Programos Excel darbaknygės konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kai kuriose organizacijose naudoti "Microsoft Office Excel" darbaknygių kaip formas rinkti duomenis. Šios darbaknygės paprastai yra tuščių langelių vartotojams įvesti duomenis. Naudodami importavimo vedlys programoje "InfoPath", galite konvertuoti darbaknygę į "Microsoft Office InfoPath" formos šabloną. Konvertuojant darbaknygę į formos šabloną vartotojai gali naudotis InfoPath funkcijas, pvz., schemos tikrinimo, dinaminiai valdikliai, pvz., pasikartojančias sekcijas ir verslo logika, pvz., duomenų tikrinimas. Be to, galite padaryti savo formos šablono prieinamą didesnei auditorijai iš naujo, kuriant su naršykle suderinamas formos šablonas. Norėdami sukurti su naršykle suderinamas formos šabloną, turite publikuoti su naršykle suderinamas formos šabloną serveryje, kuriame veikia InfoPath Forms Services. Formas, pagrįstas naršyklės palaikomus formų šablonus galima užpildyti naudojant žiniatinklio naršyklę.

Kai konvertuojate programos Excel darbaknygę į programos InfoPath formos šabloną naudodami numatytuosius importavimo vedlio parametrus, gautame formos šablone bus programos Excel darbaknygės maketas. Be to, programos Excel darbaknygės langeliai, atitinkantys tam tikras sąlygas, automatiškai konvertuojami į teksto laukelio valdiklius, į kuriuos vartotojas gali įvesti duomenis. Pavyzdžiui, jei langelis suformatuotas taip, kad iš visų pusių būtų rodoma kraštinė, gautame formos šablone šis langelis konvertuojamas į teksto laukelio valdiklį. Jei nuspręsite nenaudoti numatytųjų importavimo vedlio parametrų, importuodami programos Excel darbaknygę galite pasirinkti įtraukti tik maketą arba į valdiklius konvertuoti tik tam tikro tipo langelius.

Šiame straipsnyje paaiškinamos pagrindinės sąvokos ir programos Excel darbaknygės konvertavimo į programos InfoPath formos šabloną procedūra, įskaitant priemones ir parametrus, kurie konvertuojant nepalaikomi.

Šiame straipsnyje

Apie programos Excel darbaknygės konvertavimą į programos InfoPath formos šabloną

Priemonės ir parametrai, nepalaikomi konvertuojant

Programos Excel darbaknygės konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

Apie programos Excel darbaknygės konvertavimą į programos InfoPath formos šabloną

Konvertuojant programos Excel darbaknygę į programos InfoPath formos šabloną, darbaknygė naudojama kaip planas, pagal kurį kuriamas naujas formos šablonas. Darbaknygės lentelės struktūra formos šablone atkuriama kaip išdėstymo lentelė. Jei konvertuodami darbaknygę pasirinksite įtraukti langelius, naudojamus duomenims rinkti, teksto laukelio valdikliai bus įtraukiami į formos šablono maketo lentelės langelius, kurie atitinka darbaknygėje esančių laukų vietą. Gautame formos šablone išsaugomas palaikomų langelių dydis ir padėtis, langelių kraštinės bei spalvinimas ir tai, ar langeliai suliejami, ar skaidomi.

Jei jūsų darbaknygėje yra keli darbalapiai, pirmojo darbalapio duomenys ir formatavimas įtraukiami į numatytąjį naujojo formos šablono rodinys, o papildomi darbalapiai konvertuojami į atitinkamus rodinius formos šablone. Kiekvieno papildomo rodinio pavadinimai sutampa su darbalapių pavadinimais.

Norėdami geriau suprasti ryšį tarp darbaknygės, kurią konvertuojate naudodami programos InfoPath importavimo vedlį, ir gauto formos šablono, įsivaizduokite, kad esate draudimo agentas ir turite darbaknygę, pavadintą Pretenzijos.xls, kurioje yra du darbalapiai. Pirmasis darbalapis pavadintas Namai, o antrasis – Automobilis. Tarp kiekvieno darbalapio stulpelių yra stulpeliai, kurių antraštės yra Tipas, Aprašas, Paskolos suma ir Pirkimo kaina. Kiekviename darbalapyje esantys stulpeliai Paskolos suma ir Pirkimo kaina formatuojami taip, kad naudotų valiutos duomenų tipą. Visos stulpelių antraštės formatuojamos kaip paryškintasis mėlynos spalvos tekstas. Darbalapyje Namai yra formulė, naudojama amortizacijos grafikui apskaičiuoti. Vienas langelis, kurio visose pusėse taikomas kraštinių formatavimas, naudojamas klientų vardams įvesti.

Jei naudojate importavimo vedlį, kad konvertuotumėte Pretenzijos.xls į formos šabloną, sukursite formos šabloną, pavadintą Pretenzijos.xsn.

Programos Excel darbaknygė prieš konvertavimą į programos InfoPath formos šabloną ir po jo.
Kai programos Excel darbaknygė konvertuojama į programos InfoPath formos šabloną, maketas ir kiti elementai išsaugomi.

Šiame naujajame formos šablone yra du rodiniai. Numatytajame rodinyje, vadinamame Namai (numatytasis), yra darbalapio Namai maketas ir formatavimas. Antrajame rodinyje, vadinamame Automobilis, yra darbalapio Automobilis maketas ir formatavimas. Kiekviename rodinyje yra lentelės su stulpelių antraštėmis Tipas, Aprašas, Paskolos suma ir Pirkimo kaina. Kaip ir pradinėje darbaknygėje, šių antraščių tekstas suformatuotas kaip paryškintasis mėlynos spalvos tekstas. Tačiau atsižvelgiant į jūsų pasirinktus importavimo vedlio parametrus, gautame formos šablone kai kurios priemonės gali skirtis:

 • Jei naudosite importavimo vedlį, kad konvertuotumėte Pretenzijos.xls į formos šabloną ir išlaikytumėte tik maketą    Gautame formos šablone bus maketo lentelė, kuri atitiks programos Excel darbaknygėje esančią lentelę. Formos šablone nebus jokių teksto laukelio valdiklių.

 • Jei naudosite importavimo vedlį, kad importuotumėte Pretenzijos.xls ir išlaikytumėte maketą bei konvertuotumėte langelius į valdiklius    Gautame formos šablone bus pasikartojanti lentelė. Langeliai, atitinkantys tam tikras sąlygas, pvz., langeliai, kurių visose pusėse taikomas kraštinės formatavimas, ir langeliai, kuriuose yra amortizavimo grafiko apskaičiavimo formulė arba kurie nurodo tą formulę, konvertuojami į teksto laukelio valdiklius.

  Pastaba: Nors langeliai, kuriuose yra formulių arba kurie nurodo formules, konvertuojami į teksto laukelio valdiklius, gautame formos šablone formulės neišsaugomos. Turite atkurti formulės atliekamą funkciją naudodami atitinkamas programos InfoPath priemones.

Puslapio viršus

Priemonės ir parametrai, nepalaikomi konvertuojant

Kai kurie programos Excel darbaknygės parametrai ir formatavimas nepalaikomi programoje InfoPath. Konvertuojant darbaknygę, kurioje yra tokių parametrų, gautame programos InfoPath formos šablone nebus šių priemonių arba parametrų. Pavyzdžiui, jei jūsų darbaknygėje yra antraštė, kurioje yra paveikslėlis, gautame programos InfoPath formos šablone paveikslėlio nebus, nes programa InfoPath nepalaiko paveikslėlių antraštėse ir poraštėse.

Toliau išvardytos priemonės ir parametrai, nepalaikomi konvertuojant programos Excel darbaknygę į programos InfoPath formos šabloną:

 • Langeliai su formatavimu „Talpinti“

 • Langelių fono paveikslėliai

 • Langelių fono trafaretai

 • Langelių gradientai

 • Sąlyginis formatavimas

 • Duomenų tikrinimas

 • Formulės

 • Makrokomandos

 • Spausdinimo parametrai (įskaitant A4 formato popieriaus dydžio keitimą, nespalvotą spausdinimą, centravimą puslapyje, pirmojo puslapio numeravimą, puslapių tvarką, paveikslėlius, spausdinimo tinklelį, spausdinimo kokybę, eilučių ir stulpelių antraštes, eilutes ir stulpelius kiekviename puslapyje, mastelio keitimą ir spausdinimo srities nustatymą

 • Vertikalioji teksto lygiuotė

 • Eilutės, kurios yra siauresnės nei numatytasis šrifto aukštis (10 pt)

 • WordArt

Toliau pateiktame sąraše paaiškinamos priemonės ir parametrai, iš dalies palaikomi konvertuojant programos Excel darbaknygę į programos InfoPath formos šabloną:

Langeliai su duomenų formatavimu    Langeliams su duomenų formatavimu taikomi stiliai arba spalvos nekonvertuojami. Pavyzdžiui, jei langelis suformatuotas rodyti neigiamus skaičius kaip raudonos spalvos tekstą, skaitinė reikšmė konvertuojama, o raudonos spalvos teksto formatavimas – ne.

Hipersaitai, nurodantys nepalaikomus protokolus    Visi hipersaitai konvertuojami, bet jei hipersaitas naudoja kitą nei http:, https:, ftp: arba mailto: protokolą, spustelėjus jis neveiks.

Antraščių ir poraščių lygiuotė ir formatavimas    Programos Excel darbaknygės antraštėje arba poraštėje gali būti kairioji, vidurinioji ir dešinioji sekcijos. Importuojant į programą InfoPath, jos jungiamos. Pavyzdžiui, darbaknygė, kurioje yra kairioji antraštė Rimvydas Saulis, vidurinioji antraštė Būsenos ataskaita ir dešinioji antraštė, kurioje yra data 2007 m. spalio 13 d., būtų konvertuojama į programos InfoPath formos šabloną, kuriame bus viena antraštė su šiuo tekstu: Rimvydas SaulisBūsenos ataskaita2007 m. spalio 13 d. Jei tik vienoje darbaknygės antraštės arba poraštės sekcijoje yra teksto, gautas tekstas formos šablone bus lygiuojamas atitinkamai. Pavyzdžiui, jei tik dešiniojoje darbaknygės antraštės sekcijoje yra teksto, formos šablone atitinkamas tekstas bus lygiuojamas dešinėje pusėje. Kitu atveju, importuojant visas antraštės arba poraštės tekstas lygiuojamas kairėje pusėje. Šrifto parametras, taikytas pirmajai darbaknygės antraštės arba poraštės sekcijai, taikomas visai gauto programos InfoPath formos šablono antraštei arba paraštei.

Šriftų konvertavimas    Nors kurdama naują formos šabloną, programa InfoPath importuoja šriftus iš darbaknygės, jei, atliekant naują importavimo procedūrą, kompiuteryje nėra darbaknygėje esančių šriftų, formos šablonui bus automatiškai parinkti alternatyvūs šriftai.

Netiesiogiai sulieti langeliai    Jei programoje Excel įvesite daugiau teksto, nei telpa esamame langelyje, tekstas bus rodomas ant paskesnių langelių, lyg būtų sulietas. Programa InfoPath nepalaiko šios savybės. Jei konvertuotame langelyje yra daugiau teksto nei telpa nurodyto pločio langelyje, tekstas bus perkeltas į kitą eilutę. Norėdami to išvengti, prieš importuodami savo darbaknygę pažymėkite langelį ir tiek paskesnių langelių, kiek reikia tekstui sutalpinti, ir suliekite juos, kad tilptų tekstas.

PivotTable ataskaitos    PivotTable ataskaitos konvertuojamos į maketo lenteles.

Labai didelės lentelės    Programa InfoPath palaiko lenteles, kurios yra iki 63 stulpelių pločio ir iki 999 eilučių ilgio. Jei programos Excel darbaknygė viršija šią ribą, bus konvertuojami tik pirmieji 63 stulpeliai ir 999 eilutės.

Pastaba: "Excel" darbaknygių be slaptažodžio atidaryti negalima. Jei dirbate su savo darbaknygės, gali būti, kad galėtų sėkmingai importuoti į InfoPath. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite pašalinti darbaknygės slaptažodžio reikalavimą, prieš importuodami jį. Be to, kai kurios darbaknygių skirti neleisti vartotojams perkelti, panaikinti, paslėpti ar pakeisti darbalapius, pavadinimą ir keisti kiti struktūriniai elementai darbaknygėje. Jei dirbate su darbalapiu, gali būti, kad galėtų sėkmingai importuoti į InfoPath. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite pašalinti struktūrinių redagavimo apribojimai darbaknygės prieš importuodami jį.

Puslapio viršus

Programos Excel darbaknygės konvertavimas į programos InfoPath formos šabloną

 1. Meniu Failas spustelėkite Importuoti formą.

 2. Dialogo lange Importavimo vedlys spustelėkite InfoPath importavimo priemonė, skirta Excel darbaknygėms ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Spustelėkite Naršyti.

 4. Raskite ir spustelėkite norimą konvertuoti programos Excel darbaknygę, tada spustelėkite Atidaryti.

 5. Norėdami keisti numatytąjį importavimo veikimą, spustelėkite Parinktys ir pasirinkite norimas parinktis.

 6. Spustelėkite Baigti.

  Pastaba: Atsižvelgiant į jūsų programos Excel darbaknygės maketą ir sudėtingumą, programos InfoPath formos šablone kai kurie maketo elementai arba valdikliai gali būti rodomi ne taip, kaip numatyta, dėl to gali reikėti redaguoti naująjį formos šabloną, baigus jį konvertuoti.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×