PowerPoint skaidrės susiejimas arba įdėjimas

Kai norite sukurti dokumento turinio ir turinio Microsoft Office PowerPoint prezentacijoje dinaminį saitą, įterpkite turinį kaip objektą. Skirtingai nuo to, kai įklijuojate turinį (pavyzdžiui, spausdami CTRL+V), kai įterpiate turinį kaip susietąjį ar įdėtąjį objektą, su juo vis dar galima dirbti pirminėje programoje.

Jeigu įterpiate skaidrę į dokumentą kaip PowerPoint objektą, Microsoft Office Word vykdo programą PowerPoint, kai dukart spustelite skaidrę, ir dirbdami su skaidre galite naudoti PowerPoint komandas.

Kai įterpiate visą PowerPoint prezentaciją kaip objektą, dokumente rodoma tik viena skaidrė. Norėdami rodyti kitas skaidres, dukart spustelėkite PowerPoint objektą, tada paspauskite ENTER, kad vykdytumėte skaidrių demonstravimą.

Ką norite daryti?

Skirtumų tarp susietųjų ir įdėtųjų objektų supratimas

Susietųjų objektų naujinimas

Susietųjų ar įdėtųjų objektų keitimas

Susietojo ar įdėtojo objekto įterpimas iš PowerPoint pristatymo

Skirtumų tarp susietųjų ir įdėtųjų objektų supratimas

Pagrindiniai skirtumai tarp susietųjų ir įdėtųjų objektų – kur yra įrašomi duomenys ir kaip jie naujinami, juos padėjus Word faile.

Padedate arba saitą su objektu, arba objekto kopiją dokumente. Galite įterpti objektus šiuo būdu iš bet kurios programos, kuri palaiko objektų susiejimo ir įdėjimo (trumpinamo OLE) technologiją.

Pavyzdžiui, mėnesinė būsenos ataskaita gali turėti informacijos, kuri yra atskirai tvarkoma PowerPoint skaidrėje. Jei susiesite ataskaitą su skaidre, ataskaitos duomenys galės būti naujinami, kai tik bus naujinamas šaltinio failas. Jeigu įdėsite skaidrę į ataskaitą, ataskaitoje bus statiška duomenų kopija.

Susietieji ir įdėtieji objektai „Office for Windows“ dokumente

1. Įdėtasis objektas

2. Susietasis objektas

3. Šaltinio failas

Susietieji objektai

Kai objektas yra susietas, informacija gali būti naujinama, jei šaltinio failas yra modifikuotas. Susietieji duomenys yra įrašomi šaltinio faile. Programos Word failas ar paskirties vietos failas įrašo tik šaltinio failo vietą ir rodo susietųjų duomenų pristatymą. Naudokite susietuosius objektus, jei yra svarbus failo dydis.

Susiejimas taip pat yra naudingas, kai norite įtraukti informaciją, kuri tvarkoma atskirai, pavyzdžiui, kito skyriaus surinkti duomenys, ir kai reikia, kad Word dokumente būtų naujausia informacija.

Įdėtieji objektai

Kai įdedate PowerPoint objektą, informacija Word faile nesikeičia modifikavus šaltinio PowerPoint failą. Įdėtieji objektai tampa Word failo dalimi. Po to, kai įterpiami, jie nustoja būti šaltinio failo dalimi.

Kadangi visa informacija yra viename Word dokumente, įdėjimas yra naudingas, kai nenorite, kad informacijoje atsispindėtų šaltinio failo pasikeitimai, arba kai nenorite, kad dokumento gavėjams rūpėtų susietos informacijos naujinimas.

Puslapio viršus

Susietųjų objektų naujinimas

Pagal numatytąją reikšmę susietieji objektai yra naujinami automatiškai. Tai reiškia, kad programa Word naujina susietą informaciją kiekvieną kartą atidarius Word failą ar kai šaltinio PowerPoint failas pasikeičia, kai Word failas yra atidarytas. Tačiau galite pakeisti atskirų susietųjų objektų parametrus, kad susietasis objektas nebūtų naujinamas arba kad būtų naujinamas tik tada, kai dokumento skaitytojas pasirenka jį naujinti neautomatiniu būdu.

Taip pat galite neleisti programai Word automatiškai naujinti saitų visuose atidaromuose dokumentuose. Tai galite daryti, siekdami užtikrinti saugumą ir norėdami neleisti dokumentų naujinimo, naudojant failus, kurie gali būti iš nepatikimo šaltinio.

Svarbu : Kai atidarote dokumentą, kuriame yra susietų objektų, programa Word ragina naujinti dokumentą naudojant duomenis iš susietų failų. Jei įtariate, kad susietieji failai yra iš nepatikimo šaltinio, šioje žinutėje spustelėkite Ne.

Be to, galite visam laikui nutraukti ryšį tarp susietojo objekto ir jo šaltinio PowerPoint failo. Kai ryšys nutraukiamas, nebegalite redaguoti dokumento objekto; jis tampa PowerPoint turinio paveikslėliu.

Susietojo objekto naujinimas neautomatiniu būdu

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , pelės žymeklį nuveskite ties Pasiruošti ir spustelėkite komandą Redaguoti saitus į failus.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite naujinti neautomatiniu būdu, tada dalyje Pasirinkto saito naujinimo metodas spustelėkite Neautomatinis naujinimas arba paspauskite CTRL+SHIFT+F7.

Susietojo objekto naujinimo draudimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , pelės žymeklį nuveskite ties Pasiruošti ir spustelėkite komandą Redaguoti saitus į failus.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite drausti naujinti, tada dalyje Pasirinkto saito naujinimo metodas pažymėkite žymės langelį Blokuota arba paspauskite F11.

Pastaba : Norėdami atrakinti saitą, spustelėkite susietąjį objektą ir paspauskite CTRL+SHIFT+F11.

Neleisti Word automatiškai naujinti saitus visuose dokumentuose

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite komandą „Word“ parinktys..

 2. Spustelėkite Išsamiau, tada pereikite prie Bendras.

 3. Išvalykite žymės langelį Atidarant naujinti automatinius saitus.

Ryšio tarp susietojo objekto ir jo šaltinio nutraukimas

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , pelės žymeklį nuveskite ties Pasiruošti ir spustelėkite komandą Redaguoti saitus į failus.

 2. Spustelėkite saitą, kurį norite atjungti, tada spustelėkite Nutraukti saitą, arba paspauskite CTRL+SHIFT+F9.

Puslapio viršus

Susietųjų ar įdėtųjų objektų keitimas

 1. Spustelėkite objektą dešiniuoju pelės mygtuku, tada žymiklį laikinajame meniu perkelkite ant su objektu dirbti skirtos komandos.

  Komandos pavadinimas priklauso nuo to, ar objektas yra skaidrė ar visas pristatymas ir ar objektas yra susietas ar įdėtas. Pavyzdžiui, jei objektas yra saitas su pristatymu, komanda yra Susietasis pristatymo objektas, bet jei objektas yra įdėtoji skaidrė, komanda bus Skaidrės objektas.

 2. Spustelėkite Atidaryti arba Atidaryti saitą, atsižvelgdami į tai, ar objektas yra įdėtas ar susietas, ir padarykite norimus keitimus.

Jei objektas yra įdėtas, keitimai bus tik dokumente esančioje kopijoje. Jei dokumentas yra susietas, keitimai yra padaromi šaltinio faile.

Puslapio viršus

Susietojo ar įdėtojo objekto įterpimas iš PowerPoint pristatymo

Galite susieti ar įdėti vieną ar daugiau skaidrių arba galite įdėti visą pristatymą. Kai įdedate PowerPoint pristatymo objektą į dokumentą ir jame dukart spustelite pelės mygtuku pristatymo objektą, Word pradeda rodyti PowerPoint skaidres. Negalite pristatymo redaguoti dokumento viduje. Pristatymo objektas negali būti susietas, tik įkeltas.

 1. Atidarykite ir Word dokumentą, ir PowerPoint pristatymą, kuriame yra skaidrių, iš kurių norite sukurti susietąjį ar įdėtąjį objektą.

 2. Perjunkite PowerPoint, tada pažymėkite visą pristatymą arba norimas skaidres.

  Pastaba : Norėdami pažymėti skaidres, rodinyje Skaidrių rūšiuotuvas spustelėkite norimą skaidrę. Norėdami pažymėti skaidrių diapazoną, laikydami nuspaudę klavišą SHIFT spustelėkite pirmąją ir paskutiniąją diapazono skaidres. Norėdami pasirinkti kelias skaidres, kurios nėra viena šalia kitos, laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite norimas skaidres.

 3. Paspauskite CTRL+C.

 4. Perjunkite Word dokumentą, tada spustelėkite ten, kur norite, kad pasirodytų informacija.

 5. Skirtuko Pagrindinis puslapis grupėje Mainų sritis spustelėkite rodyklę šalia Įklijuoti, po to – Specialusis įklijavimas.

  Word juostelės paveikslėlis

 6. Sąraše Kaip pasirinkite Microsoft Office PowerPoint objektą.

 7. Spustelėkite Įklijuoti, norėdami įterpti įdėtąjį objektą, arba spustelėkite Įklijuoti saitą, norėdami įterpti susietąjį objektą.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×