Pavadinimų apibrėžimas ir naudojimas formulėse

Naudojant pavadinimus lengviau suprasti ir tvarkyti formules. Galite apibrėžti langelių diapazono, funkcijos, konstantos arba lentelės pavadinimą. Kai perprasite pavadinimų naudojimo darbaknygėje praktiką, galėsite lengvai naujinti, tikrinti ir tvarkyti šiuos pavadinimus.

Ką norėtumėte daryti?

Pavadinimo apibrėžimas darbalapio langeliui arba langelių diapazonui

Pavadinimo apibrėžimas naudojant darbalapio langelių pasirinkimą

Pavadinimo apibrėžimas naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas

Pavadinimų tvarkymas naudojant dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas

Pavadinimo keitimas

Vieno arba kelių pavadinimų naikinimas

Daugiau apie pavadinimų naudojimą

Daugiau apie pavadinimų sintaksės taisykles

Pavadinimo apibrėžimas darbalapio langeliui arba langelių diapazonui

 1. Pasirinkite langelį, langelių diapazoną arba nesusisiekiančią pažymėtąją sritį, kurią norite pavadinti.

 2. Spustelėkite lauką Pavadinimas, esantį formulės juosta kairėje.
  Formulių juostos pavadinimo langas

 3. Įveskite pavadinimą, kurį norite naudoti žymėjimui nurodyti. Pavadinimai gali būti iki 255 simbolių ilgio. Norėdami sužinoti daugiau apie papildomas pavadinimų kūrimo taisykles, žr. ankstesnį skyrių Daugiau apie pavadinimų sintaksės taisykles

 4. Paspauskite „Enter“.

Pastaba   Negalite pavadinti langelio, kai dirbate redagavimo režimu (kad pakeistumėte langelio turinį).

Puslapio viršus

Pavadinimo apibrėžimas naudojant darbalapio langelių pasirinkimą

Galite konvertuoti esamų eilučių ir stulpelių etiketes į pavadinimus.

 1. Pasirinkite diapazoną, kurį norite pavadinti, įskaitant eilučių ir stulpelių etiketes.

 2. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Kurti iš pažymėtos srities.
  Komanda Kurti iš pažymėtos srities

 3. Dialogo lange Kurti pavadinimus pagal pasirinkimą nurodykite vietą, kurioje yra etiketės, pažymėdami žymės langelius Viršutinė eilutė, Kairysis stulpelis, Apatinė eilutė arba Dešinysis stulpelis.

Pastaba   Pavadinimas, sukurtas pagal šią procedūrą, nurodo tik langelius, kuriuose yra reikšmės, ir neįtraukia esamų eilučių ir stulpelių etikečių.

Puslapio viršus

Pavadinimo apibrėžimas naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas

 1. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Apibrėžti pavadinimą.
  Komanda Apibrėžti pavadinimą

 2. Dialogo lango Naujas pavadinimas laukelyje Pavadinimas įveskite pavadinimą, kurį norite naudoti nuorodai.

  Pastaba   Pavadinimai gali būti iki 255 simbolių ilgio. Norėdami sužinoti daugiau apie papildomas pavadinimų kūrimo taisykles, žr. skyrių, Daugiau apie pavadinimų sintaksės taisykles.

 3. Kad nurodytumėte pavadinimo aprėptį, išplečiamojo sąrašo Aprėptis lauke pasirinkite Darbaknygė arba darbaknygės darbalapio pavadinimą.

 4. Jei norite, laukelyje Komentaras įveskite iki 255 simbolių apimties aprašomąjį komentarą.

  Pastaba   Jei paskelbiate darbaknygę „Excel Services“ ir nurodote vieną arba daugiau parametrų, komentaras naudojamas kaip Patarimas ekrane užduočių srityje Parametrai.

 5. Lauke Nurodo ką atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite, įveskite langelio nuorodą.

   Patarimas   Dabartinis žymėjimas įvedamas pagal numatytuosius nustatymus. Norėdami kaip argumentą įvesti kitas langelio nuorodas, spustelėkite Mygtuko atvaizdas (kuris laikinai sutraukia dialogo langą), pažymėkite darbalapio langelius ir spustelėkite Mygtuko vaizdas, kad atkurtumėte įprastą dialogo lango dydį.

  • Norėdami įvesti konstantą, įveskite = (lygybės ženklas), tada įveskite konstantos reikšmę.

  • Norėdami įvesti formulę, įveskite = ir formulę.

 6. Kad baigtumėte ir grįžtumėte į darbalapį, spustelėkite Gerai.

Patarimas    Kad praplatintumėte arba pailgintumėte dialogo langą Naujas pavadinimas, spustelėkite ir vilkite tempimo rankenėlę apačioje.

Puslapio viršus

Pavadinimų tvarkymas naudojant dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas

Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas galite dirbti su visais apibrėžtais darbaknygėje esančiais pavadinimais ir lentelių pavadinimais. Pavyzdžiui, galbūt norėsite rasti pavadinimus, kuriuose yra klaidų (pvz., #DIV/0! arba #NAME?), patvirtinti pavadinimo reikšmę ir nuorodą, peržiūrėti arba redaguoti aprašomuosius komentarus arba nustatyti pavadinimo aprėptį. Taip pat galite rikiuoti ir filtruoti pavadinimų sąrašą ir lengvai įtraukti, keisti arba naikinti pavadinimus vienoje vietoje.

Kad atidarytumėte dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas, skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Pavadinimų tvarkytuvas.

Komanda Pavadinimų tvarkytuvas

Apibrėžtųjų pavadinimų ir lentelių pavadinimų peržiūra

Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas parodoma ši informacija apie kiekvieną pavadinimą sąrašo lauke:

Šis stulpelis:

Jame parodoma:

Piktograma ir pavadinimas

Vienas iš šių:

 • Apibrėžtas pavadinimas, kuris nurodytas su apibrėžto pavadinimo piktograma. Apibrėžto pavadinimo piktograma

 • Lentelės pavadinimas, kuris nurodytas su lentelės pavadinimo piktograma. Lentelės pavadinimo piktograma

Reikšmė

Esama pavadinimo reikšmė, pavyzdžiui, formulės rezultatai, eilutės konstanta, langelio diapazonas, klaida, reikšmių masyvas arba rezervuota vieta, jeigu formulė negali būti apskaičiuota. Pavyzdžiai:

 • "tai mano eilutės konstanta"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Ką nurodo

Esama pavadinimo koordinatė. Pavyzdžiai:

 • =Lapas1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(Lapas1!A1,Lapas2!B2)

Aprėptis

Vienas iš toliau nurodytųjų.

 • Darbalapio pavadinimas, jei aprėptis yra vietinis darbalapio lygis.

 • "Darbaknygė", jei aprėptis yra visuotinis darbalapio lygis.

Komentaras

Papildoma informacija apie pavadinimą iki 255 simbolių. Pavyzdžiai:

 • Ši reikšmė nustos galioti 2010 m. gegužės 2 d.

 • Nenaikinti! Kritinis pavadinimas!

 • Pagal ISO sertifikato tyrimo skaičius.

Pastaba    Jei paskelbiate darbaknygę „Excel Services“ ir nurodote vieną arba daugiau parametrų, komentaras naudojamas kaip Patarimas ekrane užduočių srityje Parametrai.

Pastabos   

 • Negalite naudoti dialogo lango Pavadinimų tvarkytuvas, kol keičiate langelio turinį.

 • Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas nerodomi pavadinimai, apibrėžti „Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)“ arba paslėpti (pavadinimo ypatybė Matomas nustatyta kaip „Klaidinga“).

Stulpelių dydžio keitimas

 • Kad automatiškai keistumėte stulpelio dydį ir sutalpintumėte didžiausią reikšmę tame stulpelyje, dukart spustelėkite dešiniąją stulpelio antraštės pusę.

Pavadinimų rūšiavimas

 • Kad surūšiuotumėte pavadinimų sąrašą didėjimo arba mažėjimo tvarka, pakaitomis spustelėkite stulpelio antraštę.

Pavadinimų filtravimas

Naudokite komandas išplečiamajame sąraše Filtruoti, kad greitai parodytumėte pavadinimų antrinį rinkinį. Pasirenkant kiekvieną komandą, filtro procesas įjungiamas ir išjungiamas, o tai palengvina skirtingų filtro procesų jungimą arba šalinimą, kad gautumėte norimus rezultatus.

Kad filtruotumėte pavadinimų sąrašą, atlikite vieną arba kelis iš šių veiksmų:

Pasirinkite

Ką atlikti:

Pavadinimus, aprėptus darbalapyje

Rodyti tik tuos pavadinimus, kurie darbalapiui yra vietiniai.

Pavadinimus, aprėptus darbaknygėje

Rodyti tik tuos pavadinimus, kurie darbaknygei yra visuotiniai.

Pavadinimus, turinčius klaidų

Rodyti tik tuos pavadinimus su reikšmėmis, kuriuose yra klaidų (pavyzdžiui, #REF, #VALUE arba #NAME).

Pavadinimus, neturinčius klaidų

Rodyti tik tuos pavadinimus su reikšmėmis, kuriuose nėra klaidų.

Apibrėžtus pavadinimus

Rodyti tik jūsų arba programos „Excel“ apibrėžtus pavadinimus, pavyzdžiui, spausdinimo sritis.

Lentelės pavadinimus

Rodyti tik lentelės pavadinimus.

Puslapio viršus

Pavadinimo keitimas

Jei keičiate apibrėžtą pavadinimą arba lentelės pavadinimą, darbaknygėje pakeičiami visi pavadinimo pavyzdžiai.

 1. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Pavadinimų tvarkytuvas.
  Komanda Pavadinimų tvarkytuvas

 2. Dialogo lange Pavadinimų tvarkytuvas spustelėkite pavadinimą, kurį norite pakeisti, ir spustelėkite Redaguoti.

  Patarimas    Taip pat galite du kartus spustelėti pavadinimą.

 3. Dialogo lango Pavadinimo redagavimas lauke Pavadinimas įveskite naują nuorodos pavadinimą.

 4. Pakeiskite nuorodą laukelyje Susijęs su ir spustelėkite Gerai.

 5. Dialogo lango Pavadinimų tvarkytuvas lauke Nurodo ką pakeiskite langelį, formulę arba konstantą, kurią nurodo pavadinimas.

  • Kad atšauktumėte nenorimus arba netyčinius pakeitimus, spustelėkite Atšaukti Mygtukas Atšaukti arba paspauskite klavišą „Esc“.

  • Kad įrašytumėte pakeitimus, spustelėkite Taikyti Mygtukas „Enter“ arba paspauskite mygtuką „Enter“.

Pastaba    Mygtukas Uždaryti uždaro tik dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas. Norint taikyti jau atliktus pakeitimus, nereikia spustelėti Uždaryti.

Puslapio viršus

Vieno arba kelių pavadinimų naikinimas

 1. Skirtuko Formulės grupėje Apibrėžti pavadinimai spustelėkite Pavadinimų tvarkytuvas.
  Komanda Pavadinimų tvarkytuvas

 2. Dialogo lange Pavadinimo tvarkytuvas spustelėkite pavadinimą, kurį norite pakeisti.

 3. Pasirinkite vieną arba kelis pavadinimus atlikdami vieną iš šių veiksmų:

  • Kad pasirinktumėte pavadinimą, spustelėkite jį.

  • Norėdami pasirinkti kelis pavadinimus, sudarančius vientisą grupę, paspauskite ir vilkite pavadinimus arba paspauskite klavišą „Shift“ ir pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną grupės pavadinimą.

  • Norėdami pasirinkti kelis pavadinimus, nesudarančius vientisos grupės, paspauskite klavišą „Ctrl“ ir pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną grupės pavadinimą.

 4. Spustelėkite Naikinti. Taip pat galite paspausti klavišą „Delete“.

 5. Spustelėkite Gerai, kad patvirtintumėte naikinimą.

Pastaba   Mygtukas Uždaryti uždaro tik dialogo langą Pavadinimų tvarkytuvas. Norint taikyti jau atliktus pakeitimus, nereikia spustelėti mygtuko Uždaryti.

Puslapio viršus

Daugiau apie pavadinimų naudojimą

Pavadinimas yra prasmingas sutrumpinimas, kuris leidžia lengviau suprasti langelio nuoroda, konstanta, formulė arba lentelė paskirtį, nes iš pirmo žvilgsnio tai gali būti nelengva. Toliau pateikiama pavadinimų pavyzdžių, parodoma, kaip tai padidina aiškumą ir supratimą.

Pavyzdžio tipas

Pavyzdys be pavadinimų

Pavyzdys, kuris naudoja pavadinimus

Koordinatė

=SUM(C20:C30)

=SUM(PirmoKetvirčioPardavimai)

Konstanta

=PRODUCT(A5,8.3)

=PRODUCT(Kaina,PVM)

Formulė

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Prekių_kiekis,-Užsakymų_kiekis)

Lentelė

C4:G36

=GeriausiPardavimai06

Pavadinimų tipai

Yra keli pavadinimų tipai, kuriuos galite kurti ir naudoti.

Apibrėžtas pavadinimas    Pavadinimas, nusakantis langelį, langelių diapazoną, formulę ar pastovią reikšmę. Galite kurti savo apibrėžtą pavadinimą, o kartais jį sukuria programa „Excel“, pvz., kai nustatote spausdinimo sritį.

Lentelės pavadinimas    Pavadinimas programos „Excel“ lentelei, kuri yra duomenų rinkinys apie įrašuose (eilutėse) ir laukuose (stulpeliuose) išsaugotą konkretų objektą. Programa „Excel“ kuria numatytąjį lentelės pavadinimą Lentelė1, Lentelė2 ir t. t. kiekvieną kartą, kai įterpiate lentelę, bet lentelės pavadinimą galima keisti į prasmingesnį.

Pavadinimo aprėptis

Visi pavadinimai turi aprėptį tam tikro darbalapio (taip pat vadinama vietiniu darbalapio lygiu) arba visos darbaknygės (taip pat vadinama visuotiniu darbaknygės lygiu). Pavadinimo aprėptis yra vieta, kurioje pavadinimas atpažįstamas. Pvz.:

 • Jei apibrėžėte pavadinimą, pvz., Biudžetas_FM08, o jo aprėptis yra Lapas1, tas pavadinimas atpažįstamas tik lape Lapas1, bet negali būti besąlygiškai atpažįstamas kituose lapuose be papildomos informacijos, pvz., jo darbalapio pavadinimo.

  Norėdami naudoti vietinio darbalapio pavadinimą kitame darbalapyje, galite padidinti jo aprėptį įrašydami prieš jį jo darbalapio pavadinimą, kaip parodyta šiame pavyzdyje:

  Lapas1!Biudžetas_FM08

 • Jei apibrėžėte pavadinimą, pavyzdžiui, Pardavimų_Skyr_Tikslai, o jo aprėptis yra tik darbaknygė (kitaip sakant, „Excel“ failas), tas pavadinimas atpažįstamas visuose tos darbaknygės darbalapiuose, tačiau bet kurioje kitoje darbaknygėje neatpažįstamas.

Pavadinimas visada turi būti unikalus savo aprėptyje. Programa „Excel“ neleidžia apibrėžti pavadinimo, kuris nėra unikalus savo aprėptyje. Tačiau tą patį pavadinimą galite naudoti skirtingose aprėptyse. Pavyzdžiui, galite apibrėžti pavadinimą BendrasPelnas, kurio aprėptis yra Lapas1, Lapas2 ir Lapas3 toje pačioje darbaknygėje. Net jei pavadinimas toks pats, kiekvienas pavadinimas yra unikalus savo aprėptyje. Tai galite atlikti, kad užtikrintumėte, jog formulė, naudojanti pavadinimą BendrasPelnas, visada nurodytų tuos pačius langelius vietiniu darbalapio lygiu.

Galite net apibrėžti tą patį pavadinimą BendrasPelnas visuotiniam darbaknygės lygiui, bet vėlgi aprėptis yra unikali. Šiuo atveju gali būti pavadinimų konfliktas. Kad išspręstų šį konfliktą, pagal numatytuosius nustatymus programa „Excel“ naudoja pavadinimą, kuris apibrėžtas darbalapiui, nes vietinis darbalapio lygis yra aukštesnis nei visuotinis darbaknygės lygis. Jei norite nepaisyti aukštesnio lygio ir norite naudoti darbaknygės pavadinimą, galite pašalinti pavadinimo dviprasmiškumą pradžioje pridėdami darbaknygės pavadinimą, kaip parodyta šiame pavyzdyje:

DarbaknygėsFailas!BendrasPelnas

Galite nepaisyti vietinio darbalapio lygio visuose darbaknygės darbalapiuose, išskyrus pirmąjį darbalapį, kuris visada naudoja vietinį pavadinimą, jei yra pavadinimų konfliktas, todėl jo negalima nepaisyti.

Pavadinimų apibrėžimas ir naudojimas

Pavadinimą galima apibrėžti toliau pateiktais būdais.

 • Naudojant formulių juostos lauką Pavadinimas    Tai geriausiai tinka naudoti pasirinkto diapazono darbaknygės lygio pavadinimui kurti. Įrašykite norimą pavadinimą tiesiai į lauką (kaip numatyta, Pavadinimo lango turinys yra langelio adresas, pvz., A1). Čia rodomame vaizde taip pat rodomas apibrėžtas pavadinimas, Vardas, lauke Vardų tvarkytuvas, kai jis jau apibrėžtas.

  Pavadinimo langas

 • Naudojant esamas pažymėtų langelių eilučių ir stulpelių žymas.    Naudodami komandą Kurti iš žymėjimo galite patogiai kurti pavadinimus iš esamų eilučių ir stulpelių žymų, naudodami darbalapio langelių žymėjimą.

 • Naudojant dialogo langą Naujas pavadinimas    Tai geriausia naudoti, kai reikia daugiau lankstumo kuriant pavadinimus, pavyzdžiui, nurodant vietinio darbalapio lygio aprėptį arba kuriant pavadinimo komentarą.

Pastaba   Pagal numatytuosius parametrus pavadinimuose naudojamos absoliučiosios langelių koordinatės.

Apibrėžtąjį pavadinimą galima naudoti formulėje, jį įvedant toliau pateiktu būdu.

 • Klaviatūra    Pavadinimo įvedimas, pvz., kaip formulės argumento. Čia parodytame vaizde ID yra apibrėžtas pavadinimas, susijęs su diapazonu B2:B5.
  Formulėje naudojamas apibrėžtas pavadinimas

 • Formulių automatinio vykdymo naudojimas    Naudokite išplečiamąjį sąrašą Formulės automatinis vykdymas, kuriame automatiškai pateikiami leistini pavadinimai. Čia parodytame vaizde apibrėžto pavadinimo ID yra pasiekiamas išskleidžiamame sąraše ir skirtas naudoti formulėje.
  Automatinio įvykdymo sąraše rodomas apibrėžtas pavadinimas

 • Pasirinkimas iš komandos Naudoti formulėje    Pasirinkite apibrėžtą pavadinimą iš sąrašo, pasiekiamo komandoje Naudoti formulėje, esančioje grupėje Apibrėžti pavadinimai, skirtuke Formulės.

Pavadinimų sekimas

Norėdami sekti visus darbaknygės apibrėžtuosius pavadinimus taip, kad galėtumėte juos matyti iškart, galite sukurti sąrašą, kuriame rodomi visi apibrėžtieji pavadinimai ir jų vietos.

 1. Darbalapyje suraskite sritį su dviem tuščiais stulpeliais (sąraše bus du stulpeliai, vienas pavadinimui, o kitas pavadinimo aprašui).

 2. Pasirinkite langelį, kuris bus viršutinis kairysis sąrašo kampas.

 3. Skirtuko lapo Formulės grupėje Apibrėžtieji pavadinimai spustelėkite Naudoti formulėje, tada spustelėkite Įklijuoti pavadinimus.

 4. Dialogo lange Įklijuoti pavadinimus spustelėkite Įklijuoti sąrašą.
  Visų apibrėžtų pavadinimų įklijavimas į darbalapį

  Spustelėjus Įklijuoti sąrašą, dviejų apibrėžtų pavadinimų (Vardas ir ID) diapazonai ir pavadinimai įklijuojami į darbalapį.

Puslapio viršus

Daugiau apie pavadinimų sintaksės taisykles

Toliau pateiktas sintaksės taisyklių sąrašas, kurias turite žinoti, kai kuriate ir redaguojate pavadinimus.

 • Galiojantys simboliai    Pirmasis pavadinimo simbolis turi būti raidė, pabraukimo simbolis (_) arba kairinis pasvirasis brūkšnys (\). Kiti pavadinimo simboliai gali būti raidės, skaičiai, taškai ir pabraukimo simboliai.

  Pastaba   Kaip apibrėžto pavadinimo negalite naudoti didžiųjų ir mažųjų raidžių „C“, „c“, „R“, „r“, nes jos visos naudojamos kaip dabartinio pažymėto langelio eilutės arba stulpelio pasirinkimo santrumpa, kai įvedate juos į teksto laukus Pavadinimas arba Eiti į.

 • Langelio koordinatės neleidžiamos    Pavadinimai negali būti tokie patys kaip langelio koordinatės, pavyzdžiui, Z$100 arba R1C1.

 • Tarpai negalimi    Tarpų pavadinime neturi būti. Kaip žodžių skyriklį naudokite pabraukimo simbolį (_) ir tašką (.); pavyzdžiui, Pardavimo_Mokesčiai arba Pirmas.Ketvirtis.

 • Pavadinimo ilgis    Pavadinime gali būti iki 255 simbolių.

Reagavimas į raidžių registrą    Pavadinimuose gali būti viršutinio ir apatiniojo registro raidžių. Programa „Excel“ pavadinimuose neskiria viršutiniojo ir apatiniojo registro simbolių. Pavyzdžiui, jei sukūrėte pavadinimą Pardavimai, o po to toje pačioje darbaknygėje sukūrėte kitą pavadinimą PARDAVIMAI, programa „Excel“ paragins pasirinkti unikalų pavadinimą.

Puslapio viršusAr ši informacija buvo naudinga?

Taip Ne

Kaip galėtume tai pagerinti?

255 liko simbolių

Siekiant apsaugoti jūsų privatumą, neįtraukite kontaktinės informacijos į atsiliepimus. Peržiūrėkite mūsų privatumo strategija.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Palaikymo ištekliai

Kalbos pakeitimas