Paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tikrinimas darbaknygėse

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei elektroninę programos Microsoft Office Excel darbaknygės kopiją planuojate naudoti bendrai, patartina peržiūrėti darbaknygę ieškant paslėptų duomenų arba asmeninės informacijos, kuri gali būti saugoma pačioje darbaknygėje arba jos ypatybėse (metaduomenys). Paslėpti duomenys gali atskleisti detalių apie jūsų organizaciją arba pačią darbaknygę, kurių nenorite bendrinti viešai. Galite pašalinti šią paslėptą informaciją prieš pradėdami bendrai naudoti dokumentą su kitais žmonėmis.

Šis straipsnis paaiškina, kaip dokumentų inspektoriaus priemonė, esanti programoje Microsoft Office Excel 2007, gali padėti rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją programos Excel darbaknygėse.

Pastaba : Galite pašalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją iš darbaknygių, kurį naudojate bendrai su kitais žmonėmis. Tačiau, jei jūsų darbaknygė buvo įrašyta kaip bendrai naudojama darbaknygė (skirtukasPeržiūra , komanda Bendrai naudoti darbaknygę ), negalite pašalinti komentarus, komentarai, dokumento ypatybės ir asmeninė informacija. Norėdami pašalinti šią informaciją iš bendrai naudojamos darbaknygės, pirmiausia nukopijuokite ir atšaukti darbaknygės bendrinimą.

Šiame straipsnyje

Kokie paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tipai saugomi darbaknygėse?

Kokia informacija galite dokumentų inspektorius rasti ir šalinti iš darbaknygių?

Kaip rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją savo darbaknygėse?

Kokie paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tipai saugomi darbaknygėse?

Programos Excel darbaknygėse gali būti saugomi kelių tipų paslėpti duomenys arba asmeninė informacija. Ši informacija nebūtinai bus iš karto matoma peržiūrint darbaknygę Office Excel 2007, bet gali būti, kad ją pamatyti arba nuskaityti galės kiti žmonės.

Paslėptoje informacijoje gali būti duomenų, kuriuos programa Office Excel 2007 įkelia į darbaknygę, įgalindama jus bendradarbiauti su kitais žmonėmis. Taip pat gali būti informacijos, kurią sąmoningai pažymite kaip paslėptą.

Programos Excel darbaknygėse gali būti toliau nurodyti paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tipai:

 • Komentarai ir ranka rašyti komentarai    Jei kurdami darbaknygę bendradarbiavote su kitais žmonėmis, jūsų darbaknygėje gali būti tokių elementų, kaip komentarai arba ranka rašyti komentarai. Ši informacija įgalintų kitus žmones matyti asmenų, dirbusių su jūsų darbaknyge, vardus, redaktorių komentarus ir darbaknygėje atliktus keitimus.

 • Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija    Dokumento ypatybės, dar vadinamas metaduomenys, pateikta informacijos apie savo darbaknygės, pvz., autorius, tema ir pavadinimas. Dokumento ypatybės taip pat yra informacijos, kurią automatiškai prižiūri Office programų, pvz., vardas asmens, kuris paskutinis įrašė darbaknygę ir data, kai dokumentas buvo sukurtas. Jei naudojote konkrečias funkcijas, jūsų dokumente taip pat gali būti papildomų asmens identifikavimo informacijos (PII), pvz., el. pašto antraščių, siųsti siųstą informaciją, nukreipimo blankus, spausdintuvo kelius ir failo kelio informacijos publikavimo svetainių tipų.

 • Antraštės ir poraštės    Informacijos gali būti programos Excel darbaknygių antraštėse ir poraštėse.

 • Paslėptos eilutės, stulpeliai ir darbalapiai    Programos Excel darbaknygėje gali būti paslėptų eilučių, stulpelių arba net visų darbalapių. Jei išplatinate kopijas darbaknygės, kurioje yra paslėptų eilučių, stulpelių arba darbalapių, kiti žmonės gali padaryti juos matomus ir peržiūrėti juose esančią informaciją.

 • Dokumento serverio ypatybės    Jei jūsų darbaknygė buvo išsaugota dokumentų tvarkymo serverio vietoje, pvz., dokumentų darbo srities svetainėje arba Microsoft Windows SharePoint tarnybų palaikomoje bibliotekoje, darbaknygėje gali būti papildomų dokumento ypatybių arba su serverio vieta susijusios informacijos.

 • Pasirinktiniai XML duomenys    Darbaknygėse gali būti pasirinktinių XML duomenų, kurie nematomi pačiame dokumente. Dokumentų inspektorius gali rasti ir pašalinti šiuos XML duomenis.

 • Nematomas turinys    Darbaknygėje gali būti objektų, kurie nėra matomi, nes buvo suformatuoti kaip nematomi.

Puslapio viršus

Kokią informaciją dokumentų inspektorius gali rasti darbaknygėse ir šalinti iš jų?

Programoje Office Excel 2007 dokumentų inspektorius rodo kelis skirtingus inspektorius, kurie įgalina jus rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją, būdingus programos Excel darbaknygėms. Norėdami pamatyti sąrašą, kuriame pateikta skirtingų tipų paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos, kuriuos dokumentų inspektorius gali rasti ir šalinti iš programos Excel darbaknygių, peržiūrėkite šią lentelę.

Pastaba : Jei jūsų organizacija tinkino dokumentų inspektorių pridėdama inspektoriaus modulių, jūs galėsite tikrinti papildomus savo darbaknygių informacijos tipus.

Office Excel 2007

Inspektoriaus pavadinimas

Randa ir šalina

Komentarai ir pastabos

 • Komentarus

 • Ranka rašytus komentarus

Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija

 • Dokumento ypatybes, įskaitant informaciją iš skirtukų Suvestinė, Statistika ir Pasirinktinis, esančių dialogo lange Dokumento ypatybės

 • El. pašto antraštes

 • Nukreipimo blankus

 • Pataisyti siųstą informaciją

 • Dokumento serverio ypatybes

 • Dokumento tvarkymo strategijos informaciją

 • Turinio tipo informaciją

 • Vartotojo vardą

 • Spausdintuvo maršruto informaciją

 • Scenarijaus komentarus

 • Publikuojamų tinklalapių failo maršrutą

 • Apibrėžtų vardų ir lentelių pavadinimų komentarus

 • Neaktyvius išorinių duomenų ryšius

Antraštės ir poraštės

 • Informaciją darbalapio antraštėse

 • Informaciją darbalapio poraštėse

Paslėptos eilutės ir stulpeliai

 • Paslėptas eilutes

 • Paslėptus stulpelius su duomenimis

  Pastabos : 

  • Jei darbaknygėje yra paslėptų stulpelių be duomenų ir jie yra tarp stulpelių su duomenimis, šie tušti paslėpti stulpeliai taip pat bus atrasti ir pašalinti.

  • Jei darbaknygėje yra paslėptų eilučių arba stulpelių su duomenimis, juos pašalindami galite pakeisti darbaknygėje esančių skaičiavimų arba formulių rezultatus. Jei nežinote, kokia informacija yra paslėptose eilutėse arba stulpeliuose, uždarykite dokumentų inspektorių, padarykite eilutes arba stulpelius matomus ir peržiūrėkite jų turinį.

  • Šis inspektorius negali aptikti figūrų, diagramų, valdiklių, Microsoft ActiveX objektų ir valdiklių, paveikslėlių arba SmartArt grafinių elementų, kurių gali būti paslėptuose stulpeliuose.

Paslėpti darbalapiai

 • Paslėptus darbalapius

  Pastaba : Jei darbaknygėje yra paslėptų darbalapių su duomenimis, juos pašalindami galite pakeisti darbaknygėje esančių skaičiavimų arba formulių rezultatus. Jei nežinote, kokia informacija yra paslėptuose darbalapiuose, uždarykite dokumentų inspektorių, padarykite paslėptus darbalapius matomus ir peržiūrėkite jų turinį.

Pasirinktiniai XML duomenys

 • Pasirinktinius XML duomenis, kurie gali būti saugomi darbaknygėje

Nematomas turinys

 • Objektus, kurie nėra matomi, nes buvo suformatuoti kaip nematomi

  Pastaba : Šis inspektorius neaptinka objektų, uždengtų kitais objektais.

Puslapio viršus

Kaip rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją savo darbaknygėse?

Norėdami rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją programos Excel darbaknygėse, kurios buvo sukurtos naudojant programą Office Excel 2007 ir ankstesnes versijas, galite naudoti dokumentų inspektorių. Patartina dokumentų inspektorių naudoti prieš bendrinant elektroninę savo darbaknygės kopiją, pvz., el. pašto priedą.

 1. Atidarykite darbaknygę, kurią norite tikrinti ieškodami paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos.

 2. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite Įrašyti kaipir įveskite pavadinimą lauke failo vardas įrašyti savo pradinės darbaknygės kopiją.

  Svarbu : Patartina dokumentų inspektorių naudoti dirbant su pradinės darbaknygės kopija, nes ne visada įmanoma atkurti duomenis, kuriuos dokumento inspektorius pašalina.

 3. Pradinės darbaknygės kopiją, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į paruošti, ir tada spustelėkite Tikrinti dokumentą.

 4. Dialogo lange Dokumentų inspektorius pasirinkite žymės langelius pasirinkite norite tikrinami paslėpto turinio tipų. Daugiau informacijos apie skirtingus inspektorius rasite kokią informaciją galite dokumentų inspektorius rasti ir šalinti iš darbaknygių?

 5. Spustelėkite Tikrinti.

 6. Tikrinimo rezultatus peržiūrėkite dialogo lange Dokumentų inspektorius.

 7. Spustelėkite Šalinti viską, esantį šalia paslėpto turinio tipų, kuriuos norite šalinti iš dokumento, tikrinimo rezultatų.

  Svarbu : 

  • Jei pašalinate paslėptą turinį iš savo dokumento, gali būti, kad negalėsite jo atkurti spustelėdami Anuliuoti.

  • Jei pašalinate paslėptas eilutes, stulpelius arba darbalapius su duomenimis, galite pakeisti darbaknygėje esančių skaičiavimų arba formulių rezultatus. Jei nežinote, kokia informacija yra paslėptose eilutėse, stulpeliuose arba darbalapiuose, uždarykite dokumentų inspektorių, padarykite eilutes, stulpelius arba darbalapius matomus ir peržiūrėkite jų turinį.

  • Komentarai ir pastabos, dokumento ypatybės ir asmeninė informacijair antraštės ir poraštės inspektorių negalima naudoti darbaknygę, kuri buvo įrašyta kaip bendrai naudojama darbaknygė (skirtukasPeržiūra , komanda Bendrai naudojama darbaknygė ). Taip yra todėl, kad bendrai naudojamose darbaknygėse asmeninę informaciją į kitą asmenys kartu dirbant su tos pačios darbaknygės. Norėdami pašalinti šią informaciją iš bendrai naudojamos darbaknygės, galite nukopijuoti darbaknygę ir tada atšaukti bendrinimą. Norėdami atšaukti darbaknygės, skirtuke Peržiūra spustelėkite Bendrai naudojamos darbaknygės apsaugą. Skirtuke Redagavimas , išvalykite žymės langelį leisti keisti duomenis keliems vartotojams vienu metu .

  • Jei norite pašalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją iš skaičiuoklės "OpenDocument" skaičiuoklės (.ods) formatu, turite paleisti dokumentų inspektorių kiekvieną kartą, kai šiuo formatu įrašote skaičiuoklę.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×