėkite dialogo lango vykdyklę Pastraipa, tada spustelėkite skirtuką Eilučių ir puslapių lūžiai.

 3. Pažymėkite žymės langelį Keliamosios / vienišosios eilutės valdymas.

Pastaba: Ši parinktis įjungta pagal numatytuosius parametrus.

Puslapių lūžių neleidimas lentelės eilutėje

 1. Spustelėkite lentelės eilutę, kurioje nenorite įterpti puslapio lūžio. Jei nenorite, kad lentelė būtų perkeliama į kitą puslapį, pažymėkite visą lentelę.

  Pastaba: Jei lentelė didesnė nei puslapis, ją būtina perkelti.

 2. Skirtuke Lentelės įrankiai spustelėkite Maketas

  Juostelės paveikslėlis

 3. Grupėje Lentelė spustelėkite Ypatybės.

  Juostelės paveikslėlis

 4. Spustelėkite skirtuką Eilutė ir išvalykite žymės langelį Leisti perkelti eilutę į kitą puslapį.

Patys įterpkite puslapio lūžį bet kurioje dokumento vietoje.

 1. Jei dar nesate redagavimo rodinyje, spustelėkite Redaguoti dokumentą > Redaguoti naudojant „Word Online“.

  Redagavimas „Word Online“

 2. Perkelkite žymiklį į tą vietą, kurioje norite pradėti naują puslapį.

 3. Pasirinkite Įterpti > Puslapio lūžis.

  „Word Web App“ mygtukas „Puslapio lūžis“

Redagavimo rodinyje rankiniu būdu įtrauktas puslapio lūžis atrodys taip:

„Word Online“ puslapio lūžis

Jis nebus matomas naudojant skaitymo rodinį. Skaitymo rodinyje neautomatiniai puslapių lūžiai rodomi kaip tarpai tarp puslapių taip pat kaip automatiniai puslapių lūžiai.

Patarimas:  Jei norite sparčiai įterpti puslapio lūžį naudodami klaviatūrą, paspauskite „Ctrl“ + „Enter“.

Taip pat žr.

Eilutės ir puslapio lūžiai

Skyriaus lūžio įterpimas

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×