Programos Word dokumento konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Nors sistemos Microsoft Office programą Word galima naudoti norint kurti dokumentą, kuris atrodo ir veikia kaip forma, programa Word geriausiai veikia kaip žodžių apdorojimo programa, o ne formos kūrimo programa. Skirtingai nuo programos Word, sistemos Microsoft Office programa InfoPath buvo sukurta būtent elektroninėms formoms kurti ir pildyti. Jei norite konvertuoti esamus programos Word dokumentus į programos InfoPath formos šablonus, norėdami tai padaryti galite naudoti programos InfoPath importavimo vedlį. Tada galėsite pasinaudoti specialiomis programos InfoPath priemonėmis, skirtomis formoms kurti, publikuoti ir pildyti. Pavyzdžiui, pardavimo ataskaitos formos šablone galite naudoti sąlyginis formatavimas, kad automatiškai taikytumėte raudoną fono spalvą, kai skaičiai yra mažesni nei numatytajame plane. Tame pačiame formos šablone galite naudoti taisyklė, kad spustelėjus pateikimo mygtuką, pagal tą formos šabloną sukurtas formas būtų galima pateikti kaip el. laiško priedus. Be to, savo formos šabloną galite naudoti platesnei auditorijai, sukurdami naršyklės palaikomas formos šablonas.

Konvertuojant programos Word dokumentą į programos InfoPath formos šabloną, gautas formos šablonas atitiks programos Word dokumento maketą. Be to, tam tikras sąlygas atitinkantys programos Word elementai bus automatiškai konvertuojami į atitinkamus valdiklius, į kuriuos vartotojai galės įvesti duomenis. Pavyzdžiui, jei programos Word dokumente keli tarpai apskliausti laužtiniais skliaustais, programa InfoPath manys, kad ši apskliausta sritis naudojama kaip teksto įvesties laukas, ir gautame formos šablone konvertuos jį į teksto laukelio valdiklį. Visi programos Word formos laukai programoje InfoPath konvertuojami į atitinkamus valdiklius.

Galite naudoti dialogo lange esančius Importavimo parinktys parametrus, kad pakeistumėte programos Word dokumento konvertavimo į programos InfoPath formos šabloną parinktis.

Šiame straipsnyje paaiškinamos pagrindinės sąvokos ir programos Word dokumento konvertavimo į programos InfoPath formos šabloną procedūra, įskaitant priemones ir parametrus, kurie konvertuojant nepalaikomi.

Šiame straipsnyje

Apie programos Word dokumento konvertavimą į programos InfoPath formos šabloną

Programos Word priemonės ir parametrai, nepalaikomi konvertuojant

Word dokumento konvertavimas į InfoPath formos šabloną

Maketo lentelės keitimas į pasikartojančią lentelę

Žymės langelių keitimas į parinkčių mygtukų grupę

Konvertavimo problemų peržiūra dizaino tikrintuvo užduočių srityje

Apie programos Word dokumento konvertavimą į programos InfoPath formos šabloną

Konvertuojant programos Word dokumentą į programos InfoPath formos šabloną, dokumentas naudojama kaip planas, pagal kurį kuriamas naujas formos šablonas. Formos šablone atkuriama kiek įmanoma panašesnė pagrindinė dokumento struktūra. Programos Word dokumente formos laukas yra vieta, kur saugomi tam tikro tipo duomenys, pvz., vardas arba adresas. Jei konvertuodami dokumentą pasirinksite įtraukti programos Word formos laukus, programos InfoPath formos šablone teksto laukelio, žymės langelio ir išplečiamojo sąrašo lauko valdikliai bus įtraukti į vietas, kurios atitinka laukų vietas programos Word dokumente. Be to, programa InfoPath automatiškai aptinka programos Word dokumento dalis, kurios veikia kaip pasikartojančios lentelės ir raiškiojo teksto laukeliai, ir konvertuoja jas į atitinkamus valdiklius. Pavyzdžiui, jei išlaidų ataskaitos dokumente yra tuščia pabraukta sritis, į kurią vartotojas gali įvesti pastabas apie tam tikras išlaidas, programa InfoPath konvertuos tą sritį į raiškiojo teksto laukelį. Tada vartotojai į jį galės įvesti kelias eilutes teksto ir tą tekstą atitinkamai formatuoti.

Norėdami geriau suprasti ryšį tarp "" Word "dokumento, kurį konvertuojate naudodami programos InfoPath importavimo vedlį, ir gauto InfoPath formos šablono, Įsivaizduokite, kad pastaruosius keletą metų organizacijos naudojo" Word "dokumentą Išlaidų_ataskaita.doc išlaidų ataskaitos duomenims iš darbuotojų rinkti. Jūsų IT skyrius nori konvertuoti tą dokumentą į programos InfoPath formos šabloną, kad formos duomenys gali būti pateikiami kaip išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) mokėtinų sistema.

Jei norėdami konvertuoti Išlaidų_ataskaita.doc į formos šabloną naudojate importavimo vedlį, programa InfoPath sukurs formos šabloną, pavadintą Išlaidų_ataskaita.xsn. Šiame pavyzdyje programos Word dokumente buvusi lentelė Išsami išlaidų informacija gautame programos InfoPath šablone buvo konvertuota į pasikartojančią lentelę. Pasikartojanti lentelė leidžia vartotojams įterpti arba pašalinti išlaidas spustelint komandas, esančias laikinajame meniu.

Word lentelė, konvertuota į InfoPath pasikartojančią lentelę

Kai programos Word dokumentas konvertuojamas į programos InfoPath formos šabloną, maketas ir kiti elementai išsaugomi. Numatyta, kad programos InfoPath pasikartojančioje lentelėje esančių tuščių eilučių skaičius sutampa su programos Word lentelėje esančiu tuščių eilučių skaičiumi. Tačiau savo formos šablone galite sutaupyti vietos, numatydami, kad turi būti rodoma tik viena arba dvi eilutės.

Šiame naujajame formos šablone yra elementų, panašių į randamus programos Word dokumente, pvz., lentelė, skirta išlaidų informacijai rinkti. Tačiau atsižvelgiant į jūsų pasirinktus importavimo vedlio parametrus, gautame formos šablone kai kurios priemonės gali skirtis:

 • Jei naudosite importavimo vedlį, kad importuotumėte programos Word dokumentą ir išlaikytumėte tik maketą    Gautame formos šablone bus pasikartojanti lentelė, skirta išlaidų ataskaitos eilučių elementams įvesti. Tačiau visi pradinio dokumento formos laukai, pvz., teksto laukelis Pavadinimas, išplečiamasis sąrašas Skyrius ir žymės langeliai Padalinys, neįtraukiami gautame formos šablone.

 • Jei naudosite importavimo vedlį, kad importuodami programos Word dokumentą išlaikytumėte šabloną ir konvertuotumėte programos Word formos laukus į valdiklius (numatyta)    Gautame formos šablone bus pasikartojanti lentelė, skirta išlaidų ataskaitos eilučių elementams įvesti. Visi pradinio dokumento formos laukai, pvz., teksto laukelis Pavadinimas, išplečiamasis sąrašas Skyrius ir žymės langeliai Padalinys, konvertuojami į atitinkamus InfoPath valdiklius.

 • Jei naudosite importavimo vedlį, kad importuodami programos Word dokumentą išlaikytumėte šabloną ir konvertuotumėte programos Word formos laukus į valdiklius (pasirinktinis parametras)    Importuodami išlaidų ataskaitą, galite nuspręsti, kurie laukai bus konvertuojami. Pavyzdžiui, galite uždrausti tuščių dokumento lentelės langelių konvertavimo į gauto formos šablono teksto laukelius parinktį.

Puslapio viršus

Programos Word priemonės ir parametrai, nepalaikomi konvertuojant

Kai kurie programos Word dokumentų parametrai ir formatavimas nepalaikomi programos InfoPath formos šablonuose. Konvertuojant programos Word dokumentą, kuriame yra tokių parametrų, gautame programos InfoPath formos šablone šių priemonių arba parametrų nebus. Pavyzdžiui, jei jūsų Word dokumente yra pataisymų žymių, jos bus atmetamos gautame formos šablone, nes programa InfoPath šios priemonės nepalaiko.

Norėdami rasti visas konvertuojant iškilusias problemas, galite naudoti Dizaino tikrintuvo užduočių sritį, kai naudojate dizaino režimas. Tada galima atlikti veiksmus šioms problemoms pašalinti.

Toliau išvardytos priemonės ir parametrai, neišlaikomi konvertuojant programos Word dokumentą į programos InfoPath formos šabloną. Kai kuriais atvejais formatavimas atmetamas, bet pagrindinis tekstas išsaugomas. Pavyzdžiui, jei turite informacinio biuletenio stiliaus stulpelius, programa InfoPath atmes stulpelius, bet importuos juose esantį tekstą.

 • Žymelės

 • Animuotas tekstas

 • Temos

 • Vandenženkliai

 • Eilučių numeravimas

 • Puslapio kraštinės

 • Puslapio ir dokumento išnašos

 • Informacinio biuletenio stiliaus stulpelių maketai

 • Failų priedai

 • Susietieji arba įdėtieji objektai, pvz., Microsoft Office Excel darbalapiai ir Microsoft Office Visio piešiniai

 • Piešimo objektai (įskaitant automatines figūras, kreives, linijas ir WordArt)

 • Simbolių tarpai (įskaitant mastelio keitimą, išplėstuosius arba sutrauktuosius tarpus, pakelto arba nuleisto išdėstymo tekstą ir šriftų tarpų tarp simbolių nustatymą)

 • ActiveX valdikliai

 • Komentarų ir sekami keitimai (įskaitant įterpimus, naikinimus ir formatavimo keitimus)

 • Kai kurios funkcijos, kurios yra būdingos Microsoft Office Word 2007 (įskaitant kūrimo blokų ir turinio valdiklius)

 • Kai kurie spausdinimo parametrai (įskaitant mišrių simbolių formatavimą antraštėse ir poraštėse, skirtingas nelygines ir lygines antraštes ir poraštes, skirtingas pirmojo puslapio antraštes ir poraštes, tarpelių parametrus, neigiamas viršutinių ir apatinių paraščių reikšmes, skirtingas puslapių padėtis ir individualius sekcijų parametrus)

Pastaba : Kai kurios "Word" dokumentų galima pakeisti tik slaptažodį. Jei tai su jūsų dokumentu, gali būti, kad galėtų sėkmingai importuoti į InfoPath. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite pašalinti apsaugą slaptažodžiu iš dokumento, prieš importuodami jį. Be to, kai kurie dokumentai apriboti tam tikrų redagavimo veiksmus, pvz., įvesti duomenis į formos laukus. Jei tai su jūsų dokumentu, gali būti, kad galėtų sėkmingai importuoti į InfoPath. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite pašalinti dokumento redagavimo apribojimus, prieš jį importuodami.

Toliau pateiktame sąraše paaiškinamos priemonės ir parametrai, iš dalies palaikomi konvertuojant programos Word dokumentą į programos InfoPath formos šabloną:

Vertikalusis tekstas    Programa InfoPath išlaiko programos Word dokumento vertikaliojo teksto formatavimą, kai vertikalusis tekstas yra lentelės langelyje. Programa InfoPath konvertuodama programos Word dokumentą atmeta vertikaliojo teksto formatavimą, jei vertikalusis tekstas yra už lentelės langelio ribų, kitoje programos Word dokumento dalyje.

Teksto laukeliai    Programos Word dokumentuose teksto laukeliai yra skirti saugoti tekstui, kurio padėtį puslapyje ir dydį galima keisti. Jei programos Word dokumente yra teksto laukelis, gautame formos šablone jis bus konvertuojamas į lentelės langelį. Gauto formos šablono lentelės langelyje bus rodomas visas tekstas, buvęs teksto laukelyje.

Pabrauktasis tekstas    Pabraukimas palaikomas programos InfoPath formos šablonuose. Tačiau visi dekoratyvūs ar dvigubi programos Word dokumente esantys pabraukimai gautame formos šablone konvertuojami į viengubus pabraukimus.

Hipersaitai, nurodantys nepalaikomus protokolus    Visi hipersaitai konvertuojami, bet jei hipersaitas naudoja kitą nei HTTP, HTTPS, FILE, FTP arba MAILTO protokolą, spustelėjus hipersaitą gautame formos šablone, jis neveiks.

Simbolių stiliai ir teksto efektai    Konvertuojant išlaikomi viršutinio bei apatinio indekso ir viengubo perbraukimo formatavimo stiliai. Kiti formatavimo stiliai ir efektai, įskaitant struktūrinį tekstą, paslėptąjį tekstą ir šešėlių formatavimą, konvertuojant atmetami. Iškilusis arba įspaustasis tekstas gautame formos šablone konvertuojamas į pilką tekstą.

Sekcijos parametrai    Programoje Word sekcijos naudojamos norint keisti dokumento puslapio ar kelių puslapių maketą, kad jis skirtųsi nuo kitų puslapių maketo. Programa InfoPath nepalaiko šių tipų sekcijų, todėl konvertuojant jos atmetamos. Visi pirmajai programos Word dokumento sekcijai taikomi parametrai taikomi gautam programos InfoPath formos šablonui.

Antraštės ir poraštės formatavimas    Programos Word dokumento antraštės ir poraštės tekstas bus konvertuojamas į programos InfoPath formos šablono antraštės ir poraštės tekstą. Konvertuojant kai kurių simbolių formatavimas gali būti atmestas. Pavyzdžiui, jei programos Word antraštėje naudojote ir paryškintojo, ir pasvirojo teksto formatavimą, programa InfoPath naudos pirmąjį gautame formos šablone aptiktą formatavimo stilių, o kitą formatavimą atmes. Panašiai visi pirmajai programos Word antraštės arba poraštės sekcijai taikomi parametrai bus taikomi gauto programos InfoPath formos šablono antraštės arba poraštės tekstui.

Šriftų konvertavimas    Nors kurdama naują formos šabloną, programa InfoPath importuoja šriftus iš programos Word dokumento, jei, atliekant naują importavimo procedūrą, kompiuteryje nėra dokumente esančių šriftų, formos šablonui bus automatiškai parinkti alternatyvūs šriftai.

Neigiamos puslapių paraštės    Neigiamos viršutinės ir apatinės paraštės bus importuojamos kaip 0.

Neigiamų paraščių, užpildymo ir įtraukos parametrai    Neigiamų paraščių, užpildymo ir įtraukos parametrai bus importuojami kaip 0.

Puslapio viršus

Programos Word dokumento konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

 1. Jei norimas importuoti programos Word dokumentas atidarytas, uždarykite jį.

 2. Dizaino režimo meniu Failas spustelėkite Importuoti formą.

 3. Importavimo vedlyje spustelėkite InfoPath importavimo priemonė, skirta Word dokumentams, tada spustelėkite Pirmyn.

 4. Spustelėkite Naršyti.

 5. Raskite ir spustelėkite norimą konvertuoti programos Word dokumentą, tada spustelėkite Atidaryti.

  Pastaba : Jei importuojate programos Word dokumentą taikydami apribotas teises, turite turėti visas prieigos prie dokumento teises. Jei turite tik skaitymo arba keitimo prieigą prie dokumento, bandydami jį importuoti matysite klaidos pranešimą.

 6. Norėdami keisti numatytąjį importavimo veikimą, spustelėkite Parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

 7. Spustelėkite Baigti.

Puslapio viršus

Maketo lentelės keitimas į pasikartojančią lentelę

Jei jūsų Word dokumente yra lentelė, programa InfoPath gali ją konvertuoti į gauto formos šablono išdėstymo lentelė arba pasikartojančią lentelę. Pasirinktos lentelės tipas priklauso nuo jūsų dizaino sprendimų programos Word dokumente. Galite atlikti šią procedūrą, kad sparčiai pakeistumėte konvertuotą maketo lentelę į pasikartojančią lentelę.

Galite naudoti pasikartojančias lenteles pasiūlyti vartotojams yra papildomų lankstumo lygis, kai formų pildymas. Kai naudojate pasikartojančias lenteles, formos šablono neturi Rodyti daug tuščių eilučių, kai vartotojas pirmą kartą atidaro. Vietoj to, vartotojai paprastai rasite viena eilutė ir pridėti daugiau kai ir, jei jų reikia. Taip vietos forma ir siūlo vartotojams yra papildomų tinkinimo laipsnį.

 1. Formos šablono, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurią viduje maketo lentelę, kurią norite konvertuoti.

 2. Laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Keisti įir spustelėkite Pasikartojanti lentelė.

 3. Dialogo lange Keisti į pasikartojančią lentelę atlikite vieną ar kelis iš šių veiksmų:

  • Norėdami nurodyti pasikartojančios lentelės antraštės eilutes, įveskite reikšmę lauke lentelės antraštės eilučių skaičius . Paprastai naudojamos stulpelių antraštėms antraštės eilutė.

  • Norėdami nurodyti poraštės pasikartojančios lentelės eilutes, įveskite reikšmę lauke poraštės lentelės eilučių skaičių . Daug lentelių neįtraukite poraštės eilutes.

  • Norėdami nurodyti naudoti duomenų eilučių skaičių, įveskite reikšmę lauke kartoti eilutes, o užpildyti formą įtraukiant . Duomenų eilutė yra eilutės, kuri gali "kartoti" forma, tiek kartų, kiek reikia

 4. Meniu Įterpimas spustelėkite Daugiau valdikliųarba paspauskite ALT + I, C.

 5. Įterpti valdiklius, kurie norimą lentelės langelių.

Puslapio viršus

Žymės langelių keitimas į parinkčių mygtukų grupę

Jei savo Word dokumente naudojote kelis žymės langelius, programa InfoPath importuoja juos į formos šabloną kaip žymės langelius. Jei norite naudoti parinkčių mygtukų grupę, atlikite toliau aprašytus veiksmus ir konvertuokite formos šablone esančius žymės langelius į parinkčių mygtukus.

Microsoft Office InfoPath formos šabloną, galite naudoti parinkčių mygtukų grupė, jei norite, kad vartotojai galėtų pasirinkti tik vieną iš parinkčių ribotas.

 1. Formos šablone, spustelėkite žymės langelius, kuriuos norite konvertuoti, tada laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite kiekvieną papildomą žymės langelį, kurį norite konvertuoti.

 2. Meniu Redagavimas nukreipkite žymiklį į Keisti įir spustelėkite Parinkties mygtukas.

  Parinkčių mygtukų grupė dabar rodoma vietoj formos šablone esančius žymės langelius. Kiekvienos parinkties mygtuką susieta su to paties lauko, duomenų šaltinio. Kai vartotojas spusteli parinkties mygtuką, reikšmė, kuri yra susieta su tos parinkties mygtuko bus saugomas šiame lauke.

Puslapio viršus

Konvertavimo problemų peržiūra dizaino tikrintuvo užduočių srityje

Kartais pradinio programos Word elementai gautame programos InfoPath šablone rodomi kitaip nei tikėjotės arba konvertuojant pašalinami. Pavyzdžiui, programa InfoPath nepalaiko programos Word priemonės WordArt ir gautame formos šablone pakeičia WordArt objektus vietos rezervavimo ženklų paveikslėliais.

Jei konvertavimo proceso metu programa InfoPath aptinka problemą, uždarius importavimo vedlį automatiškai atidaroma Dizaino tikrintuvo užduočių sritis. Užduočių srityje galima peržiūrėti problemų sąrašą ir atlikti veiksmus norint pašalinti tas problemas.

 1. Jei Dizaino tikrintuvo užduočių sritis nematoma, meniu Įrankiai spustelėkite Dizaino tikrintuvas.

  Jei iškyla formos šablono problemų, užduočių srityje bus rodomi pranešimai.

 2. Dizaino tikrintuvo užduočių srityje spustelėkite norimo peržiūrėti pranešimo tekstą.

  Dialogo lange bus rodoma papildoma informacija apie problemą.

  Pastaba : Jei programos Word dokumente yra programos InfoPath nepalaikomas objektas, pvz., Word piešimo objektas, programa InfoPath į gautą formos šabloną įtrauks vietos rezervavimo ženklo paveikslėlį, nurodantį, kurioje programos Word dokumento vietoje buvo paveikslėlis. Norėdami sužinoti daugiau apie objektą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos šablone esantį vietos rezervavimo ženklą ir laikinajame meniu spustelėkite Daugiau išsamios informacijos.

 3. Jei reikia, pašalinkite formos šablono problemą. Pavyzdžiui, galite panaikinti visus vietos rezervavimo ženklo paveikslėlius, kurie neskirti naudoti baigtame formos šablone.

Pastaba : Galite pastebėti, kad Dizaino tikrintuvo užduočių srityje yra mygtukas Naujinti . Spustelėdami mygtuką atnaujinti neatnaujinamas laiškus, įkeldami "Word" dokumentą į InfoPath. Jei norite pašalinti įkėlimo pranešimus užduočių srityje Dizaino tikrintuvas , turite atidaryti dialogo langą Išteklių failai (meniuĮrankiai ), ir tada pašalinkite faile, pavadintame Pašalinę šį. Šis failas yra sukuriamas automatiškai, kai importuojate "Word" dokumentą į programos InfoPath. Pašalinus Pašalinę šį failą, spustelėkite atnaujinti , kad visam laikui pašalintumėte įkėlimo pranešimus užduočių srityje Dizaino tikrintuvas . Pašalinę šį failą nėra reikalingi formos šabloną, kad tinkamai veiktų. Tiesą sakant, saugos sumetimais pravartu šį failą pašalinti prieš publikuojant formos šabloną.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×