Puslapio dalies išvaizdos keitimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei esate tinklalapio savininkas, galite konfigūruoti puslapio dalių keliais būdais. Naudojant žiniatinklio naršyklę, galite pakeisti puslapio dalies ypatybes, naudojant puslapio dalies tvarkymo puslapis. Dar galite konfigūruoti puslapio dalių, naudojant SharePoint suderinamą žiniatinklio dizaino programą, pvz., "Microsoft SharePoint Designer 2010".

Norėdami sužinoti apie "SharePoint" puslapio dalių, peržiūrėkite Apžvalga iš puslapio dalių pasiekiama "SharePoint Foundation 2010"ir Puslapio dalių rodinius ir formas "SharePoint Designer 2010".

Šiame straipsnyje

Puslapio dalies ypatybių keitimas naudojant įrankių sritį

Atidaryti ir naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis

Puslapio dalių bendrosios ypatybės

Išvaizda

Maketas

Išplėstinės

Žiniatinklio dalies ypatybių keitimas naudojant įrankių sritį

Galite keisti žiniatinklio dalies atributus priskirdami reikšmes žiniatinklio dalies ypatybėms. Yra visų žiniatinklio dalių bendrųjų ypatybių rinkinys, kurį naudodami galite nurodyti išvaizdos, maketo ir kitos informacijos atributus. Gali būti ir pasirinktinės žiniatinklio dalies ypatybės, kurios taikomos tik tai žiniatinklio daliai.

 1. Svetainės veiksmų meniu Meniu Svetainės veiksmai , spustelėkite Redaguoti puslapį.

 2. Nukreipkite žymiklį į puslapio dalį, spustelėkite rodyklę žemyn ir spustelėkite Redaguoti puslapio dalį.

 3. Bendrosios ir pasirinktinių ypatybių puslapio dalies rodomos įrankių srityje. Pvz., bendrosios ypatybės galite pakeisti gali įtraukti žiniatinklio dalies pavadinimą, dydį ir kitus parametrus, maketas. Pasirinktinės ypatybės yra šie parametrai nurodytą puslapio dalį.

  Pastaba: Jei esate asmeniniame rodinyje, puslapio dalies kūrėjas gali apriboti kurios pasirinktinės ypatybės galite pakeisti žiniatinklio dalis.

 4. Norėdami įrašyti keitimus ir uždaryti įrankių sritį, spustelėkite gerai. Norėdami peržiūrėti keitimus neuždarydami įrankių srities, spustelėkite taikyti.

Puslapio viršus

Puslapio dalies tvarkymo puslapio atidarymas ir naudojimas

Jei susiduriate su puslapio dalies arba puslapio dalies ryšio problemomis puslapyje, galite naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapį, kad būtų lengviau problemas atskirti ir išspręsti. Turite turėti galiojančias teises naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapį.

Patarimas: Jei nesate tikri, kuri žiniatinklio dalis ar žiniatinklio dalies ryšys yra problemos jūsų žiniatinklio dalies puslapyje priežastis, patariama vienu metu uždaryti po vieną žiniatinklio dalį ir naršyti žiniatinklio dalies puslapyje (spustelėkite Grįžti į mano žiniatinklio dalies puslapį) tikrinant, ar problema dingo. Nustatę probleminę žiniatinklio dalį, galite ją nustatyti iš naujo arba panaikinti.

 1. Atidarykite dokumentų biblioteką, kurioje yra puslapis.

 2. Nukreipkite žymiklį į puslapio pavadinimą, spustelėkite rodyklę žemyn ir spustelėkite Redaguoti ypatybes.

 3. Spustelėkite Atidaryti žiniatinklio dalies puslapį naudojant priežiūros rodinį, kad būtų rodomas žiniatinklio dalių priežiūros puslapis.

  Pastaba: Prie puslapio dalies tvarkymo puslapis, o ne saugomas dokumentų bibliotekoje, pvz., svetainės pagrindiniame puslapyje, puslapio papildyti turinys = 1 puslapio URL pabaigoje.

 4. Patikrinkite, ar tikrai naudojate norimą rodinį – asmeninį arba bendrai naudojamą. Jei reikia perjungti rodinius, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei naudojate asmeninį rodinį ir norite perjungti bendrai naudojamą rodinį, spustelėkite Pereinama į bendrojo naudojimo rodinį.

  • Jei naudojate bendrai naudojamą rodinį ir norite perjungti asmeninį rodinį, spustelėkite Pereiti į asmeninį rodinį.

 5. Pasirinkite vieną ar daugiau žiniatinklio dalių ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami perkelti puslapio dalį į puslapio dalių galeriją, spustelėkite uždaryti.

  • Norėdami šalinti asmeninių ypatybių reikšmes ir atkurti bendrai naudojamų ypatybių reikšmes, spustelėkite Nustatyti iš naujo. Prieš iš naujo nustatant žiniatinklio dalį, bus prašoma tai patvirtinti.

  • Jei norite visam laikui iš puslapio panaikinti puslapio dalį, spustelėkite Naikinti. Prieš panaikinant puslapio dalį, būsite paprašyti patvirtinti.

   Pastaba: Jei ypatybė Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje nepažymėtas, puslapio dalis gali būti panaikinta tik bendrinamame rodinyje.

 6. Baigę spustelėkite Grįžti į žiniatinklio dalies puslapį.

  Pastaba: Uždaryti, iš naujo arba naikinti statinį žiniatinklio dalį (tai yra puslapio dalį puslapio dalies zonos), negalima naudoti puslapio dalies tvarkymo puslapis.

  Norėdami išlaikyti statinį puslapio dalį, turite naudoti SharePoint suderinamą žiniatinklio dizaino programą

Puslapio viršus

Bendrosios žiniatinklio dalių ypatybės

Visos puslapio dalys turi bendrųjų ypatybių rinkinį, valdantį jų išvaizdą, maketą, išplėstines charakteristikas.

Pastabos:  Bendrosios puslapio dalies ypatybės, rodomos įrankių srityje, gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje, dėl kelių priežasčių:

 • Norėdami matyti įrankių srities skyrių Išsamiau , turite atitinkamas teises.

 • Konkretaus puslapio dalį, puslapio dalies kūrėjas gali pasirinkote Rodyti vieną ar kelis iš šių bendrųjų ypatybių arba pasirinkote kurti ir papildomas ypatybes, nėra išvardytos po įrankių srities skyriuose išvaizdą, maketąir Išsamiau .

 • Kai kurie teisių ir ypatybių parametrai gali išjungti arba slėpti puslapio dalies ypatybes.

Išvaizda

Ypatybė

Aprašas

Pareigos

Nurodo puslapio dalies pavadinimo juostoje rodomą puslapio dalies pavadinimą.

Aukštis

Nurodo puslapio dalies aukštį.

Plotis

Nurodo puslapio dalies plotį.

Chromo būsena

Nurodo, ar visą žiniatinklio dalies puslapyje rodoma vartotojui atidarius puslapį. Pagal numatytuosius nustatymus chromo būsena nustatyta kaip įprastas ir rodomas viso puslapio dalį. Pavadinimo juostoje rodomas, kai būsena yra sumažintas.

Chromo tipas

Nurodo, ar rodoma pavadinimo juosta ir puslapio dalies rėmelio kraštinė.

Maketas

Ypatybė

Aprašas

Paslėpti

Nurodo, ar puslapio dalį yra matomas, kai vartotojas atidaro puslapį. Jei žymės langelis pažymėtas, puslapio dalies matomas tik tada, kai kuriate puslapio ir yra indeksu (paslėpta) pridedami pavadinimą.

Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

Kryptis

Nurodo puslapio dalies turinio teksto kryptį. Pvz., arabų yra iš dešinės į kairę kalba; Anglų ir daugelio kitų Europos kalbų yra iš kairės į dešinę kalba.

Zonos

Nurodo iš puslapio dalių sudaryto puslapio zoną, kurioje yra puslapio dalis.

Pastaba:  Iš dalių sudaryto puslapio zonos nėra išvardytos sąrašo lauke, jei neturite teisės modifikuoti zonų.

Zonos indeksas

Nurodo puslapio dalies padėtį zonoje, jei zonoje yra daugiau nei viena puslapio dalis.

Norėdami nurodyti tvarką, teksto lauke įveskite teigiamą sveikąjį skaičių.

Jei puslapio dalių zonos tvarką nuo viršaus į apačią, reikšmę 0 reiškia, kad žiniatinklio dalis rodoma zonos viršuje. Jei puslapio dalių zonos tvarką iš kairės į dešinę, reikšmė 1 reiškia, kad žiniatinklio dalis rodoma kairėje zonos.

Pvz., kai norite įtraukti puslapio dalį tuščia zoną, kuri yra sutvarkyti iš viršaus į apačią, zonos indeksas yra 0. Kai įtraukiate antrojo puslapio dalies zonos apačioje, jos zonos indeksas yra 1. Norėdami perkelti antrojo puslapio dalies zonos viršuje, įveskite 0, ir įveskite 1 pirmojo puslapio dalies.

Pastaba: Kiekviena zonoje esanti puslapio dalis turi turėti unikalią zonos indekso reikšmę. Todėl pakeitus dabartinės puslapio dalies zonos indekso reikšmę gali pakisti kitų zonoje esančių puslapio dalių zonos indekso reikšmė.

Puslapio viršus

Išplėstinis

Ypatybė

Aprašas

Leisti minimizuoti

Nurodo, ar puslapio dalį galima minimizuoti.

Leisti uždaryti

Nurodo, ar iš puslapio dalių sudarytame puslapyje gali būti pašalinta puslapio dalis.

Leisti Slėpti

Nurodo, ar puslapio dalį galima paslėpti.

Leisti keisti zoną

Nurodo, ar puslapio dalį galima perkelti į kitą zoną.

Leisti ryšius

Nurodo, ar puslapio dalį galima prijungti prie kitų puslapio dalių.

Leisti redaguoti asmeniniame rodinyje

Nurodo, ar puslapio dalies ypatybes galima modifikuoti asmeniniame rodinyje.

Eksportavimo režimas

Nurodo duomenų, kuriuos galima eksportuoti šioje puslapio dalyje, lygį. Priklausomai nuo konfigūracijos, šio parametro gali nebūti.

Pavadinimo URL

Nurodo failo, kuriame pateikta papildomos informacijos apie puslapio dalį, URL. Spustelėjus puslapio dalies pavadinimą, failas rodomas atskirame naršyklės lange.

Aprašas

Nurodo ekrano patarimą, kuris rodomas Perkėlus pelės žymiklį puslapio dalies pavadinimą arba piktogramos.

Žinyno URL

Nurodo failą, kuriame yra Žinyno informacija apie puslapio dalį. Žinyno informacija rodoma atskirame naršyklės lange spustelėjus komandą žinyno meniu žiniatinklio dalis.

Žinyno režimas

Nurodo, kaip naršyklėje bus pateiktas puslapio dalies žinyno turinys.

Pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • Modaliniai Atidaromas atskirame naršyklės lange, jei ji palaiko šią galimybę. Vartotojas turi uždaryti langą į tinklalapį.

 • ModalinisŽinynas Atidaromas atskirame naršyklės lange, jei ji palaiko šią galimybę. Vartotojas neturi uždaryti langą į tinklalapį. Tai yra numatytoji reikšmė.

 • Naršyti Atidaromas tinklalapio dabartiniame naršyklės lange.

Pastaba:  Nors pasirinktinės „Microsoft ASP.NET“ puslapio dalys palaiko šią ypatybę, numatytosios žinyno parinktys atidaromos tik atskiruose naršyklės languose.

Katalogo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas kaip puslapio dalies piktograma puslapio dalių sąraše, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Pavadinimo piktogramos vaizdo URL

Nurodo failo, kuriame saugomas vaizdas, naudotinas puslapio dalies pavadinimo juostoje, vietą. Vaizdo dydis turi būti 16 x 16 pikselių.

Importavimo klaidos pranešimas

Nurodo pranešimą, pateikiamą įvykus puslapio dalies importavimo klaidai.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×