PivotTable ataskaitos lauko suvestinės funkcijos arba pasirinktinio skaičiavimo keitimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Duomenų reikšmių srityje apibendrinti pagrindinių duomenų šaltinio (ne reikšmė, kuri rodoma) "PivotChart" ataskaitoje tokiu būdu: skaitinės reikšmės naudoja funkciją SUM ir teksto reikšmes, naudokite funkciją COUNT. Tačiau galite pakeisti sumavimo funkcija. Jei norite, galite sukurti pasirinktinis skaičiavimas.

 1. Reikšmių srityje pasirinkite lauką, kurio PivotTable suvestinės funkciją norite keisti.

 2. Skirtuko analizė grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Aktyvus laukas, ir tada spustelėkite Lauko parametrai.

  Rodomas dialogo langas Reikšmės lauko parametrai.

  Šaltinio pavadinimas yra duomenų šaltinio lauko pavadinimas.

  Pasirinktinis pavadinimas rodo dabartinį PivotTable ataskaitoje esantį pavadinimą arba, jei pasirinktinio pavadinimo nėra, šaltinio pavadinimą. Norėdami keisti Pasirinktinis pavadinimas, spustelėkite lauke esantį tekstą ir redaguokite pavadinimą.

 3. Spustelėkite skirtuką Sumuoti reikšmes pagal .

 4. Lauke Sumuoti vertės lauką pagal spustelėkite apibendrinimo funkciją, kurią norite naudoti.

  Galite naudoti suvestinės funkcijas

  Funkcija

  Suvestinės

  Suma

  Reikšmių suma. Tai numatytoji skaitinių reikšmių funkcija.

  Skaičiuoti

  Reikšmių skaičių. Suvestinė funkcija skaičiuoti veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNTA . Skaičius yra numatytasis funkcijos reikšmių numeriai.

  Vidurkis

  Reikšmių vidurkis.

  Maks.

  Didžiausia reikšmė.

  Min.

  Mažiausia reikšmė.

  Sandauga

  Reikšmių sandauga.

  Skaičiuoti skaičius

  Skaičių reikšmės, kurios yra skaičiai. Skaičių kiekio suvestinės funkcija veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNT .

  St. nuokr.

  Standartinio aibės nuokrypio apytikris apskaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  St. nuokrp.

  Standartinis aibės nuokrypis, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Disp.

  Aibės dispersijos apytikris skaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  Disper.

  Aibės dispersija, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Pastaba : Kai kurių tipų šaltinio duomenys, pvz., OLAP duomenų ir apskaičiuotuosius laukus ir laukų apskaičiuojamųjų elementų, negalite keisti suvestinės funkciją.

 5. Jei norite, atlikdami šiuos veiksmus galite naudoti pasirinktines skaičiavimo funkcijas:

  1. Spustelėkite skirtuką Rodyti reikšmes kaip .

  2. Spustelėkite norimą skaičiavimo funkciją lauke Rodyti vertes kaip.

   Naudokite šią skaičiavimo

   Norėdami

   Skaičiavimo nėra

   Išjunkite Pasirinktinis skaičiavimas.

   Bendrosios sumos procentas

   Rodyti reikšmes kaip visų reikšmių arba duomenų taškų ataskaitos bendrosios sumos procentas.

   Stulpelių sumos procentas

   Rodyti visas reikšmes kiekvieno stulpelio arba sekos atsižvelgiant į stulpelio arba sekos sumą procentais.

   Eilučių sumos procentas

   Rodyti reikšmę kiekvienos eilutės arba kategorijos, atsižvelgiant į eilutės arba kategorijos sumą procentais.

   % pagrindo

   Rodyti reikšmę procentais, kurti elementopagrindinio laukoreikšmės.

   Pirminės eilutės sumos procentas

   Apskaičiuoti (elemento reikšmę) / (eilučių pirminio elemento reikšmę).

   Pirminio stulpelio sumos procentas

   Apskaičiuoti (elemento reikšmę) / (stulpelių pirminio elemento reikšmę).

   Pirminės sumos procentas

   Apskaičiuoti (elemento reikšmę) / (pasirinktam pagrindiniam laukui pirminio elemento reikšmę).

   Skiriasi nuo

   Rodyti reikšmes kaip skirtumą nuo pagrindo elemento reikšmę pagrindinio lauko.

   % skiriasi nuo

   Rodyti reikšmes kaip procentų skirtumo nuo pagrindo elemento reikšmę pagrindinio lauko.

   Apskaičiuojama bendra suma

   Rodyti vienas po kito einančių elementų kurti lauką kaip suma.

   % apskaičiuojama bendra suma

   Rodyti reikšmę procentais vienas po kito einančių elementų, kurti lauką taip, suma.

   Klasifikuoti nuo mažiausio iki didžiausio

   Rodyti pasirinktų reikšmių srities, kategoriją, kai mažiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena paskesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Klasifikuoti nuo didžiausio iki mažiausio

   Rodyti pasirinktų reikšmių srities, kategoriją, kai didžiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena paskesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Rodyklė

   Reikšmė skaičiuojama taip:

   ((reikšmė langelyje) x (bendrųjų sumų bendroji suma)) / ((bendroji eilutės suma) x (bendroji stulpelio suma))

  3. Pasirinkite Pagrindinis laukas ir Pagrindinis elementas, jei šios parinktys yra galimos pasirinkus šią skaičiavimo funkciją.

   Pastaba : Bazinis laukas neturėtų būti to paties lauko, kurį pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

 6. Norėdami pakeisti skaičių formatavimą, spustelėkite Skaičių formatas, tada dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Skaičius pasirinkite skaičių formatą ir spustelėkite Gerai.

 7. Jei ataskaitoje yra keli reikšmės laukai, ankstesnius veiksmus pakartokite tiek kartų, kad pakeistumėte visus norimus laukus.

Pastaba : Norėdami tam pačiam laukui naudoti daugiau nei vieną suvestinės funkciją, dar kartą pridėkite tą lauką iš PivotTable laukų sąrašo ir tada pakartokite veiksmus pasirinkdami kitą norimą funkciją.

 1. Reikšmių srityje pasirinkite lauką, kurio PivotTable suvestinės funkciją norite keisti.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Aktyvus laukas, tada Lauko parametrai.

  Rodomas dialogo langas Reikšmės lauko parametrai.

  Šaltinio pavadinimas yra duomenų šaltinio lauko pavadinimas.

  Pasirinktinis pavadinimas rodo dabartinį PivotTable ataskaitoje esantį pavadinimą arba, jei pasirinktinio pavadinimo nėra, šaltinio pavadinimą. Norėdami keisti Pasirinktinis pavadinimas, spustelėkite lauke esantį tekstą ir redaguokite pavadinimą.

 3. Spustelėkite skirtuką Sumuoti reikšmes pagal .

 4. Lauke Sumuoti vertės lauką pagal spustelėkite apibendrinimo funkciją, kurią norite naudoti.

  Funkcija

  Suvestinės

  Suma

  Reikšmių suma. Tai numatytoji skaitinių reikšmių funkcija.

  Skaičiuoti

  Reikšmių skaičių. Suvestinė funkcija skaičiuoti veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNTA . Skaičius yra numatytasis funkcijos reikšmių numeriai.

  Vidurkis

  Reikšmių vidurkis.

  Maks.

  Didžiausia reikšmė.

  Min.

  Mažiausia reikšmė.

  Sandauga

  Reikšmių sandauga.

  Skaičiuoti skaičius

  Skaičių reikšmės, kurios yra skaičiai. Skaičių kiekio suvestinės funkcija veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNT .

  St. nuokr.

  Standartinio aibės nuokrypio apytikris apskaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  St. nuokrp.

  Standartinis aibės nuokrypis, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Disp.

  Aibės dispersijos apytikris skaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  Disper.

  Aibės dispersija, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Pastaba : Kai kurių tipų šaltinio duomenys, pvz., OLAP duomenų ir apskaičiuotuosius laukus ir laukų apskaičiuojamųjų elementų, negalite keisti suvestinės funkciją.

 5. Jei norite, atlikdami šiuos veiksmus galite naudoti pasirinktines skaičiavimo funkcijas:

  1. Spustelėkite skirtuką Rodyti reikšmes kaip .

  2. Spustelėkite norimą skaičiavimo funkciją lauke Rodyti vertes kaip.

   Naudokite šią skaičiavimo

   Norėdami

   Skaičiavimo nėra

   Išjunkite Pasirinktinis skaičiavimas.

   Bendrosios sumos procentas

   Rodyti reikšmes kaip visų reikšmių arba duomenų taškų ataskaitos bendrosios sumos procentas.

   Stulpelių sumos procentas

   Rodyti visas reikšmes kiekvieno stulpelio arba sekos atsižvelgiant į stulpelio arba sekos sumą procentais.

   Eilučių sumos procentas

   Rodyti reikšmę kiekvienos eilutės arba kategorijos, atsižvelgiant į eilutės arba kategorijos sumą procentais.

   % pagrindo

   Rodyti reikšmę procentais, kurti elementopagrindinio laukoreikšmės.

   Pirminės eilutės sumos procentas

   Apskaičiuoti (elemento reikšmę) / (eilučių pirminio elemento reikšmę).

   Pirminio stulpelio sumos procentas

   Apskaičiuoti (elemento reikšmę) / (stulpelių pirminio elemento reikšmę).

   Pirminės sumos procentas

   Apskaičiuoti (elemento reikšmę) / (pasirinktam pagrindiniam laukui pirminio elemento reikšmę).

   Skiriasi nuo

   Rodyti reikšmes kaip skirtumą nuo pagrindo elemento reikšmę pagrindinio lauko.

   % skiriasi nuo

   Rodyti reikšmes kaip procentų skirtumo nuo pagrindo elemento reikšmę pagrindinio lauko.

   Apskaičiuojama bendra suma

   Rodyti vienas po kito einančių elementų kurti lauką kaip suma.

   % apskaičiuojama bendra suma

   Rodyti reikšmę procentais vienas po kito einančių elementų, kurti lauką taip, suma.

   Klasifikuoti nuo mažiausio iki didžiausio

   Rodyti pasirinktų reikšmių srities, kategoriją, kai mažiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena paskesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Klasifikuoti nuo didžiausio iki mažiausio

   Rodyti pasirinktų reikšmių srities, kategoriją, kai didžiausias elementas lauke žymimas kaip 1, o kiekviena paskesnė reikšmė gauna aukštesnę kategorijos reikšmę.

   Rodyklė

   Reikšmė skaičiuojama taip:

   ((reikšmė langelyje) x (bendrųjų sumų bendroji suma)) / ((bendroji eilutės suma) x (bendroji stulpelio suma))

  3. Pasirinkite Pagrindinis laukas ir Pagrindinis elementas, jei šios parinktys yra galimos pasirinkus šią skaičiavimo funkciją.

   Pastaba : Bazinis laukas neturėtų būti to paties lauko, kurį pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

 6. Norėdami pakeisti skaičių formatavimą, spustelėkite Skaičių formatas, tada dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Skaičius pasirinkite skaičių formatą ir spustelėkite Gerai.

 7. Jei ataskaitoje yra keli reikšmės laukai, ankstesnius veiksmus pakartokite tiek kartų, kad pakeistumėte visus norimus laukus.

Pastaba : Norėdami tam pačiam laukui naudoti daugiau nei vieną suvestinės funkciją, dar kartą pridėkite tą lauką iš PivotTable laukų sąrašo ir tada pakartokite veiksmus pasirinkdami kitą norimą funkciją.

 1. Reikšmių srityje pasirinkite lauką, kurio PivotTable suvestinės funkciją norite keisti.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Aktyvus laukas spustelėkite Aktyvus laukas, tada Lauko parametrai.

  Rodomas dialogo langas Reikšmės lauko parametrai.

  Šaltinio pavadinimas yra duomenų šaltinio lauko pavadinimas.

  Pasirinktinis pavadinimas rodo dabartinį PivotTable ataskaitoje esantį pavadinimą arba, jei pasirinktinio pavadinimo nėra, šaltinio pavadinimą. Norėdami keisti Pasirinktinis pavadinimas, spustelėkite lauke esantį tekstą ir redaguokite pavadinimą.

 3. Spustelėkite skirtuką Sumuoti pagal.

 4. Lauke Sumuoti vertės lauką pagal spustelėkite apibendrinimo funkciją, kurią norite naudoti.

  Galite naudoti suvestinės funkcijas

  Funkcija

  Suvestinės

  Suma

  Reikšmių suma. Tai numatytoji skaitinių reikšmių funkcija.

  Skaičiuoti

  Reikšmių skaičių. Suvestinė funkcija skaičiuoti veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNTA . Skaičius yra numatytasis funkcijos reikšmių numeriai.

  Vidurkis

  Reikšmių vidurkis.

  Maks.

  Didžiausia reikšmė.

  Min.

  Mažiausia reikšmė.

  Sandauga

  Reikšmių sandauga.

  Skaičių kiekis

  Skaičių reikšmės, kurios yra skaičiai. Skaičių kiekio suvestinės funkcija veikia taip pat kaip darbalapio funkcija COUNT .

  St. nuokr.

  Standartinio aibės nuokrypio apytikris apskaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  St. nuokrp.

  Standartinis aibės nuokrypis, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Disp.

  Aibės dispersijos apytikris skaičiavimas, kur pavyzdys yra visos aibės pogrupis.

  Disper.

  Aibės dispersija, kai aibę sudaro visos sumuotinos reikšmės.

  Pastaba : Kai kurių tipų šaltinio duomenys, pvz., OLAP duomenų ir apskaičiuotuosius laukus ir laukų apskaičiuojamųjų elementų, negalite keisti suvestinės funkciją.

 5. Jei norite, atlikdami šiuos veiksmus galite naudoti pasirinktines skaičiavimo funkcijas:

  1. Spustelėkite skirtuką Rodyti reikšmes kaip .

  2. Spustelėkite norimą skaičiavimo funkciją lauke Rodyti vertes kaip.

   Naudokite šią funkciją

   Norėdami

   Įprasta

   Išjunkite Pasirinktinis skaičiavimas.

   Skiriasi nuo

   Rodyti reikšmes kaip skirtumą nuo pagrindo elemento reikšmę pagrindinio lauko.

   % pagrindo

   Rodyti reikšmę procentais, kurti elementopagrindinio laukoreikšmės.

   % skiriasi nuo

   Rodyti reikšmes kaip procentų skirtumo nuo pagrindo elemento reikšmę pagrindinio lauko.

   Apskaičiuojama bendra suma

   Rodyti vienas po kito einančių elementų kurti lauką kaip suma.

   % eilutės

   Rodyti reikšmę kiekvienos eilutės arba kategorijos, atsižvelgiant į eilutės arba kategorijos sumą procentais.

   % stulpelio

   Rodyti visas reikšmes kiekvieno stulpelio arba sekos atsižvelgiant į stulpelio arba sekos sumą procentais.

   % sumos

   Rodyti reikšmes kaip visų reikšmių arba duomenų taškų ataskaitos bendrosios sumos procentas.

   Rodyklė

   Reikšmė skaičiuojama taip:

   ((reikšmė langelyje) x (bendrųjų sumų bendroji suma)) / ((bendroji eilutės suma) x (bendroji stulpelio suma))

  3. Pasirinkite Pagrindinis laukas ir Pagrindinis elementas, jei šios parinktys yra galimos pasirinkus šią skaičiavimo funkciją.

   Pastaba : Bazinis laukas neturėtų būti to paties lauko, kurį pasirinkote atlikdami 1 veiksmą.

 6. Norėdami pakeisti skaičių formatavimą, spustelėkite Skaičių formatas, tada dialogo lango Formatuoti langelius skirtuke Skaičius pasirinkite skaičių formatą ir spustelėkite Gerai.

 7. Jei ataskaitoje yra keli reikšmės laukai, ankstesnius veiksmus pakartokite tiek kartų, kad pakeistumėte visus norimus laukus.

Pastaba : Norėdami tam pačiam laukui naudoti daugiau nei vieną suvestinės funkciją, dar kartą pridėkite tą lauką iš PivotTable laukų sąrašo ir tada pakartokite veiksmus pasirinkdami kitą norimą funkciją.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Taip pat žr.

"PivotTable" ataskaitose suvestinės funkcijas

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×