Pelės pavertimas lazeriniu žymikliu

Pelės pavertimas lazeriniu žymikliu

Skaidrių demonstravimo arba skaitymo rodinyje galite paversti pelę lazeriniu žymikliu, kad galėtumėte atkreipti auditorijos dėmesį į kurį nors skaidrės elementą.

Pastaba :  Jei reikia daugiau informacijos apie rodinius, žr. Kada ir kaip naudoti programos „PowerPoint 2010“ rodinius.

 1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei lazerinį žymiklį norite naudoti skaidrių demonstravimo rodinyje, skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Pradėti skaidrių demonstravimą spustelėkite Nuo pradžių arba Nuo šios skaidrės, kad būtų pradėtas skaidrių demonstravimas.

  • Jei lazerinį žymiklį norite naudoti skaitymo rodinyje, skirtuko Rodinys grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Skaitymo rodinys.

 2. Laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ir nukreipkite žymiklį į tą skaidrės turinį, į kurį norite atkreipti dėmesį.

  Pastaba :  Jei norite, kad auditorija matytų lazerinį, o ne pelės žymiklį, prieš pajudindami pelę būtinai laikykite nuspaudę klavišą CTRL, kad pelės žymiklis būtų paslėptas.

 3. Norėdami pakeisti lazerinio žymiklio spalvą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Nustatymas spustelėkite Nustatyti skaidrių demonstravimą.

  2. Dialogo lango Demonstravimo nustatymas dalyje Rodyti parinktis esančiame sąraše Lazerinio žymiklio spalva pažymėkite norimą spalvą, tada spustelėkite Gerai.

   Dialogo langas Demonstravimo nustatymas, skirtas lazerinio žymiklio spalvai keisti

Puslapio viršus

Lazerinio žymiklio judesių įrašymas

Norėdami įrašyti lazerinio žymiklio judesius ir taip patobulinti žiniatinklyje arba automatiškai leidžiamą skaidrių demonstravimą, atlikite šiuos veiksmus:

Pastaba :  Daugiau informacijos apie skaidrių demonstravimo įrašymą ir jo laiko planavimą žr. Skaidrių demonstravimo įrašymas ir laiko planavimo įtraukimas.

 1. Skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Nustatymas nukreipkite žymiklį į šalia Skaidrių demonstravimo įrašymas esančią rodyklę Mygtuko paveikslėlis.

 2. Atsižvelgdami į tai, nuo kurios vietos reikia pradėti įrašyti skaidrių demonstravimą, spustelėkite Pradėti įrašyti nuo pradžių arba Pradėti įrašyti nuo šios skaidrės.

 3. Dialogo lange Skaidrių demonstravimo įrašymas pažymėkite žymės langelį Pasakojimai ir lazerinis žymiklis, o jei norite įrašyti ir kiekvienos skaidrės arba animacijos rodymo trukmę, pažymėkite žymės langelį Skaidrės ir animacijos laiko planavimas.

 4. Spustelėkite Pradėti įrašyti.

  Patarimas : Norėdami pristabdyti pasakojimą, kontekstinis meniuĮrašymas spustelėkite Pristabdyti. Norėdami, kad pasakojimas būtų tęsiamas, spustelėkite Tęsti įrašymą.

 5. Laikydami nuspaudę klavišą CTRL spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ir nukreipkite žymiklį į tą skaidrės turinį, į kurį norite atkreipti dėmesį.

 6. Norėdami pereiti į kitą skaidrę, atleiskite klavišą CTRL, o tada spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.

 7. Norėdami baigti įrašyti skaidrių demonstravimą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrę, o tada spustelėkite Baigti demonstravimą.

 8. Įrašyto skaidrių demonstravimo laiko planavimas įrašomas automatiškai ir skaidrių demonstravimo rodinyje skaidrių demonstravimas atidaromas su po kiekviena skaidre nurodytu suplanuotu laiku. Norėdami peržiūrėti ką tik įrašytus žymiklio judesius ir laiko planavimą, skirtuko Skaidrių demonstravimas grupėje Pradėti skaidrių demonstravimą spustelėkite Nuo pradžių arba Nuo šios skaidrės.

 9. Norėdami perdaryti žymiklio judesius arba skaidrės laiko planavimą, paprasčiausiai pakartokite šiuos žingsnius.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!