Programos „Microsoft Office Excel Viewer“ žinynas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .


Peržiūrėkite galutinio vartotojo licencijos sutarties sąlygomis

Programa „Microsoft Office Excel Viewer“ galite atidaryti, peržiūrėti ir spausdinti programos „Microsoft Office Excel“ darbaknyges ir dirbti su jomis, net jeigu nesate įdiegę programos „Excel“. Taip pat galite kopijuoti duomenis iš programos „Excel Viewer“ į kitą programą. Tačiau programa „Excel Viewer“ negalite kurti naujos darbaknygės, redaguoti duomenų ar įrašyti darbaknygės.

Pastaba : Kai kurios programos „Excel Viewer 2003“ priemonės nebėra palaikomos programoje „Excel Viewer“.

Šiame straipsnyje

Apie "Excel Viewer" žinynas

Darbaknygės atidarymas

Peržiūrėti darbalapį

Darbas su duomenimis

Spausdinimas

"Excel Viewer 2003" funkcijos, kurios nebebus palaikomi "Excel" peržiūros programa

Apie programos „Excel Viewer“ žinyną

Šis straipsnis yra pasiekiamas tik tada, kai esate prisijungę prie interneto. Jeigu planuojate dirbti atsijungę, galite spausdinti šį straipsnį. Spustelėkite Spausdinti skirta versija ir spustelėkite Rodyti viską (viršutiniame dešiniajame krašte), kad išskleistumėte visus straipsnio skyrius. Spauskite CTRL+P, kad spausdintumėte straipsnį.

Techninės informacijos apie "Excel" peržiūros programa, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis ir tada spustelėkite Apie "Microsoft Excel Viewer".

Informacijos apie "Excel Viewer" naujinimus, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Tikrinti, ar yra naujinimų.

Puslapio viršus

Darbaknygės atidarymas

Programa „Excel Viewer“ galite atidaryti darbaknyges, kurios yra sukurtos programomis „Microsoft Office Excel 2007“, „Microsoft Office Excel 2003“, programa „Excel“, skirta operacinei sistemai „Windows“ (95 ir vėlesnės versijos) ir programa „Microsoft Excel“, skirta kompiuteriams „Macintosh“ (2.2 ir vėlesnės versijos). Negalite atidaryti darbaknygių, kurios buvo įrašytos šiais failų formatais: dokumentų aprašų kalba (HTML) ir kableliais atskirtųjų verčių tekstas (CSV).

Jeigu kompiuteryje esate įdiegę programą „Excel“, ja galite redaguoti darbaknygę po to, kai atidarysite ją programa „Excel Viewer“.

Šiame skyriuje

Atidarykite darbaknygę Peržiūrėti

Redaguoti darbaknygę

Patikrinkite, ar skaitmeniniu parašu pasirašytą darbaknygės sertifikatas

Darbaknygės atidarymas peržiūrėti

Galite atidaryti tik programos „Excel“ failus (.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm, .xls, .xlt, .xlm ir .xlw). Nors galite atidaryti makrokomandų turinčius failus (.xlsm, .xltm ir .xlm), tačiau paleisti makrokomandų negalėsite. Negalite atidaryti dokumentų aprašų kalbos (HTML) failų (.mht, .mhtml, .htm, ir .html) ir kableliais atskirtųjų verčių (CSV) failų (.csv). Taip pat dabartine programos „Excel Viewer“ versija nebegalite atidaryti programos „Excel“ diagramų failų.

 1. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Failas, spustelėkite Atidaryti.

  Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + O.

  Patarimas    Norėdami atidaryti darbaknygę, kurią naudojote vėliausiai, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis ir dalyje Naujausi dokumentaispustelėkite darbaknygę, kurią norite atidaryti failo vardą.

 2. Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Windows Vista“,   

  • adreso juostoje spustelėkite loginį diską, aplanką arba vietą internete, kurioje yra norima atidaryti darbaknygė.

   Jei dirbate kompiuteriu, kuriame yra įdiegta operacinė sistema „Microsoft Windows XP“   

  • lange Ieškoti spustelėkite loginį diską, aplanką, vietą tinkle arba internete, kurioje yra norima atidaryti darbaknygė.

 3. Aplankų sąraše suraskite ir atidarykite aplanką, kuriame yra darbaknygė.

 4. Spustelėkite darbaknygę ir spustelėkite Atidaryti.

  • Programa „Excel Viewer“ galite atidaryti darbaknyges, prie kurių nėra suteikiamas priėjimas, naudodami informacijos teisių valdymą (IRM), jeigu turite teisę jas peržiūrėti. Taip pat galite spausdinti ar kopijuoti riboto priėjimo darbaknygių turinį, jei jums buvo suteikta teisė spausdinti ir kopijuoti.

  • Kai naudodami meniu Pradėti arba spustelėję piktogramą darbalaukyje paleidžiate programą „Excel Viewer“, atidaromas dialogo langas Atidaryti. Jei norite paleisti programą „Excel Viewer“ ir atidaryti konkrečią darbaknygę, dukart spustelėkite šią darbaknygę.

  • Kai programa „Excel Viewer“ atidarote daugiau nei vieną darbaknygę, galite aktyvuoti bet kurią iš jų. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Langas, spustelėkite Perjungti langus ir spustelėkite darbaknygę, kurią norite aktyvuoti.

  • Kai atidarote darbaknygę, kurioje esantys programos „Excel“ duomenys yra susieti su sąrašu, esančiu svetainėje „Windows SharePoint Services“, darbalapyje esančių duomenų negalite atnaujinti duomenimis, esančiais „SharePoint“ svetainėje. Programa „Excel Viewer“ negali atnaujinti išorinių duomenų ryšių ir „PivotTable“ lentelių.

  • Darbaknygės, kurie anksčiau buvo įrašyti puslapio lūžio peržiūros rodinys programoje "Excel" bus atidarytas rodinyje ir gali būti rodomi visą turinį, darbaknygę "Excel" peržiūros programa. Norėdami perjungti į įprastą rodinį, spustelėkite įprastas Mygtuko paveikslėlis būsenos juostoje.

Darbaknygės atidarymas redaguoti

 1. Norimą peržiūrėti darbaknygę atidarykite programa „Excel Viewer“.

 2. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite atidaryti redagavimui.

  Darbaknygė yra uždaroma programoje „Excel Viewer“ ir atidaroma programoje „Excel“, kad galėtumėte ją redaguoti.

Skaitmeniniu būdu pasirašytos darbaknygės sertifikato tikrinimas

Kai atidarote darbaknygę, kuri saugumo sumetimais yra pasirašyta skaitmeniniu būdu, galite peržiūrėti išsamią informaciją apie skaitmeninis sertifikatas ir patikrinti skaitmeninis parašas autentiškumą, kad įsitintumėte, jog skaitmeninis parašas yra patikimas.

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Peržiūrėti parašus.

  Rodyti parašus yra prieinama tik tada, kai programa „Excel Viewer“ atidaryta darbaknygė yra pasirašyta skaitmeniniu būdu.

 2. Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie konkretų sertifikatą, užduočių srityje Parašai, po Galiojantys parašai, spustelėkite rodyklę, esančią šalia pasirašiusio asmens, ir spustelėkite Išsamiau apie parašą.

 3. Spustelėkite Peržiūrėti ir atlikite šiuos veiksmus:

  • Jei norite nustatyti, ar pasitikite skaitmeninio sertifikato šaltiniu, pažvelkite į laukus Išduota ir Išdavė.

  • Jei norite nustatyti ar tai yra dabartinis sertifikatas, pažvelkite į lauką Galioja nuo.

Puslapio viršus

Darbalapio peržiūra

Jei norite peržiūrėti darbalapio duomenis, galite naudoti bet kurią iš šių programos „Excel Viewer“ priemonių.

Šiame skyriuje

Slinkimas per darbalapį

Slinkimas ir mastelio keitimas naudojant pelę

Peržiūrėti skirtingas darbalapio dalis ir tuo pačiu metu

Minimizuoti juostelę

Padidinti arba sumažinti ekraną

Pereiti į kitą darbalapį

Slinkimas darbalapiu

Jei norite judėti nuo langelio prie langelio darbalapyje, spustelėkite bet kurį langelį arba naudokite rodyklių klavišus. Kai pažymite langelį, jis tampa aktyvus langelis.

Jei norite išvysti kitą darbalapio sritį, naudokite slinkties juostas taip, kaip aprašyta šioje lentelėje.

Jei norite slinkti

Atlikite šį veiksmą

Viena eilute į viršų ar apačią

Spustelėkite vertikalios slinkties juostos rodykles.

Vienu stulpeliu į kairę ar dešinę

Spustelėkite horizontalios slinkties juostos rodykles.

Vienu langu į viršų ar apačią

Spustelėkite aukščiau ar žemiau vertikalios slinkties juostos slinkties langelio.

Vienu langu į kairę ar dešinę

Spustelėkite kairėje ar dešinėje horizontalios slinkties juostos slinkties langelio pusėje.

Didelį atstumą

Tempkite slinkties langelį. Labai dideliame darbalapyje slinkdami laikykite paspaustą klavišą SHIFT.

 • Taip pat galite spustelėti slinkties juostą dešiniuoju pelės klavišu ir pažymėti slinkties parinktis.

 • Slinkties langelio dydis nurodo proporcingą lange matomos naudojamos darbalaukio srities dydį. Slinkties langelio padėtis nurodo reliatyvią matomos srities vietą darbalapyje.

Slinkimas ir mastelio keitimas pele

Galite judėti darbalapyje ir keisti mastelio dydį, naudodami žymiklio valdymo įrenginį „Microsoft IntelliMouse“.

Norėdami

Atlikite šį veiksmą

Pasislinkti aukštyn ar žemyn per kelias eilutes vienu metu

Sukite ratuką į priekį ar atgal.

Naršyti darbalapyje

Laikykite paspaudę ratuko mygtuką ir tempkite žymiklį nuo pradinės žymės į tą pusę, į kurią norite slinkti. Jei norite pagreitinti slinkimą, tempkite nuo pradinės žymės; jei norite sulėtinti slinkimą, tempkite pradinės žymės link.

Automatiškai naršyti darbalapyje

Spustelėkite ratuko mygtuką ir veskite pelę į tą pusę, į kurią norite slinkti. Jei norite pagreitinti slinkimą, tempkite nuo pradinės žymės; jei norite sulėtinti slinkimą, tempkite pradinės žymės link. Jei norite sustabdyti automatinį slinkimą, spustelėkite bet kurį pelės mygtuką.

Padidinti ar sumažinti mastelį

Laikykite paspaudę klavišą CTRL ir sukite „IntelliMouse“ ratuką pirmyn ar atgal.

Kelių darbalapio dalių peržiūra tuo pačiu metu

Jei norite peržiūrėti ir slinkti kelias darbalapio dalis nepriklausomai viena nuo kitos, galite padalyti darbalapį į atskiras horizontalias ir vertikalias sritis.

 1. Vertikalios slinkties juostos viršuje nurodykite skiriamąjį langelį.

  Skiriamasis langelis

  Pastaba : Skiriamasis langelis nėra matomas, jei darbalapyje yra fiksuotų sričių.

 2. Kai žymiklis pasikeis į skaidyti žymiklį Horizontali dvikryptė rodyklė arba Vertikalus skiriamasis žymiklis (dvikryptė rodyklė) , nuvilkite skaidymo lauką į norimą padėtį.

 • Jei norite pašalinti perskyrimą, dukart spustelėkite skiriamąją juostą.

 • Skiriamosios sritys nėra matomos spausdintuose darbalapiuose.

Juostelės minimizavimas

Juostelė, kuri yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja sudedamoji dalis, yra sukurta tam, kad padėtų greitai rasti komandas, kurių jums reikia tam, kad atliktumėte užduotį. Juostelę pašalinti ar pakeisti ankstesnėse programos „Excel Viewer“ versijose esančiomis įrankių juostomis ar meniu yra neįmanoma. Bet galite minimizuoti juostelę, kad ekrane būtų daugiau vietos.

 • Jei norite minimizuoti juostelę, dukart spustelėkite skirtuką Pagrindinis puslapis. Jeigu norite atkurti juostelę, dukart spustelėkite skirtuką Pagrindinis puslapis dar kartą.

  Spartieji klaviatūros klavišai Norėdami minimizuoti arba atkurti juostelę, paspauskite CTRL + F1.

  Kai juostelė yra minimizuota, vis tiek galite naudoti sparčiuosius klavišus.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

 • Būsenos juostoje, vilkite slankiklį į procentus nuo 10 iki 400, arba spustelėkite Tolinti arba Artinti, mygtukas Mastelio slankiklis , kol pasieksite norimą didinimo procentus.

Didinimas ir mažinimas nedaro įtakos spausdinimui. Darbalapiai yra spausdinami 100 procentų dydžio (normalus dydis), nebent pakeisite mastelį skirtuke Puslapis, esančiame dialogo lange Puslapio sąranka (skirtukas Pagrindinis puslapis, grupė Puslapio sąranka, mygtukas Puslapio sąranka).

Kito darbalapio perjungimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Jei matome darbalapio, kurį norite aktyvuoti, skirtuką, spustelėkite jį.

 • Jei nematote darbalapio skirtuko, spaudykite skirtukų slinkties mygtukus, kol išvysite skirtuką, ir spustelėkite jį.

  Lapų slinkties mygtukai

Puslapio viršus

Darbas su duomenimis

Jeigu norite dirbti su darbalapio duomenimis, galite pasirinkti vieną iš šių programos „Excel Viewer“ priemonių.

Šiame skyriuje

Pažymėkite langelį, diapazoną, eilutę arba stulpelį

Rasti tekstą arba skaičius darbalapyje

Raskite ir pasirinkite konkrečius langelius darbalapyje

Darbalapio duomenų kopijavimas į kitą programą

Langelio, diapazono, eilutės arba stulpelio žymėjimas

Kad pažymėtumėte

Atlikite šį veiksmą

Vieną langelį

Spustelėkite langelį arba spauskite rodyklių klavišus, kad aktyvuotumėte langelį.

Langelių diapazoną

Spustelėkite pirmą diapazonas langelį ir tempkite į paskutinį langelį.

Taip pat galite laikyti paspaudę klavišą SHIFT ir rodyklių klavišais surasti paskutinį langelį.

Visus darbalapio langelius

Spustelėkite mygtuką Žymėti viską arba spauskite CTRL+A.

Mygtukas Žymėti viską

Ne vienas šalia kito esančius langelius ar langelių diapazoną

Pažymėkite pirmą langelį ar langelių diapazoną, laikykite paspaudę SHIFT ir pažymėkite kitus langelius ar diapazonus.

Didelį langelių diapazoną

Pažymėkite pirmą diapazono langelį, laikykite paspaudę SHIFT ir spustelėkite paskutinį diapazono langelį. Slinkite, kad išvystumėte paskutinį diapazono langelį.

Visą eilutę

Spustelėkite eilutės antraštę.

Visą stulpelį

Spustelėkite stulpelio antraštę.

Vienas šalia kito esančius stulpelius ar eilutes

Tempkite eilučių ar stulpelių antraštes. Arba galite pažymėti pirmosios eilutės ar stulpelio antraštę, laikyti paspaustą klavišą SHIFT ir pažymėti paskutinės eilutės ar stulpelio antraštę.

Ne vienas šalia kito esančias eilutes ar stulpelius

Pažymėkite pirmos eilutės ar stulpelio antraštę, laikykite paspaudę klavišą CTRL ir pažymėkite kitų eilučių ar stulpelių antraštes.

Pirmą arba paskutinį eilutės arba stulpelio langelį

Eilutėje arba stulpelyje pažymėkite langelį ir spauskite klavišą CTRL ir rodyklės mygtuką (kairę ar dešinę rodyklę eilutėms, viršutinę arba apatinę rodyklę stulpeliams).

Pirmą arba paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį

Spustelėkite CTRL+HOME, kad pažymėtumėte pirmą darbalapio ar programos „Excel“ sąrašo langelį.

Spauskite CTRL+END, kad pažymėtumėte paskutinį darbalapio arba programos „Excel“ sąrašo langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

Daugiau arba mažiau langelių nei pažymėta

Laikykite paspaudę SHIFT ir spustelėkite paskutinį langelį, kurį norite įterpti į žymėjimą. Stačiakampio formos diapazonas tarp aktyvus langelis ir spustelėto langelio tampa naujuoju žymėjimu.

Jei norite atšaukti langelių žymėjimą, spustelėkite bet kurį darbalapio langelį.

Teksto ar skaičių ieška darbalapyje

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite ieškoti teksto ar skaičių langelių diapazone, pažymėkite šį langelių diapazoną.

  • Jei norite ieškoti teksto ar skaičių visame darbalapyje, spustelėkite bet kurį langelį.

 2. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Redagavimas, spustelėkite Rasti.

  Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + F.

 3. Lange Ieškoti įveskite ieškomą tekstą ar skaičių.

 4. Numatyta, kad duomenys bus ieškomi eilutėje po eilutės. Jeigu norite ieškoti stulpelyje po stulpelio, spustelėkite Parinktys ir lange Ieškoti spustelėkite Pagal stulpelius.

 5. Lange Ieškoti pasirinkite ieškomo turinio rūšį.

 6. Spustelėkite Rasti kitą, kad ieškotumėte pirmosios teksto ar skaičiaus buvimo vietos.

  Galite spaudyti Rasti kitą tol, kol visos vietos bus surastos.

Jei norite atšaukti vykdomą paiešką, spauskite klavišą ESC.

Konkrečių langelių ieška ir žymėjimas darbalapyje

 1. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Redagavimas, spustelėkite Eiti į.

  Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + G.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami rasti ir pažymėti pavadinti langelio nuorodas ar jų diapazoną, spustelėkite pavadinti langelio nuoroda arba diapazonas, jei norite Eiti į lauką.

   Jei norite rasti ir žymėti nepavadintąsias langelių nuorodas ar diapazonus, įveskite langelio nuorodą lange Nuoroda.

  • Jei norite greitai rasti ir pažymėti visus langelius, kuriuose yra konkrečių duomenų, arba tik tuos langelius, kurie atitinka jūsų reikalavimus, spustelėkite Specialus ir spustelėkite vieną iš šių parinkčių.

Spustelėkite

Kad pažymėtumėte

Komentarus

Langelius, kuriuose yra komentarų.

Konstantas

Langelių, kuriuose yra konstantos. Žymės langelius po formulės galima spustelėjus konstantas.

Formules

Formulės nėra pasiekiamos programoje „Excel Viewer“.

Tuščius

Tuščius langelius.

Dabartinį regioną

dabartinė sritis kaip visą sąrašą.

Dabartinį masyvą

Visą masyvas, jei aktyvusis langelis priklauso masyvui.

Objektus

Grafinius objektus, pvz., diagramas ir mygtukus, darbalapyje ir teksto languose.

Eilutės skirtumus

Visus langelius, kurie skiriasi nuo aktyvaus langelio pažymėtoje eilutėje. Jei yra pažymėta daugiau nei viena eilutė, palyginimas yra atliekamas kiekvienoje žymėjimo eilutėje, o palyginimui yra naudojamas langelis, esantis tame pačiame stulpelyje kaip aktyvusis langelis.

Stulpelių skirtumus

Visus langelius, kurie skiriasi nuo aktyvaus langelio pažymėtame stulpelyje. Jei yra pažymėtas daugiau nei vienas stulpelis, palyginimas yra atliekamas kiekviename žymėjimo stulpelyje, o palyginimui yra naudojamas langelis, esantis toje pačioje eilutėje kaip aktyvusis langelis.

Pirminius

Pirminiai nėra pasiekiama programoje „Excel Viewer“.

Antrinius

Antrinius ir parinktys, esančios po Antrinius, nėra pasiekiamos programoje „Excel Viewer“.

Paskutinį langelį

Paskutinį darbalapio langelį, kuriame yra duomenys arba formatavimo elementai.

Tik matomus langelius

Tik matomus diapazono langelius, neįskaitant paslėptų eilučių ar stulpelių.

Sąlyginius formatavimus

Tik langelius, kuriems yra pritaikytas sąlyginis formatavimas.

 • Spustelėkite Visus, kad rastumėte visus langelius, kuriems yra pritaikytas sąlyginis formatavimas.

 • Spustelėkite Tokius pačius, kad rastumėte langelius, kuriems yra pritaikytas toks pats sąlyginis formatavimas kaip ir pažymėtam langeliui.

Duomenų tikrinimus

Tik langelius, kuriems yra pritaikytos duomenų tikrinimo taisyklės.

 • Spustelėkite Visus, kad rastumėte visus langelius, kuriems yra pritaikytos duomenų tikrinimo taisyklės.

 • Spustelėkite Tokius pačius, kad rastumėte langelius, kuriems yra pritaikytos tokios pačios duomenų tikrinimo taisyklės kaip ir pažymėtam langeliui.

Darbalapio duomenų kopijavimas į kitą programą

Galite kopijuoti darbalapio duomenis programoje „Excel Viewer“ ir įklijuoti juos kitoje programoje. Tačiau negalite įklijuoti duomenų į darbaknygę, jeigu ji yra atidaryta programa „Excel Viewer“. Jei norite redaguoti darbaknygę, jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta programa „Excel“.

Pastaba : Negalite kopijuoti diagramos lapas duomenų.

 1. Darbalapyje pažymėkite duomenis, kuriuos norite kopijuoti.

 2. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Redagavimas, spustelėkite Kopijuoti.

  Spartusis klavišas  Taip pat galite paspausti Ctrl + C.

 3. Perjunkite programą, kurioje norite įterpti duomenis, ir naudokite tos programos įklijavimo komandą.

Jeigu pažymėtoje kopijavimo srityje yra paslėptų langelių, programa „Excel Viewer“ kopijuoja ir paslėptus langelius.

Puslapio viršus

Spausdinimas

Jei norite spausdinti darbalapio duomenis, galite naudoti bet kurias iš šių programos „Excel Viewer“ priemones.

Šiame skyriuje

Nustatyti arba pašalinti spausdinimo sritį

Puslapio padėtį, mastelį ir popieriaus dydžio keitimas

Puslapio paraščių nustatymas ir lygiavimas centre duomenų kiekviename puslapyje

Kiekviename puslapyje spausdinti tam tikrų eilutes arba stulpelius

Įtraukti tinklelio arba eilučių ir stulpelių etiketes, kiekviename spausdinamame puslapyje

Puslapio lūžių peržiūra

Peržiūra prieš spausdinant puslapį

Aktyvaus darbalapio, pažymėto diapazono arba visos darbaknygės spausdinimas

Kelių darbalapių spausdinimas vienu metu

Spausdinimo srities nustatymas ir šalinimas

 1. Darbalapyje pažymėkite langelius, kuriuos norite spausdinti.

 2. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Puslapio sąranka, spustelėkite Spausdinimo sritis.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite nustatyti spausdinimo sritį, spustelėkite Nustatyti spausdinimo sritį.

  • Jei norite išvalyti nustatytą spausdinimo sritį, spustelėkite Išvalyti spausdinimo sritį.

Puslapio padėties, plečiamumo ir popieriaus dydžio keitimas

Jei jūsų darbas netelpa norimame spausdintų puslapių skaičiuje, galite pritaikyti (arba plėsti) darbalapį, kad jis tilptų norimame puslapių skaičiuje. Taip pat galite nurodyti, kad norite spausdinti darbą ant konkretaus puslapių skaičiaus ir pasirinkti kitą puslapio dydį.

 1. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Puslapio sąranka, spustelėkite Puslapio sąranka.

 2. Skirtuke Puslapis, po Padėtis, spustelėkite Stačias arba Gulsčias.

 3. Jei norite keisti puslapio plečiamumą, po Plečiamumas atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite padidinti arba sumažinti darbalapį konkrečiu koeficientu, dialogo lange Pritaikyti įveskite procentinį dydį.

  • Jei norite sumažinti arba padidinti darbalapį, kad jis tilptų ant konkretaus puslapių skaičiaus, spustelėkite Sutalpinti ir įveskite norimą puslapių skaičių.

 4. Jei norite nurodyti puslapio dydį, lange Popieriaus dydis spustelėkite reikiamą dydį.

 5. Jei norite nurodyti spausdinimo kokybę, pažymėkite norimą kokybę lange Spausdinimo kokybė.

 6. Jei norite nurodyti kitą nei pirmas pradžios puslapį, norimą numerį galite įvesti lange Pirmojo puslapio numeris.

Kiekvieno puslapio paraščių nustatymas ir duomenų centravimas

 1. Pasirinkite darbalapį.

 2. Puslapyje Pagrindinis puslapis, grupėje Puslapio sąranka, spustelėkite Puslapio sąranka.

 3. Spustelėkite skirtuką Paraštės.

 4. Languose Viršus, Apačia, Kairė ir Dešinė įveskite norimus paraščių dydžius.

  Šie parametrai turėtų būti didesni nei spausdintuvo reikalaujamos mažiausios paraštės.

 5. Po Centruoti puslapyje atlikite vieną iš šių arba visus veiksmus:

  • Pažymėkite žymės langelį Horizontaliai, jei norite centruoti darbalapio duomenis tarp kairės ir dešinės paraščių.

  • Pažymėkite žymės langelį Vertikaliai, jei norite centruoti darbalapio duomenis tarp viršutinės ir apatinės paraščių.

Konkrečių kiekvieno puslapio eilučių ar stulpelių spausdinimas

 1. Spustelėkite norimą spausdinti darbalapį.

 2. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Puslapio sąranka, spustelėkite Puslapio sąranka.

 3. Spustelėkite skirtuką Lapas.

 4. Po Spausdinimo antraštės spustelėkite langus Pakartoti eilutes viršuje arba Pakartoti eilutes kairėje ir pažymėkite eilutes arba stulpelius, kuriuos norite spausdinti kiekviename puslapyje.

Tinklelio linijų arba stulpelių ir eilučių etikečių įdėjimas kiekviename spausdintame puslapyje

 1. Spustelėkite norimą spausdinti darbalapį.

 2. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Puslapio sąranka, spustelėkite Puslapio sąranka.

 3. Spustelėkite skirtuką Lapas.

 4. Jei norite spausdinti tinklelio linijas, pažymėkite žymės langelį Tinklelis.

 5. Jei norite spausdinti sunumeruotas ir raidėmis pažymėtas eilučių ir stulpelių etiketes, pažymėkite žymės langelį Eilučių ir stulpelių antraštės.

Puslapio lūžių peržiūra

 1. Būsenos juostoje spustelėkite Puslapio lūžio peržiūra Mygtuko paveikslėlis .

 2. Norėdami grįžti į įprastą rodinį, būsenos juostoje spustelėkite įprastas Mygtuko paveikslėlis .

Rankiniu būdu įterpti puslapio lūžiai vaizduojami kaip vientisos linijos. Brūkšniuotosios linijos nurodo automatinius puslapio lūžius. Galite perkelti puslapio lūžius, tačiau negalite jų pridėti ar šalinti.

Puslapio peržiūra prieš spausdindami

 1. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Failas, spustelėkite Spausdinimo peržiūra.

  Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + F2.

 2. Naudokite šiuos įrankių juostos mygtukus, kad peržiūrėtumėte puslapį ir atliktumėte pakeitimus prieš spausdinimą.

Mygtukas

Veiksmas

Kitas puslapis

Rodo kitą spausdinamą puslapį. Jeigu esate pažymėję keletą puslapių ir spustelite Kitas puslapis, kai atsiranda paskutinis pažymėto darbalapio puslapis, programa „Excel Viewer“ parodo pirmą kito pažymėto darbalapio puslapį.

Ši parinktis yra nepasiekiama, kai darbalapis turi tik vieną puslapį.

Ankstesnis puslapis

Rodo ankstesnį spausdinamą puslapį. Jeigu esate pažymėję keletą puslapių ir spustelite Ankstesnis puslapis, kai atsiranda pirmasis pažymėto darbalapio puslapis, programa „Excel Viewer“ parodo paskutinį ankstesnio pažymėto darbalapio puslapį.

Ši parinktis yra nepasiekiama, kai darbalapis turi tik vieną puslapį.

Mastelio keitimas

Perjungia viso vaizdo ir padidinto mastelio puslapio rodinius. Mastelio keitimo priemonės nedaro įtakos spausdinimo dydžiui. Taip pat galite perjungti viso vaizdo ir padidinto mastelio puslapio rodinius spustelėdami bet kurią sritį darbalapyje.

Priklausomai nuo jūsų monitoriaus skiriamosios gebos, viso puslapio rodinyje galite nematyti kai kurių vaizdų, pvz., plonų apvadų.

Spausdinti

Atidaro dialogo langą Spausdinti, kuriame galite nustatyti spausdinimo parinktis ir spausdinti pasirinktą darbalapį.

Puslapio sąranka

Atidaro dialogo langą Puslapio sąranka, kuriame galite nustatyti parinktis, kurios valdo spausdinamų darbalapių išvaizdą.

Rodyti paraštes

Parodo arba paslepia antraščių rankenėles, kurias galite tempti, kad pritaikytumėte puslapio antraštes, poraštes ir stulpelių plotį.

Uždaryti spausdinimo peržiūrą

Uždaro spausdinimo peržiūros langą ir atkuria ankstesnį aktyvaus darbalapio rodinį.

Puslapių išvaizda peržiūros lange priklauso nuo įdiegtų šriftų, galimų spalvų ir spausdintuvo skiriamosios gebos.

Aktyvaus darbalapio, pažymėto diapazono ar visos darbaknygės spausdinimas

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite Spausdinti.

 2. Po Spausdinti spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Spustelėkite Žymėjimas, kad spausdintumėte pažymėtą diapazoną.

  • Spustelėkite Aktyvūs darbalapiai, kad spausdintumėte aktyvų darbalapį arba visus pažymėtus darbalapius.

  • Spustelėkite Visa darbaknygė, kad spausdintumėte visus darbalapius.

  • Spustelėkite Lentelė, kad spausdintumėte programos „Excel“ lentelės duomenis. Ši parinktis yra pasiekiama tik tada, kai darbalapyje yra programos „Excel“ lentelės formato duomenų ir šie duomenys yra pažymėti spausdinti.

Jeigu darbalapis turi nurodytą spausdinimo sritį, programa „Excel Viewer“ spausdina tik spausdinimo sritį. Jeigu pažymėsite spausdinti langelių diapazoną ir spustelėsite Žymėjimas, programa „Excel Viewer“ spausdins žymėjimą ir ignoruos nustatytą darbalapio spausdinimo sritį.

Kelių darbalapių spausdinimas vienu metu

 1. Jei norite pažymėti darbalapius spausdinti, atlikite vieną iš šių veiksmų.

Kad pažymėtumėte

Atlikite šį veiksmą

Du arba daugiau šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmo darbalapio skirtuką, laikykite paspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite paskutinio darbalapio skirtuką.

Du arba daugiau ne šalia esančių lapų

Spustelėkite pirmo darbalapio skirtuką, laikykite paspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite kitų darbalapių skirtukus.

 1. Skirtuke Pagrindinis puslapis, grupėje Failas, spustelėkite Spartusis spausdinimas.

  Greitai spausdinti darbalapius siunčia į numatytąjį spausdintuvą nieko nekeičiant dabartinių spausdinimo parametrus. Jei norite nurodyti spausdintuvą, kopijų skaičių ir kitas spausdinimo parinktis, prieš spausdinant, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite Spausdinti.

Puslapio viršus

Programos „Excel Viewer 2003“ priemonės, kurios nebėra palaikomos programoje „Excel Viewer“.

Šios programos „Excel Viewer 2003“ priemonės nėra palaikomos dabartinėje programos „Excel Viewer“ versijoje.

Priemonė

Komentarai

Diagramų failų atidarymas

Negalite atidaryti failo, kuris yra įrašytas diagramos failo formatu (.xlc).

Langų tvarkymas

Komanda Tvarkyti visus nėra pasiekiama. Nebegalite jos naudoti, kad peržiūrėtumėte keleto darbaknygių darbalapius vienu metu. Vietoje to galite tvarkyti langus rankiniu būdu.

Fiksuotos sritys

Komanda Fiksuoti sritis nėra pasiekiama. Nebegalite jos naudoti, kad matytumėte eilučių ir stulpelių etiketes tada, kai slenkate darbalapiu.

Duomenų filtravimas

Komanda Automatinis filtras nėra pasiekiama. Negalite filtruoti konkrečios informacijos.

Eilučių ir stulpelių dydžio keitimas

Nebegalite tempti stulpelių ir eilučių ribų arba dukart spustelėti ribų, kad pakeistumėte eilučių ir stulpelių dydį.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×