Programos „Access“ spartieji klaviatūros klavišai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Greitai prieigai prie dažnai naudojamų komandų arba operacijų, galite naudoti sparčiuosius klavišus. Šiuose skyriuose aprašytos Microsoft Access 2010naudoti sparčiuosius klavišus. Spartieji klavišai taip pat galite perkelti į jį įvesties vietą į meniu, komandą arba valdiklį nenaudodami pelės.

Bendrieji spartieji klavišai

Visuotiniai programos „Access“ spartieji klavišai

Duomenų bazių atidarymas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti naują duomenų bazę

CTRL+N

Atidaryti esamą duomenų bazę

CTRL + O

Spausdinimas ir įrašymas

Jei norite

Paspauskite

Spausdinti esamą arba pažymėtą objektą

CTRL+P

Atidaryti Spaudinio peržiūros dialogo langą Spausdinti

P arba CTRL+P

Atidaryti Spaudinio peržiūros dialogo langą Puslapio parametrai

S

Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą

C arba ESC

Įrašyti duomenų bazės objektą

CTRL+S arba SHIFT+F12

Atidaryti dialogo langą Įrašyti kaip

F12

Pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti pasirinktinio įvedimo lauką

F4 arba ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Atnaujinti peržvalgos laukas turinį sąrašo lauke arba pasirinktinio įvedimo lauke

F9

Pereiti viena eilute žemyn

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti vienu puslapiu žemyn

PAGE DOWN

Pereiti viena eilute aukštyn

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti vienu puslapiu aukštyn

PAGE UP

Išeiti iš pasirinktinio įvedimo lauko arba sąrašo lauko

TAB

Teksto arba duomenų radimas ir pakeitimas

Jei norite

Paspauskite

Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Rasti (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje)

CTRL+F

Dialogo lange Radimas ir keitimas atidaryti skirtuką Keisti (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje)

CTRL+H

Rasti kitą dialogo lange Radimas ir keitimas nurodyto teksto atvejį, kai dialogo langas uždarytas (tik duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje)

SHIFT + F4

Darbas naudojant dizaino rodinį

Jei norite

Paspauskite

Duomenų lape perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimas ir atvirkščiai. Norėdami išeiti iš naršymo režimo, kai dirbate naudodami formą arba ataskaitą, paspauskite ESC.

F2

Perjungti ypatybių lapą (formų ir ataskaitų dizaino rodinys tiek programos „Access“ duomenų bazėse, tiek jos projektuose)

F4

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Perjungti viršutinė lango dalė į apatinę ir atvirkščiai (užklausų dizaino rodinyje ir lange Išplėstinis filtras/rūšiavimas)

F6

Eiti ratu per lauko tinklelį, laukų ypatybes, naršymo sritį, klaviatūros prieigos sistemoje esančius prieigos raktus, mastelio valdiklius ir saugos juostą (lentelių dizaino rodinyje)

F6

Atidaryti dialogo langą Daryklės pasirinkimas (formų ir ataskaitų dizaino rodinio lange)

F7

Atidaryti „Visual Basic“ rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje

F7

Perjungti „Visual Basic“ rengyklę atgal į formą arba ataskaitą, esančią dizaino rodinyje

SHIFT+F7 arba ALT+F11

Valdiklių redagavimas formos ir ataskaitos dizaino rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį

CTRL+C

Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį

CTRL+X

Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe

CTRL+V

Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis)

RODYKLĖ Į DEŠINĘ arba CTRL+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę (išskyrus valdiklius, kurie yra maketo dalis)

RODYKLĖ Į KAIRĘ arba CTRL+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn

RODYKLĖ AUKŠTYN arba CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn

RODYKLĖ ŽEMYN arba CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Padidinti pažymėto valdiklio aukštį

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Padidinti pažymėto valdiklio plotį

Jei naudojama su makete esančiais valdikliais, keičiamas viso maketo dydis

SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį

Jei naudojama su makete esančiais valdikliais, keičiamas viso maketo dydis

SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Lango operacijos

Pagal numatytuosius nustatymus duomenų bazių Microsoft Access 2010 Rodyti kaip dokumentai skirtukuose. Dokumentus naudoti languose, spustelėkite skirtuką failas ir spustelėkite parinktys. Dialogo lange Access parinktys spustelėkite Dabartinė duomenų bazė ir dalyje Dokumentų lango parinktysspustelėkite Persidengiantys langai.

Pastaba : Kad parinktis įsigaliotų, turite uždaryti ir vėl atidaryti dabartinę duomenų bazę.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perjungti naršymo sritį

F11

Eiti per atidarytus langus

CTRL+F6

Atkurti pažymėtus sumažintus langus, kai sumažinti visi langai

ENTER

Įjungti aktyvaus lango dydžio keitimo režimą, kai jis nepadidintas; norėdami keisti lango dydį, paspauskite rodyklių klavišus

CTRL+F8

Rodyti valdymo meniu

ALT+TARPO KLAVIŠAS

Rodyti laikinąjį meniu

SHIFT+F10

Uždaryti aktyvų langą

CTRL+W arba CTRL+F4

Perjungti „Visual Basic“ rengyklę į ankstesnį aktyvų langą ir atvirkščiai

ALT + F11

Darbas su vedikliais

Jei norite

Paspauskite

Suaktyvinti kitą vedlio valdiklį

TAB

Pereiti į kitą vedlio puslapį

ALT+N

Pereiti į ankstesnį vedlio puslapį

ALT+B

Baigti naudojimąsi vedliu

ALT+F

Įvairios funkcijos

Jei norite

Paspauskite

Rodyti visą pažymėto hipersaito adresą

F2

Tikrinti rašybą

F7

Atidaryti lauką Mastelis, norint patogiai įvesti išraiškas ir kitą tekstą mažose įvesties srityse

SHIFT+F2

Rodyti ypatybių lapą kaip dizaino rodinį

ALT+ENTER

Išeiti iš „Access“

ALT + F4

Iškviesti daryklę

CTRL+F2

Perjungti kitą rodinį, dirbant su lentele, užklausa, forma, ataskaita, puslapiu, PivotTable sąrašu, PivotChart ataskaita, saugoma procedūroje arba „Access“ projekto (.adp) funkcijoje. Jei yra papildomų galimų rodinių, paspausdami klavišus dar kartą pereisite į kitą galimą rodinį.

CTRL+RODYKLĖ Į DEŠINĘ arba CRTL+KABLELIS (,)

Perjungti prieš tai buvusį rodinį, dirbant su lentele, užklausa, forma, ataskaita, puslapiu, PivotTable sąrašu, PivotChart ataskaita, saugoma procedūra arba .adp funkcija. Jei yra papildomų galimų rodinių, paspausdami klavišus dar kartą pereisite į prieš tai buvusį rodinį.

Pastaba : CTRL+TAŠKAS (.) veikia ne visais atvejais ir ne visuose objektuose.

CTRL+RODYKLĖ Į KAIRĘ arba CRTL+TAŠKAS (.)

Naršymo srities spartieji klavišai

Jei norite

Paspauskite

Iš bet kurios duomenų bazės vietos eikite į naršymo srities ieškos lauką.

ALT+CTRL+F

Redagavimas ir naršymas objektų sąraše

Jei norite

Paspauskite

Pažymėto objekto pervardijimas

F2

Pereiti viena eilute žemyn

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti vienu langu žemyn

PAGE DOWN

Pereiti į paskutinį objektą

END

Pereiti viena eilute aukštyn

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti vienu langu aukštyn

PAGE UP

Pereiti į pirmą objektą

HOME

Naršymas objektuose ir jų atidarymas

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti duomenų lapo rodinyje esančią pažymėtą lentelę arba užklausą

ENTER

Atidaryti pažymėtą formą arba ataskaitą

ENTER

Vykdyti pažymėtą makrokomandą

ENTER

Atidaryti pažymėtą lentelę, užklausą, formą, ataskaitą, duomenų prieigos puslapį, makrokomandą arba modulį kaip dizaino rodinį

CTRL+ENTER

Rodyti tiesioginį Visual Basic rengyklės langą

CTRL + G

Darbas su meniu

Jei norite

Paspauskite

Rodyti laikinąjį meniu

SHIFT+F10

Rodyti prieigos raktus

ALT arba F10

Rodyti programos piktogramos meniu (programos pavadinimo juostoje)

ALT+TARPO KLAVIŠAS

Kai matomas meniu arba antrinis meniu, pasirinkti kitą arba ankstesnę komandą

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėti kairėje ar dešinėje esantį meniu arba perjungti pagrindinį meniu į antrinį meniu ir atvirkščiai, kai matomas antrinis meniu

RODYKLĖ Į KAIRĘ arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Pažymėti pirmą arba paskutinę meniu arba antriniame meniu esančią komandą

HOME arba END

Vienu metu uždaryti matomą meniu ir antrinį meniu

ALT

Uždaryti matomą meniu; arba, kai matomas antrinis meniu, uždaryti tik antrinį meniu

ESC

Darbas su langais ir dialogo langais

Programos lango naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą programą

ALT+TAB

Perjungti ankstesnę programą

ALT+SHIFT+TAB

Rodyti „Windows“ meniu Pradėti

CTRL+ESC

Uždaryti aktyvų duomenų bazės langą

CTRL+W

Perjungti kitą duomenų bazės langą

CTRL+F6

Perjungti ankstesnį duomenų bazės langą

CTRL+SHIFT+F6

Atkurti pažymėtus sumažintus langus, kai sumažinti visi langai

ENTER

Dialogo lango naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą dialogo lango skirtuką

CTRL+TAB

Perjungti ankstesnį dialogo lango skirtuką

CTRL+SHIFT+TAB

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės

SHIFT+TAB

Eiti per parinktis pažymėtame išplečiamojo sąrašo lauke arba eiti per kai kurias parinkčių grupės parinktis

Rodyklių klavišai

Atlikti pažymėtam mygtukui priskirtą veiksmą; pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą

TARPO KLAVIŠAS

Pereiti prie parinkties išplečiamojo sąrašo lauke pagal pirmąją parinkties pavadinimo raidę

Pirmos norimos parinkties pavadinimo raidės klavišas (kai pažymėtas išplečiamojo sąrašo laukas)

Pažymėti parinktį arba pažymėti arba išvalyti žymės langelio žymėjimą pagal parinkties pavadinime pabrauktą raidę

ALT+raidės klavišas

Atidaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Uždaryti pažymėtą išplečiamojo sąrašo lauką

ESC

Dialogo lange atlikti numatytajam mygtukui priskirtą veiksmą

ENTER

Atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą

ESC

Redagavimas teksto lauke

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę

RODYKLĖ Į KAIRĘ arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Pereiti per vieną žodį į kairę arba į dešinę

CTRL+RODYKLĖ Į KAIRĘ arba CTRL+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pradžios

SHIFT+HOME

Žymėti nuo įterpimo vietos iki teksto įrašo pabaigos

SHIFT+END

Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į kairę

SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Keisti pažymėtą sritį per vieną simbolį į dešinę

SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į kairę

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Keisti pažymėtą sritį per vieną žodį į dešinę

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Darbas su ypatybių lapais

Ypatybių lapo naudojimas su forma arba ataskaita dizaino rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Perjungti ypatybių lapo skirtuką

F4

Pereiti per vieną pasirinkties elementą valdiklio išplečiamajame sąraše

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per penkis pasirinkties elementus valdiklio išplečiamajame sąraše

PAGE DOWN arba PAGE UP

Iš valdiklio išplečiamojo sąrašo pereiti į ypatybių lapo skirtukus

TAB

Eiti per ypatybių lapo skirtukus, kai pažymėtas skirtukas, bet nepažymėta ypatybė

RODYKLĖ Į KAIRĘ arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę žemyn

TAB

Kai ypatybė pažymėta, pereiti skirtuke per vieną ypatybę aukštyn; arba, jei esate viršuje, pereiti į skirtuką

SHIFT+TAB

Kai ypatybė pažymėta, perjungti kitą skirtuką

CTRL+TAB

Kai ypatybė pažymėta, perjungti ankstesnį skirtuką

CTRL + SHIFT + TAB

Ypatybių lapo naudojimas su lentele arba užklausa

Jei norite

Paspauskite

Perjungti ypatybių lapo skirtuką

F4

Kai skirtukas pažymėtas, o ypatybė nepažymėta, eiti per ypatybių lapo skirtukus

RODYKLĖ Į KAIRĘ arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Pereiti į ypatybių lapo skirtukus, kai ypatybė pažymėta

CTRL+TAB

Pereiti prie pirmos skirtuko ypatybės, kai ypatybė nepažymėta

TAB

Pereiti skirtuke per vieną ypatybę žemyn

TAB

Pereiti skirtuke per vieną ypatybę aukštyn; arba, jei esate viršuje, pažymėti patį skirtuką

SHIFT+TAB

Kai ypatybė pažymėta, perjungti kitą skirtuką

CTRL+TAB

Kai ypatybė pažymėta, perjungti ankstesnį skirtuką

CTRL + SHIFT + TAB

Darbas su srities Laukų sąrašas

Jei norite

Paspauskite

Perjungti sritį Laukų sąrašas

ALT+F8

Įtraukti pažymėtą lauką į formos arba ataskaitos informacijos sekciją

ENTER

Eiti srityje Laukų sąrašas aukštyn arba žemyn

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į viršutinę sritį Laukų sąrašas iš apatinės srities

SHIFT+TAB

Pereiti į apatinę sritį Laukų sąrašas iš viršutinės srities

TAB

Spartieji klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti kitą paslėptą tekstą ar hipersaitą arba Rodyti viską ar Slėpti viską temos viršuje

TAB

Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą ar hipersaitą arba „Microsoft Office“ žiniatinklio svetainės straipsnio viršuje esantį mygtuką Naršyklės rodinys

SHIFT+TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu

ENTER

Eiti atgal į ankstesnę žinyno temą

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN

Perėjimas į paskesnę žinyno temą

ALT+ RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Atidaryti dialogo langą Spausdinti

CTRL+P

Rodomoje žinyno temoje atitinkamai šiek tiek paslinkti aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN IR RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje atitinkamai daugiau paslinkti aukštyn arba žemyn.

PAGE UP IR PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu; žinyno langas turi būti suaktyvintas (spustelėkite žinyno lange esantį elementą).

SHIFT+F10

Darbo su tekstu ir duomenimis klavišai

Teksto ir duomenų žymėjimas

Teksto žymėjimas lauke

Jei norite

Paspauskite

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į dešinę

SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į dešinę

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną simbolį į kairę

SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Keisti pažymėtos srities dydį per vieną žodį į kairę

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Lauko arba įrašo žymėjimas

Pastaba : Norėdami atšaukti pažymėtą sritį, naudokite priešingą rodyklės klavišą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėti kitą lauką

TAB

Duomenų lape perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimas ir atvirkščiai. Norėdami išeiti iš naršymo režimo, kai naudojate formą arba ataskaitą, paspauskite ESC.

F2

Dirbant naršymo režimu, perjungti esamo įrašo žymėjimą į esamo įrašo pirmo lauko žymėjimą

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS

Jei pažymėtas esamas įrašas, išplėsti pažymėtą sritį iki ankstesnio įrašo

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Jei pažymėtas esamas įrašas, išplėsti pažymėtą sritį iki kito įrašo

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti visus įrašus

CTRL+A arba CTRL+SHIFT+TARPO KLAVIŠAS

Pažymėtos srities išplėtimas

Jei norite

Paspauskite

Įjungti išplėtimo režimą (duomenų lapo rodinyje Išplėstas pasirinkimas rodomas apatiniame dešiniajame lango kampe); pakartotinai paspaudus F8, pasirinkimo sritis išplečiama iki žodžio, lauko, įrašo ir visų įrašų

F8

Išplėsti pasirinktą sritį iki toje pačioje duomenų lapo rodinio eilutėje greta esančių laukų

RODYKLĖ Į KAIRĘ arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Išplėsti pasirinktą sritį iki duomenų lapo rodinyje greta esančių eilučių

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Anuliuoti ankstesnį plėtinį

SHIFT+F8

Atšaukti išplėtimo režimą

ESC

Stulpelio pažymėjimas ir perkėlimas duomenų lapo rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti esamą stulpelį arba atšaukti stulpelio žymėjimą (tik dirbant naršymo režimas)

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti dešinėje esantį stulpelį, jei pažymėtas esamas stulpelis

SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Pažymėti kairėje esantį stulpelį, jei pažymėtas esamas stulpelis

SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Įjungti perkėlimo režimas; tada norėdami perkelti pažymėtą stulpelį (-ius) į dešinę arba į kairę, paspauskite RODYKLĖ Į DEŠINĘ arba RODYKLĖ Į KAIRĘ

CTRL+SHIFT+F8

Teksto ir duomenų redagavimas

Pastaba : Jei įterpimo vieta nerodoma, paspauskite F2, kad ji būtų rodoma.

Įterpimo vietos perkėlimas lauke

Jei norite

Paspauskite

Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į dešinę

RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į dešinę

CTRL+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Perkelti įterpimo vietą per vieną simbolį į kairę

RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti įterpimo vietą per vieną žodį į kairę

CTRL+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti įterpimo vietą tašką į lauko pabaigą vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į eilutės pabaigą kelių eilučių laukuose

END

Perkelti įterpimo vietą į lauko pabaigą kelių eilučių laukuose

CTRL+END

Perkelti įterpimo vietą į lauko pradžią vienos eilutės laukuose; arba perkelti ją į eilutės pradžią kelių eilučių laukuose

HOME

Perkelti įterpimo vietą į lauko pradžią kelių eilučių laukuose

CTRL + HOME

Teksto kopijavimas, perkėlimas ir naikinimas

Jei norite

Paspauskite

Kopijuoti pažymėtą sritį į mainų sritį

CTRL+C

Iškirpti pažymėtą sritį ir kopijuoti ją į mainų sritį

CTRL+X

Įklijuoti mainų srities turinį įterpimo vietoje

CTRL+V

Naikinti pažymėtą sritį arba kairėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį

BACKSPACE

Naikinti pažymėtą sritį arba dešinėje įterpimo vietos pusėje esantį simbolį

DELETE

Naikinti visus dešinėje įterpimo vietos pusėje esančius simbolius

CTRL + DELETE

Keitimų anuliavimas

Jei norite

Paspauskite

Įvedimo anuliavimas

CTRL+Z arba ALT+BACKSPACE

Anuliuoti esamo lauko arba esamo įrašo keitimus; jei buvo keistas ir laukas, ir įrašas, du kartus paspauskite ESC, norėdami anuliuoti keitimus pirmiausia esamame lauke, tada – esamame įraše

ESC

Duomenų įvedimas duomenų lapo rodinyje arba formos rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Įterpti esamą datą

CTRL+KABLIATAŠKIS (;)

Įterpti esamą laiką

CTRL+SHIFT+DVITAŠKIS (:)

Įterpti numatytąją lauko reikšmę

CTRL+ALT+TARPO KLAVIŠAS

Įterpti to paties lauko, esančio ankstesniame įraše, reikšmę

CTRL+APOSTROFAS (')

Įtraukti naują įrašą

CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (+)

Naikinti esamą įrašą duomenų lape

CTRL+MINUSO ŽENKLAS(-)

Įrašyti esamo įrašo keitimus

SHIFT+ENTER

Perjungti žymės langelio arba parinkties mygtuko reikšmes

TARPO KLAVIŠAS

Įterpti naują eilutę

CTRL+ENTER

Laukų atnaujinimas naudojant esamus duomenis

Jei norite

Paspauskite

Perskaičiuoti lange esančius laukus

F9

Pakartotinai užklausti esamas lenteles; antrinėje formoje pakartotinai užklausiamos tik antrinės formos lentelės

SHIFT+F9

Atnaujinti peržvalgos laukas turinį sąrašo lauke arba pasirinktinio įvedimo lauke

F9

Naršymo įrašų klavišai

Naršymas dizaino rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Perjungti redagavimo režimą (kai rodoma įterpimo vieta) į naršymo režimą ir atvirkščiai

F2

Perjungti ypatybių lapą

F4

Dizaino rodinį perjungti į formos rodinį

F5

Perjungti viršutinę lango dalį į apatinę ir atvirkščiai (makrokomandų ir užklausų dizaino rodinyje bei lange Išplėstinis filtras/rūšiavimas). Kai TAB klavišas neperkelia jūsų į norimą ekrano sekciją, naudokite F6.

F6

Perjungti pirmyn dizaino sritį, ypatybes, naršymo sritį, prieigos raktus ir mastelio valdiklius (lentelių, formų ir ataskaitų dizaino rodinys)

F6

Atidaryti Visual Basic rengyklę formos arba ataskaitos ypatybių lapo pažymėtoje ypatybėje

F7

Formoje, ataskaitoje arba duomenų prieigos puslapyje iškviečia sritį Laukų sąrašas. Jei sritis Laukų sąrašas jau atidaryta, sritis Laukų sąrašas suaktyvinama.

ALT+F8

Kai kodo modulis atidarytas, perjungti „Visual Basic“ rengyklę į formos arba ataskaitos dizaino rodinį

SHIFT+F7

Perjungti valdiklio ypatybių lapą arba ataskaitos dizaino rodinį į išorės dizainą nekeičiant aktyvaus valdiklio

SHIFT+F7

Rodyti ypatybių lapą

ALT+ENTER

Kopijuoti pažymėtą valdiklį į mainų sritį

CTRL+C

Iškirpti pažymėtą valdiklį ir kopijuoti jį į mainų sritį

CTRL+X

Įklijuoti mainų srities turinį viršutiniame kairiajame pažymėtos sekcijos kampe

CTRL+V

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į dešinę per pikselį

RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje į kairę per pikselį

RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje aukštyn per pikselį

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą valdiklį puslapio tinklelyje žemyn per pikselį

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

RODYKLĖ ŽEMYN

Perkelti pažymėtą valdiklį į dešinę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

CTRL+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Perkelti pažymėtą valdiklį į kairę per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

CTRL+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti pažymėtą valdiklį aukštyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į virš jo esantį valdiklį, nebent jis yra viršutinis maketo valdiklis.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Perkelti pažymėtą valdiklį žemyn per pikselį (neatsižvelgiant į puslapio tinklelį)

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, pažymėto valdiklio padėtis perjungiama į po juo esantį valdiklį, nebent jis yra apatinis maketo valdiklis.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Padidinti pažymėto valdiklio plotį (į dešinę) pikseliu

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, padidinamas viso maketo plotis.

SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Sumažinti pažymėto valdiklio plotį (į kairę) pikseliu

Pastaba : Jei valdikliai yra rietuvės makete, sumažinamas viso maketo plotis.

SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Sumažinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Padidinti pažymėto valdiklio aukštį (nuo apačios) pikseliu

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Naršymas duomenų lapo rodinyje

Perėjimas į konkretų įrašą

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į įrašo numerio laukas; tada įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER

F5

Naršymas laukuose ir įrašuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką

TAB arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Dirbant naršymo režimu pereiti į paskutinį esamo įrašo lauką

END

Pereiti į ankstesnį lauką

SHIFT+TAB arba RODYKLĖ Į KAIRĘ

Dirbant naršymo režimu pereiti į pirmą esamo įrašo lauką

HOME

Pereiti į kito įrašo esamą lauką

RODYKLĖ ŽEMYN

Dirbant naršymo režimu pereiti į esamą paskutinio įrašo lauką

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Dirbant naršymo režimu pereiti į paskutinį paskutinio įrašo lauką

CTRL+END

Pereiti į esamą ankstesnio įrašo lauką

RODYKLĖ AUKŠTYN

Dirbant naršymo režimu pereiti į esamą pirmo įrašo lauką

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Dirbant naršymo režimu pereiti į pirmą pirmo įrašo lauką

CTRL + HOME

Naršymas kituose ekrano duomenyse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti per vieną ekraną žemyn

PAGE DOWN

Pereiti per vieną ekraną aukštyn

PAGE UP

Pereiti per vieną ekraną į dešinę

CTRL+PAGE DOWN

Pereiti per vieną ekraną į kairę

CTRL + PAGE UP

Naršymas papildomuose duomenų lapuose

Perėjimas į konkretų įrašą

Jei norite

Paspauskite

Pereiti iš antrinio duomenų lapo norint perkelti įrašo numerio lauką; tada įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER

ALT + F5

Papildomų duomenų lapų išplėtimas ir sutraukimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti iš duomenų lapo norint išplėsti įrašo antrinį duomenų lapą

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Sutraukti antrinį duomenų lapą

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Naršymas duomenų lape ir papildomame duomenų lape

Jei norite

Paspauskite

Įvesti antrinį duomenų lapą paskutiniame lauke, esančiame ankstesniame duomenų lapo įraše

TAB

Įvesti antrinį duomenų lapą pirmame lauke, esančiame kitame duomenų lapo įraše

SHIFT+TAB

Išeiti iš antrinio duomenų lapo ir pereiti į pirmą lauką, esantį kitame duomenų lapo įraše

CTRL+TAB

Išeiti iš antrinio duomenų lapo ir pereiti į paskutinį lauką, esantį ankstesniame duomenų lapo įraše

CTRL+SHIFT+TAB

Esant paskutiniame antrinio duomenų lapo lauke, duomenų lape įvesti kitą lauką

TAB

Esant duomenų lape, apeiti antrinį duomenų lapą ir pereiti į kitą duomenų lapo įrašą

RODYKLĖ ŽEMYN

Esant duomenų lape, apeiti antrinį duomenų lapą ir pereiti į ankstesnį duomenų lapo įrašą

RODYKLĖ AUKŠTYN

Naršyti antrinio duomenų lapo laukuose ir įrašuose galite naudodami tuos pačius sparčiuosius klavišus kaip ir duomenų lapo rodinyje.

Naršymas formos rodinyje

Perėjimas į konkretų įrašą

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į įrašo numerio lauką; tada įveskite įrašo numerį ir paspauskite ENTER

F5

Naršymas laukuose ir įrašuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą lauką

TAB

Pereiti į ankstesnį lauką

SHIFT+TAB

Dirbant naršymo režimu, pereiti į paskutinį formos valdiklį ir likti esamame įraše

END

Dirbant naršymo režimu, pereiti į paskutinį formos valdiklį ir suaktyvinti paskutinį įrašą

CTRL+END

Dirbant naršymo režimu, pereiti į pirmą formos valdiklį ir likti esamame įraše

HOME

Dirbant naršymo režimu, pereiti į pirmą formos valdiklį ir suaktyvinti pirmą įrašą

CTRL+HOME

Pereiti į kito įrašo esamą lauką

CTRL+PAGE DOWN

Pereiti į esamą ankstesnio įrašo lauką

CTRL + PAGE UP

Naršymas daugiau nei vieno puslapio formose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu puslapiu žemyn; įrašo pabaigoje pereinama į kitą įrašą, esantį atitinkamame puslapyje

PAGE DOWN

Pereiti vienu puslapiu aukštyn; įrašo pabaigoje pereinama į ankstesnį įrašą, esantį atitinkamame puslapyje

PAGE UP

Pagrindinės formos ir papildomos formos naršymas

Jei norite

Paspauskite

Pagrindinėje formoje įvesti antrinę formą iš ankstesnio lauko

TAB

Pagrindinėje formoje įvesti antrinę formą iš kito lauko

SHIFT+TAB

Išeiti iš antrinės formos ir pereiti į kitą lauką pagrindinėje formoje arba į kitą įrašą

CTRL+TAB

Išeiti iš antrinės formos ir pereiti į ankstesnį lauką pagrindinėje formoje arba į ankstesnį įrašą

CTRL + SHIFT + TAB

Naršymas spaudinio peržiūroje ir maketo peržiūroje

Dialogo lango ir lango operacijos

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti spausdinimo dialogo langą Spausdinti

CTRL+P (arba duomenų lapuose, formose ir ataskaitose)

Atidaryti dialogo langą Puslapio parametrai (tik formose ir ataskaitose)

S

Didinti arba mažinti puslapio dalies mastelį

Z

Atšaukti spaudinio peržiūrą arba maketo peržiūrą

C arba ESC

Skirtingų puslapių peržiūra

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į puslapio numerio lauką; tada įveskite puslapio numerį ir paspauskite ENTER

ALT+F5

Peržiūrėti kitą puslapį (kai pažymėta Derinti prie lango dydžio)

PAGE DOWN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti ankstesnį puslapį (kai pažymėta Derinti prie lango dydžio)

PAGE UP arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Naršymas spausdinimo ir maketo peržiūroje

Jei norite

Paspauskite

Slinkti žemyn mažais žingsniais

RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti žemyn per vieną ekraną

PAGE DOWN

Pereiti į puslapio apačią

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti aukštyn mažais žingsniais

RODYKLĖ AUKŠTYN

Slinkti aukštyn per vieną ekraną

PAGE UP

Pereiti į puslapio viršų

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Slinkti į dešinę mažais žingsniais

RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Pereiti į dešinę puslapio pusę

END

Pereiti į apatinį dešinįjį puslapio kampą

CTRL+END

Slinkti į kairę mažais žingsniais

RODYKLĖ Į KAIRĘ

Pereiti į kairę puslapio pusę

HOME

Pereiti į viršutinį kairįjį puslapio kampą

CTRL + HOME

Eikite į "Access" projekto lange duomenų bazės diagrama

Jei norite

Paspauskite

Pereiti iš lentelės langelio į lentelės pavadinimo juostą

ESC

Pereiti iš lentelės pavadinimo juostos į paskutinį redaguotą langelį

ENTER

Pereiti iš lentelės pavadinimo juostos į lentelės pavadinimo juostą arba
toje pačioje lentelėje iš vieno langelio į kitą

TAB

Išplėsti lentelėje esantį sąrašą

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Slinkti per išplečiamojo sąrašo elementus iš viršaus į apačią

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti prie ankstesnio sąrašo elemento

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pažymėti sąrašo elementą ir pereiti į kitą langelį

ENTER

Keisti žymės langelio parametrą

TARPO KLAVIŠAS

Eiti į pirmą eilutės langelį arba
į esamo langelio pradžią

HOME

Eiti į paskutinį eilutės langelį arba
į esamo langelio pabaigą

END

Slinkti į kitą lentelės „puslapį“ arba
į kitą diagramos „puslapį“

PAGE DOWN

Slinkti į ankstesnį lentelės „puslapį“ arba
į ankstesnį diagramos „puslapį“

PAGE UP

Naršyti į "Access" projekto užklausos dizaineryje

Visos sritys

Jei norite

Paspauskite

Eiti per užklausos dizainerio sritis

F6, SHIFT+F6

Diagramos sritis

Jei norite

Paspauskite

Eiti per lenteles, rodinius ir funkcijas (taip pat, jei galima, sujungti eilutes)

TAB arba SHIFT+TAB

Eiti per lentelės, rodinio arba funkcijos stulpelius

Rodyklių klavišai

Pasirinkti išvesčiai pažymėtus duomenų stulpelius

TARPO KLAVIŠAS arba klavišas PLIUSAS

Šalinti pažymėtus duomenų stulpelius iš užklausos išvesties

TARPO KLAVIŠAS arba klavišas MINUSAS

Šalinti pažymėtą lentelę, rodinį ar funkciją arba užklausoje sujungti eilutę

DELETE

Jei pažymėti keli elementai, TARPO KLAVIŠO paspaudimas veikia visus pažymėtus elementus. Norėdami pažymėti kelis elementus, juos spustelėkite, kai laikote paspaudę klavišą SHIFT. Perjunkite vieno elemento pažymėjimo būseną spustelėdami klavišą CTRL, kai laikote jį paspaudę.

Tinklelio sritis

Jei norite

Paspauskite

Pereiti per langelius

Rodyklių klavišai, TAB arba SHIFT+TAB

Pereiti į paskutinę esamo stulpelio eilutę

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į pirmą esamo stulpelio eilutę

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į viršutinį kairįjį langelį, esantį matomoje tinklelio dalyje

CTRL+HOME

Pereiti į apatinį dešinįjį langelį

CTRL+END

Pereiti į išplečiamąjį sąrašą

RODYKLĖ AUKŠTYN arba RODYKLĖ ŽEMYN

Pažymėti visą tinklelio stulpelį

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Perjungti redagavimo režimą į langelio žymėjimo režimą ir atvirkščiai

F2

Kopijuoti langelyje pažymėtą tekstą į mainų sritį (dirbant redagavimo režimu)

CTRL+C

Iškirpti langelyje pažymėtą tekstą ir padėti jį mainų srityje (dirbant redagavimo režimu)

CTRL+X

Įklijuoti mainų srityje esantį tekstą (dirbant redagavimo režimu)

CTRL+V

Redaguojant langelį perjungti įterpimo režimą į perrašymo režimą ir atvirkščiai

INS

Perjungti žymės langelį išvesties stulpelioPastaba    jei pažymėti keli elementai, paspaudus šį klavišų veikia visus pažymėtus elementus.

TARPO KLAVIŠAS

Išvalyti pažymėtą langelio turinį

DELETE

Pašalinti eilutę, kurioje yra pažymėtus duomenų stulpelius iš užklausos Pastaba    jei pažymėti keli elementai, paspaudus šį klavišų turi įtakos visų pažymėtas elementus.

DELETE

Išvalyti visas pažymėto tinklelio stulpelio reikšmes

DELETE

Įterpti eilutę tarp esamų eilučių

INS (pažymėjus tinklelio eilutę)

Įtraukti stulpelį Arba …

INS ( pažymėjus bet kurį stulpelį Arba ...)

SQL sritis

Dirbdami SQL srityje galite naudoti standartinius „Windows“ redagavimo klavišus, pvz., CTRL+ rodyklių klavišus, jei norite pereiti iš vieno žodžio į kitą, ir meniu Redaguoti esančias komandas Iškirpti, Kopijuoti ir Įklijuoti.

Pastaba : Tekstą galima tik įterpti, perrašymo režimo nėra.

Darbas su PivotTable rodiniai

"PivotTable" rodinio

Kodų pasirinkimo elementų "PivotTable" rodinyje

Jei norite

Paspauskite

Perkelti pažymėtą sritį iš kairės į dešinę, tada – žemyn

Klavišas TAB

Perkelti pažymėtą sritį iš viršaus į apačią, tada – į dešinę

ENTER

Pažymėti kairėje esantį langelį. Jei esamas langelis yra labiausiai nutolęs į kairę, paspaudus SHIFT+TAB, pažymimas paskutinis langelis ankstesnėje eilutėje.

SHIFT+TAB

Pažymėti langelį, esantį virš esamo langelio. Jei esamas langelis yra pats viršutinis langelis, klavišais SHIFT+ENTER pažymimas paskutinis ankstesnio stulpelio langelis.

SHIFT+ENTER

Pažymėti kito eilutės srities elemento išsamius langelius

CTRL+ENTER

Pažymėti ankstesnio eilutės srities elemento išsamius langelius

SHIFT+CTRL+ENTER

Perkelti pasirinktą sritį rodyklės klavišo kryptimi. Jei pažymėta eilutė arba stulpelio laukas, norėdami pereiti į lauke esantį pirmą duomenų elementą, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN, tada paspauskite rodyklės klavišą, kad pereitumėte į kitą ar ankstesnį elementą arba atgal į lauką. Jei pažymėtas išsamus laukas, paspauskite RODYKLĘ ŽEMYN arba RODYKLĘ Į DEŠINĘ, kad pereitumėte į pirmą langelį, esantį išsamios informacijos srityje.

Rodyklių klavišai

Išplėsti arba sumažinti pasirinktą sritį rodyklės klavišo kryptimi

SHIFT+rodyklių klavišai

Perkelti pasirinktą sritį į paskutinį langelį rodyklės klavišo kryptimi

CTRL+rodyklių klavišai

Perkelti pažymėtą elementą rodyklės klavišo kryptimi

SHIFT+ALT+rodyklių klavišai

Pažymėti esamos eilutės kairėje esantį langelį

HOME

Pažymėti esamos eilutės dešinėje esantį langelį

END

Pažymėti pirmos eilutės kairėje esantį langelį

CTRL+HOME

Pažymėti paskutinės eilutės paskutinį langelį

CTRL+END

Išplėsti pasirinktą sritį iki pirmos eilutės kairėje esančio langelio

SHIFT+CTRL+HOME

Išplėsti pasirinktą sritį iki paskutinės eilutės paskutinio langelio

SHIFT+CTRL+END

Pažymėti dabar pažymėto duomenų, sumos arba išsamios informacijos elemento lauką

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti visą eilutę, kurioje yra dabar pažymėtas langelis

SHIFT+TARPO KLAVIŠAS

Pažymėti visą „PivotTable“ suvestinės lentelės rodinys

CTRL+A

Rodyti kitą ekraną

PAGE DOWN

Rodyti ankstesnį ekraną

PAGE UP

Išplėsti pasirinktą sritį žemyn per vieną ekraną

SHIFT+PAGE DOWN

Sumažinti pasirinktą sritį per vieną ekraną

SHIFT+PAGE UP

Rodyti kitą, dešinėje esantį, ekraną

ALT+PAGE DOWN

Rodyti ankstesnį, kairėje esantį, ekraną

ALT+PAGE UP

Išplėsti pasirinktą sritį iki dešinėje esančio puslapio

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

Išplėsti pasirinktą sritį iki kairėje esančio puslapio

SHIFT+ALT+PAGE UP

Klavišus vykdyti komandas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti žinyno temas

F1

Rodyti PivotTable rodinyje pažymėto elemento laikinąjį meniu. Norėdami PivotTable rodinyje vykdyti komandas, naudokite laikinuosius meniu.

SHIFT+F10

Vykdyti laikinajame meniu esančią komandą

Pabraukta raidė

Uždaryti laikinąjį meniu nevykdant jokios komandos

ESC

Rodyti dialogo langą Ypatybės

ALT+ENTER

Atšaukti vykdomą atnaujinimo operaciją

ESC

Kopijuoti pažymėtus duomenis iš PivotTable rodinio į mainų sritį

CTRL+C

Eksportuokite "PivotTable" rodinio turinį į Microsoft Excel 2010Excel 2010

CTRL + E

Rodyti, slėpti, filtravimas ir rūšiavimas duomenų klavišai

Jei norite

Paspauskite

Rodyti arba slėpti išplėtimo indikatorių ( Pliuso lauką ir Minuso lauką langelių) šalia elementus

CTRL+8

Išplėsti pažymėtą elementą

CTRL+PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)

Slėpti pažymėtą elementą

CTRL+MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūroje)

Atidaryti pažymėtų laukų sąrašą

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Iš eilės pereiti į paskutinį pažymėtą elementą, mygtuką Gerai ir mygtuką Atšaukti išplečiamajame lauko sąraše

Klavišas TAB

Pereiti į kitą lauko išplečiamojo sąrašo elementą

Rodyklių klavišai

Pažymėti arba išvalyti esamo elemento, esančio išplečiamajame lauko sąraše, žymės langelio žymėjimą

TARPO KLAVIŠAS

Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą ir taikyti atliktus keitimus

ENTER

Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą netaikant keitimų

ESC

Įjungti arba išjungti automatinį filtravimą

CTRL+T

Rūšiuoti pažymėto lauko arba visus duomenis didėjimo tvarka (A–Ž, 0–9)

CTRL+SHIFT+A

Rūšiuoti pažymėto lauko arba visus duomenis mažėjimo tvarka (Ž–A, 9–0)

CTRL+SHIFT+Z

Perkelti pažymėtą narį aukštyn arba į kairę

ALT+SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti pažymėtą narį žemyn arba į dešinę

ALT+SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN arba ALT+SHIFT+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Klavišų, skirtų laukų ir sumų įtraukimas ir "PivotTable" rodinio maketo keitimas

Darbui su srities Laukų sąrašas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti sritį Laukų sąrašas arba, jei jau atidaryta, suaktyvinti ją

CTRL+L

Pereiti į kitą srityje Laukų sąrašas esantį elementą

Rodyklių klavišai

Pereiti į ankstesnį elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į kitą elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnį elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į kitą elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Šalinti elementą iš pasirinktos srities, jei į pasirinktą sritį įtrauktas aktyvus elementas, ir atvirkščiai

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Išplėsti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint rodyti jo turinį. Arba išplėsti Sumos, norint rodyti galimus sumų laukus.

PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)

Sutraukti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint slėpti jo turinį. Arba sutraukti Sumos, norint slėpti galimus sumų laukus.

MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)

Iš eilės pereiti į paskutinį pažymėtą elementą, mygtuką Įtraukti į ir sąrašą, esantį srityje Laukų sąrašas šalia mygtuko Įtraukti į

Klavišas TAB

Atidaryti išplečiamąjį sąrašą, esantį srityje Laukų sąrašas šalia mygtuko Įtraukti į. Norėdami pereiti į kitą sąrašo elementą, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad pažymėtumėte elementą.

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Įtraukti srityje Laukų sąrašas paryškintus laukus į PivotTable rodinio sritį, kuri rodoma sąraše Įtraukti į

ENTER

Klavišų, skirtų laukų ir sumų įtraukimas

Jei norite

Paspauskite

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Sum

CTRL+SHIFT+S

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Count

CTRL+SHIFT+C

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Min

CTRL+SHIFT+M

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Max

CTRL+SHIFT+X

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Average

CTRL+SHIFT+E

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Variance

CTRL+SHIFT+V

Įtraukti naują PivotTable rodinyje pažymėto lauko sumos lauką naudojant suvestinę funkciją Variance Population

CTRL+SHIFT+R

PivotTable rodinyje pažymėtame lauke įjungti arba išjungti tarpines sumas ir bendrąsias sumas

CTRL+SHIFT+B

Įtraukti apskaičiavimo išsamius laukus

CTRL+F

Klavišai maketo keitimas

Pastaba : Toliau pateikti keturi spartieji klavišai neveiks, jei paspausite skaičių klaviatūroje esančius klavišus 1, 2, 3 arba 4.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Perkelti PivotTable rodinyje pažymėtą lauką į eilutės sritį

CTRL+1

Perkelti PivotTable rodinyje pažymėtą lauką į stulpelio sritį

CTRL+2

Perkelti PivotTable rodinyje pažymėtą lauką į filtro sritį

CTRL+3

Perkelti PivotTable rodinyje pažymėtą lauką į išsamios informacijos sritį

CTRL+4

Perkelti PivotTable rodinyje pažymėtą eilutę arba stulpelio lauką į aukštesnį lygį

CTRL+RODYKLĖ Į KAIRĘ

Perkelti PivotTable rodinyje pažymėtą eilutę arba stulpelio lauką į žemesnį lygį

CTRL+RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Klavišai formatavimo elementus "PivotTable" rodinyje

Norėdami naudoti šiuos sparčiuosius klavišus, pirmiausia pažymėkite išsamų lauką arba sumos lauko duomenų langelį.

Pirmi septyni klaviatūros spartieji klavišai pakeičia pažymėto lauko skaičiaus formatą.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti bendrąjį skaičiaus formatą

CTRL+SHIFT+~ (tilde)

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti valiutos formatą, naudojant du dešimtainius skaičius ir neigiamus skaičius skliausteliuose

CTRL+SHIFT+$

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti procento formatą, nenaudojant dešimtainių skaičių

CTRL+SHIFT+%

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti eksponentinio skaičiaus formatą, naudojant du dešimtainius skaičius

CTRL+SHIFT+^

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti datos formatą, naudojant dienos, mėnesio ir metų reikšmes

CTRL+SHIFT+#

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti laiko formatą, naudojant valandos, minutės bei AM ir PM reikšmes

CTRL+SHIFT+@

Pažymėtos sumos arba išsamaus lauko reikšmėms taikyti skaičiaus formatą, naudojant du dešimtainius skaičius, tūkstantainį skyriklį ir minuso ženklą su neigiamomis reikšmėmis

CTRL+SHIFT+!

Paryškinti tekstą pažymėtame PivotTable rodinio lauke

CTRL+B

Pabraukti tekstą pažymėtame PivotTable rodinio lauke

CTRL+U

Nustatyti pasvirąjį tekstą pažymėtame PivotTable rodinio lauke

CTRL+I

Suvestinės diagramos rodinys

Diagramos elementų pasirinkimo klavišai

Jei norite

Paspauskite

Pažymėti kitą diagramos elementą

RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Pažymėti ankstesnį diagramos elementą

RODYKLĖ Į KAIRĘ

Pažymėti kitą elementų grupę

RODYKLĖ ŽEMYN

Pasirinkti ankstesnę elementų grupę

RODYKLĖ AUKŠTYN

Darbui su ypatybės ir parinktys

Jei norite

Paspauskite

Rodyti dialogo langą Ypatybės

ALT+ENTER

Kai dialogo langas Ypatybės aktyvus, pažymėti kitą aktyviame skirtuke esantį elementą

Klavišas TAB

Kai dialogo langas Ypatybės aktyvus, pažymėti kitą skirtuką

RODYKLĖ Į DEŠINĘ

Kai dialogo langas Ypatybės aktyvus, pažymėti ankstesnį skirtuką

RODYKLĖ Į KAIRĘ

Rodyti sąrašą arba paletę, kai pažymėtas mygtukas, kuriame yra sąrašas arba paletė

RODYKLĖ ŽEMYN

Rodyti laikinąjį meniu

SHIFT+F10

Vykdyti laikinajame meniu esančią komandą

Pabraukta raidė

Uždaryti laikinąjį meniu nevykdant jokios komandos

ESC

Darbui su laukais

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti pažymėtų laukų sąrašą

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Išplečiamajame lauko sąraše iš eilės pereiti į paskutinį pažymėtą elementą, mygtuką Gerai ir mygtuką Atšaukti

Klavišas TAB

Išplečiamajame lauko sąraše pereiti į kitą elementą

Rodyklių klavišai

Išplečiamajame lauko sąraše pažymėti arba išvalyti esamo elemento žymės langelio žymėjimą

TARPO KLAVIŠAS

Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą ir taikyti atliktus keitimus

ENTER

Uždaryti išplečiamąjį lauko sąrašą netaikant keitimų

ESC

Darbui su srities Laukų sąrašas

Jei norite

Paspauskite

Rodyti sritį Laukų sąrašas arba, jei jau atidaryta, suaktyvinti ją

CTRL+L

Pereiti į kitą srityje Laukų sąrašas esantį elementą

Rodyklių klavišai

Pereiti į ankstesnį elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį

SHIFT+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į kitą elementą ir įtraukti jį į pasirinktą sritį

SHIFT+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į ankstesnį elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti į kitą elementą, bet neįtraukti jo į pasirinktą sritį

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Šalinti elementą iš pasirinktos srities, jei į pasirinktą sritį įtrauktas aktyvus elementas, ir atvirkščiai

CTRL+TARPO KLAVIŠAS

Išplėsti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint rodyti jo turinį, arba išplėsti sumas, norint rodyti galimus sumų laukus

PLIUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)

Sutraukti srityje Laukų sąrašas esantį elementą, norint slėpti jo turinį, arba sutraukti sumas, norint slėpti galimus sumų laukus.

MINUSO ŽENKLAS (skaičių klaviatūra)

Srityje Laukų sąrašas iš eilės pereiti į anksčiau pažymėtą elementą, mygtuką Įtraukti į ir sąrašą, esantį šalia mygtuko Įtraukti į

Klavišas TAB

Atidaryti išplečiamąjį sąrašą, esantį srityje Laukų sąrašas šalia mygtuko Įtraukti į. Norėdami pereiti į kitą sąrašo elementą, naudokite rodyklių klavišus, tada paspauskite ENTER, kad pažymėtumėte elementą.

ALT+RODYKLĖ ŽEMYN

Įtraukti srityje Laukų sąrašas paryškintus laukus į nuvilkimo sritį, kuri rodoma sąraše Įtraukti į

ENTER

Juostelė „Microsoft Office Fluent“

"Office Fluent" juostelė

 1. Paspauskite ALT.

  Klavišų patarimai rodomi virš kiekvienos savybės, galimos esamame rodinyje.

 2. Paspauskite raidę, rodomą klavišo patarime virš savybės, kurią norite naudoti.

 3. Atsižvelgiant į tai, kokią raidę paspausite, gali būti rodomi papildomi patarimai apie klavišą. Pavyzdžiui, jei aktyvus skirtukas Išoriniai duomenys ir paspaudžiate C, skirtukas Kurti bus rodomas kartu su patarimais apie tame skirtuke esančių grupių klavišus.

 4. Toliau spauskite raides, kol paspausite komandos arba valdiklio, kurį norite naudoti, raidę. Kai kuriais atvejais pirma reikia paspausti grupės, kurioje yra komanda, raidę.

  Norėdami atšaukti atliekamą veiksmą ir slėpti patarimus apie klavišus, paspauskite ALT.

Internetinis žinynas

Spartieji klavišai, skirti žinyno langui naudoti

Žinyno langas leidžia pasiekti visą „Office“ žinyno turinį. Žinyno lange rodomos temos ir kitas žinyno turinys.

Žinyno lange

Jei norite

Paspauskite

Atidaryti žinyno langą.

F1

Perjungti žinyno langą į aktyvią programą ir atvirkščiai.

ALT + TAB

Grįžti į pagrindinį Programos pavadinimas puslapį.

ALT + HOME

Žinyno lange pažymėti kitą elementą.

TAB

Žinyno lange pažymėti ankstesnį elementą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pažymėtuoju elementu.

ENTER

Žinyno lango dalyje Naršyti Programos pavadinimas žinyne pažymėti atitinkamai paskesnį arba ankstesnį elementą.

TAB arba SHIFT + TAB

Žinyno lango sekcijoje Naršyti Programos pavadinimas žinyne atitinkamai išplėsti arba sutraukti pažymėtą elementą.

ENTER

Temos viršuje pasirinkti kitą paslėptą tekstą ar hipersaitą, įskaitant Rodyti viską arba Slėpti viską.

TAB

Pažymėti ankstesnį paslėptą tekstą arba hipersaitą.

SHIFT + TAB

Atlikti veiksmą su pasirinktu Rodyti viską, Slėpti viską, paslėptu tekstu arba hipersaitu.

ENTER

Grįžti į ankstesnę žinyno temą (mygtukas Atgal).

ALT+RODYKLĖ KAIRĖN arba BACKSPACE

Pereiti prie paskesnės žinyno temos (mygtukas Pirmyn).

ALT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Rodomoje žinyno temoje slinkti mažą informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Rodomoje žinyno temoje slinkti didesnę informacijos dalį aukštyn arba žemyn.

PAGE UP, PAGE DOWN

Rodyti žinyno lango komandų meniu. Tam reikia, kad žinyno langas būtų aktyvus (spustelėkite žinyno lange).

SHIFT + F10

Stabdyti paskutinį veiksmą (mygtukas Stabdyti).

ESC

Atnaujinti langą (mygtukas Naujinti).

F5

Spausdinti esamą žinyno temą.

Pastaba : Jei esamoje žinyno temoje žymeklio nėra, paspauskite F6, tada paspauskite CTRL+P.

CTRL+P

Keisti ryšio būseną.

F6, tada paspauskite ENTER, kad atidarytumėte pasirinkimų sąrašą

Perjungti žinyno lango sritis, pavyzdžiui, įrankių juostą ir sąrašą Ieškoti.

F6

Medžio rodinio turinyje pasirinkti kitą arba ankstesnį elementą.

RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN

Peržiūrėti, išplėsti arba sutraukti elementus medžio rodinio turinyje.

RODYKLĖ KAIRĖN, RODYKLĖ DEŠINĖN

„Microsoft Office“ pagrindinės funkcijos

Rodyti ir naudoti langus

Jei norite

Paspauskite

Perjungti kitą langą.

ALT + TAB

Perjungti ankstesnį langą.

ALT+SHIFT+TAB

Uždaryti aktyvų langą.

CTRL+W arba CTRL+F4

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (laikrodžio rodyklės kryptimi). Gali tekti daugiau nei vieną kartą paspausti F6.

Pastaba : Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, arba juostelę „Microsoft Office Fluent“, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6

Perjungti kitą langą, kai atidaryti keli langai.

CTRL + F6

Perjungti ankstesnį langą.

CTRL+SHIFT+F6

Kai dokumento langas nepadidintas, vykdyti komandą Dydis (esančią lango meniu Valdiklis). Norėdami keisti lango dydį, paspauskite rodyklių klavišus, o baigę paspauskite ENTER.

CTRL+F8

Sumažinti langą iki piktogramos (veikia tik kai kuriose „Microsoft Office“ programose).

CTRL + F9

Maksimizuoti arba atkurti pasirinktą langą.

CTRL + F10

Kopijuoti ekrano paveikslėlį į mainų sritį.

PRINT SCREEN

Kopijuoti pasirinkto lango paveikslėlį į mainų sritį.

ALT+PRINT SCREEN

Judėjimas tekste ir langeliuose

Jei norite

Paspauskite

Pereiti vienu simboliu į kairę.

RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti vienu simboliu į dešinę.

RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną eilutę aukštyn.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną eilutę žemyn.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti į eilutės pabaigą.

END

Pereiti į eilutės pradžią.

HOME

Pereiti per vieną pastraipą į viršų.

CTRL+RODYKLĖ AUKŠTYN

Pereiti per vieną pastraipą žemyn.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į teksto lauko pabaigą.

CTRL + END

Pereiti į teksto lauko pradžią.

CTRL + HOME

Pakartoti paskutinį veiksmą Rasti.

SHIFT + F4

Judėjimas ir darbas lentelėse

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į kitą langelį.

TAB

Pereiti į prieš tai esantį langelį.

SHIFT + TAB

Pereiti į kitą eilutę.

RODYKLĖ ŽEMYN

Pereiti į prieš tai esančią eilutę.

RODYKLĖ AUKŠTYN

Įterpti langelyje skirtuką.

CTRL + TAB

Pradėti naują pastraipą.

ENTER

Įtraukti naują eilutę lentelės apačioje.

Paskutinės eilutės pabaigoje TAB

Prieiga prie užduočių sričių ir jų naudojimas

Jei norite

Paspauskite

Pereiti į užduočių sritį iš kitos programos lango srities (gali tekti paspausti F6 daugiau nei vieną kartą).

Pastaba : Jei paspaudus F6 norima užduočių sritis nerodoma, pabandykite paspausti ALT, kad suaktyvintumėte meniu juostą, tada paspauskite CTRL+TAB, kad pereitumėte į užduočių sritį.

F6

Pereiti į užduočių sritį, kai meniu arba užduočių juosta yra aktyvi (gali tekti paspausti CTRL+TAB daugiau nei vieną kartą).

CTRL+TAB

Kai užduočių sritis yra aktyvi, pažymėkite kitą arba ankstesnę užduočių srities parinktį.

TAB arba SHIFT+TAB

Užduočių srities meniu rodyti visą komandų rinkinį.

CTRL+RODYKLĖ ŽEMYN

Judėti po pasirinkimus pasirinktame submeniu; dialogo lange judėti tarp konkrečių parinkčių parinkčių grupėje.

RODYKLĖ ŽEMYN arba RODYKLĖ AUKŠTYN

Atidaryti pasirinktą meniu arba vykdyti veiksmą, priskirtą pasirinktam mygtukui.

TARPO KLAVIŠAS arba ENTER

Atidaryti laikinąjį meniu; atidaryti pasirinkto galerijos elemento išplečiamąjį meniu.

SHIFT + F10

Pažymėti pirmą arba paskutinę komandą, esančią meniu arba antriniame meniu, kai meniu arba antrinis meniu yra matomi.

HOME arba END

Slenkama aukštyn arba žemyn pažymėtame galerijų sąraše.

PAGE UP arba PAGE DOWN

Pereiti į pažymėto galerijos sąrašo viršų arba apačią.

CTRL+HOME arba CTRL+END

Patarimai

Pakeisti dydį ir perkelti įrankių juostos, meniu ir užduočių sritis

 1. Pasirinkite meniu juostą paspausdami ALT.

 2. Pakartotinai spausdami CTRL + TAB pasirinkite norimą įrankių juostą arba užduočių sritį.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Pakeisti dydį į įrankių juostą

  1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

  2. Spustelėkite komandą Dydis ir paspauskite ENTER.

  3. Naudodamiesi rodyklių klavišais keiskite įrankių juostos dydį. Paspaudus CTRL + rodyklių klavišus srities dydis pakeičiamas vienu pikseliu.

  Perkelti įrankių juostą

  1. Įrankių juostoje paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠAS, kad būtų rodomas meniu Įrankių juostos parinktys.

  2. Spustelėkite komandą Perkelti, tada paspauskite ENTER.

  3. Naudodami rodyklių klavišus, perkelkite įrankių juostą į norimą vietą. Paspauskite CTRL+ rodyklių klavišai, jei norite vienu paspaudimu perkelti per vieną pikselį. Norėdami atsisakyti įrankių juostos pritvirtinimo, pakartotinai paspauskite klavišą RODYKLĖ ŽEMYN. Norėdami vertikaliai pritvirtinti įrankių juostą kairėje arba dešinėje pusėje, kai įrankių juosta padėta kairėje arba dešinėje pusėje, paspauskite atitinkamai klavišą RODYKLĖ Į KAIRĘ arba RODYKLĖ Į DEŠINĘ.

  Pakeiskite užduočių srities dydį

  1. Užduočių srityje paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

  2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pasirinkite komandą Dydis ir paspauskite ENTER.

  3. Naudodami rodyklių klavišus pakeiskite užduočių srities dydį. Norėdami keisti dydį po vieną pikselį, spauskite CTRL+ rodyklių klavišus.

  Perkelti užduočių sritį

  1. Užduočių srityje paspauskite CTRL + TARPO KLAVIŠĄ, kad būtų rodomas papildomų komandų meniu.

  2. Naudodamiesi klavišu RODYKLĖ ŽEMYN pasirinkite komandą Perkelti ir paspauskite ENTER.

  3. Naudodamiesi rodyklių klavišais keiskite užduočių srities vietą. Paspaudus CTRL + rodyklių klavišus vieta pakeičiama vienu pikseliu.

 4. Baigę perkelti ar keisti dydį, paspauskite ESC.

Naudoti dialogų langus

Jei norite

Paspauskite

Pereiti prie kitos parinkties ar parinkčių grupės.

TAB

Pereiti prie ankstesnės parinkties ar parinkčių grupės.

SHIFT + TAB

Pereiti prie kito skirtuko dialogo lange

CTRL + TAB

Pereiti prie ankstesnio skirtuko dialogo lange

CTRL + SHIFT + TAB

Judėti tarp parinkčių atidarytame išplečiamajame sąraše arba tarp parinkčių grupėje.

Rodyklių klavišai

Atlikti veiksmą, susietą su pasirinktu mygtuku; pažymėti ar išvalyti pasirinkto žymės langelio žymę.

TARPO KLAVIŠAS

Jei sąrašas uždarytas, atidaryti jį ir pereiti į sąraše esančią parinktį.

Išplečiamojo sąrašo parinkties raidės klavišas

Pažymėti parinktį; pažymėti ar išvalyti žymės langelio žymę.

ALT+ parinktyje pabraukta raidė

Atidaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą.

ALT + RODYKLĖ ŽEMYN

Uždaryti pažymėtą išplečiamąjį sąrašą; atšaukti komandą ir uždaryti dialogo langą.

ESC

Atlikti numatytajam dialogo lango mygtukui priskirtą veiksmą.

ENTER

Naudoti redagavimo laukus dialogų languose

Redagavimo laukas yra vieta, kurioje jūs įvedate ar įklijuojate įrašą, pvz., savo vartotojo vardą ar aplanko kelią.

Norėdami tai atlikti

Paspauskite

Pereiti į įrašo pradžią.

HOME

Pereiti į įrašo pabaigą.

END

Pereiti per vieną simbolį į kairę arba į dešinę.

RODYKLĖ KAIRĖN arba RODYKLĖ DEŠINĖN

Pereiti per vieną žodį į kairę.

CTRL + RODYKLĖ KAIRĖN

Pereiti per vieną žodį į dešinę.

CTRL + RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į kairę.

SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną simbolį į dešinę.

SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į kairę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ KAIRĖN

Pažymėti arba atšaukti žymėjimą per vieną žodį į dešinę.

CTRL+SHIFT+RODYKLĖ DEŠINĖN

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pradžios.

SHIFT + HOME

Pažymėti nuo įterpimo taško iki įrašo pabaigos.

SHIFT + END

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×