Paprastos organizacijos diagramos kūrimas programoje "Publisher"

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Organizacijos schema pavyzdys

Galite sukurti paprastą organizacijos schemą leidinyje naudodamas figūrų manager vietų ataskaitų vietas ir tada sujungti juos jungiančias linijas.

Organizacijos schemos kūrimas

Figūrų įtraukimas

 1. Meniu Įterpti spustelėkite figūrosir spustelėkite norimą įterpti figūrą.

 2. Spustelėkite ten, kur jūs wan įterpti figūrą leidinio.

 3. Figūros dydį, spalvą ir liniją galite keisti.

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada – Formatuoti automatinę figūrą.

  2. Dialogo lange Formatuoti automatinę figūrą , pažymėkite norimas parinktis. Pavyzdžiui, Norėdami pakeisti užpildą, spustelėkite skirtuką spalvos ir linijos . Dalyje užpildas, spustelėkite sąrašą spalva naują spalvą arba spustelėkite Užpildo efektai ir sukurti tekstūrą, raštą ar gradientas.

 4. Sukūrę norimą schemos figūrą spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Kopijuoti.

 5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ten, kur norite sukurti kopiją objektą, ir spustelėkite Įklijuoti.

 6. Kartokite 5 veiksmą, ir norite, kol gausite visas norimas figūras diagramoje.

Figūrų sujungimas

Prisijungimas naudojant jungiančias linijas figūras

1 pasirinkdami linija

2 pirmojo jungimo vietą

3 antrą jungimo vietą; Kai nukreipiate pelės žymiklį į figūrą, jungimo vietos rodomos mėlynos spalvos.

 1. Meniu Įterpti spustelėkite figūrosir spustelėkite jungtis eilutę, kurioje norite, pvz., alkūnės.

 2. Pelės žymiklį nukreipkite į vietą, kurioje norite pridėti jungtį, pvz., schemos figūros, vaizduojančios vadovaujančią poziciją, apačioje.

  Kai nukreipiate pelės žymiklį į figūrą, jungimo vietos rodomos mėlynos spalvos.

 3. Spustelėkite pirmą jungimo vietą, nukreipkite žymiklį į antrą objektą (pvz., pirmąjį ataskaitų padėtį figūrą į organizacijos schemą) ir tada spustelėkite antrą jungimo vietą.

 4. Kartokite 1 – 3 jungiančias linijas, kurį norite įtraukti.

 5. Pasirinktinai: Keisti spalvos ar storio jungiančias linijas.

  1. Pažymėkite jungiamąją liniją, kurią norite pakeisti. Norėdami pažymėti kelias jungtis, laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite kiekvieną jungiamąją liniją.

  2. Dešiniuoju pelės mygtuku, spustelėkite Formatuoti automatinę figūrąir tada spustelėkite skirtuką spalvos ir linijos .

  3. Srityje Linija pasirinkite norimą parinktį.

Teksto pridėjimas

 1. Norėdami pridėti tekstą organizacijos schemos figūroje, spustelėkite figūrą ir įveskite norimą tekstą.

 2. Norėdami formatuoti tekstą, pažymėkite tekstą į figūrą ir tada naudoti parinkčių skirtuke Teksto lauko įrankiai formatas .

Organizacijos figūrų ir jungiamųjų linijų perkėlimas

Į organizacijos schemą įtraukę figūras ir jungtis, galite tiksliai nustatyti kiekvieno elemento vietą.

Jei norite perkelti figūrą

 1. Spustelėkite figūrą, kurią norite perkelti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Nuvilkite figūrą į kitą vietą

  • Nukreipkite pelės žymiklį į figūrą. Kai žymiklis tampa perkelti žymiklį , nuvilkite figūrą į naują vietą. Nuvilkite figūrą į tiesią liniją, laikykite nuspaudę SHIFT vilkdami figūrą.

   Pastaba: Jei įjungta viena Snap komandų figūrą gali pririšti prie artimiausio vadovas, figūrą ar liniuotės žymės kai atleisite pelės mygtuką.

  Traukti figūros

  • Norėdami patraukti figūrą kuria nors kryptimi, paspauskite tos krypties rodyklę.

   Kiekvieną kartą spustelėjus rodyklę, objektas pajuda nustatytą atstumą. Numatytasis intervalas yra 0,13 colio (arba jo ekvivalentas, jei naudojate kitus matavimo vienetus), tačiau jį galite keisti.

   1. Spustelėkite Failas> Parinktys > Išplėstinės.

   2. Dalyje redagavimo parinktyspažymėkite žymės langelį traukti objektų ir įveskite atstumą, kurį norite objektus, kuriuos norite perkelti, kai jums jų traukti.

  Perkelkite objektą tiksliai puslapyje

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą.

  2. Laikinajame meniu spustelėkite Formatuoti automatinę figūrą, tada – skirtuką Maketas.

  3. Srityje Padėtis puslapyje įveskite teigiamus objektų ar objektų grupės horizontalius ir vertikalius padėjimo puslapyje matmenis.

  4. Spustelėkite Gerai.

   Patarimas: Spustelėję objektą, lango apačioje esančioje būsenos juostoje galite matyti tikslią objekto padėtį.

Jei norite perkelti jungtį

 1. Spustelėkite jungtį, kurią norite perkelti.

 2. Atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Norėdami perkelti vieną jungties galą, žymiklį perkelkite į tą jungties galą, kol žymiklis taps kryžiuku, tada vilkite jungties galą ir sujunkite su kitu tašku.

   Jei norite išvengti automatinio jungimo, vilkdami jungties galą laikykite nuspaudę klavišą ALT. Jungties galą galite palikti bet kurioje objekto vietoje, tačiau jis nebus sujungtas.

  • Jei norite atjungti visą jungiamąją liniją, vilkite ją laikydami per vidurį (o ne už geltonos spalvos rombo).

Darbas su organizacijos schema kaip su vienu objektu

Norėdami sukurti norimos formos organizacijos schemą, visas figūras ir jungiamąsias linijas galite sugrupuoti į vieną objektą. Grupuodami objektus galėsite lengviau perkelti ir organizacijos schemą ar keisti jos dydį. Tai neleis figūroms ar jungiamosioms linijoms judėti atskirai.

Objektų grupavimas

 1. Vilkite pelės žymiklį nubrėžkite pasirinkimo langelį aplink figūras ir jungiančias linijas į organizacijos schemą.

 2. Skirtuke Piešimo įrankių formatas spustelėkite grupės.

Jei norite keisti diagramos, spustelėkite išgrupuotigalite išgrupuoti figūras ir jungtis.

Leidinio paruošimas organizacijos schemos kūrimui

Prieš galite sukurti diagramą, Rodyti submeniu Paprastos figūros ir jungtys kaip slankioji įrankių juostos, kad jums nereikia Rodyti submeniu kiekvieną kartą, kurį norite pridėti figūrą ar jungtį eilutę.

 1. Atidarykite arba sukurkite leidinį, kuriame norite pridėti organizacijos schemą.

 2. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Automatinės figūros Mygtuko paveikslėlis ir nukreipkite žymiklį į jungtys.

 3. Perkelti vilkite rankenėlę Perkėlimo rankenėlė vaizdas į vietą, kurioje galite matyti dirbdamas leidinio submeniu jungtys viršuje.

  Submeniu Jungtys tampa slankiąja įrankių juosta.

 4. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Automatinės figūros Mygtuko paveikslėlis ir nukreipkite žymiklį į Paprastos figūros.

 5. Perkelti vilkite rankenėlę Perkėlimo rankenėlė vaizdas į vietą, kurioje galite matyti dirbdami leidinio submeniu Paprastos figūros viršuje.

  Submeniu Paprastos figūros tampa slankiąja įrankių juosta.

  Jungčių įrankių juostą ir pagrindinės figūros įrankių juosta programoje "Publisher"

Organizacijos schemos kūrimas

Dabar, kai rodomos įrankių juostos Jungtys ir Paprastos figūros, galite kurti organizacijos schemą.

Figūrų kūrimas

 1. Pagrindinės figūros įrankių juostoje spustelėkite norimą figūrą į organizacijos schemą, pvz., stačiakampį Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite įterpti figūrą leidinį.

 2. Figūros dydį, spalvą ir liniją galite keisti.

  kaip

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą, tada – Formatuoti automatinę figūrą.

   Rodomas dialogo langas Formatuoti automatinę figūrą.

  2. Pasirinkite norimas parinktis. Pavyzdžiui, norėdami pakeisti užpildą, spustelėkite skirtuką Spalvos ir linijos. Srityje Užpildas, sąraše Spalva, spustelėkite naują spalvą arba Užpildo efektai ir sukurkite tekstūrą, raštą arba gradientas.

 3. Sukūrę norimą schemos figūrą spustelėkite ją dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Kopijuoti.

 4. Dešiniuoju mygtuku spustelėkite vietą, kurioje norite matyti objektą, tada – Įklijuoti.

 5. Kartokite visus veiksmus iki 4, kol sukursite visas norimas schemos figūras.

Figūrų sujungimas

Organizacijos schemos kūrimas naudojant jungčių įrankių juosta

1 linija

2 pirmojo jungimo vietą

3 antrą jungimo vietą; Kai nukreipiate pelės žymiklį į figūrą, jungimo vietos rodomos kaip mėlyni apskritimai.

 1. Įrankių juostoje Jungtys du kartus spustelėkite norimą jungiamąją liniją, pvz., Alkūninė jungtis.

  Pastaba: Du kartus spustelėjus jungiamąją liniją, mygtukas išlieka pažymėtas, kol pridedate norimas jungtis.

 2. Pelės žymiklį nukreipkite į vietą, kurioje norite pridėti jungtį, pvz., schemos figūros, vaizduojančios vadovaujančią poziciją, apačioje.

  Žymiklį nukreipus į figūrą, jungimo vietos rodomos kaip mėlyni apskritimai.

 3. Spustelėkite pirmąją jungimo vietą, žymiklį nukreipkite į kitą objektą (schemos figūrą, vaizduojančią žemesnę poziciją) ir spustelėkite antrąją jungimo vietą.

 4. Pakartokite 2 – 3 jungiančias linijas, kurį norite įtraukti.

 5. Pridėję norimas jungiamąsias linijas galite arba spustelėti liniją, kurią pasirinkote įrankių juostoje Jungtys, arba paspausti klavišą ESC ir atšaukti jungiamosios linijos mygtuko pasirinkimą.

 6. Keiskite jungiamųjų linijų spalvą ir storį.

  1. Pažymėkite jungiamąją liniją, kurią norite pakeisti. Norėdami pažymėti kelias jungtis, laikykite nuspaudę klavišą SHIFT ir spustelėkite kiekvieną jungiamąją liniją.

  2. Meniu Formatavimas spustelėkite Automatinė figūra, tada – skirtuką Spalvos ir linijos.

  3. Srityje Linija pasirinkite norimą parinktį.

Teksto pridėjimas

 1. Norėdami pridėti tekstą organizacijos schemos figūroje, spustelėkite figūrą ir įveskite norimą tekstą.

 2. Jei norite formatuoti tekstą, pažymėkite jį figūros viduje ir naudokite įrankių juostos Formatavimas parinktis.

Organizacijos figūrų ir jungiamųjų linijų perkėlimas

Į organizacijos schemą įtraukę figūras ir jungtis, galite tiksliai nustatyti kiekvieno elemento vietą.

Jei norite perkelti figūrą

 1. Spustelėkite figūrą, kurią norite perkelti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Nuvilkite figūrą į kitą vietą

  • Nukreipkite pelės žymiklį į figūrą. Kai žymiklis tampa perkelti žymiklį , nuvilkite figūrą į naują vietą. Nuvilkite figūrą į tiesią liniją, laikykite nuspaudę SHIFT vilkdami figūrą.

   Pastaba: Jei įjungta viena Snap komandų figūrą gali pririšti prie artimiausio vadovas, figūrą ar liniuotės žymės kai atleisite pelės mygtuką.

  Traukti figūros

  • Norėdami patraukti figūrą kuria nors kryptimi, paspauskite tos krypties rodyklę.

   Kiekvieną kartą spustelėjus rodyklę, objektas pajuda nustatytą atstumą. Numatytasis intervalas yra 0,13 colio (arba jo ekvivalentas, jei naudojate kitus matavimo vienetus), tačiau jį galite keisti.

   1. Meniu Įrankiai spustelėkite Parinktys, tada spustelėkite skirtuką Redagavimas.

   2. Pažymėkite žymės langelį Objektų perkėlimo rodyklių klavišais intervalas ir įveskite atstumą, kuriuo turi pasislinkti objektai, kai spaudžiate rodyklių klavišus.

  Perkelkite objektą tiksliai puslapyje

  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite figūrą.

  2. Laikinajame meniu spustelėkite Formatuoti automatinę figūrą, tada – skirtuką Maketas.

  3. Srityje Padėtis puslapyje įveskite teigiamus objektų ar objektų grupės horizontalius ir vertikalius padėjimo puslapyje matmenis.

  4. Spustelėkite Gerai.

   Patarimas: Spustelėję objektą, lango apačioje esančioje būsenos juostoje galite matyti tikslią objekto padėtį.

Jei norite perkelti jungtį

 1. Spustelėkite jungtį, kurią norite perkelti.

 2. Atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Norėdami perkelti vieną jungties galą, žymiklį perkelkite į tą jungties galą, kol žymiklis taps kryžiuku, tada vilkite jungties galą ir sujunkite su kitu tašku.

   Jei norite išvengti automatinio jungimo, vilkdami jungties galą laikykite nuspaudę klavišą ALT. Jungties galą galite palikti bet kurioje objekto vietoje, tačiau jis nebus sujungtas.

  • Jei norite atjungti visą jungiamąją liniją, vilkite ją laikydami per vidurį (o ne už geltonos spalvos rombo).

Darbas su organizacijos schema kaip su vienu objektu

Norėdami sukurti norimos formos organizacijos schemą, visas figūras ir jungiamąsias linijas galite sugrupuoti į vieną objektą. Grupuodami objektus galėsite lengviau perkelti ir organizacijos schemą ar keisti jos dydį. Tai neleis figūroms ar jungiamosioms linijoms judėti atskirai.

Objektų grupavimas

 1. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Žymėti objektus įrankį Mygtuko paveikslėlis , ir vilkite pasirinkimo laukelį aplink figūros ir jungiančias linijas į organizacijos schemą.

 2. Po pasirinkimo lauku spustelėkite Grupuoti objektus Mygtuko paveikslėlis .

Norėdami pakeisti schemą, figūras ir jungtis galite išgrupuoti.

Objektų išgrupavimas

 1. Pažymėkite sugrupuotus objektus (organizacijos schemoje).

 2. Po pasirinkimo lauku spustelėkite Išgrupuoti objektus Mygtuko paveikslėlis .

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×