Pritaikymo neįgaliesiems priemonės

Microsoft SharePoint Foundation 2010 svetainėje daugelį užduočių galite atlikti naudodami pritaikymo neįgaliesiems priemones, pvz., sparčiuosius klaviatūros klavišus. Be „Microsoft Windows“ pritaikymo neįgaliesiems priemonių ir paslaugų priemonių, šiame straipsnyje aprašytos ir tos priemonės, kurios daro svetaines geriau prieinamas neįgaliesiems.

Pastaba : Šiame straipsnyje esanti informacija taikoma tik Jungtinėse Valstijose Microsoft produktų licencijas turintiems vartotojams. Jei šį produktą įsigijote ne Jungtinėse Valstijose, pakete rasite dukterinės įmonės informacijos kortelę, kurioje yra Microsoft palaikymo tarnybų telefono numeriai ir adresai. Galite susisiekti su savo dukterine įmone ir išsiaiškinti, ar čia aprašomi produktai ir paslaugos galimi jūsų zonoje. Daugiau kitomis kalbomis prieinamos informacijos, įskaitant japonų ir prancūzų, rasite http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

Šiame straipsnyje

Didesnio pasiekiamumo režimas

Spartieji klavišai

Naršymas

Antraštės

Vaizdai, alternatyvus tekstas ir rodymo parametrai

Pagalbinių technologijų naudojimas

Žinyno naudojimas

Jūsų žiniatinklio naršyklės teikiamos priemonės

Papildomos informacijos apie pritaikymą neįgaliesiems gavimas

Didesnio pasiekiamumo režimas

SharePoint svetainėje dauguma vartotojo sąsajos (UI) elementų, pvz., saitų, formų valdiklių ir mygtukų, yra sukurti naudoti Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA įgalina asmenis su negalia pasiekti turinį naudojantis pagalbinėmis technologijomis, pvz., ekrano skaitytuvais, pateikiant elementus sintetine kalba arba Brailio raštu aprašu, kurių aklas ar silpnaregis kompiuterio ekrane ar svetainėje negali matyti. Kadangi kai kurie pasirinktiniai vartotojo sąsajos elementai nenaudoja MSAA ypatybių, galite įjungti didesnio pasiekiamumo režimą. Šis režimas generuoja pasirinktinius valdiklius į lygiaverčio standarto HTML valdiklius. Tai užtikrina, kad pagalbinių technologijų vartotojai gali naudotis pasirinktiniais valdikliais.

Pastaba : Didesnio pasiekiamumo režimas neįgalina kiekvieno vartotojo sąsajos elemento alternatyvių versijų. Pavyzdžiui, jei kas nors jūsų organizacijoje pritinkino SharePoint svetainę pridėdamas pasirinktinį valdiklį, įgalinus didesnio pasiekiamumo režimą, šio valdiklio alternatyvi versija nebus automatiškai sukuriama.

Didesnio pasiekiamumo režimą įjungsite arba išjungsite paspaudę klavišą TAB iškart po to, kai puslapio aktyvinimas perkeliamas į naršyklę. Spauskite TAB klavišą tol, kol pasieksite saitą Įjungti didesnio pasiekiamumo režimą arba Išjungti didesnio pasiekiamumo režimą , o tada paspausite ENTER. Net jei didesnio pasiekiamumo įjungimo saitas yra pirmasis skirtukų tvarkos elementas (tai reiškia, jog tai yra pirmoji puslapio parinktis, kurią naudosite) , kad suaktyvintumėte šią priemonę, gali reikėti paspausti klavišą TAB daugiau nei vieną kartą. Taip yra todėl, kad naršyklės meniu ar įrankių juostos iš pradžių gali būti nesuaktyvintos. Didesnio pasiekiamumo režimas pakeičia būdą, kuriuo puslapis yra generuojamas jums, o ne kitiems svetainės vartotojams. Kadangi tai yra vietinis parametras, niekas, išskyrus jus, nežino, kad jį įgalinote. Didesnio pasiekiamumo režimas išlieka įgalintas iki tol, kol jį išjungsite arba uždarysite naršyklę. Didesnio pasiekiamumo režimas įgalina generuoti šiuos elementus patogiausiu būdu, leidžiančiu jiems efektyviau dirbti su pritaikymo neįgaliesiems priemonėmis, pvz., ekrano skaitytuvais:

 • Meniu    Vietoj to, kad būtų rodomas dokumentų bibliotekos failų parinkčių išplečiamasis meniu, atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame visi meniu elementai pateikiami kaip hipersaitai. Pagalbinės technologijos gali lengviau suprasti šį formatą.

 • Optimizuoti laukai    Pagalbinės technologijos kai kuriuos laukus supranta sunkiai. Kai didesnio pasiekiamumo režimas yra įgalintas, šiuos laukus pakeičia pagalbinėms technologijoms optimizuoti laukai. Pavyzdžiui, kai kurie SharePoint sąrašai palaiko pagerintus teksto laukus, kurie įgalina vartotojus pridėti formatuoto teksto, vaizdų, lentelių ir hipersaitų. Atsižvelgiant į tai, kaip šie laukai generuojami naršyklėje, kai kurios pagalbinės technologijos jų perskaityti negali. Įgalinus didesnio pasiekiamumo režimą, tokie laukai yra pakeičiami standartiniais, su pagalbinėmis technologijomis shhhuderinamais paprastojo teksto laukais.

  Didesnio pasiekiamumo režimu pagerinti teksto laukai ir keletas kitų laukų tipų pakeičiami alternatyviais laukais.

  Laukų ir alternatyvių laukų sąrašas didesnio pasiekiamumo režimu

  Laukas standartiniu režimu

  Alternatyvus laukas didesnio pasiekiamumo režimu

  Išplėstinis teksto laukas

  Kelių eilučių teksto laukas

  Grafinės suvestinės diagramos (apklausoms)

  Lentelė su lentelės antraštėmis

  Ganto diagrama (projektų sąraše)

  Lentelė su lentelės antraštėmis

  Lentelė su lentelės antraštėmis taip pat pasirodo standartiniu režimu žemiau Ganto diagramos.

  Kontakto parinkiklis

  Teksto laukas

Pastaba : Didesnio pasiekiamumo režimas neriboja funkcinių galimybių, priešingai – įgalina alternatyvius puslapio elementų generavimo metodus, kad jie būtų suderinami su pagalbinėmis technologijomis.

Puslapio viršus

Spartieji klavišai

Daug priemonių ir komandų yra prieinamos tiesiog naudojant klaviatūrą. Galite paspausti TAB ir SHIFT+TAB, jei norite grįžti atgal ar pereiti į priekį prie elementų bet kuriame puslapyje. Taip pat galite rasti daugelio komandų sparčiuosius klaviatūros klavišus. Daugiau informacijos rasite Spartieji klaviatūros klavišai.

Puslapio viršus

Naršymas

Puslapio ir naršymo elementai svetainėje, įskaitant juostą, išdėstyti logine ir intuityvia skirtukų eilės tvarka. Skirtukų išdėstymo tvarka – tai eilės tvarka, kuria vienas UI elementas suaktyvinamas po kito elemento paspaudžiant klavišą TAB. Papildomai yra trys pirmosios svarbios skirtukų tvarkos parinktys  — saitai Įjungti didesnio pasiekiamumo režimą, Praleisti juostos komandas ir Pereiti prie pagrindinio turinio . Jei norite įjungti didesnio pasiekiamumo režimą, galite tai padaryti paspausdami klavišą TAB po to, kai puslapis naršyklėje aktyvinsis, o tada paspausdami ENTER, kad suaktyvintumėte komandą. Jei norite, galite praleisti juostą ir eisti tiesiai prie naršymo saitų arba praleisti naršymo saitus ir pereiti tiesiai prie pagrindinės puslapio turinio srities spaudinėdami klavišą TAB tol, kol pasieksite saitą Praleisti juostos komandas arba Pereiti prie pagrindinio turinio, o tada paspausdami klavišą ENTER, kad suaktyvintumėte komandą.

Be to, SharePoint svetainės puslapiuose yra puslapio vietos meniu, kuris suaktyvinamas spustelėjus juostos mygtuką Naršyti aukštyn, kuriame rodoma, kurioje svetainės ar svetainės rinkinio hierarchijos vietoje esate. Mygtukas Naršyti aukštyn rodomas daugelio puslapių viršuje, šalia meniu Svetainės veiksmai. Pvz., jei pereinate prie aplanko, pavadinto Ataskaitos, kuris yra svetainės Contoso bendrai naudojamų dokumentų bibliotekoje, naršymo saitai gali rodyti Contoso viršuje, kitoje eilutėje rodoma Bendrai naudojami dokumentai, o dar kitoje eilutėje rodoma Ataskaitos.

Puslapio viršus

Antraštės

Lentelės antraštės    Duomenų lentelėse naudojami lentelės antraštės langeliai (TH žymės). Pavyzdžiui, skelbimų puslapio numatytame rodinyje Visi elementai stulpelio antraštės Pavadinimas ir Modifikuota yra įdedamos lentelės antraštės langeliuose. Lentelės antraštės langeliai padeda vartotojams suprasti lentelės sandarą ir pagerinti skaitymo kokybę pagalbines technologijas naudojantiems asmenims.

Antraštės žymės    Svetainėse žymės naudojamos tam, kad pagalbinių technologijų naudotojams būtų lengviau perteikti puslapių sandarą. Antraštės žymės (H1, H2, H3 ir H4) sudaro loginę puslapio turinio struktūrą. Jei naudojate pritaikymo neįgaliesiems įrankį, pvz., ekrano skaitytuvą, galite sukonfigūruoti jį taip, kad jis puslapyje skaitytų tik antraštės žymes. Ši virtuali antraštės žymių struktūra padeda aiškiau pateikti puslapio turinį. Pavyzdžiui, svetainės pagrindiniame puslapyje yra viena žymė H1, kurioje yra svetainės pavadinimas, viena žymė H2, turinti puslapio pavadinimą ir aplink saitą Peržiūrėti visos svetainės turinį esanti žymė H3, taip pat H3 žymės aplink kiekvienos žiniatinklio dalies pavadinimą. Tam tikrų pagalbinių technologijų vartotojai, atsižvelgdami į šias žymes, gali nuskaityti struktūrą ir naudoti ją, kad galėtų aiškiai suprasti puslapio maketą ir pereiti prie norimos antraštės.

Puslapio viršus

Vaizdai, alternatyvus tekstas ir rodymo parametrai

Alternatyvus tekstas ir vaizdų pavadinimai    Regėjimo negalią turintys asmenys negali matyti vaizdų (pvz., JPEG, GIF ar PNG formato failų) ir svetainėse turi pasikliauti alternatyviu vaizdų tekstu. Alternatyvus vaizdų tekstas yra nustatomas ALT atributu, esančiu žymėje IMG. Gerai parašytas ir informatyvus alternatyvus tekstas yra vienintelis būdas silpnaregiams vartotojams suprasti puslapio vaizdų reikšmę. Alternatyvus tekstas taip pat pasirodo vaizdinėse naršyklėse, jei vaizdas nėra įkeliamas arba, jei naršyklėje neįgalintas vaizdų generavimas. SharePoint svetainės naudoja aprašomąjį, vartotojams reikšmingų arba turinčių svarbios informacijos, vaizdų ALT tekstą. Vaizdai, kurie yra kaip skyrikliai arba kurie neturi informacinės reikšmės, turi ALT=„“., nurodantį pagalbines technologijas, kurios neteikia turinio ar informacijos.

Kai vaizdo failą nusiunčiate į svetainę, prie jo galite pridėti ir alternatyvų tekstą, kuris yra būtinas kuriant pasiekiamą svetainę. Pavyzdžiui, pridėdami vaizdą, žiniatinklio dalyje Svetainės atvaizdas esančiame lauke galite įrašyti pasirinktinį ALT tekstą. Pridėdami paveikslėlius prie paveikslėlių bibliotekos, galite nurodyti jų pasirinktinį ALT tekstą.

Kartais, spustelėjus elementą, atsidaro naujas naršyklės langas. Vaizdų, atidarančių naujus langus, ir tai darančių hipersaitų pavadinimų atributų ALT tekste yra papildoma informacija, padedanti vartotojams suprasti, kad bus atidaromas naujas langas. Pavyzdžiui, naują langą atidarančio hipersaito pavadinimo atribute yra (naujas langas).

Didelio kontrasto spalvų schemų palaikymas    „SharePoint“ svetainės puslapiai sukurti taip, kad būtų rodomi tinkamai savo kompiuteryje taikant didelio kontrasto spalvų schemą.

Puslapio viršus

Pagalbinių technologijų naudojimas

Kai kurios pagalbinės technologijos su tam tikrais svetainės puslapių elementais gali veikti netinkamai. Jei iškils problemų, remkitės šia informacija ir galimų sprendimų šaltiniais.

Pastaba : Vartotojams, naudojantiems pagalbines technologijas, patariama suaktyvinti didesnio pasiekiamumo režimą. Šis režimas įgalina vartotojus pasiekti SharePoint svetainės elementus, naudojant pagalbines technologijas, pvz., ekrano skaitytuvus.

Darbas su „Windows“, kuriai būdinga kalbėjimo atpažinimo funkcija, sistemose „Windows Vista“ ir „Windows 7“

Windows kalbėjimo atpažinimas – tai sistemoje Windows Vista prieinamas kalba pagrįstas pritaikymo neįgaliesiems įrankis. Windows kalbėjimo atpažinimas įgalina vartotojus atlikti veiksmus kalbant, o ne naudojantis klaviatūra ar pele.

Windows kalbėjimo atpažinimo naudojimas su keletu meniu nurodomas SharePoint puslapyje, įskaitant meniu Naujas, Nusiųsti, Sveiki Vartotojas ir dokumentų bibliotekos failų parinkčių išplečiamasis meniu.

Norėdami prieiti prie šių meniu naudodami „Windows“ kalbėjimo atpažinimo funkciją, aktyvinkite didesnio pasiekiamumo režimą atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Naršyklėje atidarykite svetainės pagrindinį puslapį, tada ištarkite „Paspausti TAB“, kol pasirodys saitas Įjungti didesnio pasiekiamumo režimą.

 2. Ištarkite „Paspausti ENTER“.

 3. Norėdami naudoti skiriamojo mygtuko meniu, pvz., sąrašo įrankių juostos mygtukus Naujas arba Nusiųsti arba dokumentų bibliotekos dokumento parinkčių meniu, aktyvinkite elementą iš pradžių ištardami „Paspausti TAB“, tada ištardami „Paspausti ALT RODYKLĖ ŽEMYN“.

  Atsidarys naujas naršyklės langas, kuriame yra meniu saitai.

Pastaba : Jei meniu yra daugiau nei viena komanda, ištarkite „Paspausti ALT RODYKLĖ ŽEMYN“.

Puslapio viršus

Žinyno naudojimas

Kai kurios pagalbinės technologijos, pvz., ekrano skaitytuvai, gali neveikti su interneto žinyno išplečiamaisiais saitais. Jei iškiltų problemų, pabandykite įdiegti Microsoft Internet Explorer 7 arba Internet Explorer 8. Daugiau informacijos rasite apsilankę Internet Explorer svetainėje.

Pastaba : Šios temos hipersaitai nurodo žiniatinklį. Galite bet kada grįžti atgal į žinyną.

Puslapio viršus

Jūsų žiniatinklio naršyklės teikiamos priemonės

Jūsų žiniatinklyje yra priemonių, pagerinančių puslapių skaitomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie pritaikymo neįgaliesiems priemones, kurias teikia jūsų žiniatinklio naršyklė, naršyklės žinyne ieškokite informacijos apie tai, kaip tinkinti savo naršyklę, kad būtų rodomi jūsų pageidaujami šriftai ir spalvos. Jei jūsų naudojama naršyklė yra Internet Explorer, žinyno turinyje ieškokite Pritaikymas neįgaliesiems.

Puslapio viršus

Papildomos informacijos apie pritaikymą neįgaliesiems gavimas

Microsoft pritaikymo neįgaliesiems svetainė, esanti Microsoft pritaikymas neįgaliesiems, teikia informaciją apie pagalbines technologijas, skirtas neįgaliųjų gyvenimo kokybei gerinti. Šios svetainės informacija yra naudinga negalią turintiems asmenims, jų draugams ir šeimos nariams, paramos organizacijų asmenims, mokytojams ir advokatams.

Galite gauti nemokamą mėnesinį elektroninį naujienų biuletenį, kad visada turėtumėte naujausią informaciją apie pritaikytų neįgaliesiems Microsoft produktų temas. Jei norite prenumeruoti, aplankykite Nemokamas pritaikymo neįgaliesiems naujienų biuletenis.

Norėdami sužinoti apie pasiekiamą jūsų svetainių turinio kūrimą, remkitės pritaikymo neįgaliesiems standartais, kuriuos sukūrė Žiniatinklio konsorciumas.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×