Perėjimas prie „PowerPoint 2010“

Apžvalga

PowerPoint 2010 Jei naujinate iš senesnės „PowerPoint“ versijos, ypač iš „PowerPoint 2003“ arba ankstesnės, šis kursas skirtas jums.Susipažinkite su „PowerPoint 2010“ pokyčiais, pvz., meniu dizainu ir įrankių juosta, vadinama „juostele“, ir atlikite veiksmus, kuriuos įprastai atliekate kurdami pateiktį.

Shellie Tucker

Baigę skaityti šį kursą jūs galėsite:

 • Dirbkite patogiai naudodami juostelės sąsają.

 • Atlikite pagrindinius veiksmus, pvz., kurkite skaidres, taikykite skaidrių dizainą ir įtepkite skaidrių elementus.

 • Tvarkykite failus naudodami skirtuką Failas.

 • Naujų rodinių, įrankių juostų ir sparčiųjų klavišų pranašumai.

 • Darbas naudojant naują ir seną „PowerPoint“ versijas.

Į šį kursą įeina:

 • Viena savarankiško mokymosi pamoka ir vienas pratybų seansas tiesioginei patirčiai įgyti. Pratybų seansui reikalinga „PowerPoint 2010“.

 • Trumpas testas pamokos pabaigoje. Testas nebus vertinamas balais.

 • Greitųjų nuorodų kortelė, kurią, užbaigę kursą, galite išspausdinti.

Prieš pradėdami

 • Jei naujinate į „PowerPoint 2010“ iš „PowerPoint 2003“ ar ankstesnės versijos, šis kursas skirtas jums.

 • Jei naujinate iš „PowerPoint 2007“ versijos, galbūt norite sužinoti apie naujas „PowerPoint 2010“ funkcijas. Siūlome šį straipsnį: Kas naujos „PowerPoint 2010“

Dirbti neprisijungus skirta versija (87 MB)

Susipažinkite su juostele

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Skaidrių kūrimas, teksto formatavimas

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Elementų įterpimas

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Dizainas, animacija, peržiūra

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Rodinys „Backstage“

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Įrašymas arba anuliavimas naudojant sparčiosios prieigos įrankių juostą

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Senų arba naujų sparčiųjų klavišų naudojimas

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Naujos ir senos „PowerPoint“ versijų naudojimas.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Pratybos

„PowerPoint 2010“ pratybos

Atsisiunčiamų duomenų dydis: 46 KB.

„PowerPoint 2010“ pratybos

Per pratybų seansą susipažinkite su juostele. Naudosite „PowerPoint 2010“, atliksite įprastus veiksmus ir smagiai praleisite laiką.

Spustelėjus „PowerPoint“ pratybos į kompiuterį bus atsiųsta ir programoje „PowerPoint“ atidaryta pratybų pateiktis bei pasirodys atskiras pratybų nurodymų langas.
Pastaba    Kompiuteryje turi būti įdiegta „PowerPoint 2010“.

Patikrinkite savo žinias

Atlikite toliau pateiktą testą – taip įsitikinsite, kad supratote perskaitytą medžiagą. Jūsų atsakymai yra privatūs ir testo rezultatai neskaičiuojami.

Ar pirmiausia norite įterpti naują skaidrę ir parinkti jos maketą?

Skirtuke Pagrindinis spustelėkite skaidrės piktogramą.

Panašiai, bet ne visai teisingai. Turite spustelėti kažką kito, jei pirmiausia norite pasirinkti maketą.

Skirtuke Pagrindinis šalia Nauja skaidrė spustelėkite po skaidrės piktograma esančią rodyklę.

Taip, teisingai. Spustelėjus rodyklę atidaroma galerija Maketai ir jūsų pasirinktas maketas pritaikomas naujai skaidrei.

Skirtuke Įterpimas spustelėkite skaidrės piktogramą.

Ne. Skirtuke Įterpimas nėra skaidrės piktogramos.

Norite savo pateiktį apsaugoti slaptažodžiu. Kokie pradiniai veiksmai?

Spustelėkite skirtuką Failas, tada spustelėkite Įrašyti ir siųsti.

Ne. Prieš siųsdami arba bendrindami failą, turite suteikti slaptažodį. Bandykite kitą atsakymą.

Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Informacija.

Puiku! Skyriuje Teisės spustelėkite Apsaugoti pateiktį ir pasirinkite iš pateikiamų parinkčių.

Skirtuke Failas spustelėkite Parinktys.

Neteisingai. Parinkčių lange yra parametrai, taikomi „PowerPoint“ bendrai, o ne atskiroms pateiktims. Bandykite dar kartą.

Kaip atidaryti spausdinimo parinktis?

Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Spausdinti.

Teisingai, bet yra ir geresnis atsakymas. Bandykite dar kartą.

Paspauskite ALT+F+P.

Taip, bet yra ir išsamesnis atsakymas. Bandykite dar kartą.

Spustelėkite piktogramą Spaudinio peržiūra, kurią įtraukėte į Sparčiosios prieigos įrankių juostą.

Taip, toks būdas galimas, tačiau yra ir geresnis atsakymas.

Viskas, kas aukščiau išvardyta.

Taip! Galbūt tai pareikalavo daug pastangų, bet įsiminkite visus būdus, kaip galite atidaryti spausdinimo parinktis.

Užbaigėte kurti pateiktį ir norite paleisti rašybos tikrintuvą. Kurioje juostelės vietoje jį rasite?

Skirtuke Pagrindinis.

Protingas pasirinkimas, bet neteisingas. Kokia kita galimybė?

Skirtuke Skaidrių demonstravimas.

Ne, jo čia nėra. Bandykite dar kartą.

Skirtuke Peržiūra.

Tiksliai!

Juostelėje matote skirtuką Piešimo įrankiai, kurio anksčiau nepastebėjote. Kam jis skirtas?

Norint dirbti su figūromis.

Taip. Dalyje Piešimo įrankiai yra skirtukas Formatavimas ir jis bus visada pasiekiamas, kai spustelėsite figūros, pvz., teksto lauko arba sąrašo vietos rezervavimo ženklo, viduje. Dalies Piešimo įrankiai skirtuką Formatavimas naudokite norėdami įterpti arba keisti figūras, redaguoti dabartinę figūrą, taikyti figūros stilių, pridėti „WordArt“ ir nustatyti visų skaidrėje esančių figūrų vietą.

Dirbant su paveikslėliais.

Netoli tiesos, bet neteisingai. Dirbdami su paveikslėliais naudojate specialius įrankius, tačiau jie vadinami Paveikslėlio įrankiai. Juose yra skirtukas Formatavimas ir jis bus pasiekiamas, kai įterpsite ir pasirinksite paveikslėlį. Bandykite kitą atsakymą.

Dirbant su „SmartArt“ grafiniais elementais, pvz., organizacine diagrama.

Netoli tiesos, bet neteisingai. Tam naudojami „SmartArt“ įrankiai, kuriuose yra skirtukai Dizainas ir Formatavimas. Jie bus pasiekiami tada, kai pasirinksite „SmartArt“ grafinį elementą, pvz., organizacinę diagramą.

Atsiliepimai

Greitųjų nuorodų kortelė

Taip pat žiūrėkite

Pateikties arba el. paštu atsiųsto susijusio failo atidarymas

Pagrindiniai juostelės skirtukai

Toliau nurodyti skirtukai visada matomi juostelėje:

 • Skirtukas Failas: pradedamas naujas failas, įrašomas failas arba naudojama parinktis Įrašyti kaip, atidaromas failas; rodomi vėliausiai naudoti failai; failai apsaugomi slaptažodžiu; iš failo naikinama asmeninė informacija; ruošiama bendrinti ir naudojamas langas Parinktys norint pakeisti „PowerPoint“ parametrus .

 • Skirtukas Pagrindinis: kopijuojama, įklijuojama; pridedamos skaidrės; formatuojamas tekstas ir pastraipos; darbas su figūromis; ieškomas ir keičiamas tekstas.

 • Skirtukas Įterpimas: įterpiamos lentelės, paveikslėliai, ekrano nuotraukos, „Microsoft® SmartArt™“ grafiniai elementai, diagramos, figūros, hipersaitai, filmai, garso įrašai, kitų programų failai ir kiti elementai.

 • Skirtukas Dizainas: pritaikomas visos pateikties fono dizainas, spalvos, šriftai ir specialieji efektai.

 • Skirtukas Perėjimai: pritaikomi perėjimai iš vienos skaidrės į kitą, nustatomas perėjimo laikas ir skaidrių rodymo laikas.

 • Skirtukas Animacijos: pritaikomi paprasti ir pasirinktiniai animacijos elementai ir koreguojami efektų parametrai.

 • Skirtukas Skaidrių demonstravimas: atliekamas išankstinis demonstravimo paruošimas. Peržiūrimos skaidrės, nustatomas pasirinktinis demonstravimas, įrašomas pasakojimas.

 • Skirtukas Peržiūra: tikrinama rašyba, pridedami ir peržiūrimi komentarai, naudojama tyrimų paslauga arba tezauras.

 • Skirtukas Rodymas: perjungiami įvairūs rodiniai, įskaitant rodinius Pastabų puslapis ir Ruošinys, rodomas tinklelis, tvarkomi langai.

Specialieji skirtukai

Šie spalvoti skirtukai rodomi, kai dirbate su skaidrės elementu, pvz., lentele arba paveikslėliu, ir esate tą elementą pažymėję.

 • Lentelė įrankiai (skirtukai Dizainas ir Maketas): pasirenkamas lentelės dizainas, koreguojamas eilučių ir stulpelių skaičius, teksto padėtis ir stulpelių bei eilučių dydis.

 • Piešimo įrankiai (skirtukas Formatavimas): skirti figūroms, vietos rezervavimo ženklams ir teksto laukams; keičiamas stilius, pasirenkama forma ir padėtis. Taikoma „WordArt“ ir kitas teksto formatavimas.

 • Paveikslėlio įrankiai (skirtukas Formatavimas): skirti paveikslėliams ir efektams, pvz., šešėliams arba švytėjimui; apkarpoma, glaudinama ir keičiamas dydis.

 • „SmartArt“ įrankiai (skirtukai Dizainas ir Formatavimas): pritaikomas „SmartArt“ grafinių elementų, pvz., organizacinės diagramos, stilius, formatuojamos figūros ir grafiniai elementai.

 • Diagramos įrankiai (skirtukai Dizainas, Maketas ir Formatavimas): pritaikomas diagramos stilius, redaguojama diagramos išsami informacija ir formatuojamos diagramoje esančios figūros.

 • Vaizdo įrašų įrankiai (skirtukai Formatavimas ir Atkūrimas): pridedama efektų į vaizdo įrašo kadrą ir pasirenkami vaizdo įrašo atkūrimo parametrai.

 • Garso įrašo įrankiai (skirtukaiFormatavimas ir Atkūrimas): formatuojamas garso įrašo valdymas ir pasirenkami garso atkūrimo parametrai.

Raskite daugiau juostelėje esančių parinkčių ir galerijų

 • Parinktys: apatiniame dešiniajame grupės kampe spustelėkite mažą įstrižą rodyklę (dialogo lango vykdyklę). Ji rodoma, kai skaidrėje pasirinktas koks nors elementas, kuris turi daugiau parinkčių, pvz., tekstas arba vietos rezervavimo ženklas.

 • Galerijos: spustelėkite slinkties rodykles arba grupės dešinėje esantį mygtuką Daugiau, norėdami peržiūrėti visas temų, figūrų stilių, spalvų, šriftų, animacijos efektų ir kt. galerijas.

Laikinas juostelės komandų paslėpimas

Arba:

 • Dukart spustelėkite dabar rodomą skirtuką. Norėdami, kad vėl būtų rodoma visa juostelė, spustelėkite bet kokį skirtuką.
  Arba:

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kokį juostelės skirtuką arba komandą, tada spustelėkite Minimizuoti juostelę. Norėdami, kad vėl būtų rodoma visa juostelė, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kurį skirtuką ir panaikinkite žymėjimą vėl spustelėdami Minimizuoti juostelę.

Sparčiosios prieigos įrankių juostos tinkinimas

Yra du greiti komandos ar mygtuko pridėjimo būdai, naudojant pačios įrankių juostos meniu arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelint bet kurią iš juostelėje esančių komandų. Jei naudodami šiuos būdus nerandate norimos pridėti komandos, galite atidaryti langą „PowerPoint“ parinktys ir ten rasti daugiau komandų. Visi būdai išsamiau aprašyti toliau.

Komandų pridėjimas naudojant sparčiosios prieigos įrankių juostos meniu:

 • Spustelėkite dešiniame sparčiosios prieigos įrankių juostos gale esančią rodyklę, tada spustelėkite elementą, kad jį įtrauktumėte į įrankių juostą. (Šiame meniu yra juostelės komandų pasirinkimas.)

Komandų pridėjimas dešiniuoju pelės mygtuku spustelint juostelės komandą arba mygtuką:

 • Juostelėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą mygtuką arba komandą, tada spustelėkite Įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių juostą.

Norėdami iš įrankių juostos pašalinti komandą:

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite komandą, tada spustelėkite Šalinti iš sparčiosios prieigos įrankių juostos.

Komandos, kurią pasirenkate lange „PowerPoint“ parinktys pridėjimas arba šalinimas:

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spustelėkite dešiniame sparčiosios prieigos įrankių juostos gale esančią rodyklę, tada meniu apačioje spustelėkite Daugiau komandų
   arba:

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kokį juostelės skirtuką arba komandą, tada – Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą,
   arba:

  • Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys, o lange „PowerPoint“ parinktys spustelėkite Sparčiosios prieigos įrankių juosta.

 2. Lango viršutinėje kairėje dalyje ieškokite sąrašo lauko Pasirinkti komandas iš. Čia pasirinktos komandos bus rodomos žemiau sąrašo lauko esančiame sąraše. Jei sąraše nematote norimų komandų, sąrašo lauke Pasirinkti komandas iš pasirinkite ką nors kita.

 3. Kai rasite komandą, kurią norite įtraukti į įrankių juostą, pasirinkite ją iš sąrašo ir spustelėkite Įtraukti.
  Atkreipkite dėmesį, kad dabar įrankių juostoje esančios komandos rodomos lango dešinėje esančiame sąraše.

 4. Norėdami pašalinti kurią nors iš įrankių juostos komandų, pasirinkite komandą iš dešinėje esančio sąrašo ir spustelėkite Šalinti.

 5. Norėdami tinkinti tik tam tikrų pateikčių įrankių juostą, pakeiskite viršutinėje dešinėje dalyje esančio sąrašo lauko, vadinamo Tinkinti sparčiosios prieigos įrankių juostą, žymėjimą.

 6. Norėdami iš naujo nustatyti įrankių juostą, spustelėkite žemiau sąrašo, kuriame išvardytos dabartinės įrankių juostos komandos, esantį mygtuką Nustatyti iš naujo, tada – Nustatyti iš naujo tik sparčiosios prieigos įrankių juostą.

 7. Norėdami įrašyti savo keitimus spustelėkite Gerai.

Sparčiosios prieigos įrankių juostos perkėlimas po juostele

 • Spustelėkite įrankių juostos dešiniame gale esančią rodyklę, tada spustelėkite Rodyti po juostele.
  Arba:

 • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kokį įrankių juostos mygtuką arba komandą, tada – Rodyti sparčiosios prieigos įrankių juostą po juostele.

Norėdami, kad įrankių juosta vėl būtų virš juostelės, spustelėkite dešiniame įrankių juostos gale esančią rodyklę arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kokį įrankių juostos mygtuką ar komandą, tada spustelėkite įrankių juostos perkėlimo virš juostelės parinktį.

Juostelės tinkinimas

Kurso medžiaga to neapima, bet į juostelės skirtukus galite įtraukti naujų grupių, o į jas – naujų komandų. Štai kaip galite įtraukti komandą Rašyba į skirtuką Pagrindinis:

 1. Norėdami atidaryti langą „PowerPoint“ parinktys, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite bet kokį juostelės skirtuką arba komandą, tada spustelėkite Tinkinti juostelę

Arba:

 • Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys, o lange „PowerPoint“ parinktys spustelėkite Tinkinti juostelę.

 • Kad į juostelės skirtuką galėtumėte įtraukti komandą, pirmiausia turite sukurti naują komandų grupę. Todėl lango viršutinėje dešinėje dalyje esančiame sąrašo lauke Tinkinti juostelę, pasirinkite Pagrindiniai skirtukai.

 • Žemiau sąrašo lauko esančiame sąraše pasirinkite skirtuką Pagrindinis.

 • Sąrašo apačioje spustelėkite Nauja grupė.

 • Pasirinkite Nauja grupė (pasirinktinė), kuri dabar rodoma kartu su skirtuko Pagrindinis grupėmis.

 • Sąrašo apačioje spustelėkite Pervardyti. Jei norite šios grupės piktogramos, vieną spustelėkite ir įrašykite naują pavadinimą lauke Rodomas pavadinimas, pvz., Rašybos tikrinimas.
  Grupė Rašybos tikrinimas dabar yra skirtuko Pagrindinis grupių sąraše ir yra pažymėta.

 • Dabar lango viršutinėje kairėje dalyje esančiame sąrašo lauke Pasirinkti komandas iš pasirinkite Populiarios komandos.

 • Žemiau sąrašo lauko esančiame sąraše iš populiarių komandų pasirinkite Rašyba.

 • Spustelėkite Įtraukti.
  Komanda Rašyba įtraukiama į grupę Rašybos tikrinimas. Šis veiksmas nepašalina komandos iš jos pradinio skirtuko (Peržiūra).

 • Spustelėkite Gerai..
  Dabar naują grupę ir komandą matysite skirtuke Pagrindinis.

Panašiai kaip sparčiosios prieigos įrankių juostos parinktyse, čia yra mygtukas Šalinti, kuris pašalina juostelės komandas arba naujus skirtukus; mygtukas Naujas skirtukas, skirtas naujam skirtukui pridėti, ir mygtukas Nustatyti iš naujo, kad būtų galima atkurti pradinę juostelės skirtukų ir komandų konfigūraciją.

Naujų sparčiųjų klavišų naudojimas

Prieiga prie sparčiosios prieigos įrankių juostos ir skirtuko Failas naudojant sparčiuosius klavišus:

 1. Paspauskite ALT. Juostelės skirtukuose ir sparčiosios prieigos įrankių juostoje bus rodomi sparčiųjų klavišų patarimų ženkleliai.

 2. Paspauskite norimą raidę arba skaičių, kaip toliau nurodyta:

  • Paspauskite skirtuko, kuriame yra norima komanda, spartųjį klavišą ir pamatysite visų to skirtuko komandų sparčiųjų klavišų patarimų ženklelius. Tada paspauskite norimos komandos spartųjį klavišą.

  • Paspauskite norimo sparčiosios prieigos įrankių juostos mygtuko spartųjį klavišą. Tai atitinka mygtuko spustelėjimą.

Senų sparčiųjų klavišų naudojimas

 • Spartieji klavišai, prasidedantys klavišu CTRL (CTRL+C, CTRL+V ir pan.) tebegalioja. Naudokite juos, kaip visada naudodavote.

 • Seni spartieji klavišai, prasidedantys klavišu ALT ir pasiekiantys meniu bei komandas taip pat galioja. Pavyzdžiui, ALT+O+F ir dabar atidaro dialogo langą Šriftas. (Jei naudosite naujus sparčiuosius klavišus, derinys bus ALT+H+FN.)

Failų tvarkymas ir spausdinimas

Norėdami įrašyti failą: sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite Įrašyti.

Norėdami anuliuoti veiksmą: sparčiosios prieigos įrankių juostoje spustelėkite Anuliuoti.

Norėdami sukurti naują arba atidaryti esamą pateiktį:

 1. Spustelėkite skirtuką Failas, tada:

  • Spustelėkite Naujas, pasirinkite dalyje Galimi šablonai ir temos ir spustelėkite Kurti.
   Arba:

  • Spustelėkite Atidaryti ir raskite norimą atidaryti failą.

Patarimas    Šias komandas taip pat galima lengvai įtraukti į sparčiosios prieigos įrankių juostą. Tiesiog spustelėkite įrankių juostos dešinėje esančią rodyklę ir rodomame meniu spustelėkite Naujas arba Atidaryti.

Norėdami įrašyti failą nauju vardu, naujoje vietoje arba konkrečiu formatu:

 • Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Įrašyti kaip ir suteikite failui vardą, raskite kitą vietą arba pasirinkite kitą formatą.

Norėdami peržiūrėti arba spausdinti:

 • Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Spausdinti. Lango dešinėje pusėje pamatysite spaudinio peržiūrą. Dalyje Parametrai pasirinkite norimą spaudinio tipą, skaidrių orientaciją ir spalvų parametrus. Apačioje spustelėkite saitą Redaguoti antraštę ir poraštę, jei norite keisti antraštes ir poraštes.

„PowerPoint“ nustatymo parinktys:

Norėdami įjungti arba išjungti rašybos ir gramatikos tikrintuvą, pasirinkti numatytąjį rodinį arba numatytuosius spausdinimo parametrus, keisti automatinio formatavimo parametrus ir nustatyti visos programos parinktis:

 • Spustelėkite skirtuką Failas, tada – Parinktys. Čia spustelėkite vieną iš kategorijų, kad galėtumėte keisti „PowerPoint“ parametrus.

Kelių „PowerPoint“ versijų naudojimas

„PowerPoint 2010“ atidarymas naudojant „PowerPoint 2003“ arba senesnę versiją

 1. Kai bandysite atidaryti failą, pasirodys pranešimas, kuriame bus klausiama, ar norite įdiegti suderinamumo paketą.

 2. Spustelėkite Taip.

 3. Atsisiuntimo puslapyje, kurio pavadinimas „Microsoft Office“ suderinamumo paketas, skirtas „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint 2007“ failų formatams“, spustelėkite mygtuką Atsisiųsti ir tęskite toliau.

 4. Kai atsisiuntimas bus baigtas, grįžkite į „PowerPoint“ langą ir atidarykite failą.

Pateikties įrašymas senesniu formatu:

 • Spustelėkite skirtuką Failas, Įrašyti ir siųsti, Keisti failo tipą ir „PowerPoint“ 97-2003 pateiktis. Tada spustelėkite Įrašyti kaip.
  ARBA

 • Spustelėkite skirtuką Failas, Įrašyti kaip ir dialogo lango Įrašyti kaip lauke Įrašyti kaip tipą spustelėkite „PowerPoint 97-2003“ pateiktis. Tada spustelėkite Įrašyti.

Kai įrašote šiuo formatu, „PowerPoint“ pereina į suderinamumo režimą ir tai matote pavadinimo juostoje. Dabar įrašant, jei naudojote funkciją, kurios negalima redaguoti naudojant „PowerPoint 2003“ arba ankstesnę versiją, tikrintuvas ją įvardys ir parodys skaidrę, kurioje ši funkcija naudojama. Norėdami tęsti ir įrašyti senesniu formatu, tikrintuve spustelėkiteTęsti. Senesnėse versijose neredaguojamų elementų pavyzdžiai yra „SmartArt“ diagramos, „WordArt“ arba figūrų stiliai ir efektai, kurie galimi tik vėlesnėse nei „PowerPoint 2003“ versijose.

„PowerPoint 2003“ (ar senesnės versijos) failo konvertavimas į „PowerPoint 2010“ formatą

 1. Naudodami „PowerPoint 2010“ atidarykite failą. Jis bus atidarytas suderinamumo režimu, tai bus nurodyta pavadinimo juostoje.

 2. Spustelėkite skirtuką Failas, Informacija, tada – KonvertuotiBus atidarytas dialogo langas Įrašyti kaip; spustelėkite Įrašyti.
  „PowerPoint“ daugiau nebandys išlaikyti naudojamų funkcijų, kurios suderinamos su senesniu formatu.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×