Paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos šalinimas iš Office dokumentų

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Prieš su kolegomis arba klientais bendrai naudodami svarbų dokumentą, jūs tikriausiai apsaugote jį nuo tikrinimo ar turinio peržiūros ir užtikrinate, kad viskas teisinga ir dokumente nėra nieko, ko nenorėtumėte bendrai naudoti. Jei ruošiatės bendrai naudoti elektroninę Microsoft Office dokumento kopiją, vertėtų dar kartą peržiūrėti, ar joje nėra paslėptų duomenų arba asmeninės informacijos, kuri gali būti saugoma pačiame dokumente arba jo ypatybėse (metaduomenys). Kadangi ši paslėpta informacija gali atskleisti smulkmenas apie jūsų organizaciją arba apie patį dokumentą, kurių nenorite bendrai naudoti, prieš bendrai naudodami dokumentą su kitais asmenimis šią paslėptą informaciją galite pašalinti.

Šiame straipsnyje aiškinama, kaip programų Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ir Microsoft Office PowerPoint 2007 dokumentų inspektoriaus funkcija gali padėti pašalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją iš jūsų Office dokumentų.

Šiame straipsnyje

Kokių tipų paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos saugomi "Office" dokumentuose?

Kokią informaciją galima dokumentų inspektorius rasti ir pašalinti?

Kaip rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją "Office" dokumentuose?

Kokie paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tipai saugomi Office dokumentuose?

Office dokumente gali būti saugomi kelių tipų paslėpti duomenys arba asmeninė informacija. Ši informacija nebūtinai bus iš karto matoma peržiūrint dokumentą Office programoje, bet gali būti, kad ją galės pamatyti arba nuskaityti kiti asmenys.

Paslėptoje informacijoje gali būti duomenų, kuriuos Office programos prideda faile, įgalindamos jus bendradarbiauti su kitais asmenimis rašant ir redaguojant dokumentą. Taip pat gali būti informacijos, kurią sąmoningai pažymite kaip paslėptą.

Office dokumentuose gali būti šie paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tipai:

 • Komentarai, susektų pakeitimų žymės, versijos ir ranka rašyti komentarai    Jei kurdami dokumentą bendradarbiavote su kitais žmonėmis, jūsų dokumente gali būti tokių elementų, kaip susektų pakeitimų žymės, komentarai, ranka rašyti komentarai arba versijos. Ši informacija įgalintų kitus žmones matyti asmenų, dirbusių su jūsų dokumentu, vardus, redaktorių komentarus ir atliktus dokumento keitimus.

 • Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija    Dokumento ypatybės, dar vadinamas metaduomenys, pateikta informacijos apie jūsų dokumentą, pvz., autorius, tema ir pavadinimas. Dokumento ypatybės taip pat yra informacijos, kurią automatiškai prižiūri Office programų, pvz., vardas asmens, kuris paskutinis įrašė dokumentą ir data, kai dokumentas buvo sukurtas. Jei naudojote konkrečias funkcijas, jūsų dokumente taip pat gali būti papildomų asmens identifikavimo informacijos (PII), pvz., el. pašto antraščių, siųsti siųstą informaciją, nukreipimo blankus, spausdintuvo kelius ir failo kelio informacijos publikavimo svetainių tipų.

 • Antraštės, poraštės ir vandenženkliai    Informacijos gali būti programos Word dokumentų ir programos Excel darbaknygių antraštėse ir poraštėse. Be to, jūsų dokumente gali būti vandenženklių.

 • Paslėptas tekstas    Programos Word dokumentuose gali būti teksto, kuris buvo suformatuotas kaip paslėptas tekstas. Jei nežinote, ar jūsų dokumente yra paslėpto teksto, galite jo ieškoti naudodami dokumentų inspektoriaus priemonę.

 • Paslėptos eilutės, stulpeliai ir darbalapiai    Programos Excel darbaknygėje gali būti paslėptų eilučių, stulpelių arba net visų darbalapių. Jei išplatinate kopijas darbaknygės, kurioje yra paslėptų eilučių, stulpelių arba darbalapių, kiti žmonės gali padaryti juos matomus ir peržiūrėti juose esančią informaciją.

 • Nematomas turinys    Programos PowerPoint pateiktyse ir programos Excel darbaknygėse gali būti objektų, kurie nėra matomi, nes buvo formatuoti kaip nematomi.

 • Ne skaidrės tyrinys    Programos PowerPoint pateiktyse gali būti objektų, kurie nematomi iš karto, nes buvo nuvilkti iš skaidrės į ne skaidrės sritį. Šis ne skaidrių turinys gali būti teksto laukai, iliustracijos, grafiniai elementai ir lentelės.

 • Pateikties pastabos    Programos PowerPoint pateikties pastabų sekcijoje gali būti tekstas, kurio nenorite bendrai naudoti viešai, ypač jei pastabos buvo parašytos naudoti tiktai pateiktį pristatančiam asmeniui.

 • Dokumento serverio ypatybes    Jei jūsų dokumentas buvo išsaugotas dokumentų tvarkymo serverio vietoje, pvz., dokumentų darbo srities svetainėje arba Microsoft Windows SharePoint tarnybų palaikomoje bibliotekoje, dokumentas gali turėti papildomų ypatybių arba su serverio vieta susijusios informacijos.

 • Pasirinktiniai XML duomenys    Dokumentuose gali būti pasirinktinių XML duomenų, kurie nematomi pačiame dokumente. Dokumentų inspektorius gali rasti ir pašalinti šiuos XML duomenis.

Puslapio viršus

Kokią informaciją dokumentų inspektorius gali rasti ir šalinti?

Dokumentų inspektoriuje yra keletas skirtingų inspektorių, kuriuos galite naudoti įvairiems paslėptiems duomenims ir asmeninei informacijai ieškoti ir šalinti. Kai kurie iš šių inspektorių yra skirti konkrečioms Office programoms. Programų Office Word 2007, Office Excel 2007 ir Office PowerPoint 2007 dokumentų inspektoriuje rodomi skirtingi inspektorių rinkiniai tam, kad galėtumėte ieškoti ir šalinti paslėptus duomenis bei asmeninę informaciją, kuri yra specifinė tose programose.

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kokius paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos tipus dokumentų inspektorius gali rasti ir šalinti konkrečioje Microsoft Office programoje, peržiūrėkite žemiau esančias lenteles.

Pastaba : Jei jūsų organizacija tinkino dokumentų inspektorių pridėdama inspektoriaus modulių, jūs galėsite tikrinti papildomus savo dokumentų informacijos tipus.

Office Word 2007

Inspektoriaus pavadinimas

Randa ir šalina

Komentarai, pataisymai, versijos ir rankraščiai

 • Komentarus

 • Susektų pakeitimų žymes

 • Informaciją apie dokumento versiją

 • Ranka rašytus komentarus

Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija

 • Dokumento ypatybes, įskaitant informaciją iš skirtukų Suvestinė, Statistika ir Pasirinktinis, esančių dialogo lange Dokumento ypatybės

 • El. pašto antraštes

 • Nukreipimo blankus

 • Pataisyti siųstą informaciją

 • Dokumento serverio ypatybes

 • Dokumento tvarkymo strategijos informaciją

 • Turinio tipo informaciją

 • Duomenų susiejimo saitų informaciją duomenų susiejimo laukams (paskutinė reikšmė paverčiama tekstu)

 • Vartotojo vardą

 • Šablono pavadinimą

Antraštės ir poraštės

 • Informaciją dokumento antraštėse

 • Informaciją dokumento poraštėse

 • Vandenženklius

Paslėptas tekstas

 • Tekstą, kuris buvo suformatuotas kaip paslėptas (šį šrifto efektą galima įjungti dialogo lange Šriftas)

  Pastaba : Dokumentų inspektorius negali rasti kitais metodais paslėpto teksto (pavyzdžiui, baltos spalvos teksto baltame fone).

Pasirinktiniai XML duomenys

 • Pasirinktinius XML duomenis, kurie gali būti saugomi dokumente

Office Excel 2007

Inspektoriaus pavadinimas

Randa ir šalina

Komentarai ir pastabos

 • Komentarus

 • Ranka rašytus komentarus

Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija

 • Dokumento ypatybes, įskaitant informaciją iš skirtukų Suvestinė, Statistika ir Pasirinktinis, esančių dialogo lange Dokumento ypatybės

 • El. pašto antraštes

 • Nukreipimo blankus

 • Pataisyti siųstą informaciją

 • Dokumento serverio ypatybes

 • Dokumento tvarkymo strategijos informaciją

 • Turinio tipo informaciją

 • Vartotojo vardą

 • Spausdintuvo maršruto informaciją

 • Scenarijaus komentarus

 • Publikuojamų tinklalapių failo maršrutą

 • Apibrėžtų vardų ir lentelių pavadinimų komentarus

 • Neaktyvius išorinių duomenų ryšius

Antraštės ir poraštės

 • Informaciją darbalapio antraštėse

 • Informaciją darbalapio poraštėse

Paslėptos eilutės ir stulpeliai

 • Paslėptas eilutes

 • Paslėptus stulpelius su duomenimis

  Pastabos : 

  • Jei darbaknygėje yra paslėptų stulpelių be duomenų ir jie yra tarp stulpelių su duomenimis, šie tušti paslėpti stulpeliai taip pat bus atrasti ir pašalinti.

  • Jei darbaknygėje yra paslėptų eilučių arba stulpelių su duomenimis, juos pašalindami galite pakeisti darbaknygėje esančių skaičiavimų arba formulių rezultatus. Jei nežinote, kokia informacija yra paslėptose eilutėse arba stulpeliuose, uždarykite dokumentų inspektorių, padarykite eilutes arba stulpelius matomus ir peržiūrėkite jų turinį.

  • Šis inspektorius negali aptikti figūrų, diagramų, valdiklių, Microsoft ActiveX objektų ir valdiklių, paveikslėlių arba SmartArt grafinių elementų, kurių gali būti paslėptuose stulpeliuose.

Paslėpti darbalapiai

 • Paslėptus darbalapius

  Pastaba : Jei darbaknygėje yra paslėptų darbalapių su duomenimis, juos pašalindami galite pakeisti darbaknygėje esančių skaičiavimų arba formulių rezultatus. Jei nežinote, kokia informacija yra paslėptuose darbalapiuose, uždarykite dokumentų inspektorių, padarykite paslėptus darbalapius matomus ir peržiūrėkite jų turinį.

Pasirinktiniai XML duomenys

 • Pasirinktinius XML duomenis, kurie gali būti saugomi darbaknygėje

Nematomas turinys

 • Objektus, kurie nėra matomi, nes buvo suformatuoti kaip nematomi

  Pastaba : Šis inspektorius neaptinka objektų, uždengtų kitais objektais.

Office PowerPoint 2007

Inspektoriaus pavadinimas

Randa ir šalina

Komentarai ir pastabos

 • Komentarus

 • Ranka rašytus komentarus

Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija

 • Dokumento ypatybes, įskaitant informaciją iš skirtukų Suvestinė, Statistika ir Pasirinktinis, esančių dialogo lange Dokumento ypatybės

 • El. pašto antraštes

 • Nukreipimo blankus

 • Pataisyti siųstą informaciją

 • Dokumento serverio ypatybes

 • Dokumento tvarkymo strategijos informaciją

 • Turinio tipo informaciją

 • Tinklalapių publikavimo failo maršrutą

Nematomas skaidrės turinys

 • Objektus, kurie nėra matomi, nes yra formatuoti kaip nematomi

  Pastaba : Šis inspektorius neaptinka objektų, uždengtų kitais objektais.

Ne skaidrių tyrinys

 • Turinį arba objektus, kurie pristatyme nematomi iš karto, nes yra ne skaidrės srityje, pvz.:

  • Iliustracijas

  • Teksto laukus

  • Grafinius elementus

  • Lenteles

   Pastaba : Dokumento inspektorius neaptinka arba nešalina ne skaidrių objektus su animacijos efektais.

Pristatymo pastabos

 • Tekstą, įtrauktą į pristatymo pastabų sekciją

Pastaba : Dokumento inspektorius negali šalinti paveikslėlių, kurie įtraukti į pristatymo pastabų sekciją.

Pasirinktiniai XML duomenys

 • Pasirinktinius XML duomenis, kurie gali būti saugomi pristatyme

Puslapio viršus

Kaip rasti ir šalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją Office dokumentuose?

Norėdami rasti ir pašalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją Office dokumentuose, sukurtuose Office programose Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 ir ankstesnėse jų versijose. Patartina naudoti dokumentų inspektorių prieš bendrinant elektroninę Office dokumento kopiją, pavyzdžiui, el. laiško priedą.

 1. Atidarykite Office dokumentą, kurį norite patikrinti ieškodami paslėptų duomenų ir asmeninės informacijos.

 2. Spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , spustelėkite Įrašyti kaipir įveskite pavadinimą lauke failo vardas įrašyti pradinio dokumento kopiją.

  Patartina dokumentų inspektorių naudoti dirbant su pradinio dokumento kopija, nes ne visada įmanoma atkurti duomenis, kuriuos dokumentų inspektorius pašalina.

 3. Pradinio dokumento kopiją, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į paruošti, ir tada spustelėkite Tikrinti dokumentą.

 4. Dialogo lange Dokumentų inspektorius , pažymėkite žymės langelius pasirinkti paslėpto turinio, kuris bus tikrinami tipų. Daugiau informacijos apie skirtingus inspektorius rasite kokią informaciją galite dokumentų inspektorius rasti ir pašalinti?

 5. Spustelėkite Tikrinti.

 6. Tikrinimo rezultatus peržiūrėkite dialogo lange Dokumentų inspektorius.

 7. Spustelėkite Šalinti viską, esantį šalia paslėpto turinio tipų, kuriuos norite šalinti iš dokumento, tikrinimo rezultatų.

  Svarbu : 

  • Jei pašalinate paslėptą turinį iš savo dokumento, gali būti, kad negalėsite jo atkurti spustelėdami Anuliuoti.

  • Komentarai ir pastabos, Dokumento ypatybės ir asmeninė informacija ir Antraštės ir poraštės inspektorių negalima naudoti Excel darbaknygėje, kuri buvo įrašyta kaip bendrai naudojama darbaknygė (skirtukas Peržiūra, komanda Bendrai naudojama darbaknygė). Taip yra todėl, kad bendrai naudojamose darbaknygėse yra asmeninės informacijos, suteikiančios teisę keliems žmonėms dirbti naudojantis ta pačia darbaknyge. Norėdami pašalinti šią informaciją iš bendrai naudojamos darbaknygės, galite nukopijuoti darbaknygę ir atšaukti jos bendrinimą. Norėdami atšaukti jos bendrinimą skirtuke Peržiūra spustelėkite Bendrai naudojama darbaknygė. Skirtuke Redagavimas išvalykite žymės langelį Leisti keliems vartotojams atlikti keitimus tuo pačiu metu.

  • Jei norite pašalinti paslėptus duomenis ir asmeninę informaciją iš dokumentų, išsaugomų vienu iš OpenDocument formatų (.odt, .ods, .odp), turėsite paleisti dokumentų inspektorių kiekvieną kartą įrašydami dokumentą vienu iš šių formatų.

Puslapio viršus

Išbandykite naujausią "Office" versiją

Naujausią "Microsoft Office" versiją, turi patobulinti įrankiai kontroliuoti metaduomenų ir asmeninę informaciją jūsų "Office" dokumentų ir failų.

Išbandykite naują "Outlook" versiją

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×