Perjungimas tarp „Skype“ verslui ir „Lync“ kliento vartotojo sąsajų

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei naudojate internetinę „Skype“ verslui įmonėms, tai norėdami įgalinti savo „Skype“ verslui vartotojus naudoti „Skype“ verslui klientą arba „Skype“ verslui („Lync“) kliento vartotojo sąsają, „Office 365“ galite naudoti nuotolinę „PowerShell“. Pagal numatytuosius nustatymus vartotojai turi naudoti „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsają. Jei labiau norite naudoti „Lync“ klientą, atlikdami toliau temoje nurodytus veiksmus, pirmiausia galite sutvarkyti paleidimo kliento veikimą, kad būtų rodoma „Lync“ vartotojo sąsaja.

Pastaba : „Lync 2013“ klientas nėra „Skype“ verslui 2016“ kliento versijų parinktis. Prieš bandydami sukonfigūruoti kliento aplinką naudoti „Lync 2013“ klientą, patikrinkite kliento versiją ir įsitikinkite, kad ji neprasideda skaičiumi 16; pvz., 16.x.x.x.

Patarimas : Jei norite lengvai persijungti vartotojo sąsaja ir nenorite atlikti neautomatinių veiksmų, peržiūrėkite "Microsoft" atsisiuntimo centro "PowerShell" scenarijų, kad būtų lengviau.

Perjungimas tarp „Skype“ verslui vartotojo sąsajų

"Windows PowerShell" modulis, skirtas "Skype" Business Online leidžia kurti nuotolinio "Windows PowerShell" seansą, kuri prisijungia prie "Skype" Business Online. Šis modulis, kuris palaiko tik 64 bitų kompiuteriuose galima atsisiųsti iš Microsoft Download Center po "Windows" PowerShell "modulis" Skype "Business Online". Kitos informacijos ieškokite konfigūravimas jūsų kompiuteryje nėra "Skype" verslui valdymo.

Svarbu : „Global“ strategijos nustatymas, skirtas vartotojo sąsajos perjungimui, nebus taikomas vartotojui, kuriam jau pritaikyta pasirinktinė strategija. Kad būtų galima pakeisti vartotojo sąsają, jums reikia paleisti šiuos kiekvieno vartotojo, kuriam taikoma pasirinktinė strategija, duomenis:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Dėmesio : „ClientPolicyEnableSkypeUI“ strategija pakeis esamą pasirinktinės strategijos vartotojo parametrą.

Norėdami įgalinti visus jūsų organizacijos vartotojus naudoti „Skype“ verslui klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Jei tinkamai nustatysite strategiją, matysite:

„PowerShell“: SkypeUIEnabled

Norėdami įgalinti visus jūsų organizacijos vartotojus naudoti „Skype“ verslui („Lync“) klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Jei tinkamai nustatysite strategiją, matysite:

„PowerShell“: SkypeUIDisabled

Norėdami leisti vienam organizacijos vartotojui naudoti „Skype“ verslui klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Jei tinkamai nustatysite strategiją, matysite:

Internetinė „Skype“ verslui – įgalinti vartotojo sąsają

Norėdami leisti vienam organizacijos vartotojui naudoti „Skype“ verslui („Lync“) klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Jei tinkamai nustatysite strategiją, matysite:

Internetinė „Skype“ verslui – vartotojo sąsaja išjungta

Norėdami leisti keliems organizacijos vartotojams naudoti „Skype“ verslui klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Norėdami leisti keliems organizacijos vartotojams naudoti „Skype“ verslui („Lync“) klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Norėdami leisti grupei organizacijos vartotojų naudoti „Skype“ verslui klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Norėdami leisti grupei organizacijos vartotojų naudoti „Skype“ verslui („Lync“) klientą, atidarykite nuotolinę „PowerShell“ ir įveskite:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Pastabos : Vartotojo vardas yra vartotojo abonemento, kuriam priskirta strategija, pavadinimas. Vartotojo abonemento pavadinimas gali būti įrašytas vienu iš šių formatų:

 • Vartotojo SIP adresas

 • Vartotojo sistemos vartotojo vardas (UPN)

 • Vartotojo domenas / vartotojo vardas

 • Vartotojo „Active Directory“ rodomas vardas

Naudojant "Windows PowerShell" tvarkyti Lync Online

Internetinės „Skype“ verslui strategijos parametrai

Šioje lentelėje nurodytas vartotojo naudojimas, kai strategija pirmą kartą pritaikoma vartotojams:

Administratoriaus strategijos nustatymas

Rodoma vartotojo sąsaja

Strategija nenustatyta.

Vartotojas toliau naudosis „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsaja.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Vartotojas toliau naudosis „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsaja.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Vartotojas bus paprašytas pereiti naudoti „Skype“ verslui („Lync“) kliento vartotojo sąsają. Jas galima perjungti vėliau.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Vartotojas naudosis „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsaja.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Vartotojas bus paprašytas pereiti naudoti „Skype“ verslui („Lync“) kliento vartotojo sąsają. Administratorius gali pakeisti parametrą vėliau, tai leis vartotojams pereiti prie „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsajos.

Šioje lentelėje nurodytas vartotojo naudojimas, kai strategija pakeičiama:

Administratoriaus strategijos nustatymas

„Skype“ verslui („Lync“) vartotojo sąsaja

„Skype“ verslui vartotojo sąsaja

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Vartotojas bus paprašytas pereiti naudoti „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsają.

Vartotojas toliau naudosis „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsaja.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Vartotojas toliau naudosis „Skype“ verslui („Lync“) kliento vartotojo sąsaja.

Vartotojas bus paprašytas pereiti naudoti „Skype“ verslui („Lync“) kliento vartotojo sąsają.

Strategija nenustatyta.

Jei strategija nebus nustatyta, vartotojai niekada nematys „Skype“ verslui („Lync“) kliento vartotojo sąsajos. Jie visada naudosis „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsaja.

Vartotojas toliau naudosis „Skype“ verslui kliento vartotojo sąsaja.

Šioje lentelėje rodomos visos galimos internetinės strategijos. Sukurta naujų strategijų, kurios suteikia administratoriams lankstumo išlaikyti seną vartotojo strategiją perjungiant tarp „EnableSkypeUI“ vėliavėlių. Naudokite cmdlet nuo viršaus, kad savo vartotojams suteiktumėte vieną iš toliau nurodytų strategijų.

Strategijos pavadinimas

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Klaidinga

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Klaidinga

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Klaidinga

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Klaidinga

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Klaidinga

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Klaidinga

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Klaidinga

Norėdami pradėti naudoti „Windows PowerShell“ pradžia, peržiūrėkite temas:

Kliento veiksmai pirmojo paleidimo metu

Pagal numatytuosius nustatymus vartotojui pirmą kartą paleidus „„Skype“ verslui“, jie visada matys „„Skype“ verslui“ vartotojo sąsają. Net jei pasirinkote „Lync“ kliento veikimą nustatydami kliento strategiją kaip „Lync“ kliento veikimą („Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI“), kaip aprašyta anksčiau. Po kelių minučių vartotojų bus prašoma tada pereiti į „Lync“ režimą.

Jei norite rodyti „Lync“ vartotojo sąsają, kai vartotojai pirmą kartą paleidžia „„Skype“ verslui“ klientą, prieš paleisdami klientą pirmą kartą po atnaujinamo, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atlikite anksčiau šioje temoje nurodytus veiksmus ir patvirtinkite, kad kliento strategija yra nustatyta išjungti „„Skype“ verslui“ vartotojo sąsają.

 2. Atnaujinkite sistemos registrą vartotojo kompiuteryje. Turėtumėte tai padaryti prieš pirmą kartą vartotojams paleidžiant „„Skype“ verslui“ klientą ir tai reikia padaryti tik vieną kartą. Informacijos apie tai, kaip sukurti grupės strategijos objektą ir atnaujinti registrą prie domeno prijungtame kompiuteryje, ieškokite šios temos skyriuje.

  Rakte [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    sukurkite naują dvejetainę reikšmę.

  Reikšmės pavadinimas turi būti EnableSkypeUI   , o Reikšmės duomenys turi būti nustatyti kaip 00 00 00 00   .

  Raktas turėtų atrodyti taip:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Nuo šiol vartotojams pirmą kartą paleidus „„Skype“ verslui“ klientą, bus rodoma „Lync“ vartotojo sąsaja.

Pradžios ekrano mokymo programos rodymo valdymas

Vartotojams atidarius „„Skype“ verslui“ klientą, numatyta, kad bus rodomas pradžios ekranas, kuriame yra 7 patarimai, kurių prašo dauguma žmonių. Galite išjungti pradžios ekraną, bet leisti vartotojams naudotis mokymo programa įtraukdami šią registro reikšmę kliento kompiuteryje:

Rakte [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    sukurkite naują DWORD (32 bitų)    reikšmę. Reikšmės pavadinimas    turi būti IsBasicTutorialSeenByUser   , o Reikšmės duomenys    turi būti nustatyti kaip 1   .

Raktas turėtų atrodyti taip:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Kliento mokymo programos išjungimas

Jei nenorite, kad vartotojai galėtų naudotis mokymo programa, galite išjungti kliento mokymo programą naudodami šią registro reikšmę:

Rakte [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    sukurkite naują DWORD (32 bitų)    reikšmę. Reikšmės pavadinimas    turi būti TutorialFeatureEnabled   , o Reikšmės duomenys    turi būti nustatyti kaip 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Galite vėl įjungti mokymo programą nustatydami Reikšmės duomenis    kaip 1   .

Grupės strategijos objekto kūrimas siekiant modifikuoti registrą prie domeno prijungtame kompiuteryje

Registro naujinimas norint rodyti „Lync“ kliento naudojimą, kai vartotojas pirmą kartą paleidžia „„Skype“ verslui“ klientą, turi būti atliekamas tik vieną kartą. Jei naudojate grupės strategijos objektą (GPO) registrui atnaujinti, turite apibrėžti objektą, kad galėtumėte sukurti naują reikšmę, o ne atnaujinti reikšmės duomenis. Kai pritaikomas GPO ir naujos reikšmės nėra, GPO ją sukurs ir nustatys reikšmės duomenis kaip 0.

Toliau pateiktoje procedūroje aprašoma, kaip keisti registro duomenis, kad „Lync“ kliento naudojimas būtų rodomas, kai vartotojas pirmą kartą paleidžia „„Skype“ verslui“. Taip pat galite naudoti šią procedūrą norėdami atnaujinti registrą ir išjungti darbo pradžios ekrano mokymo programą, kaip aprašyta anksčiau.

GPO kūrimas

 1. Įjunkite Grupės strategijos valdymo konsolę.

  Informacijos, kaip naudoti grupės strategijos valdymo konsolę, rasite Grupės strategijos valdymo konsolę.

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mazgą Grupės strategijos objektai mazgas ir meniu pasirinkite Naujas.

 3. Dialogo lange Naujas GPO įveskite GPO pavadinimą, pvz., MakeLyncDefaultUI, tada spustelėkite Gerai.

 4. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ką tik sukurtą naują GPO, tada pasirinkite meniu Redaguoti.

 5. Grupės strategijos valdymo vykdyklėje išplėskite Vartotojo konfigūravimas, Nuostatos, „Windows“ parametrai ir pasirinkite mazgą Registras.

 6. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mazgą Registras, tada pasirinkite Naujas > Registro elementas.

 7. Dialogo lange Naujo registro parametrai atnaujinkite šiuos elementus:

  Laukas

  Pasirenkama arba įvedama reikšmė

  Veiksmas

  Kurti

  Avilys

  HKEY_CURRENT_USER

  Key Path

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Reikšmės pavadinimas

  EnableSkypeUI

  Reikšmės tipas

  REG_BINARY

  Reikšmės duomenys

  00000000

 8. Spustelėkite GERAIir įrašykite keitimus, tada uždarykite GPO.

Tada turite susieti sukurtą GPO su vartotojų, kuriems norite priskirti strategiją (pvz., OU), grupe.

GPO naudojimas norint priskirti strategiją

 1. Grupės strategijos valdymo konsolėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite OU, kuriam norite priskirti strategiją, tada pasirinkite Susieti su esamu GPO.

 2. Dialogo lange Pasirinkite GPO pasirinkite sukurtą GPO ir pasirinkite Gerai.

 3. Tikslinio vartotojų kompiuteryje atidarykite komandinę eilutę ir įveskite šią komandą:

  gpupdate /target:user   

  Kol taikomas GPO, rodomas pranešimas „...atnaujinima strategija“. Kai atnaujinimas bus baigtas, bus rodomas pranešimas „Vartotojo strategija sėkmingai atnaujinta“.

 4. Komandinėje eilutė įveskite šią komandą:

  gpresult /r   

  Toliau turėtų būti rodomi „Priskirti grupės strategijos objektai“ su jūsų sukurto GPO pavadinimu.

Taip pat patikrinę registrą galite sužinoti, ar GPO sėkmingai atnaujino registrą vartotojo kompiuteryje. Atidarykite registro rengyklę ir pereikite prie rakto [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Jei GPO sėkmingai atnaujino registrą, matysite reikšmę „EnableSkypeUI“ su verte 0.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×