Pasirinkimų grupės įterpimas

Pasirinkimų grupė yra valdiklis, kuris naudojamas norint vartotojams pateikti tarpusavyje nesuderinamų pasirinkimų rinkinį. Numatyta, kad pasirinkimų grupėje yra dvi pasirinkimų sekcijos, o viena iš jų vartotojui rodoma kaip numatytasis formos pasirinkimas.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti pasirinkimų grupę

Vartotojo patirtis

Suderinamumo aspektai

Pasirinkimų grupės įterpimas

Išdėstymo patarimai

Kada naudoti pasirinkimų grupę

Naudokite pasirinkimų grupę, kai norite:

 • Pateikti savo vartotojams parinktį, leidžiančią pasirinkti iš formoje esančių dviejų ar daugiau skyrius.

 • Kurti formos šabloną pagal esamą XML schema, kurioje yra xsd: pasirinkimo elementas. Šiuo atveju pasirinkimų grupė leidžia įterpti tą schemos elementą į formos šabloną, todėl vartotojai gali su juo dirbti.

Pasirinkimų grupėse yra dvi arba daugiau pasirinkimų sekcijų. Numatyta, kad viena iš šių sekcijų rodoma formoje ir vartotojai gali pasirinkti ją šalinti arba pakeisti kita sekcija. Pavyzdžiui, pirkimo užklausos formoje gali būti numatyta, kad rodoma naujo stalinio kompiuterio užsakymo forma, bet vartotojams leidžiama ją visiškai pašalinti arba pakeisti skreitinio kompiuterio užsakymo sekcija.

Choice group on form with shortcut menu visible

Pasirinkimų grupės pasirinkimų sekcijose yra valdikliai, kuriais naudojasi vartotojai, pildydami formą. Pasirinkimų sekcijos visada yra pasirinkimų grupėse, todėl bandant įtraukti pavienę pasirinkimų sekciją į formos šabloną, programa Microsoft Office InfoPath automatiškai sukuria pasirinkimų grupę, į kurią įterpiama ta pasirinkimų sekcija.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra kitų valdiklių, kurie panašūs į pasirinkimų grupes, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Sekcija    Sekcijos panašios į pasirinkimų grupėje esančias pasirinkimų sekcijas tuo, kad jos naudojamos norint vartotojams pateikti susijusį valdiklių rinkinį. Tačiau sekcijos naudojamos tik organizacijos tikslams – skirtingai nuo pasirinkimų sekcijų, vartotojai negali sekcijų pašalinti ar pakeisti užpildydami formą.

Pasirinktinė sekcija    Kai į savo formos šabloną įtraukiate pasirinkimų grupę, vartotojui pirmą kartą atidarius formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną, visada rodoma numatytoji sekcija. Numatyta, kad pasirinktinės sekcijos visada slepiamos. Vartotojai gali pasirinkti, ar nori įtraukti pasirinktinę sekciją į formą. Pavyzdžiui, anksčiau minėtoje pirkimo užklausos formoje kai kurie vartotojai gali įtraukti komentarų apie planuojamą užsakyti kompiuterį. Į formos šabloną galite įtraukti pasirinktinę sekciją, o į ją – raiškiojo teksto laukelį su etikete „Pastabos“. Tada vartotojai galės įtraukti pastabų sekciją spustelėdami formoje esantį instrukcijų tekstą.

Pasikartojanti sekcija    Kai pasikartojančios pasirinkimų grupės, pasikartojančios sekcijos leidžia vartotojams į formą įtraukti daugiau nei vieną sekciją. Naudokite pasikartojančią sekciją savo formos šablone, kai norite leisti vartotojams įterpti, bet nepakeisti, kelis sekcijos egzempliorius.

Pasikartojanti pasirinkimų grupė    Pasikartojančios pasirinkimų grupės panašios į pasirinkimų grupes, išskyrus tai, kad vartotojai į formą gali įterpti daugiau nei vieną pasikartojančią pasirinkimų grupę. Pavyzdžiui, anksčiau minėtoje pirkimo užklausos formoje vartotojai gali pasirinkti užsakyti stalinį arba skreitinį kompiuterį. Tačiau kai kuriais atvejais vartotojas gali užsakyti abiejų tipų kompiuterius arba kelis kiekvieno tipo kompiuterius. Jei formoje naudojama pasikartojanti pasirinkimų grupė, vartotojas gali pasirinkti užpildyti sekciją, kurioje yra stalinio kompiuterio užsakymo informacija. Tada vartotojas gali įterpti antrą pasirinkimų grupės egzempliorių, kad galėtų užpildyti sekciją, kurioje yra skreitinio kompiuterio užsakymo informacija.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Pasirinkimų sekcijos ir išvaizda, ir veikimu primena sekcijas ir kitus su maketu susijusius valdiklius. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vartotojai gali pakeisti pasirinkimų grupėje esančią numatytąją sekciją alternatyvia sekcija arba visiškai panaikinti pasirinkimų grupę.

Kai vartotojas perkelia žymeklį į numatytąją pasirinkimų sekciją, viršutiniame kairiajame jos kampe atsiranda mažas purpurinis mygtukas. Kai vartotojas spusteli šį mygtuką, laikinajame meniu rodomos komandos, skirtos numatytajai sekcijai šalinti arba perkelti.

Shortcut menu for choice group

Patarimas : Naudodami pasirinkimų grupę, vartotojai gali šalinti arba pakeisti numatytąją sekciją, bet negali įterpti kelių jos egzempliorių į formą. Jei norite, kad vartotojai į savo formas galėtų įterpti papildomų sekcijų, turėtumėte naudoti ne pasirinkimų grupę, o pasikartojančią pasirinkimų grupę. Vartotojų požiūriu, abiejų grupių naudojimas panašus. Tačiau kartu su laikinojo meniu komandomis, skirtomis numatytajai sekcijai šalinti arba pakeisti, vartotojui rodomos komandos, skirtos keliems pasirinkimų grupės egzemplioriams įterpti.

Puslapio viršus

Suderinamumo aspektai

Kai naudodami programą InfoPath kuriate formos šabloną, galite pasirinkti kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Kai kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, Valdiklių užduočių srityje negalima naudoti pasirinkimų grupių ir pasirinkimų sekcijų, nes jie negali būti rodomi žiniatinklio naršyklėje.

Puslapio viršus

Pasirinkimų grupės įterpimas

Pasirinkimų grupės įterpimo į formos šabloną procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo pasirinkimų grupė, pažymėta įjungus dizaino režimas.

A choice group selected in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Pasirinkimų sekcijos visada susietos su grupėmis. Kiekvienas pasirinkimų sekcijoje esantis valdiklis susietas su laukas, kuris yra pasirinkimų sekcijos grupės dalis. Šiame pavyzdyje formos šablono pasirinkimų sekcija Stalinis kompiuteris susieta su užduočių srities Duomenų šaltinis grupe stalinis.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Pasirinkimų grupės įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

Kai įterpiate pasirinkimų grupę, programa InfoPath sukuria grupes, kurios yra susietos su toje pasirinkimų grupėje esančiomis pasirinkimų sekcijomis. Be to, programa InfoPath sukuria specialią grupę, vizualiai nurodančią ryšį tarp formos šablone esančios pasirinkimų grupės ir duomenų šaltinio. Šio tipo grupė įtraukia žodį (pasirinkimas) šalia duomenų šaltinyje esančios jos etiketės.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasirinkimų grupė.

  Formos šablone rodoma pasirinkimų grupė, kurioje yra dvi pasirinkimų sekcijos.

 4. Norėdami įterpti papildomas pasirinkimų sekcijas į pasirinkimų grupę, perkelkite žymeklį į formos šablone esančią pasirinkimų grupę ir Valdiklių užduočių srityje spustelėkite Pasirinkimų sekcija.

 5. Norėdami įtraukti valdiklius į pasirinkimų grupėje esančias pasirinkimų sekcijas, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti valdiklius į numatytąją pasirinkimų sekciją, vilkite norimus valdiklius iš Valdiklių užduočių srities į savo formos šablone esančią pasirinkimų sekciją, pavadintą Pasirinkimų sekcija (numatytoji).

  • Norėdami įtraukti valdiklius į alternatyvias pasirinkimų sekcijas, vilkite norimus valdiklius iš Valdiklių užduočių srities į savo formos šablone esančią pasirinkimų sekciją, pavadintą Pasirinkimų sekcija.

Pasirinkimų grupės įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Tarkime, kad savo formos šabloną kuriate pagal XML schemą, o joje yra xsd: pasirinkimo elementas. Šiuo atveju pasirinkimų grupę galite įterpti vilkdami atitinkamą grupę iš užduočių srities Duomenų šaltinis į savo formos šabloną. Jei naudojate Valdiklių užduočių sritį pasirinkimų grupei įterpti, programa InfoPath paragins susieti pasirinkimų grupę su duomenų šaltinyje esančia grupe, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasirinkimų grupė.

 4. Dialogo lange Pasirinkimų grupės susiejimas pažymėkite grupę, šalia kurios pavadinimo yra žodis (pasirinkimas), ir spustelėkite Gerai.

 5. Įtraukite dvi arba daugiau pasirinkimo sekcijų į formos šablone esančią pasirinkimų grupę ir susiekite jas su atitinkamomis duomenų šaltinyje esančiomis grupėmis.

  Pastaba : Jūsų pasirinktos grupės turi būti grupės (pasirinkimas), kurią pasirinkote atlikdami 4 veiksmą, dalis.

 6. Įtraukite valdiklius į kiekvieną pasirinkimų sekciją ir susiekite juos su atitinkamais duomenų šaltinyje esančiais laukais.

  Pastaba : Laukai turi būti grupių, pasirinktų atliekant 5 veiksmą, dalys. Programa InfoPath naudoja tų laukų pavadinimus kaip valdiklių etiketes. Jei reikia, pakeiskite etiketės tekstą.

Puslapio viršus

Išdėstymo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti pasirinkimų grupių ir pasirinkimų sekcijų išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Laikinojo meniu mygtukas rodomas tik perkėlus žymiklį į pasirinkimų sekciją, todėl nauji vartotojai gali nesuprasti, kaip pakeisti numatytąją pasirinkimų sekciją. Kurdami savo formos šabloną, virš pasirinkimų sekcijos galite įtraukti trumpą paaiškinimą, kuris nurodo vartotojams, kaip pakeisti vieną pasirinkimų sekciją kita.

 • Numatyta, kad aplink pasirinkimų sekcijas esančios kraštinės nerodomos formą pildantiems vartotojams, todėl, atidarę jūsų formą, vartotojai mato tik valdiklius, esančius sekcijose. Norėdami vizualiai atskirti pasirinkimų sekciją nuo ją supančio teksto ir valdiklių arba tiesiog atkreipti vartotojo dėmesį į sekciją, galite naudoti dialogo langą Kraštinės ir spalvinimas ir pridėti kraštines arba spalvas prie pasirinkimų grupėje esančių pasirinkimo sekcijų.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių pasirinkimų sekcijų dydį, pažymėkite pasirinkimų sekcijas, kurių dydį norite keisti. Meniu Formatavimas spustelėkite Ypatybės, tada skirtuke Dydis atlikite reikiamus keitimus.

 • Kartais pasirinkimo sekcijos valdikliuose esantis tekstas ir į kairę nuo tų valdiklių esančios etiketės gali būti nesulygiuotos. Norėdami greitai sulygiuoti jas iš naujo, du kartus spustelėkite valdiklį, skirtuke Dydis spustelėkite Lygiuoti, tada spustelėkite Taikyti. Norėdami iš naujo lygiuoti etiketes ir valdiklius, esančius skirtinguose maketo lentelės langeliuose, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, kuriame yra etiketė, laikinajame meniu spustelėkite Lentelės ypatybės, tada skirtuko Langelis dalyje Vertikalioji lygiuotė spustelėkite Centre.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×