Publikuotą formos šablono perkėlimas į naują dokumentų biblioteką

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Prieš pradedant

Gauti darbo kopiją formos šablone

1 veiksmas: Publikuokite formos šabloną į dokumentų biblioteką.

2 veiksmas: Nukopijuokite ir iš naujo susieti esamas formas

Apžvalga

Po formos šablono publikavimo dokumentų bibliotekoje, kad vartotojai galėtų jį pildyti, gali tekti jį perkelti į kitą dokumentų biblioteką. Pavyzdžiui, gali tekti perkelti formos šabloną į galingesnį serverį, kad vienu metu formas pildyti galėtų daugiau vartotojų. Kai kurie vartotojai gali būti jau užpildę formas, sukurtas pagal jūsų formos šabloną, kuris buvo laikomas pradinėje dokumentų bibliotekoje. Perkėlus formos šabloną į naują dokumentų biblioteką, reikėtų perkelti ir jau užpildytas formas. Taip pat, prieš archyvuojant arba naikinant senąją dokumentų bibliotekoje, reikėtų įsitikinti, kad jau užpildytos formos veiks naujoje dokumentų bibliotekoje.

Patarimas : Prieš perkeldami publikuotus formų šablonus į naują dokumentų biblioteką, sudarykite planą, kuriame būtų nurodymas informuoti vartotojus apie tai, kad jų formos buvo perkeltos į naują dokumentų biblioteką. Vartotojai naujoms formoms saugoti arba esamoms formoms modifikuoti turi naudoti naują dokumentų biblioteką. Į planą taip pat turėtų būti įtrauktas pradinės dokumentų bibliotekos archyvavimo arba panaikinimo procesas.

Norėdami perkelti formos šabloną ir esamas pagal jį sukurtas formas į naują biblioteką, pirmiausia turite naujoje dokumentų bibliotekoje publikuoti savo formos šablono darbinę kopiją. Darbinė kopija yra šablono versija, saugoma jūsų kompiuteryje arba versijų valdymo programoje, pavyzdžiui, Microsoft Visual SourceSafe.

Patarimas : Jei neturite formos šablono darbinės kopijos, ją susikurti galite įrašę formos šablono kopiją iš dokumentų bibliotekos į savo kompiuterį.

Po darbinės kopijos publikavimo naujoje dokumentų bibliotekoje turite iš senosios dokumentų bibliotekos į naująją kopijuoti visas formas ir tada jas iš naujo susieti su naujai publikuotu formos šablonu.

Jei dėl formos šablono perkėlimo turite atlikti keitimų, padarykite tai prieš publikuodami formos šabloną. Pavyzdžiui, formose, sukurtose pagal tą formos šabloną, naudojamų išorinių duomenų vieta taip pat gali keistis dėl formos šablono perkėlimo. Šiuo atveju prieš publikuodami formos šabloną turite pakeisti jame esantį duomenų ryšį į ryšį su nauja išorinių duomenų šaltinių vieta. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų ryšių keitimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Pastaba : Formos šablono publikavimas nėra tokia pati kaip įrašydami formos šabloną. Kai formos šablono publikavimas, publikavimo vedlio įtraukia publikavimo vietą ir apdorojimo instrukcijos formos šabloną, kad vartotojai gali atidaryti, kad pagal šį formos šabloną formas. Kai įrašote į formos šabloną, norite įrašyti kopiją formos šabloną, taip pat, kaip įrašant failą į savo kompiuterį. Visada turite naudoti publikavimo vedlį, kai norite pateikti vartotojams užpildyti formos šablone.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Prieš perkeliant formos šabloną ir bet kokias esamas formas, sukurtas pagal jį, į naują dokumentų biblioteką, jums reikės:

 • Formos šablono darbinės kopijos     Tai yra formos šablono kopija, kurią jūs modifikuosite ir pakartotinai publikuosite naujoje dokumentų bibliotekoje. Darbinė kopija gali būti saugoma jūsų kompiuteryje arba versijų valdymo programoje, pavyzdžiui, Visual SourceSafe.

 • Bet kokių naujų išorinių duomenų šaltinių vietų     Jei formos, sukurtos pagal formos šabloną, naudoja išorinius duomenų šaltinius, kurie pakito, jums reikės naujųjų išorinių duomenų šaltinių buvimo vietų. Administratoriaus padedami patikrinkite, ar jūs ir jūsų vartotojai turite teises, tinkamas išoriniams duomenų šaltiniams naudoti. Jei formos šablonas, kad prisijungtų prie išorinio duomenų šaltinio, naudoja duomenų ryšio faile esančius parametrus, patikrinkite, ar duomenų ryšio faile buvo atnaujinta išorinio duomenų šaltinio vieta.

 • Atitinkamos teisės serveryje, kuriame veikia Windows SharePoint Services 3.0     Norint serveryje publikuoti formos šabloną ir kopijuoti bet kokias esamas formas iš senosios dokumentų bibliotekos į naująją, reikia turėti atitinkamas teises. Norėdami įsitikinti, kad tas teises turite, kreipkitės į savo serverio administratorių.

Puslapio viršus

Formos šablono darbinės kopijos gavimas

Jei norite modifikuoti formos šabloną, publikuotą dokumentų bibliotekoje arba bendrai naudojamoje tinklo vietoje, tačiau neturite jo darbinės kopijos, galite įrašyti formos šablono kopiją iš publikavimo vietos į savo kompiuterį.

Patarimas : Apsvarstykite versijų valdymo programos, pavyzdžiui, Microsoft Visual SourceSafe, naudojimo formos šablonų darbinėms kopijoms tvarkyti galimybę.

Formos šablono kopijos įrašymas iš dokumentų bibliotekos į savo kompiuterį

 1. Žiniatinklio naršyklėje, atidarykite dokumentų biblioteką, kur buvo paskelbtas formos šabloną.

 2. Meniu Parametrai spustelėkite Parametraiir spustelėkite Formų bibliotekos parametrai.

 3. Srityje Bendrieji parametrai spustelėkite Papildomi parametrai.

 4. Skyriuje Dokumento šablonas spustelėkite Redaguoti šabloną.

  Formos šablonas bus atidarytas programoje "Microsoft Office InfoPath".

 5. Dialogo lange Microsoft Office InfoPath spustelėkite Taip.

 6. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip.

 7. Dialogo lange Microsoft Office InfoPath spustelėkite gerai.

 8. Dialogo lange Įrašyti kaip pereikite į vietą, kurioje norite įrašyti formos šablono kopiją, ir spustelėkite Įrašyti.

Formos šablono kopijos įrašymas iš bendrai naudojamo tinklo aplanko į savo kompiuterį

 1. Meniu failas spustelėkite formos šablono dizaino.

 2. Dalyje Atidaryti formos šabloną spustelėkite Mano kompiuteryje.

 3. Pereikite į bendrai naudojamo tinklo aplanko publikuotą formos šabloną, spustelėkite formos šabloną ir spustelėkite atidaryti.

 4. Meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip.

 5. Dialogo lange Microsoft Office InfoPath spustelėkite gerai.

 6. Dialogo lange Įrašyti kaip pasirinkite vietą, išskyrus pradinį publikavimo vietoje, kur norite įrašyti formos šablono kopiją ir spustelėkite įrašyti.

Puslapio viršus

1 veiksmas: formos šablono publikavimas naujoje dokumentų bibliotekoje

 1. Atidarykite formos šablono darbinę kopiją dizaino režimu.

 2. Meniu Failas spustelėkite komandą Publikuoti.

 3. Publikavimo vedlyje spustelėkite SharePoint serveryje naudojant arba nenaudojant InfoPath Forms Services, tada spustelėkite Pirmyn.

 4. Lauke Įveskite SharePoint arba InfoPath Forms Services svetainės adresą įrašykite SharePoint svetainės, kurioje yra nauja dokumentų biblioteką, į kurią norite perkelti savo šabloną, adresą ir spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Dokumentų biblioteka, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Spustelėkite Kurti naują dokumentų biblioteką, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite dokumentų bibliotekos pavadinimą ir aprašą, tada spustelėkite Pirmyn.

 8. Pasirinkite formos šablono laukus, kuriuos numatytame dokumentų bibliotekos rodinyje norite rodyti kaip stulpelius.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Pridėti.

  2. Pasirinkite lauką, kurį norite įtraukti kaip stulpelį dokumentų bibliotekoje, ir tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Lauke stulpelio pavadinimas įveskite stulpelio pavadinimą.

   • Svetainės stulpelių grupę sąraše pasirinkite svetainės stulpelį, stulpelio pavadinimas sąraše pasirinkite pavadinimą ir spustelėkite gerai.

    Pastaba : Jei pasirinkote pasikartojantį lauką, kad būtų rodomi duomenys dokumentų bibliotekoje, galite nurodyti, kaip norite Rodyti lauką dokumentų bibliotekoje spustelėdami sąraše funkcija . Jūs galite Rodyti pirmosios reikšmės lauką, lauke arba lauko pasikartojimų skaičius paskutinę reikšmę, ar visos reikšmės suliejami.

  3. Spustelėkite Gerai.

  Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų rodymą dokumentų bibliotekos stulpeliuose, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 9. Spustelėkite Pirmyn.

 10. Paskesniame vedlio puslapyje patikrinkite, ar rodoma informacija yra teisinga, tada spustelėkite Publikuoti.

 11. Norėdami atidaryti dokumentų biblioteką ir tikrinti pagal šį formos šabloną sukurtos formos pildymo procesą, pažymėkite žymės langelį Atidaryti šią dokumentų biblioteką, tada spustelėkite Uždaryti.

  Dokumentų biblioteka bus atidaryta naršyklėje. Sąrašo įrankių juostoje spustelėjus Nauja, programoje Microsoft Office InfoPath bus atidaryta forma, sukurta pagal šį formos šabloną.

Atlikus formos šablono publikavimą naujoje dokumentų bibliotekoje, galima kopijuoti esamas formas, sukurtas pagal senąją formos šablono versiją, iš senos dokumentų bibliotekos į naują. Nukopijavus esamas formas, galima jas iš naujo susieti su nauja formos šablono versija. Jei nesusiesite esamų formų, vartotojai gali jų neatidaryti.

Puslapio viršus

2 veiksmas: esamų formų kopijavimas ir susiejimas iš naujo

Vykdant šią procedūrą laikoma, kad abi dokumentų bibliotekos yra serveryje, kuriame veikia Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Atidarykite seną dokumentų biblioteką žiniatinklio naršyklėje.

 2. Meniu Rodymas spustelėkite Explorer rodinys.

 3. Nuspauskite ir laikykite klavišą CTRL, pažymėkite visas norimas perkelti formas ir spustelėkite vieną iš jų dešiniuoju pelės mygtuku.

 4. Dialogo lange Internet Explorer spustelėkite Taip, tada laikinajame meniu spustelėkite Kopijuoti.

 5. Atidarykite naują dokumentų biblioteką.

 6. Dalyje Pasirinkite rodinį spustelėkite Explorer rodinys.

 7. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite tuščią vietą aplanko lange.

 8. Dialogo lange Internet Explorer spustelėkite Taip, tada laikinajame meniu spustelėkite Įklijuoti.

 9. Meniu Rodymas spustelėkite Iš naujo susieti dokumentai.

 10. Stulpelyje Iš naujo susieti pažymėkite formų, kurias norite susieti su nauju formos šablonu, žymės langelius.

 11. Sąrašo įrankių juostoje spustelėkite Iš naujo susieti pasirinktus dokumentus.

Iš naujo susiejus esamas formas su nauju formos šablonu, jūsų vartotojai galės keisti jūsų nukopijuotas esamas formas arba pildyti naujas, sukurtas pagal naujai publikuotą formos šabloną.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×