Pasirinktinės sekcijos įterpimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei jūsų Microsoft Office InfoPath formos šablone yra sekcija, svarbi tik tam tikriems vartotojams, apsvarstykite galimybę ją padaryti pasirinktinę. Pasirinktinė sekcija nerodoma vartotojo formoje pagal numatytuosius parametrus. Vartotojai pasirinktinę sekciją įterpia ir užpildo tik tuomet, kai jiems to reikia.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti pasirinktinę sekciją

Vartotojo patirtis

Pasirinktinės sekcijos įterpimas

Užuominos teksto, kurį vartotojai spusteli norėdami įterpti sekciją, tinkinimas

Pasirinktinės sekcijos rodymas formoje pagal numatytuosius parametrus

Maketo patarimai

Kada naudoti pasirinktinę sekciją

Pasirinktinę sekciją naudokite norėdami pasiūlyti vartotojams pasirinkti, ar pildyti tam tikrą formos sekciją. Pavyzdžiui, būsenos ataskaitos formos šablone galite įtraukti pasirinktinę sekciją Pastabos. Vartotojai, norintys pridėti papildomų pastabų, galės įterpti ir užpildyti šią pasirinktinę sekciją. Visi kiti galės ją palikti paslėptą.

Nebūtinas skyrius, naudojama rinkti pastabas

Formos šablone įterpdami pasirinktinę sekciją, iš esmės įterpiate tuščią laikmeną. Norėdami, kad sekcijos valdiklis būtų naudingas, jame turite įterpti kitų valdiklių. Ankstesniame pavyzdyje formos dizaineris pasirinktinėje sekcijoje įterpė raiškiojo teksto laukelį su antrašte Pastabos.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra kitų valdiklių, kurie panašūs į pasirinktines sekcijas, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, naudokitės šiuo sąrašu:

Sekcija     Sekcijos naudojamos norint tvarkyti susijusių valdiklių grupes. Sekcijos formos šablone rodomos pagal numatytuosius parametrus. Negalite jų slėpti kaip pasirinktinių sekcijų.

Pasikartojanti sekcija     Norėdami kurti sekciją, kurią vartotojai galėtų įterpti formoje keletą kartų (pavyzdžiui, įrašą duomenų bazėje), naudokite pasikartojančią sekciją arba kitą pasikartojantį valdiklį.

Pasirinkimų grupė     Norėdami įterpti sekciją, kurią galima pakeisti kita sekcija, naudokite pasirinkimų grupę. Pasirinkimų grupę sudaro dvi arba daugiau sekcijų. Numatyta, kad viena iš šių sekcijų rodoma formoje. Vartotojai gali pasirinkti pakeisti ją kita sekcija. Pasirinkimų grupes formoje vartotojas taip pat gali įterpti keletą kartų.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Jei palikote įgalintus numatytuosius savo pasirinktinės sekcijos parametrus, vartotojai, atidarę formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną, šalia kokio nors užuominos teksto matys mažos oranžinės rodyklės piktogramą. Užuominos tekstą tinkinti galite kurdami formos šabloną.

Užuominos tekstą nebūtinas skyrius

Jei vartotojai spustelės piktogramą arba užuominos tekstą, programa InfoPath užuominos tekstą ir piktogramą pakeis pasirinktine sekcija. Tada vartotojas galės pasirinktinės sekcijos valdikliuose įvesti duomenis.

Norėdami pašalinti pasirinktinę sekciją, vartotojai perkelia žymiklį ant jos, kad viršutiniame kairiajame kampe pasirodytų oranžinis laikinojo meniu mygtukas. Vartotojai gali spustelėti šį mygtuką, kad pamatytų parinkčių meniu, skirtą dirbti su sekcija. Meniu komandas galite tinkinti kurdami šabloną.

Pašalinti pastabų nuorodų meniu komanda

Pastaba: Jei vartotojas, užpildęs pasirinktinę sekciją, ją pašalina, sekcijos duomenys prarandami, o ne paslepiami.

Puslapio viršus

Pasirinktinės sekcijos įterpimas

Pasirinktinės sekcijos įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę arba kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo pasirinktinė sekcija, pažymėta veikiant dizaino režimas.

Tuščias nebūtinas skyrius, pažymėtas naudojant dizaino režimą

Valdiklius gali susieti arba nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko arba grupės, esančios duomenų šaltinyje, todėl į valdiklį įvesti duomenys įrašomi turimame formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko arba grupės ir į valdiklį įvesti duomenys neįrašomi. Kai pasirenkate arba perkelkite žymeklį ties valdikliu, valdiklio viršutiniame dešiniajame kampe rodomas tekstas ir susiejimo piktograma. Tekste nurodoma grupė arba laukas, su kuriuo susietas valdiklis duomenų šaltinyje. Piktograma nurodo, ar valdiklis tinkamai susietas su grupe arba lauku. Jei susiejimas yra teisingas, rodoma žalia piktograma. Jei susiejimas netinkamas, matysite mėlyną arba raudoną piktogramą.

Duomenų šaltinio formos šablono sudaro laukus ir grupes, rodomas hierarchinis rodinyje užduočių srityje Duomenų šaltinis . Pasirinktinės sekcijos visada privalo grupės formos šablono duomenų šaltinio. Kiekvieną valdiklį pasirinktinė dalis yra susietas su lauku, kuri yra skyriaus grupės dalis.

Šiame pavyzdyje formos šablono pasirinktinė sekcija Pastabos susieta su užduočių srityje Duomenų šaltinis esančia grupe pastabos.

Ryšys tarp formos šablono pasirinktinę sekciją ir grupės, esančios duomenų šaltinyje

Pasirinktinės sekcijos įterpimas naujame, tuščiame formos šablone

Jei kuriate naują, tuščią formos šabloną, pagal numatytuosius nustatymus pažymimas žymės langelis Automatiškai kurti duomenų šaltinį, esantį užduočių srityje Valdikliai. Ši parinktis leidžia „InfoPath“ automatiškai sukurti laukus ir grupes duomenų šaltinyje, kai valdikliai įtraukiami į formos šabloną. Šie laukai ir grupės turi aplanką ir failų piktogramas duomenų šaltinio užduočių srityje.

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasirinktinė sekcija.

 4. Norėdami į sekciją įtraukti valdiklių, vilkite norimus valdiklius iš užduočių srities Valdikliai į formos šablone esančią pasirinktinę sekciją.

  Pastaba: Turėtų būti perkelti valdiklį, kuris jau yra formos šablono skyriuje, nebent valdiklio laukas jau yra skyriaus grupės duomenų šaltinio. Kitu atveju, gali būti nutraukti valdiklio susiejimą.

 5. Norėdami įtraukti valdiklio etiketę, įveskite tekstą virš jo.

Pasirinktinės sekcijos įterpimas formos šablone, sukurtame remiantis esamu duomenų šaltiniu

Jei jums dizaino formos šablono esamą išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) failą, duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, "InfoPath" sudaro laukai ir grupės, iš to esamo duomenų šaltinio užduočių srityje Duomenų šaltinis . Tokiu atveju galite įtraukti pasirinktinę sekciją, vilkdami grupę iš Duomenų šaltinio užduočių srities į formos šabloną arba įterpiant skyrių naudojant valdiklių užduočių srities, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasirinktinė sekcija.

 4. Dialogo lange Pasirinktinės sekcijos susiejimas pasirinkite grupę, kurioje norite saugoti pasirinktinės sekcijos duomenis, ir spustelėkite Gerai.

 5. Į sekciją įtraukite valdiklius ir susiekite juos su atitinkamais duomenų šaltinio laukais.

Puslapio viršus

Užuominos teksto, kurį vartotojai spusteli norėdami įterpti sekciją, tinkinimas

Formos šablone įterpiant pasirinktinę sekciją, joje rodomas užuominos tekstas „Norėdami įterpti, spustelėkite čia“. Šis tekstas praneša vartotojams, kad jie gali įterpti pasirinktinę sekciją. Norėdami tinkinti šį tekstą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dukart spustelėkite pasirinktinę sekciją.

 2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 3. Pažymėkite žymės langelį Rodyti įterpimo mygtuką ir užuominos tekstą ir pakeiskite laukelyje esantį numatytąjį tekstą savo tekstu.

Puslapio viršus

Pasirinktinės sekcijos rodymas formoje pagal numatytuosius parametrus

Numatyta, kad vartotojui pirmąkart atidarius formą, pasirinktinės sekcijos yra paslėptos. Jei norite, galite rodyti pasirinktinę sekciją. Jei tai padarysite, programa InfoPath paslėps užuominos tekstą „Norėdami įterpti, spustelėkite čia“, kadangi pasirinktinė sekcija formoje jau matoma.

 1. Dukart spustelėkite pasirinktinę sekciją.

 2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 3. Dalyje Numatytieji parametrai spustelėkite Sekciją įtraukti į formą pagal numatytąją reikšmę.

 4. Pažymėkite žymės langelį Leisti vartotojams naikinti sekciją.

Puslapio viršus

Maketo patarimai

Prieš savo formos šablone esančioje pasirinktinėje sekcijoje įterpdami valdiklius, pagalvokite, kaip norite juos išdėstyti. Galite įterpti teksto laukelių ir kitų valdiklių juos vilkdami į bet kurią pasirinktinės sekcijos vietą. Arba, jei norite daugiau išdėstymo valdymo galimybių, galite pasirinktinėje sekcijoje pridėti išdėstymo lentelė ir įtraukti etiketes ir valdiklius į atskirus langelius, kad jie būtų gražiai sulygiuoti. Šioje iliustracijoje, norint pasirinktinėje sekcijoje išdėstyti etiketes ir valdiklius, naudojama iš keturių eilučių ir dviejų stulpelių sudaryta maketo lentelė.

Maketo lentelės valdikliai nebūtinas skyrius panaudotos

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×