Puslapių numerių įtraukimas ir formatavimas

Jei dokumente yra keli puslapiai, kiekviename jų galite rodyti puslapio numerį. Daugelyje dokumentų puslapių numeriai rodomi kiekvieno puslapio antraštėje arba poraštėje. Microsoft Office Word 2007 turi daug iš anksto suformatuotų skirtingo dizaino puslapių numerių, kuriuos galite greitai įterpti į antraštes arba poraštes, kuriose rodomas puslapio numeris.

Taip pat galite kurti antraštes arba poraštes, kuriose yra puslapio numeris ir papildomas turinys, pvz., grafinis elementas, dokumento pavadinimas, autoriaus vardas arba data.

Pastaba: jei nelyginių puslapių numerius norite įtraukti vienoje pusėje, o lyginių puslapių – kitoje, žr. Antraščių ir poraščių įterpimas.

Antraštės arba poraštės, kurioje yra tik puslapio numeris, kūrimas

 • Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

  Word juostelės paveikslėlis

 • Atsižvelgdami į tai, kur dokumente norite įterpti puslapių numerius, spustelėkite Puslapio viršus arba Puslapio apačia.

 • Pasirinkite puslapio numerio dizainą iš dizainų galerijos.

  Pastaba: jei nematote puslapio numerio dizainų galerijos, gali būti, kad yra problema su jūsų kompiuteryje esančiu kūrimo blokų šablonu. Informaciją, kaip išspręsti šią problemą, žr. Nematau puslapių numerių, antraščių ir poraščių, antraštinių puslapių arba lygčių galerijų.

Puslapio numerio įtraukimas šoninėje puslapio paraštėje

Antraštės arba poraštės, kurioje yra puslapio numeris ir turinys, pvz., tekstas ir grafiniai elementai, kūrimas

Jei dokumento antraštėje arba poraštėje jau yra turinio, galite į antraštę arba poraštę įtraukti puslapio numerį.

Jei norite naudoti vieną iš anksto suformatuotų puslapio numerio dizainų, bet į antraštę arba poraštę norite įtraukti ne tik puslapio numerį, lengviausia pradėti nuo puslapio numerio, tada – įtraukti į antraštę arba poraštę kito turinio.

Puslapio numerio įtraukimas į esamą antraštę arba poraštę

 1. Dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 2. Perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti puslapio numerį.

  • Gali reikėti paspausti klavišą TAB, pakoreguoti pastraipos lygiuotę arba atlikti kitus antraštės arba poraštės turinio keitimus, kad galėtumėte perkelti žymiklį į norimą vietą.

  • Daugelis antraštės ir poraštės dizainų išdėstomi lentelėje ir paspaudus klavišą TAB žymiklis perkeliamas neįterpiant tabuliavimo žingsnio. Norėdami įterpti tabuliavimo žingsnį lentelės langelyje, paspauskite CTRL+TAB. Norėdami nustatyti, ar antraštė arba poraštė, su kuria dirbate, išdėstyta lentelėje, žymikliui esant antraštėje arba poraštėje, juostelės viršuje ieškokite kontekstinio skirtuko Lentelės įrankiai.

  • Daugelyje antraščių ir poraščių dizainų yra turinio valdiklių, skirtų turiniui, pvz., dokumento pavadinimui ir datai, saugoti. Spustelėjus redaguoti antraštę arba poraštę, žymiklis gali automatiškai pasirinkti turinio valdiklį. Norėdami perkelti žymiklį iš turinio valdiklio (kad galėtumėte įterpti puslapio numerį antraštėje arba poraštėje nepanaikindami turinio valdiklio turinio), paspauskite klavišą RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN.

 3. Dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

  Word juostelės paveikslėlis

 4. Spustelėkite Dabartinė vieta.

 5. Pasirinkite puslapio numerio dizainą iš dizainų galerijos.

  Pastaba: jei nematote puslapio numerio dizainų galerijos, gali būti, kad yra problema su jūsų kompiuteryje esančiu kūrimo blokų šablonu. Informaciją, kaip išspręsti šią problemą, žr. Nematau puslapių numerių, antraščių ir poraščių, antraštinių puslapių arba lygčių galerijų.

Antraštės arba poraštės turinio įtraukimas į iš anksto suformatuotą puslapio numerio dizainą

 • Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

  Word juostelės paveikslėlis

 • Atsižvelgdami į tai, kur dokumente norite įterpti puslapių numerius, spustelėkite Puslapio viršus, Puslapio apačia arba Puslapio paraštės.

 • Pasirinkite puslapio numerio dizainą iš dizainų galerijos.

  Pasirinkite dizainą, pagal kurį puslapio numeris įtraukiamas jūsų norimoje vietoje. Pavyzdžiui, jei norite, kad dalis antraštės turinio būtų lygiuojama kairėje paraštėje, o puslapio numeris – dešinėje, pasirinkite dešinėje sulygiuoto puslapio numerio dizainą.

  Pastaba: jei nematote puslapio numerio dizainų galerijos, gali būti, kad yra problema su jūsų kompiuteryje esančiu kūrimo blokų šablonu. Informaciją, kaip išspręsti šią problemą, žr. Nematau puslapių numerių, antraščių ir poraščių, antraštinių puslapių arba lygčių galerijų.

 • Atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei pasirinksite iš dizainų Puslapio paraštės, spustelėkite antraštę arba poraštę ir įtraukite norimą turinį.

  • Norėdami įterpti antraštės arba poraštės turinį prieš puslapio numerį, įveskite turinį, tada paspauskite klavišą TAB, kad nustatytumėte turinio vietą.

  • Norėdami įterpti antraštės arba poraštės turinį po puslapio numerio, paspauskite klavišą END, paspauskite klavišą TAB, tada įveskite turinį.

   Pastaba: gali reikėti paspausti klavišą TAB daugiau nei kartą, pakoreguoti pastraipos lygiuotę arba kitaip pakeisti antraštės turinį, kad antraštės arba poraštės elementai atsidurtų norimoje vietoje.

Autoriaus vardo, dokumento pavadinimo arba kitų dokumento ypatybių įterpimas

Žymikliui esant antraštės arba poraštės srityje, atlikite šiuos veiksmus:

 • Dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Įterpimas spustelėkite Sparčiosios dalys, perkelkite žymiklį ant Dokumento ypatybė ir spustelėkite norimą dokumento ypatybę.

Failo vardo arba kelio įterpimas

Žymikliui esant antraštės arba poraštės srityje, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Įterpimas spustelėkite Sparčiosios dalys, tada spustelėkite Laukas.

 2. Sąraše Laukų pavadinimai spustelėkite Failo vardas.

 3. Norėdami įtraukti kelią kaip failo vardo dalį, pažymėkite žymės langelį Į failo vardą įtraukti maršrutą.

  Pastaba: kad kelio pavadinimas būtų rodomas, failą turite įrašyti. Įrašę failą, spustelėkite failo vardą ir paspauskite F9, kad rodytumėte kelią kaip failo vardo dalį.

Laukų kodus gali matyti visi dokumento skaitytojai, todėl įsitikinkite, kad laukų koduose neįvedate jokios informacijos, kurią norite išlaikyti privačią.

Žodžio „Puslapis“ arba „X puslapis iš Y“ rodymas kartu su puslapio numeriu

 • Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

  Word juostelės paveikslėlis

 • Atsižvelgdami į tai, kur dokumente norite įterpti puslapių numerius, spustelėkite Puslapio viršus, Puslapio apačia, Puslapio paraštės arba Dabartinė vieta.

 • Atlikite šiuos veiksmus:

  • Norėdami kartu su puslapio numeriu įtraukti žodį „Puslapis“, slinkite galerijoje žemyn ir pasirinkite puslapio numerio dizainą po antrašte Puslapis X.

  • Norėdami kartu su puslapio numeriu įtraukti bendrą puslapių skaičių, slinkite galerijoje žemyn ir pasirinkite puslapio numerio dizainą po antrašte X puslapis iš Y.

   Pastaba: jei nematote puslapio numerio dizainų galerijos, gali būti, kad yra problema su jūsų kompiuteryje esančiu kūrimo blokų šablonu. Informaciją, kaip išspręsti šią problemą, žr. Nematau puslapių numerių, antraščių ir poraščių, antraštinių puslapių arba lygčių galerijų.

Valdymas, nuo kur pradedamas puslapių numeravimas

Kai kuriais atvejais galite nenorėti rodyti puslapio numerio pirmajame puslapyje, pvz., kai pirmasis dokumento puslapis yra antraštinis puslapis. Arba jei nenorite rodyti puslapių numerių visoje puslapių sekcijoje, pvz., pirmasis puslapis, kuriame rodomas puslapio numeris, gali būti po titulinio puslapio, anotacijos ir turinio esantis puslapis.

Tokiais atvejais kaip 1 puslapį galite rodyti ne pirmąjį dokumento puslapį. Arba galite pradėti numeravimą ne nuo 1.

Svarbu : Nekeiskite puslapio numerio reikšmės keisdami puslapio numerį tiesiogiai. Jei pakeisite numerį įvesdami naują, visuose puslapiuose bus rodomas tas pats numeris.

Jei dokumente jau yra puslapių numeriai, puslapio numeris antraštiniame puslapyje automatiškai nerodomas, kai Office Word 2007 įterpiate antraštinį puslapį iš antraštinių puslapių galerijos. Įterpus antraštinį puslapį, antrasis puslapis bus numeruojamas kaip 2 psl.

Numeravimas nuo antrojo puslapio, pradedant nuo 2

Jei dokumente puslapių numeriai dar nenaudojami, veiksmai, kuriuos turite atlikti, šiek tiek skirsis nuo veiksmų, kuriuos reikia atlikti, kai dokumente puslapių numeriai jau yra.

Dokumentai, kuriuose puslapių numeriai dar nenaudojami

 1. Atlikite šiame straipsnyje nurodytus puslapių numerių įterpimo veiksmus.

 2. Pirmajame dokumento puslapyje dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 3. Dalyje Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

 4. Jei norite, kad pirmajame puslapyje būtų antraštė arba poraštė, kurioje nėra puslapio numerio, spustelėkite sritį Pirmojo puslapio antraštė arba Pirmojo puslapio poraštė ir įterpkite norimą antraštę arba poraštę.

  Daugiau informacijos apie antraščių ir poraščių kūrimą žr. Antraščių ir poraščių įterpimas.

Dokumentai, kuriuose puslapių numeriai jau naudojami

 1. Pirmajame dokumento puslapyje dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 2. Dalyje Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

  Pastaba: jei žymės langelis Skirtingas pirmasis puslapis jau pažymėtas, neišvalykite jo. Vietoj to panaikinkite puslapio numerį srityje Pirmojo puslapio antraštė arba Pirmojo puslapio poraštė.

 3. Jei norite, kad pirmajame puslapyje būtų naudojama antraštė arba poraštė, kurioje nėra puslapio numerio, įterpkite norimą antraštę arba poraštę, kai žymiklis yra srityje Pirmojo puslapio antraštė arba Pirmojo puslapio poraštė.

  Daugiau informacijos apie antraščių ir poraščių kūrimą žr. Antraščių ir poraščių įterpimas.

Numeravimas nuo antrojo puslapio, pradedant nuo 1

Jei dokumente puslapių numeriai dar nenaudojami, veiksmai, kuriuos turite atlikti, šiek tiek skirsis nuo veiksmų, kuriuos reikia atlikti, kai dokumente puslapių numeriai jau yra.

Dokumentai, kuriuose puslapių numeriai dar nenaudojami

 1. Atlikite šiame straipsnyje nurodytus puslapių numerių įterpimo veiksmus.

 2. Dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 3. Dalyje Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

 4. Grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 5. Lauke Pradėti nuo įrašykite 0.

 6. Jei norite, kad pirmajame puslapyje būtų naudojama antraštė arba poraštė, kurioje nėra puslapio numerio, įterpkite norimą antraštę arba poraštę, kai žymiklis yra srityje Pirmojo puslapio antraštė arba Pirmojo puslapio poraštė.

  Daugiau informacijos apie antraščių ir poraščių kūrimą žr. Antraščių ir poraščių įterpimas.

Dokumentai, kuriuose puslapių numeriai jau naudojami

 1. Pirmajame dokumento puslapyje dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 2. Dalyje Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Parinktys pažymėkite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

  Pastaba: jei žymės langelis Skirtingas pirmasis puslapis jau pažymėtas, neišvalykite jo. Vietoj to panaikinkite puslapio numerį srityje Pirmojo puslapio antraštė arba Pirmojo puslapio poraštė.

 3. Grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 4. Lauke Pradėti nuo įrašykite 0.

 5. Jei norite, kad pirmajame puslapyje būtų naudojama antraštė arba poraštė, kurioje nėra puslapio numerio, įterpkite norimą antraštę arba poraštę, kai žymiklis yra srityje Pirmojo puslapio antraštė arba Pirmojo puslapio poraštė.

  Daugiau informacijos apie antraščių ir poraščių kūrimą žr. Antraščių ir poraščių įterpimas.

Numeravimas nuo antrojo puslapio

 1. Atlikite šiame straipsnyje nurodytus puslapių numerių įterpimo veiksmus.

 2. Perkelkite žymiklį į puslapio, nuo kurio norite pradėti numeravimą, pradžią.

 3. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Word juostelės paveikslėlis

 4. Dalyje Sekcijos lūžiai spustelėkite Tolesnis puslapis.

 5. Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Antraštė arba Poraštė, tada spustelėkite Redaguoti antraštę arba Redaguoti poraštę, kad atliktumėte pakeitimus antraštės arba poraštės srityje.

  Antraštė arba poraštė, kurioje yra puslapio numeris, bus nurodyta kaip 2 sekcija.

  Pastaba: jei antraštė arba poraštė nurodyta kaip Pirmojo puslapio antraštė -2 sekcija- arba Pirmojo puslapio poraštė -2 sekcija- ir norite, kad šios naujos sekcijos pirmajame puslapyje antraštė arba poraštė būtų tokia pati kaip likusiuose šios sekcijos puslapiuose, grupėje Parinktys išvalykite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

 6. Dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Naršymas spustelėkite Susieti su ankstesniu Mygtuko paveikslėlis , kad nutrauktumėte ryšį tarp antraštės arba poraštės naujojoje ir senojoje sekcijose.

 7. Jei norite, kad numeravimas šiame puslapyje būtų pradedamas nuo 1, grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, spustelėkite Formatuoti puslapių numerius, tada laukelyje Pradėti nuo įveskite 1 ir spustelėkite Gerai.

 8. Grupėje Naršymas spustelėkite Ankstesnė sekcija Mygtuko paveikslėlis ir panaikinkite puslapio numerį antraštėje arba poraštėje, kuri nurodyta kaip 1 sekcija.

Numeravimo formato valdymas

Puslapio numerį galite rodyti įvairiais raidiniais ir skaitiniais formatais ir skirtingose dokumento sekcijose galite naudoti skirtingus skaičių formatus, pvz., romėniškus skaitmenis mažosiomis raidėmis galite naudoti pradžioje pateikiamoje medžiagoje, o arabiškus skaitmenis – likusioje dokumento dalyje. Taip pat galite keisti puslapių numerių išvaizdą keisdami šrifto charakteristikas.

Puslapio numerio formato keitimas

 1. Dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 2. Dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 3. Sąraše Skaitmenų formatas spustelėkite numeravimo stilių.

Skirtingas puslapių numerių formatavimas skirtingose dokumento sekcijose

 1. Atlikite šiame straipsnyje nurodytus puslapių numerių įterpimo veiksmus.

 2. Pradėdami nuo dokumento pradžios, perkelkite žymiklį į pirmojo puslapio vietą, kurioje norite rodyti puslapio numerį skirtingu formatu.

 3. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Puslapio sąranka spustelėkite Lūžiai.

  Word juostelės paveikslėlis

 4. Dalyje Sekcijos lūžiai spustelėkite Tolesnis puslapis.

 5. Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Antraštė arba Poraštė, tada spustelėkite Redaguoti antraštę arba Redaguoti poraštę, kad atliktumėte pakeitimus antraštės arba poraštės srityje.

  Antraštė arba poraštė, kurioje yra puslapio numeris, bus nurodyta kaip 2 sekcija.

  Pastaba: jei antraštė arba poraštė nurodyta kaip Pirmojo puslapio antraštė -2 sekcija- arba Pirmojo puslapio poraštė -2 sekcija- ir norite, kad šios naujos sekcijos pirmajame puslapyje antraštė ir poraštė būtų tokia pati kaip likusiuose šios sekcijos puslapiuose, grupėje Parinktys išvalykite žymės langelį Skirtingas pirmasis puslapis.

 6. Dalies Antraštės ir poraštės įrankiai skirtuko Dizainas grupėje Naršymas spustelėkite Susieti su ankstesniu Mygtuko paveikslėlis , kad nutrauktumėte ryšį tarp antraštės arba poraštės naujojoje ir senojoje sekcijose.

 7. Grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 8. Sąraše Skaitmenų formatas spustelėkite norimą formatą ir, jei norite, kad numeravimas šiame puslapyje būtų pradedamas nuo 1, laukelyje Pradėti nuo įrašykite 1 ir spustelėkite Gerai.

 9. Grupėje Naršymas spustelėkite Ankstesnė sekcija Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite antraštę arba poraštę, kuri nurodyta kaip 1 sekcija.

 10. Grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris, tada spustelėkite Formatuoti puslapių numerius.

 11. Sąraše Skaitmenų formatas spustelėkite norimą formatą ir spustelėkite Gerai.

Puslapių numerių šrifto charakteristikų keitimas

 1. Dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

  Pastaba: jei puslapio numeris yra puslapio paraštėje, dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį, tada spustelėkite puslapio paraštę šalia puslapio numerio, kad žymikliu būtų galima pažymėti puslapio numerį.

 2. Pažymėkite puslapio numerį.

 3. Virš pažymėto puslapio numerio pasirodžiusioje mažojoje įrankių juostoje, kuri yra sklandžios „Microsoft Office“ sąsajos dalis, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti šriftą, spustelėkite šrifto pavadinimą sąraše Mygtuko paveikslėlis .

  • Norėdami sumažinti arba padidinti šriftą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami padidinti tekstą, spustelėkite Didinti šriftą arba paspauskite CTRL+SHIFT+>.

   • Norėdami sumažinti tekstą, spustelėkite Suspausti šriftą, arba paspauskite CTRL+SHIFT+<.

    Patarimas: taip pat galite nurodyti šrifto dydį skirtuko Pagrindinis grupėje Šriftas.

  • Norėdami keisti spalvą, spustelėkite spalvą sąraše Mygtuko paveikslėlis .

Puslapių numerių šalinimas

Galite greitai pašalinti antraštę arba poraštę, kurią sudaro tik puslapio numeris, ir galite panaikinti tik puslapio numerį iš antraštės arba poraštės, kurioje yra papildomo turinio.

Svarbu : Jei sukūrėte kitokį pirmąjį puslapį, nelyginių ir lyginių puslapių antraštes ar poraštes arba jei dokumente yra nesusietų sekcijų, nepamirškite pašalinti puslapių numerių iš kiekvienos skirtingos antraštės ar poraštės.

Puslapio numerio šalinimas, kai puslapio numeris yra vienintelis antraštės arba poraštės turinys

 • Skirtuko Įterpimas grupėje Antraštė ir poraštė spustelėkite Puslapio numeris.

  Word juostelės paveikslėlis

 • Spustelėkite Šalinti puslapių numerius.

  • Komanda Šalinti puslapių numerius nepašalina puslapių numerių, kurie buvo įterpti naudojant ankstesnės versijos „Microsoft Office Word“.

  • Komanda Šalinti puslapių numerius nepašalina puslapių numerių, kurie buvo įterpti puslapių numerių galerijoje spustelėjant Dabartinė vieta.

  • Jei komanda Šalinti puslapių numerius neveikia, bandykite panaikinti puslapio numerį antraštės arba poraštės srityje ir atlikti paskesniame šio straipsnio skyriuje nurodytus veiksmus.

Puslapio numerio pašalinimas paliekant likusią antraštę arba poraštę vietoje

 1. Dukart spustelėkite antraštės arba poraštės sritį.

 2. Pažymėkite puslapio numerį ir paspauskite klavišą DELETE.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×