Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Dauguma pateikčių sukurtos taip, kad būtų rodomos spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga paprastai spausdinami nespalvotai arba naudojant pilkos spalvos atspalvius (pustonius). Kai spausdinate naudodami pustonius, gaunamas paveikslėlis, kuriame yra pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos.

Galite spausdinti visą pateiktį – skaidres, struktūrą, pastabų puslapius ir padalomąją medžiagą auditorijai – spalvotai, pilkio pustoniai arba grynai juodai ir baltai.

Pateikties nustatymas spausdinti nespalvotai

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Juoda ir balta.

 2. Pasirinkite skaidrę arba skaidrės objektą, kurį norite keisti ypatybes. Skirtuko juoda ir balta grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

  rodo keitimo pažymėtą objektą meniu programoje "PowerPoint"

Pastaba : Galima taikyti skirtingus pustonių arba nespalvoto vaizdo parametrus skirtingiems objektams (ir fonui) toje pačioje skaidrėje.

Nustatykite spausdinimo naudojant pustonius ypatybes

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Pustoniai.

 2. Pasirinkite skaidrę ar skaidrės objektą, kurio ypatybes norite keisti. Tada skirtuke Pustoniai, esančiame grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

 1. Eikite į Failas > Spausdinti.

 2. Dalies Parametrai meniu Spalva spustelėkite arba Grynos juoda ir balta arba Pustoniai.

  • Pustoniai  Pasirinkus šį parametrą, padalomoji medžiaga spausdinama naudojant pustonius. Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, fono užpildas, siekiant padidinti aiškumą, rodomos baltai. (Kartais rodomas vaizdas būna toks pat, kaip Grynos juoda ir balta.)

  • Grynos juoda ir balta – padalomoji medžiaga bus spausdinama be pustonių.

 3. Pasirinkę norimą parinktį, spustelėkite Spausdinti.

Spausdintuvo paruošimas spausdinti nespalvotai arba naudojant pustonius

Pasirinkus spausdinti, „PowerPoint 2013“ ir „PowerPoint 2016“ nustato pateikties spalvas pagal pasirinkto spausdintuvo galimybes.

Norėdami patikrinti, kaip atrodys spaudinys, galite prieš spausdindami jį peržiūrėti spaudinio peržiūra rodinyje. Spaudinio peržiūros rodinyje galite matyti, kaip jūsų skaidrės, pastabos ir padalomoji medžiaga atrodys išspausdinta grynai juodai ir baltai arba naudojant pustonius, ir koreguoti objektų išvaizdą prieš juos spausdinant.

Norėdami pereiti į spaudinio peržiūrą, eikite į Failas > Spausdinti. Spaudinio peržiūra rodoma dešinėje ekrano pusėje.

Peržiūrint taip pat galima atlikti tam tikrus keitimus. Eikite į Failas > Spausdinti, tada spustelėkite Parametrai, kad pasirinktumėte šias parinktis:

 • Ką norite spausdinti (pristatymą, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ar tik struktūrą) ir ar norite spausdinti visas skaidres ar tik dalį.

 • Padalomosios medžiagos maketą.

 • Kaip gretinti ar taikyti seką atspausdintiems puslapiams.

 • Spausdinti ant vienos ar abiejų lapo pusių (jei jūsų spausdintuvas turi dvipusio spausdinimo funkciją).

 • Ar spausdinti spalvotai, pustoniais ar grynai juoda ir balta.

 • Antraštės ir poraštės parinktis

Pateiktyje atsižvelgiant į tai, ar pasirinkote spausdinti ar perteikti naudojant pustonius arba grynai juodai ir baltai, objektai bus rodomi ekrane ir spaudinyje kaip nurodyta lentelėje.

Pastaba : Taškinė grafika, iliustracijos ir diagramos rodomos ir spausdinamos naudojant pustonius net tuo atveju, jeigu spausdintuvo ypatybėse nustatoma spausdinti grynai juodai ir baltai.

Objektas

Naudojant pustonius

Grynai juodai ir baltai

Tekstas

Juoda

Juoda

Teksto šešėliai

Pustoniai

Paslėpta

Iškilimai

Pustoniai

Paslėpta

Užpildai

Pustoniai

Balta

Rėmeliai

Juoda

Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai

Balta

Eilutės

Juoda

Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai

Juoda

Taškinė grafika

Pustoniai

Pustoniai

Iliustracija

Pustoniai

Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta

Balta

Diagramos

Pustoniai

Pustoniai

Spausdinimo nespalvotai ypatybių nustatymas

 1. Skirtuko rodinys grupėje Spalvos ir pustoniai spustelėkite juoda ir balta. Juoda ir balta skirtukas juostelėje, "PowerPoint" viršuje.

 2. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba : Galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balti parametrai prie įvairių objektų (taip pat fone) toje pačioje skaidrėje. Pažymėkite objektą, kuriam norite nustatyti pustonių arba juodai balti parametrus, ir tada nustatykite ypatybes meniu rodymas . Nekurkite pažymėtą sritį, jei norite nurodyti pustonių ir juodai balti parametrus kaip foną, ir tada nustatykite ypatybes meniu rodymas .

Nustatykite spausdinimo naudojant pustonius ypatybes

 1. Skirtuko rodinys grupėje Spalvos ir pustoniai spustelėkite Pustoniai. Viršuje "PowerPoint" juostelėje rodomas skirtukas Pustoniai .

 2. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba : Skirtingiems objektams (ir fonui), esantiems toje pačioje skaidrėje, galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus. Pasirinkite objektą, kuriam norite nustatyti pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus, tada nustatykite ypatybes skirtuke Rodymas. Jei norite nustatyti skaidrės fono ypatybes, nesirinkite jokio objekto skaidrėje.

Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Spausdinti.

 2. Dalies Parametrai meniu Spalva spustelėkite arba Grynos juoda ir balta arba Pustoniai.

  • Pustoniai     Pasirinkus šį parametrą, padalomoji medžiaga spausdinama naudojant pustonius. Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, fono užpildas, siekiant padidinti aiškumą, rodomos baltai. (Kartais rodomas vaizdas būna toks pat, kaip Grynos juoda ir balta.)

  • Grynos juodos ir baltos     Šį parametrą, padalomoji medžiaga be pilkų užpildų.

   Galerijos viršuje spustelėkite Spausdinti.

Spausdintuvo paruošimas spausdinti nespalvotai arba naudojant pustonius

Dauguma pristatymų sukurti taip, kad būtų rodomi spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga paprastai spausdinami nespalvotai arba naudojant pilkos spalvos atspalvius (pustonius). Kai spausdinate naudodami pustonius, gaunate paveikslėlį, kuriame yra pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos.

Kai nuspręsite spausdinti, "PowerPoint" 2010 nustato spalvų pateiktyje, kad jos atitiktų pasirinkto spausdintuvo galimybes.

Norėdami patikrinti, kaip atrodys spaudinys, peržiūri spaudinio peržiūra prieš spausdindami. Spaudinio peržiūros rodinyje galite matyti, kaip jūsų skaidrės, pastabos ir padalomoji medžiaga atrodys grynai juodai ir baltai arba naudojant pustonius, ir galite koreguoti objektų išvaizdą prieš juos spausdinti. Norėdami pasiekti spaudinio peržiūrą, skirtuke failas spustelėkite Spausdinti. Spaudinio peržiūros lange rodomas ekrano dešinėje pusėje.

Taip pat galite tam tikrus pakeitimus, kai peržiūrite prieš spausdindami. Dar kartą, skirtuke failas spustelėkite Spausdinti. Tada dalyje Parametraigalite pasirinkti:

 • Ką norite spausdinti (pristatymą, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius, ar tik struktūrą) ir ar norite spausdinti viską ar tik dalį.

 • Padalomosios medžiagos maketą.

 • Kaip gretinti ar taikyti seką atspausdintiems puslapiams.

 • Ar spausdinti ant vienos, ars abiejų pusių (jei jūsų spausdintuvas turi dvipusio spausdinimo funkciją).

 • Ar spausdinti spalvotai, pustoniais ar grynai juoda ir balta.

 • Antraštės ir poraštės parinktis

Pristatyme pustonių ir juodai balti objektai rodomi ekrane ir spaudinyje taip, kaip nurodyta lentelėje.

Pastaba : Taškinė grafika, iliustracijos ir diagramos rodomos ir spausdinamos naudojant pustonius net tuo atveju, jeigu spausdintuvo ypatybėse nustatoma spausdinti grynai juodai ir baltai.

Objektas

In naudojant pustonius /
grynos juoda

ir balta

Teksto

Juoda/Juoda

Teksto šešėliai

Pustoniai/Paslėpta

Iškilimai

Pustoniai/Paslėpta

Užpildai

Pustoniai/Balta

Rėmeliai

Juoda/Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai/Balta

Eilutes

Juoda/Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai/Juoda

Rastrai

Pustoniai/Pustoniai

Iliustracija

Pustoniai/Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta/Balta

Diagramos

Pustoniai/Pustoniai

Spausdinimo nespalvotai ypatybių nustatymas

 1. Skirtuko rodinys grupėje Spalvos ir pustoniai spustelėkite Grynos juodos ir baltos.

 2. Juostelės "PowerPoint" lango viršuje spustelėkite skirtuką juoda ir balta .

 3. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba : Galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balti parametrai prie įvairių objektų (taip pat fone) toje pačioje skaidrėje. Pažymėkite objektą, kuriam norite nustatyti pustonių arba juodai balti parametrus, ir tada nustatykite ypatybes meniu rodymas . Nekurkite pasirinkimą, jei norite nurodyti pustonių ir juodai balti parametrus kaip foną, ir tada nustatykite ypatybes meniu Rodymas.

Nustatykite spausdinimo naudojant pustonius ypatybes

 1. Skirtuko Rodymas grupėje Spalvų/Pustonių skalė spustelėkite Pustoniai.

 2. Juostelės "PowerPoint" lango viršuje spustelėkite skirtuką pilkio pustoniai .

 3. Grupėje Keisti pasirinktą objektą spustelėkite norimus parametrus.

Pastaba : Skirtingiems objektams (ir fonui), esantiems toje pačioje skaidrėje, galite taikyti skirtingus pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus. Pasirinkite objektą, kuriam norite nustatyti pustonių arba juodai balto vaizdo parametrus, tada nustatykite ypatybes skirtuke Rodymas. Jei norite nustatyti skaidrės fono ypatybes, nesirinkite jokio objekto skaidrėje.

Pristatymo spausdinimas nespalvotai arba naudojant pustonius

 1. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Spausdintiir spustelėkite Spaudinio peržiūra.

 2. Grupėje Spausdinti spustelėkite rodyklę dalyje parinktys, nukreipkite žymiklį į Spalvos ir pustoniaiir spustelėkite arba grynos juoda ir balta arba Pustoniai.

  • Pustoniai     Pasirinkus šį parametrą, padalomoji medžiaga spausdinama naudojant pustonius. Kai kurios spalvos, pavyzdžiui, fono užpildas, siekiant padidinti aiškumą, rodomos baltai. (Kartais rodomas vaizdas būna toks pat, kaip Grynos juoda ir balta.)

  • Grynos juodos ir baltos     Šį parametrą, padalomoji medžiaga be pilkų užpildų.

 3. Grupėje Spausdinimas spustelėkite Spausdinti.

  Pastabos : 

  • Į kitą tos pačios skaidrės objektus, galite taikyti skirtingus pustonių ar juodai balti parametrai.

  • Šio proceso negalima keisti spalvas ar pradinės spalvos Pateikties dizainas.

  • Spausdinant naudojant pustonius ar nespalvotai, fonas gali būti nespausdinamas jei jis įsiterpia į skaidrės kontrastą.

Spausdintuvo paruošimas spausdinti nespalvotai arba naudojant pustonius

Dauguma pristatymų sukurti taip, kad būtų rodomi spalvotai, tačiau skaidrės ir padalomoji medžiaga paprastai spausdinami nespalvotai arba naudojant pilkos spalvos atspalvius (pustonius). Kai spausdinate naudodami pustonius, gaunate paveikslėlį, kuriame yra pilkos spalvos atspalviai tarp juodos ir baltos.

Kai nuspręsite spausdinti, "PowerPoint" pateiktį, kad jos atitiktų pasirinkto spausdintuvo galimybes nustato spalvas.

Norėdami patikrinti, kaip atrodys spaudinys, galite prieš spausdindami jį peržiūrėti spaudinio peržiūra rodinyje. Spaudinio peržiūros rodinyje galite matyti, kaip jūsų skaidrės, pastabos ir padalomoji medžiaga atrodys išspausdinta grynai juodai ir baltai arba naudojant pustonius, ir koreguoti objektų išvaizdą prieš juos spausdinant.

Taip pat galite tam tikrus pakeitimus, kai peržiūrite prieš spausdindami. Galite pasirinkti:

 • Ką norite spausdinti: pristatymą, padalomąją medžiagą, pastabų puslapius ar tik struktūrą

 • Padalomosios medžiagos maketą

 • Padalomąją medžiagą, pastabų puslapius arba struktūros padėtį (stačias arba Gulsčias)

 • Antraštės ir poraštės parinktys

Pristatyme pustonių ir juodai balti objektai rodomi ekrane ir spaudinyje taip, kaip nurodyta lentelėje.

Objektas

Naudojant pustonius /
grynos juoda

ir balta

Teksto

Juoda/Juoda

Teksto šešėliai

Pustoniai/Paslėpta

Iškilimai

Pustoniai/Paslėpta

Užpildai

Pustoniai/Balta

Rėmeliai

Juoda/Juoda

Trafareto užpildai

Pustoniai/Balta

Eilutes

Juoda/Juoda

Objektų šešėliai

Pustoniai/Juoda

Rastrai

Pustoniai/Pustoniai

Skaidrių fonai

Balta/Balta

Diagramos

Pustoniai/Pustoniai

Pastaba : Taškinė grafika, iliustracijos ir diagramos rodomos ir spausdinamos naudojant pustonius net tuo atveju, jeigu spausdintuvo ypatybėse nustatoma spausdinti grynai juodai ir baltai.

Taip pat žr.

Privačiai Peržiūrėkite savo kalbėtojo pastabas, pateiktį rodydami keliuose monitoriuose

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×