Pritaikykite „OneNote“ bloknotus neįgaliesiems

Pritaikykite „OneNote“ bloknotus neįgaliesiems

Šioje temoje pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip pritaikyti „OneNote“ bloknotus žmonėms su negalia.

„OneNote“ bloknotas su „Contoso“ programos „Project“ puslapiu, kuriame rodomas darbų sąrašas ir mėnesio išlaidų apžvalgos juostinė diagrama.

Akliesiems arba prastai matantiems žmonėms suprasti jūsų bloknotus bus lengviau, jei „OneNote“ bloknotus kursite turėdami omenyje pritaikymą neįgaliesiems.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos geriausios praktikos, kaip kurti „OneNote 2016“ bloknotus, kurie būtų pritaikyti žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus.

Pagal alternatyvųjį tekstą ekrano nematantys žmonės gali suprasti svarbiausią informaciją apie vaizdus ir kitus vaizdinius elementus, pvz., iliustracijas, „SmartArt“ grafinius elementus ir figūras.

Venkite naudoti tekstą vaizduose kaip vienintelį svarbios informacijos perteikimo būdą.

Įtraukite alternatyviojo teksto, apibūdinančio vaizdą žmonėms, kurie negali jo matyti. Jis turi būti trumpas, bet įtraukite aprašus apie svarbiausius vaizdo dalykus.

Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą pagrindiniame tekste.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržvelgia saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot sukūrę saitą iš „Paspauskite čia“, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Aprašomojo hipersaito teksto įtraukimas

Visoms bloknoto sekcijoms suteikite unikalius pavadinimus ir pašalinkite tuščias sekcijas.

Ekrano skaitytuvai nuskaito sekcijų skirtukus, kurie suteikia informacijos apie tai, kas yra bloknote, todėl lengviau suprasti bloknoto turinį ir jame naršyti.

Sekcijų skirtukų pervardijimas

Sekcijų skirtukų naikinimas

Užtikrinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Prastai matantys, aklieji arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Perteikite prasmę ne tik spalva. Kurkite tekstą, kuris atspindi spalvos ar kitų juslinių ypatybių reikšmę.

Kad to išvengtumėte, taip pat naudokite kitas priemones informacijai perteikti, pvz., figūrą arba žymą. Pavyzdžiui, užuot naudoję žalią ir raudoną spalvinimą, galite naudoti žalią varnelę sėkmingam veiksmui nurodyti ir raudoną simbolį X, kad nurodytumėte nepavykusį veiksmą.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Bloknoto tekstą turėtų būti galima skaityti didelio kontrasto režimu, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda prastai matantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Žmonės, turintys disleksiją, suvokia tekstą taip, kad gali būti sunku atskirti raides ir žodžius. Pavyzdžiui, jiems gali atrodyti, kad teksto eilutė susilieja su kita, esančia žemiau, arba kad susilieja gretimos raidės.

Kad skaityti būtų lengviau, galite imtis toliau nurodytų priemonių.

 • Naudokite žinomus šriftus be užraito, pvz., Arial arba Calibri.

 • Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų.

 • Tarp eilučių ir pastraipų palikite pakankamus tarpus.

 • Lygiuokite pastraipas kairėje užuot naudoję abipusę lygiuotę. Tai padeda išvengti nelygių tarpų tarp žodžių, kurie gali sukelti vaizdinį efektą, tarsi per pastraipą bėgtų baltų tarpų „upė“.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Tinkamo teksto išretinimo naudojimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Ekrano skaitytuvo programinė įranga atpažįsta įtaisytuosius antraščių stilius kaip antraštes ir gali pranešti antraštes klausytojui. Ekrano skaitytuvo programinė įranga taip pat leidžia žmonėms naršyti pagal antraštę. Kad ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų pastabas, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „OneNote“ formatavimo įrankius.

Be to, žmonėms su skaitymo sutrikimais, pvz., disleksija, reikia antraščių, kad jos padėtų susisteminti informaciją ir ją išskaidyti mažesniais kiekiais, kuriuos lengviau apdoroti.

Kad naršyti būtų lengviau, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę.

Naudokite antraštes, kad sudėliotumėte informaciją bloknote mažesniais kiekiais. Geriausia į kiekvieną antraštę įtraukti tik kelias pastraipas.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Antraštes, kurių tvarka neloginė, surasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraštes.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra. Ekrano skaitytuvai antraščių informaciją naudoja ir eilutėms bei stulpeliams identifikuoti.

Lentelės antraščių naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į vaizdus, pvz., nuotraukas, grafinius elementus, iliustracijas ir ekrano vaizdus, kad ekrano skaitytuvai galėtų perskaityti vaizdo aprašą.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bloknote esantį vaizdą ir pasirinkite Alternatyvusis tekstas....

 2. Laukuose įveskite pavadinimą ir aprašą. Jie turi būti trumpi. Pradėkite nuo svarbiausios informacijos ir stenkitės perteikti vaizdo turinį bei funkcijas. Kai baigsite, spustelėkite Gerai.

  Pastaba : Užpildykite ir Pavadinimo, ir Aprašo laukus, nes skirtingi ekrano skaitytuvai gali skirtingai skaityti šią informaciją.

  Programos „OneNote“ alternatyviojo teksto dialogo lango su teksto pavyzdžiais laukuose Pavadinimas ir Aprašas ekrano nuotrauka.

Hipersaitų ir teksto pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip labiau pritaikyti „OneNote“ bloknotuose esančius hipersaitus ir tekstą neįgaliesiems.

Aprašomojo hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite aprašomąjį hipersaitą į tekstą, kad vartotojai žinotų, kur saitas nukreipia.

 1. Pažymėkite teksto dalį, į kurią norite įtraukti hipersaitą.

 2. Skirtuko Įterpimas meniu spustelėkite juostelėje esančią parinktį Saitas.

 3. Pasirinktas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas. Jei reikia, galite jį keisti.

  Pastaba : Stenkitės nenaudoti „Spustelėkite čia“ ar panašių neaprašomųjų frazių. Saito tekstas turi apibūdinti paskirties puslapį tiksliai, bet trumpai.

 4. Įtraukite hipersaito URL į lauką Adresas.

  Pastaba : Galite adresą nukopijuoti ir įklijuoti arba naudoti „OneNote“ esančius mygtukus Žiniatinklio žiūra arba Surasti failą, kad surastumėte paskirties puslapį arba failą.

  Saito dialogo lango programoje „OneNote“ ekrano nuotrauka. Yra du laukai, kuriuos reikia užpildyti: Rodytinas tekstas ir Adresas.
 5. Spustelėkite Gerai.

Sekcijų skirtukų pervardijimas

Aprašomieji ir tiksliai pavadinti sekcijų skirtukai padeda vartotojams rasti tinkamą sekciją.

 1. Bloknote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą redaguoti skirtuką ir pasirinkite Pervardyti.

 2. Įveskite naują pavadinimą.

  Kontekstinio meniu, kuriame pažymėta parinktis Pervardyti, ekrano nuotrauka.

Sekcijų skirtukų naikinimas

Kad padėtumėte ekrano skaitytuvams ir vartotojams greitai rasti aktualią informaciją, pašalinkite visus nenaudojamus sekcijų skirtukus, kuriuose nėra informacijos.

 1. Bloknote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą šalinti sekcijos skirtuką, tada spustelėkite Naikinti.

  Kontekstinio meniu, skirto pašalinti sekciją, ekrano nuotrauka
 2. Patvirtinimo dialogo lange spustelėkite Taip.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Norėdami pagerinti teksto formatavimą, naudokite didesnį paprastą šriftą be užraito, lygiuokite tekstą kairėje ir stenkitės nenaudoti daug didžiosiomis raidėmis ar kursyvu užrašyto teksto.

 1. Pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti.

 2. Meniu Pagrindinis galite pasirinkti, pvz., didesnį šriftą ir šriftą be užraitų. Taip pat galite naudoti kitas formatavimo parinktis, pvz., paryškinti tekstą.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas didelio kontrasto režimu, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite rodyklę žemyn, esančią šalia piktogramos Šrifto spalva, ir spustelėkite Automatinė.

  Šrifto spalvų parinkties pagrindiniame meniu ekrano nuotrauka.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sukurkite ekrano skaitytuvams tinkamą bloknotų puslapių struktūrą naudodami įtaisytuosius antraštės stilius. Jei nepritaikyti įtaisytieji stiliai, ekrano skaitytuvai nelaiko didelio paryškinto šrifto teksto antrašte.

 1. Pažymėkite antraštės tekstą.

 2. Meniu Pagrindinis pasirinkite antraštės stilių, pvz., Antraštė 2.

  Antraštės stiliaus žymėjimo pagrindiniame meniu ekrano nuotrauka.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Jei galite, išskaidykite tekstą į punktus su ženkleliais, kad jį būtų lengviau skaityti ir naršyti.

 1. Perkelkite žymiklį į bloknoto vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Ženkleliai.

 3. Kad pakeistumėte ženklelių stilių, spustelėkite šalia piktogramos Ženkleliai esančią rodyklę žemyn.

  Pagrindiniame meniu pažymėto ženklelių sąrašo elemento ekrano nuotrauka.
 4. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

  Pastaba : Kiekvieno sąrašo elemento gale padėkite tašką arba kablelį, kad ekrano skaitytuvas padarytų pauzę.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Jei galite, naudokite numeruotus sąrašus, nes juos lengviau skaityti nei nuoseklų teksto bloką.

 1. Perkelkite žymiklį į bloknoto vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Numeravimas.

 3. Kad pakeistumėte numeravimo stilių, spustelėkite šalia piktogramos Numeravimas esančią rodyklę žemyn.

  Numeruoto sąrašo parinkties pagrindiniame meniu ekrano nuotrauka.
 4. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

Tinkamo teksto išretinimo naudojimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų, kad juos būtų lengviau skaityti.

 1. Pasirinkite norimą modifikuoti teksto dalį.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Pastraipos lygiuotė.

 3. Spustelėkite Tarpų tarp pastraipų parinktys... ir įveskite norimą naudoti intervalą.

  Pastaba : „OneNote“ pastraipų intervalų reikšmės veikia kitaip nei reikšmės, pavyzdžiui, programoje „Word“. „OneNote“ programoje turite įvesti bendrą skaičių (išreikštą punktais) tiek dabartiniam šrifto dydžiui, tiek jo numatomam eilučių intervalui. Pavyzdžiui, norėdami 11 dydžio šriftą Calibri išdėstyti dvigubais tarpais, į lauką Eilučių intervalai mažiausiai įveskite 27.

 4. Pagrindinio meniu parinkties Tarpai tarp pastraipų ekrano nuotrauka.

Lentelės antraščių naudojimas

Įtraukite antraštes į lentelę, kad ekrano skaitytuvams būtų lengviau sekti stulpelius ir eilutes.

Visos lentelės sukuriamos „OneNote“ automatiškai, yra antraštės eilutė. Galima pašalinti / įtraukti antraštės eilutėsypatybę, naudojant „OneNote“ kompiuterio taikomąją programą. Jei naudojate bloknotą, kuriame išjungta antraštės eilutės ypatybė, galite naudoti „Windows“ kompiuterio taikomąją programą, kad išspręstumėte šią problemą.

 1. Lentelėje perkelkite žymiklį į pirmą eilutę.

 2. Meniu Lentelės įrankiai spustelėkite Įterpti aukščiau.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite į lentelę įtrauktą eilutę ir pasirinkite Lentelė. Patikrinkite, ar Antraštės eilutė pažymėta.

 4. Grįžkite į lentelę ir įveskite stulpelių antraštes.

Taip pat žr.

„Word“ dokumentų pritaikymas neįgaliesiems

„Excel“ skaičiuoklių pritaikymas neįgaliesiems

„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

„Outlook“ el. pašto pritaikymas neįgaliesiems

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos geriausios praktikos, kaip kurti „„OneNote“, skirta „Windows 10““ bloknotus, kurie būtų pritaikyti visiems žmonėms.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus.

Pagal alternatyvųjį tekstą ekrano nematantys žmonės gali suprasti svarbiausią informaciją apie vaizdus ir kitus vaizdinius elementus, pvz., iliustracijas, „SmartArt“ grafinius elementus ir figūras.

Venkite naudoti tekstą vaizduose kaip vienintelį svarbios informacijos perteikimo būdą. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą pagrindiniame tekste. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržvelgia saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot sukūrę saitą iš „Paspauskite čia“, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Aprašomojo hipersaito teksto įtraukimas

Visoms bloknoto sekcijoms suteikite unikalius pavadinimus ir pašalinkite tuščias sekcijas.

Ekrano skaitytuvai nuskaito sekcijų skirtukus, kurie suteikia informacijos apie tai, kas yra bloknote, todėl lengviau suprasti bloknoto turinį ir jame naršyti.

Sekcijų skirtukų pervardijimas

Sekcijų skirtukų naikinimas

Užtikrinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Prastai matantys, aklieji arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Perteikite prasmę ne tik spalva. Kurkite tekstą, kuris atspindi spalvos ar kitų juslinių ypatybių reikšmę.

Taip pat naudokite kitas priemones informacijai perteikti, pvz., įtraukite paryškintojo šrifto. Pavyzdžiui, pabraukite spalvotą hipersaito tekstą, kad žmonės žinotų, kad tekstas yra saitas, net jei jie nemato spalvos.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Venkite pernelyg daug skirtingų teksto formatavimo stilių.

Disleksiją turintiems žmonėms gali atrodyti, kad žodžiai juda puslapyje arba tekstas susilieja (viena teksto eilutė susilieja su kita, esančia žemiau). Tekstas taip pat gali kitaip susilieti arba išsikraipyti.

Kad skaityti būtų lengviau, galite imtis toliau nurodytų priemonių.

 • Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų.

 • Lygiuokite pastraipas kairėje užuot naudoję abipusę lygiuotę. Taip išvengsite didelių tarpų tarp žodžių. Dideli tarpai gali sukelti vaizdinį efektą, tarsi per pastraipą bėgtų baltų tarpų „upė“.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Naudokite įtaisytuosius formatavimo įrankius.

Kad ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų pastabas, naudokite įtaisytuosius „OneNote“ formatavimo įrankius.

Informaciją pastabose sudėliokite mažesniais logiškais kiekiais. Elementams, kurie neturi būti išrikiuoti jokia konkrečia tvarka, naudokite sąrašus su ženkleliais. Naudokite surikiuotus sąrašus elementams, kuriuos reikia skaityti iš eilės.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į vaizdus, pvz., nuotraukas, grafinius elementus, iliustracijas ir ekrano vaizdus, kad ekrano skaitytuvai galėtų perskaityti vaizdo aprašą.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bloknote esantį vaizdą ir spustelėkite Paveikslėlis > Alternatyvusis tekstas.

 2. Laukuose įveskite pavadinimą ir aprašą. Jie turi būti trumpi. Pradėkite nuo svarbiausios informacijos ir stenkitės perteikti vaizdo turinį bei funkcijas. Kai baigsite, spustelėkite Atlikta.

  Pastaba : Užpildykite ir Pavadinimo, ir Aprašo laukus, nes skirtingi ekrano skaitytuvai gali skirtingai skaityti šią informaciją.

  Alternatyviojo teksto dialogo langas, skirtas įtraukti alternatyvųjį tekstą programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“.

Hipersaitų ir teksto pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip labiau pritaikyti „OneNote“ bloknotuose esančius hipersaitus ir tekstą neįgaliesiems.

Aprašomojo hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite hipersaitą į aprašomąjį tekstą, kad vartotojai žinotų, kur saitas nukreipia.

 1. Pažymėkite teksto dalį, į kurią norite įtraukti hipersaitą.

 2. Skirtuko į Įterpimas meniu spustelėkite juostelėje esančią parinktį Saitas.

 3. Pasirinktas tekstas rodomas lauke Rodytinas tekstas. Tai yra hipersaito tekstas. Jei reikia, galite jį keisti.

  Pastaba : Stenkitės nenaudoti „Spustelėkite čia“ ar panašių neaprašomųjų frazių. Saito tekstas turi apibūdinti paskirties puslapį tiksliai, bet trumpai.

 4. Įveskite hipersaito URL į lauką Adresas.

  Pastaba : Taip pat galite adresą nukopijuoti ir įklijuoti.

 5. Spustelėkite Įterpti.

  Dialogo lango, skirto įtraukti hiperteksto saitą į programą „OneNote“, skirtą „Windows 10“, ekrano nuotrauka.

Sekcijų skirtukų pervardijimas

Aprašomieji ir tiksliai pavadinti sekcijų skirtukai padeda vartotojams rasti tinkamą sekciją.

 1. Bloknote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą redaguoti skirtuką ir pasirinkite Pervardyti sekciją.

  Kontekstinio meniu, skirto pervardyti sekcijos skirtuką programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“, ekrano nuotrauka.

 2. Įveskite naują pavadinimą ir paspauskite Enter.

Sekcijų skirtukų naikinimas

Kad padėtumėte ekrano skaitytuvams ir vartotojams greitai rasti aktualią informaciją, pašalinkite visus nenaudojamus sekcijų skirtukus, kuriuose nėra informacijos.

 1. Bloknote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą šalinti sekcijos skirtuką, tada spustelėkite Naikinti sekciją.

  Kontekstinio meniu, skirto panaikinti sekcijos skirtuką programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“, ekrano nuotrauka.

 2. Patvirtinimo dialogo lange spustelėkite Naikinti sekciją.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Norėdami pagerinti teksto formatavimą, naudokite didesnį paprastą šriftą be užraito, lygiuokite tekstą kairėje ir stenkitės nenaudoti daug didžiosiomis raidėmis ar kursyvu užrašyto teksto.

 1. Pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti.

 2. Meniu Pagrindinis galite pasirinkti, pvz., didesnį šriftą ir šriftą be užraitų. Taip pat galite naudoti kitas formatavimo parinktis, pvz., paryškinti tekstą.

  Pagrindinio meniu juostelės teksto formatavimo mygtukai programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Jei galite, išskaidykite ištisinį tekstą į punktus su ženkleliais, kad jį būtų lengviau skaityti ir naršyti.

 1. Perkelkite žymiklį į bloknoto vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Sąrašas su ženkleliais.

  Pagrindinio meniu juostelėje pažymėtas mygtukas Ženklelių sąrašas programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“.

 3. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

  Pastaba : Kiekvieno sąrašo elemento gale padėkite tašką arba kablelį, kad ekrano skaitytuvas padarytų pauzę.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Sekai naudokite numeruotus sąrašus, nes juos lengviau skaityti nei nuoseklų teksto bloką.

 1. Perkelkite žymiklį į bloknoto vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Numeravimas ir pasirinkite stilių.

  Pagrindinio meniu juostelės sunumeruotų sąrašų mygtukai programoje „OneNote“, skirtoje „Windows 10“.

 3. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

Taip pat žr.

„Word“ dokumentų pritaikymas neįgaliesiems

„Outlook“ el. pašto pritaikymas neįgaliesiems

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos geriausios praktikos, kaip kurti „OneNote Online“ bloknotus, kurie būtų pritaikyti žmonėms su negalia.

Ką reikia pataisyti

Kodėl reikia tai pataisyti

Kaip tai pataisyti

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į visus vaizdinius elementus.

Pagal alternatyvųjį tekstą ekrano nematantys žmonės gali suprasti svarbiausią informaciją apie vaizdus ir kitus vaizdinius elementus, pvz., iliustracijas, „SmartArt“ grafinius elementus ir figūras.

Venkite naudoti tekstą vaizduose kaip vienintelį svarbios informacijos perteikimo būdą. Jei turite naudoti vaizdą su jame esančiu tekstu, pakartokite tą tekstą pagrindiniame tekste. Alternatyviajame tekste trumpai aprašykite vaizdą ir jo paskirtį.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite prasmingą hipersaito tekstą.

Ekrano skaitytuvus naudojantys žmonės kartais peržvelgia saitų sąrašą. Saitai turi perteikti aiškią ir tikslią informaciją apie paskirties vietą. Pavyzdžiui, užuot sukūrę saitą iš „Paspauskite čia“, įtraukite visą paskirties puslapio pavadinimą.

Aprašomojo hipersaito teksto įtraukimas

Visoms bloknoto sekcijoms suteikite unikalius pavadinimus ir pašalinkite tuščias sekcijas.

Ekrano skaitytuvai nuskaito sekcijų skirtukus, kurie suteikia informacijos apie tai, kas yra bloknote, todėl lengviau suprasti bloknoto turinį ir jame naršyti.

Sekcijų skirtukų pervardijimas

Sekcijų skirtukų naikinimas

Užtikrinkite, kad spalva nėra vienintelis būdas perteikti informaciją.

Prastai matantys, aklieji arba spalvų neskiriantys žmonės gali nesuvokti prasmės, kurią perteikia tam tikros spalvos.

Perteikite prasmę ne tik spalva. Kurkite tekstą, kuris atspindi spalvos ar kitų juslinių ypatybių reikšmę.

Kad to išvengtumėte, taip pat naudokite kitas priemones informacijai perteikti, pvz., įtraukite paryškintojo šrifto arba naudokite didesnį šriftą. Pavyzdžiui, pabraukite spalvotą hipersaito tekstą, kad žmonės žinotų, kad tekstas yra saitas, net jei jie nemato spalvos.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Naudokite pakankamą teksto ir fono spalvų kontrastą.

Bloknoto tekstą turėtų būti galima skaityti didelio kontrasto režimu, kad visi, įskaitant žmones su regėjimo negalia, galėtų gerai jį matyti.

Pavyzdžiui, naudokite ryškias spalvas arba didelio kontrasto spalvų, esančių priešingose spalvų spektro dalyse, schemas. Juodos ir baltos schemos padeda spalvų neskiriantiems žmonėms lengviau atskirti tekstą ir figūras.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Naudokite didesnį šriftą (18pt arba didesnį), šriftus be užraitų ir pakankamus tarpus.

Disleksiją turintiems žmonėms gali atrodyti, kad žodžiai juda puslapyje arba tekstas susilieja (viena teksto eilutė susilieja su kita, esančia žemiau). Tekstas taip pat gali kitaip susilieti arba išsikraipyti.

Kad skaityti būtų lengviau, galite imtis toliau nurodytų priemonių.

 • Naudokite žinomus šriftus be užraito, pvz., Arial arba Calibri.

 • Nenaudokite visų didžiųjų raidžių ir pernelyg daug pasvirimų ar pabraukimų.

 • Tarp eilučių ir pastraipų palikite pakankamus tarpus.

 • Lygiuokite pastraipas kairėje užuot naudoję abipusę lygiuotę. Taip išvengsite didelių tarpų tarp žodžių. Dideli tarpai gali sukelti vaizdinį efektą, tarsi per pastraipą bėgtų baltų tarpų „upė“.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Tinkamo teksto išretinimo naudojimas

Naudokite įtaisytąsias antraštes ir stilius.

Kad ekrano skaitytuvams būtų lengviau perskaityti jūsų pastabas, naudokite loginę antraščių tvarką ir įtaisytuosius „OneNote Online“ formatavimo įrankius.

Pavyzdžiui, tvarkykite antraštes nurodyta logine tvarka. Naudokite 1 antraštę, 2 antraštę, tada 3 antraštę, o ne 3 antraštę, 1 antraštę, tada 2 antraštę. Be to, informaciją pastabose sudėliokite mažesniais kiekiais. Geriausia į kiekvieną antraštę įtraukti tik kelias pastraipas.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Antraštes, kurių tvarka neloginė, surasite naudodami Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Naudokite paprastą lentelės struktūrą ir nurodykite stulpelių antraštes.

Ekrano skaitytuvai stebi savo vietą lentelėje skaičiuodami lentelės langelius. Jei lentelė yra įdėta į kitą lentelę arba jei langelis yra sulietas ar suskaidytas, ekrano skaitytuvas pameta skaičių ir nuo tos vietos nebegali pateikti naudingos informacijos apie lentelę. Tušti lentelės langeliai gali suklaidinti ekrano skaitytuvus naudojančius žmones: jie gali pagalvoti, kad lentelėje daugiau nieko nėra.

Norėdami užtikrinti, kad lentelėse nebūtų išskaidytų ar sulietų langelių, įdėtųjų lentelių arba visiškai tuščių eilučių ar stulpelių, naudokite Pritaikymo neįgaliesiems tikrintuvą.

Alternatyviojo teksto įtraukimas į vaizdus

Įtraukite alternatyvųjį tekstą į vaizdus, pvz., nuotraukas, grafinius elementus, iliustracijas ir ekrano vaizdus, kad ekrano skaitytuvai galėtų perskaityti vaizdo aprašą.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bloknote esantį vaizdą ir pasirinkite Redaguoti alternatyvųjį tekstą....

 2. Lauke įveskite aprašą. Jie turi būti trumpi. Pradėkite nuo svarbiausios informacijos ir stenkitės perteikti vaizdo turinį bei funkcijas. Kai baigsite, spustelėkite Gerai.

  Alternatyviojo teksto dialogo langas programoje „OneNote Online“.

Hipersaitų ir teksto pritaikymas neįgaliesiems

Toliau nurodyta, kaip labiau pritaikyti „OneNote Online“ bloknotuose esančius hipersaitus ir tekstą neįgaliesiems.

Aprašomojo hipersaito teksto įtraukimas

Įtraukite aprašomąjį hipersaitą į tekstą, kad vartotojai žinotų, kur saitas nukreipia.

 1. Pažymėkite teksto dalį, į kurią norite įtraukti hipersaitą.

 2. Skirtuko Įterpimas meniu spustelėkite juostelėje esančią parinktį Saitas.

 3. Pasirinktas tekstas rodomas lauke Rodyti tekstą. Tai yra hipersaito tekstas. Jei reikia, galite jį keisti.

  Pastaba : Stenkitės nenaudoti „Spustelėkite čia“ ar panašių neaprašomųjų frazių. Saito tekstas turi apibūdinti paskirties puslapį tiksliai, bet trumpai.

 4. Įtraukite hipersaito URL į lauką Adresas.

  Hipersaito dialogo langas programoje „OneNote Online“.

 5. Spustelėkite Įterpti.

Sekcijų skirtukų pervardijimas

Aprašomieji ir tiksliai pavadinti sekcijų skirtukai padeda vartotojams rasti tinkamą sekciją.

 1. Bloknote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą redaguoti skirtuką ir pasirinkite Pervardyti....

 2. Įveskite naują pavadinimą.

  Parinktis Pervardyti sekciją programoje „OneNote Online“.

Sekcijų skirtukų naikinimas

Kad padėtumėte ekrano skaitytuvams ir vartotojams greitai rasti aktualią informaciją, pašalinkite visus nenaudojamus sekcijų skirtukus, kuriuose nėra informacijos.

 1. Bloknote dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą šalinti sekcijos skirtuką, tada spustelėkite Naikinti....

  Meniu parinktis Pervardyti sekciją programoje „OneNote Online“.

 2. Patvirtinimo dialogo lange spustelėkite Taip.

Neįgaliesiems pritaikyto teksto formato naudojimas

Norėdami pagerinti teksto formatavimą, naudokite didesnį paprastą šriftą be užraito, lygiuokite tekstą kairėje ir stenkitės nenaudoti daug didžiosiomis raidėmis ar kursyvu užrašyto teksto.

 1. Pažymėkite teksto dalį, kurią norite formatuoti.

 2. Meniu Pagrindinis galite pasirinkti, pvz., didesnį šriftą ir šriftą be užraitų. Taip pat galite naudoti kitas formatavimo parinktis, pvz., paryškinti tekstą.

Neįgaliesiems pritaikytų teksto spalvų naudojimas

Norėdami užtikrinti, kad tekstas būtų gerai rodomas didelio kontrasto režimu, naudokite šrifto spalvų parametrą Automatinis.

 1. Pažymėkite tekstą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite rodyklę žemyn, esančią šalia piktogramos Šrifto spalva, ir spustelėkite Automatinė.

  Šrifto spalvų meniu parinktys programoje „OneNote Online“.

Įtaisytųjų antraštės stilių taikymas

Sukurkite ekrano skaitytuvams tinkamą bloknotų puslapių struktūrą naudodami įtaisytuosius antraštės stilius. Jei nepritaikyti įtaisytieji stiliai, ekrano skaitytuvai nelaiko didelio paryškinto šrifto teksto antrašte.

 1. Pažymėkite antraštės tekstą.

 2. Meniu Pagrindinis pasirinkite antraštės stilių, pvz., Antraštė 2.

  Antraštės stilius parinktys programoje „OneNote Online“.

Sąrašų su ženkleliais naudojimas

Jei galite, išskaidykite tekstą į punktus su ženkleliais, kad jį būtų lengviau skaityti ir naršyti.

 1. Perkelkite žymiklį į bloknoto vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Ženkleliai.

 3. Kad pakeistumėte ženklelių stilių, spustelėkite šalia piktogramos Ženkleliai esančią rodyklę žemyn.

  Sąrašo su ženkleliais meniu programoje „OneNote Online“.

 4. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

  Pastaba : Kiekvieno sąrašo elemento gale padėkite tašką arba kablelį, kad ekrano skaitytuvas padarytų pauzę.

Surikiuotų sąrašų naudojimas

Jei galite, naudokite numeruotus sąrašus, nes juos lengviau skaityti nei nuoseklų teksto bloką.

 1. Perkelkite žymiklį į bloknoto vietą, kurioje norite pridėti sąrašą, arba pasirinkite teksto dalį, kurią norite įtraukti į sąrašą.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Numeravimas.

 3. Kad pakeistumėte numeravimo stilių, spustelėkite šalia piktogramos Numeravimas esančią rodyklę žemyn.

  Numeruoto sąrašo meniu parinktys programoje „OneNote Online“.

 4. Jei reikia, įveskite sąrašo elementus.

Tinkamo teksto išretinimo naudojimas

Padidinkite arba sumažinkite tarpus tarp sakinių ir pastraipų, kad juos būtų lengviau skaityti.

 1. Pasirinkite norimą modifikuoti teksto dalį.

 2. Meniu Pagrindinis spustelėkite piktogramą Pastraipos lygiuotė.

 3. Pasirinkite norimą parinktį.

  Pastraipos lygiavimo meniu parinktys programoje „OneNote Online“.

Taip pat žr.

„Word“ dokumentų pritaikymas neįgaliesiems

„Excel“ skaičiuoklių pritaikymas neįgaliesiems

„PowerPoint“ pateikčių pritaikymas neįgaliesiems

„Outlook“ el. pašto pritaikymas neįgaliesiems

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×