Pasikartojančios sekcijos įterpimas

Jei Microsoft Office InfoPath formos šablone įterpsite pasikartojančią sekciją, vartotojai, pildydami formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną, joje galės pridėti keletą tos sekcijos egzempliorių.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti pasikartojančią sekciją

Vartotojo patirtis

Pasikartojančios sekcijos įterpimas

Išdėstymo patarimai

Kada naudoti pasikartojančią sekciją

Pasikartojanti sekcija yra valdiklis, kuriame yra kitų valdiklių ir kuris kartojamas pagal poreikį. Naudokite pasikartojančią sekciją, kai norite:

 • Surinkti keletą to paties duomenų tipo egzempliorių. Pavyzdžiui, pardavimų ataskaitos formos šablone pasikartojančią sekciją galite naudoti norėdami iš savo pardavimų komandos surinkti pardavimų tikslus.

 • Formoje rodyti kintančius duomenų kiekius. Pavyzdžiui, jei jūsų formos šablonas sujungtas su darbuotojų įrašų duomenų baze, pasikartojančią sekciją galite naudoti norėdami rodyti sutampančius įrašus, kai vartotojas pateikia užklausą duomenų bazei iš programos InfoPath. Jei grąžinamas vienas įrašas, vartotojas formoje mato tik vieną sekciją. Jei grąžinama 10 įrašų, vartotojas mato 10 sekcijų.

 • Išvengti tuščių vietos rezervavimo ženklų sričių, jūsų šablone užimančių per daug vietos.

Įsivaizduokite prašymo apdrausti formos šabloną, kuriame pareiškėjai turi išvardyti savo išlaikomų asmenų vardus ir amžių. Popierinėje šios formos versijoje matytumėte tris vietos rezervavimo ženklus. Tai parodo, jog dauguma žmonių turi tris arba mažiau išlaikytinių. Tie, kurie turi daugiau nei tris išlaikytinius, būtų priversti įterpti informaciją apie papildomus išlaikytinius po esamais laukais arba rašyti kitoje formos pusėje.

Šios formos InfoPath versijoje jūs galite naudoti pasikartojančią sekciją, kad pareiškėjai galėtų lengvai pridėti tiek išlaikytinių, kiek reikia. Šioje iliustracijoje parodoma, kaip tai galėtų atrodyti asmeniui, pildančiam formą.

Repeating section on form

Įterpdami pasikartojančią sekciją formoje, iš esmės įterpiate tuščią laikmeną. Norėdami, kad pasikartojanti sekcija būtų naudinga, turite joje įterpti kitų valdiklių.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra kitų valdiklių, kurie panašūs į pasikartojančias sekcijas, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Pasikartojanti lentelė     Jei norite, kad vartotojai galėtų lentelėje pridėti keletą eilučių, apsvarstykite pasikartojančios lentelės, o ne pasikartojančios sekcijos naudojimo formos šablone galimybę. Pavyzdžiui, galite lentelės formatu pateikti detalizuotus duomenis, pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, kad vartotojai galėtų pagal poreikį lentelėje pridėti papildomų eilučių. Iš esmės pasikartojančios lentelės naudojimas vietoj pasikartojančios sekcijos yra pirmenybės teikimo klausimas. Abu valdikliai leidžia rinkti arba rodyti keletą to paties duomenų tipo egzempliorių.

Sekcija     Sekcijos naudojamos norint tvarkyti susijusių valdiklių grupes. Jei naudojate sekciją vietoj pasikartojančios sekcijos, vartotojai negali formoje pridėti papildomų elementų.

Pasikartojanti pasirinkimų grupė     Pasirinkimų grupes sudaro dvi arba daugiau sekcijų. Numatyta, kad viena iš šių sekcijų rodoma formoje. Vartotojai gali pasirinkti pakeisti ją kita sekcija. Pasirinkimų grupes formoje vartotojas taip pat gali įterpti keletą kartų.

Pasikartojanti rekursinė sekcija     Kaip ir pasikartojančią sekciją, pasikartojančią rekursinę sekciją įterpti formoje galima keletą kartų. Kai vartotojai įterpia keletą pasikartojančios sekcijos egzempliorių, kiekviena nauja sekcija įterpiama po ankstesne sekcija. Naudojant pasikartojančią rekursinę sekciją, kiekviena nauja sekcija įterpiama ankstesnėje sekcijoje ir sukuriamas įdėtųjų sekcijų rinkinys. Tai naudinga, jei norite kurti hierarchinį turinį, pavyzdžiui, struktūrą.

Pasirinktinė sekcija     Jei formos šablone pridėsite pasikartojančią sekciją, vartotojui pirmąkart ją atidarius, ji visada bus rodoma formoje. Pasirinktinės sekcijos, priešingai, pagal numatytuosius parametrus paslepiamos. Vartotojai gali pasirinkti, ar įtraukti pasirinktinę sekciją į formą. Pavyzdžiui, pirkimo užsakymo formoje kai kurie vartotojai gali norėti pateikti planuojamų užsisakyti atsargų komentarus. Galite įterpti pasirinktinę sekciją ir joje pridėti raiškiojo teksto laukelį su etikete Pastabos. Jei to reikia, vartotojai pasirinktinę sekciją gali įtraukti spustelėję po ja esantį nurodymų tekstą.

Sąrašo valdiklis     Sąrašo valdikliai yra paprasčiausias valdiklio kartojimo būdas ir yra naudingi, kai norite, kad vartotojai galėtų sąraše su ženkleliais, su numeriais arba paprastajame sąraše pridėti bet kokį reikiamą elementų skaičių. Pavyzdžiui, sąrašą su ženkleliais galite naudoti norėdami rinkti keletą veiksmo elementų problemų sąraše.

Valdiklis Pagrindinis/išsami informacija     Valdiklis pagrindinis/išsami informacija yra dviejų susijusių valdiklių rinkinys. Pagrindinis valdiklis visuomet yra pasikartojanti lentelė. Išsamios informacijos valdiklis gali būti pasikartojanti lentelė arba pasikartojanti sekcija. Valdiklį pagrindinis/išsami informacija galite naudoti norėdami vieną valdiklį susieti su kitu, kad pasirinkta sritis pirmajame valdiklyje nurodytų, kas rodoma antrajame.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Vartotojams perkėlus žymiklį virš pasikartojančios sekcijos, viršutiniame kairiajame kampe rodomas mėlynas mygtukas su rodykle. Tai – laikinojo meniu mygtukas. Jį vartotojai gali spustelėti norėdami matyti pasikartojančios sekcijos įterpimo arba šalinimo parinktis.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Puslapio viršus

Pasikartojančios sekcijos įterpimas

Pasikartojančios sekcijos įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo pasikartojanti sekcija, pažymėta įjungus dizaino režimas.

Repeating section selected in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Pasikartojančios sekcijos paprastai susiejamos su pasikartojanti grupė, esančiomis formos šablono duomenų šaltinyje, nors jos gali būti susietos ir su pasikartojantis laukas.

Šiame pavyzdyje formos šablono pasikartojanti sekcija Priklausomybės susieta su užduočių srityje Duomenų šaltinis esančia pasikartojančia grupe priklausomybė. Kiekvienas valdiklis, esantis pasikartojančioje sekcijoje, susietas su atitinkamu laukas, kuris yra pasikartojančios sekcijos grupės dalis.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Pasikartojančios sekcijos įterpimas naujame, tuščiame formos šablone

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti sekcija.

 4. Norėdami į pasikartojančią sekciją įtraukti valdiklių, vilkite norimus valdiklius iš užduočių srities Valdikliai į formos šablone esančią pasikartojančią sekciją.

  Pastaba : Jūs neturėtumėte kilnoti valdiklio, kuris jau yra formos ruošinio skyriuje, nebent valdiklio laukas jau yra skyriaus grupės dalis duomenų šaltinyje. Kitu atveju, galite sugadinti valdiklio sąryšį.

 5. Jei norite papildyti žymę tekstu, suveskite jį aukščiau žymės.

Pasikartojančios sekcijos įterpimas formos šablone, sukurtame pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Šiame scenarijuje pasikartojančią sekciją galima įterpti velkant pasikartojančią grupę iš užduočių srities Duomenų šaltinis į formos šabloną arba sekciją įterpiant iš Valdiklių užduočių srities, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti sekcija.

 4. Dialogo lange Pasikartojančios sekcijos susiejimas pasirinkite pasikartojančią grupę, kurioje norite saugoti pasikartojančios sekcijos duomenis, ir spustelėkite Gerai.

 5. Į pasikartojančią sekciją įtraukite valdiklius ir susiekite juos su atitinkamais duomenų šaltinio laukais.

 6. „InfoPath“ naudoja lauko ar grupės vardą kaip kontrolės žymę. Jei reikia, pakeiskite žymės tekstą.

  Patarimas : Taip pat galite naudoti užduočių sritį Duomenų šaltinis, kad įterptumėte valdiklius. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasikartojančią grupę, su kurią norite susieti pasikartojančią sekciją, tada laikinajame meniu spustelėkite Pasikartojanti sekcija.

Puslapio viršus

Išdėstymo patarimai

Prieš pasikartojančioje sekcijoje įterpdami valdiklius, pagalvokite, kaip norite juos išdėstyti. Galite įterpti valdiklius laisva forma, juos vilkdami į bet kurią pasikartojančios sekcijos vietą. Arba, jei norite daugiau išdėstymo valdymo galimybių, galite pasikartojančioje sekcijoje pridėti išdėstymo lentelė ir įtraukti etiketes ir valdiklius į atskirus langelius, kad jie būtų gražiai sulygiuoti. Šiame pavyzdyje formos dizaineris, norėdamas pasikartojančioje sekcijoje išdėstyti valdiklius, panaudojo iš vienos eilutės ir trijų stulpelių sudarytą lentelę.

layout table used to arrange controls in repeating section

Be maketo lentelių naudojimo, galite atlikti vieną ar daugiau iš šių veiksmų:

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių pasikartojančių sekcijų dydį, pažymėkite pasikartojančias sekcijas, kurių dydį norite keisti, meniu Formatavimas spustelėkite Ypatybės, tada skirtuke Dydis atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami keisti pasikartojančios sekcijos kraštinę arba spalvą, pažymėkite ją formos šablone, meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, tada spustelėkite skirtuką Kraštinės ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami pamatyti, kaip valdikliai, esantys jūsų pasikartojančioje sekcijoje, atrodys, kai juose bus teksto, meniu Rodymas spustelėkite Duomenų pavyzdžiai. Tai padės jums suprasti, kaip atrodys forma, sukurta pagal jūsų formos šabloną, kai ji bus užpildyta.

 • Kartais pasikartojančios sekcijos valdikliuose esantis tekstas ir į kairę nuo tų valdiklių esančios etiketės gali būti nesulygiuotos. Norėdami greitai sulygiuoti jas iš naujo, du kartus spustelėkite valdiklį, skirtuke Dydis spustelėkite Lygiuoti, tada spustelėkite Taikyti. Jei etiketė ir valdiklis yra skirtinguose maketo lentelės langeliuose, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite langelį, kuriame yra etiketė, laikinajame meniu spustelėkite Lentelės ypatybės, tada skirtuko Langelis dalyje Vertikalioji lygiuotė spustelėkite Centre.

 • Numatyta, kad parinktis Kartoti vertikaliai yra įgalinta. Tai reiškia, kad vartotojui įkeliant pasikartojančius skyrius, jie bus išdėstomi vertikaliai per visą formos ilgį. Taip pat galite pasirinkti horizontalų skyrių išdėstymą. Tai leis sukurti visiškai skirtingos išvaizdos formas. Pavyzdžiui, galite sukurti formos ruošinį, kuris atvaizduos kalendorių. Parinktis Kartoti horizontaliai yra nepalaikoma formų ruošiniuose, kurie yra suderinami su naršykle.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×