Perėjimas prie „Word 2010“

Apžvalga

„Word 2010“ Jei pereinate nuo „Word 2003“ ar ankstesnės versijos prie „Word 2010“ ir šioje „Word“ versijoje jaučiatės patogiai, bet norite geriau su ja susipažinti, šis kursas skirtas jums. Mes padėsime susipažinti su pakeitimais ir parodysime, kaip atlikti pagrindines kasdienes užduotis.

Baigę skaityti šį kursą jūs galėsite:

 • Juostelėje greitai raskite populiarias komandas.

 • Pamatykite, kaip meniu Failas virto „Microsoft Office“ operacijų rodiniu.

 • Atlikite pagrindines užduotis, pvz., formatavimo, įrašymo ir spausdinimo.

 • Paeiliui dirbkite „Word 2010“ ir ankstesnėse „Word“ versijose.

Į šį kursą įeina:

 • Viena savarankiško mokymosi pamoka.

 • Viena praktinė sesija tiesioginei patirčiai įgyti. Praktiniam darbui reikia „Microsoft Word 2010“.

 • Trumpas testas pamokos pabaigoje. Testas nebus vertinamas balais.

 • Greitųjų nuorodų kortelė, kurią galite išspausdinti baigę kursą.

Susipažinkite su juostele

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Iš naujo susipažinkite su kasdienėmis užduotimis

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kai kurie įrankiai atsiranda, kai jų reikia

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Užkulisiuose: skirtukas Failas ir operacijų rodinys

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Kas naujo sparčiuosiuose klavišuose

Skirtukas Pagrindinis programoje „Word 2010“ su klavišų patarimais

Klavišų patarimai programoje „Word 2010“ pakeičia sparčiuosius klavišus. Paspauskite klavišą ALT, kad klavišų patarimai būtų rodomi visuose juostelės skirtukuose, o tada spustelėkite skirtuko, kurį norite matyti, klavišų patarimą.

Gerai, klaviatūros mėgėjai, – šis skyrius skirtas jums. Turite žinoti, kad pradėjus naudoti juostelę spartieji klavišai šiek tiek pasikeitė.

Visų pirma nusiraminkite: spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL, – pavyzdžiui, CTRL+C prireikus kopijuoti arba CTRL+ALT+1 prireikus 1 antraštės – liko tokie patys kaip ankstesnėse „Word“ versijose.

Bet juostelėje yra naujų nuorodų. Kodėl? Todėl, kad dėl šio pakeitimo įgyjami du dideli pranašumai lyginant su ankstesnėmis versijomis:

 • Spartieji klavišai kiekvienam juostelėje esančiam mygtukui.

 • Spartieji klavišai, kuriems dažnai reikia mažiau klavišų.

Nauji spartieji klavišai turi ir naują pavadinimą: klavišų patarimai. Paspauskite ALT ir klavišų patarimai atsiras visiems juostelės skirtukams ir sparčiosios prieigos įrankių juostos komandoms.

Tada galite paspausti skirtuko, kurį norite pamatyti, klavišo patarimą; pavyzdžiui, spauskite H, jei reikia skirtuko Pagrindinis („Home“), kaip parodyta čia. Atsiranda visų to skirtuko komandų klavišų patarimai. Tada galite spausti norimos komandos klavišų patarimą.

Operacijų rodinys atidaromas maždaug taip pat kaip anksčiau atidarydavote meniu Failas: pavyzdžiui, ALT+F atidaro meniu, ALT+F+A atidaro Įrašyti kaip, o ALT+F+P atidaro Spausdinti.

Pastaba

Galite ir toliau naudoti ALT+ sparčiuosius klavišus, kuriais atidaromi meniu ir komandos ankstesnėse „Word“ versijose, bet ankstesnių meniu nebėra, todėl ekrane jums nebus primenama, kokius klavišus spausti, ir norėdami naudoti spartųjį klavišą turite jį žinoti.

Darbas naudojant naują ir seną versijas

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Pratybos

„Word 2010“ pratybos

Atsisiunčiamų duomenų dydis: 15 KB

„Word 2010“ pratybos

wd_maketheswitch_practice_audio.wma

Atėjo metas išbandyti viską pačiam pratybų seanse.

Apie pratybų seansą

Spustelėjus „Word 2010“ pratybos į kompiuterį bus atsiųstas ir programoje „Word 2010“ atidarytas pratybų dokumentas bei pasirodys atskiras pratybų instrukcijų langas.

Pastaba    Jūsų kompiuteryje turi būti įdiegta „Word 2010“ versija.

Patikrinkite savo žinias

Atlikite toliau pateiktą testą – taip įsitikinsite, kad supratote perskaitytą medžiagą. Jūsų atsakymai yra privatūs ir testo rezultatai neskaičiuojami.

Kas nutiks, jei spustelėsite šį mygtuką Dialogo lango vykdyklės mygtukas programoje „Word 2010“ programoje „Word 2010“?

Laikinai paslepiate juostelę, kad liktų daugiau vietos jūsų dokumentui.

Neteisingai. Galite laikinai paslėpti juostelę, bet tai daroma dukart spustelėjus aktyvų skirtuką. Bandykite dar kartą.

Savo tekste pritaikote didesnį šriftą.

Ne, apgailestaujame, tai ne tiesa. Pagalvokite apie tai, kur yra mygtukas: grupėje. Bandykite dar kartą.

Pamatysite daugiau parinkčių.

Teisingai. Dažnai atidaromas dialogo langas, kuris gali būti panašus į rodomą ankstesnėse „Word“ versijose.

Įtrauksite komandą į sparčiosios prieigos įrankių juostą.

Ne, apgailestaujame. Jei norite įtraukti komandą į sparčiosios prieigos įrankių juostą, iš pradžių spustelėkite komandą dešiniuoju pelės mygtuku. Bandykite dar kartą.

Kur yra sparčiosios prieigos įrankių juostą ir kada reikia ją naudoti?

Ji yra viršutiniame kairiajame ekrano kampe, joje galite rasti savo parankines komandas.

Teisingai. Tai maža įrankių juosta su mygtukais Įrašyti, Anuliuoti ir Kartoti. Galite įtraukti savo parankines komandas spustelėdami rodyklę Daugiau į dešinę nuo įrankių juostos arba spustelėdami komandą dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkdami Pridėti prie sparčiosios įrankių juostos.

Ji slankioja virš jūsų teksto, ja reikia naudotis prireikus keisti formatavimą.

Neteisingai. Tai yra maža įrankių juosta, o ne sparčiosios prieigos įrankių juosta. Bandykite dar kartą.

Ji yra viršutiniame kairiajame ekrano kampe, ji naudojama prireikus greitai pasiekti dokumentą.

Neteisingai. Jos vietą nurodėte teisingai, bet sparčiosios prieigos įrankių juostos paskirtis kitokia. Bandykite dar kartą.

Ji yra skirtuke Pagrindinis, ji naudojama prireikus greitai paleisti arba sukurti naują dokumentą.

Neteisingai. Sparčiosios prieigos įrankių juosta yra kitoje vietoje, kitokia ir jos paskirtis. Bandykite dar kartą.

Maža įrankių juosta atsiranda, jei:

Dukart spustelite aktyvų juostelės skirtuką.

Ne. Dukart spustelėjus aktyvų skirtuką laikinai paslepiama juostelė, bet maža įrankių juosta neatidaroma. Bandykite dar kartą.

Pažymite tekstą.

Ne, kad atsirastų maža įrankių juosta, reikia šio to daugiau. Bandykite dar kartą.

Pažymite tekstą ir nukreipiate į jį žymiklį.

Teisingai. Patarimas: maža įrankių juosta atsiras ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus pažymėtą tekstą.

Atliekate bet kurį pirmiau nurodytą veiksmą.

Neteisingai. Teisingas tik vienas iš atsakymų. Bandykite dar kartą.

Pritaikyti sąrašą su ženkleliais galite naudodami skirtuką ____ ir grupę _____.

Skirtukas Puslapio maketas, grupė Paragrafas.

Neteisingai. Čia nustatote tarpus prieš pastraipą ar po jos. Bandykite dar kartą.

Skirtukas Pagrindinis, grupė Paragrafas.

Taip, teisingai. Būtent čia pritaikote sąrašą su ženkleliais. Patarimas: pritaikyti sąrašus su ženkleliais galite ir naudodami mažą įrankių juostą.

Skirtukas Įterpti, grupė Simboliai.

Neteisingai. Bandykite dar kartą.

Skirtukas Įterpti, grupė Tekstas.

Ne, apgailestaujame. Tokios grupės nėra. Bandykite dar kartą.

Kuriuo iš toliau nurodytų būdų naujoje „Word“ versijoje galima pasirinkti tokių funkcijų kaip dokumentų rodymas, tikrinimas ir kalba parametrus?

Meniu Įrankiai spustelėjus Parinktys.

Ne, apgailestaujame. Šis būdas naudojamas ankstesnėse versijose. Šioje versijoje jis kitoks. Bandykite dar kartą.

Meniu Failas spustelėjus Parinktys.

Taip, teisingai. Čia galima rinktis ir daug kitų parametrų.

Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėjus bet kurioje juostelės vietoje ir pasirinkus Parinktys.

Neteisingai. Jums reikia lango „Word“ parinktys, bet jis atidaromas ne taip. Bandykite dar kartą.

Skirtuke Rodinys spustelėjus Ypatybės.

Neteisingai. Skirtuke Rodinys nėra komandos Ypatybės. Bandykite dar kartą.

Jūsų draugas atsiuntė jums „Word 2000“ dokumentą kaip el. laiško priedą. Ar galite atidaryti priedą naujojoje „Word“ versijoje?

Taip, bet pamatysite įspėjimą, nurodantį gauti keitiklį.

Ne, šiuo atveju „Word“ nesiūlys įsigyti suderinamumo paketo. Bandykite dar kartą.

Taip, bet dokumentas bus atidarytas suderinamumo režimu.

Teisingai. Dokumentas bus atidarytas suderinamumo režimu, ir kai kurios funkcijos bus ribojamos, nes dirbsite senesniu failo formatu.

Taip, jei iš pradžių įjungsite suderinamumo režimą sparčiosios prieigos įrankių juostoje.

Neteisingai. Įjungti suderinamumo režimo negalima. Jis įjungiamas, jei atidaromas failas yra senesnio failo formato. Bandykite dar kartą.

Ne, naujojoje „Word“ versijoje galima atidaryti tik „Word 2002“ ir naujesnių versijų failus.

Neteisingai. Naujojoje versijoje galima atidaryti visų versijų nuo „Microsoft Word 1.0“ failus. Bandykite dar kartą.

Atsiliepimai

Greitųjų nuorodų kortelė

Taip pat žiūrėkite

Juostelė, 3 dalimis

Juostelė, kuri yra sklandžios „Microsoft® Office“ vartotojo sąsajos dalis, tai stačiakampė sritis dokumento lango viršuje. Joje yra parinktys, reikalingos paprastame rodinyje. Juostelę sudaro trys pagrindinės dalys:

 • Skirtukai. Viršuje yra aštuoni skirtukai. Kiekvienas nurodo veikimo sritį.

 • Grupės. Kiekviename skirtuke yra kelios grupės, kuriose kartu rodomi susiję elementai.

 • Komandos. Komanda gali būti mygtukas, išplečiamasis sąrašas arba laukelis informacijai įvesti.

Daugiau komandų dialogo languose

Maža rodyklė, vadinama dialogo lango vykdykle Dialogo lango vykdyklės mygtukas programoje „Word 2010“ , esanti apatiniame dešiniajame grupės kampe, nurodo išsamesnes ir sudėtingesnes parinktis, siūlomas grupės komandoms. Spustelėjus rodyklę, atsidarys dialogo langas arba užduočių sritis, kurioje galėsite naudotis siūlomomis parinktimis.

Sparčiosios prieigos įrankių juosta

Sparčiosios prieigos įrankių juosta – tai maža piktogramų eilė viršutinėje kairėje ekrano dalyje, virš juostelės. Joje yra kelios komandos, kurias dažnai naudojate kiekvieną dieną: Įrašyti, Anuliuoti ir Kartoti. Galite pridėti prie jos savo parankinių komandų, kad jos būtų pasiekiamos nepaisant to, kokiame skirtuke jos yra.

Jei norite pridėti komandų prie sparčiosios prieigos įrankių juostos, spustelėkite rodyklę Daugiau į dešinę nuo įrankių juostos arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandą, kurią norite pridėti, o tada spustelėkite Pridėti prie sparčiosios prieigos įrankių juostos.

Kas atsitiko meniu Failas?

Meniu Failas programoje „Microsoft Office Word 2010“ buvo pakeistas skirtuku Failas. Spustelėję skirtuką pamatysite „Microsoft Office“ operacijų rodinį, kuriame rasite tas pačias pagrindines komandas kaip ir anksčiau, leidžiančias atidaryti, įrašyti ir spausdinti jūsų dokumentą, taip pat nustatyti teises, parengti dokumentą bendrinimui su kitais ir valdyti dokumento versijas.

Spustelėkite Parinktys operacijų rodinyje ir rasite programos parametrus įvairioms funkcijoms, pvz., rašybos taisymo nuostatas. (Ankstesnėse versijose šios parinktys buvo meniu Įrankiai dalyje Parinktys.)

Klaviatūros naudojimas

Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL (pavyzdžiui, CTRL+C prireikus kopijuoti arba CTRL+ALT+1 prireikus 1 antraštės) lieka tokie patys kaip ankstesnėse „Word“ versijose. Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu ALT, pasikeitė.

 1. Paspauskite klavišą ALT. Juostelėje atsiranda klavišų patarimai.

 2. Paspausdami klavišų patarime rodomą klavišą galite pasiekti norimą skirtuką arba sparčiosios prieigos įrankių juostos komandą.

  • Paspaudus sparčiosios prieigos įrankių juostos komandą, ta komanda vykdoma.

  • Paspaudę skirtuko klavišų patarimą pamatysite klavišų patarimus visoms to skirtuko komandoms. Spauskite norimos komandos klavišą (ar klavišus). Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo bus atliekamas veiksmas arba atsidarys galerija ar meniu. Pastaruoju atveju galite rinktis kitą klavišų patarimą.

Pastaba    Daugelis programos „Microsoft Office 2003“ meniu prieigos klavišų (prasidedančių mygtuku ALT) tebeveikia. Bet ekrane neberodomi priminimai, kokius klavišus reikia spausti.

Naujas failo formatas ir darbas su ankstesnių „Word“ versijų failais

Naujasis „Word 2010“ dokumento failo formatas grindžiamas naujais „Office Open XML“ formatais (XML reiškia išplėstinę dokumentų aprašų kalbą). Jums nereikia suprasti XML. Tik atminkite, kad naujasis XML pagrindo formatas:

 • Padeda padidinti dokumentų saugą atskirdamas failus, kuriuose yra scenarijų arba makrokomandų, todėl galite lengviau identifikuoti ir blokuoti nepageidaujamą kodą ar makrokomandas.

 • Padeda sumažinti dokumento failo dydį.

 • Padeda apsaugoti jūsų dokumentus nuo žalos.

Štai trumpas „Word 2010“ failų formatų aprašas:

 • .docx. Standartinis „Word“ dokumentas, kuriame nėra makrokomandų ar kodų

 • .dotx. „Word“ šablonas, kuriame nėra makrokomandų ar kodų

 • .docm: „Word“ dokumentas, kuriame gali būti makrokomandų ar kodų

 • .dotm. „Word“ šablonas, kuriame gali būti makrokomandų ar kodų

Programoje „Word 2010“ galite atidaryti failus, sukurtus ankstesnėse „Word“ versijose.

 • Kai įrašote failą, iš pradžių sukurtą ankstesnėje versijoje, pagal automatinę parinktį dialogo lange Įrašyti kaip jis įrašomas kaip ankstesnės versijos failas (.doc).

 • Kai įrašote failą kaip ankstesnės versijos dokumentą, jei kokios nors „Word 2010“ funkcijos nesuderinamos su ankstesne versija, „Microsoft Word“ suderinamumo tikrintuvas praneš apie tai, o naujosios funkcijos neveiks.

 • Atminkite, kad atidarius „Word“ failą, sukurtą ankstesnėje versijoje, arba įrašant failą, sukurtą „Word 2010“, kaip ankstesnės versijos failą, automatiškai įjungiamas suderinamumo režimas.

 • „Word“ suderinamumo režimas veikia automatiškai. Galite jį paleisti rankiniu būdu, jei norite sužinoti, ar visos dokumento funkcijos bus suderinamos su ankstesnėmis versijomis. Spustelėkite Failas, spustelėkite Informacija, spustelėkite Tikrinti problemas, tada spustelėkite Tikrinti suderinamumą.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×