Paveikslėlių skaidrinimas

Kartais norite, kad paveikslėlis dokumente būtų šviesesnis ir netrukdytų tekstui. Tai galite padaryti koreguodami figūros viduje esančio paveikslėlio skaidrumą. Taip pat galite padaryti, kad būtų skaidrios tam tikros paveikslėlio spalvos.

Gėlių nuotrauka, kurios skaidrumas 70 %
Paveikslėlis, kurio skaidrumas 70 %

Norint padaryti visą paveikslėlį skaidrų, reikia atlikti kelis papildomus veiksmus. Pirmiausia nuotrauką reikia įdėti į figūrą, tada pakeisti skaidrumą.

Patarimas :  Jei turite vaizdų redagavimo taikomąją programą, galite naudoti ją, kad padarytumėte paveikslėlį skaidrų. Tada įrašykite paveikslėlį formatu, išsaugančiu skaidrumo informaciją (pvz., universaliojo tinklų grafikos formato (.png) failas), ir įterpkite šį failą į „Office“ dokumentą.

Naudodami „Office 2013“ ir „Office 2016“, paveikslėlį galite padaryti skaidrų nupiešdami figūrą, ją užpildydami paveikslėliu, tada nustatydami paveikslėlio skaidrumo lygį.

Viso paveikslėlio skaidrinimas naudojant figūros paveikslėlio užpildą

 1. Įrankių juostelės skirtuke Įterpimas pasirinkite Paveikslėliai ir raskite paveikslėlio failą, kurį norite įterpti. Pasirinkite paveikslėlį, tada pasirinkite mygtuką Įterpti.

 2. Perkelkite paveikslėlį tiksliai ten, kur jis turėtų būti ir pagal poreikį pakeiskite jo dydį, naudodami kampines dydžio keitimo rankenėles. (Šio paveikslėlio egzemplioriaus nepaliksite; jį naudosite vietai pažymėti).

 3. Juostelės skirtuke Įterpimas pasirinkite Figūros, tada iš pasirodžiusios galerijos pasirinkite figūrą, pvz., stačiakampį. Nupieškite figūrą virš paveikslėlio, kurį įterpėte atlikdami 1 veiksmą.

 4. (Pasirinktinai) Jei norite pašalinti arba pakeisti figūros kontūrą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada spustelėkite iššokusį mygtuką Kontūras. Atidarytoje galerijoje pasirinkite norimą spalvą arba pasirinkite Be kontūro.

 5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada spustelėkite Formatuoti figūrą.

  Atidaromas sritis Figūros formatavimas

 6. Srities Figūros formatavimas dalyje Užpildas spustelėkite Paveikslėlio arba tekstūros užpildas.

  Mygtukas Paveikslėlio ar tekstūros užpildas, esantis srityje Paveikslėlio formatavimas

 7. Spustelėkite mygtuką Failas. Vėl raskite įterpti paveikslėlio failą. Pasirinkite paveikslėlį, tada pasirinkite mygtuką Įterpti.

 8. Dabar, kai figūroje rodomas norimas paveikslėlis, slinkite srityje Formatuoti figūrą esantį slankiklį Skaidrumas ir koreguokite paveikslėlį kaip jums atrodo tinkama.

  Skaidrumo slankiklis, esantis srityje Paveikslėlio formatavimas

 9. Pašalinkite paveikslėlį, kurį įterpėte atlikdami 1 veiksmą, pažymėdami tą paveikslėlį ir klaviatūroje paspausdami klavišą „Delete“. (Šį paveikslėlį naudojome tik norėdami gauti tikslaus dydžio figūrą, kurioje reikia laikyti paveikslėlį.)

Patarimas : Jei vilkdami pakeisite pradinį figūros dydžio santykį, į formą įterptas paveikslėlis gali būti iškraipytas. Be to, į tam tikras figūras kai kurie paveikslėliai gali gerai netilpti. Galite pakoreguoti paveikslėlio išvaizdą pakeisdami figūros dydį arba naudodami parinkties Poslinkis parametrus, pateiktus po skaidrumo slankikliu.

Pastaba :  Jei naudojate „PowerPoint“, galite paveikslėlį padaryti skaidrų ir naudoti kaip skaidrės foną.

Paveikslėlio dalies skaidrinimas

Kad viena paveikslėlio spalva būtų skaidri, galite padaryti naudodami įtaisytąją skaidrumo funkciją.

Skirtingai nei padaryti visą paveikslėlį skaidrų, vieną spalvą skaidrią galima padaryti tik to objekto, kuris įterptas kaip paveikslėlis, o ne yra figūros viduje. Jei paveikslėlis įterptas į figūrą kaip užpildas, kaip aprašyta anksčiau, parinktis Nustatyti permatomą spalvą nepasiekiama.

Svarbu : Sritys, kurios atrodo vienos spalvos (pvz., žali lapai), iš tikrųjų gali būti sukurtos iš įvairių vos pastebimų spalvų variantų, ir galite negauti norimo efekto. Skaidrios spalvos nustatymas geriausiai veikia naudojant paprastus, vientisų spalvų paveikslėlius, pvz., iliustracijas.

 1. Dukart spustelėkite paveikslėlį, o kai bus rodomi Paveikslėlio įrankiai, spustelėkite Paveikslėlio įrankiai Formatavimas > Spalva.

  Spalvų mygtukų meniu, atidarytas iš dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas

 2. Spustelėkite Nustatyti permatomą spalvą, o kai žymiklis pasikeis, spustelėkite spalvą, kurią norite padaryti skaidrią.

  Paveikslėlis su žymikliu, kuris rodomas spustelėjus Nustatyti permatomą spalvą

Toliau pateiktame paveikslėlyje lapus sudaro keli žalios spalvos atspalviai, todėl tik dalis lapų tapo skaidrūs ir efektą pamatyti sunku. Pakartojus procesą naudojant kitą spalvą, bus pašalintas pirmos spalvos skaidrumas. Norėdami anuliuoti spalvų keitimus, grupėjeKoregavimas spustelėkite Iš naujo nustatyti paveikslėlį.

Paveikslėlis, kuriame dalis lapo yra skaidrus

Pastaba :  Kai spausdinate paveikslėlius su skaidriomis sritimis, jų spalva būna tokia pati kaip popieriaus. Ekrane ar žiniatinklio svetainėje skaidrios sritys būna tokios pačios spalvos kaip fonas.

Programoje „Office 2010“ skaidrinti paveikslėlį galite naudodami figūros paveikslėlio užpildą arba galite padaryti, kad būtų skaidri viena paveikslėlio spalva.

Viso paveikslėlio skaidrinimas naudojant figūros paveikslėlio užpildą

 1. Įtraukite figūrą, pvz., stačiakampį.

 2. Spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Formatuoti figūrą.

  Dalyje Užpildas spustelėkite Paveikslėlio ar tekstūros užpildas ir įterpkite paveikslėlį iš kompiuteryje esančios vietos.

 3. Slinkite skaidrumo slankiklį, kol paveikslėlis bus pageidaujamo skaidrumo.

 4. Jei norite, pašalinkite figūros kontūrą.

Patarimas : Jei vilkdami pakeisite pradinį figūros dydžio santykį, į formą įterptas paveikslėlis gali būti iškraipytas. Be to, į tam tikras figūras kai kurie paveikslėliai gali gerai netilpti. Galite pakoreguoti paveikslėlio išvaizdą pakeisdami figūros dydį arba naudodami parinkties Poslinkis parametrus, pateiktus virš skaidrumo slankiklio.

Paveikslėlio dalies skaidrinimas

Kad viena paveikslėlio spalva būtų skaidri, galite padaryti naudodami įtaisytąją skaidrumo funkciją.

Skirtingai nei padaryti visą paveikslėlį skaidrų, vieną spalvą skaidrią galima padaryti tik to objekto, kuris įterptas kaip paveikslėlis, o ne yra figūros viduje. Jei paveikslėlis įterptas į figūrą kaip užpildas, kaip aprašyta anksčiau, parinktis Nustatyti permatomą spalvą nepasiekiama.

Svarbu : Sritys, kurios atrodo vienos spalvos (pvz., žali lapai), iš tikrųjų gali būti sukurtos iš įvairių vos pastebimų spalvų variantų, ir galite negauti norimo efekto. Skaidrios spalvos nustatymas geriausiai veikia naudojant paprastus, vientisų spalvų paveikslėlius, pvz., iliustracijas.

 1. Dukart spustelėkite paveikslėlį, o kai bus rodomi Paveikslėlio įrankiai, spustelėkite Paveikslėlio įrankiai Formatavimas > Spalva.

  Spalvų mygtukų meniu, atidarytas iš dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatavimas

 2. Spustelėkite Nustatyti permatomą spalvą, o kai žymiklis pasikeis, spustelėkite spalvą, kurią norite padaryti skaidrią.

  Paveikslėlis su žymikliu, kuris rodomas spustelėjus Nustatyti permatomą spalvą

Toliau pateiktame paveikslėlyje lapus sudaro keli žalios spalvos atspalviai, todėl tik dalis lapų tapo skaidrūs ir efektą pamatyti sunku. Pakartojus procesą naudojant kitą spalvą, bus pašalintas pirmos spalvos skaidrumas. Norėdami anuliuoti spalvų keitimus, grupėjeKoregavimas spustelėkite Iš naujo nustatyti paveikslėlį.

Paveikslėlis, kuriame dalis lapo yra skaidrus

Pastaba :  Kai spausdinate paveikslėlius su skaidriomis sritimis, jų spalva būna tokia pati kaip popieriaus. Ekrane ar žiniatinklio svetainėje skaidrios sritys būna tokios pačios spalvos kaip fonas.

Programoje „Office 2007“ skaidrinti paveikslėlį galite naudodami figūros paveikslėlio užpildą arba galite padaryti, kad būtų skaidri viena paveikslėlio spalva.

Viso paveikslėlio skaidrinimas naudojant figūros paveikslėlio užpildą

 1. Įterpkite figūrą, pvz., stačiakampį.

 2. Spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Automatinė figūra .

 3. Skirtuke Spalvos ir linijos spustelėkite Užpildo efektai ir dialogo lange Užpildo efektai spustelėkite Paveikslėlis > Pasirinkti paveikslėlį.

 4. Dialogo lange Formatuoti automatinę figūrą spustelėkite skirtuką Spalvos ir linijos ir slinkite skaidrumo slankiklį, kol paveikslėlis bus pageidaujamo šviesumo.

 5. Jei norite, pašalinkite figūros kontūrą spustelėdami skirtuką Piešimo įrankiai Formatas, spustelėdami Figūros kontūras, tada – Be kontūro.

Paveikslėlio dalies skaidrinimas

Kad viena paveikslėlio spalva būtų skaidri, galite padaryti naudodami įtaisytąją skaidrumo funkciją.

Svarbu : Sritys, kurios atrodo vienos spalvos (pvz., žali lapai), iš tikrųjų gali būti sukurtos iš įvairių vos pastebimų spalvų variantų, ir galite negauti norimo efekto. Skaidrios spalvos nustatymas geriausiai veikia naudojant paprastus, vientisų spalvų paveikslėlius, pvz., iliustracijas.

 1. Spustelėkite paveikslėlį, kuriame norite sukurti permatomas sritis.

 2. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko lapo Formatas grupėje Koreguoti spustelėkite Spalvinti iš naujo.

  Skirtukas Paveikslėlio įrankiai

 3. Spustelėkite Nustatyti permatomą spalvą, tada spustelėkite spalvą paveikslėlyje, kurią norite padaryti skaidrią.

  Pastabos : 

  • Parinktis Nustatyti permatomą spalvą prieinama dar neskaidriems rastro paveikslėliams ir kai kurioms iliustracijoms.

  • Permatomos srities negalite sukurti animaciniuose GIF paveikslėliuose. Tačiau pakeisti skaidrumą galite animuotų GIF paveikslėlių redagavimo programoje, tada iš naujo įterpti failą į „2007 Microsoft Office“ dokumentą.

  • Naudodami kitą vaizdų redagavimo programą, galite padaryti skaidrias kelias spalvas, tada įrašyti paveikslėlį formatu, išsaugančiu skaidrumo informaciją (pvz., universaliojo tinklų grafikos formato (.png) failas), ir įterpti šį failą į „Office 2007“ leidimo dokumentą.

Jei turite komentarų ar atsiliepimų apie šias funkcijas, galite bendrinti juos „Office User Voice“ forume.

Taip pat žr.

Paveikslėlio šviesumo, kontrastingumo ar ryškumo keitimas

Paveikslėlio spalvos keitimas

Meninio efekto taikymas paveikslėliui

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×