Pasikartojančios lentelės įterpimas

Jei norite, kad vartotojai galėtų įvesti informaciją lentelėje, savo Microsoft Office InfoPath formos šablone galite pridėti pasikartojančią lentelę. Paprastai pasikartojančios lentelės pagal numatytuosius parametrus rodo vieną eilutę. Pildydami formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną, vartotojai gali pagal poreikį pridėti lentelėje papildomų eilučių. Jei jūsų formos šablone yra duomenų ryšys su išoriniu duomenų šaltiniu, pavyzdžiui, duomenų baze, pasikartojančią lentelę galite naudoti norėdami formoje rodyti keletą įrašų.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti pasikartojančią lentelę

Vartotojo patirtis

Pasikartojančios lentelės įterpimas

Išdėstymo patarimai

Kada naudoti pasikartojančią lentelę

Naudokite pasikartojančią lentelę, kai norite:

 • Leisti vartotojams įvesti duomenis struktūriniu lentelės formatu.

 • Rinkti eilučių elementus, skaitinius duomenis ir kitus duomenis, kuriuos geriausia pateikti lentelėje.

 • Taupyti vietą formos šablone rodydami tik tiek eilučių, kiek yra duomenų.

 • Formos šablone esančioje lentelėje rodyti duomenų bazės, tinklo tarnybos ar kito duomenų šaltinio įrašus arba dirbti su jais.

Šioje iliustracijoje pasikartojanti lentelė naudojama išlaidų ataskaitos formoje rinkti eilučių elementus.

Repeating table used to collect line items in an expense report

Pasikartojančią lentelę sudaro trys dalys:

 • Antraštės eilutė     Įterpus pasikartojančią lentelę naujame, tuščiame formos šablone, antraštės eilutė rodoma pagal numatytuosius parametrus. Paprastai antraštės eilutė naudojama stulpelių antraštėms. Jei stulpelių antraščių jums nereikia, dialogo lange Pasikartojančios lentelės ypatybės panaikinkite žymės langelio Įtraukti antraštę žymėjimą.

 • Duomenų eilutė     Duomenų eilutė yra ta, kuri formoje gali „kartotis“ tiek kartų, kiek reikia. Kaip formos šablono kūrėjai, įterpę pasikartojančią lentelę, dizaino režimas matysite tik vieną eilutę. Tačiau asmuo, pildantis formą, sukurtą pagal jūsų formos šabloną, galės formoje pridėti keletą eilučių spustelėjęs klavišus CTRL+ENTER, komandas laikinajame meniu arba Įterpti elementą po paskutine lentelės eilute.

 • Poraštės eilutė     Poraštės eilutę galite naudoti norėdami pridėti teksto laukelių arba išraiškos laukų, sumuojančių stulpelio reikšmes. Poraštės eilutė pagal numatytuosius parametrus pasikartojančioje lentelėje nerodoma. Norėdami įjungti poraštės eilutę, dialogo lange Pasikartojančios lentelės ypatybės pažymėkite žymės langelį Įtraukti poraštę.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra kitų valdiklių, kurie panašūs į pasikartojančias lenteles, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Pasikartojanti sekcija     Norėdami kurti mažiau susistemintą sekciją, kurią vartotojai galėtų įterpti formoje keletą kartų (pavyzdžiui, įrašą duomenų bazėje), vietoj pasikartojančios lentelės naudokite pasikartojančią sekciją.

Horizontali pasikartojanti lentelė     Kai norite, kad vartotojai galėtų lentelėje vietoj papildomų eilučių pridėti papildomų stulpelių, galite vietoj pasikartojančios lentelės naudoti horizontalią pasikartojančią lentelę.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Vartotojams perkėlus žymiklį virš pasikartojančios lentelės eilutės, rodomas laikinasis meniu. Vartotojai spusteli mygtuką, norėdami matyti eilutės įterpimo arba šalinimo komandų laikinąjį meniu.

Shortcut menu for repeating table

Vartotojai įterpti naują eilutę taip pat gali spustelėję tekstą Įterpti elementą, formoje rodomą po pasikartojančia lentele. Kurdami savo formos šabloną, šį tekstą galite tinkinti arba šalinti.

Puslapio viršus

Pasikartojančios lentelės įterpimas

Pasikartojančios lentelės įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo pasikartojanti lentelė atrodo įjungus dizaino režimą.

Repeating table in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Pasikartojančios lentelės paprastai susiejamos su pasikartojanti grupė, esančiomis formos šablono duomenų šaltinyje, nors jos gali būti susietos ir su pasikartojantis laukas.

Šiame pavyzdyje formoje esanti lentelė Detalizuotos išlaidos yra susieta su užduočių srityje Duomenų šaltinis esančia pasikartojančia grupe elementas. Lentelėje esantys teksto laukelių valdikliai Data, Aprašas, Kategorija ir Kaina yra susieti su laukais, kurie yra pasikartojančios grupės elementas dalis.

Relationship between repeating table on form template and repeating group in data source

Pasikartojančios lentelės įterpimas naujame tuščiame formos šablone

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti lentelė.

 4. Lauke Stulpelių skaičius įveskite norimą lentelės stulpelių skaičių.

 5. Pasikartojanti lentelė sukuriama su teksto laukeliu kiekviename stulpelyje. Norėdami konvertuoti teksto laukelį į kitą valdiklio tipą, spustelėkite jį dešiniuoju pelės mygtuku, laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Keisti į ir spustelėkite norimą valdiklį.

Pasikartojančios lentelės įterpimas formos šablone, sukurtame pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Šiame scenarijuje pasikartojančią lentelę galima įterpti velkant pasikartojančią grupę iš Duomenų šaltinio užduočių srities į formos šabloną arba įterpiant pasikartojančią lentelę iš užduočių srities Valdikliai, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Pasikartojanti lentelė.

 4. Pirmajame pasikartojančios lentelės susiejimo vedlio puslapyje sąraše Duomenų šaltinis spustelėkite norimą naudoti duomenų šaltinį, tada spustelėkite pasikartojančią grupę Piktogramos paveikslėlis , su kuria norite susieti lentelės eilutes.

  Patarimas : Norėdami kurti naują pasikartojančią grupę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, kurią norite įtraukti į pasikartojančią grupę, laikinajame meniu spustelėkite Pridėti ir dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas nurodykite pasikartojančios grupės ypatybes.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Antrajame pasikartojančios lentelės susiejimo vedlio puslapyje sąraše Duomenų susiejimas dukart spustelėkite laukus, kuriuos norite pridėti kaip stulpelius lentelėje.

  Patarimas : Norėdami sąraše Duomenų susiejimas kurti naują lauką, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, su kuria susieta pasikartojanti lentelė, laikinajame meniu spustelėkite Pridėti ir dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas nurodykite lauko ypatybes.

 7. Norėdami pakeisti stulpelių išdėstymo tvarką, iš sąrašo Stulpeliai lentelėje pasirinkite stulpelį ir spustelėkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn.

Puslapio viršus

Išdėstymo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti pasikartojančioje lentelėje esančių valdiklių išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių teksto laukelių dydį, pažymėkite teksto laukelius, kurių dydį norite keisti, meniu Formatavimas spustelėkite Ypatybės, tada skirtuke Dydis atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami teksto laukelius pritaikyti teksto, kurį, jūsų manymu, vartotojai į juos įrašys, ilgiui, keiskite jų dydį.

 • Norėdami keisti pasikartojančioje lentelėje esančių valdiklių kraštinę arba spalvą, pažymėkite norimus keisti teksto laukelius, meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, tada spustelėkite skirtuką Kraštinės ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami tinkinti pasikartojančioje lentelėje esančiame teksto laukelyje rodomą tekstą, naudokite įrankių juostos Formatavimas laukus Šriftas ir Šrifto dydis. Norėdami tuo pat metu keisti visų jūsų formos šablone esančių teksto laukelių šriftą ir šrifto dydį, pažymėkite teksto laukelį, kurio formatavimas yra toks, kokio jūs norite, tada meniu Formatavimas spustelėkite Šriftą taikyti visiems teksto laukelių valdikliams.

 • Norėdami pamatyti, kaip atrodys jūsų teksto laukeliai įvedus į juos tekstą, meniu Rodymas spustelėkite Duomenų pavyzdžiai. Taip galėsite įsivaizduoti, kaip atrodys forma, sukurta pagal jūsų formos šabloną, kai ją užpildys vartotojas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×