Programos „Access“ spartieji klaviatūros klavišai

Programos „Access“ spartieji klaviatūros klavišai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Daugelis vartotojų mano, kad spartieji klavišai, skirti Access darbalaukio duomenų bazėse, padės jiems efektyviau dirbti. Sutrikusi mobilumas ar regėjimo vartotojams, spartieji klaviatūros klavišai yra svarbiausi alternatyva naudodami pelę.

Pastabos : 

 • Šioje temoje aptariami spartieji klavišai atitinka JAV klaviatūros išdėstymą. Kitokių išdėstymų klavišai gali tiksliai neatitikti JAV klaviatūros išdėstymo.

 • Jei spartieji klavišai veikia vienu metu paspaudus du ar daugiau klavišų, šioje temoje klavišai atskirti pliuso ženklu (+). Jei vieną klavišą reikia paspausti iškart po kito, klavišai yra atskirti kableliu (,).

 • Šioje temoje daroma prielaida, kad JAWS vartotojai yra išjungę virtualųjį juostelės meniu.

Šioje temoje

Dažnai naudojami spartieji klavišai

Šioje lentelėje itemizes dažniausiai naudojamas nuorodas Access darbalaukio duomenų bazėse.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų patarimai

ALT arba F10
(perkelti į kitą skirtuką, naudokite klavišų arba rodyklių klavišus)

Atidarykite skirtuką Pagrindinis

Alt + H

Atidarykite langą man juostelėje

ALT + K, tada įveskite ieškos terminą SHIFT + F10

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

Shift + F10

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis lango

F6

Atidaryti esamą duomenų bazę

Ctrl + O arba Ctrl + F12

Rodyti arba slėpti Naršymo sritį

F11

Rodyti arba slėpti ypatybių lapą

F4

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir duomenų lapo arba dizaino rodinyje

F2

Perjungti į formos rodinį formos dizaino rodinyje

F5

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį lauką duomenų lapo rodinyje

Klavišą Tab arba Shift + Tab

Eikite į konkretų įrašą duomenų lapo rodinyje

F5
(tada įrašo numerio lauką, įveskite įrašo numerį ir paspauskite "Enter")

Atidaryti spausdinimo dialogo langą Spausdinti (skirta duomenų lapus, formas ir ataskaitas)

Ctrl + P

Atidaryti dialogo langą Puslapio sąranka (skirta formose ir ataskaitose)

S

Didinti arba mažinti puslapio dalies mastelį

Z

Atidarykite skirtuką rastirasti ir pakeisti dialogo lange duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje

Ctrl + F

Atidarykite skirtuką pakeistirasti ir pakeisti dialogo lange duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje

Ctrl + H

Naujo įrašo įtraukimas į duomenų lapo rodinyje arba formos rodinys

Ctrl + pliuso ženklas (+)

Atidarykite langą Žinynas

F1

Išeiti iš Access

Alt + F4

Naršymas juostelėje naudojant tik klaviatūrą

Juostelė yra juostelės viršuje Access, suskirstytos pagal skirtukus. Kiekviename skirtuke rodo kitą juostelės, kurį sudaro grupių, ir kiekviena grupė yra viena arba daugiau komandų.

Galite naršyti juostelės naudodami tik klaviatūrą. Sparčiųjų klavišų patarimai yra specialusis klavišų kombinacijos, kuriais galite greitai pereiti prie juostelės komandą paspaudus kelis klavišus, neatsižvelgiant į tai, kurioje esate Access. Kas Access komanda gali būti pateikiami naudojant į patarime.

Pastaba : Priedai ir kitas programas gali įtraukti nauji skirtukai prie juostelės ir sparčiųjų klavišų patarimai gali numatyti tuos skirtukus.

Yra du būdai, kuriais galima naršyti juostelės skirtukus.

 • Susipažinkite su juostele, paspauskite Alt ir tada, Norėdami perjungti skirtukus, klavišais kairėn ir dešinėn.

 • Norėdami tiesiogiai pereiti į skirtuką juostelėje, paspauskite vieną iš šių sparčiųjų klavišų patarimus:

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti failą

Alt + F

Atidarykite skirtuką Pagrindinis

Alt + H

Atidarykite skirtuką kurti

Alt + C

Atidarykite skirtuką Išorinių duomenų

ALT + X arba Alt + X, 1

Atidarykite skirtuką Duomenų bazės įrankiai

ALT + Y

Atidarykite skirtuką laukai

ALT + J, B

Atidarykite skirtuką lentelė

ALT + J, T

Atidarykite skirtuką priedai , jei yra

ALT + X, 2

Atidarykite langą man juostelėje

ALT + K, tada įveskite ieškos terminą

Darbas juostelės skirtukų klaviatūra

 • Norėdami pereiti prie juostelės skirtukų sąrašas, paspauskite klavišą Alt; Norėdami tiesiogiai pereiti į skirtuką, paspauskite jos patarime.

 • Norėdami pereiti prie pasirinktos grupės, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn.

 • Norėdami pereiti iš vienos juostelės grupės į kitą, spauskite „Ctrl“ + rodyklę dešinėn arba „Ctrl“ + rodyklę kairėn.

 • Judėti tarp komandų grupės, paspauskite klavišą Tab arba Shift + Tab. Pereiti į priekį arba atgal per komandos tvarka.

 • Aktyvinate valdiklių įvairiai, priklausomai nuo valdiklio tipą:

  • Jei pasirinkta komanda yra mygtukas, norėdami jį suaktyvinti paspauskite tarpo klavišą arba „Enter“.

  • Jei pasirinkta komanda yra perskyrimo mygtukas (tai yra mygtuką, kuris atidaro papildomų parinkčių meniu), kad jį įjungtumėte, paspauskite Alt + rodyklė žemyn. Pasirinkite skirtuką per parinktis. Norėdami pažymėti dabartinio parinktis, paspauskite tarpo klavišą arba Enter.

  • Jei pasirinkta komanda (pvz., šriftų sąrašas) sąrašą, atidarykite sąrašą, paspauskite klavišą Rodyklė žemyn. Judėti tarp elementų, paspauskite klavišą Rodyklė aukštyn arba rodyklė žemyn.

  • Jei pasirinkta komanda – tai galerija, pasirinkite komandą, paspauskite tarpo klavišą arba Enter. Tada skirtuke elementą.

Patarimas : Galerijos su daugiau nei vieną eilutę elementų Tab klavišą perkelia įvesties vietą iš pradžių dabartinės eilutės pabaigą. Kai pasieksite eilutės pabaigą, įvesties vieta perkeliama į kitą eilutės pradžią. Jei paspausite klavišą Rodyklė dešinėn dabartinės eilutės pabaigoje perkelia įvesties vietą atgal į dabartinės eilutės pradžią.

Šioje lentelėje pateiktos būdai, kaip perkelti aktyvinimą klaviatūra:

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pasirinkti aktyvų juostelės skirtuką ir aktyvinti sparčiųjų klavišų patarimai

ALT arba F10
(perkelti į kitą skirtuką, naudokite klavišų arba rodyklių klavišus)

Perkelti aktyvinimą į komandų juosta

Klavišą Tab arba Shift + Tab

Judėti žemyn, aukštyn, kairėn arba dešinėn, atitinkamai, po juostelės elementus

Klavišą Rodyklė žemyn, rodyklė aukštyn, kairėn klavišą arba klavišą Rodyklė dešinėn

Išplėsti arba sutraukti juostelę

Ctrl + F1

Rodyti pasirinkto elemento kontekstinį meniu

Shift + F10

Perkelti aktyvinimą į skirtingas sritis lango

F6

Pereiti į kitą arba ankstesnę komandą juostelėje

Klavišą Tab arba Shift + Tab

Aktyvinti pasirinktą komandą arba valdiklį juostelėje

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktą meniu arba galeriją juostelėje

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti pasirinktą juostelės, pvz., šriftų sąrašas sąrašą

Rodyklė žemyn

Judėti tarp elementų atidaryti meniu arba galeriją

Tab klavišą

Baigti keisti reikšmę juostelės valdiklyje ir perkelti į jį įvesties vietą atgal į dokumentą

Klavišas „Enter“

Naudoti sparčiųjų klavišų patarimai

Galite Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus, kuris yra naudojamas suteikti komandų klaviatūra raidės, ir naudokite juos naršyti juostelėje.

 1. Paspauskite arba sparčiųjų klavišų patarimai rodomi kvadratėliai pagal kiekvieną juostelės komandą.

 2. Norėdami pasirinkti komandą, paspauskite šalia jo sparčiojo klavišo patarime rodomą raidę.

Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi klavišų patarimai. Pvz., paspaudus Alt + F, "Backstage" rodinyje atidaromas informacijos puslapyje, kuris turi skirtingus sparčiųjų klavišų patarimus. Jei jums tada dar kartą paspauskite Alt, sparčiųjų klavišų patarimai rodomi naršyti dabartiniame puslapyje.

Darbas su duomenų bazės failų

Atidaryti ir įrašyti duomenų bazės

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti naują duomenų bazę

Ctrl + N

Atidaryti esamą duomenų bazę

Ctrl + O arba Ctrl + F12

Atidaryti pasirinktą aplanką arba failą

Klavišas „Enter“

Atidaryti aplanką vienu lygmeniu aukščiau nei pasirinktas aplankas

Klavišas „Backspace“

Naikinti pasirinktą aplanką arba failą

Naikinti

Rodyti pasirinkto elemento, pvz., aplanko arba failo laikinąjį meniu

Shift + F10

Judėti pirmyn per parinktis

Klavišas „Tab“

Judėti atgal per parinktis

Shift + Tab

Atidaryti sąrašą kur ieškoti

F4 arba Alt + I

Įrašyti duomenų bazės objektą

Ctrl + S arba Shift + F12

Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip

F12 arba Alt + F + S

Spausdinti duomenų bazės informaciją

Norėdami atlikti

Paspauskite

Spausdinti esamą arba pažymėtą objektą

Ctrl + P

Spaudinio peržiūros, atidarykite dialogo langą Spausdinti

P arba Ctrl + P

Spaudinio peržiūros, atidarykite dialogo langą Puslapio sąranka

S

Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą

C arba Esc

Backstage, grįžkite į savo duomenų bazę

Klavišas „Esc“

"Access" darbo srityje naršymas

Pagal numatytuosius nustatymus duomenų bazių Access Rodyti kaip dokumentai skirtukuose. Norėdami perjungti lango dokumentų vietoj to, skirtuke failas pasirinkite parinktys. Access parinktys dialogo lange pažymėkite Dabartinė duomenų bazė ir dalyje Dokumentų lango parinktyspasirinkite Persidengiantys langai.

Pastaba : Turite uždaryti ir vėl atidaryti dabartinę duomenų bazę, kad parinktis įsigaliotų.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti Naršymo sritį

F11

Eiti į Naršymo sritiesieškos lauką (jei Naršymo sritisjau yra į jį įvesties vietą)

Ctrl + F

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį darbo sritį

Pastaba : Gali tekti paspauskite F6 daugiau nei vieną kartą; Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, paspauskite Alt, kad suaktyvintumėte juostelę, ir paspauskite Ctrl + Tab, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6 arba Shift + F6

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį duomenų bazės langą

Ctrl + F6 arba Ctrl + Shift + F6

Atkurti pažymėtus sumažintus langus, kai sumažinti visi langai

Klavišas „Enter“

Įjungti aktyvaus lango dydžio keitimo režimą, kai nemaksimizuotas

CTRL + F8
(paspauskite rodyklių klavišus, kad keistumėte lango dydį, ir, jei norite taikyti naują dydį, paspauskite Enter)

Uždaryti aktyvų duomenų bazės langą

Ctrl + W arba Ctrl + F4

Perjungti „Visual Basic“ rengyklę į ankstesnį aktyvų langą ir atvirkščiai

Alt + F11

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

Ctrl + F10

Darbas su meniu, dialogo langus, vedliai ir ypatybių lapai

Meniu naudojimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti sparčiųjų klavišų patarimus

ALT arba F10

Rodyti programos piktogramos meniu (programos pavadinimo juostoje), taip pat žinomų kaip valdymo meniu

Alt + tarpo klavišas

Kai matomas meniu arba antrinis meniu, pasirinkti kitą arba ankstesnę komandą

Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn

Pasirinkite meniu į kairę arba į dešinę; arba, kai matomas, perjungti pagrindinį meniu ir antrinį meniu

Klavišus rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Pažymėti pirmą arba paskutinę meniu arba antriniame meniu esančią komandą

HOME arba END

Atidaryti pasirinktą meniu arba atlikti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui

Tarpo klavišas arba „Enter“

Atidaryti laikinąjį meniu arba atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu meniu

Shift + F10

Slinkti aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše

„Page Up“ arba „Page Down“

Perkelti į viršų arba apačią pasirinktame galerijos sąraše

CTRL+HOME arba CTRL+END

Vienu metu uždaryti matomą meniu ir antrinį meniu

„Alt“

Uždaryti matomą meniu; arba, kai matomas antrinis meniu, uždaryti tik antrinį meniu

Klavišas „Esc“

Dialogo langų naudojimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į paskesnį arba ankstesnį skirtuką dialogo lange

Ctrl + Tab arba Ctrl + Shift + Tab

Perjungti ankstesnį dialogo lango skirtuką

Ctrl + Shift + Tab

Pereiti prie paskesnės ar ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės

Klavišą Tab arba Shift + Tab

Judėti tarp parinkčių pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką arba judėti tarp parinkčių grupės parinkčių

Rodyklių klavišai

Atlikti pažymėtam mygtukui priskirtą veiksmą; pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą

Tarpo klavišas

Atidaryti sąrašą, jei jis uždarytas, ir pereiti prie parinkties sąraše

Išplečiamojo sąrašo parinkties pirmosios raidės

Pasirinkite parinktį, arba pažymėkite arba išvalykite žymės langelį parinkties pavadinimo pabraukta raidė

ALT +raidės klavišas

Atidaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką

„Alt“ + rodyklė žemyn

Uždaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką

Klavišas „Esc“

Dialogo lange atlikti numatytajam mygtukui priskirtą veiksmą

Klavišas „Enter“

Atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą

Klavišas „Esc“

Naudokite vedliai

Norėdami atlikti

Paspauskite

Suaktyvinti kitą vedlio valdiklį

Tab klavišą

Suaktyvinti vedlio sekcijų (antraštę, tekstą, poraštė)

F6

Pereiti į kitą vedlio puslapį

Alt + N

Pereiti į ankstesnį vedlio puslapį

Alt + M

Baigti naudojimąsi vedliu

Alt + F

Naudokite ypatybių lapai

Šie spartieji klaviatūros klavišai taikomi ypatybių lapai, lentelių, užklausų, formų ir ataskaitų deprisijungti rodinyje ir formos ir ataskaitos maketo rodinys.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti ypatybių lapą

F4

Rodyti ypatybių lapą kaip dizaino rodinį

Alt + Enter

Pereiti per valdiklio pasirinkimo išplečiamojo sąrašo parinktis po vieną elementą

Rodyklė žemyn arba rodyklė aukštyn

Pereiti per valdiklio pasirinkimo išplečiamojo sąrašo parinktis po vieną puslapį

Page Down arba Page Up

Perkelti ypatybių lapo skirtukus iš valdiklio pasirinkimo išplečiamojo sąrašo

Tab klavišą

Eiti per ypatybių lapo skirtukus, kai pažymėtas skirtukas, bet nepažymėta ypatybė

Klavišus rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę žemyn

Tab klavišą

Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę aukštyn; arba, jei esate viršuje, pereiti į skirtuką

Shift + Tab

Kai ypatybė pažymėta, perjungti kitą skirtuką

Ctrl + Tab

Kai ypatybė pažymėta, perjungti ankstesnį skirtuką

Ctrl + Shift + Tab

Darbas su teksto laukai, pasirinktinio įvedimo laukus ir sąrašo laukus

Redaguoti teksto lauke

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią

Pagrindinis puslapis

Pereiti į įrašo pabaigą

Klavišas „End“

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę

Klavišus rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Pereiti per vieną žodį į kairę arba į dešinę

CTRL + rodyklė kairėn arba Ctrl + Rodyklė dešinėn

Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pradžios

Shift + Home

Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pabaigos

Shift + End

Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į kairę

Shift + rodyklė kairėn

Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į dešinę

Shift + rodyklė dešinėn

Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į kairę

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į dešinę

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Naudokite įvedimo arba sąrašo lauką

Sąrašo laukas rodo nepakitusios reikšmes arba pasirinkimų, kuris automatiškai įtraukiami. Pasirinktinio įvedimo lauko taip pat rodo reikšmes arba pasirinkti, tačiau ji nerodo juos tol, kol jums spustelėkite išplečiamąją rodyklę. Su pasirinktinio įvedimo lauką, kartais galite įvesti reikšmę, kuri nėra sąraše, kaip galite teksto lauką.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti pasirinktinio įvedimo lauką

F4 arba Alt + rodyklė žemyn

Atnaujinti peržvalgos lauko sąrašo lauko arba pasirinktinio įvedimo laukas

F9

Pereiti viena eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Pereiti vienu puslapiu žemyn

Klavišas Page Down

Pereiti viena eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Pereiti vienu puslapiu aukštyn

Klavišas Page Up

Išeiti iš pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko

Tab klavišą

Atidaryti dialogo langą sąrašo elementų redagavimas

Pastaba : Naudoti sparčiuosius klavišus Ctrl + E atidaro dialogo langą sąrašo elementų redagavimas, turite turėti su "Office 365" prenumeratos. Šiuo metu ši nuoroda yra pasiekiama tik savų šiuo metu.

Ctrl + E

Darbas su objektais

Redagavimas ir naršymas objektų sąraše

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pažymėto objekto pervardijimas

Pastaba : F2 veikia tik, kai uždaryta objektą.

F2

Pereiti viena eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Pereiti vienu langu žemyn

Klavišas Page Down

Pereiti į paskutinį objektą

Klavišas „End“

Pereiti viena eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Pereiti vienu langu aukštyn

Klavišas Page Up

Naršyti ir atidaryti objektai

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti duomenų lapo rodinyje esančią pažymėtą lentelę arba užklausą

Klavišas „Enter“

Atidaryti pažymėtą formą arba ataskaitą

Klavišas „Enter“

Vykdyti pažymėtą makrokomandą

Klavišas „Enter“

Atidaryti pasirinktą lentelę, užklausą, formą, ataskaitą, makrokomandą arba modulį dizaino rodinyje

Ctrl + „Enter“

Rodyti tuoj langą "Visual Basic" rengyklės

Ctrl + G

Darbo dizaino, maketo arba duomenų lapo rodinyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir duomenų lape

F2

Išeiti iš naršymo režimo ir grįžti į redagavimo režimą į formą ar ataskaitą

Klavišas „Esc“

Perjunkite ypatybės langą (formų ir ataskaitų dizaino rodinys ir maketo rodinys)

F4 arba Alt + Enter

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Perjungti tarp viršutinės ir apatinės dalis lango (dizaino rodinyje, užklausas, makrokomandas ir lange išplėstinis filtras/rūšiavimas)

F6

Eiti ratu per lauko tinklelį, ypatybių lapas, lauko ypatybės, Naršymo srityje, Sparčiosios prieigos įrankių juostair sparčiųjų klavišų patarimai juostelės (lentelių dizaino rodinyje)

F6

Atidaryti dialogo langą Daryklės pasirinkimas iš pažymėtą valdiklį į formą arba ataskaitą (tik dizaino rodinyje)

F7

Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje

F7

Perjungti „Visual Basic“ rengyklę atgal į formą arba ataskaitą, esančią dizaino rodinyje

Alt + F11

Perjungti kitą rodinį, dirbant lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą

Pastaba : Jei yra papildomų rodinių, vienas po kito einančių klaviatūros perkelti aktyvinimą į kitą galima peržiūrėti.

CTRL + rodyklė dešinėn arba Ctrl + kablelis ()

Perjungti ankstesnį rodinį, dirbant lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą

Pastaba : Jei yra papildomų rodinių, vienas po kito einančių klaviatūros perkelti aktyvinimą į ankstesnį rodinį.

CTRL + rodyklė kairėn arba Ctrl + taškas (.)

Pastaba : CTRL + taškas (.) veikia ne visais atvejais ir visus objektus.

Darbas su duomenų lapo rodinyje

Naudoti duomenų lapo rodinį, kai dirbate su lenteles ir užklausas.

Naršymas laukuose ir įrašuose

Šie spartieji klavišai veikia dirbant naršymo režimu, duomenų lapo rodinyje.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką

Klavišą Tab arba rodyklė dešinėn klavišą

Pereiti į paskutinį esamo įrašo lauką

Klavišas „End“

Pereiti į ankstesnį lauką

Shift + Tab arba klavišą Rodyklė kairėn

Pereiti į pirmą esamo įrašo lauką

Pagrindinis puslapis

Pereiti į kito įrašo esamą lauką

Rodyklė žemyn

Pereiti į esamą paskutinio įrašo lauką

Ctrl + rodyklė žemyn

Pereiti į paskutinį paskutinio įrašo lauką

Ctrl + End

Pereiti į esamą ankstesnio įrašo lauką

Rodyklė aukštyn

Pereiti į esamą pirmo įrašo lauką

Ctrl + rodyklė aukštyn

Pereiti į pirmą pirmo įrašo lauką

Ctrl + Home

Eikite į konkretų įrašą

F5
(tuomet įrašo numerio lauką, įveskite įrašo numerį ir paspauskite "Enter")

Pereiti į kitą ekraną duomenų

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti per vieną ekraną aukštyn

Page Down

Pereiti per vieną ekraną žemyn

Klavišas Page Up

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

Ctrl + Page Down

Pereiti per vieną ekraną į kairę

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

Pažymėti ir perkelti stulpelį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pažymėti esamą stulpelį arba atšaukti stulpelio žymėjimą tik naršymo režime

Ctrl + tarpo klavišas

Išplėsti pasirinkimą vienu stulpeliu į dešinę, jei pasirinktas dabartinis stulpelis

Shift + rodyklė dešinėn

Išplėsti pasirinkimą vienu stulpeliu į kairę, jei pasirinktas dabartinis stulpelis

Shift + rodyklė kairėn

Perkelti režimo įjungimas

Ctrl + Shift + F8
(paspauskite klavišą Rodyklė dešinėn arba rodyklė kairėn klavišą ir pasirinktą stulpeliais į dešinę arba į kairę)

Darbas su duomenų lapuose

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įvesti papildomą duomenų lapą paskutiniame lauke, esančiame ankstesniame duomenų lapo įraše

Tab klavišą

Įvesti papildomą duomenų lapą pirmame lauke, esančiame kitame duomenų lapo įraše

Shift + Tab

Išeiti iš papildomo duomenų lapo ir pereiti į pirmą lauką, esantį kitame duomenų lapo įraše

Ctrl + Tab

Išeiti iš papildomo duomenų lapo ir pereiti į paskutinį lauką, esantį ankstesniame duomenų lapo įraše

Ctrl + Shift + Tab

Į papildomą duomenų lapą paskutiniame lauke įveskite kitą lauką duomenų lapo

Tab klavišą

Esant duomenų lape, apeiti papildomą duomenų lapą ir pereiti į kitą įrašą duomenų lape

Rodyklė žemyn

Esant duomenų lape, apeiti papildomą duomenų lapą ir pereiti į ankstesnį įrašą duomenų lape

Rodyklė aukštyn

Eikite į konkretų duomenų lapo įrašą

Pastaba : Tai pereiti iš papildomo duomenų lapo įrašo numerio lauką.

ALT + F5
(tuomet įrašo numerio lauką, įveskite įrašo numerį ir paspauskite "Enter")

Pereiti iš duomenų lapo įrašo papildomą duomenų lapą

Ctrl + Shift + rodyklė žemyn

Sutraukti papildomą duomenų lapą

Ctrl + Shift + rodyklė aukštyn

Pastaba : Naršymas laukuose ir įrašuose papildomą duomenų lapą, naudokite pačių sparčiųjų klavišų, kuriuos galite naudoti duomenų lapo rodinyje.

Darbas dizaino rodinyje

Dirbate dizaino rodinyje, kai kuriate, lentelių, užklausų, formų, ataskaitų ir makrokomandos.

Naršymas dizaino rodinyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir atvirkščiai

F2

Atidaryti arba uždaryti ypatybių lapas

F4 arba Alt + Enter

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Perjungti tarp viršutinės ir apatinės dalis lango (dizaino rodinyje, užklausas, makrokomandas ir lange išplėstinis filtras/rūšiavimas)

Pastaba : Naudokite F6, jei klavišą ne jus į norimą ekrano dalį.

F6

Perjungti pirmyn dizaino sritį, ypatybes, Naršymo srityje, juostelės ir mastelio valdiklius (lentelių, formų ir ataskaitų dizaino rodinys)

F6

Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje

F7

Iškviesti srities Laukų sąrašas į formą ar ataskaitą (jei sritis Laukų sąrašas jau atidaryta, įvesties vieta perkeliama į sritį Laukų sąrašas )

Alt + F8

Kai kodo modulis atidarytas, perjungti „Visual Basic“ rengyklę į formos arba ataskaitos dizaino rodinį

Shift + F7

Perjungti valdiklio ypatybių lapą arba ataskaitos dizaino rodinį į išorės dizainą nekeičiant aktyvaus valdiklio

Shift + F7

Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį

Ctrl + X

Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe

Ctrl + V

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į dešinę per pikselį

Klavišą Rodyklė dešinėn

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į kairę per pikselį

Klavišą Rodyklė kairėn

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje aukštyn per pikselį

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

Rodyklė aukštyn

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje žemyn per pikselį

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

Rodyklė žemyn

Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Ctrl + rodyklė dešinėn

Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Ctrl + rodyklė kairėn

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

Ctrl + rodyklė aukštyn

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

Ctrl + rodyklė žemyn

Padidinti pažymėto valdiklio plotį (į dešinę) pikseliu

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, padidinamas viso maketo plotis.

Shift + rodyklė dešinėn

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį (į kairę) pikseliu

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, sumažinamas viso maketo plotis.

Shift + rodyklė kairėn

Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu

Shift + rodyklė aukštyn

Padidinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu

Shift + rodyklė žemyn

Redaguoti naudojant valdiklius, formos ir ataskaitos dizaino rodinį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį

Ctrl + X

Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe

Ctrl + V

Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę (išskyrus valdikliui, kuris yra maketo dalis)

Klavišą Rodyklė dešinėn arba Ctrl + Rodyklė dešinėn perkelti mažesnis tarpais

Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę (išskyrus valdikliui, kuris yra maketo dalis)

Klavišus rodyklė kairėn arba Ctrl + rodyklė kairėn, kad eiti mažesnis tarpais

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn (išskyrus valdikliui, kuris yra maketo dalis)

Rodyklė aukštyn arba Ctrl + rodyklė aukštyn perkelti mažesnis tarpais

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn (išskyrus valdikliui, kuris yra maketo dalis)

Rodyklė žemyn arba Ctrl + Rodyklė žemyn judėti mažesnis tarpais

Padidinti pažymėto valdiklio aukštį

Pastaba : Su valdikliu, kuris yra makete, visos maketo eilutės dydis.

Shift + rodyklė žemyn

Padidinti pažymėto valdiklio plotį

Pastaba : Su valdikliu, kuris yra makete, keičiamas viso maketo stulpelio dydis.

Shift + rodyklė dešinėn

Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį

Pastaba : Su valdikliu, kuris yra makete, visos maketo eilutės dydis.

Shift + rodyklė aukštyn

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį

Pastaba : Su valdikliu, kuris yra makete, keičiamas viso maketo stulpelio dydis.

Shift + rodyklė kairėn

Naršymas formos rodinyje

Dirbate kaip formos rodinys, įvedant duomenis į formą.

Naršymas laukuose ir įrašuose

Šie spartieji klavišai veikia dirbant naršymo režimu, formos rodinyje.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką

Tab klavišą

Pereiti į ankstesnį lauką

Shift + Tab

Pereiti į paskutinį formos valdiklį ir likti esamame įraše

Klavišas „End“

Pereiti į paskutinį formos valdiklį ir suaktyvinti paskutinį įrašą

Ctrl + End

Pereiti į pirmą formos valdiklį ir likti esamame įraše

Pagrindinis puslapis

Pereiti į pirmą formos valdiklį ir suaktyvinti pirmą įrašą

Ctrl + Home

Pereiti į kito įrašo esamą lauką

Ctrl + Page Down

Pereiti į esamą ankstesnio įrašo lauką

Ctrl + Page Up

Eikite į konkretų įrašą

F5
(tuomet įrašo numerio lauką, įveskite įrašo numerį ir paspauskite "Enter")

Naršyti formų su daugiau nei vieną puslapį

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti vienu puslapiu žemyn; įrašo pabaigoje pereinama į kitą įrašą, esantį atitinkamame puslapyje

Klavišas Page Down

Pereiti vienu puslapiu aukštyn; įrašo pabaigoje pereinama į ankstesnį įrašą, esantį atitinkamame puslapyje

Klavišas Page Up

Pagrindinės formos ir papildomos formos naršymas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pagrindinėje formoje įvesti papildomą formą iš ankstesnio lauko

Tab klavišą

Pagrindinėje formoje įvesti papildomą formą iš kito lauko

Shift + Tab

Išeiti iš papildomos formos ir pereiti į kitą lauką pagrindinėje formoje arba į kitą įrašą

Ctrl + Tab

Išeiti iš papildomos formos ir pereiti į ankstesnį lauką pagrindinėje formoje arba į ankstesnį įrašą

Ctrl + Shift + Tab

Naršymas spaudinio peržiūroje ir maketo peržiūroje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidaryti dialogo langą Spausdinti spausdinti (skirta duomenų lapus, formas ir ataskaitas)

Ctrl + P

Atidaryti dialogo langą Puslapio parametrai (skirta formose ir ataskaitose)

S

Didinti arba mažinti puslapio dalies mastelį

Z

Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą

C arba Esc

Slinkti žemyn mažais žingsniais

Rodyklė žemyn

Slinkti žemyn per vieną ekraną

Klavišas Page Down

Pereiti į puslapio apačią

Ctrl + rodyklė žemyn

Slinkti aukštyn mažais žingsniais

Rodyklė aukštyn

Slinkti aukštyn per vieną ekraną

Klavišas Page Up

Pereiti į puslapio viršų

Ctrl + rodyklė aukštyn

Slinkti į dešinę mažais žingsniais

Klavišą Rodyklė dešinėn

Pereiti į dešinę puslapio pusę

Klavišas „End“

Pereiti į apatinį dešinįjį puslapio kampą

Ctrl + End

Slinkti į kairę mažais žingsniais

Klavišą Rodyklė kairėn

Pereiti į kairę puslapio pusę

Pagrindinis puslapis

Pereiti į viršutinį kairįjį puslapio kampą

Ctrl + Home

Pereiti į puslapio numerio lauką

ALT + F5
(tada įveskite puslapio numerį ir paspauskite "Enter")

Darbas su sritis

Naudokite diagramos sritis

Norėdami atlikti

Paspauskite

Eiti per lenteles, rodinius, ir funkcijas (ir sujungimo linijas, jei yra)

Klavišą Tab arba Shift + Tab

Eiti per lentelės, rodinio arba funkcijos stulpelius

Rodyklių klavišai

Pasirinkti išvesčiai pažymėtus duomenų stulpelius

Tarpo klavišas arba pliuso ženklą (+)

Šalinti pažymėtus duomenų stulpelius iš užklausos išvesties

Tarpo klavišas arba minuso ženklas (-)

Šalinti pažymėtą lentelę, rodinį ar funkciją arba užklausoje sujungti eilutę

Naikinti

Pastaba : Jei pažymėti keli elementai, paspausdami tarpo klavišą, paveikiami visi pažymėti elementai. Pažymėti kelis elementus, laikydami nuspaudę klavišą Shift, pažymėkite juos. Perjunkite vieno elemento būseną laikydami nuspaustą klavišą Ctrl, o jį pasirinkus.

Naudokite tinklelio sritis

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti per langelius

Rodyklių klavišus, klavišą Tab arba Shift + Tab

Pereiti į paskutinę esamo stulpelio eilutę

Ctrl + rodyklė žemyn

Pereiti į pirmą esamo stulpelio eilutę

Ctrl + rodyklė aukštyn

Pereiti į viršutinį kairįjį langelį, esantį matomoje tinklelio dalyje

Ctrl + Home

Pereiti į apatinį dešinįjį langelį

Ctrl + End

Pereiti į išplečiamąjį sąrašą

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Pažymėti visą tinklelio stulpelį

Ctrl + tarpo klavišas

Perjungti redagavimo režimą langelio žymėjimo režimą ir atvirkščiai

F2

Kopijuoti pažymėtą tekstą į mainų sritį (dirbant redagavimo režimu) langelyje

Ctrl + C

Iškirpti langelyje pažymėtą tekstą ir padėti jį mainų srityje (dirbant redagavimo režimu)

Ctrl + X

Įklijuoti mainų srityje esantį tekstą (dirbant redagavimo režimu)

Ctrl + V

Įterpti ir rašymo ant viršaus režimą, redaguojant langelį perjungti

Klavišą Insert

Perjungti žymės langelį išvesties stulpelyje

Pastaba :  Jei pažymėti keli elementai, paspaudus šį klavišą, paveikiami visi pažymėti elementai.

Tarpo klavišas

Išvalyti pažymėtą langelio turinį

Naikinti

Išvalyti visas pažymėto tinklelio stulpelio reikšmes

Naikinti

Naudoti SQL sritis

Galite naudoti standartinį Windows redagavimo klavišus, kai darbo srityje SQL. Pavyzdžiui, galite naudoti Ctrl + rodyklių klavišus Norėdami judėti tarp žodžių ir komandas iškirpti, kopijuoti ir įklijuoti, skirtuko Pagrindinis grupėje veikia kaip įprastai.

Pastaba : Galite įterpti teksto; nėra jokių rašymo ant viršaus režimą.

Srities Laukų sąrašas naudojimas su forma arba ataskaita dizaino rodinyje arba maketo rodinys

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti arba slėpti sritį Laukų sąrašas

Alt + F8

Įtraukti pažymėtą lauką į formos arba ataskaitos informacijos sekciją

Klavišas „Enter“

Perkelti aukštyn arba žemyn srityje Laukų sąrašas

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Pereiti per viršutines ir apatines dalies laukų sąrašas sritis

Tab klavišą

Pažymėkite tekstą arba duomenų

Pažymėkite lauką arba įrašą

Pastaba : Norėdami atšaukti pažymėtą sritį, naudokite priešingą rodyklės klavišą.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pažymėti kitą lauką

Tab klavišą

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir duomenų lape

F2

Išeiti iš naršymo režimu, formos arba ataskaitos

Klavišas „Esc“

Dirbant naršymo režimu, perjungti esamo įrašo žymėjimą į esamo įrašo pirmo lauko žymėjimą

Shift + tarpo klavišas

Jei pažymėtas esamas įrašas, išplėsti pažymėtą sritį iki ankstesnio įrašo

Shift + rodyklė aukštyn

Pažymėkite teksto lauke

Norėdami atlikti

Paspauskite

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į dešinę

Shift + rodyklė dešinėn

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į dešinę

Ctrl + Shift + rodyklė dešinėn

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į kairę

Shift + rodyklė kairėn

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į kairę

Ctrl + Shift + rodyklė kairėn

Pasirinkimo išplėtimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą

Pastaba : Išplėsti pažymėtą sritį kaip duomenų lapo rodinys, rodomas lango apatiniame dešiniajame kampe

F8
(kelis kartus paspauskite klavišą F8 išplečia pažymėtą sritį iki žodžio, lauką, įrašą ir visus įrašus)

Išplėsti pasirinktą sritį iki toje pačioje duomenų lapo rodinio eilutėje greta esančių laukų

Klavišus rodyklė kairėn arba rodyklė dešinėn

Išplėsti pasirinktą sritį iki duomenų lapo rodinyje greta esančių eilučių

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Anuliuoti ankstesnį plėtinį

Shift + F8

Atšaukti išplėtimo režimą

Klavišas „Esc“

Kaip rasti ir pakeisti tekstą arba duomenų

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidarykite skirtuką rastirasti ir pakeisti dialogo lange (duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje tik)

Ctrl + F

Atidaryti skirtuką keistirasti ir pakeisti dialogo langą (duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje tik)

Ctrl + H

Rasti kitą atvejį, kai dialogo langas uždarytas dialogo langą radimas ir keitimas nurodyto teksto (duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje tik)

Shift + F4

Teksto arba duomenų redagavimas

Įterpimo vietos perkėlimas lauke

Pastaba : Jei įterpimo vieta nerodoma, paspauskite F2, kad ji būtų rodoma.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į dešinę

Klavišą Rodyklė dešinėn

Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į dešinę

Ctrl + rodyklė dešinėn

Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į kairę

Klavišą Rodyklė kairėn

Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į kairę

Ctrl + rodyklė kairėn

Perkelti įterpimo vietą į pabaigą ir lauką, vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į pabaigą kelių eilučių laukuose

Klavišas „End“

Perkelti įterpimo vietą į pabaigą kelių eilučių laukuose lauko

Ctrl + End

Perkelti įterpimo vietą į lauką, vienos eilutės laukuose; pradžią arba perkelti ją į pradžią kelių eilučių laukuose

Pagrindinis puslapis

Perkelti įterpimo vietą į lauko kelių eilučių laukuose pradžios

Ctrl + Home

Kopijuoti, perkelti arba panaikinti tekstą

Norėdami atlikti

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį

Ctrl + C

Iškirpti pažymėtą sritį ir kopijuoti ją į mainų sritį

Ctrl + X

Įklijuoti mainų srities turinį įterpimo vietoje

Ctrl + V

Naikinti pažymėtą sritį arba kairėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį

Klavišas „Backspace“

Naikinti pažymėtą sritį arba dešinėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį

Naikinti

Naikinti visus dešinėje įterpimo vietos pusėje esančius simbolius

Ctrl + Delete

Keitimų anuliavimas

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įvedimo anuliavimas

Ctrl + Z arba Alt + tarpo klavišas

Anuliuoti esamo lauko arba esamo įrašo keitimus

ESC
(jei buvo pakeistas Dabartinis laukas ir esamo įrašo, paspauskite klavišą Esc Norėdami anuliuoti keitimus, pirmiausia esamame lauke ir tada esamo įrašo)

Įvesti duomenis į duomenų lapo arba formos rodinyje

Norėdami atlikti

Paspauskite

Įterpti esamą datą

CTRL + kabliataškį (;)

Įterpti esamą laiką

Ctrl + Shift + dvitaškis (:)

Įterpti numatytąją lauko reikšmę

Ctrl + Alt + tarpo klavišas

Įterpti to paties lauko, esančio ankstesniame įraše, reikšmę

CTRL + apostrofą (')

Įtraukti naują įrašą

Ctrl + pliuso ženklas (+)

Naikinti esamą įrašą duomenų lape

Ctrl + minuso ženklas (-)

Įrašyti esamo įrašo keitimus

Shift + „Enter“

Perjungti žymės langelio arba parinkties mygtuko reikšmes

Tarpo klavišas

Naujos linijos įterpimas trumpo teksto arba ilgo teksto laukuose

Ctrl + „Enter“

Atnaujinti laukus naudojant esamus duomenis

Norėdami atlikti

Paspauskite

Perskaičiuoti lange esančius laukus

F9

Pakartotinai užklausti esamas lenteles; papildomoje formoje pakartotinai užklausiamos tik lentelės antrinę formą

Shift + F9

Atnaujinti peržvalgos lauko sąrašo lauko arba pasirinktinio įvedimo laukas

F9

Naršymas lentelėse ir langelius

Darbas ir judėjimas lentelėse

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį

Tab klavišą

Pereiti į ankstesnį langelį

Shift + Tab

Pereiti į kitą eilutę

Rodyklė žemyn

Pereiti į ankstesnę eilutę

Rodyklė aukštyn

Įterpti skirtuką langelyje

Ctrl + Tab

Pradėti naują pastraipą

Klavišas „Enter“

Įterpti naują eilutę lentelės apačioje

Paskutinės eilutės pabaigoje Tab klavišą

Judėjimas po lentelių ir langelius

Norėdami atlikti

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

Klavišą Rodyklė kairėn

Pereiti vienu simboliu į dešinę

Klavišą Rodyklė dešinėn

Pereiti viena eilute aukštyn

Rodyklė aukštyn

Pereiti viena eilute žemyn

Rodyklė žemyn

Pereiti per vieną žodį į kairę

Ctrl + rodyklė kairėn

Pereiti per vieną žodį į dešinę

Ctrl + rodyklė dešinėn

Pereiti į eilutės pabaigą

Klavišas „End“

Pereiti į eilutės pradžią

Pagrindinis puslapis

Pereiti per vieną pastraipą į viršų

Ctrl + rodyklė aukštyn

Pereiti per vieną pastraipą žemyn

Ctrl + rodyklė žemyn

Pereiti į teksto lauko pabaigą

Ctrl + End

Pereiti į teksto laukelio pradžią

Ctrl + Home

Pakartoti paskutinį veiksmą rasti

Shift + F4

Gaukite pagalbos su "Access"

Lange pateikiama pagalbos galite visus Access žinyno turinį.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Atidarykite langą Žinynas

F1

Grįžti į Access pagalbos pagrindinis

Alt + Home

Žinyno lange pažymėti kitą elementą

Tab klavišą

Pasirinkti ankstesnį elementą žinyno lange

Shift + Tab

Atlikti veiksmą su pasirinktu elementu

Klavišas „Enter“

AccessŽinyno temų sąrašas, išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą

Klavišas „Enter“

Pažymėti kitą paslėptą tekstą arba hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską temos viršuje

Tab klavišą

Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą

Shift + Tab

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitą

Klavišas „Enter“

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (vėl mygtukas)

Alt + rodyklė kairėn arba Backspace

Pereiti prie kitos žinyno temos (persiųsti mygtukas)

Alt + rodyklė dešinėn

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn

Rodyklė aukštyn, rodyklė žemyn

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn, atitinkamai,

Page Up, Page Down

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukasStabdyti )

Klavišas „Esc“

Atnaujinti langą (mygtukasNaujinti )

F5

Spausdinti dabartinę Žinyno temą

CTRL + P
(jei dabartinė žinyno tema nėra žymeklį, paspauskite F6, ir tada paspauskite Ctrl + P)

Keisti ryšio būseną

F6, ir paspauskite klavišą Enter, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą

Perjungti žinyno langą, pvz., įrankių juostą ir sąrašą Ieškoti sritis

F6

Į turinį medžio rodinyje, atitinkamai pasirinkti paskesnį arba ankstesnį elementą.

Rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišas

Turiniai medžio rodinyje, išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą

Klavišas „Enter“

Įvairūs spartieji klavišai

Norėdami atlikti

Paspauskite

Rodyti visą pažymėto hipersaito adresą (URL)

F2

Tikrinti rašybą

F7

Atidarykite langą mastelio , norint patogiai įvesti išraiškas ir kitą tekstą mažose įvesties srityse

Shift + F2

Iškviesti daryklę

Ctrl + F2

Kopijuoti ekrano nuotrauka per visą ekraną į mainų sritį

Print screen

Ekrano nuotrauka dabartiniame lange Kopijuoti į mainų sritį

Alt + Print Screen

Užduočių srities meniu Rodyti visą komandų rinkinį

Ctrl + rodyklė žemyn

Išeiti iš Access

Alt + F4

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×