Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Paveikslėlių ir lentelių įterpimas ir redagavimas „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „PowerPoint 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad sukurtumėte įtraukiančią pateiktį, į skaidrių peržiūras įtraukdami paveikslėlių, lentelių ir grafikų. Taip pat galite redaguoti įtrauktą turinį, pvz. apkarpyti paveikslėlius, perkelti lenteles ir įtraukti ir pašalinti lentelių eilutes ir stulpelius.

Pastabos : 

Šioje temoje

Paveikslėlio įtraukimas iš įrenginio, tinklo arba interneto

Naudojant paveikslėlius, iliustracijas ir kitus failus iš interneto, svarbu laikytis autorių teisių. Vaizdų filtravimas pagal licencijos tipą gali padėti išsirinkti naudojamus failus.

Paveikslėlio įtraukimas iš savo įrenginio ar tinklo

 1. Pereikite į skaidrės turinio sritį, kur norite įterpti paveikslėlį.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Įterpimas, paspauskite Alt + N. Išgirsite: „Insert tab“ (skirtukas Įterpimas).

 3. Norėdami atidaryti dialogo langą Įterpti paveikslėlį, paspauskite P. Išgirsite: „Insert Picture dialog. File name“ (Dialogo langas „Įterpti paveikslėlį“. Failo vardas).

  Patarimas : Dialogo langas Įterpti paveikslėlį yra ypatingas standartinės failų naršyklės lango atvejis, atidaromas aplanke Paveikslėliai. Naudinga po ranka turėti paveikslėlio failo vietą, kad būtų lengviau jį rasti.

 4. Įveskite failo pavadinimą ir kelią į laukelį Failo pavadinimas arba pasirinkite failą, kurį norite įterpti. Tada paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Paveikslėlis įterptas ir pažymėtas.

  Pastaba : Kai paveikslėlis pažymėtas, pasiekiamas kontekstinis skirtukas Formatas. Šiame skirtuke galite naudoti parinktis, norėdami pakeisti paveikslėlio dydį, pridėti spalvų, stilių ir kt. Norėdami pereiti į skirtuką Formatas, paspauskite Alt+J. Išgirsite „Format tab“ (skirtukas Formatas). Norėdami naviguoti Formato parinktyse, paspauskite klavišą „Tab“.

Paveikslėlio įtraukimas iš interneto

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės turinio sritį, kur norite įterpti paveikslėlį.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Įterpimas, paspauskite Alt + N. Išgirsite: „Insert tab“ (skirtukas Įterpimas).

 3. Norėdami rasti paveikslėlį internete ir įtraukti į pateiktį, paspauskite F. Naudodami Diktorių išgirsite: „Enter your search term, editing“ (Įveskite paieškos terminą, redagavimas). „JAWS“ išgirsite: „Insert pictures“ (Įterpti paveikslėlius).

 4. Įveskite paieškos terminą ir paspauskite „Enter“.

 5. Rodomi paieškos rezultatai. Norėdami naršyti paveikslėlius, spauskite „Tab“, kol išgirsite paveikslėlio dydį ir šaltinį. Norėdami pereiti tarp paveikslėlių, naudokite rodyklių klavišus. Naudojant Diktorių, pereinant pranešami paveikslėlių aprašai. JAWS nenuskaito paveikslėlių aprašų.

 6. Norėdami pažymėti vaizdą, perkelkite ant jo įvesties vietą ir paspauskite „Enter“.

  Pastaba : Galite pasirinkti daugiau nei vieną paveikslėlį.

 7. Paspauskite „Tab“, kol išgirsite „Insert button“ (Mygtukas Įterpti), tada paspauskite „Enter“.

  Paveikslėlis įterptas ir pažymėtas.

Paveikslėlio apkarpymas

Pertvarkykite pateikties paveikslėlius į konkrečias formas arba vaizdo formatus.

Apkarpymas iki nustatytos figūros

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės sritį ir pasirinkite vaizdą, kurį norite apkarpyti. Norėdami pasirinkit vaizdą, skaidrės srityje spauskite „Tab“, kol Diktorius praneš: „Image“ (Vaizdas). JAWS išgirsite: „Picture“ (Paveikslėlis).

 2. Norėdami atidaryti meniu Formatas, paspauskite Alt+J. Išgirsite: „Format tab“ (skirtukas Formatas).

 3. Norėdami pereiti į meniu Apkarpymas, paspauskite V. Išgirsite: „Crop“ (Apkarpymas).

 4. Norėdami apkarpyti paveikslėlį pagal konkrečią figūrą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą, norėdami pareiti į submeniu Apkarpyti pagal figūrą. Norėdami išplėsti submeniu, paspauskite tarpo klavišą.

 5. Norėdami naršyti figūros parinktis, naudokite rodyklių klavišus. Pereinant pranešami formų aprašai.

 6. Norėdami pasirinkti apkirpimo figūrą, paspauskite klavišą „Enter“. Paveikslėlis apkarpomas pagal pasirinktą figūrą.

Apkarpymas iki vaizdo formato

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės sritį ir pasirinkite vaizdą, kurį norite apkarpyti.

 2. Norėdami atidaryti meniu Formatas, paspauskite Alt+J. Išgirsite: „Format tab“ (skirtukas Formatas).

 3. Norėdami pereiti į meniu Apkarpymas, paspauskite V. Išgirsite: „Crop“ (Apkarpymas).

 4. Norėdami apkarpyti paveikslėlį pagal vaizdo formatą, paspauskite rodyklės žemyn klavišą, norėdami pareiti į submeniu Vaizdo formatas. Norėdami išplėsti submeniu, paspauskite tarpo klavišą.

 5. Norėdami naršyti vaizdo formato parinktis, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Pereinant pranešamas vaizdo formatas.

 6. Norėdami pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite klavišą „Enter“. Paveikslėlis apkarpomas pagal pasirinktą vaizdo formatą.

Lentelės įtraukimas į skaidrę ir formatavimas

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės sritį, kur norite įterpti lentelę.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Įterpimas, paspauskite Alt + N. Išgirsite: „Insert tab“ (skirtukas Įterpimas).

 3. Norėdami pereiti į meniu Lentelė, paspauskite T. Išgirsite: „1x1 table“ (1x1 lentelė).

 4. Norėdami įterpti lentelę į pateiktį, paspauskite I.

 5. Atidaromas dialogo langas Lentelės įterptis su įvesties vieta lauke Stulpelių skaičius. Numatytasis stulpelių skaičius yra 5. Jei norite panaikinti numatytąjį skaičių, paspauskite „Delete“ ir įveskite naują stulpelių skaičių. Tada paspauskite „Tab“. Įvesties vieta perkeliama į laukelį Eilučių skaičius. Numatytasis skaičius yra 2. Norėdami pakeisti, įveskite eilučių skaičių ir paspauskite klavišą „Enter“.

 6. Lentelė įterpiama pasirinktoje skaidrėje, žymikliui esant viršutiniame kairiajame kampiniame langelyje. Diktorius identifikuoja jį kaip „langelį, esantį nulinėje eilutėje ir nuliniame stulpelyje.“

 7. Norėdami įterpti tekstą į lentelės langelius, perkelkite žymiklį į langelį ir įveskite tekstą. Norėdami naršyti langelius, naudokite rodyklių klavišus. Diktorius praneša langelio vietą, prie jo pereinant.

 8. Norėdami sustabdyti lentelės redagavimą, paspauskite „Esc“.

Lentelės eilučių ir stulpelių pridėjimas arba naikinimas

Eilutės pridėjimas

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės sritį ir pasirinkite lentelę. Norėdami pasirinkti lentelę, skaidrės srityje spauskite „Tab“, kol Diktorius praneš: „Table“ (Lentelė). JAWS išgirsite „Object placeholder“ (Objekto vietos rezervavimo ženklas) ir tekstą langeliuose. Norėdami pradėti redaguoti lentelę, paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Naudokite rodyklių klavišus, kad perkeltumėte žymiklį į langelį, virš kurio arba po kuriuo norite sukurti naują eilutę.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Maketas, paspauskite Alt+J, tada L. Išgirsite: „Layout tab“ (skirtukas Maketas).

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę virš pasirinkto langelio, paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Insert above button“ („Mygtukas „Įterpti aukščiau“).

  • Norėdami įtraukti eilutę po pasirinktu langeliu, paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Insert below button“ („Mygtukas „Įterpti žemiau“).

  Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Įterpiama eilutę, įvesties vietai esant kairiausiame naujos eilutės langelyje.

Stulpelio pridėjimas

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės sritį ir pasirinkite lentelę.

 2. Perkelkite žymiklį į langelį, esantį į dešinę arba į kairę nuo ten, kur norite sukurti naują stulpelį.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Maketas, paspauskite Alt+J, tada L. Išgirsite: „Layout tab“ (skirtukas Maketas).

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įterpti stulpelį pasirinkto langelio kairėje pusėje, spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Insert left button“ („Mygtukas „Įterpti kairėje“).

  • Norėdami įterpti stulpelį pasirinkto langelio dešinėje pusėje, spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Insert right button“ („Mygtukas „Įterpti dešinėje“).

  Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Įterpiamas stulpelis, įvesties vietai esant naujojo stulpelio viršutiniame langelyje.

Eilutės arba stulpelio naikinimas

 1. Lentelėje perkelkite žymiklį į langelį, esantį stulpelyje arba eilutėje, kurią norite naikinti.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Maketas, paspauskite Alt+J, tada L. Išgirsite: „Layout tab“ (skirtukas Maketas).

 3. Norėdami pereiti į meniu Naikinti, paspauskite D.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naikinti stulpelį, paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Delete columns“ (Naikinti stulpelius).

  • Norėdami naikinti eilutę, paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Delete rows“ (Naikinti eilutes).

  Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Stulpelis arba eilutė panaikinama ir įvesties vieta pereina į kitą lentelės langelį.

Patarimas : Norėdami greitai panaikinti visą lentelę, pažymėkite lentelę ir paspauskite klavišą „Delete“.

Lentelės kraštinių pridėjimas

 1. Pateiktyje pasirinkite lentelę, į kurią norite įtraukti kraštinę. Norėdami pasirinkti lentelę, skaidrės srityje spauskite „Tab“, kol Diktorius praneš: „Table“ (Lentelė). JAWS išgirsite „Object placeholder“ (Objekto vietos rezervavimo ženklas) ir tekstą langeliuose.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Dizainas, paspauskite Alt+J, tada T. Išgirsite: „Design tab“ (skirtukas Dizainas).

 3. Norėdami pasirinkti kraštinės stilių, paspauskite L. Išgirsite „No border“ (Nėra kraštinės) arba kraštinės stilių. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite stilius. Pereinant pranešami stiliai. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 4. Pažymėkite, kur norite pridėti kraštines, paspauskite Alt + J ir, norėdami pereiti į skirtuką Dizainas, paspauskite T, tada paspauskite B. Išgirsite „No border“ (Nėra kraštinių) arba kraštinės parinktį. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite parinktis. Pereinant pranešamos parinktys. Norėdami pasirinkti parinktį, paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Į lentelę įtraukiama kraštinė ir įvesties vieta perkeliama į viršutinį kairįjį lentelės langelį.

Lentelės išvaizdos keitimas

Galite naudoti komandas skirtuke Dizainas, norėdami pakeisti lentelės išvaizdą. Pvz. galite taikyti Lentelės stilių arba pakeisti fono spalvą.

Lentelės stiliaus taikymas

 1. Pateiktyje pasirinkite lentelę, kurioje norite taikyti vieną iš galimų formatavimo stilių. Norėdami pasirinkti lentelę, skaidrės srityje spauskite „Tab“, kol Diktorius praneš: „Table“ (Lentelė). JAWS išgirsite „Object placeholder“ (Objekto vietos rezervavimo ženklas) ir tekstą langeliuose.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Dizainas, paspauskite Alt+J, tada T. Išgirsite: „Design tab“ (skirtukas Dizainas).

 3. Norėdami pereiti į meniu Lentelių stiliai, paspauskite A. Išgirsite dabartinį lentelės stilių.

 4. Norėdami naršyti lentelės stilius, naudokite rodyklių klavišus. Pereinant pranešami stiliai. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami pašalinti bet kokį stilių iš lentelės, meniu Lentelės stiliai paspauskite C.

 5. Lentelės stilius pakeičiamas ir įvesties vieta perkeliama į viršutinį kairįjį lentelės langelį.

Fono pridėjimas arba keitimas

 1. Pateiktyje pasirinkite lentelę, kurios fono spalvą norite pakeisti.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Dizainas, paspauskite Alt+J, tada T. Išgirsite: „Design tab“ (skirtukas Dizainas).

 3. Norėdami pereiti į meniu Spalvinimas, paspauskite H. Išgirsite dabartinę fono spalvą.

 4. Norėdami naršyti fono spalvas, naudokite rodyklių klavišus. Pereinant pranešamos spalvos. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

  Patarimas : Norėdami pašalinti fono spalvą, paspauskite N, kad pasirinktumėte Be užpildo.

 5. Lentelės fono spalva pakeičiama ir įvesties vieta perkeliama į viršutinį kairįjį lentelės langelį.

Lentelės perkėlimas arba dydžio keitimas

Lentelės perkėlimas

 1. Pateiktyje pasirinkite lentelę, kurią norite perkelti. Norėdami pasirinkti lentelę, skaidrės srityje spauskite „Tab“, kol Diktorius praneš: „Table“ (Lentelė). JAWS išgirsite „Object placeholder“ (Objekto vietos rezervavimo ženklas) ir tekstą langeliuose.

 2. Norėdami perkelti lentelę skaidrėje, naudokite rodyklių klavišus.

 3. Norėdami sustabdyti lentelės perkėlimą, paspauskite „Esc“.

Lentelės dydžio keitimas

Konkretaus lentelės dydžio įvedimas

 1. Pateiktyje pasirinkite lentelę, kurios dydį norite pakeisti.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Maketas, paspauskite Alt+J, tada L. Išgirsite: „Layout tab“ (skirtukas Maketas).

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami keisti lentelės aukštį, paspauskite TH. Tada įveskite aukštį coliais ir paspauskite klavišą „Enter“.

  • Norėdami keisti lentelės plotį, paspauskite TW. Tada įveskite plotį coliais ir paspauskite klavišą „Enter“.

Lentelės dydis pakeičiamas ir įvesties vieta perkeliama į viršutinį kairįjį lentelės langelį.

Keisti stulpelio arba eilutės dydį

 1. Pasirinkite lentelę, kurios stulpelių arba eilučių dydį norite keisti. Norėdami pradėti redaguoti lentelę, paspauskite klavišą „Enter“.

 2. Naudodamiesi rodyklių klavišais perkelkite žymiklį į langelį, kuriame yra stulpelis arba eilutė, kurios dydį norite keisti.

 3. Norėdami pereiti į skirtuką Maketas, paspauskite Alt+J, tada L. Išgirsite: „Layout tab“ (skirtukas Maketas).

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pakeisti eilutės aukštį, paspauskite H. Tada įveskite aukštį coliais ir paspauskite klavišą „Enter“.

  • Norėdami pakeisti stulpelio plotį, paspauskite W. Tada įveskite plotį coliais ir paspauskite klavišą „Enter“.

 5. Stulpelio arba eilutės dydis pakeičiamas ir įvesties vieta perkeliama į prieš tai pasirinktą langelį.

 Figūros arba „SmartArt“ įterpimas

 1. Pereikite į skaidrės turinio sritį, kur norite įterpti „SmartArt“ paveikslėlį.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Įterpimas, paspauskite Alt + N. Išgirsite: „Insert tab“ (skirtukas Įterpimas).

 3. Norėdami atidaryti dialogo langą SmartArt, paspauskite M. Išgirsite: „Choose a SmartArt graphic“ („SmartArt“ grafinio elemento pasirinkimas).

 4. Norėdami naršyti „SmartArt“ kategorijas, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus. Pereinant pranešamos kategorijos. Pasirinkus norimą kategoriją, paspauskite „Tab“.

 5. Norėdami naršyti pasirinktą „SmartArt“ kategoriją, naudokite rodyklių klavišus. Pereinant paskelbiami „SmartArt“ apibūdinantys pavadinimai. Norėdami pasirinkti, paspauskite klavišą „Enter“.

 6. „SmartArt“ sukuriamas ir įterpiamas į pasirinktą skaidrę, o įvesties vieta yra pirmame redaguojamame teksto laukelyje.

  Patarimas : Galite naudoti komandas skirtukuose Formatas ir Dizainas, jei norite pakeisti „SmartArt“ išvaizdą. Norėdami pereiti į skirtuką Formatas, paspauskite Alt, J ir O. Norėdami pereiti į skirtuką Dizainas, paspauskite Alt, J ir S.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Pateikties įrašymas naudojant „PowerPoint“ su ekrano skaitytuvu

Sparčiųjų klavišų naudojimas "PowerPoint" pateikčių kūrimas

Sparčiųjų klavišų naudojimas norint pateikti "PowerPoint" pateiktis

Pagrindinės užduotys pateikčiai sukurti „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“, naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite PowerPoint Online su klaviatūros ir ekrano skaitytuvą, pvz., JAWS ar diktorius, įtaisytąją "Windows" ekrano skaitytuvą, lentelių ir paveikslėlių įterpimas į pateiktį.

Pastabos : 

 • Jei naudojate diktorių su „Windows 10 Fall Creators Update“, būtina išjungti nuskaitymo režimą, kad būtų galima redaguoti dokumentus, skaičiuokles ar pateiktis naudojant „Office Online“. Daugiau informacijos žr. Virtualaus arba naršymo režimo išjungimas ekrano skaitytuvuose naudojant „Windows 10 Fall Creators Update“.

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Jei norite sužinoti apie sparčiuosius klavišus, žr. Spartieji klavišai programoje „PowerPoint Online“.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate šią programą asmeniniame kompiuteryje. „Windows“ telefone ar planšetiniame kompiuteryje gali šiek tiek skirtis naršymas ir gestai.

 • Kai naudojate programą „PowerPoint Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi programa „PowerPoint Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų kompiuterio programoje. Pvz., perėjimui į komandas ir iš jų naudosite klavišus „Ctrl“ + F6, o ne klavišą F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (žinynas) ir „Ctrl“ + O (atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne programoje „PowerPoint Online“.

Šioje temoje

Paveikslėlio įtraukimas iš savo įrenginio

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės turinio sritį, kur norite įterpti paveikslėlį.

 2. Paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, N, P. Išgirsite: "Open, failo vardą." Atidaryti dialogo langą teksto lauke failo vardas yra į jį įvesties vietą.

 3. Pereikite į norimą paveikslėlį ir paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte.

 4. Norėdami įterpti pasirinktą paveikslėlį į pateiktį, paspauskite Alt + O.

Paveikslėlio įtraukimas iš interneto

Naudodami nuotraukas arba iliustracijas iš „Bing“, privalote paisyti autorių teisių, o „Bing“ licencijų filtras padės pasirinkti vaizdus.

 1. Pateiktyje pereikite į skaidrės turinio sritį, kur norite įterpti paveikslėlį.

 2. Paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, N, F. Atsidaro ieškos dialogo langą "Bing". Dėmesys, teksto lauke Ieškoti "Bing" vaizdų .

 3. Įveskite savo ieškos terminus, ir paspauskite klavišą Enter. Ieškos rezultatų sąraše rodomas pirmą vaizdą dėmesio. Išgirsite pirmąjį vaizdo pavadinimu.

 4. Naudoti rodyklių klavišus Norėdami judėti tarp vaizdų ieškos rezultatai. Radę norimą paveikslėlį, paspauskite Enter, kad jį pažymėtumėte.

 5. Norėdami įterpti pasirinktą paveikslėlį į skaidrę, paspauskite klavišą Tab, kol išgirsite "Mygtukas Įterpti", ir paspauskite klavišą Enter.

Lentelės įtraukimas į skaidrę

 1. Jūsų pateiktis, eikite į skaidrės turinio sritį, kur norite įterpti lentelę.

 2. Paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, N, T. Išgirsite: "Vieną x vieną lentelę."

 3. Norėdami pasirinkti eilučių ir stulpelių skaičius lentelėje, paspauskite Shift + rodyklių klavišus, kol išgirsti derinys, ir paspauskite klavišą Enter. Lentelės įterpiamas skaidrės.

Įterpti eilutes arba stulpelius į lentelę

 1. Jūsų pateiktis, eikite į lentelės langelį virš, po arba šalia naują eilutę ar stulpelį, kad būtų kur.

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Lentelės įrankiai maketas , paspauskite Alt + "Windows" logotipo klavišą, J, L. Išgirsite: "lentelės Įrankiai, pasirinktą maketą skirtuko elemente."

 3. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami įtraukti eilutę virš langelio, paspauskite V.

  • Jei norite įtraukti eilutę po langeliu, paspauskite E.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į kairę nuo langelio, paspauskite L.

  • Jei norite įtraukti stulpelį į dešinę nuo langelio, paspauskite I.

Taip pat žr.

Darbas su „PowerPoint“ skaidrėmis, naudojant ekrano skaitytuvą

Norėdami Rodyti pateiktį naudojant "PowerPoint" naudojate ekrano skaitytuvą

„PowerPoint Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys kuriant pateiktį programoje „PowerPoint“, naudojant ekrano skaitytuvą

Sužinokite, kaip naršyti „PowerPoint“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×